Speciaal voor de Gennepse raadsleden

Voordat u zich blind staart en blind vaart op de adviezen van Berenschot, waar overigens het een en ander op aan te merken valt, is het wellicht zinvol kennis te nemen van wat de vereniging van gemeente-secretarissen en de vereniging voor Bestuurskunde over de Berenschot aanpak te zeggen heeft. Het volledige rapport: LINK. Een aantal kern-uitspraken: LINK. Ik las overigens vandaag dat het CDA tegen lasten-verhogingen voor de burger is. Dit zou dan eigenlijk ook moeten betekenen dat het CDA tegen fusie is, want fusie betekent lasten-verhoging voor de burgers van Gennep! Ik hoop van ganser harte dat de 17 raadsleden van Gennep eens goed nadenken over wat ze aan het doen zijn: het nemen van een onherroepelijk en niet omkeerbaar besluit, zonder dat de burger daar ofwel via verkiezingen ofwel via een referendum enige zeggenschap heeft gehad. En als u meent dit zonder schaamte te kunnen doen, dan zit u waarschijnlijk onterecht op uw zetel.

Ik kreeg gister een mailtje van Jasper uit Andijk, dat ik u niet wil onthouden: Japer: " Met veel (nou ja) plezier, maar vooral stijgende verbazing je verhalen over de fusie gelezen. Alsof ik het zelf allemaal heb zitten schrijven. Ik doe dat nl. wekelijks in ons dorpsblad De Andijker. Want hier - op Andijk - speelt het onzalige plan om ons dorp (6700 inw.) te doen fuseren met Medemblik en Wervershoof -dit speelt dus in West-Friesland. En precies zoals bij jullie in Gennep is de argumantatie van de bestuurders te beschamend voor woorden. Met droge ogen draaien ze de lokale democratie de nek om. Bij ons menen ze dat ze draagvlak hebben gecreerd met een fusiekrant ter grootte  van twee servetten en  twee info-avonden, waarvan er eentje drie dagen tevoren werd aangekondigd. Het tegenargument is natuurlijk: beste raad, fusie is een onomkeerbaar besluit,neemt u dat met z'n dertienen, staat u boven uw kiezer, of  temidden van hen en schrijft uw een volksraadpleging uit? Geen sjoege, daarop heeft het dorpsblad er zelf eentje gehouden. Deelname 570 waarvan 80% een referendum wenst. Misschien een idee voor Gennep?    www.andijker.nl "

Om dan toch nog een beetje leuk af te sluiten een paar plaatjes van vandaag 21 mei 2008.

Pa en ma met de 5 resterende zwaantjes
en hier passeren ze de broedende meerkoet
bij Norbertus is men druk bezig met verhuizen. Woensdag is men ongeveer halverwege en het is behoorlijk aanpoten, niet alleen voor de professionals, maar ook voor de bewoners, de families en de vrijwilligers. Nu maar hopen dat de technische problemen worden opgelost, evenals het ontbreken van koeling. Hierover is waarschijnlijk het laatste nog niet gezegd. De bewoners van de Weverflat heten hun nieuwe buren in ieder geval welkom
Geen commentaar

Farce

Vandeweek is de farce van de avond met de burgers en dàt terwijl alle politieke partijen over hun eigen benen struikelend achter de zogenaamde externe deskundigen aanhollen. Wat een nep-democratie en wat een farce. En het verhaal van de consultant deugt niet eens. En laten we het maar niet hebben over de afstand tussen de burger en de gemeente. Dat is al helemaal geen discussie-punt, want daar kunnen Bert en Bea Burger over meepraten. Vandaar dat ik een aantal cartoons terug haal. (zie ook de cartoon-pagina hierboven). Zouden de raadsleden van Gennep zich trouwens niet schamen voor deze vertoning?? Het démasqué van de politiek, en..., misschien nog wel erger, de teloorgang van de democratie.

