Gennepse Scholen en hun leerlingen

Maria Goretti

Uw reactie als u bv een fout vindt wordt op prijs gesteld.

De jaren 1925 - 1933

Op za 18 mrt 2017 kreeg ik een mailtje van Hans Seegers: " Mijn moeder, Mw. Seegers-Hermse, (nr. 9 op de foto) bezoekt je site bijna dagelijks. Inmiddels is moeders 98 jaar oud en misschien wel een van je oudste site bezoekers. Wij genieten regelmatig van je website.Top!! Samen met haar heb ik deze foto in gescand en in zo'n 10 minuten tijd heeft ze me bijna alle namen opgesomd."

Een dame van 98 jaar (!!) met een ijzeren geheugen. Kom er maar eens om. Maar aan haar hebben we die klassefoto van de 1e klas van de meisjesschool bij de nonnen (voorloper van Maria Goretti) uit 1925. Nu dus maar liefst 92jr geleden. En dat zelfs met de meeste namen van die klas. Noot: Peter Roosenboom (na overleg met zijn 4 familieleden) denkt dat nr 32 niet Tonnie Lamers is maar Tonnie Roosenboom (zijn tante en de moeder van een neef en nicht van hem, die hij ook geraadpleegd heeft)

1e klas meisjesschool bij de nonnen in 1925

1. Annie Heijs, 2. Lies Thissen, 3. Truus de Rijck, 4. Riek de Roij, 5. ???, 6. . Bindels, 7. ???, 8. Annie Nagels, 9. Truus Hermse (5-4-1919), 10. Doortje van Est, 11. Marietje Bongers, 12. . Bloks, 13. Annie Hoenselaars, 14. Elly Konings, 15. Marietje Peters, 16. Mientje Venhoven, 17. . Velemans, 18. Nellie Hermans, 19. ???, 20. ???, 21. Nellie v.d. Lest, 22. Doortje Venhoven, 23. Annie Steinman, 24. . v.d. Brand, 25. ???, 26. Johanna Noij, 27. Toos Timmermans, 28. Baukje Britstra, 29. Hennie Rozenboom, 30. Joos Theunissen, 31. Truus Geurts, 32. Tonnie Roosenboom, 33. Jo van Vliet, 34. Riek van Est, 35. Grada Dechamps, 36. Klaartje Arends, 37. Annie Michels, 38. Juf van Bergen

Bovenstaande foto is van de 2e klas van de meisjesschool in Gennep in 1925. De foto is afkomstig van Marie-José Simons-Martens. Marie-José is dochter van gemeentesecretaris Martens en heeft zelf 3 jaar als juf op Maria Goretti gewerkt. In 1965 is ze in de Martinuskerk getrouwd en waren alle meisjes uit haar klas bruidsmeisje op die bruiloft. De foto's staan eveneens in dit album en op deze site.

Marie-José wist 2 namen van deze 2e klas uit 1925: Rij 2, tweede van rechts: Zus Voss-(Martens)
Bovenste rij: tweede van rechts: Mia Sluiters-(Bakker)

Wie (her)kent meer van deze jongedames?

Bovenstaande foto is afkomstig van Sjef Smeets en toont de 4e klas meisjesschool in Gennep zo rond 1926. Sjef vond de foto bij zijn schoonmoeder die van 1916 is. Hij kent helaas geen van de meisjes, maar misschien herkent u 1 of meerdere meisjes van deze foto? Zo te zien stond juffrouw Otten voor de klas.

 

Tante Riek had ook nog haar eigen klassefoto, vn de klas van 1931 met juffrouw Otten.

Meisjesschool van 1931 bij de nonnen
Foto klas van 1931 met de namen

In de 20-er jaren van de vorige eeuw was er in Gennep een katholieke meisjesschool, achter het stadhuis. Daarnaast was er een openbare school. Daar zaten de jongens en de niet katholieke meisjes. Dit bleef zo totdat die openbare school onder katholiek bestuur kwam en de Martinus(jongens)school werd. Daarnaast kwam toen een klein openbaar schooltje voor de niet katholieke meisjes en jongens. Ik vertelde laatst over tante Riek (Achterberg-Roosenboom) die dit jaar 90 wordt. Tante Riek heeft een onvoorstelbaar goed geheugen en kan heel veel mensen benoemen op foto's van 70, 80 jaar geleden. Nu allereerst de meisjesklas van waarschijnlijk 1930. Deze klas staat al in het album van Maria Goretti, maar dan als jaar 33-34. Het juiste jaar?

Meisjesschool van 1930 bij de nonnen
Foto klas van 1930 met de namen

meisjesschool 1933 of 1934

Alphons van den Bogaert begon in september 1912 in het Gennepse aan een nieuwe baan. Bij raadsbesluit van 12 juli 1912 werd hij benoemd tot hoofd der M.U.L.O-school, als opvolger van de heer Hilgers. (noot: dat is degene die de tekst van het Gennepse volkslied heeft gedicht). In 1919 werd hij Hoofd van de MULO en de Openbare Lagere School. Behalve aan school gaf hij ook bijlessen aan leerlingen thuis. Hiervoor fietste hij de hele regio af, van Grave tot de Plasmolen. 1922 was een heuglijk jaar. De nieuwe lagere jongensschool, naar een ontwerp van de Gennepse architect H. Heys, kon in gebruik worden genomen. Het gebouw dat de meesten van ons kenden als de Martinusschool. Het nieuwe gebouw grensde tevens aan de achtertuin van het schoolhoofd. Dat jaar werd zijn gezin verblijd met de geboorte van nog een dochter, Rie of Marie. Het hele verhaal staat verwoord in de special op deze site over meester Alphons van de Bogaert. Het verhaal is afkomstig van kleinzoon Eddy Smits. Deze baby, dochter van meester Alphons ging natuurlijk naar de fröbelschool bij de nonnen en later de meisjesschool. En daar vinden we haar ook terug op de foto.

