Gennep heeft een eigen taal, het Genneps, en (hoe kan het ook anders) veel Gennepenaren en Gennepse families hebben in de loop van de jaren bijnamen gekregen. Een nieuw album, nu niet met plaatjes, maar met net zo kleurige namen. De 1e naam komt van Bart Schellekens (de bijnaam van zijn opa was 't Meulenpérd). Zelf wist ik er ook nog een paar en verder heb ik de fotoboeken van Wiel van Dinter geraadpleegd, waarin nogal wat beschreven wordt. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of toelichting, laat dat dan even weten. Op aparte pagina nog een aantal bijdragen van "Henk" en van "'t Meulenpèrd". En zoals de laatste al aan gaf: ben voorzichtig met de bijnamen. Soms vindt het nageslacht het maar niks. Dus "Handle with care". Desondanks:

Bijdragen van "Henk" en van " 't Meulenpèrd". Veel plezier:

Bijnaam Echte naam uitleg
de pin Arens Chris Peters legt uit: "Mijn opa zijn vader was invalide. Omdat er toch geld binnen moest komen, werd hij op een karretje langs de deuren getrokken. Hij verkocht klompenpinnen. Dan riepen de mensen in Groesbeek: dor komt de pin èn". Chris vervolgt: " mijn moeder (Peters-Arens) was er een van pinneke. En pinneke woonde vroeger ook in de Bleekstraat (Pottenhoek). Daar woonde opa en opoe en Grad en Wisa.
Peters tet Peters Chris Peters legt uit: "Mijn vader was Hendrik van Dorus Tet. Mijn grootmoeder zei altijd toen de kinderen klein waren "zeg maar tetta". Zo is de bijnaam Peters de tet ontstaan.
Grad schiet Grad Hoesen Hannie Poorts Hoesen wist te melden dat haar opa Grad als bijnaam Grad Schiet had.
Leo van Jan van Moetje Leo Roosenboom Uut de Looi. Leo zijn vader heette Jan en Moetje was de moeder. (gemeld door: Annie van Haren – Roosenboom , dochter van Leo)
Fietsenmat Martien Peters (Paul Peters:) Martien Peters werd in de volksmond fietsenmartien genoemd, hetgeen later werd ingekort tot fietsenmat
de Piechem Johannes Noij slager (op de Markt). Toon von der Haar (Toon de Kroon): " Volgens mij is het woord piechem is een Amsterdams Jiddisch woord voor `slimmerik`. Moet je Ted Noij hier op de Markt vragen" (zie hieronder)
Billige Wim Wim Noij(slager) Ted Noij (kleinzoon van de Billige en zoon van de Piechem): " Pichem of piechem is een joodse uitdrukking en betekent komieke, zonderlinge vent. Johannes Wilhelmus Noij, de enige zoon van Wim Noij, den Billige, heeft deze bijnaam in het Gennepse ooit eens gekregen. Zo'n 60 jaar geleden waren er veel slagers in Gennep en zij bedienden zich in hun slagersvak van menige Jiddische termen. Voor de oorlog woonde in de Zandstraat, een Joodse slager, geheten Max Bock en die lardeerde allerlei Jiddische termen in zijn contacten met de slagers. Deze Max Bock had kennelijk wat met de zoon van den Billige. Hij vond mijn vader kennelijk komisch. Mijn vader was zeker niet zonderling. Mogelijk had het er ook mee te maken, dat mijn vader goed kon kaarten, vooral toepen. Mijn vader wist heel vaak de kaarten te raden van zijn medespelers, waardoor hij vaak won, maar ook daardoor vaak blufte en won. Hij al zeker ook menig keer verloren hebben, maar toch. Hij was dan goochom of goochem, zoals dat in het Jiddisch heet, wijs, verstandig, slim, gewiekst in het Nederlands. Deze Max Bock moet ooit mijn vader de naam pichem hebben gegeven, want mijn vader , dat was een goochomme pichum, een slimme vent! Mijn opa Bernardus Wilhelmus Noij, v/h wonende Markt 12, respectievelijk Markt 7 te Gennep was veehandelaar van beroep. Hij kocht vee in en verkocht dat weer, maar hij handelde vaak ook in andere zaken. Mijn opa was tevreden, wanneer hij een kleine winst in de handel kon maken. Dus hij gunde de ander ook wat. Tante Bethje, de ongetrouwde zuster van opa, heeft hem toen de bijnaam Den Billige gegeven, wat betekent dat hij altijd goedkoop was. "
de Kiep fam Roosenboom Peter Roosenboom weet het ook niet zeker en antwoordt: " Hallo Harm, Daar is geen duidelijke verklaring voor. In een van de boeken met foto's over Gennep van Wiel van Dinter merkt hij op dat Johanna Roosenboom (1833-1920), de vroedvrouw, die de tweede vrouw was van Wilhelmus Roosenboom (1835-1922), de kiepin genoemd werd. Dat betekent volgens mij dat Wilhelmus de kiep genoemd werd. Mijn familie stamt in rechte lijn van Wilhelmus en zijn eerste vrouw af. Het zal wel gediend hebben om de verschillende families Roosenboom uit elkaar te houden. Mijn vader meende dat er een voorouder was geweest die de gewoonte had om bij het kippenvoeren kiep, kiep, kiep te roepen om de kippen te lokken. Mijn grootvader stond ook in Mook alom bekend als Piet de Kiep."