Onthulling Sandberg Plaquette

Zaterdag 17 mei 2008 werd op de gevel van Zandstraat 20, de plaquette onthuld, die moet herinneren aan Willem Sandberg, die hier in de oorlogsjaren meer dan een jaar ondergedoken heeft gezeten. Zie ook: Special Willem Sandberg

Biesterveld
Annie Builtjes stuurde weer een aantal leuke foto's, nu op en om de oude boerderij op de Biesterveld in Ven-Zelderheide. Dat is de boerderij op de foto rechts. Erg leuke foto's tekenend voor die tijd. Let eens op de authentieke keuken met de potkachel, de borden, de lage deuren.
Annie: " mijn Oma van de Mortel in de keuken "
Annie:" mijn Opa  van de Mortel met de paarden"
Annie: " de groep bestaat uit: een voor mij onbekende, dan mijn tante Gonda Groenenwald, mijn Opa van de Mortel,mijn Oma van de Mortel ,mijn moeder Johanna van de Mortel en oom Wielie Groenenwald. De jongen is mij onbekend maar zal best familie zijn"
Annie: " mijn vader Piet Builtjes met mijn Moeder en Hendrik Kroon vissen in de Niers  achter de Biesterveld"
Een plaquette als herinnering

Met dank aan Harrie-Jan Metselaars heb ik ongeveer een jaar geleden een special geplaatst over Willem Sandberg, SPECIAL SANDBERG.

Morgenmiddag om 12:00h wordt een plaquette geplaatst op de plaats waar Willem Sandberg meer dan een jaar in Gennep ondergedoken heeft gezeten.

Het onderduikadres van Sandberg was Zandstraat 20, de woning van Lueben, de schoonouders van Teun Metselaars en grootouders van Harrie-Jan Metselaars, die nu in Amsterdam woont. De persverklaring met de aankondiging.

Ongezuiverd lozen?

De laatste paar dagen stinkt het enorm aan het eind van de Niersdijk. Het lijkt erop of een boer voortdurend mest aan het spreiden is. Niet al te fris dus. Echter, als u op de rechter foto een stukje naar beneden klikt, dan ziet u dat de riool-overlaat "lekt", Blijkbaar sluit de afsluiter niet goed af. Door de werkzaamheden aan het riool in de Picardie zal de stand in het riool wel hoger zijn dan normaal, zodat het afvalwater wellicht nu op deze wijze naar de Niers gaat. Beter voorlopig dus niet pootje baden in de Niers. En op de temperaturen in de containers geheten Norbertushof kom ik natuurlijk ook nog terug. Ben benieuwd of de gemeente nog stappen onderneemt, of dat Maasland of Pantein zelf zo verstandig wordt. We'll see.

Heeft Paul Vos airco op kantoor??

Een voor mij toch wel intrigerende vraag. Misschien weet een van de bezoekers het antwoord. O ja: Paul Vos is manager vastgoedontwikkeling bij Maasland en deed recent in de Gelderlander de volgende uitspraak over het noodgebouw voor Norbertus: (bron Gelderlander) Of het noodgebouw alsnog airco krijgt, is onwaarschijnlijk. De reeds verhuisde ouderen klagen erover dat het heel snel warm is in het pand dat zeker drie jaar als noodopvang dient. Vos: "In beginsel geen airco. Dit gebouw is eerder als zorgwoning gebruikt. Toen was zonwering voldoende." Maasland zelf zit sinds januari dit jaar in een nieuw gebouw in Grave. Nu ben ik dus wel heel benieuwd of daar slechts zonwering is toegepast. (zou wel moeten, want in het gebouw is men hooguit 8 uur per dag, terwijl de oudjes 24h op 24h in hun verblijf zitten en bovendien veel kwetsbaarder zijn). Wie weet het antwoord?

Maar misschien kunnen we nog rekenen op onze wethouder Mariet Seegers, die zelf met de andere bestuurders en ambtenaren in het van airco voorziene gemeentekantoor zit. Tenslotte stelde Mariet in hetzelfde artikel: " Verantwoordelijk wethouder Mariet Seegers van de gemeente Gennep laat via de gemeentewoordvoerster weten op de hoogte te zijn dat 'niet alles goed geregeld is' in het Gennepse noodgebouw bij zorgcentrum Norbertushof en de aanleunwoningen. "Wij betreuren dit. Juist omdat het om een groep kwetsbare mensen gaat", aldus de zegsvrouw van Gennep." Dat kan dus niet anders betekenen dat de gemeente erop staat dat het noodgebouw van airco wordt voorzien. Het is tenslotte een "groep kwetsbare mensen", die meer nog dan de gebruikers van een gemeentekantoor koeling nodig hebben. (weet u de gebeurtenissen nog van 2 jaar geleden in Frankrijk, toen de bejaarden bij bosjes dood bleven bij een hittegolf?).

