Flamingo's
Kermis
Liegbeest

Henk stuurde me een kopietje van het artikel uit de Gelderlander van vandaag over het streven van burgemeester de Loo om horeca in het eeuwenoude stadhuis te krijgen. Ze stelt: "volgens mij willen de meeste mensen in Gennep horeca in het stadhuis. De tegenstanders .... vormen volgens de Loo een grote minderheid" Wat een liegbeest, moest ik denken. De BOP van afgelopen januari heeft duidelijk gmaakt wat de Gennepenaar wil en dat is géén horeca.. Mevrouw wil blijkbaar linksom of rechtsom haar zin doordrukken. Trouwens: het CDA zou voorstander zijn, maar ik weet uit 1e hand dit allerminst gedeeld wordt door CDA leden en CDA notabelen. Ik vermoed dat eerder sprake is van partij-discipline dan van het eens zijn met dit zotte plan.

Album met wedstrijdmomenten van verschillende Flamingo-teams op zaterdag 17 oktober in PicaMare
Album met foto's van de kermiszaterdag
Ik zeg eerlijk gezegd niet snel dat iemand een liegbeest is, maar dit geval staat niet op zich. De foto links is gemaakt op 11 maart 2008 toen een zogenaamde discussiebijeenkomst werd gehouden in PicaMare over de herindeling, die toen zogenaamd nog niet vaststond. In de pauze sprak de burgemeester me aan en verstelde me dat ze helemaal niet voor een herindeling was, maar dat de Provincie met dhr Driessen voorop hierop aanstuurde. Dit spreekt ook uit de update van die dag , waarin ik stelde dat de Provincie blijkbaar (eenzijdig) op herindeling aanstuurde. Achteraf echter blijkt ook dit verhaal van de burgemeester, dat ze zelf helemaal geen herindeling wilde, gelogen. Lees maar eens het betoog dat ze in januari van dit jaar in de vergadering van de Statencommissie voor het Fysieke Domein Provincie Limburg betoogde. LINK. Een andere mening màg. Dat is ieders goed recht. Maar met een gespleten tong spreken? Een bestuurder? O ja: en weet u waar die miljoenen van de Provincie naar toe gaan, die toegezegd waren aan de gemeentes na een keuze voor herindeling (door dhr Driessen, CDA gedeputeerde van Limburg)? Die gaan naar de Floriade in Venlo! Over leugens gesproken!
Toekomstige Stadsraad Gennep in stadhuis?

Het huidige college van B&W blijft maar proberen om over "zijn graf te regeren", zoals Goof in het gastenboek schrijft. De burgemeester en huidige medebestuurders blijven maar proberen horeca in het stadhuis te krijgen (LINK). Maar over ruim een jaar bestaat de huidige gemeente niet meer en worden zowel gemeentekantoor èn Raadszaal te klein. Het is logisch en te verwachten dat de heringedeelde gemeente straks dorpsraden (en voor Gennep een Stadsraad) zullen krijgen, waar lokale zaken zullen kunnen worden besloten. En dan is het huidige stadhuis natuurlijk dè perfecte plaats voor de Stadsraad Gennep. Het past precies in het historisch perspectief en het stadhuis kan worden gebruikt waarvoor het indertijd bedoeld is: (stad) huis van Gennep.

De Oorlog

Ik heb al een aantal namen gesuggereerd voor de nieuwe gemeente. Via 1 van de knoppen bovenaan kunt u stemmen. Succes.

