Optocht 2019

Een hele mooie optocht dit jaar. Het begin was nog nat en koud, maar na enige tijd werd het droog. Ik weet niet wie gewonnen heeft, maar ikzelf vond "make Gennep great again" toch wel het leukst. Vooral de loopgroepen blinken vaak uit in originaliteit.

Ik heb een album online gezet met iets meer dan 400 foto's, die natuurlijk weer gedownload mogen worden voor eigen gebruik. Klik op de foto links of rechts voor dit album. Hieronder nog 4 aparte foto's: van een stel dat voor de allerlaatste keer vanuit hun oude eigen huis de optocht bekijkt, de onverschrokken harmonie, een foto die niet eens van mezelf is, en een groepsfoto op verzoek (toen het nog regende, op de markt)

Meester Willie of Wiel van de Martinusschool
In 1950 werd Wiel van Dinter op 20-jarige leeftijd aangesteld als onderwijzer op de St Martinusschool. Zijn eerste klas was de 2e klas van het schooljaar 1950-1951. De klas zat boven in het achterste lokaal.
De klas telde 42 leerlingen, waaronder 2x Martien van Schijndel (lijkt mij verwarrend trouwens), maar verder o.a. Joop den Boer, Han Albers, Loek Gilissen, Jan Holtermans, Bert vd Zeeuw en dus nog veel meer. Wiel schreef de namen achter op de foto, zodat deze voor de eeuwigheid bewaard zijn gebleven.

Mijn schooljaar 1953-54 met 51 (!) leerlingen. We zaten in het oude gebouw van de Jongensmulo St. Aloysius. Het klaslokaal zat stampvol. Ik ben er door de versleten houten vloer gezakt en heb een week thuis met het been op een stoel gezeten. (Mijn grootste klas was trouwens 56 leerlingen!)

het is weer een 2e klas met oa Harrie-Jan Metselaars, Tonnie Janssen, Theo Achterberg, Gerard van Duuren, Nol Noy, Jan Kroon en Han van Arensbergen en nog veel meer.

het team van april 1954

 

De 3e klas van 1958 met oa.: André Vermeulen, Karel Goertz, TH v.d. Bogaert, W. Venhovens, G Bezemer, H Fleuren, Chris van Duuren, P. van de Heuy en nog vele anderen . Een klas met 50 leerlingen

Het team van 1958 v.l.n.r.

boven: Henk Dohmen-Gé Braam-Sjaak Goossens-Jan Thissen

zittend: Loed Janssen-Jan Dimmers-J.Beckers-G.Cup-Willie van Dinter

het team van 1960 v.l.n.r.

boven: Theo en Sjaak Goossens-Gré Braam-Jan Marcelis

onder: Henk Dohmen-Willie van Dinter-J.Beckers (hoofd)-G.Cup

De combinatieklas 4b+ 5b in het schooljaar 1959-60. De schoolfoto is genomen in april 1960.

een combinatieklas met "slechts" 38 leerlingen, waaronder Jopie vd Heuy, Victor Roulleaux, Fons van Sambeek, Fred Wubbels, Sj Noij, Jan Peters en veel anderen (zie hiernaast)
Kienderoptocht 2019 op dinsdag 5 maart

Dinsdag 5 maart 2019 om 13.00 uur is het weer zo ver.

Zoals elk jaar is weer op carnavalsdinsdag de traditionele Kienderoptocht. Zoals altijd verzorgd door Jong Nederland, de Coloradokevers, ‘t Bombakkes en de Waggelaars.

Dit jaar zal de 13 e editie van de Kienderoptocht plaatsvinden met hopelijk mooi weer. Elk jaar is men verbaasd over het aantal kinderen dat deelneemt aan de optocht: het worden er alleen maar meer, en daar is de organistie erg blij mee!

De jeugd heeft de toekomst en aan de inzet en de creativiteit van de deelnemers te zien komt die toekomst helemaal goed. Het is ieder jaar weer een mooi gezicht om de prachtig versierde wagens en mooie creaties door de straten van Gennep te zien trekken. Een beeld wat je niet mag missen! De optocht start om 13.00 vanaf het stadhuis op de markt, waarna hij vervolgt door de Zandstraat en dan linksaf slaat, de Middelweg/Steendalerstraat in.

Die lopen we helemaal uit tot aan de Pr. Marijkestraat. Daar gaan we weer linksaf de Pr. Marijkestraat door en daarna gaan we linksaf de Picardie in. De optocht eindigt op het plein bij Pica Mare.

