Badderen op de loswal

De loswal is her-ingericht en ziet er nu een stuk aantrekkelijker uit. Wellicht dat er in de toekomst ook nog een pad langs de Maas komt naar het Genneperhuis. Dat het aantrekkelijker geworden is, blijkt wel uit deze foto's van Nol van Est van 23 augustus. Rond die tijd heeft Frank Pubben een filmpje gemaakt en op youtube gezet van een andere vorm van badderen middels een vreemd soort onderwatercamera. Zie hier voor de link naar dit filmpje.

Inmiddels loopt de bouwvak ook op zijn einde net als alle andere vakanties. ik zag ook dat prinses Amalia vandaag voor het eerst naar de middelbare school ging. In deze contreien begint de school volgende week weer. Enfin: vandaag is de staalconstructie van de moskee geplaatst.

Het werk aan de Brugstraat heeft de afgelopen weken zelfs helemaal niet stil gelegen. Een rijbaan is voor een deel zelfs al geasfalteerd.

Wat trouwens wel verbaast is dat de reclame van Supertex nog steeds brandt. Het pand staat verder helemaal leeg. Benieuwd wat er mee gebeurt, en trouwens ook wat er met het oude belastingkantoor aan het Europaplein gebeurt. De borden te koop staan er nog steeds. Ik ben benieuwd hoe ver de Lidl is (als het al door gaat)

het "groene"Europaplein

Zomer

Na meer dan 50 uur bijna onafgebroken regen en lage temperaturen, kunt u denk ik wel een opkikkertje gebruiken. Zomers was het immers nog een paar dagen geleden en over enkele dagen is het ook weer mooi weer. niet getreurd dus. En, moet u maar bedenken, al die regen is goed voor de natuur en de boeren.

Als opkikkertje plaatjes, die ik de afgelopen 2 weken geschoten heb.

1 van de fleurigste tuintjes van Gennep
ook bloemetjes, maar in dit geval voor oma
bij PicaMare wordt het dak vernieuwd en meteen beter geïsoleerd
en in de Brugstraat is de aannemer druk bezig. De riolering zit er al in.
op 1 augustus een geslaagde SumMmertime
maar op de markt van 4 augustus regende het oog. Veel 'sharing" trouwens op die shared space....
niet iedereen heeft vakantie
en op de pleisterplek is nog plek zat om te pleisteren
het busstation is dan wel foetsj op een abri na, wel zijn de fietsenstallingen weer netjes nu de graffiti verwijderd is
ook in de Weverflat werd lang door gewerkt. Ook hier zat blijkbaar weer asbest
de vrijwilligers op het oude kerkhof houden ook geen vakantie
Niet alleen de etalages zijn opgeknapt. Hier worden ook losse stukken verwijderd van de gevel.
ook de Summmertime van 8 augustus had weer schitterend weer, zoals hieronder te zien is
een stukje verleden tijd is goed te zien nu het groen opgeschoond is
en dit is natuurlijk de toekomst, al weet ze dat zelf nog niet
maar voor mij is het nu 'hora est", zoals de stadhuis toren ook aangeeft. (zou de duif trouwens kunnen klok kijken? :-) )

Het wordt weer snel mooi weer gennepenaren en bijtijds voor de SumMmertime van as zaterdag 22 augustus (Molukse voorstelling) en ook voor de voorstelling van de IVN op vrijdagmiddag 21 augustus. Ik kreeg het volgende berichtje:

"Op vrijdagmiddag 21 augustus van 13.00-14.00 uur: Natuurtheater onder de kapschuur bij IVN Maas en Niers. Kampweg 10, Gennep.
De voorstelling" het verdriet van de honingbij" wordt gespeeld door Hannafloor van de rode maan. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De entree is gratis, opa's, oma's, vaders, moeders enz. zijn ook van harte welkom
."

Een plaats(je) met een abri

dat is wat er nog rest. Op de achtergrond een oude stoomlocomotief, herinnering aan het verleden.

De bestemming voor op de bus bij de abri is ook al tekenend: "sorry, buiten dienst".

Waar in juli 1873 de spoorlijn van de NBDS geopend werd, met haar hoofdzetel, kantoren en werkplaatsen in Gennep, waar in 1913 de (MBS) tram-maatschappij van start ging met eveneens haar zetel, hoofdkantoor, stalling en werkplaatsen in Gennep, resteert nu nog een enkele abri. Het kan verkeren.

De 1e wereldoorlog en de sluiting van de grens met Duitsland was het begin van het einde van de spoormaatschappij, de NMDS, die leidde tot een grote uittocht uit Gennep in de 2e helft van de 20-er jaren van de 20e eeuw. De manschappen trokken naar andere plaatsen in het land, zoals naar Utrecht naar de werkplaatsen van de SS of NS, die de NBDS had over genomen.

Aan de tram-maatschappij kwam een einde door de 2e wereldoorlog, maar ook en vooral door de opkomst van de autobus. De tram-maatschappij, de MBS, was wel de bakermat van de regionale busmaatschappij de ZuidOoster, die haar hoofdkantoor in Gennep had, in het oude hoofdkantoor van de MBS. En ook de stalling en werkplaatsen waren in Gennep, in 1e instantie bij de papierfabriek (PAGE) op de plek van de vroegere werkplaatsen van de NBDS en in de 50er jaren en later in nieuwe hallen en werkplaatsen die aan de Burg. Woltersstraat gebouwd werden. Maar ook daaraan kwam een einde.

Gennep had daarna wel nog een bus-station. Eerst op het Wilhelminaplein en het meest recent aan de Brabantweg.

En nu rest dus nog een enkele abri......

direktiegebouw van de NBDS (later Paters vd H Geest)
station Gennep
de werkplaatsen van de NBDS (later papierfabriek)
kruispunt Beugen. De huidige Maaslijn (Venlo-Nijmegen) moest over het NBDS aangelegd worden
Rond 1900 was Gennep een redelijk belangrijk internationaal treinstation
Gennepse NBDS-ers
op 31 mei 1913 werd de tramlijn van de MBS geopend (hier bij de spoorweg-overgang in Gennep, nu ongeveer de rotonde aan het eind van de Spoorstraat)
Het hoofdkantoor van de MBS (en later de ZuidOoster). Is het enige dat nu nog bestaat (als bedrijfsverzamelgebouw aan de Spoorstraat)
In 1936 werd het 25jr bestaan van de MBS gevierd met een groot diner in hotel van Bergen
de tram van de MBS thv het hoofdkantoor van de NBDS
Na WOII moesten de werkplaatsen van de MBS hersteld worden
en had de tram definitief plaats gemaakt voor de autobus
linksboven op deze foto uit 1966 zien we de nieuwe centrale werkplaat, stalling en opleidingscentrum van de Zuid-Ooster.
het toenmalige busstation op het Wilhelminaplein, waar nu parkeerterrein is bij AH
als gezegd: tijden veranderen. Een abri resteert...
en wat fietsenstallingen.
Droomvlucht over Gennep

Op 7 augustus 2015 is Henk over Gennep gevlogen met een go-pro camera bevestigd onder het toestel. Van de beelden heb ik een compilatie gemaakt. Vlieg mee over Gennep in 2015. Van de Brem, langs Heijen naar Gennep, het Genneperhuis en dan van Milsbeek weer terug, over Ottersum naar Gennep. Het perfecte filmpje voor de regendag, die zondag 16 augustus 2015 is. SumMmertime gistermiddag heeft geluk gehad, want pas om 5 uur begon het te regenen. En het regent nu nog steeds, bijna 24h later.

Ongelooflijk Genneps WERELDRECORD!
    • Vrijdag 1 mei: aanvraag omgevingsvergunning voor bedrijfshal van 32000 m2 op de Brem
      • Noot: de aangevraagde vergunning voldoet volstrekt niet aan het bestemmingsplan.
      • Op vrijdag staan de activiteiten op het gemeentehuis normaliter op een wat lager pitje. Normaliter moeten stukken eerst per interne post naar de betreffende afdeling gestuurd worden, zodat die de aanvraag dus pas op zijn vroegst maandag 4 mei zien. Dat is dan dus het startmoment: maandagochtend 4 mei
    • Woensdag 6 mei wordt de omgevingsvergunning als toegekend in de Staatscourant gepubliceerd
      • Noot: dit betekent dat de informatie al eerder aan de uitgever moet zijn doorgegeven. 5 mei was in 2015 een vrije dag. De informatie over de verleende omgevingsvergunning moet dus al op maandag 4 mei aan de Staatscourant gestuurd zijn. Dat is dus 1 werkdag na de ontvangst van de aanvraag en dezelfde dag dat de aanvraag daadwerkelijk op de afdeling in behandeling genomen kan zijn. Dan is dus het feitelijke uiterlijke moment van vergunningverlening: maandagmiddag 4 mei.
      • Noot: ook de brandweer heeft blijkbaar ook al positief geadviseerd
      • Noot; er moet bijzonder hard gewerkt zijn op maandag 4 mei. De aanvraag lezen, beoordelen, adviezen inwinnen, op alle aspecten toetsen, zoals bv alle hinder-aspecten, milieu-aspecten, verkeers-/onsluitingsaspecten etcetera, etcetera.
    • Ter inzage legging van de verleende omgevingsvergunning vanaf do 7 mei tot 17 juni
    • Op 11 mei 2015 is er een ingelaste Raadsvergadering over de verkoop van de Brem aan Maessen projecten, waarin tot verkoop wordt besloten
    • Op 11 juni 2015 komt het rapport van de Grontmij uit over een geactualiseerde waterparagraaf/-toets voor de Brem nav de verleende omgevingsvergunning, omdat het plan absoluut niet aan de bestemmingsplan voorwaarden voldoet
    • Op 23 juni 2015 besluit het college van B&W de omgevingsvergunning definitief te maken. Ligt vanaf 6 juli 6 weken ter inzage.
    • augustus 2015 zijn de grondwerken begonnen. Het gaat hier dus over een gebouw van 33.642m2 met de vastgestelde bouwkosten van € 12.768k. (totale projectkosten zullen dan dus zeker richting 20 miljoen gaan of daar overheen, exclusief de kosten van de grond)
luchtfoto van de aanvang van de werkzaamheden

Noot: Gennepse Goof was zeer attent en merkte op dat het gemeentekantoor van Gennep ook op 4 mei 2015 gesloten was (link naar gemeente-berichten). Het nieuwe wereldrecord is dan dus nog veel scherper, dan al gedacht, want dan stond de verleende vergunning al op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de vergunning-aanvraag in de staatscourant. En dat terwijl de het college van B&W zelf stelt dat ze de aanvraag hebben getoetst en beoordeeld. En let wel: het was notabene een vrijdag!

foto van de zandput die gemaakt is voor het winnen van zand voor de fundatie en ondergrond.

Ik denk dat u met mij eens zult zijn dat hier een wereldrecord gevestigd moet zijn. Een vergunningverlening binnen 1 werkdag, en dat in Nederland. Een vergunning-aanvraag voor zeer omvangrijke bedrijfsactiviteiten voor een hal van zo'n 32000m2, hetgeen absoluut niet aan bestemmings[plan regels voldoet. Misschien dat zoiets in een bananenrepubliek mogelijk is, maar in Nederland?? Eerlijk gezegd was ik gewend dat de gemeente standaard niet ondertekende ontvangstbevestigingen stuurt dat eea ontvangen is, tzt in behandeling genomen zal worden en dat er binnen 8 of 11 (of zo) weken gereageerd zal worden, waarbij deze termijn nog eenmaal door de gemeente verlengd kan worden.

Op zich vind ik het een goede zaak. En ik hoop dat alle huidige en toekomstige vergunning-aanvragers op eenzelfde medewerking en snelheid van de zijde van de gemeente mogen rekenen. Gelijke monniken gelijke kappen tenslotte.

Of is hier iets anders aan de hand, hetgeen kwalijk zou zijn? De gemeente zat overduidelijk met de Brem in haar (financiële) maag, hetgeen ook uit de formulering in het Raadsvoorstel van 11 mei mag blijken: "AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING
De verkoop van de gronden van De Brem loopt al lange tijd niet goed. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan in 2007 is er nog niets verkocht. De huidige grondexploitatie is gebaseerd op uitgangspunten uit 2007 en sluit met een verlies van €3,4 miljoen. Hiervoor is een voorziening getroffen van €3,4 miljoen. Doordat de verkoop op zich laat wachten loopt de boekwaarde door financieringskosten elk jaar met € 550.000,-- verder op
." . Niet voor niets waren er ook activiteiten in het recente verleden om een zonnepark op de Brem te realiseren teneinde de financiële gevolgen voor de gemeente zo goed mogelijk op te lossen. (en een zonnepark levert niet of nauwelijks werkgelegenheid en was toen dus blijkbaar weinig van belang)

De gemeente heeft zelf een groot financiëel belang en wordt daarmee de slager die zijn eigen vlees keurt, ofwel de voetballer, die zelf de eigen wedstrijd arbitreert. In wat meer formele taal: de private belangen van de gemeente staan op het spel bij de publiekrechtelijke taak van de gemeente.

mijn broer Jos, momenteel hoogleraar Staats- en Bestuursrecht is in 1996 "cum laude"op dit onderwerp gepromoveerd met als titel van zijn dissertatie "het burgerlijk kleed van de staat". Overigens wordt deze dissertatie in een overzicht van de Radboud universiteit uit 2012 nog genoemd als 1 van de 13 meest belangwekkende proefschriften. LINK.

