Verkeersontsluiting Gennep (2005)

In tegenstelling tot de rest van Fotogalerijgennep hier enige persoonlijke noten, allereerst over de verkeersontsluiting van Gennep. Uitgangspunten, argumenten, plussen en minnen. SCHANDALIG!

Helemaal onderaan overigens enig commentaar op de uitlatingen van weth Houtepen in de uitzending van Magic van 19 juni

Mijn plan voor de Verkeersontsluiting v/hCentrum
(op verzoek) Het verkeer bij de Maasbrug

Indien u op het linkerplaatje klikt, krijgt u een grotere afbeelding van het centrumplan.

Vergelijking van beide plannen (druk op de link)

In Gennep is er momenteel de discussie over de verkeersontsluiting van Gennep, een al vele jaren slepend probleem. De gemeente heeft met behulp van Haskoning een plan ontwikkeld (IVVP), waarbij een doorsteek gemaakt wordt van het kerkplein naar de Zandstraat/Spoorstraat, waarbij de Spoorstraat weer 2-richting verkeer wordt. Kent u het plan van de gemeente niet?? Helaas is de website van de gemeente al enige maanden in onderhoud en is het plan daar dus niet te vinden. Het plan heeft volgens mij aanzienlijke nadelen: de ZO Wal en Niersweg zijn (overigens nu al) volstrekt ongeschikt voor het verkeer. Bovendien wordt Gennep door al dat verkeer afgesloten van de Niers. De Spoorstraat thv Pets Place wordt zo ongeveer levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Zo ook de doorgang van Novita naar de Duivenakker. Vanaf het Wilhelminaplein de Spoorstraat oprijden wordt straks nog moeilijker dan het nu al is, omdat er straks ook auto-verkeer van rechts komt. Er komt een doorgaande weg over het kerkplein, er moet veel geld besteed worden aan het opkopen van de panden bij schoenhandel Rutten. Doorgaand (zwaar) verkeer gaat dwars naar Gennep (en op plaatsen waar het eigenlijk niets te zoeken zou moeten hebben). Er zijn nog meer nadelen te bedenken. Er zijn natuurlijk ook positieve kanten, zoals het verkeersvrij worden van de aansluiting Brugstraat-Zandstraat en het oplossen van de problematische bocht bij de RABO-bank (overigens door de Gemeente zelf veroorzaakt).. Er zijn echter prima alternatieven, die Gennep echt een kans bieden om zich weer te ontwikkelen vanuit de huidige impasse. Wellicht dat Gennep dan betere kansen heeft om zich weer in de richting te ontwikkelen van de streekfunctie die het in het verleden had.

Mijn eigen plan gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 1. De ontsluiting van Gennep dient verbeterd te worden. Het centrum dient rechtstreeks toegankelijk te worden, zonder dat verkeer via allerlei omwegen hoeft (en daar onnodig overlast bezorgt)
 2. Zwaar verkeer (landbouwverkeer en vrachtauto's) moet zoveel mogelijk geweerd worden uit woongebieden en drukke gebieden. Bestemmingen dienen zo rechtstreeks mogelijk bereikt te kunnen worden. Op deze wijze wordt ook de overlast voor aanwonenden zo ver mogelijk teruggedrongen. (Het is door het plan bv mogelijk om een verbod voor zwaar verkeer in te stellen vanaf B Woltersstraat tot Europaplein.)
 3. Verkeersroutes dienen door bewoners en bezoekers als logisch ervaren te worden
 4. Voldoende parkeergelegenheid en dan bij voorkeur gelegen direkt aan de ontsluitingswegen
 5. Het centrum zoveel mogelijk reserveren voor voetgangers en fietsers. Daarbij zorgen voor een aaneengesloten gebied van Markt tot tenminste Europaplein/WC de Duivenakker
 6. Ontsluiten van Maas (loswal) en Maaskemp voor bewoners Gennep (wandelen, fietsen)
 7. Samenhang Gennep-Niers verbeteren zodat de unieke mogelijkheden benut kunnen worden (ontwikkelen Nierspark, Niersboulevard, met oa. aandacht voor stadswal, Bleek, slot Lonensteyn, 1e papiermolen (Willem Boye) van de lage landen enz)
 8. Rondweg omvormen van super-snelweg tot gewone Rijksweg met lagere snelheden. Geen afsluiting, maar ontsluiting van Gennep. Geschikt voor landbouwverkeer, zodat dat niet meer door Gennep hoeft.
 9. De uitvoering dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die er (nog) zijn, zodat ook geen onnodige hoge kosten gemaakt hoeven te worden .
 10. Waar mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals bv door het afsluiten van de aansluiting van de Weverstraat op de Brabantweg. Hierdoor verbetert de veiligheid voor fietsers aanzienlijk. Een ander niet onblangrijk aspect is dat tenminste een deel van het verkeer de nieuwe toegang tot Gennep zal gebruiken, hetgeen een ontlasting zal betekenen voor de Brabantweg (en het vanuit Milsbeek en Heijen oprijden van de Brabantweg). (Ook voor dit knooppunt zijn er overigens interessante oplossingen denkbaar)