Ik heb u eerder verteld dat Godfried van Run, programmamaker van de NPS begin 2008 contact met me opnam en in het voorjaar van 2008 is langs geweest. Dat was in het kader van een nieuw NPS programma over De Oorlog (WOII). Ik heb samen met Godfried aan de voet van de pijlers van de Maasbrug gestaan. De serie van de NPS is gereed en gaat bijna van start. De 1e aflevering is op zondag 25 oktober om 20:15h op Nederland 2. Ook bijzonder is dat een (oud) Gennepse, Suzanne Hendriks, als researcher aan dit programma is verbonden. Suzanne stuurde me een mailtje: " In de oorlogsserie die we vanaf zondag gaan uitzenden komt ook een aantal keer Gennep voor: in afl. 1 over de inval bij Gennep, in aflevering 5 met de familiefilm van Jetten uit Gennep over de Joden die op de trein gaan en in afl 6 beelden van dezelfde familiefilm over de evacuatie van Noord-Limburg. Vriendelijke groet, Suzanne" Er is overigens een speciale website van de NPS over deze serie, waar u meer informatie kunt vinden.

U hebt wellicht ook gezien dat de werkgroep Gennep 65jr vrij druk aan de slag is in de vroegere schoenwinkel van Rutten. Ook het programma begint langzamerhand vorm te krijgen. Er is a,s, donderdag  22 oktober om 19.30 uur weer een voor een ieder toegankelijke bijeenkomst om te praten over het tot stand brengen  van de herdenking- voor de laatste keer -van de bevrijding van Gennep die in feb 1945 plaats vond.  Gennep 65 jaar in Vrede en Vrijheid. DE bijeenkomst is in de ruimte van voormalige Schoenhandel Rutten. En nogmaals, iedereen is welkom.

Klassefoto

Norbert Noij stuurde een nieuwe klassefoto en wel van klas b2 van de Norbert Mavo van het schooljaar 1973-1974.

Norbert had ook nog de lijst met namen. Deze heb ik op de foto rechts onder de klassefoto gezet.

De foto's zijn toegevoegd aan het album van de Mavo

Ik heb in het gastenboek een suggestie gedaan voor een naam voor de nieuwe gemeente en wel gemeente "Kop van Limburg". Is duidelijk, geeft de ligging goed aan en heeft waarschijnlijk weinig bezwaren.

Heeft u nog een suggestie of een mening hierover, laat dat dan weten.

Vuurwerk

Ik heb het filmpje van de kermis uitgebreid met een stukje van het vuurwerk van de woensdagavond. Het was gelukkig droog.

Vanochtend (do 15 okt) is de 2e kamer akkoord gegaan met een uitstel van de komende gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar. Voor Gennep, B en M vinden die pas in het najaar plaats voor de nieuwe gemeente per 1/1/2011. Alle partijen met uitzondering van de SP waren voor. De bestuurders van de betrokken gemeentes schijnen trouwens iets tegen de naam Maasduinen te hebben en een andere naam te zoeken voor de nieuwe gemeente: suggestie: waarom niet gewoon gemeente Noord-Limburg. Snapt iedereen en is voor iedereen duidelijk. Is tevens duidelijke boodschap richting Provincie en rest van Limburg, dat Limburg niet bij Venlo ophoudt!.

Ik kreeg vanmiddag een brief van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) van 9 juni aan het Ministerie van Financiën onder ogen over de beruchte koopsompolissen, waardoor de DSB bank het loodje lijkt te leggen. Brief van de AFM Het gaat weliswaar niet specifiek over Gennep, maar de inhoud is dermate schokkend dat ik die toch met u wil delen. DSB krijgt nu weliswaar de zwarte piet toegeschoven, maar de genoemde praktijken met provisies van 80% waren standaard. Het wordt dus hoog tijd om ook eens die andere banken en financiële instellingen nauwkeurig onder de loep te nemen en het vuur aan de schenen te leggen. Hieronder een paar stukjes uit die brief van de AFM:

"dat er perverse prikkels bestaan", tav kredietbeschermers middels een koopsom: "Het gros van de aan de adviseurs/bemiddelaars betaalde provisies ligt rond de 80% van de koopsom", tav woonlastbeschermers middels een koopsom bij een hypothecair krediet: "De gemiddelde provisie ligt rond de 42%."