Als je mee wilt doen, ga dan even naar de website van Jong Nederland Gennep:

WWW.JNGENNEP.NL daar staat nog meer informatie en daar kun je jezelf ook inschrijven. Is meedoen niets voor jou? Kom dan zeker kijken!

Aansluitend vindt dit jaar de DolDwazeDinsdag plaats, een hele gezellige middag met spellen voor jong en oud! Tijdens de DolDwazeDinsdag zal de prijsuitreiking van Kienderoptocht plaatsvinden, nadat de jury een besluit heeft genomen! Jong Nederland Gennep.

de naam van het Genneperhuis (slot)

Het Genneperhuis heeft door de eeuwen heen verschillende benamingen gehad. Wiel van Dinter heeft hierover al verteld. Nu volgt deel 3 en het slot van dat verhaal. Het hele verhaal is ook toegevoegd als special aan de pagina "specials". Special benaming Genneperhuis.

Hiervoor zagen we dat pas na 1350 de eerste keer in ons bekende documenten een naam voor het woonverblijf van de Heren van Gennep op de landtong noordelijk van Gennep verschijnt. Daarna duurt het nog tot 1517 eer we de naam Genneper huis tegenkomen. Hieronder zullen we zien dat er nog veel andere namen passeren voordat onze hedendaagse benaming gemeengoed is geworden.

 

Afb . Het Genneperhuis vóór 1641

Oorlog
De tijd breekt nu aan dat Gennep, en voornamelijk het Genneperhuis, in het blikpunt van de vaderlandse (en Spaanse!) geschiedenis komen te staan: de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). En tevens de naweeën daarvan. De Gennepse Maasvesting wordt in woord en beeld verschillend benoemd: castrum ten Hage (kasteel); huys und Castell van Gennip .

Varianten
Tijdens de eerste helft van de 17 de eeuw ligt de focus van de ‘Hollandse Opstand' o.a. op het Genneperhuis. Soldaten van allerlei nationaliteit overspoelen Gennep en de landtong daarboven. De ‘oorlogscorrespondenten' van die tijd spreken van … Haus Gennep en … het stercke Huys Gennep. We vinden gravures (oorlogsfoto's) met … chateau de Gennep; … Schlosz Gennep; … Gennep castellum;… fortresse Gennep; … T' Huys van Gennip . Opmerkelijk is de verbastering door een klagende Maasschipper die spreekt van: Kennipperhuys. Als laatste noemen we nog … het Stercke Casteel van Gennep.

Afb . Genneperhuis tijdens de belegering 1641

Neergang
Tijdens de wekenlange belegering door Frederik Hendrik (1641) brengt het kanonnenvuur zware schade toe aan de vestingwerken van het Genneperhuis. Na inname herstellen de Hollanders provisorisch het Maasfort. Dertig jaar later bezet het Franse leger op weg naar Holland het ijlings verlaten Genneperhuis (1672). Bij de terugtocht naar Frankrijk blaast de Franse genie de fortificaties van de imposante Maasvesting op. Bij de hernieuwde aanval op Holland in 1710 gaan de laatste restanten van de vesting de lucht in. He Genneps volkslied geeft het aan: “Thans ligt gij in puin ter neer”.

schilderij van Ruysdael

Overblijfselen
De veranderende tijden maken een wederopbouw van de vesting Genneperhuis niet meer reëel. Wat na de vernietiging overblijft, zijn een zestal woninkjes en schuren buiten het grachtenstelsel. De bouwvallen van de vesting liggen troosteloos verlaten op de Pruisische domeingrond. Bewoners uit de omgeving halen nog bruikbaar bouwmateriaal weg. Zelfs de gemeente Gennep sloopt blauwe tegels uit de verwoeste huismuren op de ruïne. De boeren hakken mergelblokken uit de dikke muurresten, kloppen ze fijn om ze als kunstmest te gebruiken. In de 19 de eeuw voert Waterstaat er steenpuin af om daarmee de kribben in de Maas te verstevigen.

Buurtschap
De huisjes die er buiten de gracht stonden werden na 1800 een administratieve eenheid op de Gennepse bevolkingslijst. Ze vormden samen de buurtschap Genneperhuis. Het roemruchte Maasfort was een kadasternaam geworden. Toen de huisjes onbewoonbaar raakten, gingen de bewoners in Gennep wonen.

kadasterkaart uit 1732


Veeboer Jan Ambrosius was de laatste bewoner die in 1868 Genneperhuis verliet. Drie maanden na de geboorte van zijn dochtertje Francisca. Zij was de laatste boreling van het gehucht Genneperhuis. Ze ging als kind nog wel eens terug naar de resten van de verlaten boerderij en wist zich in 1958 nog uit haar jeugd op de ruïne opstaande muurresten te herinneren met kogelgaten erin.