Lin de Po.st,

of Brieve Lin

Leo (Lin) Hermsen Leon Hermsen vertelt: " Mijn Opa en Oma hebben in Ottersum vroeger altijd het postkantoor beheerd,waar mijn opa besteller was.Ongeveer begin jaren 60 zijn ze er mee gestopt,waarna het postkantoor ondergebracht werd in de oude kapelanie,waar Gerrit Vullings beheerder was.Mijn grootvader Leo (Lin) Hermsen heeft hier in Ottersum altijd bekend gestaan als Lin de Po.st,of Brieve Lin"
de knip Peters of Peeters

Peter (Piet) Peters ("Piet de knip") was in de naoorlogse jaren jarenlang wethouder. Hij had bovendien een graanhandel/maalderij aan de Houtstraat en een boerderij aan de Picardie, waar je aan huis (achterom) eieren kon kopen. De 2 stallen stonden achter het huis (nu parkeerterrein tussen Martinuskerk en Elckerlyc). Het huis werd door de gemeente gekocht en gesloopt om ruimte te bieden voor het doortrekken van de weg van Gennep naar Ottersum (over een nieuwe Niersbrug, die men indertijd om niet had kunnen krijgen)

Marion (Kraus) Peeters had de volgende verklaring: "Mijn meisjesnaam is Peeters. ik weet dat er twee versies zijn van "De Knip" Mijn opa Jan Peeters kwam uit een gezin van 13 kinderen waarvan 11 jongens,een compleet elftal dus.Zij woonden in Heyen in een klein huuske.Ze Zaten daar "gekniept". Dat is later van de Knip geworden.Mijn vader was "de lange Wim de Knip" Maar er is nog een andere versie: Een van de bet bet overgrootmoeders heette Knippenberg en was getrouwd met een Peeters,vandaar Peeters de Knip. Er is trouwens op de Burgelijke stand in Bergen,want daar moesten ze aangeven,een fout gemaakt waardoor een en dezelfde familie zich Peeters met dubbel e schrijft en andere Met een e. Welke versie de juiste is weet ik niet, misschien meldt zich nog iemand met het juiste verhaal Groetjes Marion Kraus Peeters"

Kienloos Liebrand (vader van Corrie Liebrand) Rudi Liebrand: " Kienloos, dat was de vader van Corrie Thissen, imker aan de Kleineweg, die een opmerkelijk korte onderkaak had"
Striek-An An Builtjes Peter Claassen: " een zus van mijn oma, An Builtjes die getrouwd was met Gradus Eijkmans(werkte bij Page) Ze zou gezegend zijn met een gave om pijn te bestrijden, zij zou Striek-An hebben geheten"
Gennapium Gennapium deel van Gennep: gesitueerd deel gr.kruisstraat/deel steendalerstraat/st.martinusstraat/en de norbertusstraat),mooi te zien op een van de luchtfoto's uit 1944. Fons Keijsers: "mijn ouders woonden er  van 1934 tot1940,verder weet ik eigenlijk niks van die buurt.misschien kan iemand anders er iets meer van vertellen "
de Poel (Toon -Piet-Wim) Arnoldussen de Poel is zo ver als wij het weten ontstaan , onze over grootvader woonde in de Maasstraat waar Kortekaas woont of gewoond heeft. Dat kun je nog aan de woning aan de achterkant zien dat daar een huis (je ) aan heeft gezeten. Als het weer eens hoog water was en de maas kwam dan zover ,dan bleef er altijd een grote plas water bij dat huis staan als het water weer zakte.  Een plas water is op z'n Genneps enne poel water . En omdat er toen meer Arnoldussen waren werd er gezegd Toon Arnoldussen bij die plas (POEL ) water. Dus Toon - Wim -Pietje de Poel (door A. Arnoldussen)
Jup (Joep) de Smid   (Picardie) werkplaats (smederij>>smid) in de Wagenstraat hoek Steendalerstraat. (van A Arnoldussen)
Sjèn de klok   had smederij waar nu cafetaria het spoor is (naast Aldi) (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
Pinneke Arens woonde op de Duivenakker (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
Stieneke's Jan Jan Hermsen

was dirigent harmonie, woonde op Zelderhei (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)

