Supermarkt en circus

In de kelder van de Duivenakker is de aannemer druk bezig. Ik heb uit goede bron vernomen dat de Lidl binnenkort als volgende supermarkt naar Gennep komt en zich hier in de kelder gaat vestigen. We worden zo de echte supermarkt-hoofdstad van het zuiden. Later bleek het niet Lidl maar de Action te zijn die naar Gennep komt en op 5 dec haar deuren opent (link naar bericht). Op het Europaplein staan de tenten van circus Barani en wel t/m zondag.

Geen leeuwen en tijgers of olifanten tegenwoordig in het circus, maar andere levende have. Ik wens ze veel zucces (en bezoekers)

Levende ahve van het circus
Vandaag (vrijdag 1 november) zijn ze bij Centrum Centraal bezig de vloerplaten voor de 2e verdieping te leggen. Het gebouw is in ieder geval een stuk speelser dan de kolos aan de overzijde van het grasveld (al valt het woonhuis ernaast wel steeds meer in het niet)
de kolos. Mensen vragen zich soms af wat het is, een tuchtschool of internaat? Ik moet zeggen dat de binnentuin wèl mooi en speels is. Nu weet ik dat smaken verschillen, maar ik vind het jammer dat de binnen- en buitenkant niet is omgedraaid.
1949 LTC personeel (Limburgse Tricotage fabriek)

Tonny stuurde weer een mooie foto, nu afkomstig uit het album van Jan de Jong en de foto is toen der tijd gemaakt door Foto Dorrestein uit de Niersstraat. De foto toont het personeel van de Gennepse Tricotage fabriek LTC uit 1949 (rond sinterklaas). Deze fabriek zat in een gebouw van de MBS aan (nu) de Brabantweg. Van deze foto zijn nog diverse mensen in leven (oa Mevr. Mia Peeters-Wouters , Mevr. Mientje Knops-van Schaijk en Theo Toonen) die ook de namen van de overigen op de foto konden noemen, zodat we alle namen compleet hebben. Van Theo Toonen hebben we zelfs nog een foto van hemzelf voor die bewuste fabriekshal (die er nog steeds staat)

1949: het personeel van LTC Gennep

1. Theo Toonen (magazijn), 2. Theo Boumans, 3. Jan de Jong fotograaf, 4. Jan Bindels, 5. Tien Roelofs (Ven), 6. Door Hendriks, 7. Agnes Philipsen, 8. Door van Schaijk, 9. Fien van den Mortel, 10. Mimi Linders, 11. Truus van Schaijck, 12. Nel Schoenmakers (Ven), 13. Mej. Dingemans, 14. Annie Roosenboom, 15. Hennie Roosenboom, 16. Jo van Erp, 17. Annie Hendriks, 18. Carla van Schaijk, 19. Mej. Ceelen (Heijen), 20. Ger Schaap, 21. Koos van Dijk, 22. Bets Kroon Ottersum, 23. Els Guelen, 24. Bertha Janssen, 25. Nel Peters, 26. Annie Guelen, 27. Mientje van Schaijk, 28. Mia Wouters (Peeters Antoon), 29. Wim Verpoort, 30. Piet Lamers, 31. Tiel Guelen, 32. Dhr. Snijders dir. L.T.C., 33. Marie Schoenmakers (Ven), 34. Zus Roosenboom (zwarte Piet), 35. Truus van Dijk (Sinterklaas)

Theo Toonen voor de fabriekshal (op achtergrond Voorhoevepark)
Route 66
zo was de benaming die het CDA gisteravond gaf aan de suggestie van D66 tijdens de Raadsvergadering van ma 28 okt 2013 over de shared space inrichting van het grote verkeers-knelpunt van Gennep (Brugstraat-Zandstraat-Zo-Wal). De suggestie was om de mogelijkheid van een nieuwe ontsluitingsroute voor Gennep te overwegen en in ieder geval niet onmogelijk te maken. Door een noordelijke rondweg en door Gennep thv de Stamelbergerdijk weer op de rondweg aan te sluiten, ontstaat er weer een rechtstreekse verbinding van Gennep met de Maas (die ook in de Regiovisie gepropageerd wordt), wordt de historische kern weer en gemakkelijk rechtstreeks bereikbaar en heel belangrijk, ontstaat er eindelijk een mogelijkheid om een goed alternatief te bieden voor het verkeer dat nu via de ZO Wal Gennep in en uit gaat en noodgedwongen de flessehals bij de hoek Zandstraat-ZO Wal door moet, met alle verkeersperikelen en gevaren van dien.

Uiteindelijk waren CDA, D66 en Kern voor en PvdA en VVD tegen zowel de shared space inrichting als tegen de motie van D66. Het is teleurstellend om te moeten constateren dat het bij de politieke partijen en in dit geval met name bij de PvdA en het VVD blijkbaar aan enige lange termijn visie ontbreekt. Men refereert aan de hoge kosten, terwijl men zelf er bij gezeten heeft (of er zelfs actief aan deelgenomen) toen Gennep het geld met bakken tegelijk verkwistte aan zaken als Floriade, 1200 woningen plannen (met grote grondbedrijf-verliezen tot gevolg) en aan zaken als muziekschool en pimpen van een oude micro-hal.

Een van de grootste problemen van het na-oorlogse Gennep is altijd het verkeer geweest. In 1e instantie was er het probleem Niersstraat. Dat is opgelost door de Nieuwstraat te creëren. In de 70-er jaren is het verkeer over de ZO Wal en Niersweg geleid, maar altijd bleef het probleem van het verkeer dwars door de oude kern van Gennep, hetgeen de ontwikkeling van de kern Gennep enorm heeft dwars gezeten. Waar Gennep in 1950 nog de belangrijkste plaats in de regio was, zijn we voorbij gestoken door Boxmeer en Cuijk. En we zitten nog steeds met de problemen. Hinder in de Doelen, hinder op de Niersweg en ZO Wal en bijna onoverkomelijke problemen bij de aansluiting ZO Wal-Zandstraat. Niet echt een plek voor voetgangers of voor funshoppen. Door het shared space plan wil men verbetering bewerkstelligen, maar dit zal niet afdoende zijn.

Strategische Regiovisie

De oplossing die de shared space en zelfs een complete afsluiting voor gemotoriseerd verkeer (behoudens bestemmingsverkeer) kan bewerkstelligen is een noordelijke rondweg over Melkstraatje en aansluiting op de rondweg en van de rondweg over het Straatje naar de Brugstraat. Het betekent een einde van de problemen op de Doelen, het beëindigt de overlast op ZO Wal en Niersweg (en maakt deze beter voor fietsers en verbindt Gennep weer met de Niers) en van de hoek Zandstraat-ZO Wal kan een voetgangersdomein gemaakt worden.

En ja: dit kost heel veel geld en moet miscchien nog even wachten. Wellicht is er subsidie van de Provincie tav een herinrichting van de N271. Maar wat wel essentieel is, is dat deze oplossing mogelijk moet blijven. En daar past niet in het creëren van toekomstige knelpunten tpv het Straatje en evenmin vanwege plannen en ontwikkelingen bij de Gennepermolen. Het Straatje is pas heringericht en geeft nu alweer problemen thv Jan Linders. Dit had ook anders gekunnen.

En als de genoemde oplossing wordt toegepast, dan zal die shared space inrichting ook geen weggegooid geld blijken, want is een investering in een toekomstig voetgangersgebied. Tenslotte politiek: toon svp eens een beetje lange termijn visie....

Gister was de hevigste storm van de afgelopen 27 jaar. De schade in Gennep schijnt mee te vallen, alhoewel de boom links in mijn nieuwe tuin toch het loodje heeft gelegd. Ernstiger is de vermissing van Anna en Bram, waar afgelopen weekend het bericht op facebook verscheen, dat beiden al sinds vorige week vrijdag vermist werden. Het werd gisteren zelfs genoemd bij RTL Boulevard (Anna is blijkbaar nichtje van Jochem van Gelder). Ik herkende het tweetal van de foto op facebook

Het tweetal heeft dit jaar namelijk als paar meegedaan aan de Niersdal survivalrun, met nummer 400. En van alle deelnemers vond ik vooral Anna de echte kampioen. Al bij de 1e hindernis kwam ze in de problemen, donderde in de Niers en moest het telkens opnieuw proberen, terwijl Bram in het net boven de Niers op haar wachtte. Ze gaf niet op en dat onder het oog van zo'n 100 mensen bij de start. Alle respect. Het zijn dus in ieder geval doorzetters.

Nu maar hopen dat ze snel terecht komen of in ieder geval snel aan hun familie laten weten waar ze zitten.

and the winner is..... "Het Vocaal"

Ik kreeg een erg leuke mededeling van het Vocaal:

"Genneps Vocaal Ensemble wint Limburgse voorronde KNZV-concours 2013: Zaterdag 26 en zondag 27 oktober streden Limburgse mannenkoren van het 160 jaar oude Koninklijke Nederlandse Zangers Verbond (KNZV) tegen elkaar. Dat gebeurde in het kader van de Limburgse voorronde van het KNZV-concours in cultureel centrum De Haandert in Tegelen. De inzet: welk koor wordt in elke categorie vanuit Limburg afgevaardigd naar het nationale KNZV-concours in april 2014 in Zwolle. Ook het Genneps Vocaal Ensemble was daar van de partij. De artistieke leiding lag in handen van Ernst Lamers, voor de begeleiding op piano tekende Oksana Baljva en de sopraan-solo werd verzorgd door Mies de Lannoy. Op aspecten als techniek en dictie, waarop intensief is geoefend onder leiding van Bernadette Derks-Ritzen, samenzang, muzikaliteit, presentatie, concentratie en repertoire-keus heeft ‘'het Vocaal'' zich duidelijk weten te onderscheiden van de andere Limburgse mannenkoren.

