Nu online:

                  Gennep Nu (en vroeger)     

 

email

© 2006, Fotogalerij Gennep.

Home

Luchtfoto`s

Op de kaart

Spoorstad

Het water

Harmonie

Prenten

Ansichten

WOII

in beeld

voor WOII

na WOII

landkaarten

Mensen

Groepen

Contact

Volkslied

 

email

© 2005, Fotogalerij Gennep.

Webmaster

 

 

 

   
 
 
 
   
Welkom! Voor toelichting op de website zie deze pagina
 

Sobibor, Bock en Israël

Van Theo Seijs uit Boxmeer komt de onderstaande foto, die een foto met een verhaal en een vraag is. De foto komt van mevr. Erna Drukker-Jacob (inmiddels overleden) in Israël. De foto komt uit het fotoalbum van haar tante Sara Jacob (1873-1943), die geboren is in Boxmeer. Sara was een zuster van de joodse slager Albert Jacob in Boxmeer. Naar verluidt zou de foto een foto zijn van de Joodse familie Bock in Gennep. Theo doet een oproep via deze website. Wie kan bevestigen dat dit inderdaad fam Bock betreft en wie heeft evt ander fotomateriaal van Gennepse Joden. Voor nadere toelichting geef ik wat achtergrondinformatie mbv de boekwerken die Wiel van Dinter geschreven heeft. Volgens het digitaal monument joodse gemeenschap in Nederland zouden 3 zussen Bock in de Houtstraat (nr 2) samen gewoond hebben. De zussen waren Bertha Bock, Josephina Bock, en Hedwig Bock (3 zussen van Max). Wellicht staan zij gedrieën met hun moeder Sara hier op de foto (?)

Familie Bock uit Gennep (1920 à 1930)?

Uit het boek "de Joden van Gennep" van WvD komt bovenstaande stamboom van de familie Bock in Gennep. De fam. Bock is één van de autochtone Gennepse Joodse families. Andere families zijn o.a de fam de Vries, Kaufman, Andriesse, Hartog en van Leeuwen
De Bocks waren slachter van vader op zoon. Vanaf de 1e helft van de 19e eeuw dreven ze hun zaak vanuit de Zandstraat, hierboven geheel links op de foto (witte gevel met grote deur). Voor de winkel staat de hondekar, waarmee Max Bock het vlees rondbracht. Deze foto dateert overigens van rond 1905 (het postkantoor is al gebouwd (1903), maar er is nog géén tram (1912))
Bovenstaande foto is gemaakt door de Gennepse hoffotograaf Perolles. De foto komt uit het fotoboek "een tocht door het land van Maas en Niers" van WvD. Volgens de beschrijving zou Max Bock midden op de Zandstraat staan in het lichte kostuum. Vergis u op beide foto's overigens niet in de lokatie. Max had zijn winkel waar nu de Eufraat zit. Het beeld wordt enigszins vertekend omdat de Nieuwstraat nog niet bestond (pas in 1952 werd doorbraak gemaakt)
Veel Joden waren slachter, Deze foto is uit 1935 en is gemaakt tgv het koperen jubileum van de direkteur van het Gennepse slachthuis (aan de Niersweg). De Gennepse slachters waaronder Max Bock, geven acte de présence. Volgens de beschrijving is de man voor in het midden (achter het bloemstuk) veearts Seegers. We herkennen verder links van hem slager "Billige Wim" Noy, die een slagerswinkel aan de Markt had (later Elpeter). De foto komt overigens uit een boekje uit 1971: "Gennep in oude ansichten"

Om het sfeerbeeld af te ronden een tweetal afbeeldingen van het Gennep van rond 1900. Links de Zandstraat in noordelijke richting (gemaakt vanaf nu ongeveer het Geveltje). Geheel rechts het pand van Trienekens, daarnaast de Molenstraat. Op de rechterfoto zien we de Houtstraat rond 1900. Links op de hoek woonde een andere slachter, Piet van Well. Het vee moest door de winkel naar achter om daar geslacht te worden.... De zussen Bock woonden blijkbaar op Houtstraat 2. Dat moet dus direkt achter slachter van Well geweest zijn.