Schandalige praktijken. Ik moest ook terugdenken aan 1983 toen ik probeerde een hypotheek te krijgen voor mijn huidige woning. Men probeerde uit alle macht mij een levenhypotheek aan te smeren, welke ik nimmer zou kunnen betalen, maar waar wel de jaarlijkse provisie aan de bemiddelaar voor hem geoptimaliseerd waren. Uiteindelijk heb ik via een andere partij een "normale" annuïteitenhypotheek gekregen. De netto maandlasten waren plusminus 2/3 van die van de "levenhypotheek". Het scheelde zo'n 350 gulden. In die tijd erg veel geld!

Lange schaduw

Het is de tijd van de lange schaduwen, zoals de foto rechts zo treffend illustreert, maar ook van prachtige herfstkleuren. Hieronder een foto van het schuurtje van Giesbers aan de ZO Wal, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden om plaats te maken voor een 2-onder-1 kap woning.

De aannemer maakt ondertussen behoorlijke voortgang met de aanpassing van de Spoorstraat. De reconstructie zorgt hier voor mooie brede trottoirs, hetgeen een behoorlijke verbetering is voor de voetganger.

En, heeft u ook de nieuwe informatierubriek van de gemeente gezien? De wijze waarop nu de plaatsen zijn aangegeven op een kaartje van de diverse bouwaanvragen, kapvergunningen ed. is voor de lezer een grote vooruitgang. In één oogopslag kan de burger nu zijn of er in zijn buurt iets te gebeuren staat. Een prima verandering dus. LINK naar gemeenterubriek

Ook in de gemeenterubriek, onder "de mening van" een betoog van Jo Opsteegh, fractievoorzitter van het CDA tegen degenen die bezwaar maken danwel kritische kanttekeningen plaatsen bij de komende herindeling.

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar ik wil toch even op dat betoog reageren.

Dhr Opsteegh stelt: "wil je een beter bestuur, meer bestuurskracht, dan moet je aan schaalvergroting doen." Dit lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk allerminst te kloppen. Er zijn plenty voorbeelden. Ik geef er eentje: in de volgende link naar een artikel, waarin de bestuurskracht meting door de Provincie Limburg van 2004 wordt besproken, blijkt dat de kleinere gemeenten allesbehalve minder presteren dan de grotere gemeenten. De feiten logenstraffen derhalve de aanname dat schaalvergroting tot verbetering zal leiden. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Een weblogartikel op de site van "Overheidsmanagement" legt eea haarfijn uit: " Steeds is het argument dat ze zo over beter gekwalificeerde ondersteunende diensten kunnen beschikken en zwaardere bestuurders kunnen aantrekken. Het probleem blijkt dan echter dat die gekwalificeerde bestuurders overgekwalificeerd zijn om zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. In plaats daarvan houden de bovenbazen zich bezig met nieuwe fusies, of gaan ze in het onroerend goed. Directeuren van zorginstellingen treden liever op als projectontwikkelaar dan zich te bekommeren om kwijlende bejaarden en ook schooldirecties vinden niets mooier dan het uit de grond stampen van gebouwen." (Ik moest even denken aan het noodbejaardenhuis met alle problemen van dien.). Ook leuk is dit artikel uit 2007.

Dhr Opsteegh stelt verder dat identiteit niet gekoppeld is aan de gemeente, maar aan de kern. Daarin heeft hij volledig gelijk. Door de herindeling komt het bestuur echter verder van die kernen af te staan. Daarbij heeft bestuur in het algemeen naast het verschijnsel van hoe groter hoe megalomaner ook het vervelende trekje dat het steeds meer bevoegdheid naar zichzelf wil toetrekken ipv dit over te laten aan bv de kernen. Ik denk dat het huidige subsidiebeleid van de gemeente Gennep hiervoor illustratief is. Subsidies aan bv plaatselijke muziekkorpsen zijn soms meer dan gehalveerd, waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat men deze korting voor een deel ongedaan kan maken via het verkrijgen van projekt-subsidies ter beoordeling van? (U raadt het?). Wel wordt een zeer ruimhartige subsidie gegeven aan de Floriade. Misschien is dit een voorbeeld van megalomanie? U mag zelf oordelen. De stelling dat "als het in Venlo regent in Gennep druppelt", die als argumentatie gebruikt wordt, snijdt in ieder geval geen hout.

