We moeten ons bij Bergen aansluiten!

Ik was eigenlijk nieuwsgierig wat er in Bergen gezegd werd over de herindeling en keek op de website van de gemeente Bergen: een volledig en uitvoerig dossier met alle stukken, alle besluiten en alle bijlagen. Actueel en to the point. Vervolgens ben ik toch nog maar eens op de site van de gemeente Gennep gaan kijken en heb gezocht onder herindeling: er was een pagina, voor het laatst bijgewerkt op...........9 februari 2009. het toont maar weer eens aan hoe belangrijk Gennep (informatie aan) zijn burgers vindt. Maar gelukkig is er dus nog de gemeente Bergen: via de volgende link bezoekt u de herindelings-pagina van de gemeente Bergen.

Kinderoptocht zit er weer aan te komen

Op carnavalsdinsdag is er weer een kinderoptocht, georganiseerd door Jong Nederland samen met de Coloradokevers. De optocht trekt naar PicaMare, waar vervolgens het Tropibal wordt gehouden. Jong en oud is daarbij welkom.

Opgeven kan bij Jong Nederland, of via het volgende email-adres

En voor uw herinnering heb ik rechts nog een keer de albums van afgelopen jaar gezet. Waarschijnlijk wordt het dit jaar nog weer gezelliger.

 

kinderoptocht 2009

tropibal 2009

Komend weekend: jubileum Coloradokevers, 5*11=55 jaar
U had nog het programma van het komende feestweekeinde van de Coloradekevers van me tegoed (kilik op de poster), evenals de prinsenfoto's. Die van de Waggelaars (Wiel Arts) had ik nog niet, maar nu wel.
Prins Alfred I
Prins Wiel IV
Jeugdprins Teun I
Kleuterprins Toon I
Het bezoek van de kamercommissie in de pers
Een nieuwe website: www.heijen.info

Er is een nieuwe website in de gemeente en wel van, voor en door Heijen.

U kunt de website vinden op www.heijen.info

 

Ook deze website rechts wil ik u niet onthouden

Het is het album van Magiel.

Deze had de knuppel van vorst Theo ontvreemd

en vervolgens afgelopen zaterdag foto's gemaakt

maar kijk maar eens zelf .

 

De leugen regeert

Vandaag bezoekt de 2e kamer delegatie het Noord Limburgse om zich een oordeel te vormen over de herindeling van Gennep, Mook en Bergen in één nieuwe gemeente. (zie oa Gelderlander). Over een herindeling kun je van mening verschillen. Het is eenieders goed recht om er een eigen mening op na te houden en een zorgvuldige discussie daarover hoort bij een goed democratisch proces. Het wordt echter problematisch als een van de hoofdrolspelers in het proces het met de waarheid niet zo nauw neemt en aantoonbaar onjuistheden verkondigt om de discussie in de door haar gewenste richting te manoeuvreren. Ik heb dit al een keer aangegeven in mijn update van 17 oktober jongstleden. En vandaag gingen mijn haren alwéér overeind staan toen ik op de site van de gemeente een weergave zag van de ingezonden brief van burgemeester de Loo in de Gelderlander van afgelopen zaterdag. Zij schrijft o.a.:"en ook vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontvingen wij tijdens onze verkenningsperiode vooral positieve reacties”. Dit is een pertinente leugen, voor zover het de inspraak-avond in PicaMare betrof. Helaas staat dit voorval staat niet op zich, want hetzelfde haalt ze ook uit ten aanzien van de door haar gewenste horeca in het oude stadhuis. Ze stelt: "volgens mij willen de meeste mensen in Gennep horeca in het stadhuis. De tegenstanders .... vormen volgens de Loo een grote minderheid ". De BOP van afgelopen januari heeft duidelijk gmaakt wat de Gennepenaar wil en dat is géén horeca. Van mening verschillen, dàt mag. Maar liegen? Dat gaat mij toch echt veel en veel te ver en past niet bij een bestuurder. De vraag die overblijft is, waarom? Waarom dit krampachtig gedrag? Is dit vanwege megalomane luchtspiegelingen van bestuurders, over het kunnen worden van een meer belangrijke gesprekspartner in de dialoog met grote gemeenten, de provincie en grote (ook al samengevoegde) onderwijs- gezondheids- en wooninstellingen? Wellicht. Tekenend is in ieder geval alle aandacht en energie (en niet te vergeten geld) dat in den vreemde aan de Floriade wordt gegeven. Of is het een soort sprong in het diepe omdat men het zelf in de huidige situatie niet goed voor elkaar krijgt? Als de herindeling doorgaat zullen we het in ieder geval kunnen testen: òf de gemeente efficiënter is geworden (dan moeten de lasten omlaag gaan), òf de betrokkenheid groter is (dan moeten er relatief meer mensen gaan stemmen en anderszins participeren), en òf bestuurskracht daadwerkelijk is toegenomen. Helaas is er geen weg terug van een eenmaal genomen besluit en dat is nog meer reden dan normaal om in het proces leidende tot dat besluit eerlijk en zorgvuldig te zijn. En daar passen geen leugens bij!

Prins Alfred I (film)

 
Prinsenbal Coloradokevers: jeugdprins Teun en kleuterprins Toon

Zondagmiddag 24 januari 2010 was het prinsenbal van de Coloradokevers. 2010 is een jubileumjaar voor de kevers, want ze bestaan 5 x 11 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Volgende week is een uitgebreide receptie en viering in PicaMare waar heel Gennep voor wordt uitgenodigd.

Maar eerst was vanmiddag prinsenbal: de nieuwe prinsen in dit jubileumjaar zijn jeugdprins Teun en kleuterprins is Toon.

Marco Thijssen was erbij en maakte deze foto-reportage (zie ook www.coloradokevers.nl)

Volgend weekend is het jubileumweekend van de Coloradokevers (5x 11 jaar). Dan is tevens de trekking van de jubileum-loterij.

Prins Alfred I

Alfred Venhovens is vanavond in PicaMare "uitgekomen" als de nieuwe prins van Bombakkes. Hij heeft dus al een bijnaam "de kat", want dat is de bijnaam van de familie Venhovens.

Zoals elk jaar heeft www.gennep.nu de 1e beelden van de nieuwe prins. Dit jaar binnen een half uur van het uitkomen. Rechtsboven staat het foto-album

Rechtsonder staat de film van het "uitkomen" van de nieuwe prins.

 

Vitesse bewees zichzelf vandaag een erg doede dienst door de uitwedstrijd tegen koploper Rood-Wit "62 met 0-1 te winnen. Door deze zege rukte Vitesse op naar de 9e plaats.

het fotoalbum

HD kwaliteit (MP4)

WMV file

FILM
Flamingo's
Iedereen zal wel in afwachting zijn van de nieuwe prins van Bombakkes. Ondertussen een aantal plaatjes van Flamingo's: Heren 1, Dames 1, Dames 2, Heren 2 en Heren 4.
Dienstverlening NL gemeenten nog steeds onder de maat!

Bericht van RTL: Er schort nog veel aan de dienstverlening van gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op de ranglijst staan in totaal 441 gemeenten. Bergen staat met 30% score op plaats 291-335, Gennep staat met 27,5% op positie 336-378 en Mook&Middelaar scoren zelfs nog slechter met plaats 379-406. Voor wie de excel-lijst wil zien of dowloaden: LINK . Uit de ranglijsten lijken de grote gemeenten beter te scoren dan de kleine, wat dus een argument voor grote gemeenten zou zijn.

Ballonvaart 2000

Het is alweer 10 jaar geleden dat het filmpje links gemaakt is. In 2000 was deken Huisman 50jr priester en werd er voor die gelegenheid een ballonvaart vanaf de Groes georganiseerd. Mike Murray was erbij en maakte een film. De Kastanjeboom was nog niet gesloopt en de gebouwen van de Page stonden nog overeind.

