Gennep luchtfoto's

Luchtfoto's van Gennep en omstreken (en door de jaren heen)

Naast de foto's die hier staan zijn er nog een aantal albums met foto's uit de lucht resp uit de hoogte:

Op donderdagavond 8 dec heeft Frank vanuit zijn drone foto's gemaakt van Gennep waarover de avond valt.

midden december: bijna de kortste dag, die op 21 december valt. De zon gaat steeds vroeger onder en steeds meer in het zuid-westen. Om half 5 is het avondrood boven Gennep te bewonderen.

Gennep 5 mei 2013

Luchtfoto's van augustus 2009

Luchtfoto's van 2008

Luchtfoto's van augustus 2007

Luchtfoto's uit 1978

Luchtfoto's van Karel Goertz (met enkele heel speciale)

1992. Familie Lemmen maakt ballonvaart

Luchtfoto's van Gennep gemaakt rond 1975 door Bert Bernards (verkregen via Henk Bernards)

Hieronder de foto's van Henk Jaspers van zondag 4 mei 2008

Gennep
Ottersum
Ven Zelderheide

1974: Toen organiseerde Iduna in Heijen volksdansfeesten. Reden voor Wim Wolters om een Cessna te huren voor NLG 250 en vanuit Teuge naar Gennep te vliegen om plaatjes van boven te schieten.

Onderstaande foto's hebben we aan deze actie te danken. Zaal van Bergen is er nog, evenals Nagels, Gennep Zuid kent nog heel veel lege plekken en het straatbeeld lijkt niet op dat van vandaag. Het trainingsveld van Vitesse op de Kellerberg (oude speeltuin) is nog in gebruik.

Vitesse speelt nog op de Groes en het bejaardenhuis achter het stadhuis is nog bevolkt door de Gennepse bejaarden. De roofvogelbuurt bestaat nog niet, maar wel nog het Ambonezenkamp. Even terug in de tijd dus.

Centrum Gennep, juni 1974
Gennep midden (Spoorstraat-Wilhelminaplein) juni 1974
De Vogelbuurt in juni 1974
Gennep Zuid ofwel de Gennepse Hei in juni 1974

Nog wat meer foto's van die vlucht

Links Gennep

Rechts Heijen

onderstaande foto is van 1966 en is voor de toegankelijkheid in 4 stukken geknipt

Nog geen winkelcentrum, belastingkantoor, huisartsenpost of politiebureau aan het Europaplein. De zaal van Piet van Nöl en Royal zijn nog volop in gebruik. Achter Piet van Nöl voetbalt de Gennepse jeugd. De bussen stoppen op het Wilhelminaplein en garage Jetten is nog in vol bedrijf.
De Brugstraat naar de Maas. De flats die nu gesloopt worden, stonden er nog niet, evenmin als het bejaardenhuis. Rechtsonder zien we de Martinusschool, met net daarboven de barak aan de Touwslagersgroes, waar de bieb gevestigd was
Helemaal onderaan zien we de kippestallen van wethouder Peters. Nu heet dit stuk Martinushof en zal nieuw ontwikkeld gaan worden. Indertijd is dit door de gemeente aangekocht voor de verbeterde ontsluiting van Gennep en de 4e Niersbrug (die nooit gekomen is)
Het kerkplein is net verhard. Jan Linders heeft zijn supermarkt nog tegenover de Kastanjeboom. Supertex aan de Brugstraat moet nog gebouwd worden. Vitesse speelt nog op de Groes.

Onderstaande foto's zijn van woensdag 1 september 2010.

overzicht Gennep met op de achtergrond het Pagepark
het oude centrum
Niersvallei met daarachter Ottersum
PicaMare, Princessenbuurt en Vogelwijk
De Martinustoren in de oude kern
Martinuskerk en centrum
Op de Logte
Milsbeek
Genneperhuis
Paesplas, industrie met op de achtergrond Heijen

 

Afgelopen week (19 en 20 juli 2016) heeft Henk weer gevlogen. Een paar nieuwe plaatjes van Gennep uit de lucht. Veel plezier.

