Wederopbouw en stadsontwikkeling Gennep

veel straten, die er nooit kwamen

Na de 2e wereldoorlog lag Gennep in puin, moet worden hersteld en er moesten veel huizen gebouwd worden voor de groeiende bevolking. En dus werden er plannen gemaakt. Gennep schakelde architectenbureau Margry en Lerou in, die in november 1948 hun plannen voor de herontwikkeling gereed hadden. Het plan werd in februari 1951 door de Gennepse gemeenteraad goedgekeurd. De gemeentesecretaris, de heer Martens dagtekende de plannen met het besluit van de gemeenteraad.

Meest aansprekende voorbeeld van de plannen, dat ook nog vandaag in 2022 levensecht aanwezig is, is de Prinsessenbuurt, die op die plannen uit 1948 voor de eerste keer verschijnt. De Wagenstraat, tot na de oorlog een kort straatje tussen Bergstraat en Loodsstraat, wordt doorgetrokken tot de Steendalerstraat en vandaar verder tot zelfs de Picardie. De eerste huizen in de nieuwe straat werden begin 1948 betrokken en In sept 1948 wordt het eerste kind geboren in die verlengde Wagenstraat. De Roggestraat verschijnt in de plannen. Van een Vogelwijk of zelfs Roofvogelwijk had toen nog niemand zelfs durven dromen. En ook de Gennepse Heij ontbreekt op deze plannen.

Waarvoor wel plannen gemaakt werd, was de ontwikkeling van Gennep West. De Brugstraat bestond nog niet en een voorname ontsluitingsweg in de plannen was de Touwslagersgroes. Van daar gingen wegen naar het zuiden, helemaal tot aan de huidige Burgemeester Woltersstraat.

Ik laat de plannen voor Gennep West en Gennep Oost zien, met daarnaast dezelfde tekening met in het rood aangegeven de straten die nooit gekomen zijn. En tenslotte een huidige (google-maps) kaart met daarop de plek van die nooit aangelegde straten.

Opvallend als zijnde nooit uitgevoerd zijn de weg van het Wilhelminplein naar de Middelweg, de weg tussen Steendalerstraat en de Picardie (halverwege de Kruisstraat en de Wagenstraat), de Wagenstraat, die zelfs tot de Emmastraat is doorgetrokken en tot slotte, de straat tussen de Martinusstraat en de Wagenstraat (ter hoogte van de oprit van van Treeck).
Gennep West ziet er tegenwoordig heel anders uit dan toen gepland. Het Voorhoevepark is gebleven, maar de rest is compleet anders geworden, vanwege de aanleg van de Maasbrug en de ontsluitingsweg naar Gennep, die heel toepasselijk Brugstraat genoemd werd (met de blauwe stippen aangegeven)

Anno 2022 met in rood aangegeven die nooit aangelegde Gennepse straten.

Gennepse kermis-traditie en de Giezen/Vermolen carrousel

 

een paar plaatjes van de Gennepse kermis van 2022

Jammer dat het aan het eind van de zondagavond ging regenen, maar anders was het weer tijdens de Gennepse kermis dit jaar perfect geweest. Een paar plaatjes van Gennepnu om het af te sluiten en om te beginnen een luchtfoto van zondag 9 oktober 2022.

Halloween op de Gennepse kermis

Op vrijdagavond 14 oktober 2022. En een groot succes want het was erg druk op deze voor de Gennepse kermis ongewone vrijdag. Want van oudsher was het in Gennep een volle week kermis van de 1e zondag na de 10e oktober tot en met de zondag daarna, maar met een pauze oorspronkelijk op de vrijdag en de zaterdag. Dit jaar was de kermis on-onderbroken van de zaterdag (8 oktober) tot en met de zondag de week erop (16 oktober). En ook geen kinderkermis meer, niet op het plein en zeker niet op de Markt, waar van oudsher het centrum van de kermis was met de mallemolen van Giesen. Tegenwoordig staat er een soort van draaiding op het Europaplein dat eigenlijk totaal niet vergeleken kan en mag worden met de majestueuze draaimolen van Giesen, die meer dan 75 jaar in Gennep gestaan heeft. Het draaiorgel met zijn klanken alleen al, de bewegende schuitjes, de paarden en dan die bronzen bel, die geluid werd. Het is misschien nostalgie, maar ik mis die draaimolen echt. Vanavond was het dus halloween, waar men zich zelfs kon laten schminken, zoals Mark op de foto hieronder laat zien.

100 jaar geleden: Matigheid en Genoegen

Tonny Wilbers stuurde een heel mooie foto en wel van Matigheid en Genoegen in 1922. De foto is genomen bij hotel Verzett in de Niersstraat en is de aankondiging van zelfs een dubbele toneelvoorstelling op zondag 12 november 1922 in de zaal van hotel Verzett. De eerste voorstelling is een drama met de naam "de Wees" en de 2e voorstelling is een blijspel met de titel "de Mexicaanse Zilvermijn". Overigens zou die voorstelling later een week uitgesteld worden. Van de heren op de foto herken ik er 1. Namelijk "ome Harry", ofwel Harry Janssen (d'n drukker), die linksboven staat. De overige heren kunnen we misschien nog achterhalen.

Ik kende deze foto helemaal nog niet. Wel is er een foto uit 1917 van het gezelschap, waar we zelfs de namen weten. Misschien lukt dat bij de foto uit 1922 ook wel.

Matigheid en Genoegen in het oprichtingsjaar 1917: de foto is opzij van hotel Verzett gemaakt: Staand van links naar rechts: Hent van de Lest, Jan van Dinter, Pierre Verhasselt, Harry Janssen, Jan Metselaars, Martijn Janssen, Jan Kersten en Joep Donkers. Knielend en zitten vlnr: Harry van Bergen, Jeu Noij, Teun Metselaars en Rinus van Dinter.
Niet alleen Matigheid poseerde en oefende bij hotel Verzett. Dat deed ook de Gennepse harmonie getuige deze foto uit 1874!

Hotel Verzett was in de 19e eeuw "the place to be" in Gennep, waar de optredens werden gehouden en waar de feesten werden gevierd. In 1942 werd het gebouw omgebouwd tot belastingkantoor door de Gennepse aannemer Joost Teunissen uit de Pottenhoek (mijn grootvader). Daarvoor zat het belastingkantoor aan de Heijenseweg, maar men had meer plek nodig en verhuisde daarom naar de Niersstraat. Hieronder nog een tweetal afbeeldingen van het roemruchte hotel Verzett in de Niersstraat.

hotel Verzett, gefotografeerd vanaf de kant van de Niersbrug en nog voordat er een tram door de Niersstraat kwam (die kwam in 1913)
de gelagkamer van hotel Verzett met uitzicht op de Niersstraat. Een potkachel zorgde voor de broodnodige verwarming.
Tonny stuurde nog een afbeelding en wel van de Nierswal, die tegenwoordig Niersweg heet en waar het autoverkeer van en naar Gennep doorheen racet. In het gebouw op de hoek van de Pottenhoek (ofwel Bleekstraat) zat de winkel van van de Lest (die later de Supertex winkel hadden, eerst in de Spoorstraat (waar recentelijk de tandarts is gaan zitten) en later in de Brugstraat. Het gebouw met de afgeschuinde hoek, waar de entree was, is in de oorlog vernield en niet meer zo opgebouwd. Rechts op de achtergrond zien we de Gennepermolen met (vaag zichtbaar) daarvoor de leerlooierij.
Nierswal Gennep