 

Voordelen:

In mijn ogen zeer vele. Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid. Verbetering van de verkeersveiligheid. Een "logische" route die direkt toegang biedt tot het gehele centrum met daarbij voldoende parkeergelegenheid. Gennep en de Niers kunnen weer als 2-eenheid ontwikkeld worden. Zwaar verkeer kan zoveel mogelijk worden geweerd. Geen onnodig verkeer door Spoorstraat, B Woltersstraat en verder, omdat verkeer vanaf Brabant, Heijen, Milsbeek etc. waarschijnlijk de nieuwe (rechtstreekse) toegang zullen gebruiken. Ontsluiting van de Maas/Maaskemp. De westkant van de Brugstraat wordt een stuk rustiger, hetgeen alleen maar prettig is voor de ontwikkeling van de "woon-zorg-boulevard". Geldbesparing door ontbreken noodzaak aankoop panden Rutten, ING en Jetten. enzovoorts.

Nadelen/problemen?

 1. Er zal met de Provincie onderhandeld moeten worden over de aanleg van een rotonde in de rondweg. Daarenboven zal de gemeente (bij instemming van de Provincie) ongetwijfeld tenminste een deel van de kosten moeten dragen. Er zijn in mijn ogen voldoende valide argumenten om de Provincie van de noodzaak van een be-eindiging van de afsluiting van Gennep te overtuigen. Denk hierbij ook aan het verminderen van de belasting van het huidige knooppunt bij de kruising rondweg-Brabantweg bij de Maasbrug, tenslotte een erkend gevarenpunt. Bovendien zou de rondweg zowiezo bij voorkeur tot een normale 80 km/u provinciale weg moeten worden teruggebracht. Bovendien: de Gemeente, dat zijn eigenlijk wijzelf. Hetzelfde geldt voor de Provincie: dat zijn wij!!!!
 2. Het terrein van de Kuulwei zal aangekocht moeten worden. Hier mag geen bouw-ontwikkeling plaatshebben. Natuurlijk is het zo dat het eerst en vooral de gemeente is die bepaalt welke (gebruiks)bestemming het meest gewenst is.
 3. 2 lastige (maar oplosbare) doorsteken: de 1e van Spoorstraat naar de B Woltersstraat, de 2e achter de apotheek aan de Brugstraat door naar het Straatje.
 4. Er zal extra aandacht gegeven moeten worden aan het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor de bewoners zoals bv de bewoners van de Duivenakkerstraat om niet in dezelfde fout als het verleden te vervallen, zoals nu bv voor de bewoners van ZO Wal en Niersweg.
 5. Hoe moet het met kerkbezoek en met begrafenissen? Het kerkplein blijft gewoon toegankelijk, zowel vanaf het noorden als via de Picardie (maar wel met belemmering om sluipverkeer te voorkomen). Begrafenisstoeten kunnen ontheffing krijgen om (net als verkeer voor het laden/lossen van winkels) door het centrum te mogen.
 6. Hoe zit het met de markt en de kermis op het Europaplein? (Dit zou bij de plannen van de Gemeente overigens nog veel meer problematisch worden) . Voor de weekmarkt is er geen enkel probleem. Voor de kermis betekent het plan dat er op het Europaplein iets minder plaats is. Echter: er is ineens plenty ruimte beschikbaar, omdat immers het hele centrum autovrij is. Daarnaast zou de Gemeente de Groes kunnen aankopen (inclusief voorwaarde van de kerk) en die inrichten als evenemententerrein, waar dan bv ook de kermis zou kunnen plaatsvinden.
 7. Is de gemeente bereid zaken enalternatieven eens goed op een rijtje te zetten???. ( en dus liefst zonder ambtelijke nota's, ambtelijk jargon en ingehuurde externe deskundigen.). En in hoeverre is men bereid zich daadwerkelijk hard te maken richting Provincie en richting verwerving Kuulwei??

Mocht een nieuwe aansluiting op de rondweg onverhoopt toch niet te realiseren zijn, dan komen we bij mijn b-keuze. Dat is, net als in het plan van de gemeente een 2-richting aansluiting van de Weverstraat. Dergelijke aansluiting is bepaald niet ideaal (geluid, verkeersveiligheid, ontsluiting) Een aantal voordelen vervallen dan dus helaas, maar de westelijke ontsluitingsroute is in mijn ogen ook dan een beter alternatief dan het plan van de gemeente. Wat denkt u dat de aankoop van de panden van Rutten, ING en Jetten kosten? >€ 2 miljoen??

Overigens nog een reactie op de uitlatingen van wethouder Houtepen in de uitzending van 19 juni: Als alle doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd moet worden, waarvoor is de doorsteek bij de ING-bank dan nog nodig? Sluit gewoon bij de RABO-bank de weg af voor alle autoverkeer, behalve bussen. Klaar is Kees. Bestemmingsverkeer blijft gewoon mogelijk. Doorgaand verkeer kan er niet meer door, En als je naar Ottersum wilt, dan rijd je gewoon via de dr Stiemensweg en Siebengewaldseweg. (dit zijn de woorden van dhr Houtepen) Spaart meteen een hoop geld uit. Kan bovendien het stuk van Novita tot RABO ook aan het verkeer onttrokken worden. De enige afdoende manier om het doorgaande verkeer naar Ottersum en evt verder te verhinderen is trouwens het afsluiten van de Niersbrug. En dat gaat wel een beetje ver. Als je het dan niet goed kunt voorkomen, zorg dan dat het verkeer daar gaat waar het (bijna) geen kwaad kan; aan de noordzijde om de kern heen ipv door de kern. We offeren de ontsluiting van Gennep toch niet op voor het (doorgaand) verkeer naar Ottersum? Een aansluiting op de rondweg onmogelijk? Vraag dat dan eerst en doe dat met een goed onderbouwd verhaal, waarbij oa gewezen wordt op verkeersveiligheid en de huidige afsluiting van Gennep. Je vraagt je trouwens wel af hoe het nu eigenlijk komt dat zo weinig gevoel bestaat voor de binding van Gennep met de Niers dat de ZO Wal en Nierweg perse voor al dat verkeer gebruikt moeten worden. Een vingerwijzing is wellicht dat het ook in het "kansenboek" van de Gemeente met daarin "wel 30 kansen" nauwelijks terug te vinden is. Geen Nierspark, geen verwijzing naar slot Lonenstein, de stads-windmolen, de Bleek, de 1e industriele papierfabricage van de lage landen in de watermolen van Willem Boye.

En nog iets: ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat de huidige adviseur van de gemeente in het verleden zelf al een dergelijke route heeft geopperd... Overigens is ook het argument van de wethouder dat mijn voorstel verkeer aan zou trekken (sluiproute naar Ottersum) nonsens. Mijn voorstel via de Maaskemp is een langere route van het centrum naar Ottersum dan het voorstel van de gemeente. In beide gevallen kun je routes meer of minder aantrekkelijk maken door het opwerpen van hindernissen (als je dat dan perse zou willen). Je kunt je ook afvragen, wat er nou op tegen is dat mensen die naar Ottersum moeten vanaf de rondweg de route door de Maaskemp kiezen (?)

In mijn ogen biedt mijn plan behoorlijke voordelen, waarvan een goede ontsluiting van Gennep niet de minste is.. Maar het allerbelangrijkst is dat alle alternatieven bekeken worden en een open discussie gevoerd wordt, zonder drogredenen en onnodig gescherm met "deskundigen". Heeft u vragen, (kritische) kanttekeningen of opmerkingen; zet deze dan in het gastenboek.

Tot slot: Hup Gennep. Ergo: Gennep vooruit en natuurlijk Gennep.....