Met het kleinste aantal zangers van de koren in de B-klasse stond ‘'het Vocaal'' na zaterdag op de eerste plaats met 444 van de maximaal 500 te behalen punten. Vertaald in een rapportcijfer is dat een 8,9. De resterende concurrentie kwam hier daags erna, dus op zondag 27 oktober, evenmin boven uit. Een prestatie van formaat om zich het beste mannenkoor van Limburg in de B-categorie te mogen noemen. Dus kan ‘het Vocaal'' zich opmaken om in april 2014 Limburg te vertegenwoordigen op de landelijke finale in Zwolle. Een hele eer en een grote prestatie als je bedenkt, dat volgens de jury-voorzitter het niveau van de Limburgse mannenkoren in het algemeen zeer hoog staat aangeschreven. ‘'Het Vocaal'' zal in Zwolle vergezeld worden door het Venrays Mannenkoor, dat in de A-categorie met de hoogste eer ging strijken. Anders gesteld: mede dankzij ‘'het Vocaal'' telt Noord-Limburg zwaar mee in de Limburgse mannenkoorzang. In ieder geval zal ‘'het Vocaal'' ook optimaal proberen te presteren op dat landelijke podium."

in spannende afwachting van de uitslag
en dat moet gevierd worden
waarna een uitbundige thuisreis volgt
niet bij Jamin; het was een schilder

Af en toe is een correctie nodig.

Ik kreeg een mailtje van Tom Dechamps uit Hoogland. Tom zijn vader is Louis Dechamps en dat is degene, die (samen met tante Bertha) bij Jamin werkte en niet dus (oom) Jan Dechamps, zoals bij de foto stond. Deze Jan Dechamps was huisschilder en werkte bij een bedrijf in Ottersum

vlnr: - Gerrit van Duuren ( kapper ) – Toon Arnoldussen – Thij Simons (Voorhoevepark) – Piet van Bergen Emmastraat  (schilder de Zoem) – Chris van Duuren – Jan Dechamps (huisschilder. Zijn broer Louis werkte bij Jamin) – Doors (Wagenstraat ). de militair op de achtergrond is wim thissen zoon van bakker nico
Fons Keijsers stuurde de volgende aanvulling/mail:

de tweede man van van links op de foto van de “zeven gennepenaren” is: toon arnoldussen. de voornaam van simons is thij of theo. de militair op de achtergrond is wim thissen zoon van bakker nico,dat wist mevr.gerda van sambeek me te vertellen. verder was de bijnaam van schilder piet van bergen volgens mij ; “piet van sjang”.

Sjefke

Gonny had me al een hele tijd geleden gevraagd eens een foto te maken. Ik dacht van Loebas, maar ik werd terecht gewezen. Hij heeft Sjefke. Nou heette mijn opa ook Sjef(ke) en daar lijkt ie toch echt niet op. Maar het blijft een prachtig gezicht, die grote hond die alles en iedereen hangend uit het raam zit te volgen. Bijna een toeristische attractie, met de voorpoten op het kozijn in het raam boven het vroegere café Gartsen (Zandpoort).

Een ander onderwerp hield heel Nederland deze week bezig en dat was de VN-onderzoekster die vindt dat Nederland Sinterklaas maar af moet schaffen, omdat er al een kerstman is. En dit alles vanwege zwarte piet. Dat er een discussie is over zwarte piet is prima, maar om dan meteen het Sinterklaasfeest racistisch te noemen en dat het afgeschaft moet worden ten gunste van de kerstman, gaat me 100 slagen te ver.(Artikel Elsevier). En heel Nederland klaarblijkelijk, want de Pietitie pagina op facebook had in no-time meer dan 2 miljoen likes. Vervolgens beklaagt de VN zich er in een blog weer over dat die arme onderzoekster vanuit Nederland belaagd wordt. Tja, een onderzoekster die notabene zelf niet eens in de gaten heeft dat de Amerikaanse Santa Claus waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de Nederlandse Sinterklaas, namelijk door Nederlandse emigranten geïntroduceerd is. Helemaal komisch wordt het als je op internet beschrijvingen van Sint en de Kerstman leest, waar Sint als een beetje vergeetachtige en verstrooide man wordt omschreven, en waarbij het de pieten zijn die alles overeind moeten houden. Dan zijn de pieten dus de vrolijke spring in het velds die snoep uitdelen, voor de cadeautjes zorgen en alles regelen en is wordt de witte sint als half seniel neergezet. Tja.... maar het gaat helemaal niet over kleur. Wat wel goed is dat goed gezorgd wordt dat niemand van geen enkele huidskleur, geaardheid, geslacht of wat dan ook gekwetst wordt door iets wat niets anders is dan een vrolijk kinderfeest en volksfeest.

de bouw van centrum centraal vordert gestaag. Ze leggen al de vloerplaten van de 2e verdieping
en in de vroegere gracht werd vandaag naar explosieven gezocht. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat ze veel gevonden zullen hebben. (?)
en bij de Martinuskerk stond een busje van van Haren. Die gaat volgende maand een nieuwe verwarming in de Martinuskerk installeren. Dus eindelijk een warme nachtmis dit jaar?? Overigens pastoor Bouman, van Haren mag dan officieel een Cuijks bedrijf zijn, Gerard woont in Gennep en het kan dan dus eigenlijk ook een Genneps bedrijf genoemd worden.
De stoppen staan op springen in Gennep

Ik lag in een deuk toen ik de "tweet" voorbij zag komen dat de commissievergadering over de begroting van 2014 van Gennep later moest aanvangen omdat "de stoppen gesprongen waren". Kostelijk. Een andere "tweet" van vandaag van een SP-er uit Horst: "Greenport Venlo is tikkende tijdbom".

Tja, de gemeente Gennep heeft kans gezien om in een paar jaar tijd 15,3 miljoen euro kwijt te raken (link) en daarbij is het risico van de Floriade (en het ermee verbonden industrieterrein Greenpark in Venlo, inclusief villa Flora) nog steeds niet volledig bekend. Maar ja, om een van Genneps bestuurders te citeren: "als het regent in Venlo, dan druppelt het in Gennep'. Greins. Onderwijl is de woonlasten-ontwikkeling voor de burgers ook al niet erg positief volgens het recent gepubliceerde onderzoek van de COELO ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden). Het plaatje rechts geeft een overzicht van alle Nederlandse gemeenten. Dat alles maakt begrotingsbesprekingen er niet makkelijker op. Maar om dan de stoppen te laten springen? Dat lost ook niks op.

Gedane zaken nemen geen keer en het is het toch niet te veranderen. Dat klopt, maar enige zelf-reflectie bij de bestuurders en politici zou hen zeer sieren. Ze doen in het algemeen allemaal of ze daarmee niks te maken hebben gehad en gaan weer rustig verder tot de orde van de dag. Geef svp miskleunen toe (Floriade, Centrum Centraal en shared spaces of auto's die te gast zijn, MFC, opdrijven van kosten van een onnozel bruggetje enz) en praat svp geen dingen recht die krom zijn.

De kermis is over en het is volop herfst

We hadden wat het weer betreft een belabberde natte kermisweek. Het is volop herfst. Gelukkig was het het afsluitend kermis-weekend beter weer. Nu maar hopen dat de exploitanten de belabberde week enigszins hebben kunnen goed maken. Ik hoorde dat het actie-commitee "kienderkermis op de Mèrt" afgelopen week bij de gemeente is geweest. Onderwerp was onder andere hoe er meer volk naar de Markt gelokt kan worden. Met acties, maar bv ook door de dierenrups volgend jaar op de Markt op te stellen. We zullen het volgen.

Dat het herfst is, is ook te zien aan de paddestoelen, die her en der de kop opsteken. Nadat eerst de noten en toen de kastanjes gevallen zijn, regent het nu eikels, terwijl de kabouterwoningen ras de bodem uit rijzen. De natuur blijft wonderbaarlijk. Omdat het vandaag zo mooi weer was hebben we een tochtje over het vroegere NATO kamp en de Looierheide gemaakt. De paddestoelen zijn daar gefotografeerd. En links natuurlijk nog een paar plaatjes van de afsluitende kermis-zondag.

vervelend bijkomend verschijnsel van feestelijkheden zoals bij de kermis blijven altijd weer de vernielingen
Bewijs dat het ook zaterdag mooi weer was. Mooi weer genoeg voor een kano-tochtje op de Niers.
en een koe in het water
En op zondag was de Looierheide een prachtig plaatje
Een mooie zomerdag in 1952

We schrijven het jaar 1952. Op 22 juli van dat jaar treedt Martien van Riet in het huwelijk met Mientje Janssen uit Ottersum. Zoals gebruikelijk wordt het feest dan dus in Ottersum gevierd. En er wordt natuurlijk ook een foto van alle aanwezige familie en aanhang gemaakt. Zo ook op 22 juli 1952. Tonny stuurde de foto en had zelfs alle namen. (de foto staat ook in het album Gennepse mensen, deel 7)