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Henk Jaspers op zondag 22 april 2007
Bovenstaande (en onderstaande) serie luchtfoto's is afkomstig van Henk Jaspers. Het zijn luchtfoto's voor topografische doeleinden, welke in 1947 gemaakt zijn. Ze bestrijken het huidige Gennepse grondgebied van Milsbeek tot en met de kern van de stad Gennep.
Volgende serie van 6 uit 1947
Een bijzonder mooie luchtfoto uit 1952-1953, want de Nieuwstraat is net aangelegd en de Martinuskerk is nog niet gebouwd. De Niersdijk is ook nog niet aangelegd en Vitesse heeft nog maar 1 veld aan de Groes. Het Europaplein bestaat nog niet, maar wel staat er nog de potjesfabriek van van Arensbergen. De Picardie, Touwslagersgroes, Maasstraat enz zijn nog maar schaars bebouwd. De Brugstraat bestaat nog niet (wat we nu kennen als Brugstraat heette toen Schoolstraat). Wel staan er al woonwagens. Omdat ook dit weer een mooie foto is met veel details, heb ik ook deze foto groter gelaten dan normaal.
Laatste 2 van de serie van 14 uit 1947
1952-1953
Pottenhoek. (HJ 2005)
Gemaakt door Henk Jaspers in 2004 in een Robin DR400 Régent
Steendalerstraat (HJ 2005)
WC De Duivenakker (HJ 2005)
Spoorstraat-centrum (HJ 2005)
Emmastraat-Middelweg (HJ 2005)
Loodsstraat-Steendalerstraat (HJ 2005)
Middelweg-Steendalerstraat (HJ 2005)
Voorhoevepark en de Paters (HJ 2005)
Page-terrein, waar de nieuwe woonwijk verrijst. (zie ook Gennep 2005) Rechtsonder is de drukkerij van Janssen Pers te zien. Bovenaan de (Roof)Vogelwijk (HJ 2005)
Oude kerktoren en kerkhof. Op achtergrond gemeentewerf en brandweerkazerne (HJ 2005)
Gennep ad Niers (HJ 2005)
Genneperhuis (HJ 2005)
Gennep Zuid (Omgeving Norbertusplein) (HJ 2005)
Aurora (HJ 2005)
Boerderij Reintjes in de Looi (HJ 2005)
De Gennepse Hei (Gennep Zuid) (HJ 2005)
Het Page-terrein met de woningen in aanbouw. (HJ 2005)
Willem Boyeweg-Dr Nolensstraat (HJ 2005)
Dr Nolensstraat. (HJ 2005)
Janssen Pers (HJ 2005)
Gennep Zuid. Blik richting Heijenseweg en Maas (HJ 2005)
De Gennepse Hei (hier omgeving eind Willem Boyeweg) (HJ 2005)
Luchtfoto van 1955 van de Martinuskerk, die net gerealiseerd is. Daarboven zien we de ZO Wal, Molenstraat en Oliestraat. Links bovenaan het pand van Bouman (Kastanjeboom). Het kerkplein is nog niet gerealiseerd. Opvallend zijn ook de rails rondom de kerk en op de Niersdijk. Op het huidige kerkplein is nog een kipwagentje te zien. Via de rails en met de kipwagentjes werd het zand aangevoerd vanaf nu ongeveer de Vogelbuurt voor het maken van de Niersdijk en het gebied rondom de kerk.
Luchtfoto van de hand van Henk Jaspers. De foto is gemaakt tijdens Proef je Streek afgelopen juli. De foto is gemaakt boven de Groes van een hoogte van ongeveer 300m, zondagmiddag om ca 15:30h
1961: Luchtfoto van de spoorwegovergang. We zien in het midden oa de oude spoorwegloods die in 1961 in gebruik was door drukkerij Janssen (daarvoor, tot 1955 eerst als noodkerk). Bovenaan rechts zien we nog juist het MULO-gebouw (blijkbaar is het net pauze)

De 2 luchtfoto's links zijn van de site van Saima van Dijk uit Ottersum die een mooie site heeft met geboortekaartjes met een speciaal gedeelte voor geboortekaartjes uit Ottersum (zie onder links). Het adres van de site is:

Saima'site

Ottersum 1980
Ottersum 1998
Luchtfoto uit 1998. We zien onder de tennisbanen van TVG nog uitgevoerd in Gravel. Bovendien zijn inmiddels een aantal banen opgeheven. De bibliotheek en appartementencomplex Torenzicht zijn nog niet gebouwd. De Kastanjeboom stond er nog en op de plek waar vroeger het woonwagenkamp was (tussen Brugstraat en Touwslagersgroe) is een woonwijkje in aanbouw. Helemaal rechts zien we ook nog de grote hal van de ZuidOoster staan (inmiddels staan ook hier huizen)
 

Rechts: Luchtfoto van het centrum van ca 1980 (beschikbaar door Wiely Janssen) De ZO werkplaats nog in vol gebruik. Het oude gebouw van de Paters nog aanwezig, evenals het klooster in de NW hoek van de kern. De westkant van de B Woltersstraat is nog niet bebouwd en Vitesse voetbalt nog op de Groes. De tennisbanen van TVG zijn nog aan de Maasstraat.

1926 Gennep ca 1926 overstroming
1940 centrum gennep
1944 10 sept
Luchtfoto uit 1926. Hoogwater in Gennep.We kijken hier op de aansluiting van Middelweg en Emmastraat op de Spoorstraat en naar het noorden. Links boven zien we de Martinus-school
Het centrum van Gennep voor WOII. We zien de oude kerk nog in volle glorie op het oude kerkhof en niet slechts nog een toren. De Nieuwstraat is nog niet gemaakt. Links boven is het Maria Oord
Luchtfoto die in 1944 door de geallieerden van Gennep gemaakt is als voorbereiding op de bevrijding. In het midden van de foto loopt de Niers. Links Ottersum, rechts Gennep.
1944
1944
1944 Gennep
Ook 1944, maar nu alleen van de kern Gennep (boven is noorden)
Luchtfoto uit 1944 van het gedeelte van Gennep bezuiden van de Zandpoort. Rechts beneden zien we de splitsing Spoorstraat-Middelweg-Emmastraat. Bovenaan de foto (horizontaal) loopt de spoorlijn (nu Brabantweg) met daarbij station (kop Bergstraat) en papierfabriek. Genapium is duidelijk aan de vierkant-vorm te herkennen.
Weer een luchtfoto uit 1944 met de aansluiting van de Nijmeegseweg op Gennep.
 1945 transitkamp Maaskemp
1952 page
1966 page
1945: de slag is gestreden en Gennep is bevrijd. De geallieerden strijden verder en nu op duits grondgebied. In de Maaskemp is een legerkamp ingericht voor de soldaten die hier even kunnen uitrusten van het front (Transitcamp Gennep). Als u goed kijkt kunt u de verwoestingen in het centrum zien.
We zijn weer een aantal jaren verder en schrijven 1952. De papierfabriek is weer opgebouwd en de verdere wederopbouw vordert. Gennep Zuid is "nog niet echt" bebouwd, zoals u kunt zien. Het zandpad rechts op de foto is de Willem Boyeweg.
1966. De Page groeit, maar ook Gennep groeit. De eerste fase van de Vogelwijk is al gerealiseerd. Tussen die wijk en de Page zien we het "Ambonezenkamp" liggen. Tussen het ambonezenkamp en de spoorlijn het zandpad, waarover de Gennepse jeugd de Looi introk en bv op het voetbalveld op het "industrieterrein" ging voetballen (een helft heuvel af, de andere helft heuvel op)
 page popla in aanbouw 22 sept 1960
pagepark ca 1970 detail
1985
ca 1960. Bouw van de fabricagehal (Popla). Direkt achter de hal de Willem Boyeweg, in de verte de dr Nolensstraat.
Luchtfoto uit ca 1970 van het Pageterrein. We zien ook (rechts) de nieuwe gemeentelijke begraafplaats verrijzen. De Brabantweg moet nog gerealiseerd worden evenals grote delen van de (Roof)Vogelbuurt.
1985: Mooi plaatje van de kern van Gennep in 1985. Links herkennen we de Kastanjeboom. Ook het Vitesseterrein is nog goed herkenbaar (linksboven)
page 1986
Maas en Heijen ca 1974
1975  drukkerij Janssen
1986: De rondweg en ook de Brabantweg zijn gerealiseerd. De Vogelwijk is volgebouwd. Ook de Willem Boyeweg en Gennep Zuid worden steeds dichter bebouwd
ca 1974: De Maas wordt rechtgetrokken. Hier zijn duidelijk de graafwerkzaamheden te zien. Rechts onder is de Paesplas te zien met Hendrix. Links midden Heijen. Nog geen snelwegen te bekennen.
Foto van drukkerij Janssen ca 1975. De rondweg is nog niet gerealiseerd, evenmin als de latere woonwijk Hoekweg-Langeweg
2001 centrum
2001 centrum
2001 gennep