Speelplek
De tand des tijds vervaagde de laatste contouren van de vesting en de natuur bedekte in tientallen jaren de reusachtige puinheuvel met een mantel van gras, onkruid, struiken en bomen. Mijn grootvader (1863), vader (1902) en ik (1930) liepen als jongen vanuit Gennep door de weien van de Maaskemp, klommen over de afrasteringen om bij het Genneperhuis op de wél (wallen) te gaan ravotten en verstoppertje te spelen tussen de struiken. Vanuit de Bloemenstraat kon je de begroeide puinhoop bij de Niersmonding duidelijk zien. Een machtig vestingwerk, eens de geboortegrond van de H. Norbertus van Gennep, verworden tot een grote bult in het weidelandschap.

Herleving
Maar het Genneperhuis herleeft. In 1995 kreeg het overblijfsel van het Maasbolwerk de status van beschermd monument. Vervolgens werden er plannen gesmeed tot gedeeltelijke restauratie van de ruïne en de omliggende grachtensystemen. In 2009 en 2010 vonden deze werkzaamheden plaats. Door een brug over de Niers en vijf loopbruggen werd het terrein toegankelijk voor het publiek.

Toerisme
De Genneperhuis-ruïne is thans een toeristische trekpleister. De 50 km-lopers van de Nijmeegse Vierdaagse worden sinds 2017 door deze geschiedkundige bezienswaardigheid en het historisch centrum van het stadje Gennep geleid. Daarmee is symbolisch de LAT-relatie tussen burcht en stad hersteld. De naam ‘Het Genneperhuis' klinkt weer in een nieuwe setting.

Wiel van Dinter, februari 2019

Gennep, 200 jaar geleden

Waar was die graanwatermolen, het armenhuis en het gasthuis? Waar waren pastorie, kapelanie, dodenhuisje en logementen? Op onderstaande kaart van het noordelijke gedeelte van de oude kern vind je de antwoorden op die vragen en meer. Een reis terug in de tijd. Napoleon is net verslagen en Gennep is net onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden geworden.

De naamgeving van het Genneperhuis, deel 2

Wiel van Dinter vervolgt met deel II van het verhaal over de naam van het Genneperhuis door de eeuwen heen (de afgelopen 1000 jaar)

Gedurende de eerste 1000 jaar van onze jaartelling is voor de landtong ten noorden van Gennep nog geen naam bekend. Wel de naam van het dorpje Gennep verschijnt ca. 950 als Ganipi uit het historische duister. Noordelijk van dat Ganipi liggen weilanden met als afrastering sleedoornhagen. In de punt -die wij nu Genneperhuis noemen- liggen de laatste stuifduinen te midden van drassig gronden. Omstreeks het jaar 1000 is deze locatie dus voor ons nog naamloos.

Identiteit
Ongeveer 1075 staat op deze plek de permanente ‘residentie' van prefect Heribert van Lotharingen, ridder van Millen en Saefelen. Zijn echtgenote heet Hewighis van Bourgondië. Heriberts versterkte woontoren staat op de verhoging van eens een wachttoren bij de Cuijkse Romeinse brug. Er omheen het zompige terrein, dat elk jaar onder water loopt door de wassende Maas en Niers. Op zichtafstand verrijst de toren van de Martinuskerk in het dorp Gennep. De prefect omschrijft zijn identiteit voor de buitenwereld daarom als: Heribert, graaf en heer van Gennep .

Aanduiding
Zijn nazaten zullen hier de volgende drie eeuwen blijven wonen. Hun deftige woonplek gaat nu in de volksmond en in geschriften een eigen naam krijgen. Tussen 1100 en 1300, de tijd dat de Edelheren (graven) van Gennep op de landtong wonen, missen we oorkonden met een benaming voor huis en omgeving. Pas in 1336 vinden we in een document voor de eerste keer een aanduiding: …den tarn (toren) by den werck van Genp. Hier moet aangeduid zijn: de woontoren bij het verdedigingswerk nabij Gennep.

Heggen
Opmerkelijk is dat in deze 14 de eeuw (1300-1400) tussen het stadje Gennep en de Niersmonding al Maasheggen voorkomen. Ze dienen om weidepercelen af te bakenen. Gennepenaren uit die tijd noemen zo'n weiland: een kamp , meervoud kémp .
[ kamp = een door hagen omzoomd weiland; meervoud: kémp (Genneps dialect). Vandaar Maaskemp = kampen (weilanden) aan de Maas door heggen omheind.]
Het verblijf van de Edelheren van Gennep lag dus karakteristiek aan het eind van dit Maasheggenlandschap (vanuit Gennep gezien). Daarom de naamgevingen als … Immenhagen (1361);… voir den huys ten Hage ;… in gen Haeghe. (1372). Zo spelen de hagen hier een voorname rol in de naamgeving.

manuscriptkaart uit 1560

 

Geste
Het gravenverblijf op de landtong gaat nu langzaam van naam veranderen. Er komt onderscheid of men het woonverblijf of het vestinggedeelte bedoelt. Zie: … hulpe voor den huijse to Ghenep (1384) en: … onse huys ende borch tot Genp (1385). Een reden daarvoor is de geste van de Duitse keizer aan Jan II, adellijk heer van Gennep. Deze krijgt op voorspraak van zijn neef Willem van Gennep, aartsbisschop van Keulen, in 1356 een rijkstol op de Maas.

Maastol
Dit betekent een welkome geldbron voor Jan II. Maar er kleeft ook een serieus nadeel aan: zijn versterkt huis wordt meerdere keren belegerd om (met succes) tol-ontheffing af te dwingen! De vestingwerken op de landtong zijn niet berekend op het moderne wapen: het kanon. Gevolg: het grafelijk huis bij de Niersmonding wordt omgebouwd tot een kleine vesting met daarin de woning. En het naburige stadje Gennep met zijn ringmuur en smalle gracht wordt meegesleurd in het strijdgewoel.

 

detail van Gennep op de manuscriptkaart uit 1560

Verschuiving
De benaming van het Herenhuis verandert na 1356 mede daardoor: … onsen sloss (1428); … an dat slait (slot) ten Haghe (1435) ; … borch ten Hagh (1445); … in den Toirne (woontoren) by den werck (fortificatie, 1474). De benaming huis wordt inhoudelijk soms slot, burcht . Het accent van woonverblijf verschuift naar vesting.
In het begin van de 16 de eeuw staat het zwart op wit: daar verschijnt anno 1517 in een lijst van uitgaven: … tot behueff Genneper huess . Wonen en verdedigen wordt apart genoemd: … huyss und borch Genp (1541).

(slot volgt)

Heleboel albums!

Het is u misschien niet opgevallen, maar er staan een heleboel nieuwe albums op de site, ondermeer op de pagina specials. Ik haal er een aantal naar voren.

de jaren van 190-200 van de harmonie (2008-2018)

jeugd- en voorspeelmiddagen van de Gennepse harmonie

Kapellen en korpsen, van en door de Gennepse harmonie

Promsconcerten van de Gennepse harmonie

1990: deken Huisman 40jr priester

2000: 50jr priesterjubileum deken Huisman

Reünie "Rond"-um d'n Mèrt, april 2010

de tentoonstelling tgv het 60jr bestaan vaqn buurtvereniging Helpt Elkander in 2006

de viering van het 60jr jubileum van buurtvereniging Helpt Elkander

herdenking 65jr bevrijding in 2010

de viering van 60jr Jong Nederland Gennep in mei 2005

serenades door de Gennepse harmonie

allerlei foto's uit de 200jr historie van de Gennepse harmonie

repetitielokalen door de jaren heen van de Gennepse harmonie

gedenkmunten en kransen van de Gennepse harmonie

"Rome-Vaert" van Jong Nederland in 1950

een wereldreis in die dagen, waarbij het passeren van grenzen nog problematisch kon zijn. Maar het is de Gennepenaren gelukt: ze hebben Rome gehaald.

Aanpassing straatnamenboekje

Prinses Ninthestraat

is nodig, want de Prinses Marijkestraat is omgedoopt in Prinses Ninthestraat. Gelukkig voor Wiel van Dinter zal het niet zoveel moeite kosten om de herkomst van die straatnaam te achterhalen.

Gisteravond vond klaarblijkelijk de sleuteloverdracht van de Coloradokevers plaats hetgeen gepaard ging met vuurwerk en luid dreunende bassen. Die bassen waren van de wagen van de Coloradokevers, waardoor alle muren begonnen te trillen (en mijn botten volgens mijn ook). Ik hoop dat bij de optocht de bassen van de carnavals-wagens wat getemperd worden. Luide muziek is prima, maar dan liefst zonder die bassen. We zullen zien.