Eddy herkende zijn moeder op de foto van de Fröbelschool uit 1926 en stuurde meteen een foto van de meisjesschool van rond 1933-1934. Dit is dezelfde foto als hierboven (wordt daar 1930 genoemd) Dit moet dezelfde lichting meisjes geweest zijn, want zijn moeder staat op beide klassefoto's. Hij wist zelfs nog 2 namen te noemen van deze klas uit 1933 of 1934 en wel Dien van Duren en Bets Remmers.

De foto van die klas van 1933 of 1934 staat links boven.Ook heb ik beide klassen op 1 afbeelding gezet, zodat vergelijking makkelijker is. Misschien vinden we nog meer namen van deze klassen.

Gerrit van de Mortel kwam al snel aanzetten met alle namen van die meisjesklas van 1934.

achterste rij vlnr: Rie van den Bogaert, M . Kok. J . Metselaars, C. Wouters, R. Gerrits,  Tr. lamers, M. Kuipers, A. v. Sambeek, Tr. v. Sambeek.

2e rij vlnr: G. Gulen, B. Goerts, J. v. Kempen, R. Wouters, D. v.d. Mortel, M. Heijs, A. Savelkool, N. Goossens

3e rij vlnr: G. Phillipse, A. Gulen, A. Goerts, St.v. Kempen, v. Hulst, R. v. Baal. J. v.d. Mortel, R. Heijs, A. Lamers, Savelkool.

4e rij vlnr: Phillipse, Gulen, C. Gulen, A.v. Hulst, v. Baal, N. v. Bergen, Bets Remmers,Tr. v. Schaijk, Tr. Roosenboom, D. Kusters.

onderste rij vlnr: Phillipse, A. Phillipse, Gossens, Gossens, B. Gossens, B. v. Bergen, Dien van Duren, Tr. Dechamps, Dechamps, B. Goossens, Kusters. 

 

Rechtsonder nog een klassefoto en wel van de 4e klas Maria Goretti, net voor de zomervakantie van 1968. Na de vakantie gaat een deel van deze klas naar de St Jozefschool (later de Ratel) in Gennep-Zuid.

 

fröbelklas van 1926 en klas van 1933 in 1 afbeelding

zelfde klas met 3 namen die bekend zijn

klas 4, 1967-1968 Maria Goretti

De 4e klas van de meisjesschool in 1951: Rita: " 4e klas meisjesschool met juf Lansu ik weet niet meer alle namen (1951?). Achterste rij vlnr: Liesbeth Jansen, Nellie Theunissen, Nellie Jansen, ?, Ellie van Boxtel, ?, Truus Kroon, Oda Verstraaaten, Annie Simons, .. Guelen, Rita Noij, ?, .. van Lieshout. Tweede rij vlnr: Iet Meussen, Dinie Aarnoutse, Iet Kroon, Truus Hubers, Annie Bernards, ... Hermsen(?), ?, ? ?, Lily Beckers, Mimi
Peters, Johanna Weeren. Voorste rij vlnr: Nellie Wilbers, Nelie Bindels, Nellie Sluiters, Gonnie Cup, Roos Cobussen, José Smeets, Annemieke Heeze, Joke Olieslagers, Nelly Vullings, Annie Weber, Marietje Theunissen.
De 5e klas van de meisjesschool in 1952. Rita: "5e klas met juf Truus Coopmans en Juf Nas. (1952?). Achterste rij vlnr: Nellie Sluiters, Lily Beckers, Nellie Jansen, Constance Jetten, Nellie Theunissen, Nellie Bindels, Ellie van Boxtel, Iet Meussen, Joke Olieslager Tweede rij vlnr: Marietje Theunissen, Dini Aarnoutse, Annemieke Heeze, José Smeets, Gonnie Cup, Annie Bernards, Nellie Wilbers. Knielend: Iet Kroon, Truus Hubers, ...Guelen, ... Reintjes, Juf Nas, Johanna Weeren, Mimi Peters, ... Philipse, ?, Oda Verstraaten, Juf Truus Coopman, Annie Simons, Truus Kroon, Rita Noij.
Diny van Griensven stuurde beide foto's links uit 1949 op de Maasweg en op de loswal. Juffrouw was juffrouw Lansu uit Nijmegen
De schoolfoto links is afkomstig van Annie Derks en Jan vd Hurk uit Veldhoven. Het is de 5e en 6e klas van de maisjesschool (bij de nonnen aan de Doelen en eigenlijk dus de vóórloper van Maria Goretti). We schrijven waarschijnlijk het jaar 1942-1943. Ik heb zelf nog les gehad (1962-1963) van juffrouw Cup (het meisje dat hier 20jr eerder op de foto staat) . Mijn eigen dochter heeft nog les gehad van juffrouw Laura (Albers) die als schoolmeisje hier zelf op de foto staat. Bijzonder..

4e klas lagere meisjes School 1949 gemaakt ad Maas Veer

(dus nog vóór de oprichting van de Maria Gorettischool toen de meisjes bij de nonnen in de Doelen zaten)

 

Engelse klas in 1953 bij de Nonnen: v.l.n.r. voor:
1.Joke Wouters (Gr.Kruisstr.)2. R.Holterman (Loodsstraat)3. Dienie de Greef (Voorhoevepark) 4.Hendriks. 5.Gartsen (Café) 6. Constance Jetten (Hotel ABC nu de Mouter) 7. Roos Jaspers 8. Ellie van Riet. v.l.n.r. achterste rij: 1. meisje van 't Voorhoevepark 2.?. 3.Tonnie Dechamps 4. Schoenmakers (Emmastraat?) 5. Annie Teunissen (Looi) staand 6.Dienie van Griensven 7.H.Verstraaten (Friettent
)

Een bijzondere foto uit 1951 en dus nog voor de oprichting van de Maria Gorettischool aan de Picardie. Daarvoor was de meisjesschool in de Doelen bij de nonnen. Hierboven staat de 2e klas uit 1951 van juffrouw Nas. De foto en namen danken we aan Hans de Wit en zijn zus Anny de Wit. bovenste rij v.l.n.r.: Ria Rutten, Thea Bäumler, ?, Nelly Houben, Marian Simons, Anny Theunissen, Corrie Janssen, Netty Ilbrink, ?, Tonny Jacobs, Francie Vermeulen, Rinie van Mierlo, Tonny Jansen, Anny Reintjes. Middelste rij v.l.n.r.: Riet v.d. Bogaert, Bep Fleuren, Riet Basten, Anny de Wit, Helga Derks, Saskia Deters, Stientje Noy, Gonny Dechamps, Elly Franken, Henny Liebers, Truus Derks, Olga Gradussen, Rinie Smits, Marian van Hout. Voorste rij v.l.n.r.: ?, Ria Jansen, Elly Wilbers, Riet Verheyen, Nelly Wevers, Thea Wouters, Maria Rutten, Helma Blijleven, Mientje Jansen, Doortje Holla, Dientje Peters.

