Gennepenaren (album 5)

  link naar vorige albums:    (album 4)     (album 3)    (album 2)       (album 1)

5e pagina mensen 6e pagina mensen 7e pagina mensen 8e pag mensen

Gennepse Mensen deel 5:

In een webalbum met Gennepse mensen mogen de broers van Tol natuurlijk niet ontbreken. Wie kent niet de Theresiahoeve in de Maaskemp, vlak onder de stadsmuren, waar de gebroeders hun boerderij hadden. Ik weet nog dat in het voorjaar een van de broers met een platte kar met mest bij ons in de Molenstraat kwam om mest uit de koestal af te leveren. Dat was in de zestiger jaren van de vorige eeuw.De mest werd met de hand over de heg gezet en vervolgens waren wij nog dagenlang bezig om de moestuin, inclusief de mest, om te spitten. En dat spitten moest in rechte voren. Eerst afsteken, dan de mest en dan omsteken: een zwaar en langdurig karwei. (we hadden een behoorlijk grote tuin). Maar dit album gaat over mensen en niet over moestuinen. Peter Gommans heeft eind negentiger jaren een mooie serie foto's van de broers gemaakt in zwart wit en stuurde me deze:

De foto links toont de (vervoers-bond) St Raphaël. We schrijven 1952 of 1953 en er wordt geposeerd voor café Royal. Jan vd Hurk en Annie Derks herkenden de vader van Annie herkenden op de foto. Hans de Wit herkende zijn grootvader: "Dan de bovenste foto op de openingspagina: grote verrassing... hier staat mijn opa, Jan Stoffelen op! Voorste rij staande personen, 4e van links. Zoals altijd met sigaar in de hand!!!" Ook Henk Jaspers herkende al een aantal personen: " Op het eerste gezicht zie ik een hele boel mensen die ik goed gekend heb. Maar nu nog de namen. Hen Arts(Bosse Hen) zie ik links boven, onderste rij lamgs de kapelaan zie ik Hein Guelen uit de Willem Boyeweg, Wim Smit man van Truus Metselaars, V.d. Broek erlangs van de KVP (zie ook zijn webalbum onder "specials"). Daarna reageerde Jan Koster (geb in de Loodsstraat): Links van Jan Soffelen (met de sigaar dus) Mat(je) Cuypers, en daar weer links van (man met bril) een zekere Rutten. Ze waren overburen, en woonden bij ons in de Loodsstraat waar ook Chris van de Broek woonde die zittend op de foto staat.Theo Albers herkent kapelaan Sampers (zittend) en meent staand naast de pilaar dhr Slungers te herkennen" Tante Riek (Achterberg), peettante van mijn jongste broer Govert herkende ook nog 3 personen op de foto. We krijgen de namen al aardig compleet. Zie hier het huidige resultaat: Namen van de mensen van St Raphaël in 1952 of 1953 voor café Royal.

Onderstaande foto's komen van mevrouw Wieteler (via Doortje van Rens). Mevrouw Wieteler woonde vroeger in de Molenstraat naast de familie Giesbers

Jaren 70 van de vorige eeuw: we zien het toenmalige bestuur van buurtvereniging Helpt Elkander. vlnr: mevr van Rens, Coba Arts-Kersten en Wim Börger.
Dit is een foto van rond 1965, aan de ZO Wal en achter het "oudste huis", waar toen Elemans woonde (later van Rens).De 2e van rechts is Jan van Rens. Ik hoor graag wie de andere 3 heren zijn. Het huis achter de heren is volgens mij de woning van Noij-Mengelberg aan de ZO Wal
Deze foto is van een tijdje later. Van Rens woonde inmiddels in het woonhuis met de schuur (het oudste huis met de trapgevels). In de tijd van van Rens was er eerst een champignonkwekerij in die schuur en later werden er kippen gemest. Ook werd er altijd het buurtfeest gehouden. Ten tijde van deze foto was de schuur verhuurd aan "schoenenhal Rutte"
mevr Wieteler-mevr Giesbers-mevr Elemans-voor-Nelly en Marietje Giesbers en hondje Elemans-jaren 50-achter oudste huis
Dora Wieteler en Nelly Giesbers-jaren 50-achter oudste huis

De volgende serie foto's is van Rita Roelofs-Noij

Het zwembad van Gennep in de Maas thv de spoorbrug rond 1950. Rita: " Op de hoge trap badmeester Rob van de Kamp met Bix Roosenboom. Op het kleine trapje twee zusjes van Riet. Links: boven Wil Roosenboom en helemaal links Rita Noij."