Zoals met vele Gennepse Joden is het ook met de familie Bock triest afgelopen in de 2e wereldoorlog. Op 10 april 1943 gaan ze naar het Gennepse station voor de afreis naar Vught en vandaar verder. Max Bock, zijn vrouw Rachel Oppenheimer en zijn zussen Bertha Bock en Josephina Bock worden op 14 mei 1943 in Sobibor vergast. Eerder al, op 31 aug 1942, is een andere zus, Hedwig Bock, in Auschwitz vergast. Bij het oorlogsmonument bij de Niersbrug kunt u hun namen op de herdenkingsplaquette vinden.

Wie kan helpen????????????????

Quickstep en Tango..

Gerrie Franken stuurde een aantal foto's uit de 70-er jaren van een fenomeen waaraan veel Gennepse jongeren van die tijd nu nog goede herinneringen bewaren. Dansschool Bilderbeek. Eerst de quickstep, weense wals, tango en cha-cha-cha en later de rumba en de djive. En natuurlijk niet te vergeten: dè gelegenheid om jongens/meisjes te ontmoeten.. De foto's staan in het 2e album Gennepse groepen.

Dansschool Bilderbeek, seizoen 1970-1971
Dansschool Bilderbeek, seizoen 1975-1976
Dansschool Bilderbeek, seizoen 1975-1976
 
Dansschool Bilderbeek, seizoen 1975-1976
 

Dansschool Bilderbeek, seizoen 1975-1976

Ontbijt in Gennep...

Uit Gennep's "roemrijk" spoorverleden stamt onderstaande ansichtkaart welke dateert van rond 1900. Voor de reizigers op weg van Londen naar Berlijn en verder staat het ontbijt klaar in station Gennep. Er is een stop van 35 minuten waarin men het ontbijt kan nuttigen in de "dining room" van het station. De kaart is afkomstig van de Romein en wordt ook opgenomen in de pagina's "Gennep spoorstad deel 2 ".

En nu we het toch over "de Romein" hebben. Van Henk Jaspers kreeg ik een 2tal foto's, waarvan 1 de voorouders van de Romein laat zien en een 2e aantoont dat een andere bekende Gennepenaar, Paul Wessels, niet alleen bestuurder van een fiets is (geweest), maar zich ook thuis voelt als bestuurder van een ander voertuig....

Overgrootouders Ben Wessels met eega in het midden, links ervan Oma Tonia Wessels-Derks ( van Kiepe Gradje uit
Heijen) met de baby Ben (Vader van Jan Wessels), rechts zittend Opa Jan  Wessels
Paultje Wessels op de step voor zijn woning aan 't Voorhoevepark

Terug van weggeweest..

Ik ben weer terug van weggeweest en heb dus maar meteen een nieuwe update met foto's van Flamingo's (afkomstig van Nol Noij), van het gouden echtpaar Giesbers in 1924 in de Molenstraat (van Hans de Wit) en een 2tal foto's van Hans Nogarede. De foto's zijn toegevoegd aan de respectievelijke albums: flamingo's , buurtvereniging Helpt Elkander en de webspecial van Hans Nogarede, maar eerst ook hier te zien. Veel plezier.

Flamingo's jeugdteam 1963. Met v.l.n.r. achter; Leider Vinnie van Riet, Rudy Heynen, Theo Ophelders, Cees v.d. Ven, Martin Gerits en Coach Frans v.d. Kamp. voor; Han v. Arensbergen, Jan v. Arensbergen, Antoon de Jong en Harrie v.d. Bogaerd
Flamingo's 1 kersttoernooi 1964 in de zaal aan de groes. Met v.l.n.r achter; Frans v.d. Kamp, (gastspeler) Jan Francissen Tjeerd de Greef en Nol Noij. Voor;  Pieter v.d. Ven,  Piet Philipsen, Vinnie van Riet en Willie van Meegen (op blote voeten).
kampioenschap dames 1 1965 met v.l.n.r. achter; Annie Simons, Ria van Sambeek, Riet Bernards, Anja Janssen en Peta van Griensven. voor: Hettie Noij, Tineke Bernarda, Jannie Noij en Annemieke Wilbers. coach is Pieter v.d. Ven