Kwalijk is het dat blijkbaar niemand bij de gemeente of in de politiek deze gang van zaken als volstrekt ongewenst beschouwd. De voorstellen hadden behandeld moeten worden als ware de gemeente niet zelf partij. Het lijkt alsof zo ongeveer alles aan de kant geschoven is om het de beoogde "verlosser' naar de zin te maken en vervolgens in hosanna-geroep uit te barsten.

De aanleiding voor dit stuk is eigenlijk de discussie over het archeologie-vraagstuk en ook daar zijn de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. Hier nog een aantal links naar een aantal relevant dokumenten: 2010 proefsleuven onderzoek. Antwoord B&W (griffier) op de archeologie/vragen (11 augustus). Plankaart de Brem. 2007 Bestemmingsplan de Brem. Definitieve omgevingsvergunning Maessen.

Maar ik hoop (en u denk ik met mij), dat er hier niet sprake is van belangenverstrengeling, maar dat de gemeente Gennep deze werkwijze als haar nieuwe werkwijze richting burgers en bedrijven heeft gekozen. Geen standaard niet ondertekende ontvangstbewijzen met ellenlange respons-termijnen meer, maar direkte afhandeling met alle medewerking van de zijde van de gemeente. Als dat zo is, chapeau gemeente Gennep. En het neemt dan in ieder geval de irritatie weg, die ik nu heb alleen al bij de gedachte de gemeente ergens voor nodig te hebben. Het zou mooi zijn.

Zomerkamp Jong Nederland in komkommertijd

Dat het niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk komkommertijd is blijkt uit bovenstaand plaatje uit mijn tuin.

Maar er gebeurt natuurlijk gewoon vanalles. Zaterdagmiddag was er weer een zeer geslaagde SumMmertime, met een druk bezette Markt. En gisteren, zondag, vierde buurvrouw Thea haar 85e verjaardag met een feestje met buffet bij de Kroon. En ze had zelf nog het meeste plezier, ging alle tafeltjes af om met iedereen te praten, en dat met 85 jr, chapeau. Proficiat Thea.

ook is Jong Nederland recent op kamp geweest, in Zeeland, zoals de foto rechts getuigt.

Van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 juli vond het jaarlijkse zomerkamp van Jong NL Gennep plaats. Zo'n 56 kinderen en 20 leiding verbleven een week lang op het kampterrein in Zeeland voor een geweldig kamp. De kinderen sliepen in tenten, sjorde een eigen keuken en vermaakte zich met de leukste activiteiten. het hele persbericht van Jong Nederland kunt u hier lezen. PERSBERICHT

Jackelien

Het is alweer een tijdje geleden. Komkommertijd zullen we maar zeggen, maar wel een tijd waarin best veel gebeurd is. Zo ben ik voor de 4e keer (trotse) opa geworden van weer een kleindochter, Jackelien.

Jackelien is op 22 juli in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem geboren. Arnhem vanwege de drukte in Nijmegen door de 4daagse daar.

ik moest natuurlijk even wachten voor de trotse ouders zelf het nieuws wereldkondig gemaakt hadden, maar nu kan het dus.

Nog op 22 juli heb ik de naam Jackelien op de al eerder door mij gezaagde en geschilderde geboorteborden gezet en kon ik die op 23 juli dan daadwerkelijk plaatsen. Nog een lastige klus overigens, want er zit daar bijna nog meer puin in de grond dan bij ons.

Hieronder een paar plaatjes, van een trotse opa, de trotse ouders toen ze voor het eerst gingen wandelen en natuurlijk van de gefabriceerde geboorteborden.

het is Zondagmiddag

en de regen klettert op het dak, terwijl ze ons droog weer met zonnige perioden hadden beloofd. Maar ja, de afgelopen dagen waren erg mooi en het is goed voor de tuin, zullen we maar zeggen. Eerst nog de feliciaties naar Thijs-Jan, die geslaagd is. Alledrie onze petekinderen, die dit jaar examen deden zijn daarmee geslaagd, evenals heel veel andere Gennepse scholieren. Proficiat allemaal. Dat het mooi weer is geweest blijkt wel uit onderstaande plaatjes.

een paar plaatjes uit onze tuin
de beachvolleybalvelden naast PicaMare zijn weer druk gebruikt afgelopen week. Hier zelfs voor een spel met 2 ballen.
op vrijdag is nog snel de spouw van de nieuwe stads-/nissenmuur volgestort, zodat de kraan weg kon voor het begin van het
Pruuvemmmènt op zaterdag, als onderdeel van SumMmertime. Het was er gezellig druk, evenals op de terrasjes en op de Markt
waar men genoot van de muziek, met daarbij een drankje en met dat mooie weer natuurlijk een ijsje van het Genneps Ieshuukske.
gezelligheid op de Markt
evenals op het JL plein, waar gegeten en gedronken kon worden. Héél erg veel fietsen stonden er, van de hoek ZO Wal tot aan de picardie.
ook zaterdag avond werd er "gebeacht", met zelfs standstoelen, drankjes en muziek
ook de pastoor had bezoek, van de scouting uit zijn vorige standplaats Landgraaf. Het afdak zullen ze vanochtend wel nodig hebben gehad om droog te kunnen ontbijten.
en zo ziet het er dan zondagochtend uit, uitgestorven
op de ooievaars na natuurlijk
en hier en daar lijkt een voorschot op de winter genomen te worden ( :-) ) Alhoewel: is dit nu bescherming tegen de regen of tegen de zon.
de bouwplaats van de moskee naast de Goede Herder. De vloer zit er al in.

Morgen beginnen ze aan de reconstructie van de Brugstraat. Die wordt dan afgesloten. En wat is er nog meer gebeurd? Marcel van Schijndel en Geert Spikmans hebben een zilveren speld gekregen voor 25jr trouwe ondersteuning van Jong Nederland. (link). De foto is ook toegevoegd aan alweer het 8e album met Gennepse mensen. En verder was er nog wat gedoe over het besluit in de gemeenteraad tav de Heijkamp. De wethouder zou onjuiste informatie verstrekt hebben, er was onvoldoende informatie, de buurt was te weinig "gehoord" enzovoorts. Weinig nieuws onder de zon dus. Ik heb in 2007 al gewaarschuwd voor alle (toendertijd in mijn ogen enigszins megalomane) plannen voor nieuwbouw, hetgeen wel een keer mis moest lopen (en dat was nog voor de bouwcrisis). Als de politiek toen beter had nagedacht, was dat zinniger dan nu achteraf. Het had bovendien heel erg veel geld gescheeld. Met beter nadenken over al die plannen inclusief de Floriade hadden we misschien die ruim 16 miljoen van de verkoop van Essent nog gehad en dat was naast een goed gevulde reservepot ook heel goed geweest voor ons huishoudboekje omdat dat jaarlijks zo'n 7 ton aan inkomsten zou opleveren. Tja, helaas verleden tijd en niet meer te veranderen. Maar dan aub in 2015 niet zo verontwaardigd doen.

Gennepse mensen

De "lange" stuurde een aantal foto's, hetgeen aanleiding was om een nieuw (8e) album Gennepse mensen te beginnen (link naar Gennepse mensen 8)

Van "de lange" (Tonny W) komt de foto links. Zijn opa staat er op, maar de andere mensen zijn nog onbekend. Wellicht dat een van de kijkers kan helpen. "De lange" schrijft: " Beste Harm, heb een foto gevonden waarvan ik maar 1 naam weet en dat is mijn OPA Th. Wilbers geb. 1873- overl. 20 juni-1945. Hij is de 2e pers op de bank van Rechts naar links. Foto is genomen bij de nonnen in Gennep waar mijn Opa werd verpleegd. Hij is direct na de bevrijding overleden. Er zitten enkele personen op welke ik duidelijk herken maar geen naam van weet. Probeer eens meerdere namen te ontvangen via Gennepnu.nl.  Het zullen wel wat oudere Gennepenaren moeten zijn die hier iets van herkennen. ik laat me verrassen."

De foto links is ook van "de lange". De foto toont de Beltmolen die op de Heijenseweg gestaan heeft met daarvoor een aantal Gennepenaren.

Op dezelfde foto (rechts) heb ik er de nu bekende namen bijgezet.

Over deze molen: Op 1 september 1926 behandelt de gemeente Gennep een aanvrage van Ger. Jacobs uit Milsbeek-Ottersum, molenaar en molenbouwer, tot het oprichten van een windmolen. Hij krijgt 18 september d.a.v. de vergunning en mag aan de Heijenseweg op de Logterheuvel een molen bouwen mits “……de afstand van den beerput tot den welput minstens 6 M bedraagt en de grondkeerende muren eene dikte hebben van tenminste 0.33M.” Jacobs bouwt de stenen beltmolen, een buitenkuier met niet gestroomlijnde ijzeren wieken en een vlucht van 24 meter. Hij gebruikt daarbij onderdelen van zijn ontmantelde windmolen aan de Oude Molenberg (nu; Ovenberg) te Milsbeek. De Logtermolen steekt 11 m boven de heuvel uit, heeft muren van 33cm dik en een houten kap bedekt met geteerd asfalt. Deze molenbouw getuigt niet van een grootse toekomstvisie, want binnen tien jaar komen de maalactiviteiten al stil te liggen (sept. 1935). Motormaalderijen in Gennep en Heijen zijn de korenmolen te machtig. Jacobs probeert eerst zijn terrein inclusief molen te verkopen aan de buurman, het sanatorium “Zonlichtheide”. Bij geen interesse aldaar denkt hij een koper te hebben in iemand die er een hoenderpark en zilvervossenfokkerij wil beginnen. Ook deze koop springt af. De wieken blijven stilstaan en het geheel gaat ten slotte over in handen van J.J. Jansen, een Gennepse handelaar in tractoren, fornuizen, kachels enz. De korenmolen “Logterheuvel” blijft in de oorlog werkeloos staan en dient in de weken dat Gennep in de frontlinie tussen geallieerden en Duitsers ligt (sept. 1944 – feb. 1945) als uitkijkpunt voor de Duitse militairen. Hij wordt doelwit van het Engels geschut aan de Brabantse kant van de Maas. Op 10 november 1944 's middags is de artillerie ingeschoten en blijft van de molen slechts een puinhoop over.

60jaar is de fundering overeind gebleven alsmede de contouren van deze molen. Ik meen dat deze niet al te lang geleden verwijderd zijn. Op de foto's hieronder een foto van deze fundering (foto uit 2006) en 2 ansichtkaarten met deze molen, waarop u ook kunt zien, waar deze molen gestaan heeft.

 

Ik heb me trouwens altijd afgevraagd waar die naam Pau Hop vandaan komt. Pau Hopp was de bijnaam van Paul Victor Janssen, de vader van Harry Janssen. Paul werd vaak Pau Hopp genoemd, waarschijnlijk om deze "Janssen" te onderscheiden van de vele andere Jans(s)en in Gennep. Peter zijn eerste vrouw heette Hopp en was de dochter van de schilder JV Hopp in de Maasstraat waarbij Peter op 19 jarige leeftijd introk om het vak van schilder te leren. In de volksmond werd Paul Victor Janssen vaak Pau Hopp genoemd. Abusievelijk denken veel mensen later dat dat de bijnaam van zijn zoon Harry Janssen was.
Juf Marie-José Martens

Heeft in de jaren 60 3 jaar als juf gewerkt op de Maria Goretti school. In 1965 is ze in de Martinuskerk in Gennep getrouwd en heette ze voortaan Marie-José Simons-Martens. Tegenwoordig woont ze in Bergen (anno 2015). Marie-José was een dochter van gemeentesecretaris Martens.

Bijzonder is, dat toen Marie-José in 1965 trouwde, alle meisjes uit haar (2e) klas bruidsmeisje mochten zijn op haar bruiloft, hetgeen een 3tal bijzondere foto's opleverde, die nu hier te bewonderen zijn. Ik zag zelfs mijn eigen zusje als bruidsmeisje op die foto's staan. Het zou leuk zijn als we de lijst namen van die klas compleet krijgen.

Marie-José stuurde ook nog een foto van een 2e klas van de meisjesschool in Gennep van 1925, hetgeen meteen de oudste Maria Goretti foto wordt.