Stieneke's Jan; zoon van Stienekes Gradje; de laatste was de oprichter van destijds fanfare St.Caecilia uit Ven-Zelderheide; zijn zoon Jan volgde hem op en die laatste was ook nog dirigent in Gennep en Heijen en Siebengewald. (Henk Wijers, feb 2011)

Jan d'n bekker Jan Bernards jan d'n bekker" had zijn bakkerij op dr.nolensstraat 1 (hoek Willem Boyeweg) dus in de gennepse hei
Piet d'n Buul Piet Builtjes woonde in Gennepse hei (Gennep Zuid) (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
de kluut familie Rutter in de Gennepse hei (Gennep Zuid)
appelmuuske Veldwachter Verhulst

(door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont). fullie was Gerrit Roosenboom voormalig speler van Vitesse en zaalwacht bij Flamingo's (Pica Mare) . (van Wil Derks)

Thom va Kalmpthout gaf de uitleg van Appelmuuske: Zijn vrouw had eens met een "Haags accent" aan de groenteman gevraagd of hij appels had om appelmoes te maken, omdat haar man daar zo'n liefhebber van was. Dat moet je natuurlijk in Gennep niet vragen, want dan heet je vanaf dat moment Appelmüske

Joepmus of Joekmus Hent van Bergen

Ger Beumeler: Volgens mij was de joekmus (Hent van Bergen)) niet de vader of opa van Fons ten Haaf maar een oom. Hij was een broer van de moeder van Fons (eerder vertelde Henk Fleuren: " Volgens mij moet Joepmus de vader of opa zijn van Fons ten Haaf uit Gennep. Werkzaam bij Noij transporten voor informatie of het klopt. Mijn mening is dat de naam Joekmus was")

Ans Wienhofen stuurde me een miltje met daarin het waarschijnlijk ware verhaal:

"ik ben Ans Wienhofen-ten Haaf en een kleindochter van Gerrit van Bergen en een nicht van Hent van Bergen, beiden vernoemd in je bijnamenlijst. Wat betreft de bijnaam, deze is Joekmus en later vaak afgekort tot "de Joek".
Jaren geleden heb ik een keer aan oom Hent gevraagd of hij wist hoe opa nu eigenlijk aan die bijnaam was gekomen en daarop vertelde hij het volgende:
Zoals je weet viste mijn vader op de Niers en op een dag bij het uithalen van de fuiken zat er een vreemd "dier" in een van de fuiken waarop een van de omstanders vroeg, wat heb je nu toch gevangen Gerrit. Waarop hij antwoordde, dit is nou een Joekmus. En toen was de bijnaam geboren.
Voor de rest wil ik je nog wel even vertellen hoe de familie in elkaar zit.
Mijn(onze)opa Gerrit van Bergen was getrouwd met Catherina Basten en uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, 2 dochters en 1 zoon(Hent).Toen Hent 6 jaar was is zijn moeder overleden. Later is Gerrit getrouwd met Gertrud Cammans en zij kregen een dochter, Dien, mijn moeder. In de oorlog zijn Gerrit en zijn 2 dochters overleden. Toen mijn ouders, Marinus ten Haaf en Dien van Bergen, trouwden zijn oma en oom Hent bij hen in gaan wonen en dat is altijd zo gebleven. Mijn ouders hebben 5 kinderen gekregen te weten Fons, Truus, Ans, Gerard en Rene. Oom hent is vorig jaar april een dag voor zijn 87e verjaardag overleden (in 2006 dus)"

fullie Gerrit Roosenboom speelde bij Vitesse (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont) . Wil Derks meldde dat dit de bijnaam was van Gerrit Roosenboom: " fullie was Gerrit Roosenboom voormalig speler van Vitesse en zaalwacht bij Flamingo's (Pica Mare)"
Piet de Post Piet Hermsen Deze werkt niet bij de post zoals men zou verwachten, maar als meubelmaker bij de Gennepermolen.(door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
d'n Bluts Engel Goossens (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
d'n Horrel Joop Albers woonde in Emmastraat, laatste huis oneven kant. (door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
liegtoon Toon Lamers was slachthuisknecht op het slachthuis aan de Niersweg.(door Arnoldus (Nölleke) van Swaemen, die van 1935 tot 1947 op de Balkan gewoond heeft en nu in Giesbeek woont)
fietseMàt Peters Fietsenmaker in de Molenstraat
Pottenhoek Bleekstraat Deze straat heette in de volksmond Pottenhoek vanwege de aanwezigheid van nogal wat potjesbakkers. De naam Bleekstraat heeft trouwens ook een aardige achtergrond. In het verleden legden de huisvrouwen hun was te bleken op de "bleik" (bleek), dat was de oever van de Niers. Op een oude foto op de site is dit trouwens nog te zien. Oude foto
Poelie de Groot Arie de Groot

Wilbert de Groot komt met de waarschijnlijk juiste uitleg: "mijn grootvader reed toen ie jong was vaak op een brommer. Op een gegeven moment kwam ie stil te staan en moest ie lopen. De "poelie" was stuk. Sindisdien is men hem "Poelie" gaan noemen". (Eerdere uitleg: Bakker in de Steendalerstraat. Wilma Hartman: " De "oude" Arie had de bijnaam "poelie". Hij antwoordde vaak met "dank U beleefd" (zou dat misschien komen van het Franse "poli" dat beleefd betekend??? Of is dat te ver gezocht...). Ingrid De Roij denkt een andere verklaring te hebben: "Toen ik in de jaren 60 terug naar Gennep kwam en het mijn schoonmoeder Jopie De Roij-Smeulders vroeg, vertelde ze me het volgende: De oude mevrouw de Groot moest vaak vroeg ‘s morgens opstaan en had niet altijd de tijd om zich dan meteen goed te wassen. Ze deed dat dan maar even snel; Poelie, poelie!  Heel begrijpelijk in die tijd.Dit was in de buurt al snel een uitgesproken kreet geworden als men naar de bakker ging. “Even poelie, poelie” en toen was het snel : “we gaan naar Poelie voor een brood.” )

De waarschijnlijk definitieve uitleg komt van Bart Schellekens die de zoon van Arie (Poelie) aan het woord laat: " Mien voader Arie de Groot Senior werkte vruuger be.j Bekkerij v.d Berg ien Offere. De Bekkerijmesjienes wiere mit èndrie.frieme ien gang gezet. Zun rie.m wier ôk wel ennen “Poelie” genoe.md. Mien voader was ie.n zien jonge joare ôk duk de gangmaker op feestjes en zo is hij vergeleel.ke mit ennen Poelie"

de kikker meester Dohmen meester op de St Martinusschool

"de golde ploeg"

 

-

 

Henk Jaspers: " Den tijde van de PAGE bestond deze uit doorgaans drie personen. Ze waren belast met onderhouds-werkzaamheden van allerlei aard. Meestal bouwtechnische. Echter door de week kon geen reparatiewerk doorgevoerd worden vanwege de lopende produktie. Dus werd dat gedaan, als overwerk, in de weekeinden. Dat verdiende ook veel beter. Diengevolge, zei men, liepen ze in de normale werktijd maar wat te flaneren en hobbyden er maar wat an. Ze hadden het GOED. In de glorie tijd waren dat: Wim Francissen, Gerrit Weijers en Wim Jaspers alle drie woonachtig op het Voorhoevepark!!!!!
Rooie Thei Theo Hendriks? woonde in de Molenstraat en was opperman in de bouw
Hein de Mèl Hein Peters Steendalerstraat (was jarenlang hulpsinterklaas buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat).
de Buuk
Teunesen
(zanden grind/t)
Toon de Kat
Toon Venhovens
Grondwerk, zand en grind
Balle trien Catherina de Jong Fancoise: van de friettent aan het Wilhelminaplein jaren '60-'70.
't Meulenpérd Wim Schellekens Wim Schellekens werd zo genoemd omdat hij op de Genneper Molen werkte en een een grote stevige kerel was. Hij was een van de oprichters van Bombakkes en zijn carnavalsnaam was dus 't Meulenpérd
de Balkan Voorhoevpark

Door John: "De informatie die ik heb over de naam "de Balkan": In de periode tijdens en juist na de Eerste Wereldoorlog zijn de huizen gebouwd voor de NBDS, in opdracht van de direkteur, de heer Voorhoeve (schijnt de grootvader te zijn van ex minister Joris Voorhoeve).
Omdat het moeilijk was om aan werknemers voor het spoor te komen, werden er blijkbaar mensen vanuit het hele land hier neergezet. De verschillende culturen, het feit dat woonruimte niet snel genoeg voorhanden was en ongetwijfeld nog andere zaken maakten dat het er af en toe heetgebakerd aan toe ging. In Gennep werd dan gezegd: "er wordt zoveel gevochten, het lijkt er de Balkan wel". (daar waar WO I begon). Het schijnt dat de naam "Balkan" voor de buurtvereniging heel lang "not done" was, ik geloof niet dat iemand er nu nog problemen mee heeft. "

Henk Jaspers: " Op de balkan werden tussen 1914 en 1922 woningen gebouwd voor
Hoofdarbeiders -ruime woningen- Deze hadden over het algemeen weining kinderen en er werden woningen gebouwd voor de handarbeiders -kleinere woningen- Deze hadden meestal veel kinderen wat problemen gaf voor de huisvesting. Dat en niks anders waren de conflicten en natuurlijk ook onderlinge ruzies.

de Bok fam Janssen

We laten Nelly (kleindochter van Jan Janssen ofwel Jan de Bok) "Hier ook iemand van de bok en wel Nelly van Jan de bok. Afgelopen woensdag ben ik met onze Jan naar ome Wim [de bok] geweest en daar hebben we het toevallig over de naam de bok gehad, volgens onze Jan is die ontstaan om dat
opa vroeger met trek honden naar de veiling ging. En om de honden goed te eten te geven,  kocht hij voor die honden bokken die hij dan kookte en ze dan hier mee voerden. Het gevolg was dat de mensen hem dan staande hielden en zeiden , Jan we hebben nog een bok te koop en zo werd hij dus bokke Jan genoemd. Volgens Ome Wim uit het Ven klopte deed helemaal. Dus volgens ons komen we zo aan de naam de bok. De familie kreeg zo zijn bijnaam (bv oa Jac d'n Bok, de groenteboer)

Piet van Nöl Piet van Bergen Vader van Piet heette Nöl (Arnold). De zaak (hotel en zaal van Bergen (nu chinees-restaurant aan de Spoorstraat) kreeg dezelfde naam: Piet van Nöl.
de Kiep   fam Roosenboom Peter Roosenboom weet het ook niet zeker en antwoordt: " Hallo Harm, Daar is geen duidelijke verklaring voor. In een van de boeken met foto's over Gennep van Wiel van Dinter merkt hij op dat Johanna Roosenboom (1833-1920), de vroedvrouw, die de tweede vrouw was van Wilhelmus Roosenboom (1835-1922), de kiepin genoemd werd. Dat betekent volgens mij dat Wilhelmus de kiep genoemd werd. Mijn familie stamt in rechte lijn van Wilhelmus en zijn eerste vrouw af. Het zal wel gediend hebben om de verschillende families Roosenboom uit elkaar te houden. Mijn vader meende dat er een voorouder was geweest die de gewoonte had om bij het kippenvoeren kiep, kiep, kiep te roepen om de kippen te lokken. Mijn grootvader stond ook in Mook alom bekend als Piet de Kiep."
de Koj fam van Arensbergen Een van de voorouders was slager met als specialiteit Brij en Koj-je. Vandaar de bijnaam "de Koj"
Mèèl-ül (oa) fam Heijnen   Mensen die in Gennep in meel handelden kregen de bijnaam "Mèèl-ül"
Kalverjöpke Josef Andriesse (Joodse) slager in vooroorlogse jaren. Hij was slager, vandaar de bijnaam
Gradje de Mölder Gerrit Jacobs Was molenaar
De Streuper Piet Rievers  
Dikke Thei   Theo van Bergen  
de Klok   fam Derks Een van de voorvaderen handelde in klokken en barometers in de Niersstraat. Vandaar de bijnaam "de Klok", èn de herkomst van "de Klock"
Sèwiet

snoepwinkeltje in de Houtstraat.