Dit filmpje stond al in een zeer matige resolutie op de website. Omdat de internet-snelheden tegenwoordig een stuk beter zijn en ook webspace een stuk goedkoper, kan ik dit filmpje nu in een betere resolutie op de website zetten. Gennep in 2000!

En u weet het: as zaterdag weten we wie de nieuwe prins in Gennep wordt. Bombakkes heeft een aardig filmpje op haar website staan over die nieuwe prins: LINK naar filmpje Bombakkes. Volgend jaar kan ik het plaatje rechts niet meer gebruiken. De "kiep" treedt namelijk terug en de "vrïjjer" komt in zijn plaats. Dat wordt een interessante karikatuur volgend jaar......
SumMmertime: de wethouder reageert
Wethouder Ingrid Voncken reageert vandaag op de kritiek tav de voorgestelde subsidiëring van SumMmertime. LINK Ik zet dus de 2 standpunten op een rijtje:

Wethouder Ingrid Voncken

Heel jammer dat Mat Knapen, ook wel ‘Mister Summmertime', het bijltje erbij neer heeft gegooid. De gemeente Gennep draagt Summmertime een warm hart toe. Wij zien dan ook heel graag dat dit evenement gecontinueerd wordt. Daar hebben we ook subsidie voor over. Afgelopen tijd was de hoogte van de subsidieverlening onderwerp van discussie. Vorig jaar kreeg Summmertime vanwege het 75-jarig jubileum van de OVG een royaler bedrag toegekend. De organisatie van Summmertime was daar zeer tevreden mee. Na diverse gesprekken met de betrokkenen hebben we als gemeente voor 2010 een ‘eindbod' gedaan dat 500 euro lager was dan het bedrag dat in 2009 werd toegekend. Dat leek ons reëel, omdat de organisatie van Summmertime ook aangaf dat het programma dit jaar wat minder ambitieus zou zijn. Een maand geleden liet de organisatie ons weten dit bedrag als voldoende te beschouwen. D66 stelde de hoogte van de subsidie aan de orde in de raad. De raad nam het voorstel om het bedrag te verhogen echter niet over. Wat het college van Gennep betreft: het ‘eindbod' staat nog steeds. De deur staat open voor Mat Knapen of ieder ander die de organisatie van Summmertime op zich wil nemen. Op de website idtrofeegennep.nl komen steunbetuigingen voor Summmertime binnen. Dat is mooi om te zien. Degenen die ook zelf actief willen meewerken om Summmertime voort te zetten: we helpen hen graag, binnen onze mogelijkheden ...

Mat Knapen:

Zie brief Mat Knapen: LINK

"Voncken goochelt de raad daarna toch nog de volgende subsidiesom voor: € 2.500 Summmertime, € 2.000 Limburg Festival en 4 op verzoek van de gemeente toegevoegde extra's van derden tegen € 500 ofwel € 6.500 voor Summmertime in totaal: prima toch? Summmertime krijgt € 2.000 voor het Limburg Festival, vrij te besteden. Dat zo'n middagvulling ongeveer € 3.500 kost mag niet deren. Zo leg je daar, afgezien van de overheadkosten, € 1.500 op toe..... voor realisatie van bijv. twee toegevoegde items ben je wel € 750 extra kwijt bovenop de 2x € 500 basissubsidie..... De gemeente laat eigen prioriteiten, taken en wensen meeliften op dit particuliere initiatief, dat daardoor wordt afgeleid van zijn kernactiviteiten."

 

Voor wie de draad nu kwijt is, zal ik mijn interpretatie van het geschil geven (als ik het verkeerd zie, dan hoor ik het wel):

De OVG met Mat Knapen willen 14 SumMmertime festiviteiten organiseren en vragen daarvoor 14x € 500 = € 7000,= subsidie aan. Het Limburg Festival is een provinciaal georganiseerde activiteit eind augustus (LINK), die de SumMmertime organisatie best in aanvulling op SumMmertime will organiseren en waarvoor separaat subsidie wordt gegeven door de gemeente ( € 2000,=). Totaal € 9000,=

De gemeente daarentegen biedt aan: € 2000,= voor het Limburg festival, 5*€ 500,= voor SumMmertime en daarnaast nog een keer 4x € 500 voor extra activiteiten/aandacht voor pottenbakken e.d. Totaal: € 6500,=

Bezwaren van SumMmertime zijn gericht op: a) subsidiebedrag lager dan gevraagd, b) gemeente zorgt door eisen voor extra kosten en c) het verhaal duurt veel en veel te lang, waardoor het programma teveel in het gedrang is gekomen.

Half miljoen euro in 2010 voor evenementen en vitale vestingstad

In perspectief plaatsen: ik was wat aan het snuffelen op de site van de gemeente. Daar staat o.a. de "productenbegroting 2010" . Daarin is te vinden waar de gemeente dit jaar haar geld aan uitgeeft. We weten dat de gemeente driftig aan het bezuinigen is, oa op subsidies voor muziekgezelschappen, maar ook dat een subsidie voor bv SumMmertime van € 7000 blijkbaar problematisch is. Ik was dan ook wat verbaasd om in deze produktenbegroting voor 2010 aan kosten opgevoerd te zien: "Gennep Vitale Vestingstad: 3482 manuren, kosten € 365.610,= (pag 89) en voor "Evenementen": 1569 manuren, kosten € 133.545,=. (pag 88) Dat is voor deze 2 onderdelen samen bijna een half miljoen euro, alleen al dit jaar aan ambtelijke kosten. Zijn de verhoudingen nu zoek, of is dit normaal? Of is al dit geschut nodig om het de burger moeilijk te maken met ingewikkelde regels en het persé de regie willen voeren door de gemeente? Als de gemeente er al een half miljoen euro tegenaan gooit, dan zou 2010 toch een vitaal en evenementrijk jaar moeten worden. En over dat in perspectief plaatsen: de basis-subsidie voor alle zangverenigingen, toneelverenigingen, harmonie-orkesten, fanfares en tambour-orkesten van de gemeente Gennep bij elkaar bedraagt ca € 25000,= per jaar, dat is een schamele 5% van genoemde ambtelijke kosten...!

Zien lutste keunstje

 

komende zaterdag, 23 januari, zo rond 11 voor half 11 weten we het

 

 

noot: Nee, ik heb geen Genneps dialect-woordenboek. Noot 2: ivm eventuele jeugdige kijkers heb ik de kalender van een gordijntje voorzien.

Nieuws van de Wortelpinnen

Piet Manders stuurde vanuit het Wortelpinnenrijk (Heijen) het volgende bericht over de nieuwe prins aldaar:

" Het Wortelpinnerijk uit Heijen heeft weer een nieuwe Prins in ons midden.
Omdat het de 50ste Wortelpinneprins was had men de mosterd weer eens uit de kast gehaald. De nieuwe Prins kwam zaal Schuttershof in met een houten bierton met daaromheen een aantal Abrahammen en natuurlijk mosterd met worst. Nadat de Abrahammen een dansje hadden gedaan rondom de ton werd de Prins onthuld, maar er kwamen alleen losse armen uit de ton. Nog maar eens kijken en toen kwam Prins Henk (Hendriks) II uit de ton te voorschijn."

Verleden week kwam Christian I (rechts) al tvoorschijn als nieuwe jeugdprins in Heijen

website van de Wortelpinnen

Walter Knapp hat keine Antword entfangen

Hoe verder een gebeurtenis als WOII achter ons ligt, hoe meer lijkt het een abstracte gebeurtenis te worden. Maar het zijn juist de verhalen van mensen die het ècht maken. Zoals de verhalen van   Ine Stoltenbergh en Lidy Movig die volgend weekend (22, 23 en 24 jan) in het kader van de toenttonstelling Gennep 65 jr in vrede en vrijheid vertellen over de gebeurtenissen in toenmalig Nederlands Indië. En het zullen vooral verhalen van en over mensen zijn.