Marie-José wist 2 namen van deze 2e klas uit 1925: Rij 2, tweede van rechts: Zus Voss-(Martens)
Bovenste rij: tweede van rechts: Mia Sluiters-(Bakker)

Wie (her)kent meer van deze jongedames?

Peter Roosenboom uit Eindhoven reageerde al: " Hallo Harm, Volgens mij, mijn zus Gemma en volgens Christa haar dochter is het meisje dat op de tweede rij van onder helemaal rechts zit, direct naast de zuster: Bep Roosenboom, Mijn tante. Ze is in 1917 geboren in Gennep, dus de leeftijd klopt. Ze is de dochter van Piet Roosenboom en Christina de Gier, die in die tijd een slagerij hadden op de hoek Zandstraat Emmastraat. Groeten, Peter Roosenboom,Eindhoven"

Alle foto's staan natuurlijk ook in het speciale album met klassen en andere foto's van Maria Goretti

Margo geeft de 1e aanzet voor de namen: 1e rij van links naar rechts; Marie Jose Noy?, Lenie de Rijck, Thea Roosenboom, Ellen Reijnen. 2e rij: Paulien Schim, Nellie Oldenhof, Willeke van Treeck, Anne Sophie, Marga Peters, Dorry Ullenbroek 3e rij Mirjam ?, Netty Noy, Netty van Riet?, Margo Teunissen, Jeanne Verhasselt

 
(herhaalde) Oproep

Ik kreeg vandaag een mailtje van Frans Borger: "Hallo Harm. 2 jaar geleden, toen ik op vakantie was in Canada, heb ik je een mail gestuurd met de vraag of je een oproep wilde plaatsen voor een foto van de kinderprocessie van rond 1936. Mijn oom, Ad van der Heijden, heeft een keer de paus gespeeld in deze processie. Je hebt toen een foto gestuurd van een kinderprocessie maar deze is niet de foto dat Ad van der Heijden de paus was. Nu woont hij al sinds 1956 in Canada en wordt in september 90 jaar. Het zou een heel groot cadeau voor hem zijn op deze foto voor zijn verjaardag aan hem te kunnen geven. Zou je nogmaals een oproep op je site willen plaatsen? Misschien heeft nog iemand deze foto liggen. Hij herinnert zich dat hij ongeveer 10 of 11 jaar was, hij is geboren in 1925 en dat de foto is gemaakt door dhr. of mevr. Dorrestein."

Een herhaalde oproep dus. Wie kan helpen? In de 30-er jaren van de vorige eeuw werden inderdaad dergelijke optochten gehouden, waarbij kinderen zich verkleedden. De foto die ik zelf had, is blijkbaar niet de juiste. Wie kan Frans helpen?

Het busstation is inmiddels helemaal foetsie. Gesloopt en afgevoerd. Na het vroegere treinstation lijkt nu ook het busstation het loodje gelegd te hebben en dat op de plaats waar het allemaal begonnen is voor de MBS, Zuid-Ooster en later Hermes.
Onderwijl lijkt aan de overzijde van de rotonde de nieuwe "pleisterplaats" zo ongeveer gereed.
De naam staat er al "Duits Lijntje" (de NBDS spoorlijn)
water is er ook. Nu wachten op mensen. Ben benieuwd op dat op deze plek aanslaat.
Afgelopen weekend was het festival Graefenthal, zoals vooral vrijdagavond in heel Gennep goed te horen was, toen de muziek nog buiten speelde
Op een bord bij het bouwterrein van de moskee naast de Goede Herder is te zien, hoe het gebouw er uit komt te zien
de fundamenten
de nissenmuur tpv de vroegere stadsmuur thv het Geveltje vordert ook gestaag.
Uitstekende ventilatie momenteel in de Weverflat. De wind blaast er zo doorheen
Nu de aannemer het gebouw aan het strippen is voorafgaande aan de vernieuwbouw
zo zit het er dan uit.
Op de achtergrond de weverflat, links het nieuwe bejaardenhuis en rechts de noodbarakken van het bejaardenhuis, nog steeds in gebruik vanaf begin 2008. Ik weet nog dat men toen stelde dat het zo "gepiept" zou zijn...

En, heeft u de Maas & Niersbode van afgelopen week bewaard? Het allerlaatste exemplaar van een van de oudste, nog levende, krantentitels van Nederland. Het exemplaar krijgt misschien ooit nog verzamel-waarde. Wie weet. Nu dus: geen treinstation meer, geen busstation meer, geen Maas & Niersbode meer, geen treurwilg meer in het Nierspark, trouwens ook geen Nierspark meer, what's next? Maar gelukkig is wel de VVV terug op de plek waar ze horen, in het oude stadhuis. :-)

intocht jeugd4daagse

Gisteren, zaterdag 11 juli, was er een stralend zonnetje. Mooi weer deze keer voor SumMmertime, inclusief de avondvoorstelling op de markt, waar het druk was. Ook druk was de intocht van de Ottersumse jeugd4daagse, waar de kids, met ouders en grootouders door Ottersum trokken op weg naar de velden van Achates voor de welverdiende medaille. En Nel deed voor de 40e keer mee. Ik heb een paar plaatjes geschoten van de intocht. Klik op 1 van onderstaande foto's voor het album.

Uniek optreden harmonie

Het lijkt er op dat aan het hele hete weer (voorlopig) een eind is gekomen. Gelukkig maar voor de koolmezen, die in onze tuin in een nestkastje zitten. Maar de zomer is nog niet over. Vanmiddag trad de harmonie op buiten de gemeentegrenzen en wel in Groesbeek en het was een uniek optreden.

Voor de enige en allereerste keer trad de harmonie op in vrije tijds kleding. Misschien een idee voor de toekomst, want ondanks de toch wat dunnere dan normale bezetting, werd een uitstekende uitvoering gegeven. En het lijkt ook wel of de leerlingen van de harmonie steeds jonger worden. Als u goed kijkt dan ziet u op de middelste foto een muzikante die toch niet ouder dan een jaar of 2 kan zijn.

SumMmertime afgelast èn luchtfoto's

As zaterdag 4 juli is er geen SumMmertime. Het evenement is veiligheidshalve afgelast vanwege de te verwachten zeer hoge temperaturen. Ik denk een wijs besluit, hoe jammer het ook is. Maar volgende week is er weer een SumMertime en misschien wordt het afgelaste programma nog een keer ingelast. Tja, het is inderdaad heel erg warm,, maar wat wil je: zomer!!! Henk is de lucht in geweest (daar is het een stuk kouder) en heeft weer een paar foto's gestuurd. De lichtomstandigheden waren zo te zien niet ideaal, maar luchtfoto's van ons Gennepse blijven leuk.

Gennep ad Niers
Bolwerk en oude kern
en Ottersum natuurlijk (beetje tegenlicht)
de Maas. De afkalving van de oevers is goed te zien aan de verkleuring in het water
nissenmuur in aanleg
de testmast, die in het Reichswald staat ter voorbereiding op het windmolenpark. Hoog hè?
Autozegening

Ik had u nog wat plaatjes van de autozegening beloofd. Het jaar na het 25jr jubileum en het afscheid van "de lange" als organisator was het de vraag hoe het dit jaar zou verlopen. En dan was ook nog het Europaplein niet meer beschikbaar voor het opstellen van de vrachtwagens na de vernieuwing van het plein. De bedrijven Hopman banden en vooral AVG waren in ieder geval ruim vertegenwoordigd. Maar de show werd toch vooral gestolen door de oldtimers en daarnaast de oude legervoertuigen van de stichting Wheels (zo'n 70 stuks), die op deze wijze hun toertocht van zo'n 70km begonnen. En het was weer stralend weer, hetgeen aan de deken wel toevertrouwd is. ;-)

Veel kinderen

vanochtend in de dankmis voor de communiecantjes en vormelingen van dit jaar in de Martinuskerk en voorafgaand aan de autozegening.

De rode kardinaal

 

. Vandaag is SumMmertime geopend. Dat heb ik gemist, want ik moest in Bemmel het hemeltje van een wieg maken. Je moet je prioriteiten kennen tenslotte en zeker als je voor de 4e keer opa wordt. Maar SumMmertime duurt nog lang, dus zullen er vast nog plaatjes op deze site verschijnen.

Er zat deze week een vreemde vogel in onze tuin, die we niet konden thuis brengen. Na lang zoeken blijkt het geen inheemse vogel te zijn maar een (vrouwtjes) rode kardinaal. Mooie vogel, die thuis hoort in Mexico en de Verenigde Staten, maar dus niet in Nederland.

Morgen is weer de jaarlijkse zegening van de wielen bij de Martinuskerk, na de mis van 10 uur. Dit jaar neemt de club "wheels" ook deel. Dit zijn mensen met oude legervoertuigen (zo'n 70), die een tocht door onze streek maken en dan dus ook de zegening aan doen, want ze beginnen bij de Martinuskerk.

 

Zijn er trouwens meer mensen die een aanmaning van BsWG gehad hebben voor een kolossaal bedrag aan gemeentelijke belastingen dat nu in een keer binnen 14 dagen betaald moet worden met daar bovenop een boete? En dat terwijl ik dacht een doorlopende incasso te hebben afgegeven aan de gemeente voor die lasten? Klantvriendelijkheid ten top van de gemeente.

Tja. Formeel staat de gemeente natuurlijk in haar gelijk, want ik zal het wel ergens hebben moeten lezen. En ik word blijkbaar aan die regels gehouden. Dat geldt overigens niet voor de gemeente zelf. Want dan zou wethouder Lukassen volgens de wet ofwel ontslag moeten nemen ofwel naar Gennep verhuizen. Art Gelderlander: Wethouder Lucassen in strijd met de wet. Tja.

Updeet

In het gastenboek werd gevraagd om foto's van de Genneperhuysloop van afgelopen zaterdagavond 20 juni. Die heb ik niet echt, maar ik kwam er wel met de hond langs en heb dus een paar "snapshots"

Een paar plaatjes van die Genneperhuysloop (de 1e). De lopers zijn van de 10km. De jongeman op de 3e foto (ik meen Tecle Mekonen) liep wel heel erg hard en heel erg voorop. Hij was dan ook met (heel) grote afstand de snelste. Ik zag ook de snelste supermarkteigenaar van Gennep voorbij stuiven in een stukje gematigder tempo, maar 10x zo goed als ik dat zou kunnen.
De jeugd4daagse is weer op komst en de borden verschijnen weer in Gennep
Het gastkoor Concertato op weg naar de koffie (?). Ze hadden za avond in de Martinuskerk in de mis gezongen hetgeen leidde tot lovende woorden op zowel facebook als twitter
met de bouw van de moskee naast de Goede Herder is begonnen. De pas aangelegde volkstuintjes moesten het onderspit delven
Ook is begonnen met de aanleg van wat de zo te zien de nissenmuur moet worden bij de eeuwenoude Gennepse stadsmuur
Hier heeft geen orkaan toegeslagen, maar wordt de gevel van het winkelcentrum gerenoveerd
Weer is een stukje van het Bolwerk verhuurd. Rest nog de beoogde horeca-ruimte op de hoek bij het JL plein.

En de zomer lijkt er weer aan te komen. Dat na een aantal belabberde dagen met lage temperaturen, veel wind en veel regen. De huizenverkoop trekt weer aan, de politiek heeft weer oeverloos gepraat in 1e, 2e en zoveelste lezingen, Griekenland blijft al dan niet in de Eurozone en wethouder Lukassen mag in Nijmegen blijven wonen. Maar dat vindt u vast allemaal niet zo interessant. Komend weekend begint SumMmertime en treedt Con Colore op in de Protestantse kerk (zie eerder). Allemaal veel leuker. :-)

Jong Nederland 70jr oud

de recente foto van de hele club bij de viering van het 70jr bestaan was niet al te denderend. Daarom een (veel) betere kwaliteit zodat u de mensen ook kunt herkennen.

Het ziet er tegenwoordig wel wat anders uit dan vroeger. Daarom een foto uit 1960 (afkomstig van Meussen? en gescand door Henk)

1960 De Rakkers

vlnr: Hans van Beers, Karel Göertz, Tiny Cup, Onbekend, Ger Holtermans, Frits Basten (Irenestraat) (laatste info van Marius Dinnessen)

Karel Göertz is zoals bekend eerder dit jaar overleden. Henk wist nog te melden dat Karel, toen ie op 17 juni 1949 geboren werd de 4000e inwoner van het toenmalige Gennep. Burgemeester Gilissen zal dus best wel met een bloemetje in huize Göertz op visite geweest zijn. Henk wist dit overigens omdat zijn zus Maria de volgende was en dus de 4001e inwoner van Gennep.