De Niersdijk nu de rijplaten zijn weggehaald. Hopelijk doet de aannemer nog wat aan de afwerking
Familie-uitstapje. Jonkies doen pa en ma na
zonder commentaar
bij de uitlaat aan het eind van de Niersdijk..
Toch 6!
ik heb me vergist. Het zijn er toch 6, zoals deze foto laat zien.
Koeien, de zwanenfamilie en ja hoor: ook de ooievaar. (wel even zoeken hoor)
de imposante boomhut nadert zijn voltooiing. (of ze zouden er ook nog verwarming en electra willen gaan aanleggen). Kan me voorstellen dat de familie zwaan nieuwsgierig was.

En over de herindeling en de informatie-avonden, die morgen in Milsbeek beginnen? In de brochure staat: "Dit belangrijke besluit nemen de gemeenteraden niet, voordat zij uw mening gehoord hebben" Tja..... en de realiteit? D66 wil fusie (uitspraken Math Knapen en Nol van Est), PvdA wil fusie (zelfs gezamenlijke verklaring in die strekking met andere PvdA-afdelingen), VVD (Timmermans) heeft zelfs nog nooit over iets anders dan fusie willen nadenken, CDA is voorstander (de beruchte provinciebestuurder is ook van die partij) en ook de CEL heeft zich al eerder positief over de fusie uitgesproken. D66 (5 zetels): vóór fusie, PvdA (4 zetels): vóór fusie, CDA (4 zetels): vóór fusie, CEL (3 zetels): vóór fusie, VVD (1 zetel): vóór fusie. 17 van de 17 zetels: vóór fusie. Waarom dan die avonden nog georganiseerd, als ze toch hun stem al bepaald hebben en ze blijkbaar geen van allen in de mening van de burger geïnteresseerd zijn. Blaas maar gauw af, want het scheelt in de kosten en het scheelt ook in het creëren van een schijn-democratie ipv de farce, die het is. Ikzelf tuin er in ieder geval niet meer in en wens aan deze farce niet mee te doen.

Verkoeling

Begin mei en dan al zó warm. Ik houd mijn hart vast voor de noodbarakken waar de oudjes in moeten. En dat zònder airconditioning. Onderwijl zoeken anderen verkoeling op het water. De brandweer moet zich in de hitte in hun uniform hijsen om een brandje in de papiercontainer aan het Straatje na te blussen. De zwanen-familie zwemt in de kikkerpoel aan de overzijde van de Niers. Ik zag 5 jongen vanaf een afstandje. Eén ei is achtergebleven. Er zou dan dus 1 jong ontbreken. Ik zag ze 's avonds op de Niers. Ma zwaan met 3 jonkies op de rug, 2 jonkies zwommen er achter aan. Pa zwaan hield omzichtig de omgeving in de gaten. Even later klommen ook de 2 laatste jonkies gezellig bij ma op de rug. Het werd er behoorlijk krapjes trouwens. En op het Wilhelminaplein lagen vanochtend een serie kleren. Alsof iemand het vanacht ook al te warm gekregen had....

Zaterdag 10 mei (morgen moederdag!)
Het gilde had vandaag weer het jaarlijkse koning-schieten. 's morgens wordt de mobiele schietboom aangevoerd naar de Martinushof en 's middags wordt er op los geschoten, op de houten vogel, om te bepalen wie koning wordt.
Lente-plaatje
dit ook
De boomhut krijgt al vorm. Het wordt een serieus gevaarte
een koets, 2 paarden, het stadhuis, een zonnetje, een bruidspaar: alle ingrediënten paraat voor mooie plaatjes
plus 1. Dat maakt dan 7
Donsballetjes

Het zijn net donsballetjes, de jonge zwaantjes. 2 zijn er tot nu toe uitgekomen. De rest van de eieren wordt nog bebroed.