Namen bij de foto van het huwelijk van Martien van Riet en Mientje Janssen te Ottersum 22-07-1952: 1 Corrie Hermse-van Riet, 2 Vincent van Riet, 3 Lien van Riet-Knipping, 4 Truus van Riet-Janssen, 5 Fietje van Riet-Jacobi, 6 Els van Riet ( op de arm ), 7 Piet van Riet, 8 Piet Janssen, 9 Toon van Riet, 10 Bertha Janssen-Janssen, 11 Marietje van Riet-van Neerven, 12 Frans Hermse, 13 Hennie van de Linden, 14 Geert Kaak, 15 Celia van de Linden –van Riet, 16 Annie van Manssum-van Riet, 17 Annie Kaak, 18 Lies van Kalkeren-van Riet, 19 Corrie van Riet – Bleyleven, 20 Marietje Kaak-van Riet, 21 Maria van Riet- Galwels, 22 Martien van Riet, 23 Mientje van Riet-Janssen, 24 Wim van Kalkeren, 25 Fien van Riet-Kerkhoff, 26 Julia Diddens-van Riet, 27 Loed Janssen, 28 Gemma van Riet, 29 Joos van Riet, 30 Oma Janssen –Ponjee, 31 Nellie Jacobs-Winnen, 32 Aloys van Riet, 33 Toon Jacobs, 34 Ellie Holthuizen-van Riet, 35 Wim van Riet, 36 Tonnie Jacobs-Kreuzer, 37 Harrie Janssen, 38 Harrie Kaak, 39 Willy Kaak, 40 Sjeng Jacobs, 41 Paul van Riet, 42 Gerrit Janssen, 43 Hannie Ingenbleek-Janssen, 44 Bets Driessen-Kaak, 45 Riek Huibers, 46 Marietje van Riet-Muurman, 47 Zus Ponjee, 48 Max van Riet, 49 Lientje van Dommelen

Vrienden van Gennep live
Gisteren en eergisteren waren er optredens in PicaMare, "VRIENDEN van Gennep live 2013". Zoals ook in het gastenboek te lezen was het een groot succes met lof voor de artiesten van Gennepse bodem en ook voor 4events. Ton peters heeft een filmpje van de vrijdag op youtube gezet. Voor als u er niet geweest bent (en natuurlijk ook voor diegenen die er wel geweest zijn)
Natte gure kermiszondag

Brrrrr, het was nat en het was guur op zondag 13 oktober, de 1e kermiszondag van Gennep. Het KNMI gaf zelfs een weerwaarschuwing, code oranje, vanwege de overvloedige neerslag en de windstoten, alhoewel die laatste meer dichtbij zee waren. Jammer voor de Gennepse kermis. Maar velen lieten zich door het weer niet tegenhouden en toen het tussen 3 en 4 even een beetje droger was, toen leek het zelfs nog even druk. Niet te vergelijken met 30-40jr geleden, want toen kon je tussen de Markt en het Europaplein over de koppen lopen. Maar die tijden zijn definitief passé. Ik dacht ook met een beetje weemoed terug aan de tijd dat Frans Elemans vanaf een platte wagen zijn druiven luidkeels aan de man bracht. Ook dat is passé. Wat niet passé is, dat zijn de kids die zich in de attracties vermaken.

Opening kermis en tentoonstelling

opening foto-tentoonstelling hart van Gennep en voor-opening Jan Lindersplein

opening kermis: commitee "behoudt kienderkermis op de Markt" is ook van de partij

Zaterdag 12 okt wordt om 13:30h een foto-tentoonstelling over het "hart van Gennep" door wethouder v.d. Bogaert samen met Leo Linders geopend. Grad en Grad waren ook van de partij. Leo overhandigde een gift (een kruik met "geld", welke beweerd werd gevonden te zijn bij de sloop van het gebouw van de oude supermarkt (vroeger de smidse van Beckers, de initiatiefnemer van de schat-zoek-tocht naar de Lutine (link naar de Lutine)). En ook werd symbolisch een waterwerk geopend op het toekomstige plein, als verwijzing naar de toekomst (het idee van Ton Peters bij de prijsvraag een paar jaar geleden).

Daarna toog het gezelschap met de clown, de ballonnen en de kinderen naar de Markt voor de opening van de kermis van 2013. Het commitee voor het behoud van de "kienderkermis" op de Markt wachtte hen daar op. Alle 3 de wethouders waren aanwezig, zodat ik aanneem dat ze de boodschap van de Gennepse bevolking dat de mallemolen op de Markt thuis hoort in hun oren geknoopt hebben. Wel zonde trouwens dat die prachtige en majestueuze mallemolen van vroeger vervangen is door een veel kaler en "goedkoper" geval. Wie weet iets voor de actiegroep. Niet alleen de kienderkermis op de markt houden, maar ook die mooie mallemolen weer in het Gennepse zien terug te krijgen.

foto-album

filmpje als mp4 file filmpje van de gebeurtenissen als wmv file

Een nieuwe school in Gennep
De prinses Amalia-school. Tijdelijk weliswaar, maar toch. De school voor de kermiskinderen op het plein voor PicaMare
Onderwijl zijn de ouders de kermis aan het opbouwen op het Europaplein
En zijn de bouwvakkers bij Gennep Centraal de 1e verdieping aan het storten.
Tonny Wilbers had nog een kermisfoto uit zelfs 1946 in zijn album: Tonny: "Van links naar rechts: Tante Dina-Tonny Wilbers – Theo Wilbers– tante Ton uit Mill – mijn oudste zus Gerrie en Mimi Lamers ( huishoudster )"
Gennepse kermis

Volgende week is het weer zo ver, de Gennepse kermis. Vroeger voor de hele regio "the place to be" en de afsluiting van de herfst. Nauwelijks voorstelbaar voor de jonge generatie. Iedereen had vrij en plenty zalen en tenten, waar vanaf het matinee in de ochtend tot laat in de avond gefeest werd. Een kermis van een hele week maar liefst en tegelijk met de kermis van Tilburg. Meestal begint de opbouw van de kermis na de dinsdagmarkt op het Europaplein, vanmiddag (8 okt) dus. En er staan al heel wat exploitanten voor de vroegere 2nd hand shop in de buurt van PicaMare. Het Straatje/de Groes is immers nu in gebruik voor een supermarkt. De Gennepse kermis begint altijd op de 1e zondag na de 10e oktober, maar sinds een aantal jaren begint de kermis al op zaterdag. De begindatum van de kermis zou dan tegenwoordig ook moeten luiden de zaterdag voor de 1e zondag nà 10 oktober. Op deze site staat al een special met enige foto's van de roemruchte Gennepse kermis. Roemrucht in het verleden dan. Tijden veranderen. Tonny stuurde een aantal foto's van de kermis van vroeger als opmaat voor de Gennepse kermis van 2013.

Tank-station Jetten met de Gennepse kermis begin 50-er jaren
Gerry Francissen en Tonny Wilbers in de zweefvliegtuigjes in 1959
vlnr: - Gerrit van Duuren ( kapper ) – ???? –Simons ( Voorhoevepark ) – van Bergen Emmastraat  ( schilder de Zoem ) – Chris van Duuren – Jan Dechamps ( Jamin ) – Doors ( Wagenstraat )
de foto's zijn ook toegevoegd aan de special over de Gennepse kermis: link naar deze special
vader en moeder van Tonny
Nol Wilbers (vader van Tonny), voor de Stadsherberg en naast de tramrails
Verbijstering

De harmonie had zondag 6 oktober een uitwisselingsconcert met de fanfare van Siebengewald, in Siebengewald. Het concert zou in de "klaproos" zijn. Daar aangekomen viel ik van de ene verbazing in de andere.

Blijkt er in het dorp Siebengewald (2103 inwoners op 1 januari) een multifunctioneel centrum te staan, waar Gennep een puntje aan zou kunnen zuigen. Goede ruime lay-out, goede akoestiek, goede geluidwering, verlichting, luxe uitstraling, mooie foyer, en minstens zo groot als PicaMare. Jong Nederland zit erin gehuisvest, de fanfare repeteert er. Verbijsterend als je dat vergelijkt met waar Gennep het mee moet doen.

Het schijnt 2,4 miljoen gekost te hebben, en dat is een heel stuk minder dan dat Gennep 8 jaar geleden uitgegeven heeft met als resultaat een opgepimpte micro-hal, een niet meer in gebruik zijnde muziekschool en een jongeren-gebouw waarmee geleurd moet worden. Ik heb me er in 2005 en 2006 al kritisch over uit gelaten en gewezen op betere alternatieven, maar tja.

