Niersjaarsduik 2009

Er waren toch nog bijna 30 dapperen, die in het ijskoude weer in het ijskoude water sprongen. 2 albums, 1 van mij en 1 van Marco. Veel plezier.

album Harm
album Marco
klik op het plaatje links voor een korte vuurwerkimpressie uit het Gennepse van 1-1-09.
Plons, de Nierskangoeroe

"Plons, de Nierskangoeroe" bewaakt de lokatie waar morgen de Niersjaarsduik zal plaatsvinden (zie hieronder). Het was er trouwens koud, toen ik de foto maakte, aan het eind van de middag van 31 dec.

Langs de Niers groeit de rijp aan, zodat de dames en heren deelnemers morgen maar beter schoeisel aan kunnen houden. Hieronder een paar plaatjes van de Niers van vandaag en gister. Ik zag onder andere jagers op pad aan de overzijde van de Niers.

Niersjaarsduik 2009

Morgen, 1 januari, is natuurlijk weer de inmiddels traditionele Niersjaarsduik in het Nierspark bij de Martinuskerk. Aanvang is om 14:00h.

Bombakkes heeft een speciale website ingericht met alle details. SITE NIERSJAARSDUIK

Dè gelegenheid om elkaar de beste wensen te doen toekomen en natuurlijk om de dapperen te bewonderen (het water schijnt zo'n 3-4 graden te zijn). Of wellicht behoort u zelf tot die categorie??

Genneps Jaaroverzicht
Oliebollen

Marco stuurde nog de foto links van de "oliebollen-baksters" van de Coloradokevers.

Zoals elk jaar staat de kraam op het Europaplein en is de opbrengst bedoeld voor de jeugdige carnaval-vierders van Gennep.

Dus...: als u nog oliebollen wilt of het jeugdcarnaval wilt steunen, dan kunt u nog terecht op het Europaplein (beide tegelijk mag natuurlijk ook, zowel oliebollen lusten als jeugdcarnaval steunen)

De Lotto Jackpot van 17,8 miljoen is maandag 29 dec in Gennep gevallen. Dat is nu eens een "kerst-verrassing", ergens in het Gennepse....: zie LINK Gennep.nu wenst de gelukkige in ieder geval veel geluk en plezier met dat enorme bedrag.

Het jaaroverzicht is inmiddels geactualiseerd en een paar foutjes zijn eruit gehaald.

Genneps Jaaroverzicht
Schaatsen op de Ziep

Genneps enige echte jaaroverzicht, natuurlijk van www.gennep.nu

Er kan in 2008 toch nog geschaatst worden. De eerst dapperen gingen op zondag 28 december het ijs van de Ziep op. Een enkeling moest het met een nat pak bekopen. Op maandag 29 december was het druk op de Ziep. Alhoewel ik wel moet bekennen dat het ijs op sommige plekken behoorlijk kraakte. Een foto-impressie van Gennep.nu (later vandaag volgt nog een film-impressie). En ik moet nu natuurlijk het jaaroverzicht nog aanpassen..

Foto-album 29dec"08................................Film-impressie

En Marco is er vanochtend op uitgetrokken om in de vroege ochtend foto's te maken. Zijn foto's kunt u vinden op de volgende LINK

U kunt het jaaroverzicht op uw computer bekijken, maar ook opslaan om te bewaren of om op uw televisie te bekijken. (druk dan op de rechter muisknop en kies "doel opslaan als". Hieronder staan ook de vorige jaaroverzichten van 2005, 2006 en 2007. Als u de jaaroverzichten opslaat en bewaart, kunt u over enige jaren altijd nog eens nakijken wat er in Gennep in dat jaar gebeurd is. Ik wens u allen, het allerbest voor 2009. Harm

Burgemeester wordt op haar wenken bediend

In de laatste "Schout en Schepenen" vertelt de burgemeester dat na de wegen en de stenen (bolwerken, circulatieplannen enz), de gemeente nu op zoek is naar de invulling om Gennep aantrekkelijker te maken. De gemeente en de burgemeester worden op de wenken bediend middels het voorstel van de stichting Monarch voor het oude stadhuis. Een laagdrempelig "huis van de burger van Gennep", waar op thematische wijze allerlei onderwerpen worden belicht zoals bv: Gennep en het water, Gennep als Spoorstad, het Genneperhuis met het verhaal hoe we het aan de bekende zilvervloot te danken hebben dat Frederik Hendrik een leger bij elkaar kon krijgen voor de verovering van eerst den Bosch en daarna Gennep. En zo zijn er nog veel meer thema's: Gennep en papier (1e papiermolen van Nederland en later de Page), de geschiedenis van het gebouw zelf, Gennep in de vaart der volkeren, het pottenbakken, de archeologische vondsten, maar zelfs Gennep op prentbriefkaarten. Teveel mogelijkheden om op te noemen. Monarch heeft de bedoeling dat de deur open staat (geen entree oid) en dat er licht verteer is. De Raadzaal kan gewoon in gebruik blijven en bouwkundige ingrepen blijven beperkt. Wilt u het schrijven van de stichting Monarch vers van de pers zelf lezen druk dan op de volgende LINK VOORSTEL MONARCH (wordt morgen op gemeentehuis bezorgd). Als het lukt, dan wordt Gennep niet alleen voor de burger, maar ook voor de toerist weer een stukje aantrekkelijker.

Over de Niersdijk, die er erbarmelijk bij ligt. Goof heeft wat "diepte-research" gedaan bij de gemeente en bij het Waterschap. Tja....! Zwartepieten heet zoiets!

Gemeente (omgevingsloket), op 10 december 2008:

" De Niersdijk is in het bezit van Verkeer en Waterstaat, postbus 2222, 4800 CE  Breda. De gemeente Gennep heeft recht van Opstal. Volgens de heer Strijbosch van gemeente Gennep is Verkeer en waterstaat ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de Niersdijk."

Waterschap (dhr Valckx), telefonisch op 23 dec 2008:

" Het beheer en onderhoud van het dijklichaam ligt bij het waterschap. De gemeente is toestemming verleend om op het dijklichaam een 'fietspad' aan te brengen en heeft daar het beheer en onderhoud over!"

Kaarsjesavond 2008
Fotoalbum van kaarsjesavond 2008 (22 dec 2008)
een korte sfeer-impressie (filmpje)

Toch even melden: PicaMare heeft sinds kort een eigen kerstboom. Het is in ieder geval een goed teken dat ze de signalen oppakken. En ook aan de bewoners van het Pagepark zijn inmiddels harde toezeggingen gedaan voor verlichting op de van Rijssenbeeklaan (van Wijnen), hondepoep-bakken (de 1e al gezien) een een speelterrein voor de kinderen (gemeente). De gemeente had realisatie van een speelterrein eigenlijk toegezegd nog vóór eind 2008. Dat wordt nu dus vóór de lente.

Kerstversieringen

Als elk jaar weer een impressie van de Gennepse kerstversieringen.

Toekomstfoto's!