Dhr Opsteegh besluit, dat "de kwaliteit van dienstverlening bepaalt wat nodig is". Ook hiermee ben ik het volledig eens. Maar dit is aan de burger om te beoordelen en niet aan degenen die die diensten verleent, de gemeente of het bestuur. Dan zou het dus wel zo netjes zijn geweest om dit oordeel en de keuze van al dan niet herindeling aan de burger over te laten. We zullen na 1 jan 2011 zien. Ik ben wel benieuwd wáár rond 2016 het nieuwe gemeentehuis gebouwd zal gaan worden (teneinde een beargumenteerde efficiency-slag te realiseren middels het bij elkaar kunnen plaatsen van alle ambtenaren)? Een adviesje van mijn kant: Afferden, want dat ligt zo ongeveer in het midden van de nieuwe gemeente. Of anders ergens op een industrie-terrein. Bij voorkeur liever niet in de oude kern van Gennep. Dan hebben we wellicht ook meteen een nieuwe gebruiksfunctie voor het oude stadhuis: dat kan mooi de plek worden voor de stadsdeelraad Gennep.

dinsdag 13 oktober

Een filmpje met een korte impressie van de Gennepse kermis. Vooral voor alle Gennepenaren buiten Gennep.

Het weer werkt niet echt mee. Zo was er zondagavond een heftige onweersbui die een vroeg einde aan de kermiszondag maakte. Gelukkig waren de maandag en dinsdag wat betreft het weer beter. Ook is goed te merken dat er géén schoolvakanties zijn. Woensdag zal het wel drukker zijn; dan is er ook vuurwerk. En hopelijk werken de weergoden komend weekeind beter mee.

De weergoden zorgen wel voor schitterende zonsondergangen, waarbij de gekleurde bomen in het zonlicht mooie taferelen opleveren. (de foto's zijn met een compact camera gemaakt)

Kermis 2009

Ik werd door verschillende mensen aangesproken: waar blijven de foto's van de Gennepse kermis? Daarom een kort album.

Het heeft de kermis dit jaar nog niet meegezeten. Regen op zaterdag. Op zondagavond rond 20:30h een heuse zeer forse onweersbui die het kermisterrein leeg veegde en ook op maandag bleef het niet droog. Hopelijk heeft de kermis de rest van de week meer geluk.

Ik moet trouwens ook zeggen dat het jammer is dat die grote opvallende attracties dit jaar echt ontbreken. Juist die zijn altijd leuk om foto's van te maken. Het is jammer dat we met zijn allen, en met de gemeente voorop, niet meer ons stinkende best doen om de Gennepse kermis tot dè kermis te maken, zoals dat ook vroeger het geval was. Ik kijk weleens met jalouzie naar Boxmeer, waar de kermis vroeger geen vergelijk was met de Gennepse kermis, maar waar ze Gennep nu voorbij gestoken schijnen te hebben.

Inderdaad misschien niet de beste timing om de Spoorstraat open te breken met de Gennepse kermis. En als je het dan al doet: zorg dan tenmiste dat bv de buschauffeurs geïnformeerd zijn. Deze buschauffeur zette zijn bus vanaf Novita achteruit terug tot bij de Rabo om maar via de Brugstraat te rijden. En ook bij het Wilhelminaplein moest door diverse Veolia-chauffeurs gekeerd worden.
Ondertussen is het wel herfst zoals dit plaatje van de Martinushof laat zien.
Verkeer (2)