Nu begrijp ik ook ineens waarom Bergen niet met Gennep wilde fuseren. Zou ik ook niet willen. In Gennep zijn we tenslotte in staat om van een simpel bruggetje over de Niers van zeg 1 ton een mega-project te maken vanwege alle discussies, geklets, bezwaren en de advies- en consultancy-kosten dientengevolge. Bergen was ook al zo verstandig om niet risico-dragend deel te nemen aan de Floriade. Meer gezond verstand misschien? In Gennep zijn we zelfs al 60jr niet in staat om een van de grootste problemen van Gennep (en de reden waarom het centrum van Gennep vanaf ca 1960 in het slop gekomen is) op te lossen, namelijk het verkeer. We noemen het probleem-gebied "shared space" of "de auto is te gast" en hopen dan dat het probleem vanzelf over gaat. O ja, in Well (ook gemeente Bergen) schijnt ook al zo'n MFC als in Siebengewald te staan.

voorzijde
foyer
zaal (harmonie op podium)
Roof en bodemloze putten
Toen we vanochtend terug kwamen van de bloemist en ik richting Gennep Centraal keek, schoot ik in de lach. Op de schutting rond het bouwwerk was graffiti te zien. Meestal is die grafftti voor mij onbegrijpelijk, maar dit keer was het voor mij zelfs duidelijk: "geroofd van Jetten", verwijzend naar de onteigening van het pand van Piet Jetten. Ik ben tegenstander van al die graffiti, maar ik moet bekennen dat ik deze wel komisch vond. Misschien hadden ze er ook nog achter kunnen schrijven "het gat van ruim 2,6 miljoen", want zoveel heeft het de burgers van Gennep gekost om hier de bouw van de Aldi met bovenliggende appartementen mogelijk te maken (link). Dat is nog eens een andere bodemloze put dan die waaraan de plaatselijke VVD op haar website refereert (link). Vraag daarbij is ook nog of men niet zaken 2x mee telt, want zijn de ambtelijke uren niet al in die 4 ton inbegrepen, zodat de VVD aan het dubbeltellen is (artikel gelderlander)? Enfin, ik ken de echte cijfers niet. Interessanter is de vraag hoe het komt dat er zoveel onderzoeks- en advieskosten gemaakt worden? Dat is niet alleen omdat dit de overheid betreft. Het komt waarschijnlijk ook omdat tegenstanders obstakels proberen op te werpen en telkens met nieuwe vragen en opmerkingen en bezwaren komen, waar dan weer op gereageerd moet worden en die beantwoord moeten worden. Ergo, de kosten rijzen de pan uit, en dan kan weer tegen die hoge kosten bezwaar gemaakt worden. Jongens, leg nu gewoon een simpel bruggetje neer, a la de Kendel (kostte minder dan 40000) of bij het Genneperhuis. En voordat politici naar bodemloze putten gaan verwijzen, wil ik ze eerst verwijzen naar veel grotere en diepere putten, waar zij bij betrokken zijn, zoals Gennep Centraal, de Floriade en zo zijn er nog meer.

Vandaag werd ook het nieuwe hoofdkantoor van Dichterbij aan de Heijenseweg/Stiemensweg geopend. Ik was er niet bij, maar ben wel benieuwd of bij die opening ook gerefereerd werd aan het bericht van deze week, dat Dichterbij voor eind 2015 530 medewerkers gaat ontslaan (link bericht Gelderlander)

Alhoewel een nieuw kantoor volledig los staat van personeels-formatie kan ik me wel voorstellen dat eea vrij wrang zal zijn voor de medewerkers en andere betrokkenen.

Foto's Monumentenweekend

In het weekend van 14 en 15 was het open monumentendag in Gennep en er zijn ook foto's gemaakt. De getoonde foto's zijn van Piet Wolters.

Vandaag is er ook een reportage en terugblik over de Floriade op L1. Volgende maand zou het officiele rapport over de Floriade moeten volgen. Helaas zal voor Gennep wel nooit de onderste steen boven komen en vooral tav het feit dat Gennep in het Floriade avontuur verzeild is geraakt. Als er geld nodig zou zijn, zou men opnieuw terug gaan naar de Raad. is volgens mij nooit gebeurd en dat zou weer betekenen dat er door bestuurders gelogen is. Ik heb ook vernomen dat de plannetjes voor het oude stadhuis schipbreuk geleden hebben, zodat de weg weer vrij lijkt te zijn voor een gebruik van het oude stadhuis, zoals de Gennepse burger dat wenst. (zoals bv VVV, keramiek, tentoonstellingen, archeologie en vooral toegankelijk en open voor de Gennepse burger en de toerist)

Na al die sikkeneurigheid ook een positieve boodschap. Op 5 oktober viert de kinderboerderij feest, want op 4 okt zijn alle dieren jarig. De kinderboerderij heeft een uitgebreid programma van 14:00h tot 17:00h, met een groentetaart-workshop, pannenkoeken bakken en de prijsuitreiking van de puzzelspeurtocht. Prima geschikt dus voor een uitje met de kinderen. En kinderboerderij! Alvast gefeliciteerd!

De klas van 51 compleet!

Een tijdje geleden heb ik de klassefoto van de meisjesschool (toen nog bij de nonnen) uit 1951 geplaatst. Juffrouw Coopmans was de lerares en de foto was afkomstig van Riet (van Hoof-) Hendriks, die in deze klas zat. Inmiddels weten we ook alle namen, want samen met Riet (vd Mooren-) Holtermans heeft zij alle namen er bij gezocht en gevonden. De complete klas van 1951 derhalve.

1 Joke Peters, 2 Marietje Peters, 3 Ria van de Bogaart, 4 Dinie de Greef, 5 Dien Schoenmakers, 6 juffrouw Coopmans, 7 Dora van Mierlo, 8 Maria van Amstel, 9 Mientje van Kuik, 10 Mimie Arnoldussen, 11 Dien Spikmans, 12 Dinie van Griensven, 13 Annie Guelen, 14 Toos Jansen, 15 Annie Teunissen, 16 Tonnie Dechamps 17 Tinie Wilbers, 18 Pia Smeets, 19 Riet Wilbers, 20 Joke Wouters, 21 Annie Fleuren, 22 Annie van Rossem, 23 Ellie van Riet, 24 Ria van Est, 25 Greetje Bronold, 26 Riet Holtermans, 27 Silvia Hermens, 28 Roos Jaspers, 29 Mia Smits, 30 Toos Gartsen, 31 Lenie Noy, 32 Sonja Reinders, 33 Ellie Verstraten, 34 Ellie Liebrand, 35 Willie Reintjes, 36 Monica van der Plas, 37 Anneke van Leeuwen, 38 Riet Hendriks

De foto met de namen is natuurlijk ook toegevoegd aan het webalbum met de klassefoto's van Maria Goretti. (link naar webalbum)

Dweilen met de kraan open

Vorige week was Prinsjesdag met daarna de Algemene Beschouwingen. Het lijkt wel dweilen met de kraan open. 6 Miljard bezuinigingen, alhoewel..... Eigenlijk bestaat de helft niet uit bezuiniging, maar uit lastenverzwaring. De belastingen moeten weer omhoog. En hoewel ik ook vind dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, moest ik toch aan onze Gennepse patroonheilige Martinus denken. Die wordt vereerd, omdat ie als Romeinse soldaat de helft van zijn mantel aan een bedelaar afstond. Peanuts, als je dat vergelijkt met een belastingdruk voor de hoogste schijf van maar liefst 60% en hoger dan in alle andere landen. Misschien moeten we het feest van St Maarten maar afschaffen? Gekheid natuurlijk, maar het geeft wel te denken. Ook niet goed voor de economie, want wie gaat er nu investeren en iets op poten zetten, als het risico volledig voor jezelf is, en als het wel lukt, dat je dan 60% moet afdragen. En linksom of rechtsom, het blijft dweilen met de kraan open, want de uitgaven (aan vooral zorg en sociale zekerheid) blijven maar sterk stijgen. Problematisch. Ik zal me maar weer richten op het Gennepse, want ook in Gennep is het af en toe dweilen met de kraan open. Dat was zo in 1993, maar vooral in 1926, toen het water grote delen van Gennep in nam. De meeste van onderstaande foto's zullen voor de meesten onbekend zijn, want zijn nieuw. Ze komen uit het album van Gerard van Duuren en zijn gescand door Tonny Wilbers. De foto's zijn ook toegevoegd aan het album Gennep en het water. Veel plezier.

Bleekstraat (richting Niersweg)
Zandstraat (thv nu de RABO-bank)
de Wal (Zuidwal) thv waarschijnlijk Nillesen
Emmastraat/Bergstraat
Kruisstraat
Middelweg
Nierswal (Nu Niersweg)
Nierswal (nu Niersweg thv de Nieuwstraat, richting zuiden)
Zuidwal (vanuit Smederij Beckers, nu het groene grasveld dat JL plein gaat heten)
Zandstraat thv het Geveltje
De harmonie en de kinderboerderij

Maar eerst mijn felicitaties voor onze pastoor, Hans Bouman, die vandaag zijn verjaardag viert na de hoogmis. Hans gefeliciteerd!

Van de kinderboerij kreeg ik de vraag om aandacht te geven aan het feit dat ze komende week collecte houden voor de kinderboerderij. Persbericht kinderboerderij. En de harmonie? Hun nieuwe repetitielokaal onder het Bolwerk is inmiddels opgeleverd en ook al in gebruik genomen, want de muzieklessen voor de kinderen zijn weer begonnen en ook de harmonie zelf heeft al een keer in het nieuwe lokaal gerepeteerd.

Dat nieuwe lokaal moet natuurlijk nog volledig ingericht en aangekleed worden. Het eigen gebouwde repetitielokaal aan het Straatje is tbv het Bolwerk gesloopt en daarmee ook alle inrichting en aankleding. Inmiddels is er een nieuwe ruimte terug verkregen onder het Bolwerk , maar het zal nog eea vergen wil dat goed en functioneel ingericht zijn voor muziekonderwijs en voor repetities. De harmonie heeft zich daarom ingeschreven voor voor een bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank (Gennep en Bergen). Morgenavond is de ledenvergadering van de afdeling Gennep-Bergen, waar de leden mogen stemmen over de verdeling van de middelen.

De harmonie houdt daarom een warm pleidooi aan die leden om te stemmen voor de harmonie. En als u zelf dichter bij een ander goed doel staat, geef dan uw 2e stem aan de harmonie.

Als u op de foto links klikt, dan start het 2 minuten durende promotie-filmpje van de harmonie voor deze actie. Voor de HD versie, volg dan de volgende link (kan tijdje duren vanwege de omvang): HD filmpje

Thuisweekend Flamingo's

Gisteren, zaterdag 28 sept, was het eerste thuisweekend van dit seizoen van Flamingo's. De sterk verjongde heren verloren redelijk kansloos met van Compaen (Oost-Zaan), de dames wonnen met 3-2 van de dames van Dynamo uit Tubbergen.

Foto's van beide wedstrijden in één album.

Inbraakgolf in Gennep in nacht van 26-27 september

In de nacht van donderdag op vrijdag (26-27 september) is blijkbaar op 6 verschillende plaatsen ingebroken of getracht in te breken op het Pagepark. Marco zette onderstaande foto's van een aantal geforceerde deuren op Facebook. Blijkbaar wordt, als de inbrekers zien dat aan de binnenzijde de sleutels nog in het slot zitten, onder het slot een gaatje in de deur geboord, waardoor een hulpwerktuig naar binnen kan worden gebracht, waarmee de sleutel kan worden omgedraaid en de deur geopend. In hoeverre de pogingen succesvol zijn geweest en er buit gemaakt is, weet ik niet. Zorgelijk is het in ieder geval wel. En zeker als men bedenkt dat al die deuren van politie-keurmerk, 3-punts-sluitingen en veilige cilinders (2 sterren) waren voorzien. Zorg voor extra verlichting met een bewegings-detector, want inbrekers houden niet van licht. Laatste remedie is tenslotte het installeren van een alarm-installatie.

Vandaag, vrijdag 27 september, was de politie bezig met een huis-aan-huis onderzoek om zoveel mogelijk informatie te vergaren.

Lessen zijn in ieder geval: laat de sleutels aan de binnenzijde niet (zichtbaar) in het slot zitten. Voorzie de deuren waar mogelijk van een extra sluiting of knip. En heel voornaam, houdt uw ogen open voor verdachte personen en/of auto's. Insluipingen in woningen zijn naast overvallen ed misdrijven die de betroffen mensen erg raken en die waar mogelijk voorkomen moeten worden.

Genoza

werkplaats

Ook uit het album van Gerard van Duuren (via Tonny) zijn deze foto's van net na de oorlog. Het zijn foto's van de Gennepse Nazorg. Je zou dan dus verwachten GeNaZo, maar het bijschrift luidt GeNoZa. Misschien dat iemand dit weet op te helderen. De Gennepse Nazorg komt voort uit Maria-Oord (waar het gebouw van voorheen sociale zaken staat, achter het gemeentehuis. Zie ook de special), dat een herstel-inrichting was voor TBC-patienten, opgericht door dokter Stiemens. Na het ziekbed moesten de patienten eerst aansterken en daarvoor werd in de jaren 30 Zonlichtheide gebouwd, ten westen van de Heijenseweg. Toen stonden daar nog geen bomen, maar hei en was het een heuvelachtig terrein. Om te voorkomen dat de mensen zich rot verveelden (er was immers nog geen TV, Ipads e.d. enfamilie was vaak ver weg), werden bezigheden ontwikkeld voor deze patienten. Omdat in de 40-er jaren peniciline was ontdekt, kwam er in de 50-er jaren een einde aan deze TBC-sanatoria, waar getracht werd patienten te genezen met veel zon en verse lucht. Zo geschiedde ook met sanatorium Maria-Oord en Zonlichtheide. Uiteindelijk begon de Augustinusstichting toen in die verlaten gebouwen van Zonlichtheide. Maar nu de foto's:

Naschrift: Han Albers geeft opheldering: " De correcte merknaam van de kunstnijverheidsproducten van Zonlichtheide luidde Gezona ( GE nneps ZO nlichtheide NA zorg). Het ging daarbij om producten van aardewerk, raffia, tin en bewerkt hout. De producten werden verkocht in De Bijenkorf, de duurdere hotels in de drie grote steden en op de grote oceaanstomers van de Holland Amerika Lijn.

Het idee van arbeidstherapie om zo de TBC patiënten na de lange verpleegtijd (niet zelden een jaar) weer te laten wennen aan de ‘buitenwereld', was een van de vele revolutionaire ideeën van Dr. Stiemens (Geneesheer directeur van het sanatorium Maria Oord in de schaduw van de Martinutoren) en zijn vrouw.

Hun initiatief verwierf landelijke bekendheid door een reportage in het weekblad ‘De Katholieke Vrouw'. Diezelfde reportage betekende uiteindelijk een breuk tussen de Zusters van Liefde en het echtpaar in 1928. De nonnen waren al lang uit op die breuk omdat – geloof het of niet – in de archieven van dezelfde Zusters van Liefde in Tilburg staat te lezen: ‘Dr. Stiemens en diens echtgenoote, die, hoe voortreffelijke menschen ook, niet Katholiek zijn'. "

kantoor

Nazorg zaal

beurs

Nazorg keuring

werkkamer

Biljarten
Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar, maar er waren vroeger in Gennep meer dan 20 kroegen. En die waren meestal behoorlijk exclusief territorium voor mannen. En wat die mannen deden (behalve dan drinken en roken)? Dat was vooral kaarten en biljarten. Tonny stuurde een 2tal foto's uit 1951 van de biljartclub in Hotel de Kroon met verschillenden bekende Gennepenaren zoals : Jan en Piet Verhasselt – Jan Voss ( Markt ) – Karel Heurkens – van Duuren Kapper ( Zandstraat ) – Louw Hendriks (Middelweg ) – Felling en anderen. De foto's komen uit het fotoalbum van Gerard van Duuren

Ik liep vanochtend rond 10 naar de Markt en zag dat de VVV terug gekomen was op de Markt. En de Markt is natuurlijk ook de enige plek waar de Gennepse VVV het meest thuis hoort. Dat vinden bijna zonder uitzondering alle Gennepenaren. Er zijn een paar uitzonderingen en die zijn te vinden op het gemeentehuis. Wellicht dat hieromtrent ooit eens een keer naar de mening van de bevolking geluisterd wordt?

O ja, en voor ik het vergeet: Vitesse heeft vanmiddag gewonnen. En wel thuis met 2-0 van Boxmeer (Olympia). De 1e punten van deze competitie zijn binnen en de laatste plek is vaarwel gezegd.

Verkiezingen, auto's, valbeveiliging en helmen

Het was weer een mooie dag vandaag. Aangename temperaturen en weinig wind. De dames van Flamingo's hebben hun eerste (uit)wedstrijd dit jaar gemakkelijk gewonnen. Ik zag op FB dat ook H6 gemakkelijk gewonnen heeft. Vanochtend was er weer zaterdagmarkt en aangezien de verkiezingen er weer aankomen, waren zowel de SP als de PvdA paraat. Van de SP is nog niet 100% zeker dat ze volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Maar als ze meedoen, denk ik wel dat ze een aantal zetels krijgen (2 of 3?). Enfin, de markt kleurde dus rood. Voor zover dat tenminste zichtbaar was tussen de auto's in het beoogde shared space gebied. O ja, geen shared space, maar auto's zijn te gast. Ik denk dat dit net zo is als bij een feestje: gasten zijn leuk, maar er moeten er niet teveel zijn. Het was in ieder geval gezellig druk op de markt. Bij Centrum Centraal waren ze vanochtend nog druk aan het werk, hetgeen de vraag oproept: helm of geen helm? En ook: hoe zit het eigenlijk met valbeveiliging? Maar hopen dat er niemand valt. Een paar plaatjes van zaterdagochtend 21 sept 2013.

Op de laatste foto (vanaf de Markt) kunt u zelfs Hobbeltje zien. Blijkt nog eens hoe hoog die toren is.

Omvallen

Omvallen schijnt wel het centrale thema te zijn geweest in Gennep. Want de Pleinfeesten zijn omgevallen en krijgen na de 5e editie van dit jaar geen vervolg in 2014, klaarblijkelijk vanwege tekorten aan sponsoring en gebrek aan gemeentelijke (financiële) ondersteuning. En ook Muuj en Ziek staat op omvallen, want die houden er na de komende carnaval van 2014 mee op. Zelfs het reclamebord bij Centrum Centraal was van de week omgevallen, ondanks dat we met zijn allen (via de gemeente) 2,7 miljoen hebben betaald aan de realisatie van de Aldi op deze plek. Of de regering omvalt weet ik niet. Want na de aankondigingen van Prinsjesdag, afgelopen dinsdag, rommelt het in de PvdA over het besluit om de JSF aan te schaffen. Is een kwestie van wel-niet-wel-niet. Financiëel doet het er niet zo heel veel toe, want zoals een spreker toepasselijk opmerkte, "overheidsuitgaven aan zorg in Nederland kosten in slechts 3 weken evenveel als al die straaljagers bij elkaar (en die gaan zo'n 25jr mee). We zullen zien, en ook of het kabinet de lente haalt.

Maar er zijn ook positieve berichten. Allereerst schijnt het weer wat aangenamer te worden. Ze voorspellen 21 graden na het weekend. :-). En deze week is het nieuwe repetitielokaal van de harmonie, onder het bolwerk, opgeleverd. En vandaag is in een weliswaar kale ruimte al de allereerste blokfluitles gegeven. De kids hebben het lokaal dus ingewijd. Er zal nog behoorlijk wat werk aan de winkel zijn om de oefenruimte van de harmonie ingericht te krijgen.

de kids aan het oefenen aan wat klaptafeltjes die naar beneden gesjouwd zijn. De foto is van Dorien van de harmonie (basklarinetje)
de oplevering van het repetitielokaal (de kleine deur voert naar beneden) (U mag raden van wie die fiets is (niet van mij overigens))
do 19 sept vloog een AWACS laag over Gennep
de Groes parkeerplaats voor winkelwagentjes?

Fons krijgt trouwens in het kader van Centrum Centraal een mooie afscheidingsmuur. Vraag me wel af of daar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, want hij is hoger dan 1m (langs een openbare weg). Misschien is dat wel geregeld in het nieuwe "shared space" gebied, dat nu niet meer zo mag heten. In plaats daarvan heet de auto te gast te zijn. Hmmmmm. Daarbij zou ook horen dat die auto geen voorrang heeft, want anders helpt het geen zier. De inrichting op de hoek ZO Wal-Zandstraat doet echter anders vermoeden want de rijbaan Zandstraat-ZO Wal heeft daar voorrang op het verkeer van/naar het stadhuis en Zuidwal. En de ZO Wal tpv de Zandstraat wordt natuurlijk ook niet breder. Enige oplossing zou zijn om het autoverkeer daar zoveel mogelijk weg te halen, maar dat gaat alleen maar als er alternatieven geboden worden.

Enfin: mooi weer komt er dus aan. Ook voor de Maatwerkplaats zo te zien, want die zijn naar een nieuw gebouw verkast en houden 17 oktober open dag (zie foto rechts). Dan is het ook Gennepse kermis. Ben benieuwd naar het weer dan.

Een zonnig doopsel

Waar het gister overdag veel regende, schijnt vandaag, zondag 15 september, een aangenaam zonnetje. Mooi weer dus voor het doopsel van mijn kleinkind Neeltje in de Martinuskerk. Zonnestralen voor ons zonnestraaltje. En ook een mooie gelegenheid voor wat foto's van zo'n 60jr geleden van diezelfde kerk en ook van processies en andere kerkelijke zaken. De foto's zijn afkomstig van Joop van Duuren en ingescand door Tonny Wilbers.

Ëerste steenlegging van de Martinuskerk. Dit zal in 1953 geweest zijn. Deken Jansen verricht de handelingen
Tonny: "Op de foto waar al die misdienaars opstaan zijn de volgende namen bekend, gekregen van Joop van Duuren, die vooraan links staat. : Sjaak Peters ( de Knip Picardie ) – Martien Artz ( Irenestraat )- Henk Thissen ( boerderij achter het ambonezenkamp ) – Jos Thissen ( Emmastraat zaadhandel ) – Martien van Schijndel ( schilder Picardie ) – Karel Ackerschott ( zoon van Sjef de smid ) – Joop van Duuren – Jan van Bracht – Han Albers ( Heijenseweg ) – Gerie Thoonen ( Groes )- Marius Michels ( bakker ) – Kapelaan Sampers – Marijke Janssen ( Janssen-Slungers )-  Dochter van Noy ( slager markt Piegem )- Ans Aarnoutse - (foto met namen (Ton Teunissen))
Maria Sterre der Zee (zo te zien in hotel van Bergen)
Onderstaande foto's zijn van een processie begin jaren 50. Han Albers legt uit: " Deze processie was ter gelegenheid van het eerste bezoek van onze heeroom Tonny Albers aan Gennep. Hij was kort voor de oorlog als jongste bisschop van de RK Kerk benoemd tot bisschop van het Indonesische Malang (Oost Java, 1 miljoen inwoners). Hoewel geboren in Nijmegen, groeide hij op in Gennep. Hij logeerde destijds bij de nonnen en werd daar afgehaald om in processie naar de Noodkerk gebracht te worden voor een zogenaamde Pontificale Hoogmis."
Processie thv hotel van Bergen
processie naar de noodkerk thv het Grad van Dijkpad (op de achtergrond bakker Janssen
De stoet is bijna aangekomen bij de noodkerk in de voormalige spoorwegloods (hoek Brabantweg-Spoorstraat)
de dienst in de noodkerk
d'n Balkan 100jr

Ruim 100jr geleden ging het de NBDS eindelijk voor de wind. De spoormaatschappij groeide en groeide in de jaren net voor WOI endat betekende dat er huizen moesten komen voor de werknemers van de NBDS, voor de arbeiders en voor de kantoormensen. Langs het spoor, achter het kantoor van de NBDS lag nog onontgonnen terrein, waar de NBDS een wijk liet bouwen, die vernoemd werd naar de president-direkteur van de NBDS, dhr Voorhoeve. En zo komt het dat in 1913 de eerste huizen van dit wijkje, het Voorhoevepark werden opgeleverd. In latere jaren werd deze buurt d'n Balkan genoemd. Waarom dat is, moet u maar nalezen in de webpagina over Gennepse bijnamen (link). Vandaag, 14 sept 2014 viert de Balkan dat de buurt 100jr geleden ontstond. (tegenwoordig omvat d'n Balkan het Voorhoevepark, een deel van de Burg. Woltersstraat en de Duivenakkerstraat). Helaas had men overdag wat pech met het weer, want het was weer bar en boos. (hoorde gister dat we afgelopen 2 weken al zo'n 11-12cm neerslag hebben gehad). Maar de Balkan kennende, hebben ze zich daardoor niet laten onder krijgen en hebben ze toch hun feestje gevierd. En Gennep is meteen weer een kunstwerk rijker, want ter ere van de gebeurtenis is er een nieuw mozaiek-monument verrezen. Ik moet zeggen, erg mooi gemaakt en een verrijking voor het middenpleintje van het Voorhoevepark.

 

Vanwege het feest hieronder nog wat oude plaatjes van het Voorhoevepark, een uniek stukje Gennep. Ruim aangelegd, bijna parkachtig (en dat 100jr geleden). Van een buurtbewoner heb ik een tijd geleden gehoord dat er jaren en jaren geleden in de buurt gereclameerd werd dat er trottoirs moesten komen. Uiteindelijk ging de gemeente akkoord en ging plannen maken. De buurt natuurlijk blij. Totdat duidelijk werd dat men een stukje van zijn eigen grond moest opofferen voor de realisatie van deze trottoirs. U kunt al raden hoe de reactie was. En zo is het Voorhoevepark een van de weinige stukken Gennep, waar er tot op de dag van vandaag geen trottoirs zijn. Maar nu wat plaatjes uit het verleden (staan overigens al her en der op deze website)

Op de kadasterkaart uit 1914 is nog niets te zien
maar wel op die van 1925
plan van de gem Gennep rond 1945
de jeugd van de Balkan in 1955
Maandag wasdag op de Balkan
vanaf het dak van het NBDS kantoor richting Gennep
Rechts de schutting achter het NBDS kantoor
Voorhoevepark 55 (fam Paters)
Niersdal Survival Run
Het begon in de regen, maar werd al rap droog. Niet voor de deelnemers, of misschien moet ik bikkels zeggen. De een klom als een aap naar de andere kant, de ander had het wat moeilijker. Het begin, een grote spijker in een blok hout slaan, was voor sommigen nog het moeilijkste en toen moest het nog beginnen. De burgemeester had het over de snelheid van het leggen van bruggen over de Niers, 1 dag voor 4 bruggen. Wat helemaal leuk zou zijn geweest, was als de burgemeester die bruggen ook ingewijd zou hebben door er als eerste over heen te gaan. Zou mooie plaatjes opgeleverd hebben. Misschien iets voor volgend jaar?
het complete foto-album (click op de foto links). Een filmpje staat onder de foto rechts
web-album
film
Van boven

De hele serie luchtfoto's van afgelopen donderdag 5 sept 2013. Gennep, Ottersum, Bolwerk, Centrum Centraal, de werkzaamheden aan de Niersdijk, de Rijksweg bij Milsbeek, de watermolen in Plasmolen tot en met zelfs de Waal en de werken daar bij Nijmegen en Lent. Tenslotte ook nog een foto van Henk zelf bij het vliegtuig in Asperden.

Namen bij de schoolklas van 60jr geleden

Ik liet recentelijk de schoolfoto van 60jr geleden van de 6e/7e klas van Maria Goretti van Riet Hendriks zien. Rita Roelofs-Noij wist de meeste namen:

Onderste rij vlnr: Johanna Weeren, Riet Hendriks, ? Vullings, ? Wouters, Joke Olieslagers, ? Philipse, José Smeets, Annemieke Heeze, Roos Jaspers, ??? , Diny de Greef.

Tweede rij: Iet Kroon, Nellie Theunissen, Oda Verstraaten, ? Schoenmakers, Ellie van Boxtel, Rita Noij, Nellie Bindels, Zr. Bernardinia, ??? , Annie Simons, Lenie Noy, Marietje Theunissen, ?Hermsen??, Nellie Wilbers, Truus Kroon, ??? , ??? .

Achterste rij: ??? , ? Guelen, Iet Meussen, Annie Bernards, Diny Aarnoutse, Truus Hubers, Gonnie Cup, Nellie Sluiters, Lily Beckers, ???

 

Niersdal Survival

Morgen, zondag 8 september is de 1e Niersdal Survival run. Om 10:00h gaan de eersten van start in het Niersdal bij de Martinuskerk. Op het kaartje links is de route te zien. Vandaag zijn de hindernissen opgebouwd. De deelnemers staat een en ander te wachten, waaronder diverse Niers-oversteken op verschillende manieren. Het is blijkbaar tòch gemakkelijk om een brug over de Niers te bouwen.......

Hieronder een aantal plaatjes van de voorbereidingen (van mij en van mijn neefje Thijs-Jan). De deelnemers zullen weinig last hebben van het weer, want nat worden ze toch. Maar het is wel te hopen dat het weer dusdanig is dat er vele toeschouwers afkomen op dit leuke initiatief. Vanaf de Niersdijk moet het uitzicht op de activiteiten prima zijn.

Dan liever de lucht in

Henk heeft gister (do 5 sept 2013) weer een aantal mooie luchtfoto's van Gennep gemaakt.

de 7e klas

van Maria Goretti. Het moet zo rond 1954-1955 geweest zijn. De klas van zuster Bernadinia. De foto is afkomstig van Riet Hendriks, welke op de voorste rij als 2e van links zit. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album van de maria Goretti-school. We schrijven vandaag 5 september en het is bloedheet. De bouwvakkers waren bij Centrum Centraal in hun blote bast beton aan het storten. Het gebouw vordert in razend tempo. Bekisten, wapening, bekisting sluiten en storten. De volgende dag ontkisten en verder zo maar. Met dit tempo zit de Aldi er eerder dan dat we verwachtten.

Komend weekend is de Niersdal survival run. Als het zo blijft, dan treffen die prima weer as zondag.

Het lijkt overigens wel alsof er steeds meer ingezonden stukken en commentaar in de M&N Bode verschijnt, over de hondenbelasting waar weinig of niets tegenover staat, de verkeersproblemen bij jan Linders (was dit niet te voorzien geweest???), de onvindbare VVV die eigenlijk in het oude stadhuis of de direkte nabijheid daarvan thuishoort tot en met een complimenteus stuk van Maarten (vanaf de toren) over de centrum-ontwikkelingen. Met de laatste ben ik het dus volstrekt oneens. Het nieuwe plein is weliswaar leuk, maar wordt niet bepaald op een hoger (toeristisch) niveau gebracht door de aan dat plein gelegen (achterzijde) van supermarkten. Des te triester als men bedenkt dat wij als belastingbetaler miljoenen hebben bijgedragen aan die gebouwen. Alleen al aan het Aldigebouw heeft de gemeente meer dan 2,6 miljoen euros verlies geleden. Daarvoor zou je toch wat meer verwachten dan de achterzijde van de Aldi aan ons nieuwe plein. Misschien is het verwachtingspatroon van onze Maarten wel zó laag, dat ie met de achterzijde van JL en de ALdi al dolgelukkig is, wie zal het zeggen.

Is Gennep niks of Ottersum??

Onze lokale VVD trekt van leer tegen de Niersdalbrug, die ze een brug van niks naar nergens noemt. Dat triggert dan meteen de vraag wat niks is, Ottersum of Gennep?? Aangezien in de beschrijvingen de brug altijd van Ottersum naar Gennep schijnt te gaan, zou Ottersum volgens de VVD dan dus "niks" zijn en volgt daaruit meteen ook dat Gennep "nergens" is. Tja. Ook komt de VVD ineens tot de ontdekking dat de afstand Ottersum-Gennep door die nieuwe route niet korter wordt. Misschien moeten ze wat vaker op deze site kijken, want ik heb 3 jaar geleden al aangetoond dat dit het geval is. (overigens is het huidige plan nòg ongunstiger). Link naar de update van sept 2010. En de kosten? Nogal wiedes dat die kosten steeds verder oplopen met al die telkens nieuwe onderzoeken die telkens moeten worden uitgevoerd doordat er weer nieuwe vragen worden gesteld of bezwaren worden gemaakt. Gewoon een of meerdere simpele bruggen over de Niers (a la Genneperhuis of Kendel) en geen routes en dat soort gedoe, maar dat zei ik 5jr geleden ook al. Voor de wandelaar en toerist. Had voor een fractie van het nu uitgegeven geld gekund. Ik vraag me trouwens af of dit wel de Gennepse VVD is want de uitspraak "grote delen van het jaar niet te gebruiken door het hoge water" en "de helft van het jaar onder water staat of te nat is" getuigt niet van veel plaatselijke kennis. Misschien komen ze nooit bij de Niers, want de Niers overstroomt hooguit een paar weken per jaar. Heel erg overdreven chargeren is ook een kunst zullen we maar zeggen.

De Zonnebrem wacht ook zware tijden, want in het energie-akkoord (zie link naar SER mededeling) wordt weliswaar ruimte geboden voor de coöperatieve opwekking van zonne-energie, maar wordt dat meteen beperkt tot de 4-cijferige postcode plus de naastgelegen postcode-gebieden. Heijen (de Grens) is 6598, Gennep is dan naastgelegen, maar Ottersum zou niet eens mee mogen doen. Dat is nu echt "niks". Het enige wat schijnt te resten is dan het verkrijgen van een uitzonderings-positie. Maar nu een leuker onderwerp:

Tonny Wilbers stuurde nog een 3tal foto's die waarschijnlijk tot de serie behoren van het zilveren jubileum van deken Janssen in 1952, toen een feestavond in hotel van bergen werd georganiseerd. Wie weet herkent u bekenden of familie.
1952 re-visited

Tonny Wilbers stuurde nog een serie foto's van de feestavond in 1952 tgv het zilveren priester-jubileum van deken Janssen

1951: de klas van juf Coopmans

De foto links is van het jaar 1951 en toont de klas van juffrouw Coopmans.

De foto is afkomstig van Riet Hendriks, die inmiddels al bijna 50jr in Afferden woont en Riet van Hoof-Hendriks heet.

Misschien dat kijkers namen weten?

De foto is ook toegevoegd aan het album ven de meisjesschool cq Maria Goretti

28 april 1952: zilveren jubileum deken Janssen

Tonny stuurde 3 nieuwe foto's van het zilveren priester-jubileum van deken Janssen, welke gevierd werd met een feestavond in hotel van Bergen.

link naar de special

Doe je MEE?
Ikzelf heb vandaag in Nijmegen kozijnen geschuurd. Gelukkig was Frank paraat om foto's te maken van de Doe je mee-dag die Jong Nederland vandaag op hun terrein bij de blokhut hadden georganiseerd. Ze hielden het zo te zien droog.
Feest in en bij de kapel
De Maria-kapel aan de Touwslagersgroes bestaat dit jaar 75jr. Rond Maria hemelvaart (15 augustus) is de traditie dat de zondagse mis dan bij de kapel wordt opgedragen. Zo ook dit jaar. En er was vandaag dus een feestelijke buitenmis, die er vanwege de "bijdrage van boven" bijzonder kleurrijk uitzag. Ondanks de regen waren toch meer dan 175 Gennepenaren op de Touwslagersgroes verzameld. Na de mis was er koffie en waren er worstebroodjes (met dank aan de fa Snellen en aan de buurt van de Touwslagersgroes). De foto's zijn van Pieter Lamers (de 1e 4 van Tonny Wilbers).
Ambonezen in Gennep

begroeten de koningin op 18 september 1952 bij haar bezoek aan Gennep en aan Zonlichtheide. Tonny stuurde nog deze toch wel bijzondere foto.

Zwaaiend met Nederlandse vlaggetjes begroeten de Gennepse Ambonezen de koningin bij haar bezoek aan Zonlichtheid. Ze staan opgesteld aan de toegang vanaf de Heijenseweg. Ze zijn waarschijnlijk komen lopen vanaf het Ambonezenkamp (nu thv de Zwaluwstraat), waar ze gehuisvest waren in de barakken die daar gebouwd waren voor de wederopbouw na de 2e wereldoorlog. Ze waren op het moment van de foto pas goed en wel in het verre en koude Nederland.
FF wachteh

Je moet ff wachten (een jaar of 6-7) maar dan krijg je ook wat, zullen we maar zeggen. Onze reporter aan de Niersdijk berichtte het mij, waarop ik zelf een kijkje ben gaan nemen. En ja hoor. De Niersdijk wordt van een mooie toplaag voorzien, die hopelijk een einde maakt aan de modder en viezigheid en voor voetgangers en fietsers een stuk uitnodigender zal zijn. Prima gemeente en/of waterschap. Nu maar hopen dat de gemotoriseerde voertuigen er vanaf blijven en deze mooie toplaag niet aan gort rijden en tevens hopen dat de hondebezitters de "boodschappen" van hun huisdieren opruimen.

de Niersdijk wordt fraai afgewerkt
aan de Ottersumse kant wordt de dijk op sterkte gebracht
onder het toeziend oog van de birds

O ja. Ik las gister in de M&N Bode dat het straatje naast de nieuwe Aldi dan toch de Zandpoort moet gaan heten volgens B&W. Een miskleun eerste orde, maar wellicht te begrijpen vanuit een gebrek aan (historisch) besef en kennis. Tja. De echte Zandpoort ligt toch echt zo'n 50m verder. Die ligt daar al eeuwen. En het argument van het omnummeren van addressen slaat natuurlijk al helemaal nergens op, want waarom zou dat moeten?? Zandstraat blijft gewoon Zandstraat, voert naar de Zandpoort en gaat weer verder als Zandstraat, zoals het al eeuwen en eeuwen is. "Gennep, vestingstad" met als 1 van de 3 stadspoorten het straatje naast de Aldi. Je moet er maar op komen........

18 september 1952

Dat was de dag dat Hare Majesteit Koningin Juliana een bezoek bracht aan Gennep en dan met name Zonlichtheide. Ze ging ook langs op het stadhuis. Er staan al een 5-tal foto's van deze gebeurtenis op deze site, maar nu hebben we met dank aan "de lange" (Tonny Wilbers) in totaal maar liefst 20 foto's van deze gebeurtenis. Klik op 1 van onderstaande kleine foto's voor het album.

Diamanten in Gennep

Afgelopen zondag werd in eethuis de Diepen in Milsbeek een Gennepse diamanten bruiloft gevierd. Annie en Ad de Bont uit de Martinusstraat vierden hun 60-jarige huwelijk en dat mag toch wel een mijlpaal genoemd worden. De Gennepse harmonie kwam ervoor uit zomer-reces om het diamanten paar een heuse serenade te geven.

Een tochtje naar Kleef

Ik kreeg een mailtje van Eddy Smits

"In deze vakantieperiode en met dat mooie weer zal menig Gennepenaar wel de fiets richting Kleef pakken. Een mooi (schaduwrijk) ritje door het rijkswoud wordt beloond met een bezoek aan de hertogstad. Dit was ruim vijftig jaar geleden ook al zo. Ik kwam een aantal foto's tegen die dit aantonen. Ik denk dat ze rond 1957 gemaakt moeten zijn. Er op te zien zijn mijn moeder, Rie Smits van den Bogaert, mijn zus Dorthy, mij broer Eddy en mijn nichtjes Ans en Riet(je) van den Bogaert en niet te vergeten hun broer en mijn neef Harry. Nu was mijn vader, de uit Well afkomstige Jan Smits, bij de douane. Sinds 1946 was hij als (hulp)commies te Gennep gestationeerd. "

Jan Smits in 1946 in de Zandstraat (thv Molenstraat)

Hij zou tot 1962 in Gennep blijven werken, waarna hij werd overgeplaatst naar het douanekantoor op het station te Nijmegen. Hier zou hij tot aan zijn pensioen blijven werken. Die foto zat overigens in een rode portemonnee die mijn vader ooit als sinterklaascadeau aan mijn moeder heeft gegeven, in de tijd dat ze nog verkering hadden. Het bijbehorende gedicht kwam erop neer dat de Sint haar wel een aardige meid vond, maar dat hij niet zo gecharmeerd was van haar rood geschilderde lippen; dit zag hij liever niet……….

Maar in de jaren 50 deed hij dus dienst te Gennep, waaronder aan de Hekkens (zie foto rechts). Dit voormalig douanekantoor (huis met erker zie foto) staat er nog steeds. Ook heden ten dage nog zeer herkenbaar als je er met de auto of fiets langs komt.

Zo ook in de jaren vijftig. Wie weet deed mijn vader die dag dienst. Op door het woud richting Kleef.

grensovergang Hekkens

v.l.n.r:: Ans, Rietje, Eddy mijn moeder, Dorthy en Harry
vl.n.r: Ans, Riet mijn moeder, Dorthy, Eddy en Harry
Schwanenbrunnen van Alfred Babitsch
v.l.n.r: Rietje, Harry, Dorthy en Eddy

Dat kon natuurlijk voor kinderen nogal vermoeiend zijn dus een pauze op zijn tijd was nooit weg. Na de rust weer verder richting Kleef, om daar te genieten van een uitstapje in het buitenland. Snel een foto maken bij het “Schüsterken” (officiële naam de Beltermann fontein) aan de Herzogstrasse. (foto Kleef 2:). Dit beeld, symbool voor de schoenindustrie van Kleef, staat er overigens ook 'pas' sinds begin van de jaren 50, naar een ontwerp van Walter Brüx. Weer uitgerust kon de klim worden ondernomen richting Schwanenburg, het waarteken van de stad Kleve en zetel van het Land- en Ambtsgericht. Daar even poseren bij de poort (zie foto hierboven, 2e van links), die toegang biedt tot de binnenplaats. Niemand kon toen vermoeden dat die jongen helemaal rechts op de foto ooit wethouder van Gennep zou worden, maar hij zocht het toen in ieder geval ook al hogerop.

Op het binnenplein even opfrissen bij de Schwanenbrunnen van Alfred Babitsch, ook een ontwerp uit het begin van de jaren vijftig. Vervolgens weer naar buiten om af te dalen richting rivier de Kermisdahl, waar aan de oevers een roeiboot gehuurd kon worden. Boten huren kun je er nog steeds, al zijn de houten exemplaren al lang verdwenen. Al die inspanning vraagt natuurlijk om een versnapering, een lekker flesje limonade (zie foto Kleef 6). Mmm dat gaat er wel in….. Het moge duidelijk zijn dat al die lichamelijke inspanning wel bijgedragen moet hebben tot een uitstekende nachtrust. Aan de foto's te zien was het ook toen een prachtige zonnige dag."

Gennepse bruiloft in Almere en Castricum
Afgelopen zaterdag en afgelopen maandag is mijn petekind Marten in het verre Castricum en Almere met zijn Gina getrouwd. Een vlinder kwam afgelopen zaterdag heel toepasselijk aangevlogen. De Gennepse bruidegom is dus uitgevlogen, vanuit de "stad" Gennep naar het dorp Almere. Want zoals getuige Tijmen nog eens aan het verstand werd gebracht: Gennep heeft stadsrechten en Almere en Eindhoven toch echt niet. ;-)
Dier(en)verzorgers
De kinderboerderij zoekt dierenverzorgers. Dus als u belangstelling heeft of het gewoon leuk vindt om voor dieren te zorgen en u bent 18jr of ouder,, dan kunt u contact opnemen met de kinderboerderij. U kunt ook een van de vrijwilligers van de kinderboerij aanspreken.
Doe je mee?

Zondag 18 augustus organiseert Jong Nederland weer een "doe je mee dag".

Jong Nederland nodigt alle kids uit en schrijft:

"Het is weer bijna zover, de doe je mee dag van Jong Nederland Gennep komt er weer aan! En wel op 18 augustus 2013, van 13.30 uur tot 16.30 uur . alle kinderen uit de gemeente zijn welkom bij de Blokhut aan de Pr Irenestraat 23 in Gennep. Er is een stormbaan, er zijn veel spelletjes, de kinderen kunnen knutselen en nog veel meer. Lid zijn van Jong Nederland is niet nodig, slechts voor 1 euro kunnen ze deelnemen aan alle spellen en activiteiten en krijgen ze iets te drinken en iets lekkers. Net als andere jaren is er aan het einde weer een prijsuitreiking. Hopelijk zijn jullie er allemaal weer bij!"

 

Komkommertijd

1 augustus, 22:20h, de thermometer wijst nog 27 graden aan. En morgen schijnen temperatuurrecords gebroken te gaan worden. We'll see. Zomer, komkommertijd dus. En ook op deze website. De Nijmeegse 4daagse heb ik gemist, want toen zat ik voor mijn werk in Italië. En vervolgens werd natuurlijk mijn kleindochter geboren, die het overigens prima maakt. Ze zal het ook wel warm hebben. Mijn zonnepanelen zullen wel hard aan het produceren zijn. Je ziet trouwens steeds meer en meer zonnepanelen in het Gennepse. Ik ben trouwens benieuwd hoe het nu met de Zonnebrem staat. Al een hele tijd helemaal niets gehoord. SumMmertime heeft tot nu toe dit jaar in ieder geval redelijk mazzel met het weer, wat niet verkeerd is voor de bezoekersaantallen en dus ook voor Gennep. Voor de rest komkommertijd dus. Daarom maar een paar plaatjes van afgelopen dagen. Veel insecten, het bejaardenhuis dat zijn voltooing nadert (ben benieuwd naar het klimaat binnen met al dat glas op het dak) en ook mijn kleinzoons in Overloon (afgelopen dinsdag), want dagtochtjes horen bij de komkommertijd.

Neeltje

Vanmiddag (wo 24 juli) om 15:41h werd Neeltje geboren in het Maasziekenhuis in Beugen. En werd ik dus voor de 3e keer opa, dit maal van een kleindochter. Gennep is daarmee weer een inwoonster rijker.

Moeder en dochter maken het goed, maar zijn natuurlijk wel moe van alle inspanningen. En Pieter en Harm waren maar wat nieuwsgierig naar hun zusje dat toch wel van een heel vreemde plek is gekomen.

Zomerkamp 2013

Vorige week vond het jaarlijkse zomerkamp van Jong Nederland Gennep weer plaats. Met 60 enthousiaste kinderen en een twintigtal gemotiveerde groepsleiding werden er allerlei activiteiten op touw gezet. Allemaal omtrent het hoofdthema: FEEST! Sinterklaas, Pasen, Carnaval en Koningsdag kwamen onder andere aan bod. Gedurende een week stonden er voor jong en oud verschillende activiteiten op het programma. Zo gingen de oudere kinderen in de open lucht overnachten en wisten de jongere kinderen zich te vermaken tijdens een spetterende water zeskamp. Sinds een jaar zijn er bij Jong Nederland verschillende bedrijven die zich als sponsor hebben verbonden aan JN Gennep. Mede dankzij deze steun kan deze jeugdvereniging blijven doen waar ze goed is: kinderen en jeugdigen helpen om zich te ontplooien en te ontwikkelen in een ontspannen en aangename sfeer. Voor meer informatie kijk eens op:  www.jngennep.nl .

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

lektech  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!