Een Genneps verhaaltje...

(deel 1)

Er was eens….

Een Genneps gemeentebestuur dat allerlei bouwplannen had, plan op de Logte, een bolwerk, het kon niet op.

Probleem was wel al dat verkeer dat het gevolg was van eerst de sloop- en dan de bouwactiviteiten. Maar daar was al snel iets op bedacht: gewoon een rechtstreekse toegang vanaf de Brabantweg. 2-richting verkeer op de Weverstraat en dan meteen ook op de Spoorstraat, want anders wordt de Weverstraat te druk. Maar hoe dat te realiseren??

Het plan was snel gereed, maar de onderbouwing was lastiger.

Gelukkig had men nog wat oude plannen (IVVP en onderzoeken (Arcadis), die wel van pas zouden komen. Het paste wel niet helemaal, want in die plannen was het centrum geheel verkeersvrij gemaakt En er zaten en paar fouten in, zodat ze eigenlijk niet klopten. Echter, die dikke rapporten en cijfers zouden vast wel gebruikt kunnen worden. Want wie maalt daar nu om.

En dus op basis van die stukken, ergens anders voor bedoeld en niet op maat gesneden, werd de argumentatie gebaseerd. En nu nog er doorheen jassen.

Eerst een hoorzitting, maar daar hoef je natuurlijk niet te luisteren. Als je maar aan de formaliteiten hebt voldaan. Die burgers zijn tenslotte alleen maar lastig. Die hebben geen oog voor het grote geheel. En ze hebben zeker geen verstand van bouwzaken en bouwverkeer.

En ja, niet meer dezelfde fout als bij het plan om de aansluiting Zandstraat-ZO Wal te veranderen, want toen was de politie niet gehoord. Dus in het reguliere overleg met de politie het voorstel aan de orde stellen en om een advies vragen.

Op het advies zelf hoef je niet te wachten, want het is tenslotte al vermeld, zodat ook aan deze formaliteit is voldaan. Maar wat is die wetgever toch lastig met al die lastige wettelijke voorwaarden.

Nu nog even ter inzage leggen, ook al zo'n vervelende en vertragende wettelijke eis van de wetgever, maar dan: klaar is kees.

Wordt vervolgd……