2008 loopt op zijn eind en ik heb u dit jaar al heel wat foto's getoond en zaken bericht, inclusief een aantal scoops. Maar deze keer gaat gennep.nu nog een stapje verder. Ik toon nu een aantal foto's van een gebeurtenis die nog niet eens gebeurd is.........

want aanstaande maandag 22 dec is het weer kaarsjesavond en zal Mirso u bovenstaande lichtshow tonen, afgebeeld op het Petershuis en wel vóór en nà de samenzang. Leuk is ook dat de foto rechts een foto van kaarsjesavond van afgelopen jaar is, afkomstig van gennep.nu

en nog meer toekomst! Of wellicht ook niet. We zullen zien. (maar misschien wel een scoop): De verbouwingsplannen van het gemeentebestuur van ons 4 eeuwen oude stadhuis om deze horeca-gereed te maken, zodat er couverts van € 50,= geserveerd kunnen worden. De huursom zou blijkbaar €60.000 tot €65.000 moeten bedragen.

kelder
begane grond
1e verdieping (nu raadzaal)
zolder

De Gennepse stichting Monarch, die opkomt voor het behoud van gebouwen en de Gennepse cultuur vindt het plan niet echt geweldig en is bezorgd over dit echt Gennepse gebouw, waarin zovele eeuwen Gennepse geschiedenis zijn neergeslagen. De stichting schreef een brief aan de gemeente: BRIEF MONARCH . De reactie van de gemeente was als volgt: ANTWOORD GEMEENTE

Een boomhut van 3 ton, èn... het raadsel

O ja, als u vindt dat ik het te vaak over de overheid heb, dan kunt u deze update het beste overslaan.....

In de Gelderlander stond vandaag een artikel, dat de Provincie maar liefst een kleine 3 ton subsidie geeft aan het bedrijf met de boomhut. (Artikel Gelderlander) Ik weet niet of ik de enige ben, maar mijn mond viel van verbazing bijna open.

Dat is dezelfde boomhut, waarvan het twijfelachtig is of er überhaupt een bouwvergunning voor verleend is en waar bij opening eerder dit jaar de hoogwaardigheidsbekleders van Provincie en Gemeente ruim aanwezig waren. Die wordt door diezelfde overheid ook nog eens gesubsidieerd... Misschien is het een idee voor U om ook maar een boomhut te gaan maken. Wellicht komt u dan ook in aanmerking voor een subsidie van 3 ton. Een bouwvergunning heeft u blijkbaar niet nodig en de bouwregels (zoals het bouwbesluit), daar hoeft u zich niks van aan te trekken, Dat hadden we trouwens ook al gezien bij de Norbertushof. Regeltjes gelden denk ik alleen voor mensen die iets aan hun huis willen veranderen of een dakkapelletje willen plaatsen. (noot Harm: let wel: ik heb niets tegen de boomhut. Ik vind het zelfs best wel een geinig ding. Maar ik heb wel bezwaar tegen de willekeur van de overheid en ook tegen de achterkamertjes-politiek die bedreven wordt)

O ja: ook gezien dat mijn bericht over de oud/nieuwe kerstversiering vandaag in de Gelderlander was gekopiëerd? (Artikel)

De uitkomst van het raadsel (waar is het géén kerstfeest in Gennep)?

Afgelopen maandagavond liep ik langs PicaMare na afloop van de KBO-kerstviering die in PicaMare gehouden was en ik sprak een paar van de deelnemers. Men was enthusiast over de middag en de maaltijd. Er was echter 1 grote teleurstelling. Dat was het feit dat er in heel PicaMare geen kerstboom, kerstversiering of zelfs kerst-takje te vinden was. Ik realiseerde me toen dat dat klopte. Ook bij het kerstconcert van zondagmiddag was de kerst-entourage 0,0. Triest om te constateren. Waar alle zaken feestelijk versierd zijn tot en met de chinees toe en hetzelfde geldt voor woningen en zelfs de openbare weg (alhoewel de meningen verschillen over de kwaliteit), is er in PicaMare helemáál niets versierd. Blijkbaar is er iets heel erg mis met de uitbater van de zaal en is het niet slechts een kwestie van "opleuken" van de zaal, zodat het wat minder op een sportzaal lijkt, zoals de politiek schijnt te denken.

Het blijkt maar weer eens dat overheden en stichtingen zich verre moeten houden van zaken die veel beter kunnen worden overgelaten aan particulier initiatief. Vergelijk (de aankleding van) hotel de Kroon, de Witte Olifant, de Dragonder of willekeurige ook welke andere zaak, maar eens met de "prestatie" van de gemeente/ESG. Ik weet waar ik de voorkeur aan geef!!. En het gebeurt nog efficienter ook. Ik geloof niet dat 1 van die exploitanten het in zijn hoofd zou halen om aan de Coloradokevers € 70,= te vragen voor het gebruik van de kapstokken, zoals ESG doet. En dit geeft ook te denken voor de plannen om het oude stadhuis voor eigen rekening om te bouwen tot een horeca-gelegenheid en wel voor het lieve sommetje van meer dan 7 ton (incl BTW). Ik kom hier binnenkort nog op terug, want er is veel meer over te zeggen. Achterkamertjespolitiek van de hoogste orde is momenteel gaande!!
Over regels, oud/nieuw en "volle" riolen

De vaste bezoekers van deze website weten dat ik me nogal druk heb gemaakt over alle gebreken in de noodbehuizing van de Norbertushof, maar ook over het feit dat er slechts één enkele lift (met gebreken) is en dat deze lift niet is uitgevoerd als brandweerlift. Want tenslotte is een eventuele ontruiming van vooral de 1e verdieping een problematische affaire, waarvan we hopen dat het nooit zover komt. Pantein doet inmiddels zijn best en ook een 2e lift is besteld. Zo ver zo goed. Nu nog hopen dat die 2e lift daadwerkelijk ook wordt uitgevoerd als brandweerlift. Volgens mijn gesprekken met zowel de direktie van Pantein als met de brandweer, stellen overigens zowel de brandweer als Pantein dat het huidige gebouw al aan alle eisen voldoet.. Maar is dat wel zo? Kennen ze de regels wel?

Vandaag heeft minister Ter Horst van Binnenlandse zaken een nota geschreven over veiligheid en rampen. Daarin worden ondermeer de opkomsttijden van de brandweer nader uitgewerkt en wordt de richtlijn voor de tijd dat de brandweer na een melding gearriveerd moet zijn voor gebouwen als de Norbertushof 6 minuten. (Tijdschijf uit de nota van Min Ter Horst) Voldoende aanleiding voor mij om ook het bouwbesluit met alle regels voor gebouwen er nog eens op na te slaan. (Bouwbesluit) Dit is weliswaar een hele dikke pil, maar kijkt u eens op blz 107 en verder. Daar blijkt dat een verzorgingshuis als de Norbertushof voorzien moet zijn van een brandweerlift! Het gebouw voldoet dus niet aan de regels en heeft nooit voldaan aan de regels! Noch Pantein, noch de gemeente of de brandweer kennen blijkbaar de wettelijke regels. Ik hoop dan dus ook dat er nu snel een brandweerlift wordt geïnstalleerd en dat verder goed wordt nagedacht over hoe het gebouw te ontruimen. Een opkomsttijd van 6 minuten zal immers waarschijnlijk ook niet gehaald worden. (zie ook dit rapport). Overigens blijkt ook hier weer dat al die overvloed aan regeltjes van de overheid ook een heel groot nadeel heeft, namelijk dat niemand door de bomen het bos nog ziet. (de overheid zelf niet eens, laat staan de burger). Om maar niet te spreken over het uitschakelen van het "gezonde verstand" bij al dat verwijzen naar regeltjes waar politici en de overheid zo goed in zijn.