De foto links is van het jaar 1951 en toont de klas van juffrouw Coopmans.

De foto is afkomstig van Riet Hendriks, die inmiddels al bijna 50jr in Afferden woont en Riet van Hoof-Hendriks heet.

Misschien dat kijkers namen weten?

 

Riet (van Hoof-) Hendriks wist later samen met Riet (v.d. Mooren-) Holtermans alle namen bij elkaar te krijgen. (chapeau dames):

1 Joke Peters, 2 Marietje Peters, 3 Ria van de Bogaart, 4 Dinie de Greef, 5 Dien Schoenmakers, 6 juffrouw Coopmans, 7 Dora van Mierlo, 8 Maria van Amstel, 9 Mientje van Kuik, 10 Mimie Arnoldussen, 11 Dien Spikmans, 12 Dinie van Griensven, 13 Annie Guelen, 14 Toos Jansen, 15 Annie Teunissen, 16 Tonnie Dechamps 17 Tinie Wilbers, 18 Pia Smeets, 19 Riet Wilbers, 20 Joke Wouters, 21 Annie Fleuren, 22 Annie van Rossem, 23 Ellie van Riet, 24 Ria van Est, 25 Greetje Bronold, 26 Riet Holtermans, 27 Silvia Hermens, 28 Roos Jaspers, 29 Mia Smits, 30 Toos Gartsen, 31 Lenie Noy, 32 Sonja Reinders, 33 Ellie Verstraten, 34 Ellie Liebrand, 35 Willie Reintjes, 36 Monica van der Plas, 37 Anneke van Leeuwen, 38 Riet Hendriks

 

Diny van Griensven stuurde in april 2017 dit overzicht van de namen

De 6e/7e klas van Maria Goretti. Het moet zo rond 1954-1955 geweest zijn. De klas van zuster Bernadinia. De foto is afkomstig van Riet Hendriks, welke op de voorste rij als 2e van links zit.

Ik liet hierboven de schoolfoto van 60jr geleden van de 6e/7e klas van Maria Goretti van Riet Hendriks zien. Rita Roelofs-Noij wist de meeste namen:

Onderste rij vlnr: Johanna Weeren, Riet Hendriks, ? Vullings, ? Wouters, Joke Olieslagers, ? Philipse, José Smeets, Annemieke Heeze, Roos Jaspers, ??? , Diny de Greef.

Tweede rij: Iet Kroon, Nellie Theunissen, Oda Verstraaten, ? Schoenmakers, Ellie van Boxtel, Rita Noij, Nellie Bindels, Zr. Bernardinia, ??? , Annie Simons, Lenie Noy, Marietje Theunissen, ?Hermsen??, Nellie Wilbers, Truus Kroon, ??? , ??? .

Achterste rij: ??? , ? Guelen, Iet Meussen, Annie Bernards, Diny Aarnoutse, Truus Hubers, Gonnie Cup, Nellie Sluiters, Lily Beckers, ???

 

Van en door Janny Claessens: "een foto van de Maria Goretti-school van ongeveer 1955. Ik denk dat het de derde klas is en onze leerkracht van die klas was volgens mij zuster Annunciata. Verder herken ik op die foto nog Nolleke Dinnissen, Marja Rozenboom, Josje (?) Arts, Ria Fleuren, Corrie van Os, Marie-José Heesen, Toos Lamers, Ria Peters. Wellicht kunnen oud-klasgenoten bij het zien van deze foto nog wat namen aanvullen". Annie Builtjes had de volgende aanvulling: "op de foto van de derde klas welke Jannie Claassen stuurde herken ik er nog verschillende t.w. van links naar rechts Marijke Hermsen,??? Hermsen , Annemieke van de Plas,Anneke Weber,Anneke Peters,Ineke van Bergen,Tilly Verstraten,??? Liebrand, ???Hendriks, Dieny oltermans,Carola Arens, Maike Roozenboom,Annie Giesbers ,Ria Peters,Ineke ???,Dinie Jansen, Ans Ilbrink,Stientje Kroon, Marijke Janssen,Thea Fleuren, Lenie de Gier, Anemie Hendriks ,Nellie Jacobs ,Koosje Jansen,Rietje van Riet,Marie Jose Hesen, Sjean Gillissen, Jannie Claassen,Nolleke Dinnissen, Annie Jansen ,Paula Olieslagers,Diny Thissen, Selma Foks Truusje Wibier hopelijk weet nog iemand de rest van de namen groetjes aan alle bekende
1e klas schooljaar 1955-1956 met juf Bernards (foto en namen van Mies Claessens) Ria Hoesen wist een aantal aanvullingen:

Linkse rij: Bank 1: ? en Mariette Gunneweg Bank 2: Nellie Fleuren en ? Bank 3: Marijke de Boer en ? Bank 4: Jeannette van den Bogaert en Dotje van Bergen. De laatste 2 banken weet ik niet.

Rechtse rij: Bank 1 midden Thea Holla

Met op bank 2 van de rechtse rij, met op 1e links Ria Hoesen, Liesje Kroon en Betsy van Bracht

Bank 3 midden: ik dus (Mies Claessens), Kitty Dinnessen en Joke Janssen

Bank 4 rechts: Dinie van de Logt.