En ook de mezen in mijn tuin hebben jonkies en vliegen af en aan. Op de Niers maken de futen elkaar het hof. Die hebben blijkbaar nog geen eieren, terwijl pa en ma gans al met de familie op stap gaan (1 jong maar).

Onderwijl verrijst aan de overzijde van de Niers een grote boomhut. Een imposant bouwsel. En de kraaien zijn druk om de buizerd van hun nesten te verjagen. Hele luchtgevechten worden uitgevochten.

ALBUM

Luchtgevecht boven de Niersvallei. De kraaien willen niet hebben dat de buizerd in de buurt van hun nesten bij de Niersbrug komt en zitten met vereende krachten achter hem aan onder het uitstoten van hun schrille gekraai. Uiteindelijk gaat de buizerd in een boom zitten en verkiest enige ogenblikken later het hazepad richting Ottersum.
1943

Henk heeft weer nieuw materiaal van de Romein gescand. Daaronder een "ansichtkaart" van de Zandstraat uit 1943 met opmerkelijke details. Zo is in de etalage van Zandstraat 22 bv een hakenkruis zichtbaar. Ook staan er diverse personen op deze foto, die misschien door bezoekers van deze website herkend worden? Om die reden heb ik die delen van de foto waar mensen op staan uitvergroot. Vlakbij waar de fotograaf stond was toen garage Jetten (tegenover het toenmalige postkantoor). De Romein had ook nog wat nostalgische reclamekaarten van garage Jetten uit de jaren 50 (toen ze naar het Wilhelminaplein verhuisd waren). (zie ook Special garage Jetten) En tenslotte hebben we de namen van een klassefoto van de Ratel uit 1970 bijna volledig compleet dankzij Evelien Perk-Sengers. Evelien vertelde ook nog over die klas (staat onder de foto, maar ik zal het nu eerst ook op de voorpagina meenemen). Link naar de Ratel. Veel plezier. Harrie-Jan Metselaars: " Dag Harm, De foto's die jij laat zien zijn niet van Zandstraat  24, maar van  Zandstraat 20-22. Het gaat dus om het pand waar nu Ad Koot woont  en waar die ( mij wat onduidelijke) winkel  in zit. Dus het pand waar mijn ouders de schoenzaak hadden, waarin ik mijn jeugd heb door gebracht en waar mijn grootmoeder onder de oorlog op nr. 20 (de bovenwoning) het pension had ,waar Sandberg een jaar heeft doorgebracht. Ik had deze foto als eens van Max Arian (de biograaf van Sandberg) gehad, maar was hem kwijt. Toen was me al het hakenkruis op de ramen opgevallen. Ik heb begrepen (van wijlen Jan Mooren) dat op nr. 22 (de winkel) voor de oorlog een café was (van Doris Goossens?) en dat daar onder de oorlog de Hitlerjugend heeft gezeten. Pikant dat Sandberg daarboven dus min of meer zat ondergedoken. Wie de dame in het dakraam is weet ik niet. Niet mijn moeder of oma. Op die verdieping zaten vermoedelijk pensionkamers. Sandberg zat aan de achterkant, met uitzicht op het plat dak en de tuin (met perenboom). Misschien kijkt een vrouwelijke pensiongast uit het raam.. Ik kan het mijn tante Johanna (zuster van mijn vader, woont sinds enkele jaren hier in Amsterdam) vragen. Zij heeft mijn oma een tijdlang in de huishouding geholpen in die tijd. Ze vertelde me vorig jaar nog, toen we even in Gennep waren, dat ze zich nog goed kon herinneren hoe de Duitse politie of SD binnen stormde op zoek naar Sandberg. "

De Zandstraat in 1943. De tramrails liggen er nog. De Nieuwstraat bestaat nog niet.
Uitsnede met mogelijk herkenbare personen.
Het dakraam van Zandstraat 22, waar een mevrouw een kleedje aan het uitkloppen is.
De etalage van Zandstraat 22. In het pand erboven zat wellicht toen al Sandberg (1 van degenen die aan de overval van het bevolkingsregister van Amsterdam had meegewerkt). LINK
Foto van de 6e klas uit 1970 van de St. Jozefschool (nu De Ratel). Evelien: "Onderstaand de namen van links naar rechts en van onder naar boven (voor zover ik ze nog weet): 1e rij: Marcel (Jaspers?), Henk Derks, Johnny Guelen, Karel Weber en Jan Franken. 2e rij: Meester Schrobers, Christien Weber, Petronel Huyskens, Coby van Dalen, Jaquelien Liefrink, Ellen Peters, Evelien Sengers, Marcel Sluiters, Walter van Tankeren, Louis de Rijk en Paul Franken. 3e rij: Marja Guelen, Willem-Jan Eijkmans, Wilma Thepass, Wilma Seuren, Henk Loock, Willy Noy en Annemieke Bernards."
Terug naar de foto's