ca 2000. Luchtfoto van het centrum. Het Flamingo-toernooi en de Flamingo-feesten zijn net geweest (zie afdrukken van de velden)

2001 Gennep
2001 Gennep west
2001 Gennep zuid
ca 2000: Overzichtsfoto van geheel Gennep
ca 2000: Het oude ZO-terrein is inmiddels braakgelegd en gereed voor bebouwing
ca 2000: Gennep Zuid. Page-terrein ligt linksboven
2001 Heijen
2001 heijen
2001 jachthaven
ca 2000: Blik vanuit het zuiden over de A&& naar het noorden richting Heijen. Links is de Maasafsnijding goed te zien.
ca 2000: Heijen, met links van het midden het Kasteel van Heijen.
ca 2000: de jachthaven in de Paesplas op de plek van vroeger het openlucht zwembad van Gennep. De betonnen trapjes naar jongs-, kleuter- en meisjesbad zijn er nog .
2001 Maasafsnijding
2001 Niersvallei
2001 Ottersum
ca 2000: Luchtfoto van de maasafsnijding met daarop goed zichtbaar de A77 en ook de rondweg en de Paesplas. Gennep ligt links onderaan
ca 2000: Nierrsvallei. Boven ligt Ottersum, onder Gennep met de Prinsessenbuurt en de Vogelbuurt. Geheel onder ligt het Pageterrein.
ca 2000: Luchtfoto van Ottersum en het Niersverloop.
2001 page
2001 vogelbuurt
2001 waterzuivering
ca 2000: Het Page-terrein, waarop nu een woonwijk wordt gebouwd
ca 2000: De Roofvogelbuurt en de Vogelbuurt.
ca 2000: De waterzuivering ten noorden van de rondweg. Linksboven ligt Gennep
Gennep vanuit de lucht op maandag 16 april 2012
Henk is vandaag, maandag 16 april 2012, weer eens de lucht in geweest om een aantal mooie plaatjes van Gennep vanuit de lucht te maken.

 

Een hele serie luchtfoto's van donderdag 5 sept 2013. Gennep, Ottersum, Bolwerk, Centrum Centraal, de werkzaamheden aan de Niersdijk, de Rijksweg bij Milsbeek, de watermolen in Plasmolen tot en met zelfs de Waal en de werken daar bij Nijmegen en Lent. Tenslotte ook nog een foto van Henk zelf bij het vliegtuig in Asperden.

 

Van Frank zijn de 4 foto's van het weekend van 10 en 11 december 2016: met de Kerstmarkt van dat weekend, het Pagepark en Gennep Midden

de kerstmarkt op zondag 11 dec 2016
de oude kern met in de verte de kerstmarkt. Het is te zien dat het koopzondag is
Het vroegere Page-terrein wordt langzamerhand volgebouwd. Door de crisis van 2008-2009 duurt dit langer dan oorspronkelijk gepland
De Steendalerstraat richting Gennep. Links zien we de daken van de vernieuwde huizen op het Gennapium

De luchtfoto links is duidelijk van vroegere datum. Ik kreeg de foto via Tonny Wilbers. De foto is uit het archief van Wiel Hermens en zou de Gennepermolen in de jaren 60 laten zien. Dit kan echter niet het geval zijn, want het oorlogsmonument ontbreekt op de foto (bij de Niersbrug) en ook was de Niersstraat nog 2-richting-verkeer. Dat betekent dat deze foto van 1951 of 1952 moet zijn.