(Ik ben de schoondochter van Hub en Joke, en vond dat Joke haar naam ook op de foto mag geplaatst worden. Zei zat in 1955-1956 op de Maria-Goretti school bij Juf Bernardts. Tweede foto, rechtse rij, nr 3 langs Mies Klaassen en Katy Dinnessen. Dus daar mag je noteren, Joke Janssen. Met vriendelijke groet, cindy.)

Bovenstaande foto toont klas 6 van Maria Goretti in 1956. De foto is afkomstig van (de moeder van) Ton Peters (Corrie Janssen). Ze wist zelfs nog alle namen:

Maria Goretti 6e klas 1956 Alle namen  van L naar R:

Boven: Riny van Mierlo - Corry Janssen - Olga Gradussen - zr. Bernardinia - Truus Derks - Francie Vermeulen - Marian van Hout - Elly Franken - Netty Ilbrink - Helga Blijleven - Beppy Fleuren - Doortje Holla - Tonny Jacobs - Nelly Houben - Stientje Noy - Tonnie janssen - Marian Simons

2e rij: Diny Peters - Elly Wilbers - Rietje Basten - Tiet Verheyen - Riet van de Bogaard - Nelly Wevers - Annie Hermse - Mientje Janssen

Onder: Annie Theunissen - Annie de Wit - Annie Reintjes - Martha Bindels - Hennie Liebers - Saskia Deters - Helga Derks - Antonie Jetten - Ria Rutten - Maria Beumeler - Maria Rutten

Eerste klas 1955-1956 Maria Goretti Gennep

Onderwijzeres Nanny Cup:

Eerste rij vrnl ; Ria Lamers, Lucie Rutten, Maria van Riet, ? , ?.

Tweede rij: Ans van Os, Riet Roosenboom, Ria van Riet, ?

Derde rij ; Sientje Weijers, Leentje Tissen, Fanny Smit, ?

Vierde rij ; ?, ?, Tieneke Peters, Inge Reinders

Vijfde rij ; Gerda en Jose Philipse, Fansje Verheijen, Petra van Giensven

Zesde rij ; Lennie Surig, Lientje Kersten, ?, Barrie Nogarede, ?, Annemie van Dijk

Foto en namen zijn van Maria Lamers-van Riet uit de Loodsstraat

(van Nol Noij) De 6e klas van Maria Goretti uit 1957!.

Ook hier wist Nol de meeste namen: zittend van links naar rechts: Marijke Paas, Tillie Wilbers, Beppie v/d Hoogen, Marijke Liebrand, Irma Bloemarts, José v/d Maat, José Wilbers, Ria Fleuren. Staand Annie v/d Wollenberg, Elpie Thissen, Karin Verbeten, Nellie Heuvelmans, Toos Konings, Lenie Simons, José van Grinsven, Dinie Jetten, ?????, Riet Bernards, Stientje Roosen, Coby meussen, Tineke Gerrits, Petra Vrolijks en Tinie Bindels. 3 e rij Gerda Sluiters, Thea Kamps, Dinie Goossens, Ans Aarnoutse, zuster Bernadinia, Zus Hendriks, Truus Stoffele, Marijke Michels. 4 e rij Marietje Weren, Wies Sluiters, Margriet Noij, Ria Arnoldussen , Thea Spikmans, Hannie Peters.5 e rij Lenie Arnoldussen, Antje Basten, Hennie Verheyen, Hettie Philipse, Annie Verheyen, Marian Liebrand.

Maria Goretti, schooljaar 1956-1957. Foto van Betsie Snijders-Janssen. Betsie knielt als 2e van links (met bril). Foto aangeleverd door Wiely Janssen.

 

 

 

 

(met dank aan Nol Noij) De 1e klas van 1958.

Staand vlnr;   Tillie Verstraaten, Nellie Simons, Erna Kaspers, Ellie Hermsen, Lenie de Gier, Carola Arens. Zittend:       Mientje de Rijk, Hettie Noij, Stientje Peters, Juf Bernards, Annie Schim, Mieke Hendriks, Stientje Kroon. Voor:          Ineke Wevers, Annie Look.

Selma Foks over deze foto: Bij de huishoudschool is een foto geplaatst uit 1958, dit zou de eerste klas van de hhschool zijn. Dit zijn echter mijn jaargenoten. We zijn in het schooljaar 1958-1959 van de lagere school gekomen. Er was een volle 6de klas bij Zr Bernardinia en een 5/6 klas bij Mej. Bernards. Deze foto hoort dus bij de Maria Gorettischool.

Monique Peters stuurde een mailtje: "Ton zien mam had nog een foto ter aanvulling van jou site. Ik heb de namen overgenomen van een briefje, ben niet helemaal zeker van alle namen. Daarom hebben we het briefje ook maar even ingescand. Maria Goretti, Klas 6 1958-1959 Zuster Bernadina: Namen van linksboven naar rechts beneden

Ans Ilberink?, Ria Wilbers, Stientje Wibier, Loesje Verhees, Marijke Janssen, Marie Jose Hesen, Gerda Theunisen, Anny Builtjes, Rieky Theunisen, Leny Vos, Thea Fleuren, Helma de Greef, Doortje Peters, Ria Sanders, Beppie Dechamps, Sjeannete Gillissen, Josje.... , Ineke van Bergen, Selma Foks, Jannie Claassens, Ankie van Schaik, Ankie Simons, Zuster Annuciata, Francien Liebrand, Paula Olieslagers, Ans Thissen, Anny Wikkers, Zuster Bernadina, Marijke Hermsen, Anny Look, Nelly Jacobs, Joyce ...... , Wilma Kamps, Truus Wibier, Ria Peters, Annemie Hendrix, Marian Jacobs, Dinnie Janssen, Koosje Janssen
 