Ik zal me maar niet meer druk maken over de aanstaande herindeling en het gebrek aan zeggenschap voor de burgers of het gebrek aan een zuivere afweging inclusief alle pro's en con's of het gebrek aan bestuurlijke kwaliteit. Het haalt toch allemaal niets uit. En een kritische pers is er al helemáál niet. Terug maar naar de foto's dus.

Ik wil u deze plaatjes niet onthouden. Muurschilderingen bij mij in de tuin. Achtereenvolgens de Martinuskerk, het Nierspark (vóór de aanleg van de zeedijk) en het stadhuis. (gemaakt door mijn oudste dochter)
Van vanochtend is dit plaatje van de ooievaar die het nest verlaat met het windvaantje op de toren (en het Gennepse wapen) op de achtergrond.
GROTERE afstand gemeente-inwoners gewenst!

Aldus Berenschot. Lees zelf pag 51 van het Berenschot rapport:

“De afstand tussen medewerker en inwoner wordt vergroot, waardoor meer zakelijk en professioneler een afweging gemaakt wordt. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. De dienstverlening aan inwoners is niet afhankelijk van toevallige contacten, maar is voor iedereen gelijk.”

En auw, wat insinueert Berenschot hier eigenlijk over Gennepse ambtenaren die bij de huidige gemeente Gennep werken??? Zijn die niet zakelijk en professioneel?? Ik kan dit niet anders dan een schandelijk statement vinden. We hebben in Gennep een aantal partijen met het woord democratie in hun naam. Zouden ze die niet beter kunnen veranderen in Technocratie of Technocraten?? Technocraten "66 bijvoorbeeld? Overigens vraag ik me ook af wat al die bijeenkomsten met burgers nog überhaupt voor zin hebben. D'66, PvdA en VVD hebben zich al overduidelijk als voorstander uitgesproken. De befaamde (beruchte) gedeputeerde Ger Driessen is van het CDA (dat is degene die gesteld heeft het te willen doordrukken of Bergen nu wil of niet...) Democratisch lachertje is nog een eufemisme voor die bijeenkomsten. Schandalige vertoning is een betere uitdrukking. Dit heeft niets maar dan ook absoluut niets meer te maken met het betrekken van burgers of met democratie. En wat die "gewenste afstandelijke positie van de gemeente" betreft: de gemeente Gennep begint nù al die "afstandelijke" houding tentoon te spreiden:

Afgelopen maandag kwam ik langs Picamare en zag dat er een ruit in gegooid was (zie foto's). Als nette burger dacht ik: ik moet dat aan de gemeente doorgeven zodat ze de rommel kunnen laten opruimen en zorgen dat het gebouw afgesloten is. Vroeger belde je daarvoor het nummer van iemand van de buitendienst, die het dan oploste. Nu niet meer dus. Ik heb in de tel.gids en op internet gekeken maar er stond alleen het nummer 0485-494141. Dat nummer dus maar gebeld. Ging 4x mis (verbinding na 1x overgaan verbroken). De 5e keer lukte het. Bleek het een callcenter te zijn (hardstikke objectief is zo'n callcenter wel. Dàt moet ik toegeven). Ik maakte mijn melding en moest vervolgens mijn naam en adres opgeven. En vervolgens mijn postcode. Ik zei DW (ik kom tenslotte uit Gennep). Maar de mevrouw moest ook de nummers hebben. Ze kende Gennep blijkbaar niet. Vervolgens moest ik uitleggen waar er wat gebeurd was. Picamare. "Wàt? Picardië?". Nee, Picamare aan de achterzijde bj de Budoschool. "wat is dat?". Picamare, dat is een gebouw van de gemeente! Oh, dank u wel voor de mededeling.... Ik weet niet of ik een volgende melding nog wel wil maken....
Webcam Ooievaars actief!