Rita met oma Han Noij-Mengelberg. In de 'd'n hof' van haar woning Zuid-Oostwal (nu opgehoogd en andere woningen gebouwd). Achter oma met Rita zie je de dijk daarachter staat nu de Martinuskerk
ca 1949: het zwembad in de Maas bij de spoorbrug: neefjes Harrie (links) en Piet Simons (van de Maasweg)
Op de trap: van boven af: Wil Roosenboom, Bix Roosenboom en Rita Noij.

Dit is naast het zwembad. Het zwembad was links tussen twee kribben. De boot was waarschijnlijk van Toon Konings (hij was eerder badmeester hier). Rob van de Kamp (Badmeester), Wil en Bix Roosenboom, zusjes van Riet en Rita Noij. Op de achtergrond de nood-spoorbrug

Dit is op het Voorhoevepark; 40-jarige bruiloft van Opoe en Opa Simons-Raaijmakers.
Achterste rij vlnr: Gerrit Noij, Toon Metselaars, Truus Noij-Simons, Marie Simons-Lamers,Truus Metselaars?, Jet Roosenboom-Simons, Jeu Roosenboom.
Tweede rij: Cis Metselaars-Raaijmakers, Jan Simons, Dina Simons- Lamers, Harrie Simons Sr., opoe Marie Simons-Raaijmakers, opa Nol Simons, Riet Roosenboom, Cor Tissen-Simons, Nöl Simons, op de arm Tonnie Tissen, Jo Tissen, Miets van Est-Simons, Theo van Est.
Derde rij: Ria van Est, Annie Simons, Wil Roosenboom, Piet Simons, Rita Noij, Harrie Simons.
Daarvoor: Nellie van Est, Henk van Est, Marian Simons, Bix Roosenboom, Jannie Noij, Sjaak Noij.
Op de grond de tweeling: Nol en Hettie Noij.

Dit is met de bruiloft van tante Cor en ome Jo Tissen-Simons. Voorhoevepark. Dit moet net na de bevrijding zijn. Neven en nichten zijn voor het bruidspaar vlnr:

Nöl Simons, Riet Roosenboom, Wil Roosenboom, Ria van Est.

daarvoor: Rita Noij, Annie Simons, Piet Simons, Harrie Simons, Nellie van Est.

Voorste rij: Bix Roosenboom, Marian Simons, Jannie Noij, Henk van Est en Sjaak Noij
Dit is voor het huis van Oma Noij, moet 1942/43 zijn. (aan ZO Wal tegenover huidige Martinuskerk)
Achterste rij: ?, ?, Joke (Hendriks) Jansen, middelste rij: mijn moeder Truus Noij-Simons met mij op haar arm, tante Lena Noij, tante
Wies (Voots) Noij, vriendin van Joke.
Vooraan mijn neefjes: Johan, Tonnie en Appie Voots.
Personeel Pagekantoor begin jaren '60.
Achterste rij vlnlr: Tonny Aldenhove, Jo van Tits, Ben Niesten, Theo van Dijk (info van Jan Francissen) , Ab van Swaemen, .. Poos??, Iet Meussen, ... Peters (Milsbeek).
Knielend: Mientje Kroon, Annie Simons, Rita Noij, Marietje Winnen, Annie Veekens, Doortje Builtjes (info van Jacques Builtjes) , Jo Peters, Theo Peters, Mientje Winnen ?.

Huub van Est stuurde de foto links van het ziekentriduum in 1949 in de blokhut in Gennep. Nu vraagt u zich misschien af wat een ziekentriduum is. In 1925 organiseerde pastoor Willenborg in Bloemendaal voor de eerste keer het Ziekentriduum. Drie dagen lang werden zieken ontvangen in de parochiekerk om met elkaar de eucharistie te vieren. Maar naast bidden werd er lekker gegeten, gelachen en er waren voorstellingen. Mensen die dikwijls aan huis gekluisterd waren en eenzaam kregen alle aandacht en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het initiatief van pastoor Willenborg vond navolging in het hele land. En blijkbaar dus ook in Gennep. Omdat de Martinuskerk in de oorlog verwoest was en de nieuwe (huidige) Martinuskerk nog gebouwd moest worden, had de martinusparochie een noodkerk in gebruik genomen in een oude spoorwegloods, waar nu ongeveer de rotonde Brabantweg ligt. Op de luchtfoto rechts uit 1975 is deze loods nog te zien. Maar de ziekentriduum vond dus plaats in de blokhut.

Op de foto van het ziekentriduum in Gennep wijst Huub aan: "In het midden achter de bedden met pet en hoed Harrie van Est en zijn vrouw Nel Guelen."

