Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Verkiezingsuitslag

Grote overwinning D'66: D'66 wordt de grootste partij met 5 zetels en krijgt het voortouw bij de college-vorming. Daarnaast is ook de PvdA met 1 zetel naar 4 zetels gegroeid. CDA is gelijk gebleven. Zowel het CEL als de VVD hebben 1 zetel verloren en worden: CEL, 3 zetels, VVD 1 zetel.

aantal stemmen
percentage
zetels
Partij
totaal
zetels
heijen
norbertus
centrum
vogelwijk
zuid
milsbeek
ottersum
venzelderheide
CEL
1255
2,98
291
40
39
42
108
473
120
142
CDA
1700
4,04
216
250
177
88
230
254
392
93
PvdA
1557
3,70
139
217
148
243
381
220
167
42
D66
2062
4,90
171
380
262
278
406
202
271
92
VVD
587
1,39
102
72
51
40
103
115
77
27
geldig
7161
17,00
919
959
677
691
1228
1264
1027
396

Aanloop naar de verkiezingen:

Binnenkort, op 7 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u uw oordeel geven over de ontwikkelingen in de gemeente Gennep en de daden van het college en de raad. Heeft u gezond verstand?????

Er komen politieke debatten en een "lijsttrekkersdebat". Deze politieke debatten worden gezamenlijk met de gemeente Gennep georganiseerd in de raadszaal van de gemeente Gennep aan de Markt te Gennep. De debatten worden “live” op het televisiekanaal van de lokale omroep uitgezonden. (Data : 12 en 19 februari en 5 maart , om 11:00 uur 's ochtends vanuit dus de raadszaal; culminerend in het lijsttrekkersdebat op 6 maart, hetwelk plaats zal vinden om 20:00 uur in de hal van het gemeentekantoor aan het Ellen Hoffmanplein. Daar wordt tevens op 7 maart 's avonds vanaf 19:30 de verkiezinguitslag bekend gemaakt.). Politiek debat op 12 februari

Ik heb daarom deze "verkiezingspagina" gemaakt plus een aparte pagina met vragen voor de politici. Hier kunnen we vragen neerzetten die we in het politieke debat graag aan de orde gesteld zouden zien worden. Ik geef zelf een voorzet met de 1e serie vragen. Heeft u een vraag, zet deze dan in het gastenboek. Ik zal hem dan in de lijst opnemen.

Link naar de Vragenpagina

Verder vindt u op deze pagina de verkiezingsprogramma's van de 5 deelnemende partijen en een aantal links naar mijn eigen beschouwingen over zaken in Gennep, zoals het IVVP (verkeersplan van de gemeente) en het POK (ontwikkeling kern Gennep) waar ze Gennep neerzetten als een vestingstad.

Een bekende Gennepenaar is Adriaan de Winter (uit Milsbeek). Deze heeft een "partijloze nota 2006" geschreven als aanzet tot het politieke debat. Als u op de foto van Adriaan links klikt, krijgt u toegang to deze nota (we blijven tenslotte een fotogalerij). De tekst is overigens op persoonlijke titel van Adriaan.

Druk op tekst links voor CEL-programma.Hiervoor is Adobe Acrobat nodig.

Druk op tekst links voor CDA programma (in Word)
Druk op tekst links voor PvdA programma (in Word)
Druk op tekst links voor D66 programma (in Word)
Druk op tekst links voor VVD programma (in Word)

Nota van en vóór Gennep

In navolging van Adriaan heb ik een politieke beschouwing en nota geschreven, met daarin een beschouwing over het huidige functioneren van het openbaar bestuur en mogelijke verbeter-maatregelen.

De Beschouwing
De Maatregelen

Huishoudboekje en Spaarbankboekje (in afbeeldingen):

Nu de verkiezingen eraan komen is het weleens interessant om te kijken hoe er met ons geld omgesprongen wordt. Daarvoor gebruik ik de eigen programmabegroting 2006 van de gemeente en zet dat nu eens om in begrijpelijke taal. Ik druk het uit in euros per inwoner van Gennep. Wat komt er nu binnen in het huishoudboekje van de gemeente Gennep en waaraan wordt het uitgegeven. Is men voldoende zuinig, zodat gespaard kan worden zodat het spaarbankboekje wat dikker wordt als appeltje voor de dorst?

Het huishoudboekje: de UITGAVEN

De uitgaven in 2006 zijn begroot op € 1.542,= per inwoner (jong en oud). Voor een gezin met 3 kinderen, betekent dit dus: € 7.710,=)

In de afbeelding links wordt weergegeven waaraan dat geld wordt uitgegeven (telkens in euros en als bedrag per inwoner van Gennep)

Het huishoudboekje: de INKOMSTEN

De inkomsten in 2006 zijn begroot op € 1,481,= per inwoner. Voor hetzelfde gezin betekent dat dus: € 7,405. Per inwoner bedragen de inkomsten € 61 minder dan de uitgaven. (dat wordt dus interen op het spaargeld) De grootste inkomsten (ca € 670,= per inwoner) komen overigens van Balkenende cs via het gemeentefonds.

In de afbeelding links wordt weergegeven waar die inkomsten vandaan komen (telkens in euros en als bedrag per inwoner van Gennep)

Het huishoudboekje: Verschil Inkomsten-Uitgaven

De verdeling van de inkomsten/uitgaven per sector is weergegeven in de tabel links. Die sectoren waar de uitgaven meer bedragen dan de inkomsten staan links van de verticale streep. De sectoren die meer inkomsten dan uitgaven genereren staan rechts van de verticale streep. (noot: ik kon er helaas niets duidelijkers van bakken. Opvallend is wel dat ruim 27% van de inkomsten van de onroerend goed belasting nodig is om het geld überhaupt binnen te krijgen!!!!!!) Let op: normaal dient men van het huishoudboekje geld opzij te zetten om te sparen (in geval van gemeente bv voor riolering, voorzieningen etc). Gennep haalt daarentegen geld van de spaarrekening voor de normale "dagelijkse" uitgaven.......

Zoals u ziet leven we aardig op de pof, want we geven meer uit dan er inkomsten zijn. Dan maar snel even kijken naar het spaarbankboekje.

Het spaarbankboekje: het Spaarsaldo

Het lijkt er sterk op dat we aan het potverteren zijn (??) Het spaarbankboekje kan gebruikt worden om bv te investeren om de exploitatiekosten terug te brengen, meer inkomsten te genereren ofwel het leefplezier te verhogen (het laatste dient wel zorgvuldig gepland te worden). We zien hier in ieder geval dat het in het verleden opgebouwde spaarsaldo snel vermindert........

In de afbeelding links wordt weergegeven welk bedrag Gennep op de bank heeft staan in euros aan het eind van het jaar per inwoner van Gennep

Hierboven kunt u dus zien wat zo'n gemeente nu uitgeeft en wat de inkomsten zijn en dan telkens berekend per individuele inwoner van Gennep. Uit de programmabegroting 2006 van de gemeente Gennep (programmabegroting 2006) heb ik wat kerngetallen op een wat meer inzichtelijke manier gezet. In deze begroting staat dat de inkomsten en de uitgaven € 24.538.421,= en € 25.898.764,= bedragen. (een verschil van € 1.360.343,=, tekort dus). Wat dit nu is per inwoner, en bovendien: waar komt het geld vandaan en waaraan wordt het besteed???? Hoe doet de gemeente het financiëel? Doe er uw voordeel mee..........

 

Kretologie: Kansen voor Gennep: Verkeers- en vervoerbeleid scoren in het Genneps verkeer en vervoer; Voortgang majeure projecten; Implementatie IVVP; Project gewoon samen; Voorbereidingskrediet tbv project Bolwerk; Benoeming leden cie ABZ en ontslag lid cie ABZ; Voorjaarsnota 2005 Zorgvuldig Vooruit; Bestemmingsplan Centrum Centraal; Rapport vitaal tot in de kern; Vaststelling beeldkwaliteitsplan; Proces beleidscyclus; Vaststelling nota Ramen en Vensters; etc

1 opmerking wil ik toch nog wel maken. Diverse verkiezingsprogramma's wijden uit in behoorlijke algemeenheden en uitspraken als "wij willen ons inzetten voor". Dit is allemaal behoorlijk vaag. Laat hen nu eens op een rijtje zetten waar men over 4 jaar op afgerekend wil worden. Ik denk dat de partijen dan beter te onderscheiden zouden moeten zijn. Bovendien is dan ook duidelijk waar de kiezer zelf de betreffende partij in de komende jaren op kan aanspreken. Momenteel is dat onderscheid niet erg duidelijk, want allemaal zijn ze (natuurlijk) voor: zorg voor de zwakkere, beheersing van de financiën, verbetering van het milieu, goede verkeersveiligheid, ontwikkeling woon-zorg boulevard enz enz enz. Een beetje concreter dus aub.