(door Janny Claessens): " Snoepwinkeltje (en hengelsportartikelen) in de jaren 50 en 60 in de Houtstraat van de familie Van Dijk en later gerund door Lies van Dijk (Lieske de Sèwiet). Mijn moeder is geboren en getogen in de woning Houtstraat 15 (naast de Sèwiet) vertelde dat de vader van Lies het woord "leeuwerik" verhaspelde (is dat niet een echt Genneps woord?) tot "sèwerik", wat in de loop van de tijd weer veranderde in "sèwiet". Heel veel Gennepje jongens en meisjes waren de koning te rijk als ze met een stuiver of een dubbeltje bij Lieske in het winkeltje stonden te twijfelen welk lekkers ze zouden kiezen. Lieske haalde met engelengeduld steeds weer een nieuwe fles met drop, zuurtjes of snuf (zwart-wit-poeder) van de planken en maakte een heel ritueel van het afwegen van de snoepjes op de ouderwetse weegschaal."

(De vader van) Dea Konings had een andere uitleg: " voor zover mijn vader wist is sewietje een verbastering van het woord zij weggetje, hij zat met zijn winkeltje in het zijweggetje bij de bierbrouwer"

Gennepse Hei Gennep zuid Het gedeelte van Gennep ten zuiden van de vroegere spoorweg (nu Brabantweg) heette van oudsher de Gennepse Heij. Er was vroeger ook niet veel te vinden behalve een paar keuterboertjes. Op de oudste luchtfoto's is dit nog goed te zien.
Foezel-Jan Jan Hermsen  
De Neus Jac Hendriks  
De Tüthorn Reiniers  
Besseme-Dien ???    
d'n Gòòlden Theunissen (vroeger speelgoedwinkel in Niersstraat). In het verleden had familie edelsmederij. Zie ook bijgaande tekst (van 't Meulepèrd in de Bombakkeskrant van 2007)
Jan Kittel Jan van Bergen  
Frans Faldera   Frans Metselaars  
t Hööltje Thei van Bergen  
Speknöl Nöl Aarnoutse Overgrootvader van slager
Grad d'n Board Grad Roosenboom (Woonde in de Gennepse hei)  
t Schoap   Reiniers  
de Tjoekmus Gerrit van Bergen  
de Sni-jer Hermens kapper  
Dot de Körver   Thei v.d. Lest  
d'n Eb Piet Derks  
de Tod Otto Nikkessen  
de Soul Louis Tulfer  
Loef de Smid Henri Loeffen was dus smid
Hènt d'n Bèèls Henk Hendriks  
de Tööt Godfried Schrievers  
d'n Dove Drikus Mooren  
de Krööt Café Hof Limburg Het café van Driek Rievers naast het geveltje
de Pin fam Peters  
Thei de kluts Thei Holtermans Vensestraat
Ad de Mulder Ad Kock molenaar van "rust na arbeid" (de zoon van Ad, Theo zorgde voor de juiste achternaam (geen Kok, maar Kock))
Jan van Zelder/Jan de kapper Jan Hermsen Kleefseweg
Piet van de Scravelt Piet Weijers Kleefseweg
Jan de Veldwachter Jan Jansen Zandsteeg
Thei en Toon de ploeg Thei/Toon Peters  
Dekker Dien Dien Schoenmakers de Hei
Piepse Pietje??    
Gert en Hen de Smid??   dorpssmid tot ongeveer 1970
Pau Hopp Paul Victor Janssen

Zoon van Peter Janssen (oprichter van de Maas&Niersbode / Janssen Pers) en Megchelina Janssen-Coolen.

Paul werd vaak Pau Hopp genoemd, waarschijnlijk om deze "Janssen" te onderscheiden van de vele andere Jans(s)en in Gennep. Peter zijn eerste vrouw heette Hopp en was de dochter van de schilder JV Hopp in de Maasstraat waarbij Peter op 19 jarige leeftijd introk om het vak van schilder te leren. In de volksmond werd Paul Victor Janssen vaak Pau Hopp genoemd. Abusievelijk denken veel mensen later dat dat de bijnaam van zijn zoon Harry Janssen was.

Piepse Wiel Theunesen 't Ven Wiel Timmermans: "Piepse Wiel, zaliger, een jager uit het Ven naar ik meen luisterend nar de naam Theunesen ,of dit de juiste schrijfwijze is weet ik niet)"
Piet de snor Theunesen 't Ven

Wiel Timmermans: "Piet de snor, een theunesen uit het Ven, zo genoemd vanwege zijn groet snor, een broer van de vrouw van Pet Vos, pet Schuum, caféhouder in het Ven"

Pet Schuum Pet Vos Wiel Timmermans: " Pet Vos, pet Schuum, caféhouder in het Ven"
de kwets Weijers Wiel Timmermans: "De Kwets, caféhouder op de Nijmeegseweg, familie Weijers"
     
     
     

 

BEGINPAGINA

 

           . .