kampioenschap dames 1 1972 Achter v.l.n.r.; José Gillissen, Yvonne Dieks, Dory Knops, Dory Janshen, trainer/coach Jan Francissen, Yvonne Verstegen. voor; Lisette Smits, Agnes Guillissen, Janette Lamers, Annelies Schoenmakers, Angelina Swanenberg en Loes Liebrand

 

kampioenschap Heren 1 Promotieklasse 8 april 1972. Achter v.l.n.r. Enno de Greef, Johan van Griensven, Tjeerd de Greef, Leo Curfs  en Nol Noij. Voor; Piet Philipsen, Theo Thissen en Henk van Est.

 

Foto van de feestelijke opening van de nieuwe Niersbrug. We zien oa burgemeester Gilissen (net in ambt en heeft burgemeester Banning afgelost) en oa wethouder Peters ("de Knip"). De brug was in februari 1945 door de duitsers opgeblazen toen de gealieerden Gennep bevrijdden. Na die tijd lag er (tijdelijk) een (dubbele) bailey-brug, die door de engelsen gelegd was.
Foto van een Gennepse persoonlijkheid. Schoolhoofd Beckers op latere leeftijd, die ook tegenover de Martinusschool woonde in het huis met de naam "Renovata". JFH Beckers leefde van 16 nov 1902 tot 2 nov 1987. We zien hem terug op tal van schoolfoto's van de Martinusschool.
Van Hans de Wit komt de foto links van zijn overgrootouders: het echtpaar Petrus en Maria Giesbers (Molenstraat 5) die januari 1924 hun gouden bruiloft vierden. Op deze galafoto in de Molenstraat zien we achter het bruidspaar hun kinderen (vlnr), Koos, Han, Marie, Piet, Wim, Bets, Sjang, Toon en Herman

(ook van Hans afkomstig). Hetzelfde gouden bruiloftsfeest in januari 1924. Op deze foto staat naast de familie ook buurtbewoners en kinderen uit de buurt

 

 

Het is knap koud hier...

Ik zag in het gastenboek al opmerkingen dat de site niet vernieuwd werd. Dat klopt dus. Ik moest deze week 4 fabrieken beoordelen in Amerika, in Texas en New Mexico en ben de hele week tot zaterdagochtend onderweg geweest. Maar binnenkort volgen weer nieuwe updates. Het was in Texas en vooral in New Mexico trouwens een stuk warmer dan hier, wel 35 graden. Het is een totaal, maar dan ook totaal andere wereld. Ik heb een album gemaakt met wat impressies van die hoek van de wereld door een Gennepenaar. Veel plezier. En tot de nieuwe updates..

Heijenseweg en andere

Hans Nogarede stuurde weer een aantal foto's/ansichten, welke inmiddels in zijn webspecial zijn opgenomen. (en zoals gewoon, eerst ook hier op de voorpagina). In het album Gennep en WOII heb ik de lijsten met gesneuvelden aan beide zijden toegevoegd. Deze gegevens zijn afkomstig van Gerrie Franken en zijn beter geschikt dan wat dan ook om te tonen welk een trieste affaire zo'n oorlog eigenlijk is, voor alle partijen.

Nijmeegseweg met gezicht op Gennep, 1931 Rechts zien we de oude Martinuskerk, in het midden de Gennepermolen. Direkt links achter de brug lag een uitspanning (nu plek van oorlogsmonument)
Spoorstraat thv Zuivelhuis (aansluiting Middelsweg en Emmastraat) ca 1935
Prentje vanwege de thuiskomst na de evacuatie in 1945

De beltmolen aan de Heijenseweg die in 1944 werd verwoest

Hans: "wat oude foto's van de Heyenseweg Gennep, waar ik het grootste deel van mijn jeugd heb doorgebracht. (Ouderlijk huis van mijn vader was op nr. 43, ik ben geboren op nr. 49, wat later zijn we verhuisd naar nr. 17, hier werden mijn twee zussen Ineke en Marijke en jongste broer Jos (Spieker Jozef) geboren . In 1961 zijn we in de Middelweg gaan wonen. Op de restanten van deze molen die in de oorlog verwoest werd alsmede de heide achter het sanatorium heb ik menig uurtje gespeeld."

Dezelfde beltmolen in de dertiger jaren

(in 2004 is tussen de plek van de toenmalige molen en de Heijenseweg een huis gebouwd (aan eind Heijenseweg links, gezien vanuit Gennep))

Heijenseweg rond 1935. Blik richting Gennep. Links zien we "nazorg-inrichting" Zonlichtheide voor herstellende TBC patienten (opgericht door Dr Stiemens). Momenteel staan hier grote bomen. De villa met het rieten dak staat er nog steeds )was begin Augustinus-stichting)
Heijenseweg. Foto vanaf de toenmalige spoorweg-overgang (nu rotonde met Brabantweg) in zuidelijke richting. Rechts zien we de villa van de moutfabriek Aurora. De foto dateert van 1900-1910 (er zijn namelijk nog geen tramrails)

Schooljeugd en zangkoor

Van Heleen Dekker afkomstig is de foto van een jeugdkoor uit 1973. Ze oefenden in het schoolgebouw waar nu de Piramide zit en traden vooral op in kerk en bejaardenhuis. Van Wiely Janssen komen weer 2 klasse-foto's (afkomstig van Betsie Snijders-Janssen): ze zijn van Maria Goretti, schooljaar 1956-1957 en van de St Agnes Mulo van het schooljaar 1960-1961.

1973. Zangkoor
Maria Goretti, schooljaar 1956-1957. Betsie knielt als 2e van links (met bril)
ST Agnes Mulo, schooljaar 1960-1961. Betsie staat achteraan links.

1952, vervlogen tijden.....

Van Henk Wijers uit Ottersum komt een bijzondere film over Ottersum rond 1952. Het dagelijks leven, een boer met een hooikar en een big op straat, de lagere school, het gemeentehuis, een oefening van de brandweer (met handbediende pomp!), Heldro-ijs enz. Omdat de hele film meer dan 30 minuten is, knip ik de film in 3 of 4 delen. Hier nu volgen deel 1 en deel 2. Vanwege de brandweer oefening: "Comedy Capers" in Ottersum 1952 (deel 1). En hier volgt deel 2: Ottersum in 1952, deel 2. En ook deel 3 met de lagere school van Ottersum in 1952 (iets korter; ruim 4 minuten)"Ottersum in 1952 deel 3. De 4e en laatste film duurt ca 12,5 minuten. We zien de kledingfabriek, schoolkinderen, die uit school komen, Heldro-ijs en tesnalotte ook nog Ven Zelderheide. We zien oa de kerk van Ven Zelderheide in aanbouw. Deze kerk is in juli 1953 in gebruik genomen. Ottersum en Ven Zelderheide in 1952 deel 4. Veel plezier.

1926......

1926, nu 80jr geleden, was een bijzonder jaar voor Gennep. Het was het jaar van de grote overstroming, waarbij ook 1993 in het niet valt. Men kon met bootjes in de Zandstraat en Niersstraat varen en ook de kerk (op het oude kerkhof) stond blank. Uit dat jaar stamt de wel heel bijzondere foto die Sjaak Noij instuurde, namelijk een foto van de 6e klas van de meisjesschool, die toen nog bij de nonnen was, van 29 april 1926. En Sjaak kon ons ook nog verschillende namen (inclusief die van zijn moeder) vertellen. Verdere hebben we nog 4 andere nieuwe klassefoto's, 3 van Sjaak (2x kleuterschool Gennep Zuid in 1964-1965 en 1x St Agnes ULO, 2e klas in 1958-1959) en 1 foto die we via Wiely Jansen gekregen hebben van de St Martinusschool in 1947-1948 (foto afkomstig van Gerrit Janssen uit Siebengewald). Veel plezier met deze foto's.

deze foto is van de 6e klas vd meisjesschool bij de nonnen in 1926

De moeder van Sjaak, Truus Simons staat op de achterste rij helemaal rechts.