Als u op de link hierboven drukt, dan opent de webcam in het hoofdscherm. (Het zou kunnen zijn dat u eerst een programma moet installeren. Dat gaat dan automatisch) Noot: als het installeren niet lukt: ga dan op de button staan, klik op de rechter muisknop en kies dan: "openen in een nieuw scherm". Er opent dan een nieuw scherm, waarin u het programma kunt installeren. In de toekomst opent het programma vervolgens wel in het hoofdscherm van gennep.nu.

Fuseren KOST de 3 gemeenten miljoenen!!

Bestudering van het Berenschot rapport leidt tot de conclusie dat een fusie grote financiële nadelen veroorzaakt. Volgens Berenschot betekent een fusie een aanslag op de kapitaalmiddelen van meer dan € 5 miljoen en is er verder een jaarlijks financieel nadeel van meer dan een kwart miljoen. Nadere beschouwing van het rapport leert ook dat er nog veel meer (financiële) addertjes onder het gras zitten. Zie de SPECIAL.

Rondvlucht op 4 mei

Ik kreeg van Henk Jaspers een serie foto's die hij gemaakt heeft op zijn rondvlucht boven Gennep, Ottersum en Ven Zelderheide op zondag 4 mei 2008, de dag van de braderie. De foto's worden ook toegevoegd aan het overzicht luchtfoto's. Veel plezier.

Gennep
Ottersum
Ven Zelderheide
Twee in één

Henk heeft gister boven Gennep gevlogen. Binnenkort volgt daarover een update.

De foto links is leuk omdat daar zowel de broedende zwaan als de broedende ooievaar te zien zijn.

Zogezegd 2 voor de prijs van 1.

 

Wel goed kijken, want de foto is natuurlijk van grote afstand (hoogte) gemaakt. Als u op de foto klikt, dan opent een grote foto (zonder de pijlen)

Dodenherdenking 2008

Alhoewel het wat vreemd aandeed en net voor de ceremonie de terrasjes in de Niersstraat nog bezet waren, werd vanavond ook de jaarlijkse dodenherdenking gehouden bij de Barmhartige Samaritaan bij de Niersbrug. Het was behoorlijk druk. Een kleine 200 aanwezigen waren getuige van de kransleggingen, de minuut stilte en het spelen van The Last Post.

Vitès geen kampioen. Maar gelukkig weerstaan de ooievaars het lawaai

Het is Vitesse helaas niet gelukt om in het jubileumjaar kampioen te worden.

Omdat Irene met 1-0 won van DAW, deed de 3-0 uitzege van Vitesse er niet meer toe. Misschien dat via de promotie-degradatie-wedstrijden toch nog promotie afgedwongen kan worden.

De braderie van 2008 was zonovergoten. Het was erg warm. De terrasjes waren goed gevuld met mensen die hun dorst wilden lessen. Het leverde ook mooie plaatjes op van een volle markt met op de achtergrond het stadhuis met de broedende ooievaar.

De ooievaars lieten zich zelfs niet afschrikken door het oorverdovende geluidsniveau van de samba-band. De volgende keer misschien verplicht oordoppen uitreiken?

Enfin, weer een geslaagde braderie dit jaar.

Kinder Braderie

Vanochtend was het kindermarkt (of beter ìs, want het is nu tenslotte nog pas 10:15h). De kinderbraderie is altijd de opmaat voor de "grote-mensen braderie". Het was stralend weer en een zeer aangenaam temperatuurtje. Het was dan ook druk en er werd driftig gehandeld.

Vorr de een was het dè gelegenheid om niet meer gebruikte spulletjes kwijt te raken, voor de ander dè gelegenheid om net dat ene speciale dingetje te kopen. En velen vinden het snuffelen natuurlijk erg leuk.

Klik op de foto links voor een impressie vande kinderbraderie van 2008 door gennep.nu. Kunt u zien wie er vanochtend rond 08:30h allemaal waren...

Veel plezier

Zaterdag 3 mei: Een zonnige lentedag

Het was vandaag wel erg mooi weer. Laatste dag van het Flamingo's toernooi. Was vroeger toch een heeeeeel stuk drukker. De ooievars druk in de weer, net als de zwanen. De mensen in een goed humeur. Terrasjes goed bevolkt en zelfs de Markt zat bijna vol. Lekker weer dus ook om met een camera eens rond te lopen en een kop koffie op de Markt te drinken (met dank aan Danny Reynen overigens). Ik had mijn grote "bazooka" niet bij me (zie art Mat Knapen in de M&N Bode), maar wel mijn kleine "bazooka", die dus goed van pas kwam, onder het koffie drinken.

"vroeg" appeltje
deze zie je genoeg
plaatje langs de Niers
had u deze op de vorige foto ook gezien?
Op het dak

Samen met Joop den Boer ben ik vanochtend op zijn dak geklommen. Na een klauterpartij en met behulp van 2 trapjes kwamen bovenop zijn dak terecht, vanwaar je een mooi uitzicht hebt, maar vooral ook een mooi gezicht op het ooievaarsnest. Onderweg zag ik ook nog dat de plaquettes rondom het oorlogsmonument, die een aantal maanden geleden door vandalen gesloopt en meegenomen waren, door de gemeente door nieuwe vervangen zijn. Net op tijd voor 4 mei.

De plaquette op het Indisch monument
De plaquettes met de namen van de slachtoffers
terwijl dhr pastoor weer zijn wekelijkse tv praatje opneemt
en Gennep zich koestert onder een aangenaam lente-zonnetje
nog wat plaatjes vanaf het dak
Oorlogsmonument

As zondag is het braderie, maar dan is het ook 4 mei. En dat is de dag van de jaarlijkse dodenherdenking, ook in Gennep, zondagavond dus. Na de oorlog leefde in Gennep de behoefte om een monument op te richten voor de slachtoffers van WOII. Er kwam een kommissie van aanbeveling en e.e.a. leidde uiteindelijk dat beeldhouwer Jac Maris uit Heumen de opdracht kreeg. Hij maakte het beeld "de barmhartige Samaritaan" dat op 20 juni 1953 door mevr Hermsen-van Kempen (een voormalige koerierster van het verzet) namens de commissie aan de Gennepse bevolking werd aangeboden. Burgemeester Gilissen aanvaardde het monument namens de Gennepenaren. In de sokkel van het beeld, dat bij de Niersbrug kwam te staan, werd een koker ingemetseld met daarin de namen van de gevallen verzetsmensen en oorlogsslachtoffers uit Gennep. Het beeld was van steen en ging in de jaren in kwaliteit achteruit en zelfs dusdanig dat de gemeente Gennep zo'n 35jr later een oplossing moest zoeken. De beeldhouwer Jac Maris bleek nog te leven en kreeg de opdracht om het beeld in brons te zetten. Van de herplaatsing van het bronzen beeld en het opnieuw inmetselen van de koker met namen hebben we dankzij Joop den Boer een aantal unieke plaatjes. Bij deze gelegenheid werd het beeld overigens ook andersom geplaatst. De foto's zijn ook toegevoegd aan de webspecial over WOII en Gennep.

Primeur voor Gennep

Gennep heeft zo te zien een Nederlandse primeur. Unieke snelheidsremmende maatregelen op het nieuw aangelegde fietspad op de Heijenseweg. Geen dure constructies of drempels, maar gewoon lichtmasten midden op het fietspad. Nu alleen maar hopen dat ze de verkeersregelaar met de waarschuwingsvlag voor de lichtmast niet vergeten! (met dank aan Goof)

Zonneschijn en Regen

Wisselden elkaar 's middags af op de 1e dag van het jaarlijkse toernooi van Flamingo's op de Groes, het 33e alweer. Maar men liet zich niet ontmoedigen. Bert en Bea heb ik niet gezien. Die waren waarschijnlijk nog in Milsbeek.

Bert en Bea Burger

Of anders:

een kiosk en een adoptie-wethouder

Geloof het of niet: Het stuk links komt uit het officiële Berenschot rapport over de opheffing van Gennep en de voorgenomen herindeling. Blijkbaar ziet Berenschot ons aan voor halve zolen....

Als het niet zo triest was dan zou je er bijna om kunnen lachen.

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel