Special Perolles: dè Gennepse fotograaf!

Aan Lambert Perolles heeft Gennep te danken dat we nog zoveel mooi beeldmateriaal hebben van het Gennep van rond 1900. Perolles was namelijk dè Gennepse fotograaf, die met de beperkte middelen van die tijd toch in staat was kwalitatief opmerkelijk goede foto's te maken. Veel van die foto's zijn bewaard gebleven, oa in de vorm van ansichtkaarten. Deze 1e special wordt later opgevolgd door een deel 2 met nieuwe foto's afkomstig van Bèr Elling en anderen. Daarin tevens een serie bidprentjes van de familie Pérolles en andere Gennepenaren. link naar deel 2

Vooral de foto, die hij maakte van de Gennepermolen in 1898, toen het waterrad net geplaatst was, is opmerkelijk. De scherpte-diepte van die foto (bijna alle 17 personen her en der op die foto en op verschillende afstanden zijn herkenbaar) is bijna ongelooflijk. Met mijn eigen digitale spiegelreflex zou ik er anno 2008 moeite mee hebben. Er zijn nu zelfs mensen die de foto's en kaarten van Perolles verzamelen.

Perolles is in 1850 in Bergen geboren en in 1929 in Gennep gestorven. Zijn vader en moeder waren respectievelijk Charles Perolles (geboren in 1810) en Adrienne van den Braak (geboren in 1826). Ik vermoed dat de grootvader van Perolles in de Napoleontische tijd vanuit Frankrijk naar hier gekomen is (zie ook het verhaal van W. van Dinter in "een tocht door het land van Maas en Niers"). Perolles is op 9 feb 1885 in Bergen getrouwd met Maria Pruem (1858-1925) en later in 1886 naar Gennep verhuisd. Hier begon hij een sigarenzaak aan de Zandstraat en tevens maakte hij foto's.

Begin november kreeg ik een mailtje van ene Bèr Elling uit Tilburg. Bèr schreef: " Geachte heer Teunissen, mijn naam is Ber Elling, mijn moeder is vorig jaar overleden. Met nakijken van haar administratie kwam ik originele foto's tegen van de familie Perolles uit Gennep (mijn overgrootvader was fotograaf Perolles uit Gennep). Mijn oma van vaders kant (Hein Elling) heette Jo Perolles. Het zijn hoofdzakelijk familiefoto's. Ik heb gisteren contact gehad met de heer Peter Roosenboom en die adviseerde mij contact op te nemen met u om evtl. Enkele foto's op de site van Gennep te plaatsen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan zal ik enkele foto's doormailen. Met vriendelijke groet, Ber Elling."

Zo gezegd, zo gedaan en dat is dan de aanleiding voor deze special. De special bestaat uit 2 gedeelten: het 1e waarin ik de foto's gestuurd door Bèr Elling toon. Dit zijn vooral famile-foto's van de familie Perolles. In het 2e deel laat ik een aantal foto's die, waarvan de meeste al op deze website staan, maar die een goed beeld geven van het werk van deze fameuze Gennepse fotograaf.

 

Bronvermelding: uit "Een tocht door het land van Maas en Niers (W van Dinter)"

Lambertus Petrus Perolles: We hebben het verhaal uit de mond van zijn in 1889 te Gennep geboren dochter Sjaan. De grootvader van de fotograaf was een Franse douanier, die eind 1813 met 2 zoontjes, Jean (4) en Charles (3), maar zonder echtgenote, in Maasbree opduikt. De ineenstorting van het Franse keizerrijk betekent voor de douanier, dat hem de grond te heet onder de voeten wordt. Als de geallieerden eind januari 1814 Maasbree naderen, gaat Perolles op de vlucht en laat hij zijn 2 zoontjes verweesd achter. Daags daarop doopt de pastoor uit alle voorzorg de 2 ouderloze jongetjes en brengt hij ze onderdak. Op kosten van de gemeente worden ze dan tot hun 16e jaar onderhouden. De jongste van de 2, Charles, kiest het beroep van zijn vader en wordt ambtenaar der douanen en accijnzen en trouwt in Venlo met Adrienne van den Braak. Het echtpaar krijgt 24 (!) kinderen en woont rond 1850 in Bergen. Daar komt op 21 november 1850 de latere Gennepenaar L.P. Perolles ter wereld. Perolles gaat als landmeter naar Indië en keert al in 1885 vroeg gepensioneerd naar Nederland terug. Want, wanneer hij in 1885 met zijn vrouw Maria Pruem Bergen verlaat, geeft hij in Venlo als beroep op: gepensioneerd.

In 1886 verhuist hij naar Gennep en begint in de Zandstraat een sigarenzaak en maakt hij tevens foto's. Hij is verder ook consul bij de ANWB en tevens werfagent voor het Ned.Indische leger. Achter het huis (aan de kant van de Oliestraat) laat ie een atelier bouwen. Hij was streng voor zijn clientèle. Perolles was een verwoed jager en visser. Om paling te kunnen vangen in de Niers heeft ie eens de leerlooierij bij de Niersbrug gekocht."

vlnr Jo Perolles, Lambertus Perolles, middelste vrouw en kind onbekend, Justina Perolles (roepnaam Sjaan), kind op schoot: Antonia Perolles (roepnaam Tonia), vrouw op stoel: Maria Pruem (de echtgenote van de fotograaf)
Foto van Lambertus Perolles, zijn vrouw Maria Pruem en 2 dochters Jo en Sjaan. Het 3e kind, Tonia, werd 8 jaar later geboren.
de typische achtergrond van een foto uit die tijd. De foto's werden nog op een glasplaat gemaakt (met veel pijn en moeite).
Charles Pérolles (geb 1810)
Charles Pérolles en Adrienne v/d Laak (geb 1826)
Antoon Pruem (geb 1823-1881) gehuwd met Joanna Titulaer (1834-1892)
Jo Pérolles
vlnr: onbekend, Jo Pérolles, Just. (Sjaan) Pérolles. Kleine kind vooraan is Antonia (Tonia) Pérolles
Maria Pruem
Lambertus Pérolles (de fotograaf), Jo Përolles en onbekend
Sjaan Pérolles. Jo Pérolles en Tonia Pérolles
Jo en Sjaan Pérolles
Jo Pérolles
onbekend
Sjaan, Tonia en Jo Pérolles
Jo Pérolles
Tonia, Jo en Lambertus Pérolles
Jo en Sjaan Pérolles
Jo Pérolles
Jo Pérolles, Sjaan Pérolles, Lambertus Pérolles met op zijn arm Tonia
vlnr: Frans Esser, dhr Thijssen uit Beugen (zwager van dokter Hermans) en L Pérolles. Een jachtpartij in het Gennepse
de bijschriften van Bèr Elling
deel 2.

Bèr vervolgt: "mijn vader is HJ Elling, zoon van Jo Pérolles. Mijn moeder is BM Aalders. Mijn opa (Aalders) was kapper en had zijn kapperszaak in de Zandstraat, nr 75. Op het herdenkingsmonument bij de Niersbrug staat als een van de gevallen uit de gemeente Gennep in WOII Piet Aalders als eerste vermeld. Mijn opa was ook tamboer-maitre van de Gennepse harmonie. Mijn oma (Jo Pérolles) had aan de Spoorstraat een boek-schilderijen winkel."

Ik heb u beloofd een aantal van de foto's van Lambertus Pérolles te laten zien. Zoals gezegd staan de meesten her en der al op de website en heb ik een aantal voor deze special bij elkaar geplaatst.

1900 harmonie
1908 jubileum harmonie op de markt
Emmastraat
Zandstraat thv Molenstrat
1900 Zandstraat
ca 1900 Spoorstraat
1898 Gennepermolen (tel de mensen!). Het waterrad is net opgeleverd door smid Loefen
die achter op de foto zijn bijschrift zet
vanaf de Henakker
Gennepermolen
vanuit Gennepermolen richting oude kerk
Looi
stadhuis Ottersum
1900: Markt
1902 Niersbrug
Afferden