Tonny Wilbers attendeerde me op het verschijnen van de oude feestverlichting aan de gevel van 1 vd oudste zelfstandig ondernemers van Gennep. Het levert een mooi plaatje op van "oude" en "nieuwe" verlichting. En bij een wandeling door de Houtstraat zag ik een stuk riolering liggen, dat opgegraven was. Als u dit ziet, kunt u begrijpen dat dàt riool niet bepaald goed meer kon functioneren.

Ik heb nog een raadsel: wie van u kent de enige plek in Gennep, waar het geen kerstfeest is??

Kerst-concert, -markt en ook nog voetbal

Frank heeft een uitgebreide fotoreportage gemaakt van de kerstmarkt die Jong Nederland ook dit jaar weer op de markt organiseerde. Ikzelf was bij het kerstconcert in PicaMare ten bate van de Nl Hartstichting, waar ondermeer het Genneps Vocaal en de Gennepse Harmonie optraden en daarna ben ik nog even op de Heijkuul geweest om te zien hoe het Vitesse verging tegen Stormvogels uit Siebengewald en vooral nadat deze week de trainer op non-actief gezet was.

De Kerstmarkt van 2008 (Frank)
Het kerstconcert in PicaMare
Vitesse-Stormvogels. Het werd 0-1, op een zeer moeilijk bespeelbaar veld. Het was van beide kanten zeer matig. Vitesse blijft overigens koploper.
Roze Vogols verpletteren tegenstanders

Ofwel de "Roze Vogols" geven de eigen teams vleugels, ofwel de tegenstanders raken helemaal van slag. Hoe het ook zij: zowel Dames 1, als Heren 1 van Flamingo's versloegen hun tegenstanders vandaag met 4-0. En ik moet zeggen, de outfit van de Roze Vogols doet pijn aan de ogen. Ik heb de wedstrijd van de dames niet gezien, want opa Jan werd vandaag 83, een respectabele leeftijd. Helaas geen foto's van de zittingsavond (Marco heeft het nog gevraagd, maar Bombakkes had het liever niet). Morgen is er kerstmarkt en ook nog een concert in PicaMare. En denkt u aan de kerstkaarten voor Jong Nederland (?) (op de kerstmarkt bij het stadhuis)

Links 2 plaatjes van "roze vogols", rechts het album met wat plaatjes van de wedstrijd van Heren 1 tegen Apollo (4-0)
Van Vogols, Markten, Concerten en Mensenrechten

KERSTMARKT: zondag 12:00h-17:00h

Ik ontving een mailtje van de "ROZE VOGOLS". Ze zijn van plan om er as zaterdag bij de thuiswedstrijden van Flamingo's een ware happening van te maken.
As zondag is vanaf 14:00h concert in PicaMare. De opbrengst is voor de Nl Hartstichting
KERSTMARKT! As zondag is van 12:00h tot 17:00h de jaarlijkse kerstmarkt op de Markt voor het stadhuis, georganiseerd door Jong Nederland. En daar is ook de gelegenheid om de enige echte Gennepse kerstkaarten te kopen, maar ook om met de kerstman op de foto te gaan
60 jaar UNIVERSELE VERKLARING RECHTEN VAN DE MENS
17:00u Flamingo's'56 DS 1 - VoCASA DS 1 19:00u Flamingo's'56 HS 1 - Apollo 8 HS 1 . Tijdens de wedstrijden zal supportersvereniging de Roze Vogols voor sfeerverhogende acties zorgen

Er gebeurt van alles. De trainer van Vitesse is ontslagen, omdat de spelers van de selectie niet meer met de trainer verder willen en blijkbaar is vervolgens ook Eric Corstjes als voorzitter van Vitesse opgestapt (onbevestigd). In Boxmeer komt pal bij het nieuwe Maasziekenhuis ook een nieuw Oncologisch Centrum met gasthotel dat werkgelegenheid zal bieden aan zo'n 550 werknemers. De gemeente heeft het plan opgevat om het oude stadhuis te gaan verbouwen en te gaan verhuren aan een horeca-ondernemer. En er zijn blijkbaar nog meer horeca-plannen op en rond de Markt. Als dat maar goed gaat. Normaliter zorg je eerst voor publieks-aantrekkelijke zaken en activiteiten en heb je vervolgens horeca-voorzieningen nodig. Het lijkt erop dat horeca-voorzieningen door de gemeente zelf als publieks-aantrekkelijke activiteit beschouwd worden. Vreemd. En er bestaat natuurlijk het risico dat de gemeente zichzelf in de voet schiet, want of eventuele concurrentie zo goed is voor de bestaanszekerheid van bv hotel de Kroon en het Kroontje is maar de vraag. Laat staan de uiteindelijke levensvatbaarheid van die horeca in het oude stadhuis. Een huurprijs van € 60.000 tot € 70.000 is tenslotte niet misselijk. Straks laten die geplande horeca-ondernemers het afweten en zit Gennep met de kosten van de benodigde investering van € 700.000. Nee, dan ben ik voorstander om toch even verder rond te kijken en mogelijkheden te overwegen. Bij dit alles zou het oude stadhuis natuurlijk ook gewoon open en toegankelijk moeten blijven voor de eigen burgers.

Australiëganger en Zilver

Het was druk afgelopen weekend. Mijn jongste zusje vierde afgelopen zaterdag dat zij en Mike 25jr getrouwd zijn en maandagochtend in alle vroegte kwam mijn jongste dochter uit Australië terug. Het vliegtuig bleek ook nog eens een uur te vroeg te zijn en om 04:27h op Schiphol te landen zodat we met het welkomstcommittee om 02:15h uit ons nest moesten om ons naar Schiphol te begeven. Voor Anne's wedervaren kunt u terecht op "annesavontuurtjes". (en op haar Hyves pagina natuurlijk). Ook wist Anne te melden dat onze nationale trots van weleer (de KLM) toch niet echt de beste service en het meeste comfort biedt, Tja, dat klopt, dat weet ik uit eigen ervaring ook al lang. Voor beenruimte en een beetje vriendelijkheid zijn er wellicht betere maatschappijen. Anne vond Malaysia Airlines in ieder geval stukken beter.