Bij een bezoek aan Gennep door Ton Teunissen in 2016, vonden er ontmoetingen plaats en begon het balletje te rollen van een zoektocht naar oude klassefoto's en vooral om de namen te achterhalen. Ton en zijn contacten achterhaalden foto's van de bewaarschool bij de nonnen, van de Martinusschool en van Maria Goretti. Met de telefoon en email legde hij vele contacten en kon vaak de meeste namen vinden met de hulp van velen: oa. 1955-'56 klas 2 juffrouw Nas en 1959-'60 klas 6 Maria Gorettischool (foto's van Els Junier). Aan deze zoektocht hebben Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers en Marian Wilbers meegeholpen. De foto's van juli 1956, 1959 (6e klas) en 1960 (6e klas) zijn afkomstig van Mariet Thissen gekregen. De namen heeft Ton uitgezocht met de hulp van: Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers meegewerkt. Ook leuk is dat op woensdag 23 nov 2016 Otto Hendriks met zijn vrouw Els Junier, Marietje Thissen en Wil Bernards bij Ton Teunissen en zijn vrouw op bezoek gaan om de zoektocht gezamenlijk af te sluiten.
1955-1956, 2e klas met juffrouw Nas. De foto is afkomstig van Els Junier. Aan de zoektocht naar de namen hebben meegedaan: Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers, Marian Wilbers en Ton Teunissen
klas 6 van het seizoen 1959-1960. De foto is afkomstig van Els Junier. Aan de zoektocht naar de namen hebben meegedaan: Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Peta Martens, Annemie Wilbers, Marian Wilbers en Ton Teunissen
1956-1957. Foto is van juli 1957. Deze foto komt van Betsie Snijders-Janssen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
 
1959 6e klas. De foto is afkomstig van Mariet Thissen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
 
 
1960, 6e klas: De foto is afkomstig van Mariet Thissen. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
 
 
1956-1957. Deze foto komt van Mariet Thissen uit het archief van haar zus Erna. Namen zijn uitgezocht door Ton Teunissen met Els Junier, Wil Bernards, Mariet Thissen, Mientje Groenendijk, Doortje Gerrits, Annemie Wilbers en Marian Wilbers
 
 
 

Klas 4, schooljaar 1959-1960 met juf Derks (foto en namen van Mies Claessens)

Voorste rij van links naar rechts Jeanette van de Boogaard, Kitty Dinnessen, ik (met hoed) (Mies Claessens), ..van Dijk

1967 Basisschool Maria Goretti

Marianne Willems (woont nu al weer 10jr in Nieuw Bergen): Ik weet ze allemaal nog.Het is de 6de klas. Links staat op de trap onze juf Kusters. Bovenaan van li.naar re.zittend.Ans Hofmans,Marjo Sap,Gerda Gulen,Lies Brouwers zit boven Lily Reinen,daarnaast zit Mieke Duffeus (weet niet goed geschreven) Daaronder van li.naar re.Margriet Roosenboom,Wilma Wijnen,Betsie Konings,Ikzelf (Marianne Willems, altijd dwars) en Maria Sluiters.

Klas 6 (tegenwoordig zou dat groep 8 zijn) van meisjesschool Maria Goretti en wel van de lichting van 1955. Foto afkomstig van Gerrie Wilbers (via Tonny)

Het is de klas van zuster Bernardina. Maria Goretti was niet lang daarvoor in gebruik gekomen. Daarvoor was de meisjesschool bij het klooster. Vandaar dus zuster Bernardina.

Ik zet de namen hier op een rijtje: Nel Lutters, Janny Noy, Annie de Groot, Nelly Goossens, Marian van Grinsven, Mientje Franssen, Tiny Jaspers, Ans van de Bogaert, Annie Liebers, Tiny Hendriks, Marian Slungers, Tonnie Thunissen, Tiny van de Ven, Toos Kroon, Thea Felling, Gonny Theunissen, Hilde Dimmers, Marijke Giebels, José Kleef, Tonny Paters, Ria Velemans, Wilmie Jetten, Truus Geurtjens, Mimi Cup, Nelly Verhees, Gerrie Wilbers, Tiny van Heuy, Paula Ackerschott, Annemiek Verstraaten, Ursula van der Plas, Aggie Oldenhof, Mieke Fleuren, Lies Bezemer, Toos Theunissen, Olga Schellekens, Willy Weyers, Dora Reintjes, Nel van Est, Hennie Meussen, Truus Achterberg, Carla van Duuren, Agnes Weyers, Ans van de Ven, Leny Althuyzen, Greet Lamers

De blagen van 1954, nu in 2015 zijn het dames

Na maar liefst 61 jaar, was er een reünie van de schoolklas van Zuster Johanna, uit 1954 (het 1e jaar van de nieuwe school aan de Picardie). 1954! Toen was ikzelf nog niet eens geboren. En Flamingo's werd 2 jaar later pas opgericht. Enfin, de dames verzamelden zich in het Gennepse, om herinneringen op te halen, een kijkje te nemen op hun oude school, verhalen te vertellen en natuurlijk om een statiefoto anno 2015 te maken. Voor eht Gennepse stadhuis. De foto's heb ik via Tonny. En we hebben alle namen!

Ik heb de nummering van de nieuwe foto en de oude klassefoto eens op elkaar afgestemd en de 2 foto's bij elkaar gezet.

U kunt zo hetzelfde nummer opzoeken van het meisje van 1954 tot de mevrouw van 2015

Marian Leideritz stuurde onderstaande klassefoto met daarbij zelfs de meeste namen. De klassen (2 klassen bij elkaar) is van Maria Goretti van 1961 en telden 53 meisjes. Aanvulling van namen wordt op prijs gesteld. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album van Maria Goretti.Martha Beumeler stuurde 24 aug 2018 een mailtje met aanvullingen:
Enkele aanvullingen Nr 50 is inderdaad Martha Beumeler (ik dus) Nr. 21 is ELS Lucassen Nr. 33 is Adri Jacobs

De namen van de meisjes op de foto?