Hmmmm, ik bedenk net: tenzij er in de tussentijd iemand overleden is. Dan was ook zij de 4000e geweest. ;-)

Marius Dinnessen weet meer over de jongens op de foto en stuurt 30/6/15 informatie: "Helemaal links is volgens mij Hans van Beers vroeger uit de Groene Kruisstraat en helemaal rechts is volgens mij toch echt Frits Basten vroeger uit de Irenestraat. De onbekende is voor mij echter ook een onbekende, helaas"

Zomeravond concert

De harmonie gaf haar inmiddels traditionele zomerconcert op zondag 21 juni op de markt in Gennep. Een beetje raar aanvangs-tijdstip 17:30h, maar dat had blijkbaar te maken met het feit dat de dirigent verplichtingen elders had met de luchtmachtkapel.

Achteraf was het tijdstip niet zo verkeerd, want nu was er een stralend zonnetje, terwijl het eerder op de dag plensde op deze vaderdag van 2015. De hamonie speelde, maar ook de blokfluitertjes en het leerling-orkest.

Een paar plaatjes van gennepnu

 

Gennepse pastoor brengt duvel om zeep

Actiefoto

(en succes morgen in Leuven)

Jong Nederland Gennep en Con Colore
Dit jaar viert Jong Nederland afdeling Gennep haar 70jr jubileum. Dit werd gevierd op zaterdag 6 juni met een uitstapje van alle leden en leiders naar Irrland. Bericht hierover van Jong Nederland

Op 28 juni as zal Projectkoor Con Colore twee concerten voor u verzorgen in de Nederlands Hervormde kerk aan de Markt in Gennep. Voor het koor dat is voort gekomen uit het revuekoor van de Gennepse revue in 2011 is dit het laatste optreden want een nieuwe revue komt er weer aan in 2016. Bericht van Con Colore

Het is natuurlijk ook leuk om een kijkje terug in het recente verleden te nemen. In 2005 vierde Jong Nederland Gennep haar 60jr bestaan in en bij de blokhut. Gennepnu was daarbij en maakte een foto-album. Leuk om terug te kijken. Link naar fotoalbum van het 60jr jubileum van Jong Nederland Gennep in 2005. En een link naar het boekje van het 50jr jubileum in 1995.

Van de revue van 2011 heb ik zelfs 2 korte film-impressies van zowel de do- als de za avond voorstelling. Link naar do.avond voorstelling. link naar za.avond voorstelling. De groepsfoto's van 2011. Wat plaatjes van de Gennepse revue van 2005 mogen dan ook niet ontbreken.

Vormsel, feestgedruis en andere zaken

Gisterochtend, zondag 14 juni, diende Mgr de Jong het H. Vormsel toe in de Norbertuskerk aan 14 jongelingen uit het Gennepse van zowel de St Norbertu- als de St Martinus-parochie. (de foto is van Pascal Nogarede (via Hans Bouman).

De vormelingen hadden natuurlijk feestjes, net als al die geslaagden, want afgelopen donderdag 11 juni kregen de examen-kandidaten te horen of ze geslaagd waren. En 3 van onze petekinderen doen examen, waarvan er al 2 geslaagd zijn. proficiat Neeltje en Sander. Ook proficiat voor al die andere geslaagden en succes voor degenen met een her. Wie door de straten van Gennep loopt ziet her en der de vlag buiten hangen met een schooltas er aan. Geen enkele tas trouwens zoals we die vroeger hadden. Hieronder staat een korte bloemlezing aan foto's van vlaggen met tassen.

Ook feestgedruis was er in Heijen bij de viering van het 40jr jubileum van de Gennepse VVD. In mijn herinnering bestonden ze trouwens al langer, want ik weet nog dat tante Carla (Dijkstra-Janssen) in de raad zat. En er was nog veel meer feestgedruis, want ook de buurtfeesten beginnen weer. Zaterdagavond stonden de tenten in de Wagenstraat. En komende zondag opent de harmonie het (feest) seizoen met haar zomeravond-concert op de Markt (aanvang 17:30h). De week erna barst SumMmertime weer los. Genoeg te doen dus. De Genneperhuisloop, die in de plaats komt van de halve marathon van Gennep is op zaterdag en behalve in de Maaskemp ook op de Markt te bewonderen met ook weer een bambino-loop. (za 20 juni 18:30-21:30h). De bambino's kunnen overigens as donderdag 18 juni eerst terecht in het repetitielokaal aan het Straatje voor gratis klarinetles om een keer een instrument uit te proberen (18 juni: 16:45-17:30h). En binnenkort is natuurlijk ook weer de autozegening, op zondag 28 juni na de mis van 10:00h. Ben benieuwd of "de lange" er dan bij is. :-)

1 vd laatste foto's van de treurwilg aan de Niers, voordat ie het loodje legde
Maar het blijft mooi langs de Niers
ondanks de kale plek. Vraag me wel af, waarom die 2 bomen 50m stroomopwaarts niet meteen opgeruimd zijn.
woensdag 10 juni zijn de 3 "kleine" ooievaars op het stadhuis geringd
en de kapotte glasplaat op de put op de Markt is vervangen. Kunt u raden welke het is?
buurtfeest in de Wagenstraat (13 juni)
de shared space blijft "kostelijk'. Ik verbaasde me al dat dit bordje niet al meteen weg gehaald werd. Maar van mij mag het.
deze fiets staat op de juiste plaats. Het is alleen de vraag in hoeverre de fietsreparateur deze fiets nog kan redden
ik kwam deze beestjes in mijn tuin tegen, duizenden... Ik schrok al, maar achteraf bleken dit (toekomstige) lieveheersbeestjes te zijn.
De volkstuintjes bij de Goede Herder waren een kort leven beschoren nu er een moskee gebouwd gaat worden.
   
   
Het Europaplein is inmiddels al zo goed als gereed. Er moet in het najaar nog wat aangeplant worden, maar ik ben nu al benieuwd naar die door de Gemeente beloofde "groene uitstraling". Laat me graag verassen.
langs de stadsmuur zijn al die verwilderde struiken en bomen in die vroegere prive-tuin verwijderd. Op naar de "groene gracht"
een mooi plaatje om af te sluiten. Fietsen op de Niersdijk door onze mooie omgeving.
   
Norbertus

Zondagmiddag (7 juni 2015) werd in de crypte van de Martinuskerk in Gennep de tentoonstelling over Norbertus geopend en wel door de abt van de Norbertijnen te
Heeswijk-Dinther waar het Norbertijnen klooster Berne zich bevindt.

900 jaar geleden werd deze zoon van Gennepse grond tot priester gewijd. Norbertus legde de grondslag van de orde der premonstratenzers , ook norbertijnen of witheren genoemd. Hij werd in 1582 heilig verklaard.

Norbertus onderscheidde zich door zich te richten op en zich in te zetten voor de gewone mens in plaats van op de adelheid en de geestelijkheid zoals toen algemeen gebruikelijk was (ook in de kerk). Om die reden, het "gewoon" doen, past hij misschien nog wel beter bij Gennep dan vanwege zijn afkomst, want in Gennep geldt "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg".

Hieronder nog een paar plaatjes van de opening van de tentoonstelling die dus in de crypte van de Martinuskerk te bekijken is.

 

het Loodje gelegd

Een van de meest krakteristieke bomen van Gennep heeft het loodje gelegd. De treurwilg bij de Niers, die daar zo'n 70jr gestaan moet hebben is tenslotte bezweken en ligt half in de Niers. Het heeft me trouwens al jaren en jaren verbaasd, dat die treurwilg niet omviel.

In de jaren 60 hing de jeugd uit de buurt aan de tak over de Niers, waarbij het de sport was om te kijken wie het verst durfde te hangen. Dat ging natuurlijk niet altijd goed, maar gelukkig is de Niers niet diep. Later werd die tak natuurlijk veel te dik om nog aan te hangen.

Hieronder nog wat plaatjes van die karakteristieke boom. De allereerste foto is trouwens van zo'n 90jr geleden, toen daar overduidelijk nog geen bomen stonden. Er was toen ook minder verkeer op de Niersweg. :-)

Morgen is het ossebraadfeest in Ottersum, wordt het weer mooi weer, maar is er ook de opening van de tentoonstelling "kennismaking met Norbertus" in de crypte onder de Martinuskerk en wel om 15:30h. Een van Genneps meest bekende zonen, die zo'n 1000jr geleden leefde, wordt met de tentoonstelling herdacht.

Schapen scheren

Op zaterdag 6 juni is het schapen scheren op de kinderboerderij:

Zaterdag 6 juni viert men feest op 'Kinderboerderij Gennep' want de schapen worden dan geschoren!
Dit zal gebeuren tussen 14.00-15.00 uur. Wees er op tijd bij; het zou zonde zijn als je te laat bent.

Verder is er de hele middag van alles te beleven:
Er is een viltkraampje waar je diverse producten kunt zien: allemaal gemaakt van schapenwol!
Ook kun je daar zie hoe je wol kaart én hoe je vervolgens dmv de techniek 'naaldvilt' schaapjes ervan kunt maken.

En mocht je zelf creatief aan de slag willen; dan kun je je lievelingdier (misschien wel een schaap) verven op een canvasdoek.

Ga je zaterdag ook feest vieren op  'Kinderboerderij Gennep' tussen 14.00-17.00 uur?

En na 2 weken niet al te denderend weer was het vandaag, donderdag 4 juni, erg mooi. Gisteren stormde het nog, vandaag was het stralend met aangename temperaturen. Morgen schijnt het trouwens erg warm te worden. Heel veel gebeurt er niet in Gennep. De werkzaamheden aan het Europaplein vorderen gestaag en de 1e bijeenkomst van potentiële deelnemers aan de revue van volgend jaar is geweest. Verder heeft de Gelderlander het verhaal van de Lidl opgepikt met de boodschap van de wethouder, dat ie er niet zoveel aan te willen heeft. Dat klopt. Alhoewel ik toch eens zou kijken of die ingetekende parkeerplaatsen op eigen terrein wel geschikt zijn om een auto te (kunnen) parkeren en zeker als er fietsen tegen de gevel staan, zoals getekend. Ook de beladingssluis is voor commentaar vatbaar. Tenslotte is/wordt het Europaplein aangepast, wordt de sluis van vroeger JL niet meer gebruikt (geloof ik), zodat een nieuwe beladingssluis toegankelijk vanuit het Europaplein niet echt ideaal is. Bovendien, hoe moet dat met kermis of evenementen?? Wordt de Lidl dan niet van nieuwe spullen voorzien? Daar heeft de gemeente dus wel degelijk iets over te zeggen, waardoor de lidl toch nog eens naar de ontwerptafel zal moeten.

Ouderen4daagse 2015

Afgelopen vrijdag, 22 mei, was de intocht van de ouderenvierdaagse. Na de rust (en ontvangst met koffie en een roos door wethouder Vandermeulen) toog het gezelschap traditiegetrouw voorafgegaan door de harmonie naar het eindpunt in de Goede Herder. En daarbij werden ze ook als elk jaar door de kaasboer onthaald. De route was een klein stukje verlegd dit jaar vanwege de werkzaamheden op het Europaplein en het laatste stukje ging dit jaar door de Burg. Woltersstraat en de Duivenakkerstraat . Er waren minder deelnemers dan andere jaren. Wellicht door de veranderingen in de activiteitenbegeleiding bij Pantein. Maar dat heb ik van horen zeggen. Klik op de foto links voor een kort album van deze intocht.

Wat een schitterende dag was 1e Pinksterdag trouwens, lekker warm en zonnig. De terrasjes waren al vroeg bezet. Vandaag was het een stukje koeler en waren er meer wolken, maar dat mocht de pret niet drukken. En zeker niet voor de Campers. Op de Martinushof, waar er 5 plaatsen zijn voor campers, stonden vanochtend maar liefst 7 campers in allerlei grootten. Mooi voor Gennep.

(het) Steengoed

Een jaar geleden ben ik verhuisd naar de Steendalerstraat. Verder weg van het centrum dan mijn oude huis. Maar vrijstaand en meer dan 2000m2 was toch wel heeeeeel aantrekkelijk. En nu heeft het ook een toepasselijke naam (trouwens bedacht door Nellie). Een toepasselijke naam voor het onroerend GOED aan de STEENdalerstraat. Èn, we vinden het ook steengoed.