Pérolles

Een Gennepenaar die zeker een special verdient is Lambertus Pérolles. Aan deze Gennepse fotograaf hebben we te denken dat we zoveel beeldmateriaal rond 1900 van het Gennepse hebben. Zijn achterkleinzoon Bèr Elling stuurde me een mailtje, hetgeen de aanleiding en het begin was van een nieuwe special. De Special. Veel plezier

Begin november kreeg ik een mailtje van ene Bèr Elling uit Tilburg. Bèr schreef: " Geachte heer Teunissen, mijn naam is Ber Elling, mijn moeder is vorig jaar overleden. Met nakijken van haar administratie kwam ik originele foto's tegen van de familie Perolles uit Gennep (mijn overgrootvader was fotograaf Perolles uit Gennep). Mijn oma van vaders kant (Hein Elling) heette Jo Perolles. Het zijn hoofdzakelijk familiefoto's. Ik heb gisteren contact gehad met de heer Peter Roosenboom en die adviseerde mij contact op te nemen met u om evtl. Enkele foto's op de site van Gennep te plaatsen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan zal ik enkele foto's doormailen. Met vriendelijke groet, Ber Elling."

Zo gezegd, zo gedaan en dat is dan de aanleiding voor deze special. De special bestaat uit 2 gedeelten: het 1e waarin ik de foto's gestuurd door Bèr Elling toon. Dit zijn vooral famile-foto's van de familie Perolles. In het 2e deel laat ik een aantal foto's die, waarvan de meeste al op deze website staan, maar die een goed beeld geven van het werk van deze fameuze Gennepse fotograaf.

vlnr Jo Perolles, Lambertus Perolles, middelste vrouw en kind onbekend, Justina Perolles (roepnaam Sjaan), kind op schoot: Antonia Perolles (roepnaam Tonia), vrouw op stoel: Maria Pruem (de echtgenote van de fotograaf)
Foto van Lambertus Perolles, zijn vrouw Maria Pruem en 2 dochters Jo en Sjaan. Het 3e kind, Tonia, werd 8 jaar later geboren.
de typische achtergrond van een foto uit die tijd. De foto's werden nog op een glasplaat gemaakt (met veel pijn en moeite).
Ik heb uw hulp nodig

Een tijdje geleden berichtte ik dat mijn provider gaat stoppen. Omdat ik daarop niet wilde wachten heb ik inmiddels een andere provider gevonden en heb in de afgelopen 3 dagen mijn gehele website op die nieuwe webspace "geupload". Het heeft al met al meer dan 50 uur gekost. Waarschijnlijk zitten er echter nog her en der fouten in de pagina's omdat de lokatie van de oude provider genoemd wordt, ofwel omdat er met het uploaden ergens iets fout gegaan is. U kunt helpen door aan te geven waar op de website links niet werken of waar foto's niet zichtbaar zijn. Bij voorbaat bedankt. En binnenkort? Binnenkort heb ik een nieuwe special en wel over de Gennepse fotograaf Perolles, waaraan we te danken hebben dat we zoveel zo mooie foto's hebben van het Gennep van ruim 100jr geleden. Het adres van de nieuwe site is overigens:

www.gennepnu.nl

Ik zal proberen om zo snel mogelijk het adres www.gennep.nu naar deze nieuwe lokatie te laten leiden en (later) ook om mijn eigen domeinnaam www.harmteunissen.nl weer terug te krijgen. Ik heb hier overigens ook meer plaats. Daarom zijn ook de albums van 2006, 2006 en 2007 weer volledig beschikbaar.

Sky-line
De sky-line van Gennep bij avond (vanaf de Niersdijk) ziet er normaal uit zoals hier rechts.

Maar dat ziet er sinds vanavond een klein beetje anders uit. Een grote 50 prijkt op de gevel van het huis op de kop van de Molenstraat.

En bij nadere inspectie blijken voorbijgangers gewaarschuwd te worden voor de aanwezigheid van "ouderen" en hen wordt gevraagd hun snelheid aan te passen. Een Engelsman in Gennep wordt 50!. En over een week wordt ook nog eens gevierd dat ie 25jr getrouwd is met een "muurbloempje" en nog wel Genneps enige èchte muurbloempje!

Hieronder nog wat plaatjes van afgelopen week: zelfs invallende dooit weerhoudt de jeugd niet plezier te maken in de sneeuw, witte rook lijkt uit de pastorie te komen, een vroeg zonnetje en de Gennepse/|Engelse Abraham..

Over feestverlichting kerstmarkten en -concerten
Over de nieuwe feestverlichting is al veel gediscussieerd en gezegd. Tonny Wilbers stuurde me een mailtje met de foto links en schreef: "Beste Harm. Misschien wel het zoveelste berichtje over de "prachtige "nieuwe feestverlichting. Interviews over hoe het vroeger is gegaan met de financiering etc. etc.. Maar dat was in ieder geval ook verlichting. Maar voor die tijd was er ook een straatverlichting op de Zandstraat en Niersstraat en die kwam niet uit China , Hong Kong of Taiwan., Die werd gemaakt door de zelfstandige ondernemers en bewoners uit die straten zelf, in de werkplaats van mijn vader en die dat was pas verlichting voor die jaren. Deze verlichting heeft heel veel jaren dienst gedaan. er is zelfs een " oude " nog steeds zelfstandige ondernemer die hem vandaag van de zolder af heeft gehaald en hem weer aan zijn gevel wil gaan hangen..................Over deze verlichting zal nog dikwijls gesproken worden. Bijgaand een opname uit die jaren waar ik het zojuist over had.  Groetjes Tonny ( ex-zelfstandige ondernemer )" Naschrift: Misschien is de huidige verlichting inderdaad niet zo denderend. Echter: men doet zijn best en nog véél belangrijker, het huidige frame is perfect geschikt om als basis te gebruiken voor een verdere versiering met sterren of wat dan ook.

Op 14 december is de kerstmarkt bij het stadhuis, georganiseerd door Jong Nederland. Ik heb begrepen dat er een heuse kerstman maar ook een "living statue" is naast de vele kraampjes en dat de kroost met de kerstman of de "living statue" op de foto kan. Een aanrader dus. Op de kerstmarkt kunnen trouwens ook nog de kerstkaarten gekocht worden met mooie afbeeldingen uit het Gennepse.

Op diezelfde (koop)zondag is er ook nog een kerstconcert in PicaMare, waarvan de opbrengst voor de Nederlandse Hartstichting is. De harmonie en het Vocaal treden op. Zie ook de poster rechts.

Veel plezier (en een goed weekend aan eenieder)

Mijn provider stopt ermee

Ik kreeg vandaag een mailtje van mijn provider (Lycos) dat het bedrijf gaat stoppen. Wanneer en hoe is nog niet duidelijk, maar het heeft wel vervelende consequenties. Bij deze provider staat namelijk zo'n 9 GigaByte aan materiaal van deze site en ook de domeinnamen zijn bij deze provider ondergebracht. Het persbericht staat ook op de site van lycos. PERSBERICHT Een oplossing is ook niet zo simpel omdat momenteel alle files en pagina's via webadressen aan elkaar gekoppeld zijn. Verhuizen is dan niet makkelijk. Ik houd u op de hoogte.

Gennep bij nacht (en de lift natuurlijk)

Marco Thijssen heeft gisteravond een serie mooie plaatjes van het Gennepse geschoten toen Gennep nog bedekt was onder een maagdelijk wit tapijt. U kunt al zijn foto's zien op: Link naar Picasa. Een aantal van zijn foto's staan hieronder.

En de lift? Vanochtend ontving ik een antwoord mailtje van dhr Mennen (directeur van Pantein), waarin hij mij de 2e lift bevestigt en waarmee hij en Pantein zich dus aan hun woord houden. Een prima zaak en hopelijk zijn de liftproblemen op korte termijn volledig uit de wereld. Morgenochtend (di 25 nov) zou dit ook in de Gelderlander verhaald worden. Maar nu eerst een paar van de foto's van Marco. Veel plezier. O ja: en denkt u er nog aan om kerstkaarten te bestellen (via deze link)?

Papier- of Sneeuwschepper?
Frank stuurde de foto links en vroeg zich af of de naam van de straat (Papierschepper) wel goed gekozen was. Wellicht was sneeuwschepper meer op zijn plaats geweest. Altijd leuk die sneeuw. Alles ziet er weer schoon uit. Alleen jammer voor de kids dat het niet overdag gevallen is.
ER KOMT EEN TWEEDE LIFT!!!!!!

uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat ook Pantein het inmiddels zat is en dat er morgen een gesprek is met een liftenleverancier over de levering en plaatsing van een 2e lift. Dhr Mennen heeft dat namelijk vanmiddag (zo 23 nov) tegen 1 van de andere leden van de actiegroep gezegd. Daarmee komt dhr Mennen zijn toezeggingen aan ons na. Wellicht heeft mijn mailtje van afgelopen week aan dhr Mennen ook geholpen. Hopelijk wordt die lift dan als brandweerlift uitgevoerd, zodat ie ook voor evt ontruimingen gebruikt kan worden.

De Oranje Vrollie met " 't is wèr bal"

hebben het Schlagerbal 2008 van Bombakkes gewonnen.

De foto is van Sjaak Peters, die Goof in de nachtelijke uren nog even bij mij heeft gebracht. De presentatieprijs was voor de buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat, de winnaars van afgelopen jaar.

En ook wat plaatjes van Flamingo's en wel van Dames 1, Dames 2 en Heren 1. Alledrie de teams wonnen en wel met 4-0 (D1), 3-1 (D2) en 3-2 (H1).
Een WANHOOPSKREET! - al 3!! dagen opgesloten....

Sint, gij bent een goede man, geef ons een nieuwe lift, als het kan

Inderdaad de lift is nog steeds buiten gebruik en bovenstaande kreet zag ik net (zaterdag 14:00h) op de liftdeur van de Norbertushof geplakt staan. De lift ligt er nu dus alweer 3 dagen uit en de bejaarden zijn en blijven opgesloten. Van bestuurders en instellingen geen bericht, want tenslotte wordt aan alle regeltjes voldaan en worden zaken (zogenaamd) "professioneel" aangepakt. Triest dat helemaal niemand de verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat dit voor eens en altijd opgelost wordt door de plaatsing van een 2e lift. Dat lijkt mij een stuk zinniger dan het praten over en verwijzen naar procedures en regels en die zogenaamde professionaliteit. (schrijven aan de bewoners)

beg. grond
bij de trap
1e verdieping
toegang geblokkeerd
Gesodemieter!

Het plaatje links hangt vandaag alweer de hele dag op de lift in de Norbertushof. Ik ben net (19:30h) nog even wezen kijken en het hangt er nog steeds! De mensen op de 1e verdieping zijn dé facto opgesloten en kunnen niet naar beneden, bv naar het bandje dat vanavond in de Nierszaal optreedt. Blijkbaar moet met spoed een onderdeel besteld worden voordat de lift weer gemaakt kan worden.....

In het verleden is Pantein het voordeel van de twijfel gegeven tav het functioneren van de lift, maar ze blijken het niet voor elkaar te kunnen krijgen, zodat ik het gesodemieter nu eindelijk zat ben.

Er moet een 2e lift komen, zodat de mensen nooit meer op hun verdieping opgesloten zitten. Bovendien kan deze 2e lift dan als brandweerlift uitgevoerd worden, zodat ook in een noodgeval de 1e verdieping mbv die lift ontruimd kan worden (hopelijk is het nooit nodig).

Ik neem aan dat iedere Gennepenaar het grondig met me eens is dat dit ècht niet meer kan, dat Pantein voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad, en dat die 2e lift er nù moet komen!

Schlagerbal (+ Teuntje wordt gewassen)

Aanstaande zaterdag is in PicaMare de eerste èchte carnavalshappening van het seizoen 2008-2009, namelijk het traditionele SCHLAGERBAL. De entree is slechts €2,50 (donateurs gratis) en de zaal is open om 19:00h. Aanvang is om 20:11h. Er zijn 15 kandidaten om de buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat op te volgen, die verleden jaar het Schlagerbal hebben gewonnen. Het programma staat hier rechts:

 

Programma:

20.11 uur Ientocht Prins Twan d'n Urste en de raod van elluf.
Volgorde schlagerbal 2008
1 Wá Vlotter - musredna sellA
2 ex-Hoogheden - Veul gepraot, mar wènnig gezét…
3 de Alde Garde - t Lieske
4 Vals Plat - Ik hèb n deet
5 Néve d'n diepvries - Hèdde t wél of hèdde t nie

De winnaars van 2007 tijdens hun optreden van toen

6 Oranje vrollie - Ut is wer bal
7 Heiloberg - Blief toch hie.r
8 de Midsteentalers - Ze het ut nie gedaon!
Pauze
9 Trubbel - Gezocht
10 Muuj en Zie.k - Vier Vastelaovend
11 Vriendenclub 't Zowiezooitje - Zö Blïj
12 vc ôk Moî - Linksum of rechtsum
13 b.v. de Loodsstraot - Ut Jökst
14 bestuur Coloradokèvers - Wïj Spoore nie
15 de Bolderkar - Ta tie-ta-tè.terke
Vördét de zjuurie zich trugtrèkt, wèrre alle refreintjes nog enne keer afgespöld
uutslag
en dan is t FEEST,saame mit A'mase

Bert van den Bosch stuurde me afgelopen week onderstaande foto's. De hond heet Teuntje (en hij maakt het goed........ :-) )

(O ja: voordat u de dierenbescherming gaat bellen......: het is nìet echt.)

De PIETENCAM

Zoals bijna iedereen doet, maken ook Sint en de Pieten zelf foto's en film voor hun eigen plakboeken. Door bemiddeling van fotopiet Franco kan gennep.nu u een korte selectie uit die eigen foto's tonen en bovendien een filmpje gemaakt door de pieten van hun aankomst op de loswal, het stadhuis, PicaMare en bovendien ook de ontvangst op het bejaardenhuis, waar het dit keer Sint was die een cadeautje mocht ontvangen. Daarnaast, als beloofd, nog 2 albums met opnames van Goof en van Marco. Veel plezier.

het filmpje gemaakt door Franco, 1 vd pieten in het gezelschap van de Sint
het fotoalbum van de Pieten (de "Pietencam")
het fotoalbum van Goof
het fotoalbum van Marco
Sinterklaas is in Gennep!

Vanmiddag is Sinterklaas dan eindelijk in Gennep aangekomen. Bij de loswal stond een grote menigte te wachten op de goedheiligman. Daarna toog het gezelscahp naar de Markt, waar de officiële ontvangst door de burgemeester volgde. En daarna ging het naar PicaMare. Alvast een update met de officiële statiefoto's van Sint en zijn Pieten, de aankomst op de loswal en de ontvangst bij het stadhuis. Later volgen nog de foto's die gemaakt zijn door Marco en door Govert. En tenslotte: ook later volgen de opnames die gemaakt zijn met de enige echte Pietencam. Veel plezier. O ja: van voetbal snap ik ook al niks meer. Vitesse won vanmiddag uit met 4-0 van SVEB (de nummer 2) . En Olympia (de andere nummer 2, waar Vitesse vorige week met 4-0 van verloor) verloor met maar liefst 5-0 van Stormvogels. Al met al staat Vitesse nu als koploper maar liefst 4 punten los van de nummer 2.

de officiële statiefoto's
de aankomst op de loswal
de ontvangst bij het stadhuis
PicaMare
Flamingo's "B-weekend"

Dan spelen o.a. Dames 3 en Heren 4, met daarbij 1 nichtje en 2 neefjes. Alhoewel...., misschien moet ik het verkleinwoord maar achterwege laten. Tegelijkertijd met het D3 en het H4 speelden ook Dames 5 en Heren 5. 4 albums dus. Dames 3 walsten over de tegenstander heen en waren na 57 minuten klaar met de eindstand 4-0. En ook Heren 4 wonnen en wel met 3-1.

Dames 3
Heren 4
Dames 5
Heren 5
De huishoudschool rond 1965-1969

Dorien (Doortje) van Rens stuurde me een 6 tal foto's van haar schoolklassen op het LHNO aan de Maasweg in de 2e helft van de 60-er jaren. Dorien wist zelfs nog de meeste namen op te schrijven. Deze foto's, evenals de recente foto's van Diny van Grinsven zijn aan het school-album van de huishoudschool toegevoegd. LINK naar schoolalbum. Veel plezier

1965, klas 2. NAMEN

1966 uitstapje van klas 2 naar het "Eurostrand" in Eindhoven. NAMEN

1967: Assistentenklas op kamp in Luyksgestel. NAMEN

1967 uitstapje assistentenklas. NAMEN

1967 Assistentenklas op de fiets terug naar huis na het kamp in Luyksgestel. NAMEN

1969 INAS medio mei. Sportdag. NAMEN

11e van de 11e

is traditie-getrouw de opening van het carnavals-seizoen. Dan gaan de steken weer op. Zo ook in Gennep op dinsdagavond 11-11 op de Markt. De happening was gepland om 20:11h, maar dat was zonder rekening te houden met het "Genneps kwartiertje". De opening van het carnavals-seizoen was dus om 20:26h ipv om 20:11h. Ik heb begrepen dat dhr deken zelf heeft zorg gedragen voor de vertraging door het laten uitlopen van de mis voorafgaand aan de happening op de Markt. Hoe het ook zij: het carnavals-seizoen is officieel geopend. Dit jaar trouwens niet met de tradionele 11 vuurpijltjes maar middels het laten "knallen" van 11 champagne-flessen. Blijkbaar was er geen toestemming van de gemeente voor het afsteken van die 11 pijltjes. Hoe mallotig kunnen ze daar worden. Mallotiger dan een carnavalsvereniging zou ik zeggen. Ook voor het organiseren van het St Martinusvuur had de gemeente blijkbaar op de dinsdagavond voor de Martinus-optocht nog geen vergunning gegeven. Ik wil hier en nu pleiten voor ofwel een beetje gezond verstand en normaal gedrag bij de gemeente ofwel voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Als ik Bombakkes was geweest, dan had ik die vuurpijltjes gewoon afgestoken. Het moet tenslotte niet nòg gekker worden. Een korte impressie van de opening van het carnavals-seizoen, inclusief zelfs een kort filmpje. Veel plezier.

FILMPJE
let op de klok
het hijsen vd vlag door Toon "de Kroon"
het knallen vd champagne
St Martinus

lampionnen maken in de blohut bij Jong Nederland

De St Martinus-optocht is een oude traditie in het Gennepse. De herdenking van het feit dat St Martinus een arme bedelaar de helft van zijn soldatenmantel gaf. St Martinus is dan ook de patroonheilige van de Martinusparochie en ook van het gilde. Voor de jeugd wordt door het gilde een optocht georganiseerd die eindigt bij het vreugdeveur, dit jaar op het Pagepark. Vroeger waren het vooral eigen bouwsels van voederbieten, tegenwoordig zijn het meestal papieren lampionnen. Maar beiden eindigen hetzelfde: uiteindelijk belanden ze in het vreugdevuur. Via de foto links komt u in een album van Frank die foto's gemaakt heeft in de blokhut. Via de foto rechts opent een impressie van de optocht en het vreugdevuur. Veel plezier.

de St Martinus optocht

Vitesse-Olympia: 0-4

O ja: Vitesse: die moesten vandaag thuis tegen Olympia. Na 3 minuten stond het 0-1, na 7 minuten stond het 0-2 en de rust werd gehaald met de stand 0-4. Dat was ook de eindstand. Desondanks blijft Vitesse lijstaanvoerder met SVEB en Olympia op 1 punt. En denkt u er nog aan om kerstkaarten te bestellen??

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de smeerolie van elke vereniging en van elke gemeenschap. Dat is voor de Martinuskerk niet anders. En de Martinuskerk heeft meer dan 200 vrijwilligers: voor de schoonmaak, het schoffelen, de collecte, de bloemversiering, de koren, de misdienaars en ga zo maar door. Vandaag (9 nov) werden 9 van die vrijwilligers in het zonnetje gezet, omdat ze zich al meer dan 25jr inzetten. En er was ook een jubilaris bij het Gregoriaans koor, mijn achterbuurman dhr Pfijls. De mis werd opgeluisterd met gilde-eer, want vandaag wordt immers ook St Maarten of St Martinus gevierd, de patroonheilige van de Martinusparochie en het Martinusgilde. Een korte impressie. Veel plezier.
Vliegen