Ik heb net uit betrouwbare bron vernomen dat géén rekening gehouden wordt met de Gennepse kermis en dat as maandag al de Spoorstraat thv het Wilhelminaplein wordt afgesloten. Blijkbaar is dit mede op verzoek van de Gennepse middenstand, omdat dan de kans groter is dat de werkzaamheden nog vóór kerstmis worden afgerond. Tja: de beleving van de Gennepse kermis is niet meer wat het geweest is. Niet bij de gemeente en blijkbaar ook al niet bij de Gennepse middenstand. Vroeger was het een happening, dè kermis voor de wijde omgeving. De 1e zondag na de 10e oktober. Schoolkinderen hadden de gehele week vrij en de kermis duurde een week met een onderbreking op de vrijdag en zaterdag. Danstenten op verschillende plaatsen, matinees, die om 11:00h 's ochtends begonnen. Ik ben blijkbaar ècht oud aan het worden. Men heeft blijkbaar niet in de gaten, dat ook dit cultuurhistorie is, en dat het wellicht de moeite waard is om die in stand te houden!

Verkeer
Veel mensen hebben het nog niet in de gaten, maar de Weverstraat is inmiddels (in 2 richtingen) open voor het verkeer. De foto links is van vrijdag 9 okt 11:30h, de foto rechts van diezelfde dag om 16:30h. Hopelijk helpt het om de huidige verkeersdrukte op de Zandstraat/Spoorstraat wat te onderdrukken. De foto geheel rechts is van vrijdagochtend 09:30h
Ik meende dat het busstation opgeknapt was ondermeer vanwege de chaos aan fietsen. U kunt zich mijn verbazing voorstellen van het tafereel op bovenstaande foto's. Zo te zien is men tè zuinig geweest met fietsenstallingen ofwel men heeft de drukte volledig onderschat. Er zal wel een aanvullend krediet nodig zijn....
Ook niet lekker voor fietsen is de tent bij de Dragonder. Vandaag al 2x gezien dat een fietser moest afstappen omdat hij/zij door de auto's in het gedrang kwam.
de voorste plaat bij de Piramide heeft nu ook een bestemming gekregen. Het is de aanduiding waar de stalen deur een stukje verder naar leidt..... LINK

In het gastenboek maakt Sjaak een opmerking over de commotie die ontstaan is door de brandbrief van de voetbalclubs die stellen af te stevenen op een financiëel bankroet. (zie ook artikel de Gelderlander)

De reacties op de website van de Gelderlander zijn overigens behoorlijk kritisch op de voetbalclubs zelf en dan vooral vanwege het feit dat men stelt dat 1e elftalspelers betaald worden. Ik weet dit niet, maar ik vind wel dat Gennepenaren bij voorkeur bij Vitesse zouden moeten spelen en ook dat deze de kern van (of het gehele) 1e elftal zouden moeten worden. Ikzelf zou trots geweest zijn als ik het ooit zover had geschopt.

Maar hoe het ook zij en ook los van deze zaak: het subsidie-beleid van de gemeente Gennep is niet bepaald om vrolijk van te worden. Ik heb al eerder de halvering van de korting van de muziek-korpsen vermeld. Blijkbaar hebben de bestuurders inderdaad meer affiniteit met Venlo en de Floriade dan met activiteiten van de Gennepse bevolking. Het is in ieder geval een onderwerp, dat er om vraagt dat we er eens nader op terug komen

Ochtendgloren

Een fazanthaan vliegt luid krakélend van de Martinushof naar het bosje bij Hoesen. Op de Niers landen 2 waterhoentjes in de buurt van 3 meerkoeten.

In de verte, ter hoogte van de schamele resten van het vroegere Nierspark, zie ik 2 kleine verticale witte streepjes op de Niers. Het zijn 2 futen die op jacht zijn naar de vis in de Niers.

Richting Ottersum glijden de koppen van een familie zwanen door het gras. Ze zwemmen op de zijtak van de Niers en zijn zichtbaar vanwege de hoge waterstand door de regen van afgelopen week.

Een buizerd vliegt van het bosje bij de Niersbrug naar het bosje bij Hoesen, achterna gezeten door 3 kraaien. De torenvalk die op het ooievaarsnest zit, wordt deze keer met rust gelaten evenals de reiger die overvliegt richting Niersbrug.

De meeste herrie maken nog de vluchten ganzen, die luid gakkend overvliegen in naar het lijkt alle richtingen. De runderen hebben geen oog voor al het gevogelte en grazen onverschillig door.

35 jaar verschil!

tussen de foto's links en rechts, die Fons stuurde.

Op de linkerfoto is het bejaardenhuis in aanbouw ter vervanging van het oude bejaardenhuid bij de nonnen. We schrijven ca 1974.

Inmiddels is dat gebouw alweer gesloopt en zien we op de achtergrond de noodbarakken, waarin de ouderen tijdelijk gehuisvest zijn. Aan de Brugstraat zijn de toekomstige aanleunflats in aanbouw, onderdeel van plan OpdeLogte

spinneweb met ochtend-dauw
ma fuut met haar jong op de Niers (links een filmpje, rechts een foto)
toegenomen drukte op de Zandstraat/Spoorstraat
Clericale en wereldlijke machthebbers in conclaaf

Vanmiddag (di 6 okt) was er hoog overleg tpv de Martinuskerk, waar de crericale en wereldlijke machthebbers een druk beraad hadden. Blijkbaar was het college van B&W op werkbezoek.

Gennep groeit 9,5% !

Vandaag werd een persbericht van het CBS naar buiten gebracht met de verwachte demografische ontwikkelingen in Nederland van nu tot 2040. LINK

Voor Gennep (en in tegenstelling met nogal wat omliggende gemeenten) wordt een behoorlijk sterke groei van de bevolking verwacht met bijna 10%. Link naar lijstje van gemeentes. Op onderstaand kaartje van het CBS staan de details:

Inbraakpreventie in Gennep?

Voor de geïnteresseerden: Vitesse heeft vanmiddag (zo 4 okt) met maar liefst 5-1 in en van Helmond verloren. Ook Milsbeek heeft verloren, thuis met 1-2 van MULO. Achates heeft thuis 1-1 gelijkgespeeld tegen SVC. Gelukkig heeft Flamingo's (zowel dames als heren) wèl gewonnen, telkens met 4-0. En ook Dames 2 (hup Steppie) heeft met 4-0 gewonnen.

Vanmiddag (do 1 okt) stond een grote kraan van Jenniskens bij de Piramide en was hijswerkzaamheden aan het verrichten. Het leek wel een kunstwerk.

Nu weet ik niet altijd wat een kunstwerk moet voorstellen, zoals bij het kunstwerk in het Nierspark. Daarvan dacht ik in 1e instantie dat het een zwaan op het water van de Niers voorstelde. Het bleek een voorstelling van de Augustinus-drumband te zijn...

Vanmiddag had ik het niet zo moeilijk...: een open deur. Het kunstwerk is dus zowel letterlijk als figuurlijk een open deur. Alhoewel: misschien is het wel als inbraak-preventie bedoeld. Zo'n stalen deur kan tenslotte een behoorlijk obstakel zijn (als ie dicht zou kunnen).

Het weer is inmiddels helemaal omgeslagen. Het is echt herfst. Maar het is ook al oktober. Gisteren regende het walnoten, de kastanjes lopen op hun eind en de bladeren verkleuren in rap tempo. Op naar de Gennepse kermis.

De druiven in mijn tuin hebben het dit jaar goed gedaan. Rechts onder liggen trouwens de walnoten.

WILHELMINAPLEIN:

U weet dat het plan bestaat om het Wilhelminaplein op te knappen? Dat is inderdaad dringend nodig. Het is bovendien een van de grootste pijnpunten in de gemeente Gennep wat betreft parkeerproblemen.

Het plan is om de opknapbeurt in 2010 uit te voeren.

