Een Genneps verhaaltje...

deel 2 (zie ook deel1)

Er was eens….

En het verliep voorspoedig. Op 29 april werd het besluit genomen. Op 14 mei werd het besluit in de M&NBode gepubliceerd. Op 26 mei werd het politieadvies ontvangen, welk op 22 mei door de politie was opgesteld. Weliswaar achteraf, maar het kon zo toch nog mooi bij het dossier worden gevoegd.

Zelfs die vervelende opmerkingen van de politie, "onduidelijkheid", "terughoudende houding politie tav handhaving", "niet gebaat zijn voor een veilige oversteek door de voetganger", "het komt de verkeersveiligheid niet ten goede", kunnen de pret niet drukken, want tenslotte is de gemeente niet verplicht naar de politie te luisteren (evenmin als naar de burger).

6 weekjes wachten, want zolang duurt de bezwaar-termijn, en de zaak is gepiept....

......................

.........................

en dan begint de ellende......., maar liefst 17 bezwaarschriften..... O, la la.

Eerst maar eens de ontvangstbevestiging sturen: "wij streven ernaar om uw brief binnen 10 weken, doch wanneer dit niet mogelijk blijkt uiterlijk binnen 14 weken, te beantwoorden"

Gelukkig hebben die domme burgers geen weet van artikel 7.10 van de Algemene Wet Bestuursrecht, waarin is bepaald dat de gemeente binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift dient te beslissen op het bezwaar. Als er van een bezwaarcommissie wordt gebruik gemaakt, dan wordt die maximum termijn 10 weken. De gemeente kan (bij uitzondering) dergelijke beslissing nog maximaal 4 weken verdagen, maar daar moet dan schriftelijk mededeling van gedaan worden.

Maar termijnen zijn bedacht voor de overheid en niet ten gunste van de burgers. En wat willen die er nou aan willen? Ze moeten tenslotte blij zijn dat ze bezwaar mogen maken, of niet soms?

Eens kijken naar die bezwaren....

Jippie, we hebben geluk: 4 bezwaren zijn 1 dag te laat ingediend en dus nà 26 juni. Die vallen af, want ze voldoen niet aan de wet. Die kunnen we een formele brief schrijven, dat hun bezwaren niet ontvankelijk zijn. Dat scheelt alvast.

En er is ook een bezwaar van een meneer die wat verder weg woont. Die kunnen we dus ook al niet ontvankelijk verklaren. Het ruimt lekker op zo.

Nou de rest nog.......

 

wordt vervolgd.....