Deze update heeft als titel "vliegen" omdat in alledrie de nieuwe albums van vandaag dat thema terugkomt. 2 albums met de wedstrijden van Flamingos dames 1 en heren 1 met daarin spelers en speelsters die hun best doen om zo hoog mogelijk te "vliegen" en daarnaast een kort album van de tentoonstelling die momenteel in buurthuis Vanons te zien is van de 1e Gennepse Kanarie Vereniging (EGKV). En morgen? Vitesse speelt thuis tegen Boxmeer (Olympia) en ook St Martinus is paraat vanaf 17:00h. En vooraf moet de jeugd natuurlijk bieten uithollen en versieren in de blokhut bij Jong Nederland (vanaf 15:00h)

de kampioensvogel
De dames van Flamingo's wonnen knap van de dames van Taurus en wel met 3-1. Alleen in de 3e set lieten ze het wonderbaarlijk afweten. Ik vermoed dat ze de 2e set tè gemakkelijk wonnen en sport is uiteindelijk ook een psychologisch spelletje, waar je altijd tot het gaatje moet gaan (tot het eind)
en de heren? Tja. Ik heb de 1e 2 sets gezien. In beide leiden ze tot het 20e punt en soms zelfs ruim. Maar daarna waren het de heren van Particolare die toch telkens de set pakten en dus wisten wat de belangrijke punten waren. Uiteindelijk hebben de heren toch nog 1 set gewonnen, zodat de eindstand 1-3 werd..
Echt Gennepse kerstkaarten van Jong Nederland

Jong Nederland verkoopt dit jaar, in beperkte oplage, echt Gennepse kerstkaarten met sfeerplaatjes uit het Gennepse. Ideaal om te versturen in het Gennepse maar ook en vooral vanuit Gennep. De kaarten worden in setjes van 10 (verschillende) kaarten verkocht voor de prijs van € 4,= per setje, waarbij de gehele opbrengst voor Jong Nederland, afdeling Gennep is. U moet er wel bijtijds bij zijn, want òp is òp. U kunt de kaarten vooraf bestellen via het volgende mailadres van Jong Nederland: mailadres kerstkaartenactie Jong Nederland (Frank vd Broecke)

Let op: De oplage is beperkt en òp is ook ècht op.

De kaarten zijn alleen via het volgende mailadres (gennepsekerstkaarten@home.nl) te bestellen ofwel (indien het home-account niet werkt op het emailadres: gennepsekerstkaarten@gmail.com. De kaarten zijn af te halen (en te betalen) op de kerstmarkt van Jong Nederland op de Markt op zondag 14 december.

Elk setje zit in een aparte envelop en kost, zoals vermeld € 4,= per setje.

de opbrengst is voor Jong Nederland. U steunt dus een Genneps goed doel èn u hebt echt Gennepse kerstkaarten, natuurlijk met foto's van www.gennep.nu

De meisjes bij de nonnen en de huishoudschool???

bij de Kroon....

Diny van Griensven (tegenwoordig Papen-van Griensven) kwam bij me langs met haar oude schoolfoto's uit 1949 en 1951 (klas 3 en 5 van de meisjesschool bij de nonnen (voorloper van Maria Goretti) van van klas 1a van de huishoudschool. Het gebouw aan de Maasweg werd in 1953 geopend en de klas op de foto verhuisde later dat jaar naar die school. Maar tot die tijd werd les gegeven in...... hotel de Kroon. En dat is dan ook de plek waar de foto werd gemaakt. Tot mijn verbazing had Diny zelfs nog de meeste namen van die 3 klassen opgeschreven. De foto's worden ook toegevoegd aan de schoolalbums van Maria Goretti en van de huishoudschool. Veel plezier.

het briefje van Diny

1949 Meisjesschool klas 3: Het bijschrift van de foto

deel 1 en deel 2

1951 Meisjesschool klas 5: Het bijschrift van de foto

deel 1 en deel 2

1953 klas 1A van de huishoudschool: Het bijschrift van de foto

deel 1 en deel 2

Hoe een koe een valk verjaagt

Hoe een koe een valk verjaagt

U kent wellicht het gezegde "hoe een koe een haas vangt". Dat hebt u misschien nog nooit in het ècht gezien.

Maar ik kan u nu wel laten zien hoe een koe een valk verjaagt. Vrijdagmiddag in het Niersdal.

En verder: Goof stuurde een aantal foto's van het minivolleybaltoernooi van zondagochtend (2 nov) in PicaMare. Goof heeft ook 2 filmpjes op Youtube gezet.

Klik op de foto rechts voor het foto-album en op de links hieronder voor de Youtube filmpjes

Goof legde bovendien vast dat ook in PicaMare Fortis er niet echt rooskleurig voorstaat

en dit blijft achter

na een feestje

in PicaMare

De 2nd hand shop is inmiddels gesloten. Volgens sommigen vanwege financiële problemen. De uitbaters denken er echter blijkbaar duidelijk anders over. Ze schrijven de naam van de wethouder trouwens wel heel erg vreemd, maar misschien is dàt vanwege de opwinding. Hoet het ook zij: de gemeente koopt het pand en heeft blijkbaar geëist dat het leeg wordt overgedragen. Een paar plaatjes van dit weekend, met daarbij ook een plaatje van de mooie nieuwe geëmailleerde straatnaambordjes in de oude kern.

Dames 3 en Heren 4

van Flamingo's speelden vanavond thuis in Picamare. Een impressie. En binnenkort? O.a. hoe een koe een valk verjaagt. Dus blijf kijken....

Veel plezier.

O ja: de dames wonnen souverrein met 4-0. De heren verloren met 2-3.

Bouttats en Silvertand

John Silvertand brak deze week in de Maas en Niersbode een lans voor de naam Gennep of Gennip voor de nieuwe gemeente die ontstaat na herindeling (LINK). Ik denk dat ie gelijk heeft. Ik kwam vanavond op ebay een oude ets tegen van Caspar Bouttats uit de 17e eeuw, die een kijkje geeft in een stuk historie. Gennep is 1 van de weinige Nederlandse steden die voorkomt in de allereerste atlas van wereldsteden uit circa 1575. (LINK). 21 historische steden worden in Nederland genoemd, waaronder...... (U raadt het? Juist, Gennep). En ook op andere kaarten uit de 17e en 18e eeuw zien we Gennep prominent op de kaart. Vanuit historisch en cultureel besef lijkt Gennep mij dan ook de enige juiste naam voor de nieuwe gemeente in de kop van Limburg.

de kaart van Bouttats uit ca 1675
detail van deze Bouttats kaart
De prent in de stedenatlas uit rond 1575
een andere atlas uit de 17e eeuw
Pascal in actie op De Ratel

Pascal Nogarede heeft eerder de reüniefoto's van het 40jr jubileum van de Ratel gemaakt, welke op deze site staan. Maar Pascal heeft nog meer foto's gemaakt op die avond en ook van de kinderfeesten op woensdag 25 september. Om te zorgen dat de spooktocht van Jong Nederland niet in de verdrukking komt met die updates, heb ik die (op verzoek van Frank) weer naar boven gehaald.

Sfeerfoto's van de reünie op 12 september op de Ratel ivm het 40jr bestaan in 2008
Kinderfeest op 25 september 2008
Vrijdag 31 oktober is een spooktocht, georganiseerd door Jong Nederland. Vanaf 19:00h bij de blokhut
Herfst langs de Niers (28 oct)
Statie-foto, maar ook......spoken
De Proms zijn natuurlijk een mooie gelegenheid om weer eens een nieuwe "statie-foto" te maken van de harmonie Unitas et Fidelitas
Maar vrijdag 31 oktober is ook een spooktocht, georganiseerd door Jong Nederland. Vanaf 19:00h bij de blokhut
Proms 2008.... Kei-goed!