1e rij: 1 Annie Jansen, 2 Marian de Reus, 3 ? , 4 Herma Basten, 5 Erna Roosenboom, 6 Hennie Artz, 7 Truusje Thijssen, 8 Bets Jansen, 9 Gerda Philipse

2 e rij: 10 Thea Jansen, 11 Tonnie Reijnen, 12 Helma Groenendijk, 13 ??, 14 Mimi Kamps, 15 Wilma Thissen, 16 Annemieke Jansen, 17 ??, 18 Ria Willems, 19 Marga van Bergen

3 rij: 20 Wilmie Koster, 21 Toos Lucassen, 22 Annie Lamers, 23 José Vedder, 24 Tilly Hoesen, 25 Corrie Noij, 26 Virginie Verkade, 27 Meester Jan Thissen

4e rij: 28 juf. Willie Reintjes, 29 Maria Konings, 30 Ria Wintjes, 31 ??, 32 José Philipse, 33 Hennie Jacobs ??, 34 Ineke Simons, 35 Petra Fleuren, 36 Bernadette Verstraten

5e rij: 37 Ineke Nogarede?, 38 Greetje Wubbels, 39 Tineke Michels, 40 Marian Wilbers, 41 Thea Guelen, 42 Wilma Hartman, 43 Heleen Bartels

6e rij: 44 ? Van Dijk ??, 45 Hilda Oldenhof, 46 Gonnie Stroowinder, 47 Thea Sluiters, 48 Willy Voss

7e rij 49 ?, 50 Martha Beumeler ??, 51 Tineke Teunen, 52 Charlotte Smeets, 53 Marian Gerrits

nr 54 Rita Doors

nr 55 Ria van de Ven

Corrie Derks is in de periode 1961-1967 lerares geweest op het Maria Goretti. Corrie heeft in December een klassefoto van klas 3 in het blad "de Trompetter" laten plaatsen, waarop nogal wat reacties gekomen zijn. Corrie stuurde deze en andere foto's voor plaatsing op gennep.nu. En zoals het een goede juf betaamt, wist ze nog alle namen.

 

klas 3, schooljaar 1963-1964
klas 3, schooljaar 1963-1964, met de namen

44 jaar later

Hierboven staat een klassefoto van klas 3 van het schooljaar 1963-1964. Het was de klas van juffrouw Corrie Derks die toen 52 (!!) meisjes telde. In december 2007 plaatste juffrouw Corrie een oproep in de Trompetter hetgeen uiteindelijk leidde tot een reünie van deze groep op zaterdag 20 sept 2008. De reünie, 44,5 jaar, nadat de oorspronkelijke foto genomen was,begon op de Maria Goretti school, waar herinneringen opgehaald werden. Daarna toog men onder aanvoering van juffrouw Corrie naar de kerk om 44,5 jaar na dato op diezelfde plaats weer een klassefoto te maken. De middag werd vervolgd met een stadswandeling, verzorgd door 2 van de stadsgidsen en daarna werd de inwendige mens versterkt. Van de oorspronkelijke 52 meisjes, nu dames, waren er maar liefst 40 present die van heinde en verre gekomen waren. (Link naar de eerdere update over deze klas)

het album van de reünie
idem maar nu met 3 groot formaat foto's (om te bewaren)
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1963-1964 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
In 1965 trouwde juf Marie-José Martens in de Martinuskerk in Gennep. Alle meisjes van haar 2e klas mochten als bruidsmeisje optreden op haar bruiloft. Marie-José was de dochter van gemeentesecretaris Martens en heeft 3 jaar op Maria Goretti voor de klas gestaan. Ze heeft zelfs nog (2x) in het Poesie-album van mijn huidige vrouw geschreven in 1964. Overigens zit ook mijn eigen zusje margo tussen die bruidsmeisjes. :-) Wie helpt om de klas te completeren?

1967-1968 klas 6: we hebben alle namen: NAMEN

 

 

 

 

1967-1968: Klas 6 Maria Goretti en Nellie wist nog alle namen: (vlnr en vonb)

1 e rij: 1 Elvira Flaton, 2 Ans Thépas 3 Ineke Hendriks 4 Hennie van As 5 Gertrude Verhasselt 6 Loes Liebrand 7 Ellie vd Linden 8 Wilmie Geurtjens 9 Beppie Schaap 10 Dorie Knops 11 Ineke Geurts Rij 2: 1 Marie-Louise Albers 2 Marian Jaspers 3 Peta Vrede 4 Dorine Reijnen 5 Marjolein Geurts 6 Imke Weekers 8 Wilmie Reintjes 8 Marijke Simons 9 Annelies Schoenmakers 10 Wilma Giesbers Rij 3: 1 Lisette Brons 2 José Gilissen 3 Annelies Loock 4 Wilma 5 Geraldine Noy 6 Olga Sluiters 7 Thea Ermers 8 Miriam vd Lest Rij 4: 1 Nellie Zeemering 2 Marjan Nillesen 3 Manuela van Arensbergen 4 Arlette Gommers 5 Anita Niessen 6 Pia Steinman

1968-1969 Maria Goretti Klas 6 met meester Thissen. De namen staan achter de volgende link
1968-1969 Maria Goretti klas 5 met juffrouw Vergeer
1969-1970 Maria Goretti 6e klas met juf Harkens. De namen vindt u achter de volgende link
1969-1970 6e klas Maria Goretti. De namen (van Angéline van Tankeren). Deze klas hield op zaterdag 7 juni 2008 een reünie.

Een van de meisjes van toen en dames van nu is inmiddels getrouwd met de fotograaf van bovenstaande plaatjes, Peter Gommans.

Volgens de berichten is de reünie prima verlopen. Er is een stadswandeling gemaakt onder leiding van stadsgids (en oud-bakker) Willy Michels en de reünie werd afgesloten met een etentje.

