Een Genneps verhaaltje...

deel 4 (zie ook deel1 en zie ook deel2 en zie ook deel 3 en zie ook deel 4)

Er was eens….

Gelukkig kan ik al 4 bezwaarmakers aan de kant schuiven omdat ze een dag te laat waren. Maar goed dat termijnoverschrijdingen wèl consequenties hebben voor burgers en niet voor ons.

Eens kijken: "een verkeersbesluit moet goed gemotiveerd zijn volgens de belangen die genoemd worden in artikel 2 van de Wegenverkeerswt 1994".

Wat zullen we daar eens van maken? O ja: bereikbaarheid. Door van 1-richting-verkeer, 2-richtingverkeer te maken wordt de bereikbaarheid verhoogd. Het is nog waar ook! Dan kunnen we ook nog stellen dat relatief grote omrijd-afstanden worden voorkomen, zoals dat "winkelen in de Spoorstraat vanuit Milsbeek/Ottersum leidt tot grote omrijdafstanden." (1) Gelukkig hoeven we het hier nog niet te hebben over die andere delen van onze plannen (IVVP) zoals het volledig afsluiten van de Brugstraat thv de Zandstraat, want dat zou vervelend worden. Die blokkeren de bereikbaarheid namelijk en maken zéker grote omrijd-afstanden noodzakelijk zoals vanuit Ottersum/Milsbeek.

die oude onderzoeken die deugen natuurlijk niet. Vervelend dat ze dat ontdekt hebben. Maar we voegen gewoon die nieuwe onderzoeken toe en stellen dan dat deze aan de verkeersbesluiten ten grondslag hebben gelegen. Hopelijk valt het niet op, want kunnen we gewoon die recente onderzoeken gebruiken voor ons verweer.

Zo, nu eens kijken naar de specifieke ingediende bezwaren:

"Het Arcadis rapport bevat onjuistheden". Dat klopt natuurlijk. Maar we noemen het gewoon een klein foutje en stellen dat het nauwelijks impact heeft. Ze zullen vast niet de onderzoeken bekijken en dan zien dat het genoemde aantal voertuigbewegingen in deze afgesloten straat, grenzend aan de Spoorstraat, 4386 bewegingen bedraagt, wat bijna evenveel is als in de drukke Brugstraat. Nu maar hopen dat ze de andere fouten niet ontdekken, zoals het 1-richting verkeer op de Oordseweg en een klein detail dat de Kruisstraat tussen Steendalerstraat en Picardie in het onderzoek niet bestaat. Zo zijn er nog meer onjuistheden, maar daar kraait waarschijnlijk geen haan naar. Het ìs tenslotte een rapport van deskundigen. En bovendien hebben we nadien nog nieuwe rapporten laten maken. Trouwens maar goed dat die zó recent zijn dat ze er nog niet in detail naar hebben kunnen kijken. Wie weet wat daar weer voor fouten in gevonden worden....

"De politie heeft pas nà het nemen van het besluit advies uitgebracht": Hoe doen we dat nu? Natuurlijk zijn die plannen tijdens de reguliere overleggen met onze contactpersoon over klachten, meldingen, snelheidscontroles en zo aan de orde geweest. Maar een formeel advies van de korpschef zoals de wet voorschrijft hebben we natuurlijk vóór het verkeersbesluit niet gehad. Dat kwam pas een maand later en was nog niet eens zo gunstig. We proberen er gewoon over heen te praten en benadrukken dan tevens dat we adviezen van de politie niet op hoeven volgen. Wat denkt die politie wel?

nu eerst even pauze voor we verder gaan

....

wordt vervolgd.....

 

(1): letterlijk uit het verweerschrift van de gemeente (pag 11)