Ook maar even de plattegrond

Benieuwd naar de Lidl?
Dan vindt U hier de plannen voor de Lidl aan het Europaplein, op de plaats waar nu het voormalige belastingkantoor staat. En meteen ook de gevels aan de kant van het Europaplein en de Duivenakkerstraat.
een beetje nostalgie: links een luchtfoto uit 1966. Hoe het Europaplein er toen uit zag en rechts een foto uit 1971, toen het belastingkantoor in aanbouw was.
Het was me het weekje wel

De weersvoorspellingen vooraf waren onheilspellend, koel en regen, maar uiteindelijk was het prima weer met veel zon op de donderdag en vrijdag en de zondag. Alleen op zaterdag miezerde het zo ongeveer de hele dag. Prima weer dus voor de volleybalfeesten en voor de braderie. Op het overzicht van mijn zonnepanelen van vandaag is dat goed te zien. Maar U heeft nog wat plaatjes van mij te goed. Helaas niet van het dauwtrappen vanaf de Martinuskerk richting de IJshövel. Volgens de pastoor waren er meer dan 170 man geweest inclusief zo'n 40 uit het Duitse Hommersum.

het recreantentoernooi op donderdag 14 mei
de kinder-rommelmarkt op zondag-ochtend 17 mei. Dit maal op de Martinushof en zoals altijd prima georganiseerd door Jong Nederland. Jong Nederland, die als een van de eersten een verklaring omtrent gedrag heeft verkregen voor al haar vrijwilligers. BERICHT van Jong Nederland.
De braderie op de zondag begon om 11:00h. Omdat wij 's middags naar een verjaardag in Bemmel moesten een aantal plaatjes van voor 12:00h toen het al erg druk was.

We hebben zowiezo 2 behoorlijk zonnige weken achter de rug. Af en toe wat onstuimig en de temperatuur had ook nog wel een ietsje omhoog gemogen, maar al met al mogen we niet klagen. Bij de ooievaars zijn uiteindelijk 5 eieren uitgekomen, maar vrijdag 15 mei werd duidelijk dat het jongste kuiken niet meer leefde. De handicap van het laat geboren worden was teveel voor het kleintje.

Alhoewel ik het op deze site niet vaak over personen heb, wil ik toch het plotse overlijden van Piet Hermkens vermelden en nog wel op bevrijdingsdag. Genoemd als Vitesse-icoon omdat ie al 42 jaar lid was van Vitesse, lid van het bestuur, sinds jaar en dag jeugdleider en verder nog van alles en nog wat deed. Hij heeft in 2008 een lintje van de Koningin gekregen en later ook nog de gouden speld van de KNVB. Meer bijzonder vind ik eerlijk gezegd dat Piet ook pleegvader was van een aantal pleegkinderen. Afgelopen week verscheen ook een oproep op het net voor (nieuwe) pleegouders voor 2 van die pleegkinderen. Ik hoop dat het lukt. Maar Piet, petje af.

eind 70-er jaren (nog op de Groes) was Piet al jeugdleider. Hier samen met Huub Kroon en Truus Vervoort.
In hier zien we Piet als bestuurslid op de receptie tgv het 100jr bestaan van Vitesse (feb 2008
2 plaatjes van een trotse opa om te illustreren hoe het weer de afgelopen 2 weken was.
een wat meer ludiek foto ter afsluiting. Zouden er bonnen uitgedeeld zijn????

En dan is ook nog besloten om de Brem te verkopen, waarmee deze "bleeder" voor de gemeente eindelijk gestopt kan worden. Ik moest wel grinniken toen ik las dat de beoogde koper niks moet hebben van adviseurs en consultants en verder het liefst op basis van vertrouwen opereert. Nu nog van de Floriade-consequenties afscheid nemen, dan kunnen we tenminste weer verder.

Stadsdichter krijgt allereerste Ganapja

Zo'n 2000jr geleden was het de naam van de plek, die nu Gennep heet en waaraan Gennep zijn naam ontleent: Ganapja (plek waar 2 rivieren samen komen).

Heel toepasselijk dan ook dat deze naam gekozen is voor de gemeentelijke onderscheiding van Gennep, die vandaag, za 16 mei 2015, voor het eerst is uitgereikt.

Burgemeester de Koning reikte die 1e Ganapja uit aan de Gennepse stadsdichter piet Tunnesen, die duidelijk verguld was met de eer.

Piet dacht zijn dichtbundel te presenteren en las ook het gedicht Fluitekruid voor uit zijn bundel. Daarna maakte de burgemeester zijn regenjack open en kwamen de ambtsketens te voorschijn, die bij een officiële gebeurtenis horen.

Mooi beeldje trouwens (mijn eigen mening overigens) dat ontworpen is door Ger Franssen uit Heijen.

Hieronder nog wat plaatjes van de uitreiking op een helaas druilerige zaterdagmiddag.

de burgemeester op de knieën
de ambtsketen wordt onthuld
Winnie heeft de spullen paraat
opstellen voor de foto
de bijbehorende oorkonde
Vrijheidsconcert

Dinsdagavond 5 mei 2015 was er het vrijheidsconcert in de tuin van PicaMare, met veel koren, zoals het Vocaal, Cheers, het kinderkoor en het Revuekoor, de kapel van de vrijwillige brandweer van Goch en een gezamenlijk optreden van St Caecilia uit Ottersum en Unitas et Fidelitas uit Gennep en ook dat weer gedeeltelijk samen met de koren. Men had geluk met het weer. Na de storm en de buitjes van vanmiddag, was er nu zon en het was droog, alhoewel het tegen zonsondergang behoorlijk afkoelde. (en natuurlijk liep het programma uit). ForEvents regelde de organisatie en ruimde na afloop natuurlijk alles weer op. (hulde!)

Een korte impressie van www.gennepnu.nl middels een klein foto-album. Wellicht later nog wat levende beelden.

Storm

Pfff, wat een storm vanmiddag. Indrukwekkende windvlagen en de bomen hadden het er moeilijk mee. Geen onweer gelukkig, en zeker voor de lopers van Vitesse, die het vrijheidsvuur in Wageningen opgehaald hebben en eerst een rondje langs de kerkdorpen doen voordat ze in Gennep aankomen.

de tent waar vanavond de vrijheidsfeesten gehouden worden, staat gelukkig nog. Maar goed dat ie aan de goede kant van PicaMare staat. Vraag me af of die planten in die bakken omgewaaid zijn of voorzichtigheidshalve zijn neergelegd.
De restanten van de reclame van HongKong zijn door de eigenaar op de stoep bij elkaar gelegd.
en bij het huis ernaast staat de vlag niet in top, niet halfstok, maar ondersteboven
boom in de Niers
en het Straatje was afgesloten door deze boom, waar de brandweer aan te pas moest komen
het kon deze jongens niet deren. :-)
reclame voor de braderie over 12 dagen is niet echt windbestendig.
De reclame voor de Ossebraadfeesten in ottersum is wat degelijker.
Dodenherdenking 2015

Bij de Barmhartige Samaritaan werden ook in 2015 op 4 mei weer de doden herdacht. De 2 minuten stilte waren indrukwekkend stil, alhoewel de klokken van de Martinuskerk enige tijd nodig hadden om tot stilstand te komen. Het verkeer werd zelfs voor die 2 minuten tegen gehouden en het leek ook of de kraaien wat beduusd hun gekraai minderden van al die stilte. En na afloop legden bijna alle aanwezigen, en dat waren er nogal wat, een roos bij het monument.

Eigenlijk vind ik de huidige wijze van herdenken, georganiseerd door burgers en niet door de overheid, nog wel het meest passend. Tenslotte gaat de herdenking niet alleen over de militaire slachtoffers, maar ook over Selly en Nannie, over de andere weggevoerde en vermoorde Gennepse joden, over de Gennepse burgers, die het leven verloren, door bommen, door executie of anderszins, waardoor gezinnen vaderloos werden, waardoor er ontzettend veel leed berokkend werd. En wat is er dan mooier dan dat te herdenken bij een monument van en door de Gennepse bevolking.

Als u op een van de foto's rechts klikt, opent een kort album. Wellicht dat ik later een kort filmpje plaats. Van de vaandelgroet van het Gennepse gilde (Erg knap overigens om dergelijk behoorlijk zwaar vaandel met één hand rond te zwaaien.) Van het gedicht voorgelezen door 3 meisjes, of de overhandiging van de fakkel aan de lopers van Vitesse, die het vrijheidsvuur in Wageningen gaan ophalen. En natuurlijk ook van het Nederlands, maar vooral het Genneps volkslied. Misschien lukt het nog eens om dit bij de herdenking met de Gennepse harmonie ten gehore te brengen ipv met een geluidsopname. Zou leuk zijn. De herdenking leeft in ieder geval als nooit tevoren.

70 jaar

bevrijding wordt as dinsdag 5 mei gevierd. Voor Gennep is dat dan eigenlijk 70jr 2mnd en 23 dagen. Maar die 70jr wordt natuurlijk weer gevierd. En op de dag ervoor, 4 mei, is er weer de jaarlijkse dodenherdenking bij de Niersbrug, bij het monument de Barmhartige Samaritaan, dat door de Gennepse bevolking geschonken is. En het is natuurlijk ook de plaats waar heftig gevochten is, maar ook de plaats waar Selly en Nannie, de 2 jonge Gennepse meisjes waarschijnlijk gespeeld hebben voordat ze in 1943 in de gaskamers van Sobibor gedood werden. Link naar het verhaal van Selly en Nannie.

Voor de dodenherdenking is dit jaar weer een programma gemaakt door het Burger Initiatief de Barmhartige Samaritaan en wat is er eigenlijk mooier dan een dergelijke herdenking die door de burgers zelf georganiseerd wordt. En als u nog eens wilt terug zien hoe dat in het recente verleden gevierd werd, kijk dan in een van de albums of naar 1 van de films, die rechts van het programma staan.

Programma: Maandag 4 mei 2015 Dodenherdenking

“B.I. De Barmhartige Samaritaan” : Locatie: Gennep Vrijheidsplein ( Niersbrug / Highlanderbridge )

19.25 u. Verzamelen op de Markt (voor het Stadhuis)

19.30 u. Start optocht (onder begeleiding van het St.Martinusgilde)

19.40 u. Aankomst op het Vrijheidsplein (bij de Niersbrug)

19.42 u. Welkomstwoord en inleiding door: Jan Eikholt (Gzn)

19.44 u. Aanvang Vendelzwaaien door de vendeliers v/h St. Martinusgilde.

19.45 u. Luiden der klokken tot precies 19.58 uur.!

19.50 u. Verhaal over “De Last Post” door Annemie Weijers.

19.58 u. De klokken stoppen!

19.58 u. Het blazen van “De Last post” door trompettist Gerald Jaspers.

20.00 u. TWEE MINUTEN STILTE……………………

20.02 u. Het “Wilhelmus” (twee coupletten) instrumentaal (er mag meegezongen worden) 

20.04 u. Gedicht door de Stadsdichter Piet Theunissen.

20.06 u. Krans leggen door Pastoor Bouman en Wethouder Lucassen

20.17 u. Bloemen leggen door particulieren, nabestaanden en belangstellenden.

20.25 u. (of eerder/later) zullen Jan v.d. Wissen en Eric Corstjens met de fakkellopers

van “Vitesse” aanwezig zijn, met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen.

20.30 u. “Gennepse Volkslied” (dit mag ook meegezongen worden)

Hierna afsluiting en dankwoord door: Jan Eikholt (Gzn.)

film dodenherdenking 2010

film bevrijdingsfeest 2010

film dodenherdenking 2014

film dodenherdenking 2014

Tenslotte nog 3 ingestuurde foto's, van "asielzoekers", stadsmuren en vreemde schapen

van Nol van Est: Asielzoekers in Gennep ;-)

Van Od Hermens:

de stadsmuur thv waar vroeger de tuin van Piet Snijders was. En het beeldje??

Ook van Od hermens, maar het spreekt voor zich

Communie in Zuid

Afgelopen zondag was er niet alleen een voorspeeldag in PicaMare, ook was er 1e communie in Gennep Zuid in de Norbertuskerk. Onderstaande foto's zijn van Mireille Nogarede.

Kinderspelen op de Heijkuul

een impressie van gennepnu.nl middels een kort filmpje

Leve de Koning!

Op 27 april 2015, Koningsdag, geeft de Gennepse harmonie Unitas et Fidelitas onder een stralend zonnetje voor het gemeentehuis een serenade aan de gedecoreerden van 2015. Gennepnu was er bij en maakte een filmpje (klik op de foto). Wellicht volgen later ook nog een paar foto's.

Jong Talent

de deelnemers

De harmonie had zondag weer een voorspeeldag voor de jeugd georganiseerd zodat iedereen de vorderingen van de jonge Gennepse muzikanten konden beluisteren. Bijna 50 jongeren volgen op dit moment muziek-onderwijs via de harmonie. Een kleine 35 op een (harmonie-) instrument, de overige op de blokfluit.

