Een stukje Gennepse (redelijk recente) geschiedenis: Onderstaand stuk verscheen op 14 april 1967 in de Maas en Niersbode.

Venters bej oons op den Balkan.

(van 'n Gennepse dèn)

Oons moeder had 't vroeger erg druk mar mit een deel had ze 'n bietje geluk.

Ze hoefde nooit mit bodschappe te sjouwen, die brochte ze ien huus, die trouwe, die iedere dag kwame ze vroage of ge wa nodig had, vol goede moed hadde niks nodig, was 't ève goed.

Jo Verstroate kwam van de Edah vroage koffie, suker of zaalt, Ad van Giel brocht 't mit dén bakfiets, al was 't nog ze kalt.

Um de vertien daag kwam Gerrit van Jette van Diek. Was d'r bej de bodschappe 'n tuutje snuupkes, waare wej de kunning te riek.

Vur melk kwam Grad Noy bej ons achterien. Dèn noemde mien voader altied Rien.

Loater kwam zien zoon Jan. Dèn deej toen mit enne litermoat de melk bej oons ien de pan. Doarnoa kwam Gradje jr. Mit melk ien flesse, vur pap te koake, en oonze dorst te lesse.

De koale brocht Kunnings, slem, antraciet of brikette. 't Fornuus mocht nie uut goan, oons moe wilde um 12 uur 't ète op toffel zette.

Oons dagelijks brood bracht Jo Schoap van de Koreschoof, brune of witte mik. Wej oate mij wel tien botramme, vroeger wierde nie dik.

Bej oons nève kwam Jan van Piet den Bekker, um de wèèk Poelie de Groot.

Dan hadde nog Thiesse, Nillese, Gerrits, Jansse, Michels; en bekkers had Gennep gèn nood.

Vur de nodige vitamine ien hun appele, en sloaj, dor kwame Hendriks en Jac Jansse bej ons ien de stroat.

'n Stukske um te broaje of vur de soep kwam Toon Hoese bej oons op de stoep.

En hadde bej Gossens wa gekocht, was 't Leo da 't effekes brocht.

En wie kwam d'r nog meer achterum:

Da was van Driel mit petroleum. En es ge deenkt da da alles is: doonderdags dan toch nog wa vergète, dan koste achterum nog altied terecht, al was 't loat, bej Anneke en Piet Liebrand ien de Emmastroat.

De bodschappe die wej deeje, dorvur hadde 't buukske, dan koste mar hoale, mar as de kienderbejslag kwam, wir 't opgeteld en deejde alles betoale.