De brief links, die te zien zal zijn op de tentoonstelling, vertelt eveneens zo'n verhaal. Walter Knapp was duits soldaat die vanaf 1943 in Ven Zelderheide gelegen was. Na de oorlog keerde Walter naar het door de geallieerden platgebombardeerde Dresden terug en in 1948 stuurde hij een brief aan de fam Wijers, waar hij vanaf 1943 gelegen had.

In de brief vertelt Walter Knapp hoe hem een en ander speet, vooral ten tijde van de evacuatie, maar dat ze hun uiterste best gedaan hadden de spullen van de fam Wijers goed te beschermen en achter te laten. (Noot: waarschijnlijk zijn deze later door de geallieerden geroofd).

Walter Knapp heeft nooit antwoord gekregen. Daarvoor was het 3jr na de oorlog waarschijnlijk toch tè kort geleden.

De sterren van de toekomst?

Ik was zaterdagmiddag 16 dec in PicaMare, waar onder andere JC2 van Flamingo's speelde tegen Sportivo. Ze wonnen met 3-1. De buikschuivers bij elke ace waren imposant en de vloer wordt er meteen schoon van. En alhoewel het nog in de sterren geschreven staat..., misschien speelden hier wel de toekomstige sterren van H1?

De dames 1 en heren 1 teams hebben vandaag trouwens beiden hun uitwedstrijd met 4-0 gewonnen.

Stickers

Tonny Wilbers stuurde me de 1e 3 stickers hierboven. De 1e twee zijn van de Gennepse Middenstand. De 3e is van Tonny zelf en zijn motto. Ik laat nog 3 andere stickers zien, oa van de inmiddels ter ziele gegane drumband Vrijheid en Broederschap. Volgende week is trouwens weer een thema-weekend van de tentoonstelling Gennep 65jr in Vrede en Vrijheid.Gast-vertellers, Ine Stoltenbergh en Lidy Movig vertellen over de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië. Beiden maakten als kind de bezetting door de Japanners in Nederlands Indië mee en vertellen dan hun verhaal, ieder vanuit hun eigen situatie. De lezingen beginnen op vrijdagavond om 19.00 uur, zaterdag en zondag om 15.00 uur. U kunt zich vast inlezen op de website:   www.mijnverhaal-over-nedindie.nl   En alle vragen over dit onderwerp zijn welkom.

Ik heb trouwens op de site van idtrofee ook al een idee ingediend: de aanschaf van een mobiele muziek-kiosk, welke in het Niersdal, op de Groes, het Europaplein, de Markt, of in de andere kernen ingezet kan worden voor van alles en nog wat. Ik heb me aangemeld, maar het idee is nog niet zichtbaar. Elke aanmelding moet blijkbaar eerst door een ballotage-commissie. Overigens kun je alleen maar een idee opperen als je een partner opgeeft. Vreemd, want waarom eigenlijk?????

De nieuwe digitale gemeentegids vindt u achter deze link

Zwemvereniging Vivalo 40 jaar
Zwemvereniging Vivalo bestaat dit jaar 40 jaar.

Zwemvereniging Vivalo is een kleine gezellige vereniging, die haar thuisbasis heeft in Zwembad "Pica-mare"  te Gennep. De vereniging is opgericht in maart 1970 en telt momenteel meer dan 100 leden. Deze zijn verdeeld in een recreantengroep, een afdeling kunstzwemmen , een afdeling wedstrijdzwemmen en sinds enkele jaren ook een senioren ofwel masters afdeling.

Het is nu 2010 en dus bestaat de vereniging dit jaar 40 jaar, welk jubileum gevierd wordt op zaterdag 24 april.

Via deze site nodigt Vivalo al haar leden, ex-leden, vrijwilligers en iedereen die de club ondersteunt of in het verleden ondersteund heeft, om zich in te schrijven voor het jubileum op 24 april.

De details staan op de website van de vereniging: www.ZV-Vivalo.nl

Ganapja?

Tbv het zeepbellenfestijn in PicaMare van afgelopen zaterdag heeft de gemeente oa een filmpje laten maken door kunstenaarscollectief IFMA om de "IDtrofee" wedstrijd te promoten. Niemand heeft de makers blijkbaar ingefluisterd dat het geen Ganapja moet zijn, maar Ganipja........

Het bijschrift luidt:

"Conceptfilm gemaakt door het IFMA kunstcollectief over hoe de stad Gennep in 2020 zou kunnen zijn. Geen realiteit maar een impressie om in 2010 een dialoog te starten over de toekomst van deze stad in Noord-Limburg gelegen in een prachtig natuurgebied: De Maasduinen. Vestingstad Gennep ligt aan de Maas en de Niers. Naar aanleiding van de "Vitale Vesting"-bijeenkomsten heeft de gemeente Gennep de opdracht gegeven om deze film te maken. Ganapja is de oude benaming voor Gennep.

Concept, vormgeving en productie: Claus Burgers. Ideeën en concept kunstwerken: Henk Vissers, Norbert Simons, Rob van den Broek, Claus Burgers, Christoph Heek, Jaap Glandorff en Henny Weckx. Muziek: Ruud de Grood. ©2009 IFMA kunstcollectief"

De film is blijkbaar afgelopen zaterdag in PicaMare vertoond, maar kunt u natuurlijk gewoon via gennep.nu bekijken. Omdat men mij soms tè kritisch vindt, geef ik maar beter géén commentaar. U bent tenslotte mans zat om u een eigen mening te vormen.

U kunt ideeën indienen bij de gemeente en het staat eenieder natuurlijk vrij om bv de voortzetting en uitbouw van SumMmertime als idee te presenteren.

Een service voor de dapperen die ooit nog eens subsidie willen aanvragen in Gennep. Je moet je daarbij houden aan de vastgestelde subsidie-verordening. Anders maakt u zowiezo al weinig kans. Voor wie niet afgeschrikt wordt door 57 pagina's ingewikkelde tekst en bewoordingen, heb ik de huidige verordening op deze site gezet. Dan weet u waaraan u begint. Er staat weliswaar ergens dat B&W kunnen en mogen afwijken, maar dat doen ze in de praktijk blijkbaar niet. Dus: lezen maar.
Gennep, wintersport-stad 2010

Gennep als wintersport-stad. Wie had dat kunnen bedenken. Kite-snowboarden, snowboard-afdalingen en carpull-snowboarding, het wordt allemaal gedemonstreerd in een youtube filmpje van Gaston Reijs. Dat is nogeens wat anders dan sleetje rijden en schaatsen op de Siep. Klik op de link rechts voor het filmpje.

Vraag die open staat: hoeveel "normale burgers" zijn nu bij de bellenblaas-bijeenkomst geweest. Goof noemde 9, ikzelf heb 4 gehoord en MaasDriehoek heeft het ineens over een "geslaagde aftrap" en wel 50 aanwezigen. Wie weet het antwoord?

Ik krijg af en toe mailtjes van "Kiefer - Buch- und Kunstauktionen". Daar heb ik ooit een oude gravure van Gennep gekocht. En ook nu heeft ie weer iets leuks in de aanbieding en wel de ets van de afbeelding links. Het is een vierluik met rechtsboven Gennep. Het is een gezicht op Gennep vanaf de Kleineweg. De geschatte prijs van de ets is € 60. (website)

De ets is Bouttats en dat is een bekende uit die tijd. De gravure is blijkbaar gemaakt naar een tekening van J Peeters. De datering is in ieder geval van voor 1660, want de NH Kerk staat er nog niet op. Wel nadrukkelijk aanwezig is oa de windmolen op het voormalige slot Lonenstein, welke molen zo'n 200 jaar later zou afbranden en zou worden herbouwd op de Ottersumseweg (de Reus)

Mister SumMmertime aan het woord

Ik laat "mister SumMmertime" aan het woord, die ons laat weten hoe een en ander heeft gelopen en hoe het zover is kunnen komen. Via de link links opent deze open brief van Mat Knapen.