Dorien zei het al in het gastenboek. De 1st night of the Proms, georganiseerd door onze plaatselijke harmonie Unitas et Fidelitas, was een grandioos succes, met optredens van de harmonie, Cheers, Heart of Stone en diverse solisten.

Morgenmiddag hebt u nog kans, want er zijn nog enige kaartjes te koop voor de zondag-middag (14:30h) in Pica-Mare. Een impressie van www.gennep. nu (later volgt meer)

En voor de diehards: 2 filmpjes (onbewerkt) van de Proms vóór en nà de pauze. Net als de foto's kunt u de filmpjes ook downloaden (rechter muisknop en dan kiezen "doel opslaan als". Veel plezier.
vóór de pauze
nà de pauze
Herfst

De ochtendnevel van vanochtend (zat 25 okt) zorgde dat er ineens overal spinnewebben zichtbaar werden. Waar je die normaal nauwelijks ziet, zorgden de condensdruppels, zoals op de foto links, dat deze magnifieke bouwsels overal zichtbaar werden.

En ja, het is natuurlijk het seizoen van de paddestoel, zoals deze in de Duivenakkerstraat (naast "de kleine paddestoel", ofwel het oude belastingkantoor)

Gennepse tricotagefabriek
Marjo Linders stuurde deze 2 leuke foto's. Ze zijn van de Gennepse tricotagefabriek en dateren tussen 1945 en 1950. Marjo schrijft: " Hallo Harm. Ik heb hier 2 foto`s van mijn moeder ( Door Linders- Derksen ) van de tricotagefabriek te Gennep. De groepsfoto`s zijn genomen na 1945 en voor 1950. Ze zijn genomen door foto Dorrestein uit de Niersstraat. Op 1 foto staat de eigenaar de hr. Sneider " Misschien herkent iemand van u 1 of meerdere personen? De foto's zijn ook toegevoegd aan het album met Gennepse groepen.
H, H en H

Henk Jaspers stuurde een aantal nieuwe afbeeldingen, welke ook zijn toegevoegd aan zijn special. Henk Maan stuurde een aantal foto's van oude Gennepenaren en had ook meteen een vraag. De foto's zijn ook toegevoegd aan het 4e album met Gennepenaren . De 3e H? Dat is de H van herfst, met 2 plaatjes uit de Martinushof. Het pad onderlangs de Niers vordert overigens erg snel.

Een bijzondere foto van de NBDS met op de foto oa dhr Mengelberg (2e van rechts) De foto is afkomstig van Hr. M.P.Mengelberg

Henk Maan: "In het foto album van (de ouders van mijn-) grootmoeder vind ik wellicht nogal wat bruikbaar materiaal dat onder deze noemer valt. o.a. fotos van mijn grootmoeder Anna Hermsen op jeugdige leeftijd (geb. 18.12.1881) en haar broertje Willem.
Zijn er nog mensen die uit (overlevering ) nog kunnen vertellen over haar of haar ouders Hermsen-Michaëlis?

Op uw website zie ik dat er ook nogal wat werk is gemaakt van de spoorweg geschiedenis. In dat verband kan ik vermelden dat overgootmoeder, verwant was aan (zus van?) de spoorweg ingenieur en latere directeur van toemalige Staats Spoor, N.Th. Michaëlis. Van hem komen ook foto´s voor, evenals de familie leden met de namen Philip, Norah, en Leonarda Michaëlis. Niet duidelijk is mij, welke verwantschappen er met hen zijn, noch of dit ook Gennepers waren.

Er komen nog meer namen voor die mij niets meer zeggen en enkele fotos hebben helaas geen bijschrift. Verder heb ik nog portretjes  van oude Gennepers o.a. van  Elisabeth Mechteld van Wylick  13.5.1756 tot 5.11.1835  (ev  Conrad Theodor Hermsen, predikant te Gennep)"

Harmonie treedt op op de Markt in de 50-er jaren

 

 

Dit is het ouderlijk huis van de vrouw van Henk (Wilmy), adres Nijmeegseweg 90. Henk: " Het is gesloopt t.b.v. de rondweg. Oorspronkelijk was het 1300 m3 groot . Het is gebouwd door A.Coolen de steenfabrikant van de Milsbeek. Schoonvader kocht het in 1936 van hem. Uit dit huis zijn Wilmy en Henk getrouwd. Helaas weg!
Op verkansie

dit lag in de Emmastraat

:-)

een ballon bijna in aanvaring met de kerk
vorderingen achter de Gennepermolen
deze eekhoorn in de Martinushof is voor de winter bezig
en zo komt het pad langs de Niers er uit te zien
Het zwembad moet al aardig stoken
terwijl in de verte de "booster" zijn laatste rondjes draait
een laatste vlinder geniet van het najaars-zonnetje
Maan
Frank stuurde een foto van de maan vanavond boven het Gennepse. Het is deze week net volle maan geweest.
De Proms (en andere verzoeken)

Binnenkort (over 10 dagen) zijn weer de Proms en wel in PicaMare.

Dat màg u niet missen. De vorige Proms zijn alle een groot succes geweest met een grote toeloop.

Bovendien is het bij uitstek dè gelegenheid om de Gennepse cultuur en in het bijzonder de Gennepse harmonie te steunen en een hart onder de riem te steken, nadat vooral D66 en de PvdA zo'n grote aanslag hebben gepleegd op de bestaansbasis van de harmonie, maar ook van de Gennepse koren en toneelverenigingen.

U kunt kiezen tussen de voorstelling op zaterdag 25 oktober en zondag 26 oktober. De kaartjes kosten slechts €10 en kunt u nu al kopen bij Pierre Verhasselt en bij foto/video Ben (na deze week).

Het bestemmingsplan "Gennep Noord", dat nu ter inzage zal worden gelegd, omvat het grootste gedeelte van Gennep en bijna alles muv het oude centrum, het Pagepark en Gennep Zuid.

Op verzoek maak ik de meest relevante dokumenten ook toegankelijk via deze site. Voor vragen en andere zaken kunt u natuurlijk altijd bij de gemeente terecht.

De plankaart van het gedeelte gemerkt als A. De plankaart voor het gedeelte gemerkt als B. De voorschriften. De toelichting.

Ik ben overigens benieuwd hoe het nu staat met de beloofde 4e Niersbrug (zie opm Wolfman in het gastenboek) en eigenlijk ook naar die opmerking van ene "Pieter" op de site van de Gelderlander mbt douceurtjes van de Gemeente richting Nebuvast. Of dat zo is, weet ik niet. Wat ik wèl weet, is dat de gemeente alle zaken mbt het Bolwerk, Gennep Centraal en bv de bouwactiviteiten van die woning aan de Picardie met erg veel mist omkleedt.

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel test