Buurtvereniging "Helpt Elkander"

De oudste buurtvereniging van Gennep viert dit jaar haar 60jr jubileum. Opgericht net na de oorlog en temidden van de puinhopen is een naam bedacht die wel zo toepasselijk was en is: "Helpt Elkander". Waar die buurt zit? Dat is de buurt omgeving Molenstraat, Pottenhoek, Oliestraat, Bleekstraat, ZO Wal, Niersweg. Natuurlijk wordt dit jubileum feestelijk gevierd, waar u op deze website ook vast getuige van zult kunnen zijn. Er zal oa een reünie zijn, waarvoor alle (oud-) buurtgenoten worden uitgenodigd. Dus meldt u aan en, als het even mogelijk is, stuur eventuele foto's die u heeft. Ik heb alvast deze pagina gemaakt voor "Helpt Elkander". Wellicht kan deze pagina steeds verder worden uitgebreid. En hier natuurlijk ook de foto's van het jubileum.. Het feestweekend

De overzichts-tentoonstelling

Brief aan Gennepse krant met oproep voor materiaal en mensen

Feestprogramma voor het weekend van 25-27 aug 2006

artikel in de Gelderlander van 24 aug 2006

Van Bets Tunnessen komt deze foto van haar broer en schoonzus Jac en Dina Janssen (de Bok) voor hun groentewinkeltje in de Molenstraat. Rechts heeft het pand van Trienekens gestaan. Dit was al gesloopt voor de bouw van de RABO-bank op het moment van de foto. Jac kwam in de 50-er en 60-er jaren met zijn groenten langs de deur; eerst met paard en wagen, later met een driewieler en hier dus met een daf.

ansicht van het H Hart beeld op de hoek van de ZO wal.

 

 

We zien hier een processie met het gilde voorop vanaf de Zandstraat de ZO Wal op slaan. Rechts zien we de winkel van Trienekens: (3 zaken inéén: links de kruidenierswaren, in het midden de schoenenwinkel en rechts de kantoorartikelen)
Deze drie foto's zijn afkomstig van mevrouw Cobi Franzmann-Elemans uit Heijen. Zij woonde vroeger op Molenstraat 9, waar vanaf 1961 de familie van Rens woonde. De foto links is op het erf genomen met op de achtergrond de nog nieuwe Martinuskerk. Ook zien we nog juist (links) het enige woonhuis dat toendertijd aan de Zuid-Oostwal stond en wel op enige afstand van de straat. De foto is gemaakt in 1956. De kinderen van links naar rechts zijn Regi, Cobi en Frans. Op de middelste foto zien we Regi en Cobi die bij de vijver spelen die toen bestond ter hoogte van het oorlogsmonument. Geheel rechts is een ansichtkaart van de ZO Wal met het H Hart monument op de hoek bij de Kastanjeboom (monument is later verplaatst naar de kop van de Wagenstraat)
De Molenstraat rond 1960 en nog met keien. Op de achtergrond zien we nog de boerderij waar "De Witte" gewoond heeft die in Gennep melk uitventte. Op het moment van de foto had Max Schaffers de verlaten boerderij in gebruik als opslag (van allerlei rommel). Nu is ter plaatse het pleintje voor Bleekstraat 2.
Carnavalsfoto van de buurt
Carnavalsfoto. "Liet" Nogarede naast de wagen.
Carnavalsfoto in de Zandstraat. Op achtergrond de in aanbouw zijnde RABO-bank thv vroeger Trienekens (en waar nu weer appartementen 3-4 hoog worden gebouwd)
Piet Junier op een bankje in het Nierspark. Het witte pand op de achtergrond is de "molen"van Peters ("de Knip"). Nu is er parkeerterrein van de apotheek van Gerard Müskens
Piet Junier in de Oliestraat
1972. Carnavalsoptocht thv de Molenstraat.
Piet en Toos Junier zijn 25jr getrouwd (rond 1976-1977)
De buurjongen van Piet en Toos Junier: Wim Peters ("Wimke de Pin") in 1967
1972 Carnaval
Begin 60-er jaren: Nierspark
Mevrouw van Rens helpt Toos Junier (rond 1965)
Carnavals-optocht in Zandstraat. Op achtergrond zien we Bouwman
We zien Piet met kinderen in de Molenstraat lopen thv Teunissen.
Carnavals-optocht in 70-er jaren

Carnavals-optocht in 70-er jaren

Op deze foto zien we van links naar rechts: dhr vdLinden (met fles) en dan staand vlnr: Ton Arts, Gerrie vd Linden ("pinda"), Piet en Toos Junier en geheel rchts Jan Roelofs. Op de voorgrond vlnr zien we Hein Arts, mevr van Rens en Coba Arts-Kersten

Freek van Putten (getrouwd met Ida Junier en vader van Frits van Putten)
Piet Junier voor zijn woonhuis in de Molenstraat (midden 50-er jaren)
Van Hans de Wit komt de foto links van zijn overgrootouders: het echtpaar Petrus en Maria Giesbers (Molenstraat 5) die januari 1924 hun gouden bruiloft vierden. Op deze galafoto in de Molenstraat zien we achter het bruidspaar hun kinderen (vlnr), Koos, Han, Marie, Piet, Wim, Bets, Sjang, Toon en Herman

(ook van Hans afkomstig). Hetzelfde gouden bruiloftsfeest in januari 1924. Op deze foto staat naast de familie ook buurtbewoners en kinderen uit de buurt

1965 Buurtfeest. Zoals toen gebruikelijk in de schuur van van Rens ("het oudste huis" van Gennep met de trapgevels). De champignoncel werd ontruimd en het feest kon beginnen

 

 

 

Hetzelfde jaar (1965). Ook toen deed men al vreemdsoortige spelletjes. Het is goed te zien dat toiletpapier in Gennep gemaakt werd en dus goedkoop was

 

 

 

De buurtvereniging in de carnavalsoptocht van waarschijnlijk 1964. Hier op de Maasweg. Linksboven zien we nog net het nu gesloopte "Muzikaaltje". Het repetitielokaal van de harmonie is nog afwezig, evenals de tennisvelden. O ja: men beeldde een "theehuis"uit. Dien Roossen had namelijk een theehuis (met serre) gebouwd aan de ZO Wal op de kop van de Molenstraat. Dit is later omgebouwd en enkele malen uitgebreid tot het huidige Chinees Restaurant. De serre is er nog steeds (maar wel 10x zo groot)
ca 1955. Sacramentsprocessie trekt door de buurt. Hier door de Bleekstraat of Pottenhoek. Op de voorgrond stonden tot aan het eind van de oorlog ook huizen, maar die brandden door (onvoorzichtigheid van?) de geallieerden af in 1945

ca 1966. De jeugd van de buurt. Hier op de Kalboerstraat. Ikzelf sta overigens ook op deze foto.

 

Bij kerkelijke feesten was de buurt altijd paraat. Tenslotte hoorde de kerk en pastorie bij de buurt.

 

Overzichtsfoto van de oude kern uit 1985. Het gebied van de buurtvereniging ligt globaal binnen de lijnen ZO-Wal-Niersweg-Nieuwstraat-Oliestraat (incl de Niersdijk)

 

 

Oude ansichtkaart van de Molenstraat. Vermoedelijk rond 1935. Dankzij tante Bets (Tunnessen-Janssen) weet ik 2 van de mensen die op deze ansicht staan. Links staan haar vader Jan Janssen (grootvader van Jan Janssen van AVG en in Gennep beter bekend onder de bijnaam "de bok") samen met Henk Hermens van de kapper

 

Zoals de toegang tot de Molenstraat vroeger was: naast Trienekens
blik in de Molenstraat
Kerkgang over de ZO Wal (toen nog grint-pad)
Niersweg. De poort was de poort van het slachthuis. Er direkt naast de woning van de toenmalige burgemeester Gilissen
De schuur van van Rens (champignon-kwekerij, kippestal en later schoenen-winkel; nu:"oudste huis" )
Op de resten van slot Loonenstein (afgebroken in 15e eeuw) werd de stadsmolen gebouwd, waarnaar de Molenstraat is genoemd. Deze molen heeft hier gestaan tot in de 19e eeuw. Na brand is de molen opnieuw opgebouwd aan de overzijde van de Niers (molen de Reus)
Vanwege het huwelijk van Juliana en Bernhard werd in Gennep een gedenkteken opgetrokken: de "julianabank". Hier oa Frans Teunissen in 1938. De boompjes zijn nog heeeeel erg klein.
Annie Teunissen op het hekje van het huis aan de Molenstraat die nog niet verhard is (rond 1950)
1979: Bleekstraat 2 met daarnaast de schuur van Schaffers. (op de plaats waar in 1945 de woningen door toedoen van de geallieerden afgebrand zijn)
Frans Teunissen en Sjef van Uden op de Julianabank. Het is rond 1950. De bomen zijn al gegroeid.
Paarden in de Nierswei (rond 1950; tegenover waar later de kerk en pastorie gebouwd werd)
Annie Teunissen-Theunissen en Sjef van Uden op de Julianabank (rond 1950)
De kinderen Teunissen rond 1968
1979. De Chinees Lam baat het Chinese restaurant Hong-Kong uit (in het pand oorspronkelijk gebouwd begin 60-er jaren als theehuis)
14 maart 1961. Doop van Dory.
1 september 1955. Doop van Harm. De bestrating van de kerk is nog niet eens gereed.
Rond 1948 wordt het huis van "rooie Thij" gebouwd.
Luchtfoto van de kerk in 1955
Foto in tuin van Bleekstraat 2. Waarwschijnlijk ca 1947
1979 blik op Oliestraat vanaf pleintje. Rechts was een tuin
1979 zelfde plek
1979. Foto vanaf pleintje. Links is de NH kerk nog te zien (zicht nu geblokkeerd door "Torenzicht").
Tuin van Bleekstraat 2
1979 blik vanaf Niersdijk
   
1979 blik vanaf Niersdijk. De ZO Wal was inmiddels verhard
     
     

 

BEGINPAGINA