OZB

Deze week hadden we weer het "genoegen" de gemeentelijke belastingaanslagen te mogen ontvangen. Zoals gewoonlijk houdt vooral de On(t)roerende Zaak Belasting de gemoederen bezig en dit jaar niet vanwege een tariefsverhoging, maar vanwege een verhoging van de waarde van het onroerend goed.

Dat komt omdat als peildatum 1 jan 2009 wordt aangehouden en niet de huidige waarde, Voor de waardeberekening worden blijkbaar de landelijke cijfers van het kadaster gebruikt en niet de cijfers voor Zuid Nederland of Limburg. Dit zorgt voor een waardestijging van 1,2% tussen 1 jan 2008 en 1 jan 2009. Voor Limburg zou er een daling van 1,2% geweest zijn.

U kunt de cijfers zelf nakijken op de site van het kadaster: LINK

We weten dus ook al wat de ontwikkeling volgend jaar zal zijn. Landelijk -5,3%, voor Limburg een daling van 6,4%.

Overigens moet u niet àl teveel hoop hebben op lagere kosten volgend jaar. Gemeentes hebben de gewoonte om in dergelijke gevallen de tarieven te verhogen, zodat de totaal-inkomsten voor hen tenminste niet omlaag gaan. Ik ben benieuwd hoe die tariefs-ontwikkeling in Gennep zal zijn. (ik weet nog dat we in 2007 een verhoging van zo'n 12,5% gehad hebben)

Overigens vind ik het véél erger dat bijna 40% (!!!) van de opbrengsten van de OZB weer verloren gaat vanwege de erg hoge kosten van inning.

De brief van de 51st Highland Division aan Gennep

Zondag hebben de Beales weer afscheid genomen van Gennep. Op de foto links ziet u mevrouw Beales met een groot gedeelte van de werkgroep. Ze waren zeer onder de indruk van de tentoonstelling en spraken hun dank uit voor hetgeen georganiseerd was. Bijzonder is ook de reactie van de Beales in het gastenboek van de Gelderlander (LINK), welke luidt: "Having participated in the ceremonies at Milsbeek and Gennep on Saturday 20 February to commemorate the Liberation of the town in February 1945 and to remember those who lost their lives at that time, we would like to offer our heartfelt thanks to all those who organised and contributed to the events and who made us so welcome. The memorial exhibitions were outstanding, and the efforts of all those volunteers and contributors were a most worthy tribute to the suffering of the people of Gennep and surrounding areas during WWII, and to the sacrifices of those who now lie in Milsbeek military cemetery and elsewhere. Having participated in the 50th and 60th anniversay celebrations of the Liberation, it was a great pleasure for us to return to Gennep and to meet again a number of people whom we now regard as our friends. Richard and Jane Beales, Farnham, UK Richard and Jane Beales - 23-02-2010 | 19:50"

Inmiddels heb ik ook de bedankbrief die Richard Beales namens de veteranen van de 51st Higland Division aan burgers (en gemeentebestuur) heeft voorgelezen bij de ceremonie bij de Barmhartige Samaritaan.

link naar de beschrijving in de archieven van de 51st Higland Division

In 2010 stijgen de Gennepse woonlasten het meeste van heel Limburg

Eind verleden week publiceerde de vereniging eigen huis de cijfers voor de ontwikkeling van gemeentelijke lasten in 2010. Op de ranglijst van de provincie Limburg staat Gennep bovenaan, voor wat betreft de stijging van de woonlasten. Gelukkig is het bedrag nog niet het hoogste, maar slechts de stijging. Heel actueel en interessant is het natuurlijk om ook de werkelijke kosten en de kosten-ontwikkeling te vergelijken met Mook en Bergen. Voor de volledigheid heb ik er ook de cijfers van Boxmeer en Cuijk bij gezet. (met dank aan Goof voor de info)

ontwikkeling woonlasten in Limburgse gemeenten in 2010
woonlastenontwikkeling in 2010 van Gennep in vergelijking met de omringende gemeenten

gemeente toch vertegenwoordigd bij herdenking??

Noot: ik zou de burgemeester er bijgepaatst hebben, maar die is de afgelopen 4jr in tegenstelling tot de wethouders op de foto nog nimmer bij een dodenherdenking geweest.

Mooie herdenking van de bevrijding, nu 65jr geleden

fotoalbum herdenking 65jr bevrijding

Zaterdag 20 feb (1 week later vanwege de carnaval) werden met 2 mooie herdenkings-bijeenkomsten op het oorlogskerkhof in Milsbeek en bij het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan bij de Niersbrug stilgestaan bij de bevrijding van Gennep op 12 en 13 februari 1945. De zoon van de engelse majoor Beales, die op 12 februari 1945 in de Zandstraat sneuvelde, las een brief voor van de veteranen en legde kransen bij de monumenten en bij het graf van zijn vader. "Schotse" Toon zorgde voor doedelzakmuziek. De gildes van Milsbeek en Gennep waren paraat, evenals de wapenbroeders en trompettisten van de fanfare van Milsbeek en de Gennepse harmonie. Ook was er een zeer behoorlijke opkomst van de Gennepse bevolking. Adriaan de Winter las de namen voor van de soldaten die voor de bevrijding van Gennep gesneuveld zijn. Indrukwekkend om al die namen te horen noemen. Veel erg jonge knapen van soms nog maar 18 jaar. Als laatste werden in Gennep 3 mozaïekstenen onthuld die tzt zullen worden geplaatst in het plein voor het gemeentekantoor.

Na afloop verzamelden gasten en bezoekers zich in het tijdelijke bevrijdingsmuseum aan de Zandstraat, waar de werkgroep Gennep 65jr in vrede en vrijheid gezorgd had voor koffie en cake, zodat de inwendige mens weer wat opgewarmd kon worden (het was erg koud)

Het was jammer dat net als verleden jaar bij de dodenherdenking het verkeer op de Nijmeegseweg zoveel overlast bezorgde. Helaas luidde de vergunning (???) zelfs "dat de organisatie het verkeer op de Nijmeegseweg niet mocht hinderen". Tja, het is maar waar de prioriteiten liggen.. , hetgeen ook duidelijk werd vanwege het ontbreken van een gemeentelijke vertegenwoordiging. Links staat een foto-album. Een filmpje volgt later.

Filmimpressie vd herdenking

Herindeling aan zijden draadje / Illegale boomhut maar geen sancties

Herindeling gaat niet door?

Dat zou de conclusie kunnen zijn na de val van het kabinet. Want een demissionair kabinet mag geen controversiele onderwerpen meer aankaarten of behandelen. De herindeling ìs controversieel, want wordt niet van onderop gedragen zoals geëist wordt. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen de inwoners van Gennep in November dus gemeenteraadsverkiezingen krijgen, maar niet voor de nieuwe gemeente Kop van Limburg (of welke naam ook gekozen wordt) maar gewoon voor de oude gemeente Gennep. Hetzelfde geldt dan voor de inwoners van Bergen en Mook. Ik neem aan dat de vlag vandaag in top gegaan is in Bergen.

 

Illegale boomhut, maar de gemeente doet niets

Vandaag stond een artikel in de Gelderlander en op de internetsite van de Gelderlander (zie LINK) over de boomhut aan de Niers, waarvan ik verleden jaar al heb aangegeven dat die hartstikke illegaal is. Gebouwd zonder vergunning en nog wel in het stroomgebied van de Niers. Op zich heb ik niks tegen de boomhut, maar wel tegen het meten met 2 maten door het bestuur. Waar gewone burgers met regeltjes het leven moeilijk wordt gemaakt, wordt hier niet gehandhaafd. Veel erger nog: voor de boomhut is door de Provincie Limburg (dat is de club van herindelings-promotor gedeputeerde Ger Driessen) enige tonnen subsidie gegeven. Ook waren de bestuurders van gemeente en provincie nadrukkelijk aanwezig bij de opening indertijd van deze illegale boomhut. Even voor de goede orde: die Teunissen die genoemd wordt in het artikel in de Gelderlander dat ben ik dus niet! Link naar update van 18 december 2008 van deze website.

Carnaval in Heijen

Afgelopen maandag was carnavalsoptocht in Heijen. Ook daar zijn veel foto's gemaakt. Gerda Franken stuurde een link naar haar Picasa-album. (links). En ook de Wortelpinnen hebben veel foto's gemaakt van die optocht. Onder de foto rechts vindt u de toegang tot dàt Picasa-album.

Herdenking

Morgenmiddag is de herdenking van de bevrijding van Gennep, nu 65 jr geleden. Kranslegging bij het oorlogsmonument bij de Niersbrug om 14:00h. Daarnaast denken we natuurlijk ook terug aan de carnaval van dit jaar: alle filompjes en foto-albums bij elkaar in één album. Veel plezier

Om 14.00 uur is een herdenking bij de Barmhartige Samaritaan bij de Niersbrug die op 9-2 1945 opgeblazen  was en door Britse soldaten hersteld werd. Een aantal herdenkingsstenen zal worden onthuld met het Embleem van de 51e Highland Divisie,Blach Watch, GOrdon Highlanders en ook van de  Britse vlag en Schotse vlag. Mettertijd zullen deze in het straatwerk verwerkt worden. Ook bij de Barmhartige Samaritaan volgt een kranslegging en zal er doedelzakmuziek zijn en wordt de last post gespeeld.

Na afloop is iedereen welkom in de tentoonstellingsruimte (voormalige schoenzaak Rutten in de Zandstraat)

 

Special Carnaval 2010

Loveboat

Afgelopen zondag deden de Roze Vogols aan de optocht mee met het thema "Loveboat". In dat kader werden ook honderden "love-foto's" gemaakt van deelnemers en kijkers, waarvan u hierboven een "random" selectie ziet. Maar er zijn nog veeeeeeel meer foto's gemaakt, die te zien zijn in een Picasa-album, waarvan Magiel Hagemans me de link stuurde, zodat u ook al deze "love-foto's" kunt bewonderen. LINK naar Picasa-album van Magiel.

Popverbranding

U heeft nog iets van me tegoed, namelijk beelden van het traditionele einde van carnaval, zoals dat in Gennep gehouden wordt.

Dinsdagavond 24:00h, Markt Gennep. Na een laatste avond in de feesttempel van de Kroon, gaan de prinsen, raad van elf, joekskapellen en carnavalsvierders naar buiten voor de afsluiting van carnaval.

Er volgen toespraakjes (voor zover mogelijk), de steken worden afgezet en de pop wordt aangestoken, waarna het Genneps volkslied wordt gespeeld en gezongen.

Dit jaar niet alleen het voorlopig einde voor de prinsen, maar ook het definitieve einde van de vorst Theo (de kiep) Roosenboom. 's Avonds tevoren was hij ook nog benoemd tot "Grootvorst van 't Bombakkes"

De pop, gemaakt door John Hofmans, was voor de gelegenheid getooid in het witte jasje van de nu voormalige vorst, die ook nog voor een afscheidspresentatie had gezorgd, welke middels een beamer op een scherm voor het stadhuis aan de menigte werd vertoond. AFSCHEIDSFILMPJE VORST THEO

En woensdag...... Tja, dan is het weer verzamelen voor het halen van het assekruisje en daarna natuurlijk herringschellen.....

Eén ding is in ieder geval zeker: Gennep heeft nog nooit zo'n springende prins gehad als dit jaar. Onvermoeibaar. Dus heb ik ook een veel betere bijnaam dan "de kat". Ik stel voor dat we (prins) Alfred voortaan "springveer" noemen..

Filmpje POPVERBRANDING
Gemeente geeft subsidie! en www.gennep.nu krijgt Silver Star

We (de werkgroep Gennep 65jr in vrede en vrijheid) hebben een schrijven van de gemeente ontvangen dat tbv de tentoonstelling een eenmalige subsidie wordt toegekend voor 50% van de kosten tot een maximum van € 2500.

En verder kreeg ik van Frank een mailtje. Zijn collega Larry heeft een keuring van deze website www.gennep.nu aangevraagd. Resultaat is dat deze website een "Silver Star" award is toegekend (zie linksboven), hetgeen de één na hoogste waardering is. De puntenscores waren: Layout: 8, Laadtijd: 7, Gebruik van afbeeldingen: 8, Scripting: 6, Content: 8. Totaal 37 punten. De award ziet u linksboven op de voorpagina. Errug leuk en vooral als u bedenkt, dat ik geen snars verstand heb van websites bouwen en zeker niks van "scripting" weet.

Di 16 feb: Kinderoptocht èn Tropibal: Fotoalbum(s) èn film

fotoalbum kinderoptocht

Dinsdagmiddag 16 februari startte de kinderoptocht om 13:00h vanaf de Markt richting PicaMare, waar later het Tropibal zou losbarsten. De kinderen hadden er zin in.

En de jury spande zich in om streng maar rechtvaardig te oordelen wie de prijswinnaars zouden worden.

Links staan een fotoalbum en een film van mij van de kinderoptocht. Ik heb dit keer het filmpje op I-Pod formaat gemaakt. Eens kijken hoe dat bevalt. Voor diegenen die liever een wmv-file hebben, die staat in de tekst onder de button..

Ook Marco was paraat en die heeft zelfs 2 fotoalbums gemaakt. Deze staan rechts. Het bovenste album is zijn album van de kinder-optocht. Het album beneden is van het Tropibal.

Veel plezier

Marco's album: Kinder-optocht

film kinderoptocht

windows media file:: wmv-file

Marco's album: Tropibal

Een ongelooflijke verzameling "krumels"

Vanmiddag, maandag 15 februari, was het traditionele Krumelbal van de Coleradokevers in PicaMare. Het was inderdaad een ongelooflijke verzameling krumels. Gelukkig was Marco paraat om foto's te maken. Druk op 1 van de krumels hier beneden voor het album. Veel plezier.

Primeur: Carnaval in HD!

de Mèrtzitting van 2010

Een primeur: een compilatie van de Mèrtzitting van 2010 in HD. De compilatie van de optocht van 2010 volgt maandag. Ditmaal geen youtube-achtige kwaliteit, maar echte HD.

Let wel op: er is een behoorlijke bandbreedte vereist om de filmpjes vlot te kunnen afspelen. Is uw bandbreedte niet voldoende, dan kunt u de films het beste eerst downloaden op uw computer en daarna afspelen. De kwaliteit is ook voldoende om af te spelen op uw TV. Laat horen wat u er van vindt.

de optocht van 2010

De optocht van 2010

De optocht van 2010 was langer dan ooit en erg mooi. De deelnemers hadden erg veel moeite gedaan om een leuk thema te kiezen en om te zorgen voor een mooie carnavaleske uitdossing.

Het fietspad in 't Ven passeerde de revue, het Genneperhuis, een restaurant in het stadhuis, de herindeling en ga zo maar door.

 

En ook de fietsbrug over de Niers kwam dit jaar aan bod. Op de afbeelding links ziet u de burgemeester deze brug feestelijk en onder luid gejuich openen. Klik op deze foto voor het album. Later volgt ook nog een filmimpressie van deze mooie optocht.

Veel plezier

Maar ik ben niet de enige die foto's gemaakt heeft.

Via de button hierboven gaat u naar het Picasa album van John de Waal met zo'n 300 foto's van de optocht van 2010

 

 

Mèrtzitting 2010

Vanmiddag, za 13 februari was de 9e keer Mèrtzitting op de Markt. En het was weer drukker dan ooit. Het weer zat mee, het was droog en niet zo koud als voorspeld.

Die kou kan trouwens ook helemaal niet deren, want met 2000 of wel meer hossende en zingende mensen op de markt produceren die met zijn allen voldoende energie om de stemming en temperatuur tot grote hoogte op te voeren.

Gennep.nu heeft natuurlijk een fotoalbum voor u gemaakt. Een film-impressie (in HD!) volgt later. Veel plezier

 
2e Kamer uitermate kritisch t.a.v. herindeling
vragen van 2e Kamercommissie aan de regering

De 2e Kamercommissie die zich recent heeft laten voorlichten in Noord Limburg over een herindeling van Mook, Gennep en Bergen, blijkt uitermate kritisch te zijn over die herindeling. Dit blijkt uit de schriftelijke vragen die aan de regering gesteld worden en nnog wel door alle partijen.

De vragen betreffen het feit dat de provincie de herindeling zo ongeveer door de strot duwt, het grote gebrek aan draagvlak, de geringe inspraak van burgers, zorgen over de financiële consequenties en het totale gebrek aan samenhang van de nieuw te construeren gemeente van 45km lang en 6km breed. Maar lees de vragen zelf. Gelukkig doet de 2e kamer blijkbaar haar werk beter dan onze eigen gemeenteraadsleden en gemeentebestuur.

Herdenking Gennep 65 jaar geleden bevrijd: zaterdag 20 februari

Vandaag is het precies 65 jaar geleden dat Gennep bevrijd is. Op 12 en 13 februari 1945 werd heftig gevochten in de straten van Gennep. Dit moet natuurlijk herdacht worden. Omdat het dit weekend carnaval is, te beginnen met de sleuteloverdracht in het stadhuis vrijdagavond 12 februari en de mèrtzitting op zaterdag 13 februari, was dit niet het gepaste moment om de bevrijding van Gennep te herdenken.

Daarom wordt die herdenking volgende week zaterdag, 20 februari, gehouden. Op die dag zal om 13.00 uur op het Militaire Kerkhof te Milsbeek de gesneuvelden herdacht worden. Als speciale gast van de werkgroep is aanwezig Richard Beales, zoon van Major Donald Beales, die in Gennep op 12 februari 1945 in de Zandstraat te Gennep gesneuveld is en begraven ligt op het Britse oorlogskerkhof te Milsbeek.

Door Mr.Richard Beales zal een bloemstuk gelegd worden bij het graf van zijn vader. Tijdens de ceremonie zal een doedelzak klinken waarna  de Last Post gespeeld wordt. Omstreeks 13.30 zal vertrokken worden naar de Gennep. Een aantal Militaire Historische voertuigen zullen  meerijden.

Om 14.00 uur is een herdenking bij de Barmhartige Samaritaan bij de Niersbrug die op 9-2 1945 opgeblazen  was en door Britse soldaten hersteld werd. Een aantal herdenkingsstenen zal worden onthuld met het Embleem van de 51e Highland Divisie,Blach Watch, GOrdon Highlanders en ook van de  Britse vlag en Schotse vlag. Mettertijd zullen deze in het straatwerk verwerkt worden. Ook bij de Barmhartige Samaritaan volgt een kranslegging en zal er doedelzakmuziek zijn en wordt de last post gespeeld.

Na afloop is iedereen welkom in de tentoonstellingsruimte (voormalige schoenzaak Rutten in de Zandstraat)

Wie herkent u uit 1968?
Wat gaat de tijd toch snel

Persbericht Redding SumMmertime

Ik was de bestanden op mijn computer wat aan het ordenen, ondermeer de jaaroverzichten bij elkaar zetten. En dan kun je natuurlijk niet nalaten toch even te kijken. Leuke ervaring, die ik u niet wil onthouden. 5 jaar www.gennep.nu

Jaaroverzicht 2005
Jaaroverzicht 2006
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Receptie prins Alfred I (nu ook met filmpje)

Zaterdagavond 6 februari hield Bombakkes de traditionele receptie voor haar prins, prins Alfred I. Zoals altijd beet de harmonie het spits af, gevolgd door een optreden van de dansgardes, waarna een schare groepen en individuelen volgde. In het buurgebouw (de sporthal) wonnen de dames van Flamingo's hun wedstrijd met 3-1 (ze staan nu 3e), nadat de heren hun wedstrijd eerder al met 4-0 gewonnen hadden (H1 staat 2e)

Een filmpje van de receptie staat achter de foto rechts

Buurten

Steeds meer buurten en buurtverenigingen in Gennep hebben een eigen website. De jongste loot aan de verzameling is de website van de Zuidoosterbuurt. Alle buurten die ik tot nu toe heb kunnen vinden heb ik bij elkaar gezet onder de links in de linkernavigator. De "jongste" buurt heeft op dit moment trouwens wel de meest actieve webmaster. Site ziet er ook prima uit.

Ik viel van mijn stoel van verbazing

De provincie betaalt een onderzoek van professor Riek Bakker (kost meen ik zo'n € 400.000) voor het "ontwikkelen van een regiovisie voor de kop van Limburg. Morgen verschijnt een interview in de Gelderland met professor Riek, waarin ze blijkbaar argumenteert dat er krimp dreigt voor de regio en dat er dus dringend een regiovisie en maatregelen nodig zijn" Inmiddels was ik dus van mijn stoel gevallen, want wat heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) enkele maanden geleden nog gerapporteerd?: in tegenstelling tot vele andere regio's, wordt er voor de kop van Limburg tot 2040 een behoorlijke groei van de bevolking verwacht. Het CBS is dè officiële instantie, die één van de meest betrouwbare instituten van Nederland is. Let wel! Ik ben op zich voorstander voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in een regio. Maar kom dan niet met kul-argumenten. Bovendien en misschien nog wel belangrijker: voor de kop van Noord Limburg is juist afstemming met Boxmeer en het land van Cuyk belangrijk, net zo goed als afstemming tussen Gennep, Bergen en Mook tav onderwijs, zorg, industrieterreinen, bestemmingsplannen en mogelijkheden van samenwerking om een meer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken.

(of toch groei???) Gennep groeit 9,5% !

6 okt 2009 werd een persbericht van het CBS naar buiten gebracht met de verwachte demografische ontwikkelingen in Nederland van nu tot 2040. LINK .Voor Gennep (en in tegenstelling met nogal wat omliggende gemeenten) wordt een behoorlijk sterke groei van de bevolking verwacht met bijna 10%. Link naar lijstje van gemeentes. Op onderstaand kaartje van het CBS staan de details:

5 feb: Receptie van prins Teun en prins Toon bij de Dragonder
Als hof-fotograaf van de Coloradokevers was Marco paraat bij de receptie van prins Toon en prins Teun van de Coloradokevers, die vrijdagavond 5 feb in de Dragonder plaats vond.
Carnaval komt eraan

Aanstaande zaterdag is het eerst receptie van prins Alfred I, en daarna begint een drukke week voor Bombakkes: ziekenbezoek, scholenbezoek, sleuteloverdracht op vrijdagavond (wellicht voor de laatste keer, want waarschijnlijk wordt de huidige gemeente opgeheven na dit jaar), op zaterdag de Mèrtzitting en dan gaat de boel echt los. Als opwarmertje een paar filmpjes van afgelopen jaar en natuurlijk de foto-albums. Ik heb de carnavals-special van verleden jaar bijgewerkt voor dit jaar. Het is ook het laatste jaar van de "kiep" (Theo Roosenboom) als vorst van Bombakkes. Na de carnaval wordt hij opgevolgd door "d'n Vrïjjer" (Maarten Daniëls). Ik verheug me al op de cartoon van volgend jaar: een broedende kip, die opgevolgd wordt door een .......... vrïjjer.

receptie 2009
Mèrtzitting 2009
Optocht 2009

CARNAVALS-SPECIAL

Vanaf 1 maart kunt u subsidie aanvragen voor zonne-panelen. U kunt er alles over lezen op de website van Senter-Novem Met de subsidie zal de terugverdientijd zo'n 12 jaar bedragen. Daarna heeft u de opgewekte energie gratis. En afgezien van eventuele financiële argumenten is het natuurlijk een prettig idee om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld. Dat kunt u ook doen door minder energie te verbruiken. LED-lampen worden steeds beter en ook de meeste apparaten worden zuiniger. U kunt ook subsidie krijgen op het isoleren van uw huis (zelfde SenterNovem site). Ik kom helaas voor subsidie niet in aanmerking omdat ik in de afgelopen jaren mijn huis helemaal geïsoleerd heb. Enkel de dakkapel aan de voorzijde moet nog gebeuren. Om te kijken of dat isoleren goed gebeurd is en of het daadwerkelijk effect heeft heb ik Drycon gevraagd om infrarood opnames van mijn huis te maken. Drycon heeft daarvoor een speciale camera, waarmee je precies kunt constateren waar evt warmtelekken zitten. Ik zal u binnenkort een paar van die plaatjes laten zien. U kunt dan in kleur het verschil zien tussen goed en niet geïsoleerd en ook waar precies de warmtelekken zitten. Wellicht een stimulans om ook zelf aan het isoleren te gaan?

Een nieuw record
Summary January 2010
Total Hits
3086207
Total Files
2175205
Total Pages
177753
Total Visits
31951
Transfered KBytes
61453063
Total Hosts
4849
Daily
avg
max
Hits per Day
99555
215672
Files per Day
70167
150230
Pages per Day
5733
17821
Visits per Day
1030
1461
Transfered Kbytes per Day
1982357
3842438
Time per visit
0:03:12
---

Links staan de statistieken van www.gennep.nu over de maand januari 2010. Voor het eerst zijn er gemiddeld meer dan 1000 bezoeken per dag. De statistieken zijn overigens van mijn provider one.com. De statistieken betreffen het domein www.gennepnu.nl. Niet meegeteld zijn de bezoeken aan www.harmteunissen.nl

In de maand januari waren er in totaal 31951 bezoeken, die gemiddeld 3 minuten en 12 sec duurden. Dat is in totaal 1704 uur, ofwel per dag 55 uur bezoek!

De website bestaat inmiddels iets meer dan 5 jaar en heeft in die tijd ca 1,3 miljoen bezoekers gehad. De website omvat inmiddels 194.482 bestanden in 4.284 mappen en is in totaal 28,8 GB groot.

Haagse herrie

Het artikel rechts verscheen verleden week dinsdag in Spits, het gratis verspreide landelijke dagblad. Het werd me toegemaild. Het stukje gaat over de herindelingsperikelen in Noord Limburg aan de hand van een discussie tussen SP-er Harry van Bommel en PVV-er Hero Brinkman. Beiden (namens ook beide partijen) zijn niet te spreken over de gang van zaken. Ik wilde u bijgaande passage niet onthouden: "Als klap op de vuurpijl lees ik een passage uit een schriftelijke reactie van de gemeenteraad van Gennep: "van maart tot en met mei 2008 is de bevolking van Gennep in de gelegenheid gesteld haar zegje te doen over de toekomst van de gemeente" Inderdaad de burgers mogen hun 'zegje' doen. De arrogantie druipt er van af. Dit is nu het probleem. De overheid bestaat ten dienste van de burger en niet andersom. " (volledige krant)

Je zou bijna weer vertrouwen in het systeem krijgen, dat althans sommige partijen (zeggen) ten dienste (te) staan van de burger. Het "zegje doen" in Gennep stelde namelijk inderdaad niks voor. Daarvan kan ikzelf en alle andere aanwezigen van de avond in PicaMare getuigen. Het ergste is eigenlijk dat vervolgens ook nog eens gelogen wordt. Zie de leugen regeert.

Sprookjesbal

Ikzelf had zondag 31 januari natuurlijk het doopsel van kleinzoon Pieter. Maar zondagmiddag was ook Sprookjesbal in PicaMare. Marco was paraat en maakte de fotoreportage links.

Ik vraag me intussen wel af hoeveel sneeuw we dit jaar nog krijgen. Er is intussen meer sneeuw gevallen dan de afgelopen 10jr bij elkaar. Het lijkt wel een beetje op wat ik me uit mijn jeugd herinner. Minder zijn de problemen die al die sneeuw op de wegen veroorzaakt. Vanochtend 570km file, waarvan ik er zelf 16km gezien heb. En ook schijnt het zou nu echt aan zijn eind te komen. Ik zag ze in Gennep zondagochtend in ieder geval al met een zand-zout mengsel strooien.

Pieter

Mijn kleinzoon is vandaag gedoopt.

Een trotse opa kan natuurlijk niet nalaten dat te melden op gennep.nu

Ik moet trouwens zeggen dat deken Huisman met het verstrijken van de jaren steeds beter wordt. Hij heeft lang geleden mijn eigen drie kinderen nog gedoopt. Maar deze ceremonie was de beste. Knap van iemand die (ik meen) 85 jaar is. Chapeau. Maar de hoofdpersoon was natuurlijk Pieter, al zal hij er niet veel van meegekregen hebben. Gelukkig is er dan nog altijd foto en film voor later.

Jubileumreceptie Coloradokevers

fotoalbum

55 jaar bestaan ze al, de Coloradokevers. Zaterdagavond 30 jan 2010 was de jubileumreceptie in PicaMare. Karel Goertz, die veel van de voorbereidingen had gedaan was helaas door ziekte geveld. Karel, beterschap. Hay van Arensbergen was de spreekstalmeester die de receptie aan elkaar praatte en dat prima deed. Zijn jasje deed alleen wat pijn aan de ogen.

Maar kijk zelf wie er onder andere allemaal waren. En voor de jeugd: morgenmiddag om 14:00h in PicaMare: SPROOKJESBAL!!!

Ook Marco heeft een foto-album gemaakt en niet alleen van de receptie, maar ook van de feestavond. Het album staat op Picasa via de volgende LINK

filmpje (MP4-file)

filmpje (WMV-file-kleiner)

Griezelen

Vrijdagavond 29 januari: Griezelbal van de Coloradokevers. De opmaat voor een zeer druk weekend, want morgenavond is al de receptie (18:00-20:00) voor het 5*11jr jubileum en daarna feestavond. En zondagmiddag om 14:00h begint het sprookjesbal.

Maar eerst griezelen, met spookachtige verschijningen, met echte griezels, maar ook met slangen, krokodillen en tarantula's!. Marco was erbij en maakte voor ons deze fotoreportage.

Gesprekken over doorstart SumMmertime

Herindeling Noord Limburg géén geval apart

U kent mijn bezwaren tegen de gang van zaken mbt de herindeling in Noord Limburg: mijn grootste bezwaar betreft niet zozeer de herindeling, maar het totale gebrek aan zeggenschap daarover voor de burgers. Bestuurders en zittende raadsleden bepalen dat over de ruggen van de burgers heen. Maar Noord Limburg staat blijkbaar niet op zichzelf. Ook in ZW Friesland moet en zal worden heringedeeld. Ook daar hebben bestuur en raadsleden vol enthousiasme ingestemd en is de burgers niks gevraagd. Maar de burgers zijn daar in opstand gekomen en zelfs zodanig dat bestuurders aangeklaagd worden vanwege meineed. Eén van de meest wezenlijke criteria voor een herindeling is namelijk draagvlak onder de bevolking. En als dit nimmer daadwerkelijk is getoetst kunnen bestuurders dergelijk draagvlak niet claimen. Voor de geïnteresseerden de stukken welke Goof uit ZW Friesland mocht ontvangen van de vereniging “Fan ûnderen op”. Hoezo draagvlak?, Brief aan 2e kamer Eén ding is in ieder geval wèl zeker. Politiek en bestuurders klagen altijd over het gebrek aan interesse en betrokkenheid van burgers. Maar dáárover hoeven ze in dit geval niet te klagen. (maar of ze er in de praktijk ook zo blij mee zijn, met die betrokken buergers?????)

De gemeente wil de helft betalen

De laatste berichten zijn dat de gemeente de helft van de aangevraagde subsidie wil verlenen aan de werkgroep 65 jaar in vrede en vrijheid. Daarnaast zou de werkgroep 50% moeten betalen van de kosten van gas, water en licht. Er is weliswaar nog steeds geen officiëel antwoord, maar dit schijnt de actuele stand van zaken te zijn.

Vraag, die rijst, is wie dan de andere helft moet betalen?? De vrijwilligers zijn vol enthousiasme in het project gesprongen dat geïnitiëeerd was vanuit de gemeente en waarvan alle gemeentelijke vertegenwoordigers telkenmale stellen dat ze het volledig ondersteunen.

De vrijwilligers hebben er tot nu toe al meer dan 1200 (!!) eigen uren arbeid in gestoken en hebben alles tot nu uit eigen zak betaald: de website, de vlaggen, de materialen, bevestigingsmiddelen, de drankjes bij de opening en ga zo maar door.

Toen de door de gemeente toegezegde beamer ineens niet meer beschikbaar was, is een beamer gecharterd bij de werkgever van een van de vrijwilligers. De glazen komen uit de keukenkast van een vrijwilliger. Koffie wordt ook mondjesmaat geschonken, want ook dat komt uit de eigen keuken van een van de vrijwilligers. En nu zouden ze ook nog de helft van het gas, water en licht moeten betalen van het gemeentelijke pand. Wat is het volgende? Een aanslag voor het gebruikersdeel van de onroerend goed belasting? De vrijwilligers voelen zich in de kou en in het donker gezet en worden in ieder geval aan het lijntje gehouden. Bovenstaande foto's zijn illustratief. De foto's lijken ludiek, maar zijn dat eigenlijk niet. Heeft u weleens bij een temperatuur van onder de 10 graden vergaderd? Ik kan u uit eigen ervaring zeggen, dat dat géén pretje is. Vandaar mijn oproep aan de gemeente: stop met dat kinderachtige gedoe. Wilt u dat niet, trek dan gewoon de stekker uit het hele verhaal. Maar houdt in ieder geval niet goedwillende burgers, die uiteindelijk meer dan 2000 uren eigen arbeid zullen investeren in iets wat uitstekend voor Gennep is, aan het lijntje! Nu al bijna 2000 enthousiaste bezoekers, jong en oud. Scholen die nog op bezoek komen, familie uit Engeland van inmiddels overleden bevrijders van Gennep, en zelfs bezoekers uit Duitsland. Ikzelf kom uit het bedrijfsleven. Daar zijn we gewend om naar kosten en baten te kijken. Als er één project is, waar de gemeente voor een dubbeltje op de 1e rang kan zitten, dan is het deze tentoonstelling wel. De gemeente hoeft niets te doen en krijgt voor een zeer bescheiden bedrag, voor een appel en een ei, een professionele tentoonstelling en herdenking van Gennep 65 jaar in vrede en vrijheid, hetgeen bovendien ook nog eens naadloos aansluit bij de doelstellingen van de gemeente zelf en bij het project Gennep vitale vestingstad. Kom op zeg. Gedraag jullie nu eens als volwassenen!

We moeten ons bij Bergen aansluiten!

Ik was eigenlijk nieuwsgierig wat er in Bergen gezegd werd over de herindeling en keek op de website van de gemeente Bergen: een volledig en uitvoerig dossier met alle stukken, alle besluiten en alle bijlagen. Actueel en to the point. Vervolgens ben ik toch nog maar eens op de site van de gemeente Gennep gaan kijken en heb gezocht onder herindeling: er was een pagina, voor het laatst bijgewerkt op...........9 februari 2009. het toont maar weer eens aan hoe belangrijk Gennep (informatie aan) zijn burgers vindt. Maar gelukkig is er dus nog de gemeente Bergen: via de volgende link bezoekt u de herindelings-pagina van de gemeente Bergen.

Kinderoptocht zit er weer aan te komen

Op carnavalsdinsdag is er weer een kinderoptocht, georganiseerd door Jong Nederland samen met de Coloradokevers en Bombakkes. De optocht trekt naar PicaMare, waar vervolgens het Tropibal wordt gehouden. Jong en oud is daarbij welkom.

Opgeven kan bij Jong Nederland, of via het volgende email-adres

En voor uw herinnering heb ik rechts nog een keer de albums van afgelopen jaar gezet. Waarschijnlijk wordt het dit jaar nog weer gezelliger.

 

kinderoptocht 2009

tropibal 2009

Komend weekend: jubileum Coloradokevers, 5*11=55 jaar
U had nog het programma van het komende feestweekeinde van de Coloradekevers van me tegoed (kilik op de poster), evenals de prinsenfoto's. Die van de Waggelaars (Wiel Arts) had ik nog niet, maar nu wel.
Prins Alfred I
Prins Wiel IV
Jeugdprins Teun I
Kleuterprins Toon I
Het bezoek van de kamercommissie in de pers
Een nieuwe website: www.heijen.info

Er is een nieuwe website in de gemeente en wel van, voor en door Heijen.

U kunt de website vinden op www.heijen.info

 

Ook deze website rechts wil ik u niet onthouden

Het is het album van Magiel.

Deze had de knuppel van vorst Theo ontvreemd

en vervolgens afgelopen zaterdag foto's gemaakt

maar kijk maar eens zelf .

 

De leugen regeert

Vandaag bezoekt de 2e kamer delegatie het Noord Limburgse om zich een oordeel te vormen over de herindeling van Gennep, Mook en Bergen in één nieuwe gemeente. (zie oa Gelderlander). Over een herindeling kun je van mening verschillen. Het is eenieders goed recht om er een eigen mening op na te houden en een zorgvuldige discussie daarover hoort bij een goed democratisch proces. Het wordt echter problematisch als een van de hoofdrolspelers in het proces het met de waarheid niet zo nauw neemt en aantoonbaar onjuistheden verkondigt om de discussie in de door haar gewenste richting te manoeuvreren. Ik heb dit al een keer aangegeven in mijn update van 17 oktober jongstleden. En vandaag gingen mijn haren alwéér overeind staan toen ik op de site van de gemeente een weergave zag van de ingezonden brief van burgemeester de Loo in de Gelderlander van afgelopen zaterdag. Zij schrijft o.a.:"en ook vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontvingen wij tijdens onze verkenningsperiode vooral positieve reacties”. Dit is een pertinente leugen, voor zover het de inspraak-avond in PicaMare betrof. Helaas staat dit voorval staat niet op zich, want hetzelfde haalt ze ook uit ten aanzien van de door haar gewenste horeca in het oude stadhuis. Ze stelt: "volgens mij willen de meeste mensen in Gennep horeca in het stadhuis. De tegenstanders .... vormen volgens de Loo een grote minderheid ". De BOP van afgelopen januari heeft duidelijk gmaakt wat de Gennepenaar wil en dat is géén horeca. Van mening verschillen, dàt mag. Maar liegen? Dat gaat mij toch echt veel en veel te ver en past niet bij een bestuurder. De vraag die overblijft is, waarom? Waarom dit krampachtig gedrag? Is dit vanwege megalomane luchtspiegelingen van bestuurders, over het kunnen worden van een meer belangrijke gesprekspartner in de dialoog met grote gemeenten, de provincie en grote (ook al samengevoegde) onderwijs- gezondheids- en wooninstellingen? Wellicht. Tekenend is in ieder geval alle aandacht en energie (en niet te vergeten geld) dat in den vreemde aan de Floriade wordt gegeven. Of is het een soort sprong in het diepe omdat men het zelf in de huidige situatie niet goed voor elkaar krijgt? Als de herindeling doorgaat zullen we het in ieder geval kunnen testen: òf de gemeente efficiënter is geworden (dan moeten de lasten omlaag gaan), òf de betrokkenheid groter is (dan moeten er relatief meer mensen gaan stemmen en anderszins participeren), en òf bestuurskracht daadwerkelijk is toegenomen. Helaas is er geen weg terug van een eenmaal genomen besluit en dat is nog meer reden dan normaal om in het proces leidende tot dat besluit eerlijk en zorgvuldig te zijn. En daar passen geen leugens bij!

Prins Alfred I (film)

 
Prinsenbal Coloradokevers: jeugdprins Teun en kleuterprins Toon

Zondagmiddag 24 januari 2010 was het prinsenbal van de Coloradokevers. 2010 is een jubileumjaar voor de kevers, want ze bestaan 5 x 11 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Volgende week is een uitgebreide receptie en viering in PicaMare waar heel Gennep voor wordt uitgenodigd.

Maar eerst was vanmiddag prinsenbal: de nieuwe prinsen in dit jubileumjaar zijn jeugdprins Teun en kleuterprins is Toon.

Marco Thijssen was erbij en maakte deze foto-reportage (zie ook www.coloradokevers.nl)

Volgend weekend is het jubileumweekend van de Coloradokevers (5x 11 jaar). Dan is tevens de trekking van de jubileum-loterij.

Prins Alfred I

Alfred Venhovens is vanavond in PicaMare "uitgekomen" als de nieuwe prins van Bombakkes. Hij heeft dus al een bijnaam "de kat", want dat is de bijnaam van de familie Venhovens.

Zoals elk jaar heeft www.gennep.nu de 1e beelden van de nieuwe prins. Dit jaar binnen een half uur van het uitkomen. Rechtsboven staat het foto-album

Rechtsonder staat de film van het "uitkomen" van de nieuwe prins.

 

Vitesse bewees zichzelf vandaag een erg doede dienst door de uitwedstrijd tegen koploper Rood-Wit "62 met 0-1 te winnen. Door deze zege rukte Vitesse op naar de 9e plaats.

het fotoalbum

HD kwaliteit (MP4)

WMV file

FILM
Flamingo's
Iedereen zal wel in afwachting zijn van de nieuwe prins van Bombakkes. Ondertussen een aantal plaatjes van Flamingo's: Heren 1, Dames 1, Dames 2, Heren 2 en Heren 4.
Dienstverlening NL gemeenten nog steeds onder de maat!

Bericht van RTL: Er schort nog veel aan de dienstverlening van gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op de ranglijst staan in totaal 441 gemeenten. Bergen staat met 30% score op plaats 291-335, Gennep staat met 27,5% op positie 336-378 en Mook&Middelaar scoren zelfs nog slechter met plaats 379-406. Voor wie de excel-lijst wil zien of dowloaden: LINK . Uit de ranglijsten lijken de grote gemeenten beter te scoren dan de kleine, wat dus een argument voor grote gemeenten zou zijn.

Ballonvaart 2000

Het is alweer 10 jaar geleden dat het filmpje links gemaakt is. In 2000 was deken Huisman 50jr priester en werd er voor die gelegenheid een ballonvaart vanaf de Groes georganiseerd. Mike Murray was erbij en maakte een film. De Kastanjeboom was nog niet gesloopt en de gebouwen van de Page stonden nog overeind.

Dit filmpje stond al in een zeer matige resolutie op de website. Omdat de internet-snelheden tegenwoordig een stuk beter zijn en ook webspace een stuk goedkoper, kan ik dit filmpje nu in een betere resolutie op de website zetten. Gennep in 2000!

En u weet het: as zaterdag weten we wie de nieuwe prins in Gennep wordt. Bombakkes heeft een aardig filmpje op haar website staan over die nieuwe prins: LINK naar filmpje Bombakkes. Volgend jaar kan ik het plaatje rechts niet meer gebruiken. De "kiep" treedt namelijk terug en de "vrïjjer" komt in zijn plaats. Dat wordt een interessante karikatuur volgend jaar......
SumMmertime: de wethouder reageert
Wethouder Ingrid Voncken reageert vandaag op de kritiek tav de voorgestelde subsidiëring van SumMmertime. LINK Ik zet dus de 2 standpunten op een rijtje:

Wethouder Ingrid Voncken

Heel jammer dat Mat Knapen, ook wel ‘Mister Summmertime', het bijltje erbij neer heeft gegooid. De gemeente Gennep draagt Summmertime een warm hart toe. Wij zien dan ook heel graag dat dit evenement gecontinueerd wordt. Daar hebben we ook subsidie voor over. Afgelopen tijd was de hoogte van de subsidieverlening onderwerp van discussie. Vorig jaar kreeg Summmertime vanwege het 75-jarig jubileum van de OVG een royaler bedrag toegekend. De organisatie van Summmertime was daar zeer tevreden mee. Na diverse gesprekken met de betrokkenen hebben we als gemeente voor 2010 een ‘eindbod' gedaan dat 500 euro lager was dan het bedrag dat in 2009 werd toegekend. Dat leek ons reëel, omdat de organisatie van Summmertime ook aangaf dat het programma dit jaar wat minder ambitieus zou zijn. Een maand geleden liet de organisatie ons weten dit bedrag als voldoende te beschouwen. D66 stelde de hoogte van de subsidie aan de orde in de raad. De raad nam het voorstel om het bedrag te verhogen echter niet over. Wat het college van Gennep betreft: het ‘eindbod' staat nog steeds. De deur staat open voor Mat Knapen of ieder ander die de organisatie van Summmertime op zich wil nemen. Op de website idtrofeegennep.nl komen steunbetuigingen voor Summmertime binnen. Dat is mooi om te zien. Degenen die ook zelf actief willen meewerken om Summmertime voort te zetten: we helpen hen graag, binnen onze mogelijkheden ...

Mat Knapen:

Zie brief Mat Knapen: LINK

"Voncken goochelt de raad daarna toch nog de volgende subsidiesom voor: € 2.500 Summmertime, € 2.000 Limburg Festival en 4 op verzoek van de gemeente toegevoegde extra's van derden tegen € 500 ofwel € 6.500 voor Summmertime in totaal: prima toch? Summmertime krijgt € 2.000 voor het Limburg Festival, vrij te besteden. Dat zo'n middagvulling ongeveer € 3.500 kost mag niet deren. Zo leg je daar, afgezien van de overheadkosten, € 1.500 op toe..... voor realisatie van bijv. twee toegevoegde items ben je wel € 750 extra kwijt bovenop de 2x € 500 basissubsidie..... De gemeente laat eigen prioriteiten, taken en wensen meeliften op dit particuliere initiatief, dat daardoor wordt afgeleid van zijn kernactiviteiten."

 

Voor wie de draad nu kwijt is, zal ik mijn interpretatie van het geschil geven (als ik het verkeerd zie, dan hoor ik het wel):

De OVG met Mat Knapen willen 14 SumMmertime festiviteiten organiseren en vragen daarvoor 14x € 500 = € 7000,= subsidie aan. Het Limburg Festival is een provinciaal georganiseerde activiteit eind augustus (LINK), die de SumMmertime organisatie best in aanvulling op SumMmertime will organiseren en waarvoor separaat subsidie wordt gegeven door de gemeente ( € 2000,=). Totaal € 9000,=

De gemeente daarentegen biedt aan: € 2000,= voor het Limburg festival, 5*€ 500,= voor SumMmertime en daarnaast nog een keer 4x € 500 voor extra activiteiten/aandacht voor pottenbakken e.d. Totaal: € 6500,=

Bezwaren van SumMmertime zijn gericht op: a) subsidiebedrag lager dan gevraagd, b) gemeente zorgt door eisen voor extra kosten en c) het verhaal duurt veel en veel te lang, waardoor het programma teveel in het gedrang is gekomen.

Half miljoen euro in 2010 voor evenementen en vitale vestingstad

In perspectief plaatsen: ik was wat aan het snuffelen op de site van de gemeente. Daar staat o.a. de "productenbegroting 2010" . Daarin is te vinden waar de gemeente dit jaar haar geld aan uitgeeft. We weten dat de gemeente driftig aan het bezuinigen is, oa op subsidies voor muziekgezelschappen, maar ook dat een subsidie voor bv SumMmertime van € 7000 blijkbaar problematisch is. Ik was dan ook wat verbaasd om in deze produktenbegroting voor 2010 aan kosten opgevoerd te zien: "Gennep Vitale Vestingstad: 3482 manuren, kosten € 365.610,= (pag 89) en voor "Evenementen": 1569 manuren, kosten € 133.545,=. (pag 88) Dat is voor deze 2 onderdelen samen bijna een half miljoen euro, alleen al dit jaar aan ambtelijke kosten. Zijn de verhoudingen nu zoek, of is dit normaal? Of is al dit geschut nodig om het de burger moeilijk te maken met ingewikkelde regels en het persé de regie willen voeren door de gemeente? Als de gemeente er al een half miljoen euro tegenaan gooit, dan zou 2010 toch een vitaal en evenementrijk jaar moeten worden. En over dat in perspectief plaatsen: de basis-subsidie voor alle zangverenigingen, toneelverenigingen, harmonie-orkesten, fanfares en tambour-orkesten van de gemeente Gennep bij elkaar bedraagt ca € 25000,= per jaar, dat is een schamele 5% van genoemde ambtelijke kosten...!

Zien lutste keunstje

 

komende zaterdag, 23 januari, zo rond 11 voor half 11 weten we het

 

 

noot: Nee, ik heb geen Genneps dialect-woordenboek. Noot 2: ivm eventuele jeugdige kijkers heb ik de kalender van een gordijntje voorzien.

Nieuws van de Wortelpinnen

Piet Manders stuurde vanuit het Wortelpinnenrijk (Heijen) het volgende bericht over de nieuwe prins aldaar:

" Het Wortelpinnerijk uit Heijen heeft weer een nieuwe Prins in ons midden.
Omdat het de 50ste Wortelpinneprins was had men de mosterd weer eens uit de kast gehaald. De nieuwe Prins kwam zaal Schuttershof in met een houten bierton met daaromheen een aantal Abrahammen en natuurlijk mosterd met worst. Nadat de Abrahammen een dansje hadden gedaan rondom de ton werd de Prins onthuld, maar er kwamen alleen losse armen uit de ton. Nog maar eens kijken en toen kwam Prins Henk (Hendriks) II uit de ton te voorschijn."

Verleden week kwam Christian I (rechts) al tvoorschijn als nieuwe jeugdprins in Heijen

website van de Wortelpinnen

Walter Knapp hat keine Antword entfangen

Hoe verder een gebeurtenis als WOII achter ons ligt, hoe meer lijkt het een abstracte gebeurtenis te worden. Maar het zijn juist de verhalen van mensen die het ècht maken. Zoals de verhalen van   Ine Stoltenbergh en Lidy Movig die volgend weekend (22, 23 en 24 jan) in het kader van de toenttonstelling Gennep 65 jr in vrede en vrijheid vertellen over de gebeurtenissen in toenmalig Nederlands Indië. En het zullen vooral verhalen van en over mensen zijn.

De brief links, die te zien zal zijn op de tentoonstelling, vertelt eveneens zo'n verhaal. Walter Knapp was duits soldaat die vanaf 1943 in Ven Zelderheide gelegen was. Na de oorlog keerde Walter naar het door de geallieerden platgebombardeerde Dresden terug en in 1948 stuurde hij een brief aan de fam Wijers, waar hij vanaf 1943 gelegen had.

In de brief vertelt Walter Knapp hoe hem een en ander speet, vooral ten tijde van de evacuatie, maar dat ze hun uiterste best gedaan hadden de spullen van de fam Wijers goed te beschermen en achter te laten. (Noot: waarschijnlijk zijn deze later door de geallieerden geroofd).

Walter Knapp heeft nooit antwoord gekregen. Daarvoor was het 3jr na de oorlog waarschijnlijk toch tè kort geleden.

De sterren van de toekomst?

Ik was zaterdagmiddag 16 dec in PicaMare, waar onder andere JC2 van Flamingo's speelde tegen Sportivo. Ze wonnen met 3-1. De buikschuivers bij elke ace waren imposant en de vloer wordt er meteen schoon van. En alhoewel het nog in de sterren geschreven staat..., misschien speelden hier wel de toekomstige sterren van H1?

De dames 1 en heren 1 teams hebben vandaag trouwens beiden hun uitwedstrijd met 4-0 gewonnen.

Stickers

Tonny Wilbers stuurde me de 1e 3 stickers hierboven. De 1e twee zijn van de Gennepse Middenstand. De 3e is van Tonny zelf en zijn motto. Ik laat nog 3 andere stickers zien, oa van de inmiddels ter ziele gegane drumband Vrijheid en Broederschap. Volgende week is trouwens weer een thema-weekend van de tentoonstelling Gennep 65jr in Vrede en Vrijheid.Gast-vertellers, Ine Stoltenbergh en Lidy Movig vertellen over de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië. Beiden maakten als kind de bezetting door de Japanners in Nederlands Indië mee en vertellen dan hun verhaal, ieder vanuit hun eigen situatie. De lezingen beginnen op vrijdagavond om 19.00 uur, zaterdag en zondag om 15.00 uur. U kunt zich vast inlezen op de website:   www.mijnverhaal-over-nedindie.nl   En alle vragen over dit onderwerp zijn welkom.

Ik heb trouwens op de site van idtrofee ook al een idee ingediend: de aanschaf van een mobiele muziek-kiosk, welke in het Niersdal, op de Groes, het Europaplein, de Markt, of in de andere kernen ingezet kan worden voor van alles en nog wat. Ik heb me aangemeld, maar het idee is nog niet zichtbaar. Elke aanmelding moet blijkbaar eerst door een ballotage-commissie. Overigens kun je alleen maar een idee opperen als je een partner opgeeft. Vreemd, want waarom eigenlijk?????

De nieuwe digitale gemeentegids vindt u achter deze link

Zwemvereniging Vivalo 40 jaar
Zwemvereniging Vivalo bestaat dit jaar 40 jaar.

Zwemvereniging Vivalo is een kleine gezellige vereniging, die haar thuisbasis heeft in Zwembad "Pica-mare"  te Gennep. De vereniging is opgericht in maart 1970 en telt momenteel meer dan 100 leden. Deze zijn verdeeld in een recreantengroep, een afdeling kunstzwemmen , een afdeling wedstrijdzwemmen en sinds enkele jaren ook een senioren ofwel masters afdeling.

Het is nu 2010 en dus bestaat de vereniging dit jaar 40 jaar, welk jubileum gevierd wordt op zaterdag 24 april.

Via deze site nodigt Vivalo al haar leden, ex-leden, vrijwilligers en iedereen die de club ondersteunt of in het verleden ondersteund heeft, om zich in te schrijven voor het jubileum op 24 april.

De details staan op de website van de vereniging: www.ZV-Vivalo.nl

Ganapja?

Tbv het zeepbellenfestijn in PicaMare van afgelopen zaterdag heeft de gemeente oa een filmpje laten maken door kunstenaarscollectief IFMA om de "IDtrofee" wedstrijd te promoten. Niemand heeft de makers blijkbaar ingefluisterd dat het geen Ganapja moet zijn, maar Ganipja........

Het bijschrift luidt:

"Conceptfilm gemaakt door het IFMA kunstcollectief over hoe de stad Gennep in 2020 zou kunnen zijn. Geen realiteit maar een impressie om in 2010 een dialoog te starten over de toekomst van deze stad in Noord-Limburg gelegen in een prachtig natuurgebied: De Maasduinen. Vestingstad Gennep ligt aan de Maas en de Niers. Naar aanleiding van de "Vitale Vesting"-bijeenkomsten heeft de gemeente Gennep de opdracht gegeven om deze film te maken. Ganapja is de oude benaming voor Gennep.

Concept, vormgeving en productie: Claus Burgers. Ideeën en concept kunstwerken: Henk Vissers, Norbert Simons, Rob van den Broek, Claus Burgers, Christoph Heek, Jaap Glandorff en Henny Weckx. Muziek: Ruud de Grood. ©2009 IFMA kunstcollectief"

De film is blijkbaar afgelopen zaterdag in PicaMare vertoond, maar kunt u natuurlijk gewoon via gennep.nu bekijken. Omdat men mij soms tè kritisch vindt, geef ik maar beter géén commentaar. U bent tenslotte mans zat om u een eigen mening te vormen.

U kunt ideeën indienen bij de gemeente en het staat eenieder natuurlijk vrij om bv de voortzetting en uitbouw van SumMmertime als idee te presenteren.

Een service voor de dapperen die ooit nog eens subsidie willen aanvragen in Gennep. Je moet je daarbij houden aan de vastgestelde subsidie-verordening. Anders maakt u zowiezo al weinig kans. Voor wie niet afgeschrikt wordt door 57 pagina's ingewikkelde tekst en bewoordingen, heb ik de huidige verordening op deze site gezet. Dan weet u waaraan u begint. Er staat weliswaar ergens dat B&W kunnen en mogen afwijken, maar dat doen ze in de praktijk blijkbaar niet. Dus: lezen maar.
Gennep, wintersport-stad 2010

Gennep als wintersport-stad. Wie had dat kunnen bedenken. Kite-snowboarden, snowboard-afdalingen en carpull-snowboarding, het wordt allemaal gedemonstreerd in een youtube filmpje van Gaston Reijs. Dat is nogeens wat anders dan sleetje rijden en schaatsen op de Siep. Klik op de link rechts voor het filmpje.

Vraag die open staat: hoeveel "normale burgers" zijn nu bij de bellenblaas-bijeenkomst geweest. Goof noemde 9, ikzelf heb 4 gehoord en MaasDriehoek heeft het ineens over een "geslaagde aftrap" en wel 50 aanwezigen. Wie weet het antwoord?

Ik krijg af en toe mailtjes van "Kiefer - Buch- und Kunstauktionen". Daar heb ik ooit een oude gravure van Gennep gekocht. En ook nu heeft ie weer iets leuks in de aanbieding en wel de ets van de afbeelding links. Het is een vierluik met rechtsboven Gennep. Het is een gezicht op Gennep vanaf de Kleineweg. De geschatte prijs van de ets is € 60. (website)

De ets is Bouttats en dat is een bekende uit die tijd. De gravure is blijkbaar gemaakt naar een tekening van J Peeters. De datering is in ieder geval van voor 1660, want de NH Kerk staat er nog niet op. Wel nadrukkelijk aanwezig is oa de windmolen op het voormalige slot Lonenstein, welke molen zo'n 200 jaar later zou afbranden en zou worden herbouwd op de Ottersumseweg (de Reus)

Mister SumMmertime aan het woord

Ik laat "mister SumMmertime" aan het woord, die ons laat weten hoe een en ander heeft gelopen en hoe het zover is kunnen komen. Via de link links opent deze open brief van Mat Knapen.

En omdat Summmertime toch wel erg leuk was (en hopelijk in toekomst toch nog eens zal worden) een aantal impressies van 2009. Voor de volleybal-liefhebbers: de link naar de foto's van dames 1 werkte niet. Inmiddels heb ik dit hersteld.

SumMmertime en waarom het misgelopen is

Een beschouwing van mijn kant. Want het is natuurlijk vreemd dat SumMmertime eindigt, terwijl iedereen eigenlijk voorstander is. De eigen beleidsregels van de gemeente laten ondersteuning echter niet toe. Het antwoord ligt waarschijnlijk in het tegenwoordige streven om alles in regeltjes en procedures te vangen. De voornaamste drijfveer hierachter is dat willekeur voorkomen moet worden en dat er voor alles en iedereen gelijke kansen moeten zijn. Daarom is een stelsel van regels ontworpen. Op zichzelf is dat heel legitiem en misschien zelfs lovenswaardig. Echter, als vervolgens diezelfde regels tot een keurslijf blijken te leiden wat zelfs averechts werkt, dan moet je je afvragen of niet tè ver wordt gegaan in het willen regelen van alles. Op het moment dat beleidsregels tot doelstelling zijn geworden in plaats van datgene wat men met die regels wilde realiseren, dan zijn we blijkbaar met zijn allen niet helemaal goed bezig.

De oplossing ligt daarin dat we minder proberen om alles in gedetailleerde regels te vatten, maar ons daarentegen moeten beperken tot kaders en principes. Vervolgens dienen ambtenaren en bestuur hun verantwoordelijkheid te nemen, waarbij bestuur en politiek ook voldoende armslag moeten geven aan de ambtenaren. Dat maakt meteen een einde aan het verstoppertje spelen achter starre regels met ongewenste resultaten als gevolg. Het probleem is trouwens niet iets typisch Genneps, want het is tegenwoordig een algemeen probleem. Op korte termijn al zou een andere werkwijze soulaas kunnen bieden en ook al voordat het systeem gewijzigd zal zijn. Dit kan door het hanteren van de zgn "hardheidsclausule" door bestuur en door de Raad. We worden tenslotte geregeerd en bestuurd niet door regeltjes, maar door mensen.

Samen met een andere attitude richting de burger, een van "hoe kan ik u helpen" ipv het verschuilen achter een ingewikkeld stelsel van regels en procedures, wordt het waarschijnlijk een stuk leuker voor iedereen, ambteneren incluis. Er zal wel meer discussie zijn en ook achteraf, maar daarvoor hebben we tenslotte ook periodieke verkiezingen. Die zijn momenteel eigenlijk helemaal niet nodig, want het maakt allemaal weinig verschil. (hooguit in de punten van de beleidsregeltjes). Harm

Nieuwjaarsconcert in PicaMare

Zondag 10 januari begon 's ochtends om 11:00h het traditionele nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas in Picamare. Het was gezellig druk en er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden, opdat iedereen kon zitten.

Naast de harmonie was er een optreden van maar liefst zo'n 28 blokfluit-leerlingen van Meander en tevens van het leerling-orkest dat wordt gevormd (met wat ondersteuning) door de leerlingen van fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen en van harmonie Unitas et Fidelitas. Het optreden werd professioneel aan elkaar gepraat door gastvrouw Dory.

En gisteravond bij het boerenbal van Bombakkes in de Kroon werd bekend gemaakt wie volgend jaar vorst Theo gaat opvolgen (zie ook LINK). Het wordt de afgetreden prins: Maarten Daniëls.

Rechts een kort album met sneeuwfoto's uit het Milsbeekse welke zijn ingezonden door Jaap Noij.
Filmpje van het Nieuwjaarsconcert op 10 januari 2010 in PicaMare
voor de liefhebber: het filmpje als MPG4 in betere kwaliteit
Zeepbellen en Flamingo's

Zaterdagavond 9 jan was er in PicaMare een "zeepbellen-bijeenkomst", zoals Theo in het gastenboek omschreef. Bij binnenkomst kregen de gasten naast consumptie-munten dan ook zo'n zeepbellen-blaasgeval. Er was vooral politiek, pers en jury aanwezig. Ik heb weinig burgers kunnen ontdekken.

Hoe het ook zij: burgers kunnen ideeën aandragen om Gennep vitaler te maken. Link naar site.

Ik heb alvast een goed idee: als we nu eens met zijn allen Mat Knapen en SumMmertime gaan ondersteunen als het beste idee, dan kan SumMmertime wellicht toch nog doorgang vinden.

Het volleybal is ook weer begonnen. Alhoewel.... Ik meende dat het voordeel van binnensport was, dat de wedstrijden niet afhankelijk zijn van het weer. Op zaterdag 9 jan zijn echter diverse wedstrijden vanwege het weer afgelast zoals de wedstrijd van Heren 1 en Dames 2. Dames 1 van Flamingo's speelde wèl en nog wel tegen de koploper VVC uit Vught. In de 1e 2 sets hadden de Gennepse dames geen schijn van kans tegen de zeer ervaren tegenstander. In de 3e set volgde de wederopstanding en werd zeer spectaculair gewonnen van de koploper. Die hervond zich echter in de 4e set. Eindstand 1-3. Wat foto's, maar ook een kort filmpje van de Gennepse dames in die 3e set. FILMPJE

En ik heb ook nog een paar foto's gemaakt van heren 3 en heren 4, waar mijn "neefjes" Yannick en Derrick meespelen

Heren 3 - Athos H2: 4-0

Heren 4 - Polaris H2: 2-3

Gemeenteraad vindt broodjes en versnaperingen tijdens vergaderingen voor herindeling belangrijker dan SumMmertime....

1) Einde SumMmertime, 2) Einde "Gennep 65jr in vrede en vrijheid"?

Het PERSBERICHT van Mat Knapen is luid en duidelijk. Einde SumMmertime. En ook de initiatieven voor "Gennep 65jr in vrede en vrijheid" en de tentoonstelling in de voormalige schoenwinkel van Rutten lijken ten einde te komen, want ook daar laat de gemeente niets van zich horen. De vrijwilligers die alles tot nu toe uit eigen zak betaald hebben en ook nog het risico lopen door de gemeente opgezadeld te worden met de kosten van gas, water en licht, zijn niet bereid om nog langer aan het lijntje te worden gehouden door de gemeente. Dus als u de tentoonstelling nog wilt zien is het wellicht verstandig om komend weekeinde te gaan. Het zou weleens de laatste keer kunnen zijn. Tenslotte heb ik ook nog een raad voor de gemeente Gennep. In plaats van ambtelijke nota's, beleidsplannen, beleidsregels, vergadernota's en vitale café's, is het wellicht nuttiger om daadwerkelijke en goede initiatieven te ondersteunen. Al het gebeuzel, papier en gemaakte uren heeft al lang en veel meer gekost dan de kosten van gevraagde ondersteuning.

En nog even over die herindeling: dat is dus nog geen gelopen koers. Maar wel worden al gigantische kosten gemaakt van in totaal € 2.658.527. Bergen doet niet mee. Maar Gennep betaalt het deel van Bergen. De totale kosten voor Gennep van die voorbereiding bedragen dan dus: € 1.193.312 (eigen deel Gennep) + € 837.947 (deel dat Gennep voor Bergen betaalt) = € 2.031.259 Als u het niet gelooft, lees dan het goedgekeurde raadsvoorstel van maandag 5 januari. En om het helemaal fraai te maken: voor SumMmertime vroeg Mat Knapen en de OVG € 7000, die ze niet kregen. Weet u wat begroot is voor de broodjes en versnaperingen van de vergadertijgers voor de herindeling, hetgeen wèl werd goedgekeurd? € 8000!!!!!!!!!!!!! En ook is een interessante vergelijking te maken met het open podium de Roepaan: deze krijgen van de gemeenteraad jaarlijks € 50.000. En de Floriade-kosten hoef ik al helemaal niet meer te noemen. E.e.a. geeft in ieder geval een goed beeld van de prioriteiten van onze gemeenteraad en ons gemeentebestuur. Voor de geïnteresseerde: Special subsidievoorstel sept 2008 van deze site

Herindeling toch nog geen gelopen koers?

Op de site van de Gelderlander staat een bericht te lezen dat het CDA in de 2e kamer openlijk twijfelt aan het nut van de beoogde herindeling in Noord Limburg: LINK naar bericht Wellicht dat wij als burger uiteindelijk toch nog een stem mogen hebben in plaats van dat zoiets over onze hoofden heen wordt beslist door een stelletje bureaucraten. Het zou toch helemaal van de zotte zijn als burgers geen enkele stem zouden hebben? En geld dat door de provincie beloofd was aan de betroffen gemeenten vanwege en voor een herindeling, zou niet in die gemeenten maar in de Floriade in Venlo gestoken worden. Inmiddels heeft ook Goof een oproep aan de vaste 2e kamer commissie in Den Haag gestuurd om te appelleren aan het gezonde verstand van de dames en heren daar. De brief van Goof kunt u onder de link rechts lezen.

Gisteren heb ik overigens een ontvangstbevestiging van de 2e kamer commissie ontvangen van mijn brief.. De brief zal behandeld worden in een van haar eerstvolgende vergaderingen.

nog één keer sneeuwen....
Wat betreft de gemeente Gennep mag het nog maar één keer gaan sneeuwen, want er is nog maar zout voor één strooibeurt. Zie gemeentebericht

Op de site van de brandweer staat een interessant overzicht van de oproepen van de brandweer van 2009 en ook in vergelijking met de voorgaande jaren.

Er zijn in 2009 wel heel erg veel branden geweest en daarnaast blijft het aantal alarm-meldingen (zonder brand) schrikbarend hoog.

Sneeuw
Vandaag, zondag 3 jan, is Gennep weer bedekt geworden onder een verse laag sneeuw. Tijd dus voor wat sneeuwplaatjes en ditmaal van zowel Frank, Marco als mijzelf.
Opvallend is trouwens dat deze keer de meeste mensen hun stoepjes en trottoirs voor het huis vliegensvlug hebben schoongemaakt. Het lijkt een omgekeerde wereld: de straten zijn nog wit en de trottoirs zijn schoon.
Frank
Marco
mijzelf
De Niersjaarsduik

foto-album

Op de allereerste plaats de beste wensen voor 2010.

Vandaag, 1 januari, was traditiegetrouw de niersjaarsduik in de Niers. Ditmaal was het een "officiële" duik. De opkomst was groter dan ooit en er waren 82 dapperen, de prinsen van de gemeente voorop en John en Ton als laatsten.

In het foto-album ziet u foto's van de voorbereidingen, de duik zelf en het gebeuren er omheen. Ook heb ik een filmpje gemaakt. Het staat vooralsnog in 2 formaten op de site (als kleinere wmv file en als MP4 file met betere kwaliteit). Het grootste formaat film kunt u waarschijnlijk beter eerst downloaden naar uw computer via de rechter muisknop. De foto's zijn van Marco, Frank en van mijzelf.

Hiernaast trouwens ook nog een korte impressie van het vuurwerk van afgelopen nacht. Vuurwerkimpressie

filmpje klein (wmv-file)

filmpje groot (mp4-file)

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

counters for myspace

View My Stats