Verder weet ze nog: Achterste rij van r.n.l. 2e Jo Hoogstraten, 6e ? Bindels. 4e rij 1e zr. Leonarda ?, 5e Cis Albers. 3e rij 1e (in wit) ? van de Lest, 4e Truus Slungers 2e rij 1e Jo Hoenselaar , 4e ? Dohmen, 1e rij 4e ? Thijssen , 5e ? Thijssen , 6e Lies Franken.

 

De 2e klas van de St Agnes ULO van het schooljaar 1958-1959 (van Sjaak Noij) De namen:

Namen van links naar rechts: Zittend: Marian Hermens , Marian Kleef, Addy Gerrits , Toos Peters, Mia Ebbers ( Ottersum) Knielend: Truus Arts, Mientje Aldenhoven (Oeffelt ), Nellie Peters (Heyen), Truus Lamers (Heyen), Gaby Vreede (Afferden ?) Staand: Rietje Theunissen (Milsbeek), Margriet Theunissen (Siebengewald), Ellie Hoenselaar (Milsbeek), leraar Diesveldt , Ria Franssen (Oeffelt), Betsie Janssen.

De kleuterklas in Gennep-Zuid in het schooljaar 1964-1965 (van Sjaak Noij)

 

 

 

 

Dezelfde kleuterklas in Gennep-Zuid in het schooljaar 1964-1965, maar dan met carnaval 1965 (van Sjaak Noij)
Schoolklas van de St Martinus-school in het schooljaar 1947-1948 (foto via Gerrit Janssen, via Wiely Janssen)

 

Hopende..

dat het nog lukt om betere afbeeldingen te krijgen, toon ik u hier toch een aantal leuke afbeeldingen, welke afkomstig zijn van Nol Noij en Jan Lamers. Daarnaast nog een 3tal afbeeldingen van dansschool Bilderbeek in 1977 (van Wilma Franssen). Tenslotte: het is weer een tijdje geleden dat ik de laatste update gaf over het Pagepark. Vandaag dus een nieuwe update (onderaan) op de pagina over het pagepark. (ook in Gennep2006): . Er was vanavond (zondagavond) rond 22:30h weer een behoorlijk ernstige aanrijding bij het viaduct over de rondweg. Toch maar weer eens mijn verkeersplan promoten? Verkeersplan

(van Nol Noij) Een kleuterklas uit 1950 (aan de Torenstraat) Nol wist zelfs namen: Achter van links naar rechts; Hilbert oldenhof, Jan Helmond, Bert Konings, Jan Heuvelmans, ?????????, José van Grinsven, José v/d Maat, Marijke Michels, Anja van de Wollenberg, Juffrouw Bets Hermsen, ????? Peters, Marijke Liebrand. Geknield; Wiesje Sluiters, Thea van Dinter, Hennie Althuisen, Marian Liebrand, Nellie Simons, Toosje Konings, Riet Bernards, Carola Arens, Hettie Noij. Voor; Henk Tervooren, Nol Noij, Tonnie Tissen, ?????, Piet Weyers, Fons van Schijndel, Robbie Giebels, Gerrie Rutten

 

 

(van Nol Noij) De 6e klas van Maria Goretti uit 1957!. Ook hier wist Nol de meeste namen: zittend van links naar rechts: Marijke Paas, Tillie Wilbers, Beppie v/d Hoogen, Marijke Liebrand, Irma Bloemarts, José v/d Maat, José Wilbers, Ria Fleuren. Staand Annie v/d Wollenberg, Elpie Thissen, Karin Verbeten, Nellie Heuvelmans, Toos Konings, Lenie Simons, José van Grinsven, Dinie Jetten, ?????, Riet Bernards, Stientje Roosen, Coby meussen, Tineke Gerrits, Petra Vrolijks en Tinie Bindels. 3 e rij Gerda Sluiters, Thea Kamps, Dinie Goossens, Ans Aarnoutse, zuster Bernadinia, Zus Hendriks, Truus Stoffele, Marijke Michels. 4 e rij Marietje Weren, Wies Sluiters, Margriet Noij, Ria Arnoldussen , Thea Spikmans, Hannie Peters.5 e rij Lenie Arnoldussen, Antje Basten, Hennie Verheyen, Hettie Philipse, Annie Verheyen, Marian Liebrand.