Huub stuurde nog 2 foto's uit 1919 en 1926 (toen het beruchte hoogwater was). Alle 3 foto's worden toegevoegd aan de albums Gennepse mensen.

 

Foto links

Vlak na de Eerste Wereldoorlog werden op de Heijenseweg Landwachters ingekwartierd. De foto is genomen ergens waar later de Paesplas werd gebaggerd. Op de achtergrond de bomen langs de rijksweg tussen het laatste huis van Gennep en het eerste huis van Heijen. De drie jonge dames van ongeveer 10 jaar zijn Anna Martens (staand) Zittend haar vriendinnen Toos Roers (links) en Dien Nogarede (rechts).

Foto rechts

Ook in de Gennepse Hei werd in 1926 door de opstuwing van de Niers “gedijkt”.

Vlnr Harrie van Est, Gradje d'n board Roosenboom, Thij de Mel van Dijck,een zoon van Roosenboom en den veldwachter. De naam van de zittende dame is niet bekend.

bakkers?

De foto links is van Marianne Goossens-Nillesen en is een foto van 21 Gennepse mannen van rond 1890. Marianne schrijft: ` ik heb een oude foto (rond 1890 vermoed ik) met daarop 21 Gennepse mannen, waaronder mijn opa Adrianus Nillesen, bakker. ` Adrianus, ofwel Janus, is zittend, op de middelste rij de 3e persoon van links. Het zal wel lastig worden, maar heeft iemand enig idee wie de andere heren op deze foto zijn?

De foto rechts is ingestuurd door Tonny Wilbers en afkomstig van Nel Nikkesen. De foto toont de bekende Gennepenaar Sjeng Nikkesen op zijn viskar. Zo te zien fietst ie op de Zandstraat ter hoogte van de Brugstraat.

 

Sjeng Nikkessen

Dankzij Marco Thijssen kreeg ik een aantal foto's afkomstig van zijn moeder Annie Thijssen-Weber:

Willie Weber op de hoek Middelweg-Emmastraat (vader van Annie)
Gennepse Boys rond 1948. Hier speelden 3 broers: Sjamg, Willie en Bèr Weber
Uitstapje van het KVO op 23 okt 1962. Jaques Builtjes:"Deze bevond zich ook in het fotoalbum van mijn moeder met achterop de volgende tekst: Een herinnering aan de excursie op 23-10-1962 aan Royal MacBee Nederland N.V., Industriestraat 4, Cuyk a/d Maas"
De kinderen van Willie Weber: Theo, Bèr en Annie
Willie Weber op de fiets op de Zandstraat thv de kruising met de Brugstraat

 

De foto links is van bakker "Poelie" de Groot en is ingestuurd door Bart Schellekens ("'t Meulenpeerd") die ook nog aanvullende informatie over de bijnamen van Pichem en de Billige stuurde (zie bijnamen)

Toos Wolters-Fransen stuurde me ook een mailtje: " Aan de andere kant van de Maas (Oeffelt) wordt je site ook met enige enthousiasme gevolgd. Vooral omdat mijn roots in Gennep liggen. Mijn Moeder Mien Fransen-Derks geboren in wachtpost 52 in Gennep in 1913. Mijn ouders hebben ook in Gennep gewoond vanaf 1944 tot 1953 in de Bergstraat 31.Daarna naar Oeffelt verhuisd. Ik heb hier een paspoort van mijn oma bijgevoegd uit 1920". Gert Derks en Martin Derks  die vroeger in Emmastraat ( 1950—1980) woonde zijn mijn ooms, broers van mijn moeder." Het paspoort staat hier rechts

Math Knops uit Geldrop stuurde me ook een mailtje: "Wellicht is bijgaand artikel uit de ‘Gennepse Krant' van 1934 een item voor de site. Op 18-08-1934 verongelukte mijn grootvader Jacobus (Kobus) van Schaijk tijdens de vroege arbeidsuren (plm. 8 uur 's morgens) op de Genneper Molen. Het was crisistijd en mijn grootvader was blij dat hij weer werk had, totdat onverwacht het noodlot toesloeg. Hij liet mijn grootmoeder (Dora van Schaijk – Ackerschott, in 1936 hertouwd met Hennes Roosenboom) met 5 kinderen achter. De oudste (Truus Ermers - Van Schaijk) was 11 jaar, de jongste (mijn moeder Mientje Knops – Van Schaijk) was nog geen jaar oud. Tevens bijgevoegd: foto van Kobus van Schaijk – bidprentje Kobus van Schaijk"

Kobus van Schaijk