En omdat Summmertime toch wel erg leuk was (en hopelijk in toekomst toch nog eens zal worden) een aantal impressies van 2009. Voor de volleybal-liefhebbers: de link naar de foto's van dames 1 werkte niet. Inmiddels heb ik dit hersteld.

SumMmertime en waarom het misgelopen is

Een beschouwing van mijn kant. Want het is natuurlijk vreemd dat SumMmertime eindigt, terwijl iedereen eigenlijk voorstander is. De eigen beleidsregels van de gemeente laten ondersteuning echter niet toe. Het antwoord ligt waarschijnlijk in het tegenwoordige streven om alles in regeltjes en procedures te vangen. De voornaamste drijfveer hierachter is dat willekeur voorkomen moet worden en dat er voor alles en iedereen gelijke kansen moeten zijn. Daarom is een stelsel van regels ontworpen. Op zichzelf is dat heel legitiem en misschien zelfs lovenswaardig. Echter, als vervolgens diezelfde regels tot een keurslijf blijken te leiden wat zelfs averechts werkt, dan moet je je afvragen of niet tè ver wordt gegaan in het willen regelen van alles. Op het moment dat beleidsregels tot doelstelling zijn geworden in plaats van datgene wat men met die regels wilde realiseren, dan zijn we blijkbaar met zijn allen niet helemaal goed bezig.

De oplossing ligt daarin dat we minder proberen om alles in gedetailleerde regels te vatten, maar ons daarentegen moeten beperken tot kaders en principes. Vervolgens dienen ambtenaren en bestuur hun verantwoordelijkheid te nemen, waarbij bestuur en politiek ook voldoende armslag moeten geven aan de ambtenaren. Dat maakt meteen een einde aan het verstoppertje spelen achter starre regels met ongewenste resultaten als gevolg. Het probleem is trouwens niet iets typisch Genneps, want het is tegenwoordig een algemeen probleem. Op korte termijn al zou een andere werkwijze soulaas kunnen bieden en ook al voordat het systeem gewijzigd zal zijn. Dit kan door het hanteren van de zgn "hardheidsclausule" door bestuur en door de Raad. We worden tenslotte geregeerd en bestuurd niet door regeltjes, maar door mensen.

Samen met een andere attitude richting de burger, een van "hoe kan ik u helpen" ipv het verschuilen achter een ingewikkeld stelsel van regels en procedures, wordt het waarschijnlijk een stuk leuker voor iedereen, ambteneren incluis. Er zal wel meer discussie zijn en ook achteraf, maar daarvoor hebben we tenslotte ook periodieke verkiezingen. Die zijn momenteel eigenlijk helemaal niet nodig, want het maakt allemaal weinig verschil. (hooguit in de punten van de beleidsregeltjes). Harm

Nieuwjaarsconcert in PicaMare

Zondag 10 januari begon 's ochtends om 11:00h het traditionele nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas in Picamare. Het was gezellig druk en er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden, opdat iedereen kon zitten.

Naast de harmonie was er een optreden van maar liefst zo'n 28 blokfluit-leerlingen van Meander en tevens van het leerling-orkest dat wordt gevormd (met wat ondersteuning) door de leerlingen van fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen en van harmonie Unitas et Fidelitas. Het optreden werd professioneel aan elkaar gepraat door gastvrouw Dory.

En gisteravond bij het boerenbal van Bombakkes in de Kroon werd bekend gemaakt wie volgend jaar vorst Theo gaat opvolgen (zie ook LINK). Het wordt de afgetreden prins: Maarten Daniëls.

Rechts een kort album met sneeuwfoto's uit het Milsbeekse welke zijn ingezonden door Jaap Noij.
Filmpje van het Nieuwjaarsconcert op 10 januari 2010 in PicaMare
voor de liefhebber: het filmpje als MPG4 in betere kwaliteit
Zeepbellen en Flamingo's

Zaterdagavond 9 jan was er in PicaMare een "zeepbellen-bijeenkomst", zoals Theo in het gastenboek omschreef. Bij binnenkomst kregen de gasten naast consumptie-munten dan ook zo'n zeepbellen-blaasgeval. Er was vooral politiek, pers en jury aanwezig. Ik heb weinig burgers kunnen ontdekken.

Hoe het ook zij: burgers kunnen ideeën aandragen om Gennep vitaler te maken. Link naar site.

Ik heb alvast een goed idee: als we nu eens met zijn allen Mat Knapen en SumMmertime gaan ondersteunen als het beste idee, dan kan SumMmertime wellicht toch nog doorgang vinden.

Het volleybal is ook weer begonnen. Alhoewel.... Ik meende dat het voordeel van binnensport was, dat de wedstrijden niet afhankelijk zijn van het weer. Op zaterdag 9 jan zijn echter diverse wedstrijden vanwege het weer afgelast zoals de wedstrijd van Heren 1 en Dames 2. Dames 1 van Flamingo's speelde wèl en nog wel tegen de koploper VVC uit Vught. In de 1e 2 sets hadden de Gennepse dames geen schijn van kans tegen de zeer ervaren tegenstander. In de 3e set volgde de wederopstanding en werd zeer spectaculair gewonnen van de koploper. Die hervond zich echter in de 4e set. Eindstand 1-3. Wat foto's, maar ook een kort filmpje van de Gennepse dames in die 3e set. FILMPJE

En ik heb ook nog een paar foto's gemaakt van heren 3 en heren 4, waar mijn "neefjes" Yannick en Derrick meespelen

Heren 3 - Athos H2: 4-0

Heren 4 - Polaris H2: 2-3

Gemeenteraad vindt broodjes en versnaperingen tijdens vergaderingen voor herindeling belangrijker dan SumMmertime....

1) Einde SumMmertime, 2) Einde "Gennep 65jr in vrede en vrijheid"?

Het PERSBERICHT van Mat Knapen is luid en duidelijk. Einde SumMmertime. En ook de initiatieven voor "Gennep 65jr in vrede en vrijheid" en de tentoonstelling in de voormalige schoenwinkel van Rutten lijken ten einde te komen, want ook daar laat de gemeente niets van zich horen. De vrijwilligers die alles tot nu toe uit eigen zak betaald hebben en ook nog het risico lopen door de gemeente opgezadeld te worden met de kosten van gas, water en licht, zijn niet bereid om nog langer aan het lijntje te worden gehouden door de gemeente. Dus als u de tentoonstelling nog wilt zien is het wellicht verstandig om komend weekeinde te gaan. Het zou weleens de laatste keer kunnen zijn. Tenslotte heb ik ook nog een raad voor de gemeente Gennep. In plaats van ambtelijke nota's, beleidsplannen, beleidsregels, vergadernota's en vitale café's, is het wellicht nuttiger om daadwerkelijke en goede initiatieven te ondersteunen. Al het gebeuzel, papier en gemaakte uren heeft al lang en veel meer gekost dan de kosten van gevraagde ondersteuning.

En nog even over die herindeling: dat is dus nog geen gelopen koers. Maar wel worden al gigantische kosten gemaakt van in totaal € 2.658.527. Bergen doet niet mee. Maar Gennep betaalt het deel van Bergen. De totale kosten voor Gennep van die voorbereiding bedragen dan dus: € 1.193.312 (eigen deel Gennep) + € 837.947 (deel dat Gennep voor Bergen betaalt) = € 2.031.259 Als u het niet gelooft, lees dan het goedgekeurde raadsvoorstel van maandag 5 januari. En om het helemaal fraai te maken: voor SumMmertime vroeg Mat Knapen en de OVG € 7000, die ze niet kregen. Weet u wat begroot is voor de broodjes en versnaperingen van de vergadertijgers voor de herindeling, hetgeen wèl werd goedgekeurd? € 8000!!!!!!!!!!!!! En ook is een interessante vergelijking te maken met het open podium de Roepaan: deze krijgen van de gemeenteraad jaarlijks € 50.000. En de Floriade-kosten hoef ik al helemaal niet meer te noemen. E.e.a. geeft in ieder geval een goed beeld van de prioriteiten van onze gemeenteraad en ons gemeentebestuur. Voor de geïnteresseerde: Special subsidievoorstel sept 2008 van deze site

Herindeling toch nog geen gelopen koers?

Op de site van de Gelderlander staat een bericht te lezen dat het CDA in de 2e kamer openlijk twijfelt aan het nut van de beoogde herindeling in Noord Limburg: LINK naar bericht Wellicht dat wij als burger uiteindelijk toch nog een stem mogen hebben in plaats van dat zoiets over onze hoofden heen wordt beslist door een stelletje bureaucraten. Het zou toch helemaal van de zotte zijn als burgers geen enkele stem zouden hebben? En geld dat door de provincie beloofd was aan de betroffen gemeenten vanwege en voor een herindeling, zou niet in die gemeenten maar in de Floriade in Venlo gestoken worden. Inmiddels heeft ook Goof een oproep aan de vaste 2e kamer commissie in Den Haag gestuurd om te appelleren aan het gezonde verstand van de dames en heren daar. De brief van Goof kunt u onder de link rechts lezen.

Gisteren heb ik overigens een ontvangstbevestiging van de 2e kamer commissie ontvangen van mijn brief.. De brief zal behandeld worden in een van haar eerstvolgende vergaderingen.

nog één keer sneeuwen....
Wat betreft de gemeente Gennep mag het nog maar één keer gaan sneeuwen, want er is nog maar zout voor één strooibeurt. Zie gemeentebericht

Op de site van de brandweer staat een interessant overzicht van de oproepen van de brandweer van 2009 en ook in vergelijking met de voorgaande jaren.

Er zijn in 2009 wel heel erg veel branden geweest en daarnaast blijft het aantal alarm-meldingen (zonder brand) schrikbarend hoog.

Sneeuw
Vandaag, zondag 3 jan, is Gennep weer bedekt geworden onder een verse laag sneeuw. Tijd dus voor wat sneeuwplaatjes en ditmaal van zowel Frank, Marco als mijzelf.
Opvallend is trouwens dat deze keer de meeste mensen hun stoepjes en trottoirs voor het huis vliegensvlug hebben schoongemaakt. Het lijkt een omgekeerde wereld: de straten zijn nog wit en de trottoirs zijn schoon.
Frank
Marco
mijzelf
De Niersjaarsduik

foto-album

Op de allereerste plaats de beste wensen voor 2010.

Vandaag, 1 januari, was traditiegetrouw de niersjaarsduik in de Niers. Ditmaal was het een "officiële" duik. De opkomst was groter dan ooit en er waren 82 dapperen, de prinsen van de gemeente voorop en John en Ton als laatsten.

In het foto-album ziet u foto's van de voorbereidingen, de duik zelf en het gebeuren er omheen. Ook heb ik een filmpje gemaakt. Het staat vooralsnog in 2 formaten op de site (als kleinere wmv file en als MP4 file met betere kwaliteit). Het grootste formaat film kunt u waarschijnlijk beter eerst downloaden naar uw computer via de rechter muisknop. De foto's zijn van Marco, Frank en van mijzelf.

Hiernaast trouwens ook nog een korte impressie van het vuurwerk van afgelopen nacht. Vuurwerkimpressie

filmpje klein (wmv-file)

filmpje groot (mp4-file)

Oliebollen en Coloradokevers

Voor de Coloradokevers wordt dit jaar een jubileumjaar. Ze bestaan namelijk 55jr, wat in carnavals-termen (5x11) een groot jubileum betekent. Als elk jaar kunt u de Coloradokevers steunen door bij hen oliebollen te kopen in de kraam op het Europaplein. Zeker in het gure weer van vandaag verdienen ze alle steun.

Overigens kunt u ook mee doen aan de jubileumloterij die ze organiseren. Zie ook hun website: link Coloradokevers. De foto's zijn van Marco Thijssen.

100 jaar geleden in Gennep!

Het is bijna 2010. 1910-2010...... Peter van As stuurde de afbeelding links. Het is een scan van een ansichtkaart welke hij op een ansichtkaartenbeurs heeft bemachtigd.

Het is wel een heel speciale kaart, want het toont een voorloper van de befaamde mallemolen van Giesen. . De kaart is uitgegevendoor J.J. Essing uit Oeffelt en is afgestempeld op 12 augustus 1910 en moet dus van vóór die tijd zijn.

Er was nog niet eens een tram. Op de foto zien we de Gennepse jeugd van toen voor het stadhuis. We zien ook de uitbater van het stoom-carrousel. Dat was namelijk Herman Roels uit Bergen op Zoom.

Wat naspeurwerk op internet bracht me oa bij: link 1 en link 2. De fam Roels is blijkbaar een echte kermisfamilie. De uitbater van de carrousel op de foto, Herman Roels, leefde van 1872 tot 1945. Rechts 2 plaatjes van de 1e link met onder de familie Roels en boven een andere foto van dezelfde stoomcarrousel.

Genneps Jaaroverzicht 2009

Dames en heren, het is zover. www.gennep.nu presenteert u, net las de afgelopen jaren, het enige echte jaaroverzicht van, voor en over Gennep.

Het jaaroverzicht 2009 is het 5e jaaroverzicht, gemaakt en gepresenteerd door Gennep.nu. Het geheel duurt ca 19 minuten. Alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar passeren nogmaals de revue. Zoals gewoon op deze website mag u het jaaroverzicht voor privé-gebruik downloaden om bv op uw tv af te spelen. In het jaaroverzicht zijn bijdragen verwerkt van natuurlijk Frank van den Broecke en mijzelf en verder zijn foto's gebruikt van Marco Thijssen, Bert van de Bosch, Piet Sluiters ,Dorien van Rens, Govert, Nol van Est, Jan Vahl, Tonny Wilbers, Marian van Baal, en Yannick Murray.

Kerstmis 2009

Kerstmis 2009. En kerstmis begint natuurlijk altijd met een nachtmis. Om 19:00h was in de Martinuskerk een erg druk bezochte nachtmis opgeluisterd door koor en harmonie. De collecte was dit jaar voor het vervangen van de lampen door energie-zuinige lampen. De deken gaat met zijn tijd mee, zoals ook bleek aan zijn verwijzing naar prins William en naar de klimaatconferentie in Kopenhagen. Aan het eind van de mis mochten de kinderen als vanouds naar voren komen naar het kerststalletje en natuurlijk naar de knikengel.

Zalig Kerstfeest Gennep!

Filmimpressie v/h eind van de mis
Brief aan de 2e kamer èn: Kerstloop gaat niet door!

