Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Binnenkort, op 7 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u uw oordeel geven over de ontwikkelingen in de gemeente Gennep en de daden van het college en de raad.

Er komen politieke debatten en een "lijsttrekkersdebat". Deze politieke debatten worden gezamenlijk met de gemeente Gennep georganiseerd in de raadszaal van de gemeente Gennep aan de Markt te Gennep. De debatten worden “live” op het televisiekanaal van de lokale omroep uitgezonden. (Data : 12 en 19 februari en 5 maart , om 11:00 uur 's ochtends vanuit dus de raadszaal; culminerend in het lijsttrekkersdebat op 6 maart, hetwelk plaats zal vinden om 20:00 uur in de hal van het gemeentekantoor aan het Ellen Hoffmanplein. Daar wordt tevens op 7 maart 's avonds vanaf 19:30 de verkiezinguitslag bekend gemaakt.).

12 februari: Politiek debat

12 februari was het 1e politiek debat in de raadszaal, en live te volgen via de lokale omroep.

De discussie betrof grotendeels de kernen Milsbeek en Heijen. Onderwerpen waren ondermeer: verkeersveiligheid tpv Rijksweg Milsbeek en aansluiting richting Overberg en dorpskern Milsbeek/Zwarteweg, de inrichting/aankleding van de Kerkstraat in Milsbeek, het opruimen van afval met name op de speelterreintjes, het Regionaal Overslag Centrum (ROC), dus haven Heijen en het bouwen van woningen in de gemeente (met name starterswoningen). Er werden zoals gewoonlijk vele woorden gesproken, maar waar het globaal op neer kwam:

-Verkeersveiligheid Milsbeek: iedereen vond het belangrijk. Beter goed dan snel. Vraag die dan wel rijst is: waarom zijn tot nu eigenlijk niet alle alternatieven en mogelijkheden al bekeken (en is naar wensen bewoners geluisterd)??? CDA wijst op beperkingen die Provincie oplegt (geen extra aansluitingen op Rijksweg), alhoewel dit eigenlijk niet aan de orde is.

-Inrichting/aankleding Kerkstraat Milsbeek: werd door geen partij als probleem gezien. Wellicht kon aankleding nog wat verbeterd worden (duidelijker maken bollen, aanplanting)

-Opruimen afval speelterreintjes: Weer geen wezenlijke verschillen. Eigen rol en verantwoordelijkheid burger werd benadrukt. Mogelijkerwijs rol voor buurten en verenigingen met financiële stimulans van zijde gemeente. CEL had het vooral over onkruid-bestrijding. Blijkbaar is CEL voorstander van spuiten ipv huidige systeem(?). (CDA wijst erop dat dit straks niet meer toegestaan is)

-ROC (of haven Heijen): weer algemene overeenstemming. Iedereen vóór, mits de faciliteiten voor iedereen bruikbaar zouden zijn. Lastig te realiseren vanwege private belangen van sommige partijen. D66 vond wel Raad slecht geïnformeerd worden. Duurt al met al wel heel erg lang.

-Woningen. Weer vindt iedereen het belangrijk. D66 vraagt zich af wat de in het college zittende partijen (CEL, CDA, PvdA) dan de afgelopen 12 jaar gedaan hebben. D66 vraagt zich ook af waarom de andere partijen het recente initiatief voor ondersteuning starters niet gesteund hebben. PvdA ziet wel rol voor overheid.

Naschrift Harm: al met al is er tav alle besproken onderwerpen bitter weinig verschil tussen de partijen wat betreft wat men wil bereiken. Gezellige praatclub. Er wordt wel heeeel erg breeduit gepraat (en weinig gezegd). Opvallend vond ik: a) hoe het nu in vredesnaam mogelijk is dat men niet direkt geluisterd heeft naar de wensen van de bewoners van Milsbeek en dit in de plannen heeft meegenomen. De in het college vertegenwoordigde partijen vooral mogen zich dit aanrekenen. b) de (starters) woningen: alle partijen (met PvdA voorop) schijnen een behoorlijk overdreven voorstelling te hebben van de rol van de gemeente bij het bouwen van woningen. De gemeente is vooral regelend en faciliterend (gronduitgifte, bestemmingsplannen), maar bouwt zelf 0,0 woningen. Het zou beter zijn als de gemeente project-ontwikkelaars niet meer zou "vóórtrekken" voor de burgers en bovendien minder betuttelend zou zijn tov particuliere initiatieven. Dat daarnaast met woningbouwverenigingen gesproken wordt en voorwaarden gesteld (voor het verkrijgen van grond en maken van bestemmingsplannen) dat er voldoende sociale woningbouw moet zijn, spreekt voor zich.