Gennep.nu laat u zien hoe het huidige plan er uit ziet.

Op de tekening zitten Albert Heijn en het tankstation aan de rechtse kant, de Tulakker links. (en natuurlijk Spoorstraat beneden en Emmastraat boven). De glasbakken worden ondergronds geplaatst, zoals de gemeente van plan is op termijn overal in de gemeente uit te voeren.

Gennepenaren

In de Gelderlander staat vandaag (30/9) een berichtje dat Hans Gilissen burgemeester van Venray wordt. Hans proficiat. Tegelijkertijd staat er in de M&N Bode een ingezonden stuk van de hand van Mat Knapen, waarin hij het heeft over "autochtone" and "allochtone" Gennepenaren en het feit dat die "autochtone" Gennepenaren verhoudingsgewijs minder initiatieven tonen en minder actief zijn. Hij verwijst ook naar het verre verleden waarin Gennep regelmatig overheerst is en geleerd heeft "zich gedeisd te houden".

Het rijst bij mij de vraag, wat is een Gennepenaar? Iemand die in Gennep geboren is? Iemand, die in Gennep geboren en getogen is? Is Hans Gilissen een Gennepenaar? Hij is in ieder geval in Gennep geboren en getogen. Ikzelf ook, maar ben ik daardoor een Gennepenaar? Technisch gezien is iemand die in Gennep woont, per definitie een Gennepenaar. Hetzelfde kun je stellen van iemand die uit Gennep afkomstig is.

Waar het echter wezenlijk om draait is niet waar je geboren en/of getogen bent, en zelfs niet waar je woont, maar veeleer waar je je thuis voelt. Allochtone en autochtone Gennepenaren zijn daarom een gekunsteld begrip. Echte Gennepenaren zijn wat mij betreft die mensen die Gennep als hun thuis ervaren en die er een zwak plekje voor hebben. Mensen die betrokken zijn bij Gennep en wat er gebeurt. Op je thuis ben je trots, met je thuis ben je zorgvuldig en voorzichtig en je hebt oog en respect voor het verleden. Zonder daar overigens ook weer àl teveel bij stil te staan. En juist dergelijke mensen heeft Gennep nodig, zogenaamd "import" of zogenaamd "geboren en getogen". Betrokken mensen maar geen technocraten of mensen die hier "hun ding komen doen" of van buitenaf menen te kunnen bepalen wat goed voor Gennep is. Ik vermoed overigens dat Hans Gilissen Gennepenaar is, alhoewel zijn vader ook import was. Hij heeft, denk ik, in ieder geval de kans verspeeld om in 2011 hier burgemeester te worden. Jammer, ook al heet die nieuwe gemeente straks Bergemo of Maasduinen. Ik krijg nog altijd een glimlach op mijn gezicht als ik terugdenk aan zo rond 1966. De toenmalige burgemeester Gilissen kwam op de Nederlandse radio in een discussie over geboortebeperking (waar hij zwaar op tegen was). Zijn uitspraak voor de radio was: "laat God's wateren over God's akkers vloeien..." :-)

Nieuwe filmpagina: Gennep in 2009

Ik heb een nieuwe pagina gemaakt met filmpjes van dit jaar. Zie filmpagina Ook staat op deze pagina een grote versie online van de film "Gennep in de oorlogsjaren" en de 4 delen van operatie "Veritable". Veel plezier

Jaaroverzicht van 2008
vuurwerk in de nacht van 1 jan
sneeuwpret op de Niersdijk op 5 januari
IJspret op de Siep op 11 januari
24 januari: een nieuwe Prins
korte (5 min) film-impressie van de receptie
15 feb.: sloop van Bentem
21 feb: Mèrtzitting
22 feb: optocht
8 april: musical van de Ratel
10 mei: jonge ooievaars uitgekomen (vanaf webcam, slechte kwaliteit)
27 juni: Niersvalley
28 juni: Autozegening
4 juli: Summertime
4 juli: Pleinfeesten met Nick en Simon
8 juli: jeugdvierdaagse
30 juli: promo Jong Nederland
1 aug: Summertime