Omdat de burgers van Gennep geen stem hebben gehad in de komende herindeling en omdat burgers ook geen stem hebben in de geplande hoorzitting over dit onderwerp van de 2e kamer (25 januari), heb ik maar een brief aan de kamercommissie gestuurd. De politiek en het bestuur kennende verandert er niks, maar ik heb mijn best gedaan. Wilt u kennis nemen van deze brief, klik dan op de volgende link: brief aan de vaste kamercommissie omtrent de voorgenomen herindeling van Gennep. De atletiekafdeling van Vitesse heeft de traditionele kerstloop op 2e kerstdag afgelast omdat de omstandigheden tè gevaarlijk zijn voor de lopers. Zie: LINK

Kerstmis en uitsneeuwende mist

Wel grappig. De redactie van de Gelderlander kijkt blijkbaar ook op deze site. Ze hebben net op hun website het berichtje geplaatst dat (individuele) burgers niet gehoord worden door de 2e kamer over de herindeling, hetgeen ik u gisteravond berichtte. Frank heeft gisteravond een paar plaatjes geschoten van de kerstverlichting in het Gennepse en ikzelf werd vanochtend verrast door wel heel erg mooie plaatjes en vergezichten. Vanacht was het mistig en was het zo koud dat een verschijnsel optrad, dat uitsneeuwende mist heet. Een paar plaatjes daarvan in deze update.

album met plaatjes van de uitsneeuwende mist

Update 23 december

Het is bijna kerstmis. De gebruikelijke voorbereidingen, maar de dieren hebben het zwaar. Zo ook bv de konijnen in de Martinushof. De eenden langs de Niers kunnen er beter tegen. Het aankondiginsbord voor de Niersjaarsduik (nu een echt officiële duik) op 1 januari is geplaatst. Er is woensdag in het Gennepse behoorlijk gewinkeld. Het verkeer op de Spoorstraat, dat nu 2-richtingverkeer geworden is, gaat beter dan verwacht. Alleen om van het Wilhelminaplein af te komen is een drama (waarvoor gewaarschuwd is). Ik hoor het adviesbureau nog bij hoog en laag beweren dat er volgens hun verkeersmodellen maar hooguit 1 wachtende auto zou kunnen staan om de Spoorstraat op te rijden...

Ook, en heet van de naald, heb ik uit betrouwbare bron vernomen, dat de gemeente de vrijwilligers die de tentoonstelling Gennep 65 jaar vrij hebben opgezet en georganiseerd (en tot nu toe zelf betaald) een rekening wil sturen voor het gas, water en licht van het pand waar de tentoonstelling plaats vindt. Dit moeten deze mensen blijkbaar uit eigen zak betalen. Gennep, vitale vestingstad, maakt zijn naam waar, zullen we maar denken. Ik houd u op de hoogte. En ook uw stem laten horen tijdens het bezoek van de 2e kamer mbt de herindeling (25 januari) (zie update van 4 december) kunt u op uw buik schrijven. Dat is alleen voorbehouden aan bestuur, Raad en maatschappelijke organisaties. En dus uitdrukkelijk niet aan burgers......

Kaarsjesavond 2009

foto-album

Ook in 2009 was er een kaarsjesavond georganiseerd op de Markt in Gennep en zoals het "hoort" op de kortste dag van het jaar, 21 december. Dit jaar was het helemaal een feeëriek schouwspel vanwege de sneeuw. Via de foto links start het foto-album.Via de foto rechts start het filmpje

filmpje

Avondsneeuw
Marco heeft zondagavond de kou getrotseerd en deze foto's gemaakt van een avondlijk (en uitgestorven) Gennep in de sneeuw.
Zondag 20 december: sneeuw, sneeuw, sneeuw

Voor de 2e keer dit jaar valt er een flink pak sneeuw. De 1e keer bent u wellicht alweer vergeten, maar die sneeuwperiode begon op 5 januari (zie onder "oude pagina's"). Maar deze keer is nòg meer gevallen. Waar het afgelopen donderdag in eht Gennepse nog meeviel met de hoeveelheid sneeuw (i.t.t. andere delen van het land), was het nu ook in Gennep goed raak. En het was nog wel koopzondag. De gemeente kon het niet meer bolwerken. Daarvoor was de sneeuwval tè hevig. prima in ieder geval voor diegenen die willen sleetje rijden.

Ik ben benieuwd hoe het verkeer morgenochtend zal zijn en ook of de vuilnisophalers geen problemen zullen ondervinden. Hoe het ook zij: een witte kerstmis is bijna niet meer te missen.

De foto's zijn van Frank en van mijzelf.

filmimpressie van zondag 20 december

Postcode loterij straatprijs valt in de Loodsstraat
Gennep.nu heeft weer eens de foto-primeur. Vanavond (za 19 dec) is de Postcode Loterij Straatprijs in de Loodsstraat gevallen. Bij een vuurkorf en onder het genot van glühwein kregen de gelukkigen rond 18:45h hun prijs overhandigd door Gaston, bekend van deze uitreikingen. Gennep.nu heeft een paar plaatjes en een filmpje. Ik neem aan dat e.e.a. morgenavond (20 dec) zal worden uitgezonden.
filmpje
Schaatsen

Er kan weer geschaatst worden in Gennep. Onderstaande foto's zijn van zaterdag 19 december en zijn van de hand van Mario Tomasila.

Fietsbrug
Na alle discussie in het gastenboek wil ik toch eens de fietsbrug laten zien, die een stuk verder stroomopwaarts in Duitsland over de Niers ligt. De foto is van 2003 en ik neem aan dat de brug niet veranderd is.
Kerstmarkt

Zondag 13 december 2009: Naast dat het vanmiddag koopzondag was, was er ook weer de jaarlijkse kerstmarkt van Jong Nederland. Klik op de foto's links.

Ik heb inmiddels een nieuwe computer, met windows 7. Wat een gedoe zeg. Mail overzetten vanuit Vista is zo ongeveer een ramp. En ook diverse programma's werken net anders. Is toch weer wennen. Ook al omdat alles op andere plekken opgeslagen wordt. Maar ik heb nu wel 4 Terabyte aan opslagcapaciteit beschikbaar en ben eindelijki van Windows Vista verlost.

Wilhelminaplein-Emmastraat en parkeren

Op 10 november heb ik onderstaande informatie op deze website gezet. Vanavond, 7 dec, was er een druk bezochte informatie-avond op het gemeentekantoor over de uitkomsten van het parkeer-onderzoek en de voorstellen van de gemeente. De aanwezigen hadden de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven. Allereerst ben ik blij dat het meest recente onderzoek deugdelijker is dan het eerdere onderzoek (dat was ondeugdelijk, niet zozeer qua telling, maar qua uitwerking en conclusies). Feit is dat de verkeer- en parkeer-situatie op en rond het Wilhelminaplein problematisch is en er iets dient te gebeuren. Alle partijen zijn het er over eens dat de voornaamste problemen veroorzaakt worden door langparkeerders niet zijnde omwonenden. Dit betreft dan vooral werknemers van de winkels en bedrijven in de nabije omgeving. 2/3 van het aantal parkeerplaatsen op het Wilhelminaplein worden vast bezet door deze langparkeerders. Een blauwe zone instellen lijkt dan het gepaste antwoord. Echter dat leidt weer tot een verplaatsing van het probleem naar de nabije omgeving (Middelweg, B. Woltersstraat, Duivenakkerstraat, Emmastraat-Zuid) en tevens tot problemen voor omwonenden. Deze moeten dan ontheffing aanvragen en kunnen dan voor slechts één auto èn tegen jaarlijkse betaling ontheffing krijgen. Dit overigens terwijl de gemeente altijd uitgaat van 1,5-1,7 auto per huishouden! Een praktische oplossing zou derhalve zijn om het gehele centrumgebied onder de loep te nemen en op alle plaatsen waar langparkeerders (anders dan bewoners) ongewenst zijn een blauwe zone in te stellen, maar dan wel aan de bewoners 2 ontheffingsmogelijkheden per huishouden te geven (en tegen zeer beperkte kosten). Bij dit alles dienen natuurlijk wèl voldoende parkeermogelijkheden aan de werkenden geboden te worden en dient eea voldoende gehandhaafd te worden. Mijn indruk was in ieder geval dat de meeste aanwezigen zich wel in dit voorstel zouden kunnen vinden. Ik vrees echter dat er een meer problematisch voorstel van de zijde van de gemeente zal volgen. We zullen zien. Wordt vervolgd.

Parkeren Wilhelminaplein en Emmastraat

Inmiddels heeft de gemeente (weer) een parkeeronderzoek laten uitvoeren door bureau Kragten. Conclusie is dat de al problematische parkeer-situatie alleen nog maar erger geworden is. De bedoeling is om in 2010 het gebied te herinrichten. Na die herinrichting wil de gemeente kortparkeren instellen teneinde de langparkeerders van het Wilhelminaplein te weren. Voor de Emmastraat bestaan er volgens het onderzoeksrapport 2 mogelijkheden: 1) eveneens kortparkeren instellen of 2) de Emmastraat vanaf het Wilhelminaplein af te sluiten en vanaf de andere zijde (Middelweg) weer open te stellen. Het gehele onderzoeksrapport is onder de link rechts terug te vinden.

Gennep al samengevoegd met Mook/Middelaar

Elsevier publiceert elk jaar een economische ranglijst van de Nederlandse gemeenten, welke opgesteld wordt door bureau Louter. Zo ook dit jaar.

LINK naar Ranglijst.

Gennep blijkt daar zowaar al samengevoegd te zijn met Mook/Middelaar en de 255e plaats (van de 400) te bekleden. Bergen is samengevoegd met Arcen, hetgeen natuurlijk een beetje vreemd is omdat Arcen net bij Venlo ingedeeld is.

Oude micro-hal wordt gepimpt

Ik zag zaterdag tot mijn verrassing in de Gelderlander dat de gemeente samen met Optisport van plan is om de feestzaal van PicaMare te gaan "pimpen" zodat ie wat minder op een gymzaal lijkt, wat zijn oorspronkelijke bestemming was. Ik ben benieuwd naar het resultaat, want werd hier 4-5 jaar geleden al niet voor gewaarschuwd?

Zie ook mijn toenmalige update van 18 augustus 2005 (wie wat bewaart, die heeft wat)

De zaal ligt er nu en daar is niks meer aan te veranderen, hoe spijtig ook. Waar ik wel bezwaar tegen wil maken is tegen de geschiedvervalsing die gepleegd wordt als gesteld wordt dat indertijd alternatieven bekeken zijn en onhaalbaar bleken. (laatste allinea artikel Gelderlander). De situatie is zoals ie is, omdat Jan Linders (samen met Nebuvast) ter plaatse van de Martinusschool een nieuwe winkel wilde bouwen (het "beroemde" bolwerk van de gemeente) en verder omdat Bombakkes er geld in gestoken had en de oude micro-hal alvast wat opgeleukt had omdat de Kroon gesloopt ging worden.

Het is te hopen dat men er in slaagt PicaMare wat meer uitstraling te geven en dat het dè Gennepse feestzaal wordt. Wellicht dat er dan ook in de toekomst ook Gennepse bruiloften gevierd kunnen worden en niet vooral slechts Marokkaanse bruiloften met catering uit Amsterdam en veel auto's met Belgische en Duitse kentekens.

Een drukke decembermaand

Nadat Sint naar Spanje is teruggekeerd, wacht ons nog een drukke maand. Als elk jaar is er een druk programma, met kerstmarkten, levende kersttochten, kerstversieringen, kaarsjesavond, vuurwerk, niersjaarsduik en nieuwjaarsconcert. Om wat in de stemming te komen daarom wat plaatjes van afgelopen jaren.

22 dec 2008: kaarsjesavond filmimpressie
22 dec 2008 kaarsjesavond foto's
kerstmarkt 2008
kerstconcert in PicaMare
kerstversieringen 2008
Niersjaarsduik 1 jan 2009
Genneps vuurwerk op 1/1/2009
Nieuwjaarsconcert 2008 (filmpje)
Niersjaarsduik 1 jan 2008
kaarsjesavond 2007 (foto's)
kaarsjesavond 2007 (filmpje)
levende kersttocht 2007
Raadplaatje

Waar is de foto links genomen? Kunt u het raden. Voor wie een hint nodig heeft: HINT.

Hieronder is te zien dat er aardig gestript wordt in Gennep. De torenspits is al behoorlijk bloot gelegd. Je kijkt er dwars doorheen. Een stukje verder. op de zuidwal, was vandaag ook een mooi stilleven te bewonderen. De rol van de vork en de steen was me wat onduidelijk. De bierflesjes, daar kon ik me nog wel een voorstelling bij maken.

En wist u dat vandaag de Sint vanaf de Niers Gennep is binnengevaren voor zijn bezoek aan Maria Goretti? Degene die me dit influisterde had helaas geen fototoestel bij de hand. Dezelfde persoon wist me wel te melden dat de 2e Kamer de herindeling blijkbaar nog geen volledig vaststaand feit schijnt te vinden. Er schijnen hier en daar vragen te zijn. Men wil in ieder geval ook een werkbezoek brengen: "Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer komt op 25 januari 2009 op werkbezoek i.v.m. herindeling. Tot 4 januari 20210 kan men bij de Tweede Kamer een schriftelijk commentaar indienen ten aanzien van de herindeling. Op 4 februari 2010 zal deze commissie het wetsvoorstel behandelen (aanvang 14.00 uur)". Link

dit was toch niet de bedoeling? Of is de stroom uitgevallen?

Prikkelwol en konijnen & hazen
Nol van Est is de Maaskemp in geweest om eens te kijken naar de werkzaamheden bij het Genneperhuis. Hij kwam onderweg onder andere het bolletje prikkeldraad links tegen. Eigenlijk zouden ze het moeten liggen als kunstwerk en herinnering aan boer van Tol (zie album Gennepse mensen). En rechts zien we de zand/puinheuvel langs het pad naar het Genneperhuis, waarvan ik me altijd al afgevraagd heb, waarvoor dat diende. Nol legde me uit dat Wiel Timmermans het initiatief ertoe genomen heeft. Ik had al hele visioenen van Wiel, die in de wei aan de overkant met zijn jagershoedje op in het gras ligt met het geweer in de hand, maar ik bleek hardstikke mis te zitten. Het doel van de zand/puinhopen is dat bij hoog water hazen hier hun toevlucht kunnen zoeken. Mijn verontschuldigingen Wiel..

Hieronder nog meer foto's van Nol, die laten zien dat de werkzaamheden al aardig opschieten. Wellicht een wandeling naar het genneperhuis waard, vind u niet? Bruggen worden door de gravers makkelijker en sneller gelegd dan dat het met de Niersdalbrug naar Ottersum gaat. En ook het graven zelf gaat een heel stuk sneller dan zo'n 350-400 jaar geleden, toen hele legioenen met de schop de oorspronkelijke kroonwerken hebben aangelegd. Overigens denk ik dat een wandelpad langs de Maas van Genneperhuis naar loswal (of zelfs Maasbrug) een fantastisch idee zou zijn.

Het verschil tussen recht en rechtvaardig

Op de site van de Gelderlander (LINK) en morgen in de krant zelf staat het verhaal van de Gennepse ondernemer die door bureaukraten gepiepeld wordt. Tuinzicht was een tuinartikelen zaak aan de Brabantweg, die daar weg moest vanwege de bouw van de Auroraflat. Gemeente wenste verplaatsing naar het industrieterrein en de ondernemer werkte mee. Hij kocht grond van het industrieschap. Bij zo'n verkoop gelden allerlei voorwaarden, onder andere in dit geval dat binnen 2 jaar de opstallen gerealiseerd moesten zijn. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat de koper van het terrein met het terrein gaat speculeren en tevens dat het industrieterrein heel erg lang te maken krijgt met allerlei bouwactiviteiten en bouwverkeer. In dit specifieke geval was er nog een extra horde te nemen en dat was dat op het industrieterrein in 1e instantie geen detailhandel toegestaan was. Om dit te veranderen kostte tijd. Ook het verkrijgen van een bouwvergunning van een gemeente kost tijd en soms erg veel tijd, zoals we allemaal maar al te goed weten. Al met al was het eindresultaat dat de opstallen na 2 jaar nog niet 100% gereed waren, alhoewel de zaak inmiddels wel al in bedrijf gegaan was. Weinig aan de hand zou je zeggen. De geest van de overeenkomst is nagekomen. Het industrieschap ging echter over tot het opeisen van de boete. De ondernemer deed vervolgens een beroep op het industrieschap op basis van billijkheid. Dat leidde binnen het schap tot een stemming: uitslag 4-4. Uiteindelijk werd toch een boete opgelegd. Volgens de regels en formeel gezien, is het inderdaad terecht, maar van rechtvaardigheid is hier absoluut geen sprake. En nu wordt er zelfs beslag gelegd op de bezittingen van de ondernemer. Een schande is het!

Diezelfde burgemeester legt overigens de opdracht van de Raad naast zich neer om een besluit over horeca in het oude stadhuis over de herindeling heen te schuiven. Hier geldt blijkbaar de regel niet dat de Raad de baas is. George Orwell schreef al in Animal Farm: "alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere". Het is noch recht noch rechtvaardig. En het schip keert ook de wal. Wellicht is het niet voor niets dat ondernemers wat huiverig worden om met de gemeente Gennep in zee te gaan over de verwerving van industrieterrein. Als dit de standaard methode in Gennep is dan word je daar tenslotte niet erg enthousiast van. Link naar artikel over nieuwe terrein de Brem.

Vliegtuigen boven ons hoofd

Ik heb in de linker navigator een nieuwe link gezet, die u wellicht leuk vindt. Het is een link naar een site die de vliegbewegingen boven Nederland online monitort. U ziet er de vliegtuigen, waar ze vliegen, hoe hoog, op welke route en zelfs welk vliegtuig.

4e Niersbrug, de Niersdalbrug

Piet Manders stuurde een persbericht van de gemeente door: Persbericht. Los van alle commotie en discussie tussen voor- en tegenstanders intrigeren mij de argumenten van de gemeente en zeker in deze tijd van het jaar. De gemeente schrijft: " De gemeente Gennep wil met de fiets-voetgangersbrug over de Niers de kernen van Gennep en Ottersum beter op elkaar aansluiten en voorzieningen als winkels, scholen en sportgelegenheden beter en veiliger bereikbaar maken voor langzaam verkeer. De brug levert bovendien een aantrekkelijke toeristische route op" Dat van die toeristische route geloof ik direkt, maar die "veilige" route moet denk ik met een korreltje zout genomen worden. Veilig voor auto's, zeer zeker. Maar een fietsroute over enige honderden meters over een onbeschut en duister pad door het Niersdal, daar zou ik mijn kinderen niet overheen sturen. Het is in deze tijd van het jaar om half 5 donker! En zoals al eerder aangetoond: de winkels, de sporthal, het centrum en de route naar de Maasbrug zijn korter bereikbaar via een brug bij Hoesen, die mij bovendien een stuk veiliger lijkt. (en veeeeeel goedkoper). Ik heb er lang geleden al eens een verhaal aan gewijd (17 juli 2008) Ik heb het vanavond maar weer eens nagemeten met google-earth (moet u ook eens doen voor de aardigheid). Vanaf de kerk in Ottersum naar de voordeur van het politiebureau aan het Europaplein: via de bestaande Niersbrug: 1,75km, via de door de gemeente geplande route: 1,7km. Via een brug bij Hoesen: 1,24km. Als u me niet gelooft? Probeer het zelf eens. Niks korter. Alles ten noorden van het Europaplein ligt via die nieuwe brug zelfs verder van Ottersum. Blijft over die toeristische route. En inderdaad, de blokhut van Jong Nederland en bv het Hezeland zijn dichter bij, de rest niet.

Een vak apart

moest ik denken toen ik die mannen bezig zag in de boom bij de Tulakker. Acrobaten zijn er niks bij. Ook voor het maken van het tijdelijke dak boven de Martinustoren zullen wel de nodige toeren noodzakelijk zijn geweest, alhoewel ze daar tenminste steigers hadden. Een mooie laatste dag van november was het vandaag. November dat inderdaad aan de warme kant was, waardoor er nog steeds paddestoelen te zien zijn en waardoor ook de natuur wat van slag lijkt.

Wie heeft voorrang?

Je komt uit de Middelweg en wilt de Spoorstraat oprijden. Zo te zien een gelijkwaardige kruising. De automobilist die van de Brabantweg afkomt moet je dus voorrang geven. Ondertussen ziet die automobilist die vanaf de Brabantweg richting centrum rijdt, dat ie op een voorrangsweg rijdt en dus voorrang heeft.

Beide automobilisten hebben gelijk. Maar wie heeft het meeste gelijk als ze zouden botsen? Weet U het?

Op de foto ziet u ook de nieuwe feestverlichting hangen. Een duidelijke verbetering.

tov afgelopen jaar. Nu nog LED-verlichting die een beetje meer licht geeft en dan zijn we er helemaal.

Zwarte Piet deed trouwens goede zaken vandaag op koopzondag en kon veel kinderen met een ballon plezieren.

1000e bezoeker op tentoonstelling

Martien Smits verwelkomt namens de werkgroep Gennep 65jr in vrede en vrijheid mevrouw Odilia Gerritsen-van Bergen uit Ottersum als 1000e bezoeker op de tentoonstelling Gennep 65jr in vrede en vrijheid in de voormalige schoenwinkel van Rutten aan de Zandstraat.

Mevr Gerritsen, vergezeld door haar moeder mevr van Bergen-Wissing, die op zondagmiddag 29 nov rond 14:45h de tentoonstelling komt bezoeken is aangenaam verrast. Namens de werkgroep overhandigt Martien haar ook een oorkonde en een DVD die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.

De tentoonstelling blijkt een groot succes en blijkt aan een behoefte te voldoen. Jong en oud bezoekt de tentoonstelling en laat enthousiaste reacties achter in het gastenboek. Menigeen laat een bijdrage achter in de provisorische "fooienpot" die voor in de winkel is geplaatst. Dit wordt door de werkgroep zeer op prijs gesteld en zeker omdat er nog geen uitsluitsel is van de zijde van de gemeente of de activiteiten door de gemeente ook financieel ondersteund zullen worden. Voor de werkgroepleden, die soms ziel en zaligheid in de tentoonstelling steken, is dit echter slechts bijzaak. De grote toeloop en het enthousisasme van de bezoekers vindt men veel belangrijker dan het uitblijven van financiële toezeggingen door de gemeente Gennep. Inmiddels heeft ook een delegatie van het bejaardenhuis de tentoonstelling bezocht. Hiertoe was de tentoonstelling op afspraak speciaal geopend op een doordeweekse dag. En ook met diverse basisscholen zijn al afspraken gemaakt buiten de normale openingstijden in het weekend.

Gennepse dames bijten van zich af!

fotoverslag

De dames van Flamingo's speelden zaterdag 28 november de 3e ronde van de nationale beker-competie en wel met respectabele tegenstanders VCN uit Capelle ad IJssel en VC Sneek, die beide een klasse hoger spelen en wel in de nationale B-league. Allereerst moest Flamingo's om 15:00h tegen VCN. Na 2 sets was het 2-0 voor de dames van Flamingo's die de coach van de tegenstander tot wanhoop dreven, en zodanig dat ie zijn toevlucht moest nemen tot time-outs en wissels. In de 3e set zakte Flamingo's wat terug zodat die set verloren ging. Daarna waren de dames weer bij de les. Een verdiende 3-1 overwinning.

Om 19:00h volgde de wedstrijd tegen VC Sneek. In een spannende 1e set kwam Flamingo's op 24-21, totdat de 1,86m lange nummer 13 van VC Sneek 3 punten achter elkaar maakte. Uiteindelijk ging de set met 28-26 verloren, waardoor Flamingo's ook in de 2e set weer inzakte. Wedstrijd gelopen zou je denken, maar Flamingo's vocht zich in de 3e set terug in de wedstrijd tegen de koploper van de nationale B-league. Verder liet VC Sneek het echter niet komen. Ze staan niet voor niets bovenaan in de B-league.

Hoe dan ook een erg knappe prestatie van de Gennepse dames.

filmpje Flam-VCN: 3-1

filmpje Flam-VC Sneek: 1-3

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!