Een Genneps verhaaltje...

deel 4 (zie ook deel1 en zie ook deel2 en zie ook deel 3 en zie ook deel 4 en zie ook deel 5)

Er was eens….

die pauze was lekker, maar nu verder:

Maar eerst: ik kreeg nog een goede tip: niet 10ct, maar 15ct vragen per kopie. En dan rapporten maken van meer dan 200 pagina's. De copyshop kan er een punt aan zuigen. En we zeggen gewoon dat we niks digitaals hebben. Misschien laten ze het dan wel om al die stukken op te vragen.

waar was ik gebleven? O ja: bij de politie en dat we nog geen advies hadden ontvangen toen we het besluit al namen. Wie maalt daar nou om? Straks beginnen ze ook nog te zeuren dat we in ons eigen beleid (het door de Raad vastgestelde IVVP) (zie (1) )hebben beloofd dat de politie betrokken zou worden en zou mogen meepraten over de inrichting en dergelijke. Wij gaan toch ook geen snelheidsovertredingen meten!

Nee, wij weten het beter. En die stukken die wij schrijven zijn alleen maar bedoeld om iedereen tevreden te houden. Wat willen ze toch allemaal? Ik zal in mijn verweer toch ook nog maar eens duidelijk maken dat we ons van een politieadvies formeel niks aan hoeven te trekken!

Genoeg gefiept over de politie. Verder met de bezwaren.

"de provincie is niet betrokken" . Natuurlijk niet! Wat hebben die er nu mee te maken? Opstoppingen op de rotonde Brabantweg-Weverstraat en dientengevolge problemen op de provinciale weg? Het zal toch juist beter worden? Of niet? Ik zal maar niet over de huidige problemen met deze rotonde beginnen en alle ongelukken die er nu al gebeuren.

Die verdraaide fietsers ook, die in grote hordes over deze rotonde gaan en ook nog voorrang hebben. Zul je straks zien dat het verkeer op de rotonde vaak vast staat omdat ze moeten wachten op de fietsers voordat ze de Weverstraat in kunnen. Ik denk dat we dit beter niet kunnen noemen, want dàt doet de zaak geen goed.

"Veiligheidsproblemen ter hoogte van het Wilhelminaplein" . Ze willen de bushalte zelfs al verplaatst hebben! Dan vragen we Veolia gewoon of die bushalte weg kan; daar hebben ze gegarandeerd bezwaar tegen.

Natuurlijk hadden we gelijk. Veolia heeft bezwaar omdat de afstand tussen de haltes (station en halte Martinuskerk) te groot wordt. Nu kunnen we mooi zeggen dat we met Veolia overlegd hebben. Stel je eens voor zeg dat burgers zelf willen bepalen dat bushaltes verplaatst moeten worden. Zul je straks zien dat Veolia een halte ter hoogte van bv het Europaplein ook een betere plaats vindt, en dan kunnen wij de fietsrekken ook nog eens gaan verplaatsen! Nee dus. En uit het onderzoek van goudappeltje van afgelopen week blijkt dat de verkeers-intensiteit op de kruising Wilhelminaplein-Spoorstraat geen probleem is. Daar komt volgens het onderzoek maar af en toe een auto. En trouwens, ikzelf sta daar nooit, dus wat zeuren ze!

aar nu eerst koffie

....

wordt vervolgd.....

 

(1): letterlijk uit het IVVP Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Gennep 30 juni 2005 par 4.5, pag 28:

Met de politie vindt op dit moment reeds geregeld overleg plaats. Beide partijen zijn echter van mening dat dit overleg intensiever moet plaatsvinden meer specifiek ten aanzien van verkeersaangelegenheden. In het bijzonder dient tijdens dat overleg het inrichtingsniveau en de handhavinginspanning van de politie onderwerp van gesprek te zijn.

Enerzijds wil men door toepassing van verkeersmaatregelen de rijsnelheden in woongebieden beperken, maar anderzijds kan deze snelheid nooit volledig afgedwongen worden, waarna met verschillenden randvoorwaarden zoals overlast, trillingen, bereikbaarheid voor hulpdiensten etc. rekening moet worden gehouden. Om die reden, moet in gezamenlijk overleg met de politie worden vastgesteld wanneer zij van mening zijn dat door de beheerder van de weg voldoende maatregelen zijn getroffen om de rijsnelheden in te perken en waar de politie vervolgens aanvullend zal handhaven om daarmee gezamenlijk zorg te dragen voor een verkeersveiliger Gennep.