De Barmhartige Samaritaan

Het monument 'De Barmhartige Samaritaan' in Gennep is een bronzen beeld van een mannenfiguur te paard met een gewonde strijder op zijn schoot. Het beeld is geplaatst op een bakstenen voetstuk, waarin een perkamenten oorkonde met de namen van 54 verzets- en oorlogsslachtoffers uit Gennep is gemetseld. Het gedenkteken is 3 meter hoog. Op de sluitsteen staat een tekst van prof. Anton van Duinkerken: " 'HET LEVEN DAT ZIJ VOOR DE VRIJHEID GAVEN VERBIEDT ONS TE LEVEN ALS ANG STIGE SLAVEN'.

Na de oorlog leefde in Gennep de behoefte om een monument op te richten voor de slachtoffers van WOII. Er was een burger-initiatief voor zo'n monument. Er kwam een kommissie van aanbeveling en e.e.a. leidde uiteindelijk dat beeldhouwer Jac Maris uit Heumen de opdracht kreeg. Hij maakte het beeld "de barmhartige Samaritaan" dat op 20 juni 1953 door mevr Hermsen-van Kempen (een voormalige koerierster van het verzet) namens de commissie aan de Gennepse bevolking werd aangeboden. Burgemeester Gilissen aanvaardde het monument namens de Gennepenaren. In de sokkel van het beeld, dat bij de Niersbrug kwam te staan, werd een koker ingemetseld met daarin de namen van de gevallen verzetsmensen en oorlogsslachtoffers uit Gennep. Ontwerper Jacob Maris wilde met het beeld niet het leed van de slachtoffers uitbeelden: 'Hij had de overtuiging dat het niet goed is dat naastbestaanden en achtergeblevenen telkens door een aanschouwelijk beeld herinnerd worden aan de verschrikkelijke smarten die hun verscheiden dierbaren hadden moeten doorstaan, en dat het daarentegen beter is dat zij door een beeldengroep herinnerd zouden worden aan de grote verdiensten die zij zich voor het vaderland hebben verworven en dan de vergelding, die daarop voor hen is gevolgd.' Het beeld is volgens Maris een eerbetoon aan de slachtoffers: 'De gevallen helden, in oorlog en verzet, kunnen niet beter worden geëerd dan voor hen op te richten een monument, een standbeeld van de offerzin en van de naastenliefde.' Oorspronkelijk was het beeld vervaardigd uit witte natuursteen, maar in 1993 is het vervangen door een bronzen exemplaar.

20 juni 1953
Photo Number 2
Photo Number 1
de groep die zorgde voor de tot stand koming van het monument
20 juni 1953

Het beeld was van steen en ging in de jaren in kwaliteit achteruit en zelfs dusdanig dat de gemeente Gennep zo'n 35jr later een oplossing moest zoeken. De beeldhouwer Jac Maris bleek nog te leven en kreeg de opdracht om het beeld in brons te zetten. Van de herplaatsing van het bronzen beeld en het opnieuw inmetselen van de koker met namen hebben we dankzij Joop den Boer een aantal unieke plaatjes. .

Tenslotte nog wat beelden uit het verleden
herdenking 4 mei 2006
Februari 2005: 60jr bevrijding Gennep
herdenking 4 mei 2007
herdenking 4 mei 2008
herdenking 4 mei 2009
20 feb 2010: 65jr bevrijd
20 feb 2010: 65jr bevrijd film-impressie
4 mei 2010
herdenking 4 mei 2011

1946 12 feb 1946 herdenking bij Stadsherberg (nu "de witte olifant)

1946 12 feb 1946 herdenking bij Stadsherberg

1946 12 feb 1946 herdenking bij Stadsherberg

filmfragment-aftocht vd Joden