Special:

gemeente Gennep zaagt anno 2008 aan de fundamenten van de Gennepse muziekverenigingen....

 

Onder aanvoering van de verantwoordelijke wethouder Mariet Seegers (PvdA) heeft het gemeentebestuur een nieuw subsidiebeleid aan de Raad voorgelegd dat een ernstige bedreiging vormt voor een gezond voortbestaan van de Gennepse muziekverenigingen.

Terwijl grote bedragen worden weggegeven aan commerciële instellingen als de Roepaen en aan Venlo voor de Floriade (waar we waarschijnlijk alleen dat boompje aan de Niers van overhouden) worden de Gennepse muziekverenigingen grootschalig gekort op hun schamele subsidies.

Ik heb de voorstellen eens op een rijtje gezet: kijk en huiver....

vereniging
Subsidie 2008
Subsidie 2009*
verschil
Ontspanning Na Arbeid
€ 1.158,27
€ 420,00
-€ 738,27 -64%
Matigheid en Genoegen
€ 1.228,51
€ 1.130,00
-€ 98,51 -8%
genneps vocaal ensemble
€ 2.198,29
€ 820,00
-€ 1.378,29 -63%
cheers
€ 2.886,30
€ 1.317,50
-€ 1.568,80 -54%
genneps gemengd koor
€ 1.013,76
€ 820,00
-€ 193,76 -19%
gemengde zangvereniging 'de maasklanken
€ 1.812,87
€ 480,00
-€ 1.332,87 -74%
zangvereniging st Caecilia
€ 1.219,44
€ 1.040,00
-€ 179,44 -15%
volksdansgroep iduna
€ 2.722,01
€ 2.205,00
-€ 517,01 -19%
Fanfare Crescendo
€ 3.941,37
€ 1.520,00
-€ 2.421,37
-61%
Harmonie "St. Caecilia"
€ 6.682,99
€ 4.095,00
-€ 2.587,99
-39%
Fanfare "Eendracht Maakt Macht"
€ 5.752,06
€ 3.170,00
-€ 2.582,06
-45%
Harmonie "Unitas Et Fidelitas"
€ 4.461,71
€ 1.790,00
-€ 2.671,71
-60%
Tamboercorps "Crescendo"
€ 2.149,97
€ 1.315,00
-€ 834,97 -39%

Sportverenigingen gaan in het algemeen vooruit. Zo gaat Vitesse bv in het voorstel van € 5700 naar € 7012 per jaar, Flamingo's blijft op € 7987 en Vivalo blijft op € 11399

De gemeente is blijkbaar uit op een aanslag op de culturele samenhang en een stuk cultureel erfgoed binnen onze gemeente. De consequentie zou bv best kunnen zijn dat 1 van de oudste harmonie-orkesten van Nederland in haar bestaan wordt bedreigd.

Bovendien vergelijken ze appels met peren. Aan de sportverenigingen wordt (gratis) de grond ter beschikking gesteld nodig voor het beoefenen van de sport. De gemeente bouwt voor veel geld gebouwen en onderkomens die dan gratis of goedkoop ter beschikking worden gesteld aan bv de lokale omroep (jaarkosten studio op basis van rente op kapitaal en bijkomende kosten bedragen zeker € 40000 per jaar), maar ook aan nogal wat andere verenigingen. Ook dit is feitelijk ondersteuning en als het gaat om gelijke monniken, gelijke kappen, dan zou dit meegewogen moeten worden. Ook wordt voorbijgegaan aan de sociale rol die een harmonie en/of fanfare maar ook zangverenigingen als bv het Vocaal in een gemeenschap speelt. Dit gaat veel verder dan een privé hobby van de leden.

Maar voor de Gennepse orkesten zijn de druiven extra wrang. Want deze orkesten zijn geconfronteerd met erg hoge investeringskosten. Neem bv de Gennepse harmonie: deze moet investeren in erg dure instrumenten en daarnaast in uniformen. Ik schat de totale kosten op tenminste € 80000-€100000. En deze uitrusting moet onderhouden worden en op termijn vervangen. Om muziek te kunnen maken dient de harmonie BuMa-Stemra te betalen voor het mogen gebruiken van bladmuziek. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van een professionele dirigent (die meestal een opleiding aan het conservatorium genoten heeft). Tenminste de hoge investeringskosten (net als de hoge grondkosten voor bv een Voetbalclub) zouden meegewogen moeten worden, maar daarnaast ook de rol en betekenis voor de gemeenschap, die als aangegeven, veel verder gaat dan een groepje mensen dat een hobby bedrijft. Als de Voetbalclub en tennisclub grond ter beschikking krijgt, andere clubs en instellingen gebouwen en voorzieningen, dan zou een subsidieregeling tenminste moeten voorzien in bekostiging van de noodzakelijke investeringen in instrumenten en uniformen.

Stel dat een kind op de muziekschool bariton wil gaan spelen. Dat kind meldt zich dan aan als lid van de harmonie en krijgt een bariton ter beschikking. Uiteindelijk hoopt de harmonie dat dat kind zich dan ontwikkelt tot een waardevol spelend lid van de harmonie. En een bariton? Die kost ongeveer € 5000. Toch wel een klein verschilletje met een voetbal-uitrusting. Of niet Mariet? In een eerlijke regeling zouden de orkesten tenminste ondersteuning moeten krijgen voor hun instrumentarium en uniformen. Dit heeft niets, maar dan ook niets met exploitatie te maken, maar met noodzakelijke investeringsgoederen, net zoals een voetbalclub veel grond nodig heeft en net zoals een zwemvereniging een duur zwembad nodig heeft.

Dat dan vervolgens daarnaast de inzet voor de gemeenschap middels de voorgenomen project-subsidies gewaardeerd worden vind ik prima. Dit geldt bv ook voor het Vocaal en Cheers.

Appels voor appels en peren voor peren en niet een ongenuanceerd en onafgewogen stuk (ondanks àl het gebruikte papier en moeilijke woorden)

Geeft het Gennepse gemeentebestuur (en Raad??) het Gennepse geld liever (ver) weg aan de Floriade in Venlo of aan commerciéle instellingen zoals de Roepaen??? Het lijkt er wel op......... En, och ja: er is een overgangsregeling, zodat wat ik beschrijf over 2-3 jaar het geval zal zijn. Maar dat verandert de inhoud niet. 28x zoveel voor de Roepaen dan voor de plaatselijke harmonie met eigen mensen, die al 190 jaar bestaat!!!!

Ik heb een overzicht gemaakt van de voorstellen. Daarnaast tevens het complete voorstel van de gemeente

 

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!