Gemeente helpt rolstoelbus

Wat mij betreft het beste besluit in jaren van de gemeenteraad; een subsidie van € 10000,= en een renteloze lening van max. € 25000,= voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus ter vervanging van de door brand verloren gegane oude bus. En ook nog eens met algemene stemmen. Chapeau dames en heren.

Iets anders is die vuurwerkmotie. Die snap ik niet eens precies. De gemeenteraad (SP, D66, PvdA voor, CDA en VVD tegen) roept het gemeentebestuur als volgt op: "• voor zowel knal- als ook siervuurwerk een algemeen vuurwerkverbod in te stellen voor de hele gemeente". Bedoelen ze nu het afsteken of het in bezit hebben van vuurwerk. Dat is denk ik toch een belangrijk verschil. Op zich is de actie tegen vuurwerk begrijpelijk gezien de overlast, de gewonden, de milieuvervuiling en ook als hulpmiddel voor het tegengaan van agressie tegen hulpverleners (makkelijker repercussie door politie mogelijk), maar alleen denk ik dat het niet te handhaven is.

En tenslotte is ook de profielschets van een nieuwe burgemeester aan de gouverneur overhandigd (die mèt zijn staf voor dit punt bij de vergadering aanwezig was. Toch een heel eind vanuit Maastricht).Met een komisch begin door de voorzitter van de commissie die abusievelijk begon over een kandidaat met "overgewicht". Maar het was duidelijk wat bedoeld werd. :-)

Dat gewicht, of beter een sterke rug zou voor NTDV weleens belangrijk kunnen zijn, want die burgemeester kan het eventueel openzetten van "de vermaledijde schuif" tegenhouden. Want wat bepaalt artikel 175 van de gemeentewet? (met dank aan Goof)

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester: Artikel 175

1.In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

Dat betekent dus dat de burgemeester ALLE wetten, behalve de grondwet aan de kant kan schuiven en zou kunnen afdwingen dat de schuiven dicht moeten blijven om een ramp in de lob te voorkomen. Lijkt me een interessante discussie op te leveren. Een beetje de vraag is dan hoe het zit met de veiligheidsregio en wat de voorzitter daarvan dan doet?

Op L1 tenslotte een erg leuk interview met Tonny Wilbers. Goed gedaan Tonny! https://l1.nl/ongerwaeg-en-mamas-mendje-in-gennep-154816/?fbclid=IwAR1qU527hSmW8mQM9uUTt_4KVYSsjQczEV5hbQG5ksLHaPBlyKqyp0-Muxs

het boekje "Holocaust in Gennep"

Het boekje "Holocaust in Gennep" is hier te downloaden, om op uw computer of tablet na te lezen of ook om bv als lesmateriaal op school te gebruiken.

Onthulling Lichtmonument

 

een paar foto's van de onthulling en daarna

Receptie prins IVO van Bombakkes

Zoals altijd beet de harmonie het spits af op de receptie van Bombakkes, van prins Ivo, stadsprins van Gennep.

Eerst werd natuurlijk, zoals elk jaar een statiefoto gemaakt. Daarna kondigde Barend de harmonie aan. Namens de harmonie sprak voorzitter Mat het prinselijke paar toe, waarna de felicitatiemars volgde. De harmonie had ook een cadeautje: een trompet met maar liefst 4 ventielen en ook nog een mandje met noten.

Kienderoptocht 2020

Dinsdag 25 februari 2020 om 13.00 uur is het weer zo ver.

de Kienderoptocht van 2019

Zoals elk jaar is op carnavalsdinsdag de traditionele Kienderoptocht. Zoals altijd verzorgd door Jong Nederland, de Coloradokevers, ‘t Bombakkes en de Waggelaars. Dit jaar zal de 14e editie van de Kienderoptocht plaatsvinden met hopelijk mooi weer.

De jeugd heeft de toekomst en aan de inzet en de creativiteit van de deelnemers te zien komt die toekomst helemaal goed. Het is ieder jaar weer een mooi gezicht om de prachtig versierde wagens en mooie creaties door de straten van Gennep te zien trekken. Een beeld dat je niet mag missen! De optocht start om 13.00 vanaf het stadhuis op de markt, waarna hij vervolgt door de Zandstraat en dan linksaf slaat, de Middelweg/Steendalerstraat in. Dan helemaal tot aan de Pr. Marijkestraat. Dan weer linksaf de Pr. Marijkestraat door en daarna linksaf de Picardie in. De optocht eindigt op het plein bij Pica Mare.

Aansluitend vindt dit jaar in PicaMare de DolDwazeDinsdag plaats, een hele gezellige middag met spellen voor jong en oud! Tijdens de DolDwazeDinsdag zal ook de prijsuitreiking van Kienderoptocht plaatsvinden, nadat de jury een besluit heeft genomen!

Als je mee wilt doen, ga dan even naar de website van Jong Nederland Gennep: WWW.JNGENNEP.NL daar staat nog meer informatie en daar kun je jezelf ook inschrijven

Holocaust in Gennep

In de kenniskeuken, onder de bibliotheek, is momenteel weer de tentoonstelling over de Holocaust in Gennep te zien. Aan de hand van fotomateriaal en archiefmateriaal wordt het lot van de Gennepse Joden in 1940-1945 getoond.

De archiefstukken laten zien hoe de Joden eerst geregistreerd worden en vervolgens steeds verdergaande beperkende maatregelen kregen opgelegd, culmineren in de deportatie. En als ze de oorlog al overleefd hadden, dan was aan hun ellende vaak nog geen einde gekomen. Niet alleen werd geen speciale aandacht aan hun lot gegeven ("tenslotte had iedereen geleden"), maar moesten ze ook moeite doen om bezit terug te krijgen en werden ze zelfs in een enkel geval gevangen gezet.

De tentoonstelling is opgezet door de stichting Monarch in het kader van de plaatsing van het lichtmonument in Gennep. Ook in dat kader is door de stichting Monarch een handzaam 40 pag boekje, rijk geïllustreerd, gemaakt aan de hand van het boek "En toen waren ze weg" dat in 2018 is uitgegeven. Het boekje wordt mede gefinancierd door de gemeente Gennep.

Het Gennepse Lichtmonument is inmiddels ook in Gennep gearriveerd, ruim op tijd voor de onthulling as zondag. Het plan is om het lichtmonument, na de onthulling op het Ellen Hoffmannplein, op te stellen in de Martinustoren.

Als u dan toch in de Kenniskeuken bent, dan kunt u meteen de vitrines bekijken met de opgravingsvondsten bij de voormalige bakkerij Nillessen. De romein heeft inmiddels al een half jaar opgravingen verricht maar ook het nodige puzzelwerk verricht om de potten van de vroegere Gennepse pottenbakker Essing zo goed mogelijk te reconstrueren met de door hem gevonden scherven.

Plundering door geallieerden

Bezet, bevrijd, geplunderd: Dat schrijven historisch onderzoekers Paul Klinkenberg, Paul Thissen en Paul van der Heijden in hun boek met dezelfde titel. Het boek verscheen vrijdag tegelijk met de opening van de gelijknamige expositie in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. „Plundering door de geallieerden was heel lang taboe in de herdenkingscultuur. Nu, driekwart eeuw later, is het tijd om deze schaduwkant van de bevrijding te belichten”, aldus de auteurs. „Na de oorlog overheerste het gevoel van: vreselijk wat er is gebeurd, maar nu bouwen we ons bestaan weer op. De bevrijders waren helden. Zand erover.”

De site Nijmegen nieuws schrijft op 11 jan 2020 over de expositie in het Vrijheidsmuseum:

Expositie ‘Bezet, bevrijd & geplunderd' in Vrijheidsmuseum: Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Onderzoek naar wat zich afspeelde in de regio Nijmegen, leidt tot een confronterende conclusie: met name in de geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Ottersum en Gennep blijken vrijwel alle gebouwen leeggehaald. Geallieerde troepen – Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken.

Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd toont de bijzondere situatie in de regio Nijmegen, een militaire zone waar het oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar vele tienduizenden militairen samengepakt leefden onder barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak, anderen uit zelfverrijking of simpelweg als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders. Nu, driekwart eeuw later, is het tijd om deze schaduwkant van de bevrijding eindelijk te belichten. De expositie is gebaseerd op de gelijknamige publicatie die verscheen op 16 januari 2020.

Waar de duitse militairen in het algemeen zeer gedisciplineerd waren, lijkt dit bij de gealleerden een stuk minder het geval, zoals ook blijkt uit onderstaande brief die burgemeester van Banning van Gennep al op 21 februari 1945 schrijft aan het ministerie van Oorlogsvoering in Londen. We hebben de brief (via de Romein) omdat deze recent bij het opruimen gevonden is op zolder van oma van As. Zij was na de oorlog secretaresse van burgemeester van Banning.

Ook uit andere bronnen is bekend dat er niet alleen volop werd geplunderd maar dat zelfs de nodige huizen in Gennep door brand verloren zijn gegaan door toedoen van in Gennep bivakkerende geallieerde soldaten. Misschien dachten ze dat ze aan deze zijde van de Maas al in Duitsland waren (?).

NOS artikel: vrijdag 17 jan 2020: de zwarte kant van de bevrijding

Reformatorisch dagblad: 14 jan 2020: geallieerde bevrijders trokken spoor van plundering

Nijmegen Nieuws: expositie Vrijheidsmuseum

U et F en ROB

Hielden vanmiddag, 19 jan, in PicaMare een gezamenlijk concert. U et F staat voor onze eigen harmonie Unitas et Fidelitas. ROB staat voor het project-orkest Regio-orkest Oost Brabant, waarin muzikanten uit verschillende korpsen uit die regio samenspelen.

Zoals u aan de foto links kon zien was het erg druk bij het dubbelconcert, dat alweer het 2e concert in 14 dagen is van onze harmonie, die al druk in voorbereiding is op de Proms later dit jaar. Na de foto's een kort filmpje van het optreden van het Regio orkest Oost Brabant.

 

 

 

Voor Fons

Op 26 september 1944 voerde een engelse typhoon een raket-aanval uit op het stationscomplex in Gennep en speciaal op de werkplaats van de MBS. (de film is volgens mijn info gevonden door Gerrie Franken op de site van IWM (Imperial War Museums)

 

In september 2009 vertelde Fons Keijsers het volgende over deze dag en over onderstaande foto's: ""directeur Schaffers bekijkt hier de schade na een aanval van geallieerde typhoons op de mbs-werkplaats. Mijn vader was met een paar collega's niet met lunchpauze gegaan om nog gauw wat kostbare spullen in de smeerput te verbergen voordat de moffen ermee vandoor konden gaan. Deze rampzalige beslissing heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Hij was toen 37, mijn moeder bleef achter met 3 kinderen en was in verwachting van mijn zus die op een evacuatieadres in Leek (Groningen) is geboren (jan.1945)". De datum van 26 september zal voor altijd in hun hoofd gegrift blijven.

Directeur Schaffers van de MBS bekijkt de aangerichte schade op 26 september 1944
Wiel Keijsers

 

Site-perikelen

Maar allereerst: de tentoonstelling in de Kenniskeuken over de holocaust in Gennep staat klaar, ruim voor de onthulling van het Lichtmonument op zondag 26 januari om 19:00h.

Tja, de site: is natuurlijk hopelijk ouderwets want werkt met mappen e.d en niet (voor mij ongrijpbaar) ergens in de cloud. En ik krijg weleens commentaar dat de site ouderwets is. Er was wat misgegaan met de links, maar dat komt omdat mensen internet-adressen veranderen (zoals bv het IVN) en andere web-adressen compleet verdwijnen. zals de website waar de vroegere Maas en Niersbode te vinden was. Weer andere websites kunnen niet in een frame geladen worden. Ik blijf gewoon op de oude voet doorgaan met mijn mappen, zodat het goed terugvindbaar blijft en zodat ik makkelijk kruiskoppelingen kan maken tussen verschillende webpagina's. En is er nog altijd de reguliere zoekfunctie (linksboven) èn u kunt via oude pagina's ruim meer dan 10 jaar terug gaan in het Gennepse. En kom daar maar eens om bij die "moderne" sites. En dan ook nog om de haverklap het format veranderen, of zelfs helemaal verdwijnen, of voor jou willen bepalen wat jij te zien krijgt. Daar doe ik dus niet aan mee.

Holocaust in Gennep: het Lichtmonument

Sinds 2005 is 27 januari de internationale herdenkingsdag van de Holocaust. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. Het Nationaal Comité staat met een tijdelijk lichtmonument stil bij het feit dat Joden, Roma en Sinti overal in Nederland onderdeel uitmaakten van onze samenleving en op brute wijze slachtoffer werden van een vervolgingssysteem. Ook in Gennep komt dit lichtmonument te staan. Dit monument wordt samen met het nieuwe informatiebord op het Ellen Hoffmannplein onthuld tijdens de lokale Holocaust herdenking op:

Zondag 26 januari 2020, 19:00h op het Ellen Hoffmannplein

het gratis 40 pag. dikke boekje, waarin het verhaal van de Gennepse Joden in WOII wordt verteld. Het boekje zal op 26 jan aan de aanwezigen worden uitgedeeld. Het boekje is rijkelijk voorzien van afbeeldingen,

Op 16 januari is het lichtmonument onthuld, waarover uitgebreid wordt bericht in het AD. Met onder andere een filmpje met interviews. LINK

De herdenking start om 19.00 uur met een welkomstwoordje van de burgemeester. Aan de aanwezigen wordt een boekje uitgereikt, gebaseerd op het boek “En toen waren ze weg”, dat in 2018 uitgegeven is bij gelegenheid van de plaatsing van struikelstenen in Gennep. Vervolgens zal Harrie-Jan Metselaars, de auteur van het boek “En toen waren ze weg” in het kort het verhaal vertellen van de Joden van Gennep. Daarna worden zowel het lichtmonument als het nieuwe informatiebord onthuld door de wethouder. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee in de Kenniskeuken bij een tentoonstelling over de Jodenvervolging in Gennep. Deze tentoonstelling opgezet door de stichting Monarch zal een aantal weken tijdens openingsuren te bekijken blijven.

In Auschwitz zelf, waarvan de 75jr bevrijding herdacht wordt, zijn 4 Gennepse vrouwen omgebracht. Op bovenstaande afbeelding zien we Auschwitz, of eigenlijk de concentratiekampen van/bij Auschwitz. Het oospronkelijke kamp is Auchwitz I, een voormalig pools legerkamp. Auschwitz II of Auschwitz-Birkenau is het grote vernietigingskamp dat door de Nazi's gebouwd is. Hedwig Kölling-Hirschberg van de Nijmeegseweg is op 17 juli 1944 In Auchwitz I overleden. Hildegard Andriesse uit de Middelweg, Hedwig Bock uit de Houtstraat en Helene Andriesse-Hes uit de Brugstraat (toen Schoolstraat), werden op zaterdagavond 29 augustus 1942 in "das weise Haus" vergast. De grote gaskamers van het kamp werden pas later gebouwd. 14 Gennepenaren werden in april 1943 vanuit Gennep gedeporteerd en niet veel later in Sobibor in het oosten van Polen vergast. 4 Gennepenaren kwamen, na uit Gennep gedeporteerd te zijn, om het leven in werkkampen en op dodenmarsen. 22 Joden werden dus vanuit Gennep naar de dood gevoerd. En ook vanuit elders in Nederland vonden Joden, die eerst in Gennep woonden, de dood in WOII. Maar daarover kunt u alles lezen in het boekje.

Over het lichtmonument: Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij de holocaust, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT.

Lichtgevende herdenkingsstenen: Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

het lichtmonument wordt getoond bij DWDD

Levende kersttochten Gennep-Zuid: van 2007 t/m 2019

Zo'n 800 foto's van 10 jaargangen. Ik kreeg recent een mailtje van Liesbeth Hubertus, voorzitter Stichting Kersttocht Gennep, dat er zo weinig foto's van die kersttocht op Gennepnu stonden. Op deze site stonden albums met foto's van de kersttocht van 2007 en van 2014. Liesbeth heeft me vervolgens een hele serie foto's gestuurd (ik weet niet wie de fotograaf is, resp fotograven zijn) en ik heb een special gemaakt met de albums van die kersttochten. De 1e is van 2007 en die heb ik zelf gefotografeerd. Het zijn in totaal ongeveer 800 foto's met heeeeeeeel veel mensen. Klik op 1 van onderstaande foto's voor deze special. (of kijk natuurlijk in het album specials)