PicaMare was goed gevuld en de jonge muzikanten kregen ook volop applaus voor hun prestaties. En aan het eind kreeg iedereen een oorkonde (zoals op de overzichts-foto links te zien is. Voor het gehele album met alle optredende talenten, klik op de foto rechts.

het hele album

Een tractatie

Is het weer van de afgelopen dagen: ZON, ZON, ZON. Voor een andere tractatie zorgde een inwoonster van Gennep, die de meeste oudere Gennepenaren wel kennen, Lieske van de Sèwiet, in de Houtstraat. Ik weet nog dat ik meer dan 50jr geleden met mijn zondagsgeld (toen heette dat nog zo, geen zakgeld, maar zondagsgeld) op de zondagochtend naar de Sèwiet toog om van mijn 10 of 15 cent snoep te kopen, bij de Sèwiet, bij Lieske en haar vader. Lieske is recent overleden en heeft haar bezittingen nagelaten aan allerlei goede doelen, waaronder de kerk, de harmonie, en nog veel meer goede doelen. De harmonie krijgt € 1000,= voor het instrumentenfonds, hetgeen in deze tijden goed van pas komt. De harmonie wil tenslotte heel veel Gennepse kinderen laten kennis maken met muziek.

En dat brengt me weer bij een volgende tractatie. Want de harmonie tracteert op een voorspeelmiddag (het heet van oudsher zo, maar is dit jaar eigenlijk een voorspeelochtend :-) ) in zaal PicaMare. As zondag om 11:00h kunt u onder het genot van een kopje koffie luisteren naar de vorderingen van de jeugdige Gennepse muzikanten. (klik hier voor het bericht van de harmonie)

Lieske van de Sèwiet in vroeger dagen

langs de Niers
De Martinushof is blijkbaar al te klein, aangezien volop op het gras geparkeerd wordt
De roemruchte/beruchte shared space. Misschien moeten we het plein omdopen tot "het plein der verwarring", of misschien heeft u een betere naam.
Snoeiwerk langs de Niers in een tempo waar de bevers een puntje aan kunnen zuigen
pleisterplaats in wording bij de rotonde Brabantweg.
Welk merk is het nou???
Voor een minder prettige tractatie zorgde vanochtend de vulkaan de Calbuco, in Chili, zo'n 1000km ten zuiden van de Chileense hoofdstad Santiago en in de buurt van Puerto Varas en Puerto Montt. De Calbuco barstte vanochtend uit. ik ben in 2000 nog op die vulkaan geweest en vroeg toen aan de Chilenen die bij me waren of ze niet bang waren voor een uitbarsting. Dat zou volgens hen niet meer gebeuren.... De foto's links zijn overigens van een andere reis in 2005. Links zie je de Calbuco op de achtergrond en op de rechtse foto heb ik ingezoomd op de sneeuwkap. Als je wat langere trips voor je werk maakt, zie je in de weekends nog eens wat zullen we maar zeggen. Mooi land trouwens Chili. Ik ben er nu een keer of 5,6 geweest sinds 1990 en de ontwikkeling in dit land is ongelooflijk. Van relatieve armoede toen naar een behoorlijk welvarend en ontwikkeld land nu. Toen lag er zo ongeveer maar een geasfalteerde weg, de Pan-American Highway en hadden de meeste inwoners een huisje met maar 1 kamer en nu waan je je daar in Spanje. Vriendelijke mensen trouwens ook. Ik hoop dat het goed afloopt met die uitbarsting.
Gennepse belevenissen
filmpje van de tocht van de communiecantjes (12 april 2015)
sfeerbeelden van de topper Flamingo's-Taurus (11 april 2015)
1e communie St Martinusparochie

Vandaag, zondag 12 april 2015, was ook de 1e communieviering in de St Martinuskerk. Ik heb wat sfeerplaatjes gemaakt nà de mis. Want traditiegetrouw wandelen de communiecantjes met aanhang, achter de harmonie naar de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. En zoals zo vaak was het stralend weer op deze communiedag. Klik op de foto voor de plaatjes. Wellicht zet ik later ook nog een filmpje op de site.

Een bijzondere avond in "sportpaleis" PicaMare

want hoe vaak maakt Gennep het mee, dat gestreden wordt om een plek in de hoogste klasse of divisie van Nederland. En daar ging het om zaterdagavond. De dames van Flamino's hadden een zeer reële kans om promotie naar de eredivisie af te dwingen in hun wedstrijd tegen nummer 2 Taurus.

En wat een sfeertje in een 'uitverkocht" PicaMare. Daar mag Gennep en vooral Flamingo's trots op zijn. Dat de wedstrijd kansloos met 0-3 verloren ging kan gebeuren, maar eerlijk gezegd vind ik dat de trots zou moeten overheersen op de prestatie die is neergezet. Misschien dan niet zozeer in deze wedstrijd, maar het blijft top. Het is en blijft een Genneps fenomeen, dat men blokkeert (alhoewel dit als onderdeel meestal goed bij volley past) als het om het echie gaat en als het er om gaat om onverzettelijk te zijn. Een over mijn lijk mentaliteit is in Gennep meestal niet echt te vinden, want ons parool is tensloot "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg". Toch jammer en voer voor psychologen. Want dàt vond ik voor de meiden nog het meest jammer: dat men tenslotte kansloos moest verliezen, want dat kan afbreuk doen aan het positieve gevoel dat men aan dit seizoen moet overhouden. Ik hoop dat ze volgende week in hun laatste wedstrijd dit seizoen de zaken nog eens goed recht zetten, dat deze nederlaag een incident was.

Wat blijft is: chapeau voor Flamingo's chapeau voor de dames van Flamingo's en chapeau voor Gennep. (en de volgende keer zullen we ze eens een keer een poepie laten ruiken. Of niet?). En wat een sfeertje. Magiel met een eigen geluids-installatie, Nève de diepvries, die er was, alle sjaaltjes en andere uitingen. Hardstikke mooi. 2 oude rotten, die van stal gehaald waren om er maar in ieder geval voor te zorgen dat er deskundig en eerlijk gevlagd zou worden. Het heeft niet mogen baten, maar het was wel heel mooi.

Klik op de foto voor een kort sfeer-album. Wellicht zal ik later ook een filmpje plaatsen van deze bijzondere avond.

Wie heeft er nu voorrang?

op de befaamde shared space is de aannemer begonnen om drempels aan te leggen. Duur geintje trouwens want de straat ligt er nog geen jaar, maar soit. Ik meende trouwens dat ze zebrapaden zouden maken, maar misschien gebeurt dat nog. (?). Zebrapaden zoals van de ludieke PvdA actie zijn volgens mij ook veel effectiever om toch een beetje gevoel van veiligheid te geven.

Want wat mij betreft blijft de onduidelijkheid. frank stuurde mij vanochtend een paar plaatjes van de facebook pagina van een Gennepse rijschool, waarin de verkeersregels in die shared space worden uitgelegd aan toekomstige autorijders.

Maar ikzelf had toch een andere uitleg bij het plaatje rechts.

Natuurlijk loopt de Zandstraat rechtdoor, maar de weg gaat (rechtsaf) de bocht om. Als je bij een dropping de aanwijzing kreeg dat de de weg moest volgen zou je rechtsaf slaan (volgens mij althans). Als de aanwijzing zou zijn dat je de straat zou moeten volgen, wordt het al lastiger: de Zandstraat gaat tenslotte rechtdoor.

Ik zou zelf redeneren dat rechtdoor op dezelfde weg in dit geval rechtsaf betekent en dat ik linksaf zou moeten slaan om (rechtdoor) de Zandstraat in te rijden. De auto zou dan dus voorrang hebben. Eea wordt nog versterkt doordat er een uitrij-constructie is vanuit de Zandstraat.

Maar voor de voetganger is het nog gecompliceerder. Die komt uit de Zandstraat en loopt gewoon rechtdoor op de Zandstraat en blijft voor zijn gevoel rechtdoor op dezelfde weg.

Wie heeft hier het definitieve antwoord??? O ja: stel nu even dat ik het verkeerd heb, en die voetganger heeft toch voorrang, hoe zit het met fietsers die vanuit het zuiden rechtdoor gaan richting stadhuis? Of heeft de rijschoolhouder gelijk??? Gemeente: leg uit!

Gennepse berichten

Misschien heeft u gezien dat ik onder de knop "genneps nieuws" links, 2 knoppen heb toegevoegd, van de Gelderlander mbt Gennep en van Gennep Gezien.

Aardig dus om ook eens een paar van die berichten te belichten: de Gelderlander bericht dat de Niers ernstig vervuild is vermoedelijk door de intensieve landbouw. De reacties leveren een heftige discussie op. Wat ze echter over het hoofd zien is dat de Niers door de Gelderlander blijkbaar als beek beschouwd wordt. De Niers een beek????? Het plaats het Genneps volkslied toch wel in een vreemd daglicht en het idee dat Gennep aan een beek ligt (kan dat eigenlijk wel) klinkt mij ook vreemd in de oren.

Verder in de Gelderlander nog berichten over minder bouwen op de Heikant en zelfs "Gennep heeft veel te veel bouwplannen". Ook hier niets nieuws onder de zon. Want in 2007 (8 jr geleden!) waarschuwde ik hier al voor in een update "het 1200 woningen plan" . Tja. Had men beter geluisterd, of nog beter: beter nagedacht, dan had dat Gennep miljoenen gescheeld......

Gennep gezien wordt gevuld door Frans Thonen en bericht meer over het wel en wee in de regio. En natuurlijk is het dan leuk om de verhalen te lezen over de diamanten bruiloften, maar ook de Afferdenaar die een lintje van de Paus kreeg voor zijn vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen wat mij betreft niet genoeg in het zonnetje gezet worden. En dan heb ik het met name over die vrijwilligers die anoniem hun werk doen. Rechts het Heilig Hart beeld dat in de Wagenstraat staat en volgens mij nog een geschenk is van de Gennepse bevolking (werd in de 30-er jaren op de hoek ZO Wal-Zandstraat gezet). Ziet u hoe mooi wit dat beeld weer is. Daar heeft zo'n anonieme vrijwilliger met een keukentrapje, een emmer sop en een borstel in februari behoorlijk op lopen schrobben. Chapeau, want daar neem ik mijn petje voor af. En ook in Gennep gezien het bericht dat Tonnie Jansen van Tuinzicht zich nog niet gewonnen geeft. Ik weet nog dat Tonnie (samen met zijn broer Tinie) in het 1e van Vitesse speelde. Dat was nog op de Groes. Tonnie was verdediger en die kon je beter niet tegen komen. De gemeente is dus gewaarschuwd, en weet wel dat Tonnie niet van geintjes houdt zoals de gemeente hier uit haalt. O ja: Tonnie is trouwens ook nog vrijwilliger geweest: hij was jeugdleider bij Vitesse en heeft jaren de oud papier actie georganiseerd. Daar heb ik zelf ook nog an meegedaan en ook dat was bikkelen. Toen nog niet met vuilnisauto's maar op een platte wagen opstapelen en weer afladen.
Uitbottende bomen langs de Niers. En ik ben nu al blij met bloeiende paardebloemen
Mooie detaillering van het houtwerk van het voormalig hotel Verzet in de Niersstraat
en de lucht boven Gennep op 1e Paasdag
in de Steendalerstraat wordt tegelijkertjd energie opgewekt en energie verbrand
En bij hotel de Kroon hebben ze blijkbaar zaterdagavond buiten gezeten. De dekens lagen er 1e Paasdag 's ochtends nog buiten
Een zorgzaam persoon heeft er verder voor gezorgd dat dit paaltje op de Markt het niet koud krijgt. En hier rechts zien we de Niers op 1e Paasdag. oude tijden herleven..
Ondernemen met ballen

Al eens goed naar die opnames van de ooievaars gekeken?

Van 25 op 26 mrt verscheen er ineens iets nieuws in beeld. (kijk maar eens op de oude opnames van 25 en 26 maart). Op de schoorsteen van Rob Verbeek zat ineens een reclamebord "www.robverbeek.nl". Een pluim voor degene die dit bedacht heeft. Gratis reclame op een nationaal veel bekeken website. Je moet er maar opkomen. En ik wist niet eens dat ie ook een webwinkel had. Nu wel dus.

Een mooi initiatief. En omdat ik dit toch wel bijzonder vind, voor deze ene keer reclame op www.gennepnu.nl: www.robverbeek.nl

Duurzaam Gennep

Wat een mooie Pasen vandaag. Vooral vanochtend: een strak blauwe lucht en een stralende zon. Helaas kwamen na de middag wolkenvelden een beetje spelbederf spelen. Enfin: het was een mooie dag voor terrasjes, zoals hier rechts op het fonkelnieuwe terras van het Geveltje, (of beter Brasserie het Geveltje) dat afgelopen week haar deuren openden. Succes gewenst!

Het plaatje links toont de opbrengst van mijn zonnepanelen vandaag en u kunt mooi zien wat de wolken met de energie-opbrengst deden. Uiteindelijk toch nog ruim 30kWh en dat is mooi voor de 5e april.