(van Jan Lamers, afkomstig uit Ottersum, maar tegenwoordig woonachtig in Overloon) Jan: " Ik heb een krantenartikel van 1946 over de ontploffing van een mijn. De genoemde persoon met het schrammetje was mijn vader Thij Lamers van de Hondsiepsebaan te Ottersum en de ander was zijn broer Gerrit. "

Noot: na de krijgshandelingen in 1944-1945 was er nogal wat onontplofte munitie achtergebleven, die nog veel schade en ook slachtoffers heeft gemaakt. Kijk maar eens naar de namen en data van de mensen die gevallen zijn ivm de 2e wereldoorlog (plaquette bij Niersbrug)

Kijk overigens maar eens verder in deze krant uit 1946. Ook wordt aangekondigd dat de noodkerk aan het spoor op 10 mei eindelijk in gebruik zal worden genomen...

(van Jan Lamers) Foto van de gouden bruiloft van de opa en oma van Jan Lamers het echtpaar Weijers Ingenfeld in 1957. Namen op de foto:

Van links naar rechts;

Hennie Smits, Ietje Smits, Mia Ebbers, Annie Hopman, Toos Weijers, daar achter Sientje Weijers, Ria Bertissen, daarachter Toos Ebbers, Tilly Weijers, daarachter Ria Hopman, Kozien Weijers, Frans Weijers, Joke Bertissen, daarachter Toos Klaassen, Peja Elemans ,daarachter Truus Hopman, Wily Brouwers, Daarachter Gonnie Jansen, Toos van Benthum, daarachter Annemie Ebbers
(van Jan Lamers) Lagere school Ottersum (nu dus de Brink) 1958-1959. Jan wist nogal wat namen:

Namen Lagere school Ottersum: Onderste rij van links naar rechts.Iet Verhulsdonk, Magda Wollenberg, Jose Coopmans, Anniemie Ebbers, Truus van Gaal, 2e rij Henk Vullings, Jan Lamers, Wilma Wikkers, Annemie Goossens, Tonnie Wikkers,Helma Heldens,Carla Vullings, May Pubben. Bovenste rij: Meester van Rens, Antoon Theunissen, ??? Coopmans, Robbie Hermsen, ?? van de Most, Ronnie Niesten, Pierre van Rens, Frits Giesbers, Guido Liebrand, Jan Weijers, Eddie Jaspers.

(van Jan Lamers) De jonge RK boeren van Ottersum in mei 1963:

Van links naar rechts Onderste rij: Huub Coopmans, Kapelaan Dings, Sjaak Nas, Henk Bindels, Piet Mans, Henk Ebbers, Frits Frederiks. 2e rij. Theo Arts, Joep van de Loo, Sjaak Reintjes, Bert Mans, Herman van Bergen, Jan Hopmans, Theo Reintjes, Hein Ebbers, ?? Janssen, Sjaak Cöp, Jan van Bergen, ??? Giesbers , Hen Stoffelen, Jan Weijers, Johan Ebbers, Hein Franken, Cor Bindels, Willie Hopman, Jan Schoofs. Laatste rij: Win Stoffelen, Theo Lamers, Wim ten Haaf, Harrie Cuppen, Jan Lamers, Willie Cuppen, Gerard Smits

(van Jan Lamers) Leraren van de Aloysius Ulo. De Heren Omloo en Keuning

 

 

 

(van Jan Lamers) Aloysius ULO in 1961. Namen:

Onderste rij van links naar rechts: Martien Linders, iemand uit Siebengewald, Henk Lamers, ??, ??, ???. 2e Rij Paul Wessels, Jan Lamers Ven Zelderheide, ????, ????, ???, Leraar Wessels, ??/, ???, ???, ????, ???, rechts zittend Jan Lamers Ottersum Boven rij . eerste drie ??? , dan gebr, van de Ven, ???, ???, ???, Eli Smits

(van Jan Lamers) Dansschool Bilderbeek in zaal van Bergen, 1964-1965

 

 

 

(van Wilma Franssen)

Dansschool Bilderbeek in 1977 (groep 1)

(van Wilma Franssen)

Dansschool Bilderbeek in 1977 (groep 2)

(van Wilma Franssen)

Dansschool Bilderbeek in 1977 (groep 3)

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:

Oude voorpagina's

Google
WWW harmteunissen.nl
 

 

Nu online:

Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

 

 

Links

Recente albums/films:

april Amerika: Texas en New Mexico

28 feb: jeugdboerenbruiloft

27 feb: optocht Ottersum

26 feb: publiek optocht

26 feb.: Carnavals-optocht

26 feb.: optocht Steendalerstr

25 feb: Mèrt-zitting

24 feb: foto's omgeving

5 feb GESP actiedag

2 februari: uitsneeuwende mist

29 januari 2006: Mooi Gennep

29 jan 2006 Schaatsen Siep

update januari 2006

De Niersklanken

Gennep vestingstad???

Gennepse mensen deel 4

Guus Hermens vertelt

De foto's van Hans Nogarede

De foto's van Henk de Bruin

1954 Maria "Sterre der Zee"

1952: deken Janssen 25jr pr.

bouw Martinuskerk

Gennepse mensen deel 3

oudste object van Gennep

Schoolklassen 3

Nieuwjaarsduik 2006

Indië-ganger Theo Guelen

ansichtkaarten de Romein

Mooie plaatjes 2005

Terugblik gebeurtenissen 2005

Teunissen-clan

Kerstversieringen 2005

Restauratie Herv Kerk in 2005

Sloop Paters vd Heilige Geest

Indië-album Henk Hendriks

schade Emmastr 16 en 18

Kerstmarkt J Ned 2005, dl 2

Kerstmarkt J Ned2005, dl 1

Goof: koningin in Gennep

feesten tussen oorlogsschade

Brand de Ridder, jan 2003

Brand de Tulakker 1998

Klassen 1

Klassen 2

Verwoestingen station Gennep

De Maasbrug na de oorlog

Ballonvaart 3 okt 2000

Goudkoorts in Gennep

Film Aurora

Hendrix UTD in Heijen

Gennep bij avond

Dieren in/om Gennep

Luchtfoto's Karel Goertz

Foto's Karel Goertz

Webspecial Henk Jaspers

luchtfoto's augustus 2005

Archief deken Huisman

Koning winter rules

update Pagepark

Indië-gangers

Theo Guelen in Indië

Henk Jaspers + Theo Albers

Foto's mevr de Jong

Schilderijen van Frans Smits

Ansichtkaarten de Romein

Brand

Jubileum J Nederland 2005

Sloop de Kroon

Sloop moutfabriek (foto's)

Sloop Page (foto's)

Karel Heijs:Gennep 40 -60

Films Bombakkes

Familie Smeets

Intocht sint 2005

Pastoor Verheijen

St Martinusoptocht 2005

Film: Gennep in 1968

Film: Ottersum in 1968

Paul van Lieshout

Matigheid en Genoegen

Piet Snijders: water

Page

Album van Sint

Afscheid van H Heijs in 1954

Piet Snijders: Gennep

Ansichtkaarten 8-10-2005

Luchtfoto's 1978 de Romein

in oude tijdschriften/ kranten

Gennep on wheels 2005

Kraanbak Ottersum 2005

Kraanbak Gennep 2005

Carnaval 2005

Communie 2005

Vanuit de toren Martinuskerk

Vitesse A1 kampioen

Vitesse B1 kampioen

Vitessecup 2005

Vitesse-elftallen 1983

venters op Balkan