1970-1971 Maria Goretti met meester Thissen. De namen vindt u achter de volgende link

1971 Maria Goretti: foto met namen

(foto en info van Ini Hofmans)

6e klas Maria Goretti in 1973 met meester Thissen. Dory heeft gelukkig de namen achterop de foto gezet. Zie deze link: NAMEN
1973 Maria Goretti klas 6 Wagelmans en reunie in 1983
Bovenstaande foto is ingestuurd door Renee Bindels. Het is de klas van 1974, de 1e gemengde klas van Maria Goretti. Renee wist bovendien de namen: NAMEN (Ellen van Essen-Spikmans wist de ontbrekende namen aan te vullen)
1978: Van Bart Schellekens is bovenstaande foto. Bart wist zelfs zo goed als alle namen. Foto met namen (met dank aan Anja Gossens voor de 3 verbeteringen)

Maria Goretti klas 6 uit 1975-1976

Dankzij Anja Maassen-Laracker weten we de namen van de klas links: klas 6 van MG uit 1975-1976:

Bovenste rij vlnr: Jan-Mathijs Diesveldt, Henk Verburg, Paul Hesen, John v/d Zeeuw

2e rij vlnr: Jean-Pierre v. Bergen, Peter Dimmers, Peter Ullenbroek, Mario Goossens, Tineke Hendriks

3e rij vlnr: Mark Bolder, Pieter-Jan Eikmans, Guido Wouters, Anja Voss, Karin Geulen

4e rij vlnr: Dominique Thissen, Yvonne van Driel, Paulien van de Mortel, Ciska Arts, Marja Korstanje, Annette Theunissen

onderste rij vlnr: Ria Graat, Carla Kersten, Anja Laracker, Trudie Willems, Marjon Lamers

geheel links: meester Thissen
 
6e klas Maria Goretti met meester Thissen in het schooljaar 1976-1977 met oa (vlnr): Maj Goossens, Lianne Houben, Marga Schafrat, Marc Sauer, Gracée van Duuren, Frans Loeffen, Frank Lamers, Theo Velemans, Harry Singendonk, Berry Aben, Koos Schim, Maarten Daniëls, Jos Dimmers, Anja Artz, Meester Thissen, Mariët Kroon, Dianne Rosmalen

1975 Kleuterschool Picardie

Irah Noy wist te vertellen dat dit haar kleuterklas uit 1975 aan de Picardie was en dat de naam van de juf Gonnie was

 

1978, klas 6

Alex Janssen wist nog de volgende namen: " bovenste rij in het midden Alex Janssen, Pierre de Groot, middelste rij nummer drie van links Kelewati Kanday dan 7 van links Roosje Amanupunjo,Erwin Jansen"

1980, klas 6 . NAMEN

1981, klas 6.

Ramona de Roij Peeters: "Op de onderste rij, derde van links is mijn zus Brigith de Roij. Naast haar, vierde van links is Ilse Jenniskens. Bovenste rij links van de meester is Theo Schim "

1980-1981 Maria Goretti, kleuterklas met oa. Bianca Vergouden , Sjors ..... , Anja Karel , Gertjan Theunissen , Galid Laklifie , Willem Hendrix , Giel Reintjes , Ronnie Jaspers , Patrick .... , Nicole Arends , Mirella van Haaren , Angelique Janssen , juffrouw Truus Heijligers.
1982, klas 5-6. N

Ramona de Roij Peeters :"Bovenste rij: Anand Bono (geen idee of ik de namen juist spel), Sylvie Linders, Jolanda Keijzers en Brigit de Haan

Rij daaronder: Marcel ?, Geert Spikmans, Rianne Liebrand, Siebe Tuyp, Gerwin Thissen, Andries Deters, Janneke Gerritsen, ?, Desiree?

Daaronder: ?, ?, Lilian Roosenboom, Ina Vogelzang, de meester, Ramona de Roij, ?, Stefan v/d Kerkhof (weet ik niet zeker) Onderste rij: Jolanda Willems, Carolien Daniëls , ?, Marianne?AMEN

1982, klas 6, NAMEN
1982-1983 groep 3 Maria Goretti met oa Bianca Vergouwen , Mirella van Haaren , Adinda Maskikit , Maaijke Peeters , Inge Balduc , Angelique Hermans , Monique Smits , Gertjan Beernink , Ronnie Jaspers , Angelique Janssen , Maurice Nogarede , Gjald Giesbers , Huub Immens , Jeen Bindels , Jacques Luang , Judith ??, Daniel Schimmel , Niels Alofs , Giel Reintjes , Esther van Putten , Inge Cuijpers , Marleen Peeters , Rob ???, Willem Hendrix , Harald Ebbers , Janneke Terburg , Britt van Megen
1983-1984 groep 4 Maria Goretti. Met oa: Jeen Bindels , Ronnie Jaspers , Gjald Giesbers , Britt van Megen , Inge Cuijpers , Rob ???, meester Jan , Petrus Tomasilla , Janneke Terburg , Gertjan Beernink , Angela ?? , Esther van Putten , ?? van Daal , Adinda Maskikit , Giel Reintjes , Bianca Vergouwen , Maaijke Peeters , Angelique Janssen , Daniel Schimmel , Monique Smits , Marleen Peeters , Willem Hendrix , Harald Ebbers , Angelique Hermans , Judith ?? , Inge Balduck , Huub Immens , Maurice Nogareden , Mirella van Haaren
Maria Goretti 1984
Van Nol Noij komt de foto boven: de 6e klas van Maria Goretti in 1984 met op de foto  van beneden naar boven vlnr; 1e rij: Angelique van Rossum , Sandy Wolters, Marianne Wouters, Aischa Achfour, Renate Weber, Ilona van Lit. 2e rij: Ivanka Stijger, Lianne van Hoorn, Miriam Weren, Juliette Kroon, You Fai Yuen, Gitta Thissen,Twan Vervoort, Martina Heuvink, Mireile van Mierlo. 3e rij: Irah Noij, Yvette Houben, Sylvia de Bruijn, Francien Turkenburg, Joyce Bono, Brigitte de Haan 4e rij: Dianne Bookelaar, Monique Peters, Liem Che Yuen, Carolien Daniëls, Desirée Hamers, Hanneke Noij 5e rij: Frank Junier, Jan Wagemans, Johnny Hoesen, Stefijn Kerkhof, Andries Deters, 6e rij: John Janssen, Wilco van der Steen, Siebe Tuip, Sydney Laarackers, Ger Jan Schouten.
1984-1985 Maria Goretti
1984-1985 Maria Goretti
1985-1986 Maria Goretti
1986, combinatieklas
Maria Goretti okt 87 boswandeling met groep 1 Maria Goretti
Maria Goretti 1987 (met Jan vd Vorst) Pascal (de zoon van Hans) wist nog de volgende namen. Nicole Peters-Arens en tenslotte Willem Hendrix verbeterden en completeerden de lijst:
Boven vlnr: Willem Hendrix, Huub Immens, Moniek Loock, Jan van Vorst, Roel Turkenburg, Gjald Giesbers, Giel Reintjes
Boven 2e rij vlnr: Hugo Smulders, GertJan Beernink, Ronny Jaspers, Petrus Tomassila, Harold Ebbers, Marleen Peters, Angelique Janssen, Britt van Megen, Jeen Bindels, Koert Smedema

Midden vlnr: Jaques Luang, Maurice Nogarede, Nicole Arens, Janneke Terburg, Johnnie van Elferen, Esther van Putten, Judith van Velden, Monique Smits.

Onder vlnr: Galid Lakalifi , Daniel Schimmel, Inge Cuijpers, Mirella van Haaren,Angela Hermsen, Adinda Maskikit, Angelique Hermens, Maaike Peters

1987-1988 Maria Goretti

 

 

 

 

 

 

1987-1988 Maria Goretti

Maria Goretti 1987-1988 basisschool Maria Goretti
Van Bart vd Bosch komt deze foto uit 1987-1988
Maria Goretti 1988-1989
Maria Goretti 1988-1989 BS Maria Goretti
Maria Goretti okt 89 boswandeling met groep 3 mg-afferden
Maria Goretti: Kerst 1989 groep 1-2
1989-1990 Maria Goretti
1989-1990 Maria Goretti
nov 1990, groep 3
nov 1990. Groep 3 naar hei Afferden. Klas dhr Claessens
Maria Goretti juni 1990 Maria Goretti
Van Bart vd Bosch komt deze foto uit 1989-1990
Van Bart vd Bosch komt deze foto uit 1990-1991
1991, groep 3
Maria Goretti juni 1991 groep 4 Maria Goretti
1990-1991 Maria Goretti Groep 1-2
1991-1992 Maria Goretti Groep 1-2
Maria Goretti schooljaar 1991-1992, groep 1-2
Maria Goretti schooljaar 1991-1992, groep 3
1993, groep 4
3 mei 1992. Groep die 1e communie deed
Communiefoto: Namen
Maria Goretti 1991-1992 groep 5-8 Maria Goretti Namen
juni 1992, groep 4
Maria Goretti juni 1993 groep 6 maria goretti
juni 1993, groep 5, Namen
1992-1993 Maria Goretti Groep 1-2
1993-1994 Maria Goretti Groep 3
juni 1994, groep 6
Maria Goretti juni 1994 groep 7 Maria Goretti
1995 24 feb boerenbruiloft Maria Goretti
feb 1995 jeugdboerenbruiloft
feb 1995 jeugdboerenbruiloft
Maria Goretti 1994-1995 groep 8 Maria Goretti-meester vd Vorst
juni 1995, groep 7
juni 1995, afscheid van groep 8
1994-1995 Maria Goretti groep 3-4
Maria Goretti schooljaar 1994-1995, groep 4
Maria Goretti schooljaar 1994-1995, groep 6
Maria Goretti schooljaar 1995-1996, groep 7
1995-1996 Maria Goretti juf Laura groep 5
maart 1996: vormsel-groep
1996-97 Maria Goretti groep 6
1996: Het meisjesteam van Maria Goretti dat het schoolvoetbaltoernooi won en het vervolgens schopte tot de halve finale van de regio.
idem
juni 1996. Groep 8
1997 groep 8: namen
1997-1998 Maria Goretti groep 7
1998-1999 Maria Goretti groep 8
 
1999, groep 6
1999, bezoek aan Afrika museum
 
 
Maria Goretti 2004-2005 Groep6
Maria Goretti 2004-2005 groep 1-2b
 
Maria Goretti 2004-2005 groep 1-2c
Maria Goretti 2004-2005 groep 3a
Maria Goretti 2004-2005 groep 3b
Maria Goretti 2004-2005 groep 4
Maria Goretti 2004-2005 groep 5
Maria Goretti 2004-2005 Groep 7
Maria Goretti 2004-2005 Groep 8
Maria Goretti 2004-2005 Voetbaltoernooi groep 7-8 16 maart 2005
Maria Goretti 2004-2005 Weekopening groep 1-4 18 april 2005
Schooljaar 2005-2006. Groep 1-2 A
Schooljaar 2005-2006. Groep 4

13 juni 1998. Reünie van oud-klasgenoten van de 5e klas van RK Meisjesschool in Gennep van 1945-1946 (voorloper van Maria Goretti).

Deze foto is afkomstig van Jan en Annie vd Hurk-Derks uit Veldhoven. Namen: bovenste rij achter het muurtje van links naar rechts: ? Annie Wouters, Dientje v.Hout, Nelly Artz, Marian v.den Heuvel, Wilma Willemsen, Annie Derks, Annie v.Tankeren, Corrie Goossens, en Martha a.d.Meulen; Staande voor het muurtje van links naar rechts: Trees Damink, Dora Lamers, Greet Dorrestein, Nellie Deters, Corrie Rutten, Riet Giesbers, Mientje Wouters, Gerda v.Dinter en Annie Verhasselt.? ?

Op 22 sept 1969 verhuisde de kleuterschool van de nonnen in de Doelen naar een nieuw gebouw aan de Picardie naast Maria Goretti. Nog later, rond 1985 werd de kleuterschool samengevoegd met Maria Goretti tot de basisschool Maria Goretti
de opening
de verhuizing
de kleuters