En dat brengt me bij een suggestie die ik aan de gemeente (en aan de burgers van Gennep wil doen). Mijn zonnepanelen kosten € 0,91 per Wattpiek. (en elke wattpiek brengt ongeveer 0,85 kWh per jaar op. Mijn plan is in ieder geval meer levensvatbaar dan het zonnepark op de Brem, kan de burgers aanzienlijke voordelen opleveren en levert de gemeente een rendement op van tenminste 4% op haar tegoeden. En tenslotte: we hebben maar 1 aarde en daar moeten we zuinig mee omspringen; het voorstel is uitermate goed voor duurzaamheid. Het voorstel aan burgers en gemeente Gennep luidt:

Burgers
  • U betaalt gedurende 8jr 10% minder voor een groot deel van de door gebruikte elektriciteit
  • Na 8jr bent u volledig vrij en volledig eigenaar van de zonnepanelen op uw dak
  • Daarna betaalt u niets meer voor de door u opgewekte elektriciteit
Gemeente
  • U krijgt 4% rendement op uw vermogen
  • U komt bekend te staan als een van de duurzaamste gemeenten
  • U helpt uw inwoners

Het voorstel betreft huiseigenaren (met een dak in ZO, O of OW richting), maar iets dergelijks (in aangepaste vorm) kan natuurlijk ook voor huurders worden bedacht, al dan niet in samenwerking met de woningcooperatie.

Het voorstel aan huiseigenaren is (met een dak in een enigszins gunstige richting): U sluit een contract met de gemeente verplicht uzelf om een deel van uw elektriciteitsrekening niet aan uw elektriciteitsbedrijf maar aan de gemeente te betalen voor een periode van 8jr. Daarbij krijgt u een korting van 10% op de prijs. (dus ipv €0,21-€0,23 per kWh betaalt u voor deze kWh maar €0,19 per kWh). Na 8jr vervalt deze verplichting en hoeft u voor de door de zonnepanelen op uw dak opgewekte elektriciteit niets meer te betalen.

De gemeente regelt alles en laat de installaties plaatsen voor haar rekening en met een contractuele overeenkomst met de huiseigenaar zoals hierboven beschreven. Na 8jr is de investering volledig afbetaald inclusief 45 interest per jaar van het nog uitstaande bedrag voor de gemeente. Het vermogen van de gemeente blijft volgens mij intact. Ipv het bij banken te parkeren, wordt het deels bij de eigen burgers geparkeerd en ook nog tegen een aantrekkelijk rendement van 4%.

Indien hier bv 500 huishoudens aan mee zouden doen, dan bedragen de kosten ca € 1,5 miljoen en is de jaarlijkse elektriciteits-opbrengst ca 1.250.000 kWh

ikzelf heb €0,91 per geïnstalleerde Wattpiek betaald, maar voor deze case ga ik uit van € 1,10 per Wattpiek (Alhoewel ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat de gemeente niet tenminste een betere prijs kan bedingen dan ikzelf en zeker bij een grote opdracht). Per Wattpiek, wordt per jaar ca 0,85 kWh gegenereerd welke dan 0,85 x €0,19 = € 0,16 oplevert. per huis kunnen ca 12 panelen met in totaal ca 3000 Wattpiek geïnstalleerd worden.

Deze constructie kan overigens ook voor scholen, sportverenigingen enz worden toegepast. Voor huurders idem, maar dan in samenwerking met de huiseigenaren. En ja, natuurlijk moeten in het contract een aantal zaken geregeld worden.

Hoe het ook zij: een WIN, WIN, WIN situatie. (Burgers, Gemeente, Milieu)

1 ei is geen ei
U kent het Paasliedje wel: 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei en 3 ei is een Paasei. ik vraag me af hoe dat dan met 4 eieren moet, want de ooievaar op het stadhuis heeft inmiddels het 4e ei gelegd. Ik weet trouwens niet of we daar zo blij mee moeten zijn, want volgens mij voeden ooievaars niet zoveel kuikens op. En ik kan me verleden jaar nog herinneren....
1 april, I'm back

Zoals sommigen al begrepen hadden. Natuurlijk gaat www.gennepnu.nl door. En even voor de goede orde: natuurlijk gaat het er mij niet om dat er naar mij "geluisterd" wordt. Iedereen moet altijd zelf zijn afwegingen maken, waarbij de uitkomst bij verschillende mensen vaak anders zal zijn. Wat wel belangrijk is, dat goed alle aspecten worden meegenomen en dat naar het geheel gekeken wordt. Een gezond boerenverstand is daarbij niet verkeerd. Mijn moeder zei vroeger altijd: "als iemand in de Niers springt, spring jij er dan ook achter aan? ". Een wijze raad: maak altijd uw eigen mening op en loop nooit klakkeloos achter anderen aan (en dus ook niet achter mij :-) ). Overigens bedankt voor alle steunbetuigingen. Fijn om te horen. En mijn verontschuldigen aan diegenen die misschien wat al te heftig geschrokken zijn. En tenslotte: de (zeker de oude) foto's en filmpjes zullen altijd bewaard en toegankelijk blijven voor Gennep en de Gennepenaren, op deze site of elders. Dat is wat mij betreft belangrijk.

Terug tot de orde van de dag: wat een storm gisteren en ook nog een beetje vandaag. Gisterochtend rond 8 zag ik dat 4events al de marktspullen aan het opruimen was. Geen dinsdagmarkt deze week in Gennep en dat is bepaald uniek. De door bevers aangeknaagde bomen aan de Niers hebben het nog overleefd. Wellicht hun nieuwe doelwit meer stroomafwaarts niet (zie foto van Sidney Laracker van midden maart van bomen bij het Genneperhuis). Ik had gisteren vooral te doen met fietsers, maar ook 's avonds met de harmonie met hun collectebussen. Hopelijk hebben ze vanavond in zuid, op hun laatste collectedag minder last van het weer.

di-ochtend 31 mrt, 08:10: 4Events ruimt marktspullen weer op voordat die over de straat waaien. De markt gaat vanwege de storm niet door
de bomen aan de Niers hebben het overleefd. De foto van Sidney Larackers van midden maart laat zien dat de bevers inmiddels hun heil verder stroomafwaarts hebben gezocht.
woeste luchten boven Gennep. Hier blijken ook weer de tekrotkomingen van het fototoestel tov het menselijk oog
Maar het weer en het licht levert ook mooie plaatjes op. De narcissen staan in bloei. En geel hoort bij Pasen (as zondag)
Het weer van gisteren is ook goed te volgen op de registratie van mijn zonnepanelen. Goed is de afwisseling van zon en buien te zien. In totaal hebben ze gisteren toch nog 19,8kWh opgebracht, niet slecht voor zo'n stormachtige dag met veel wolken en buien.
Hondenweer! en dan een donateursactie, brrrrr
Wat een hondenweer hier in Gennep. Het stormt, het onweert, niet normaal en het is notabene lente. Ik heb medelijden met de harmonie, die deze week haar jaarlijkse donateursactie houdt, zodat ze in staat blijft om de jeugd de kans te geven op muziekles en daarnaast ook om allerlei gebeurtenissen in Gennep op te luisteren. Persbericht harmonie. " . Slechts drie avonden doet de harmonie een beroep op u! U kunt er zeker van zijn, dat uw bijdrage goed besteed zal worden. Mocht u ons missen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer: NL57RABO 01406.23.809 t.n.v. harmonie Gennep. Wilt u misschien meer weten over muziek of muzieklessen? Neem dan contact op met Dorien via info@harmoniegennep.nl . " De foto links is trouwens uit 2006. Ook toen was er, in een nog iets ander uitziend Gennep, donateursactie in de regen.

Ook een persbericht van Jong nederland,, van de actie Nederland Doet van vorig weekend. Hiernaast nog een aantal plaatjes van die actie.

 

Hier rechts ook nog een paar plaatjes van de kampioenswedstrijd van Vitesse. Zo te zien kan het veld na die wedstrijd wel afgeschreven worden. Wellicht is kunstgras toch niet zo verkeerd, alhoewel ik niet weet of kunstgras wel zo geschikt is voor buikschuivers.

een afgeladen tribune

aandachtig publiek

het veld na de wedstrijd

de kar staat te wachten

Ook nog een paar plaatjes uit Brazilié, waar ik afgelopen week voor mijn werk was. Wat een groot land is dat. Na ongeveer 7,5 uur vliegen vanaf Schiphol kom je boven land ten westen van Fortaleza in Brazilië. En dan is het nog 4 uur doorvliegen naar Sao Paulo. Sao Paulo ligt ongeveer 450km ten westen van Rio en is de grootste stad in Brazilië met zo'n 22 miljoen inwoners (dus veel meer dan in heel Nederland. Ik heb nog nooit zoveel flats bij elkaar gezien als daar). En van Sao Paulo is het door naar Riberao Preto (nooit van gehoord, maar met 1 miljoen inwoners) en later Sao José de Rio Preto. Het is daar suikerriet land (links sta ik tussen het suikerriet). Honderden kilometers suikerriet. Etanol voor in de auto kost dan ook maar € 0,60 per liter.

Wel lastig is dat weinig Brazilianen Engels spreken. Dus we hebben die 2 dagen training moeten geven met een tolk. Gelukkig heb je voor het inspecteren van fabrieken geen tolk nodig. Wel aardige mensen daar en zeer aangename temperaturen. In het binnenland was het 35 graden en daar was notabene net de herfst begonnen.

Foto rechts: Veel gelovigen ook in Brazilié al zal de naam op de nummerplaat waarschijnlijk wel de eigen naam van de eigenaar zijn. maar wie weet.
De kampioensfilm

En, omdat dit voor spelers en Vitessenaren toch wel een speciale gebeurtenis is, is deze film vrijelijk te downloaden

Vitesse"08 KAMPIOEN

Met een 1-0 overwinning op SVEB is Vitesse"08 vanmiddag op een kletsnat veld op de Heijkuul kampioen geworden (Zuid II, 4e klasse G). Met veel gejuicj, buikschuivers, champagne en bier werd dit kampioenschap begroet. De platte kar (eigenlijk vrachtwagen) stond al te wachten op de kampioenen. Als u straks herrie hoort, dan weet u waar dat vandaan komt. Proficiat Vitesse. Ook leuk vind ik trouwens dat ik een aantal van de spelers (lang geleden) zelf nog getraind heb :-).

het eerste ei!

Gisteren kwam ik terug van een weekje werk in Brazilië en de ooievaars hebben blijkbaar op mijn terugkomst gewacht. ;-) Gisteravond hebben ze het eerste ei gelegd! 1 week voor Pasen.

En dat in die regen en die wind. Vitesse heeft het niet getroffen, want vanmiddag kunnen ze kampioen worden op eigen veld. En dan is het natuurlijk een stuk leuker als het droog is en een beetje lekkere temperatuur. En dan lopen ze nog risico dat het wordt afgelast vanwege de vochtgevoeligheid van hun veld. Later meer.

Ze hingen met de benen buiten

De toeschouwers hingen met de benen buiten bij de wedstrijd van de dames van Flamingo's tegen Prima Donna. Maar het ging dan ook ergens om. In een zinderende wedstrijd wonnen ze met 3-1 van de in de ranglijst net onder hun staande dames van Prima Donna. Schrale troost voor Prima Donna was wellicht dat ze een erg mooie en luxe touring car hadden voor hun verre terugreis. In verliespunten staat Flamingo's nu gedeeld 1e (2 wedstrijden minder dan de koploper) en de komende 4 wedstrijden bepalen er iets heel moois (eredivisie) te wachten staat. Vandaar dat ik dat leuke appie-plaatje links wel mooi vond voor deze update.

Bij de heren was het een heel stuk rustiger en de heren verloren met 1-3 en staan stijf onderaan met hun sterk vernieuwde en verjongde team. Jammer dat ze de 11-4 voorsprong in de 1e set niet konden volhouden.

Maar ook dames 2 won en ook met 3-1 van de nummer 4 van de ranglijst. Ze staan nu 2e. Erg mooi, want erg veel jonkies in dat team.

de heren verloren met 1-3

dames 2 won met 3-1

De zonsverduistering in beeld.

Op vrijdag 20 maart 2015 was er dan de zonsverduistering en velen keken er met spanning naar uit. Maar helaas, het was zo mistig boven Gennep dat er weinig van te merken viel. Het was ietsjes minder licht en dat was het dan. Geen foto's van de zonsverduistering boven Gennep, maar gennepnu heeft toch de zonsverduistering in beeld. Links ziet u de weergave van de stroomopbrengst van mijn zonnepanelen, waar de zonsverduistering uitstekend te zien is. De zonsverduistering zou zo'n 84% van de zon betreffen en ook dat klopt. De stroomopbrengst liep met zo'n 83% terug van 600 Watt naar zo'n 100 Watt.

Na een paar werkelijk schitterende dagen rond 13-14 maart is het nu weer afzien. Waterkoud noemen ze dat, maar de natuur laat zich niet weerhouden (en de mens ook niet). De vogels vormen allemaal paartjes net als de ooievaars op het stadhuis.