9 aug.: de Niers
21 aug: Sax appeal
22 aug.: avond-optreden van de William Smulders band
29 aug. gemeentelijk koningschieten: de opmars van de gilden
30 aug. Guardia Flamenca
31 aug: de Vuelta in Gennep
en er volgen dit jaar natuurlijk nog meer filmpjes....
5 sept: torenfestival
6 sept: Doe je mee dag van Jong Nederland
Gennepenaar in "World Volley News"

World Volley News is het officiële bulletin van de wereld volleybond. In de editie van september 2009 komen we notabene een Gennepenaar tegen:

op blz 5 zien we een foto van een Braziliaan die bij het beach volleybaltoernooi moeilijke toeren uithaalt. Maar wie zien we op de achtergrond in een oplettende houding en met een flitsende zonnebril op de lijnen bewaken als lijnrechter? Onze eigen Mike Murray. Wilt u het hele blad bekijken (en eventueel uzelf overtuigen), dan is hier de link: link naar WVN editie sept 2009

NPS: documentaireserie "de Oorlog" met inval bij Gennep

Bijna een jaar geleden werd ik benaderd door iemand van de NPS over de inval van 1940 door de Duitsers. Vandaag kreeg ik een mailtje van de NPS dat de documentaire serie "de Oorlog" bijna van start gaat. De eerste uitzending wordt door de NPS op zondag 25 oktober 2009 uitgezonden, om 20.15 op Nederland 2 (zie flyer). In die eerste aflevering komt het verhaal over de inval bij Gennep en Mill voor. Er is ook een kinderserie gemaakt over de tweede wereldoorlog, die heet 13 in de Oorlog. Deze wordt ook op die zondag voor het eerst uitgezonden, maar dan op Zapp (Nederland 3), om 18.20. Link naar de flyer van de NPS . U ziet: www.gennep.nu is zelfs in Hilversum bekend!

We worden verwend

in september met het weer. Ik ben benieuwd wanneer het omslaat. Het mooie weer zorgt in ieder geval voor mooie plaatjes. Dobberen op de Niers, heel veel fietsers en wandelaars die nog van het mooie weer wilden genieten. Ondertussen zijn de meeste kastanjes al gevallen en ook met de noten gaat het hard. Wat me wèl opvalt is dat veel kinderen het verschil tussen tamme en wilde kastanjes niet meer kennen. 2 plaatjes om dat duidelijk te maken. De tamme kun je dus eten en van de wilde kun je speelgoed maken (pijpen en zo). Vitesse speelde overigens vanmiddag 0-0 tegen Irene. Flamingo's dames en heren (1) hebben gister wèl gewonnen (3-2 en 3-1). Her en der wordt weer driftig gebouwd. De woningen aan de Pater Celiestraat kenden hun vóór-oplevering afgelopen donderdag en worden binnenkort betrokken door de nieuwe bewoners. Ook de flats aan de Brugstraat en bij de Paters aan de Spoorstraat gaan hard. De aanpassing van de Weverstraat naar 2-richting verkeer vordert inmiddels ook al aardig, zodat na de kermis met de Spoorstraat begonnen kan worden. Alleen op de plek van het Bolwerk (de oude Martinusschool) is het nog een grote woestenij. En dàt zal nog wel even duren. Mooier waren dan de vlinders, die ik bij de volkstuintjes aantrof.

Links de wilde en rechts de tamme (eetbare) kastanje. Let wel op, de bast prikt behoorlijk
de woningen aan de Pater Celiestraat waarvan do 24 sept de vóóroplevering was
ook aan de Nieuwstraat wordt een huis gebouwd
toekomstig bolwerk
flats aan de Brugstraat
De Weverstraat wordt 2-richting
dobberen op de Niers
Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Duet  

Wilbert