Alle oudere afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door mensen uit Gennep en door liefhebbers of verzamelaars. De meer recente foto's zijn gemaakt door Harm Teunissen. Nogal wat materiaal is beschikbaar vanwege de hele serie prentbriefkaarten die in de loop van afgelopen eeuw van de diverse plaatsen in Gennep gemaakt zijn.

Mocht u in het bezit zijn van oude prenten, foto`s of kaarten die van enige betekenis zouden kunnen zijn, dan zou het leuk zijn om ook deze via deze website aan anderen bekend en beschikbaar te maken. Vooral leuk zouden dan oude foto's en afbeeldingen met een verhaal zijn, dat e.e.a. tot leven brengt. U kunt deze afbeeldingen mailen naar 1 van onderstaande adressen. Ook als u op- en/of aanmerkingen hebt of ander materiaal beschikbaar hebt, dan kunt u zich tot Harm en Frank richten via onderstaande adressen!                 

 

E-mail adres HarmTeunissen: Harm.teunissen@home.nl

E-mail adres page adviser: Frank@jngennep.nl