Er wordt af en toe stevig gevochten, zoals hier op de Niers waar 3 meerkoeten om 1 vrouwtje vechten
Vreemd koppeltje ganzen aan de Niers. Het rechtse exemplaar heeft vreemde dingen om zijn poot en zijn nek. Misschien dat iemand weet wat dit is?
Aan de overzijde van de Niers een hele grote kudde schapen. Het lijkt wel op oude tijden herleven toen Gennep nog een arm achtergebleven gebied was met veel schaapsteelt.
Deze 2 schapen zijn nog aan het oefenen op het gezegde "als 1 schaap over de dam is". Ze maken nog niet veel aanstalten tenminste.
De camper-plaatsen op de Martinushog zijn gereed. Nu maar wachten op klandizie.
En op het Europaplein is men driftig met de riolering bezig.
Vrijdag 20 maart werd een andere wending gegeven aan het lied "vader Abraham`. Hier is het `Slager Abraham`
De natuur ontwaakt. Gennep nog niet echt gezien de borden van "hoofdstad van de smaak" uit 2012. Toch alweer 3 jaar geleden....
In het kader van NL Doet waren op verschillende plaatsen Gennepenaren actief zoals hier bij de Martinuskerk. Ik zag zelfs de pastoor actief in de weer met het bijeen harken van bladeren. Dat zou vroeger toch ongekend zijn.
Anderen waren weer sportief in de weer op de zaterdagmorgen. Oefenen voor een betere conditie? of een wedstrijd in de toekomst? of een strak lijf in de zomer?
Ook op de vrijdagmiddag allerlei acties op verschillende plaatsen in Gennep. Wat ze aan eht doen waren? Ik weet het niet, maar de winter lijkt in ieder geval ten einde te komen.

Vandaag, zaterdag 21 maart is trouwens nationale compostdag. Maar niet in Gennep. Men heeft bij de gemeente blijkbaar niet goed opgelet, of zou die compost-uitreiking in Gennep op een andere datum komen?

Voor de geïnteresseerden: het plan voor de Brugstraat. De Brugstraat moet ook een 30km zone worden en de voorrangsregels voor de zijstraten (het Straatje ed) worden ook veranderd. Het plan ziet er trouwens beter uit dan ik eerder verwachtte.
En nog een plaatje van vorige week zaterdag toen vooral de SP en de PvdA actief aan het campagne voeren waren. Het centrum van gennep kleurde inderdaad rood. Erg leuke ludiek actie van de PvdA overigens met die mobiele zebra om (het gebrek aan) veiligheid in de shaqred space te benadrukken. Helaas maakte de politie er blijkbaar een einde aan..

En dan nog even Tuinzicht. Blijkbaar geeft Tonnie Jansen zich nog niet gewonnen, gezien het artikel in de Gelderlander van vandaag. link naar artikel gelederlander 22 mrt 2015 . In eerste instantie dacht ik, hij heeft geen schijn van kans. Maar bij nadere beschouwing: tav de boete, hoe onrechtvaardig die ook is, formeel is er weinig tegen te beginnen. Echter, de schade die Tonnie jansen hierdoor oploopt, is veroorzaakt door de Gemeente Gennep. De Gemeente Gennep heeft hem tot verhuizing naar een industrieterrein bewogen. Daar had de gemeente niet geregeld dat de bestemming ook geschikt was voor detailhandel. De gemeente is dan dus ook de oorzaak van de vertraging waardoor Tuinzicht net niet op tijd gereed kon zijn. De gemeente is derhalve voor tenminste een groot gedeelte schuldig en dan zijn er derhalve ook wellicht civiel-rechtelijke mogelijkheden voor een schade-verhaal. Dan kan ie wellicht ook nog zijn eigen juridische kosten verhalen. Wie weet.

Ondertussen is het de vraag hoe dit in de politiek en de gemeente verder gaat. D66, PvdA en VVD vinden de hele gang van zaken kwalijk en willen naar een pro-forma boete (zie ook door gemeenteraad in feb 2014 aangenomen motie). De CDA en KERN zijn meer formeel-juridisch bezig en bang voor precedentwerking ipv dat deze partijen rechtvaardig zijn. Dit zegt misschien ook wat over deze partijen. Het hangt dan dus op de SP, wat doen die? Erg leuke tweet derhalve van de VVD die zich afvraagt op de SP de partij is van "afrekenen" of van "100% sociaal". Het komt er dus op neer: is de SP sociaal of niet?????? Bijna een kwart van de Gennepenaren heeft voor de provincie op de SP gestemd en ik ben dus benieuwd naar wat hiermee gebeurt en of op een volgende verkiezingsposter weer het woord "sociaal" komt te staan??.

SCHANDALIG

Het college van Burgemeester en Wethouders hebben gisteren (17 mrt 2015) blijkbaar besloten om Tuinzicht, de zaak van Tonnie Jansen, en daarnaast zonodig zijn woning in Gennep executair te verkopen voor het innen van een boete. Het college heeft aan de gemeenteraad een raadsinformatiebrief van die strekking gestuurd.

Ik heb het al vaker over deze zaak gehad, oa in 2009 (link), in 2011 (link), en in 2012 (link).

Zijn zaak en desnoods ook zijn woning dreigt, volstrekt onrechtvaardig, onder zijn kont uit verkocht te worden door de gemeentelijke overheid. Diep en diep triest en een beter voorbeeld dat je maar beter helemaal niks met de gemeentelijke overheid te maken kunt hebben, kan ik niet verzinnen. Geen mens met gezond verstand zou dit doorzetten. Want hoe formeel juridisch ook correct, dit is volstrekt onrecht en onrechtvaardig en ikzelf zou er voor passen om linksom of rechtsom met dergelijk gedrag en/of handelingen geassocieerd te worden.

Als ik in het college zou zitten of in de gemeenteraad, in de coalitie of in de oppositie, ik zou mijn zetel opgeven, vanwege dit totale gebrek aan rechtvaardigheid. Het kan toch niet zo zijn dat het gezonde verstand alle betrokkenen verlaten heeft en dat ze op deze heilloze weg verder gaan.

Dus een oproep aan alle collegeleden en gemeenteraadsleden, stel uw zetel ter beschikking zodra dit besluit niet terug gedraaid wordt. Want linksom of rechtsom en of u nu voor of tegen zou stemmen, dit kan gewoon niet! Zo gedraagt een fatsoenlijke overheid zich niet!!!! STOP DEZE KOLDER.

Geef een pro-forma boete van € 1,= en gedraag u als een fatsoenlijke overheid in plaats van een Machiavelliaans monster! Daar wilt u toch niks mee te maken hebben? of wel?????

Wim en Od in actie

Volgende week zijn ook Waterschaps-verkiezingen. Daarom dit leuke filmpje dat op youtube staat. Klik op de foto voor het filmpje

Ooievaars, politiek en doen

De webcam met de Gennepse ooievaars op de site van de vogelbescherming is inmiddels actief. Vandaar dat ik hierboven ook een direkte link heb geplaatst. Hoeft u niet lang te zoeken. Volgende week zijn de verkiezingen voor de Provincie en er wordt als vanouds gekrakeeld. De SP wil afrekenen, de VVD vraagt vervolgens of de SP dan ook de rekening van de advocaat wil afrekenen, verkiezingsborden worden besmeurd, omdat er blijkbaar rechtzaken spelen en we lezen in de Gennepse krant dat we blijkbaar niet zonder de Provincie kunnen. Nou ja, niet zonder kunnen... Aan diezelfde provincie hebben we de molensteen die Floriade, Greenpark en Villa Flora heten te danken. En, notabene, van de Provincie moesten we herindelen, maar zouden we vervolgens een behoorlijke som krijgen (2 miljoen). En zouden al die inspanningen en kosten tenminste niet alleen door Gennep opgehoest hoeven te worden. Maar raadt nu eens waar dat bedrag naar toe ging? Niet naar Gennep (Bergen en Mook), maar naar villa Flora. Dit komt dan nog eens bovenop het geld dat Venlose evenement Gennep zelf al kost. Ik hoor het ze nog zeggen: "als het regent in Venlo, dan druppelt het in Gennep". Tja. Dan vind ik het initiatief om met het land van Cuijk (en Boxmeer) en onze Duitse buren samen te werken toch een stuk belangrijker, als ik eerlijk ben. Ze weten volgens mij in Maastricht nauwelijks waar Gennep ligt en denken ze dat Limburg bij Venlo ophoudt. Ik las ergens dat zelfs op een muurschildering in het Provinciehuis het noorden van Limburg niet eens aanwezig was. Maar dat heb ik van horen zeggen. Heb dat Provinciehuis nog nooit gezien eerlijk gezegd. Maar genoeg over Limburg. Terug naar Gennep: wij hebben onze ooievaars,

maar ook onze bevers in de Niers. Die zijn bij de Niers thv de Irenestraat maar aan een 2e (kleinere) boom begonnen. De eerste vonden ze misschien toch wel te dik. Een stuk verderop hebben ze volgens mij ook wat gemakkelijker begroeiing gevonden om om te leggen, want in de nieuw gegraven zijstroom van de Niers is het nodige houtwerk te bespeuren (foto links). En we hebben natuurlijk ook zwanen, futen, meerkoeten, ganzen, zwaluwen, eenden, reigers en zelfs een verdwaalde aalscholver bij de Niers. De vossen van een aantal jaren geleden heb ik niet meer gezien.

De dierenwereld is in ieder geval behoorlijk actief nu de lente op gang lijkt te komen. Wie ook actief is, is Jong Nederland die over 10 dagen, op zaterdag 21 maart, weer een Jong Nederland doet actie organiseert. PERSBERICHT U kunt op 21 maart zelf helpen om de blokhut verder op te fleuren. Hier rechts nog wat plaatjes van afgelopen jaar.

Jong Nederland kan uw hulp goed gebruiken en zo te zien is het nog leuk ook.

En niet alleen de dierenwereld is actief. Ikzelf heb al aardbeienplanten gezet, op de Martinushof zijn ze de camperplaatsen, die een groot succes blijken te zijn , richting Niersdijk aan het verplaatsen, op het Europaplein zijn ze met grond- en rioleringswerken bezig en er wordt ook driftig gebouwd en verbouwd. De woning naast de huisartsenpraktijk wordt kolossaal uitgebreid tot een (naar ik meen) tandtechnisch centrum, op de plek van take one wordt zo te zien een woonhuis gebouwd en het Geveltje wordt verbouwd tot een brasserie.

Toch een vraag: men stelt dat het Europaplein groener zal worden. Ik vraag me af hoe ik me dat moet voorstellen, als er meer bomen worden verwijderd dan er worden terug geplaatst. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar de aanpassingen aan Gennep Centraal maar ook ZO Wal en Niersweg om die veiliger te maken. Met de inrichting voor het verkeer en verkeersmaatregelen blinkt Gennep nou nog niet echt uit. Ben trouwens ook benieuwd naar die rijbaan-scheiding, die er blijkbaar op de Brugstraat komt. Ik heb zo'n visioen van auto's die de fietsers dan voortduwen, omdat ze helemaal niet meer kunnen passeren. Is dat trouwens ook niks voor de ZO Wal en Niersweg? ;-)

Beleef de lente (en windmolens)

Wat een weertje vandaag. Zo'n 17 graden, strakblauwe lucht. De lente zit in de lucht. Een paar weken geleden stuurde Dot van Bergen me al een mailtje dat 1 van de webcams van de vogelbescherming, waarmee ze verschillende soorten broedvogels in Nederland volgen dit jaar op het Gennepse ooievaarspaar gericht zal staan. En ja hoor. Kijk zelf maar eens op de site van de vogelbescherming "beleef de lente". Komt Gennep weer positief in het nieuws.

de foto links is een screenshot van die webcam, die een beduidend betere beeldkwaliteit oplevert dan de oude webcam. De foto is trouwens van de opname van 6 maart.

Dezelfde dag heb ik trouwens de foto rechts gemaakt.

En waar ook veel over te doen is, zijn de windmolens die men in Duitsland net over de grens wil gaan plaatsen. Windmolens die zo'n 200m hoog zouden moeten worden.

Maar wat is nu 200m. Voor een goed beeld heb ik een dergelijke windmolen eens bij het stadhuis, waar die ooievaars op nestelen en ook de Martinuskerk geplaatst. Zo te spreken om de zaak eens een keer in perspectief te plaatsen. :-)

Nu ben ik hardstikke voorstander van groene energie. Ik heb niet voor niets 30 zonnepanelen op mijn huis liggen (vandaag 28kWh opgeleverd). Maar ik vind ook dat dergelijke discussies eerlijk gevoerd moeten worden.

En ik moet zeggen dat ik die dingen toch wel heel erg hoog vind. Dan zou dat zonnepark op de brem toch een mooiere oplossing zijn om groene electriciteit te maken. Misschien moeten we dat als alternatief aanbieden aan de Duitsers. ;-)

 

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!


Who stop the rain door unecricri 

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

lektech  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!