De hele Prinses Ninthestraat is mooi versierd, van voor naar achter en in afwachting van de optocht en de kinderoptocht.

en wat een weertje vandaag. ZON. De eenden langs de Niers genoten zichtbaar van het zonnetje en ook de Gennepermolen stond te stralen en zelfs zodanig dat het gebouw weerspiegelde in de Niers.
Norbertijnen

Nu Wiel het verhaal over de naam Genneperhuis vertelt, is het misschien leuk om het filmpje van 1 aug 2018 online te zetten, van de Norbertijnen, die op die dag Gennep en het Genneperhuis bezochten. Het Genneperhuis is immers de geboorteplaats van de oprichter van hun orde, Norbertus van Gennep.

 

Namen van de locatie "Genneperhuis"

DOOR DE EEUWEN HEEN

Wiel van Dinter

I

De landtong die wij anno 2019 met ‘het Genneperhuis' aanduiden, heeft een eeuwenlange geschiedenis. Met landtong bedoelen we hier het gebied, de locatie, ten noorden van Gennep tussen Maas en Niers. Het had vele andere namen. In drie bijdragen laten we die in hun tijd de revue passeren. We zullen zien dat pas betrekkelijk laat in die lange periode onze hedendaagse benaming opduikt. De plek met de ruïne was -naar wij weten- al 1600 jaar geleden bewoond. Maar hoe heette die landtong destijds?

Kelten
Nòg vroeger (500 vòòr Chr.) kreeg deze landtong tussen Maas en de Niersmonding zijn naam van een Keltische stam die er verbleef. Zij noemden dit gebied Ganapja, d.w.z. de plek waar twee waterstromen samenvloeien. De woonkern die daar toen ontstond, nam die gebiedsnaam Ganapja over. Net zoals uit de naam Heiden (1500) de naam Heijen ontstond = de woonkern in een uitgestrekt heidelandschap.

Duinen
Na de laatste ijstijd (21.000 jaar geleden) vormden zich langs de oostoever van de Maas door eeuwenlang constante westenwind een duinenrij van stuifzand. Wanneer we nu van Venlo naar Middelaar rijden zien we links en rechts van ons de restanten van die zandduinen. Tweeduizend jaar geleden reikte die heuvelrug van stuifzand tot aan de uitmonding van de Niers in de Maas (en nog verder).

Brug
In de ruim 3 eeuwen dat de Romeinen in onze regio de baas waren (50-400 na C.), was Nijmegen de grootste en belangrijkste garnizoensplaats van het noorden met duizenden soldaten. Twee voorname militaire routes – vanuit Keulen en Tongeren – leidden naar Nijmegen. Een dwarsverbinding tussen die twee ‘heerbanen' liep door onze regio, waar de nederzetting Ganape ontstond.Om militaire redenen kwam er rond het jaar 350 een stenen brug in de Maas tussen Cuijk en Middelaar. Die brug moest stroomop- en afwaarts bewaakt worden.

 

Romeinse wachttoren

strategische ligging

Ceuclum
Toen de Romeinen zich na 400 terugtrokken naar Italië, verloren brug en bewaking hun betekenis en zakten de militaire en economische bedrijvigheid in elkaar. Het werd veel stiller in deze contreien. De welvaart verdween. Handelsverkeer werd minimaal. De lege wachttorens raakten in verval. De bouwvallen leverden dankbaar bouwmateriaal voor elders in de omgeving. Hoogwater en ijsgang sloopten langzaam de stenen brug. Ceuclum (Cuijk) raakte zijn vaste verbinding met de overkant geleidelijk aan kwijt.

impressie van de Romeinse brug bij Ceuclum (Cuijk)

Franken
Hoe de landtong tussen Maas en Niers in hierboven bedoelde eeuwen heette, is onbekend. Op de oudste ‘landkaart' van die tijd (ca. 300) staat wel de legerplaats Ceuclum (Cuijk) aangegeven. Omtrent Gennep tasten we ook in de volgende Frankische periode in het duister. Pas ca. 950 duikt de benaming Ganipi op in een oorkondeboek van Gelre en Zutphen. We zijn dan in de tijd, dat het grote Frankische rijk van keizer Karel de Grote († 814) verdeeld is geraakt in gouwen en het dorpje Ganape tot de Hettergouw behoort. Na 950 zal Gennep steeds vaker in de historische documenten voorkomen. De landtong ten noorden van het dorpje Gennep gaat vaste bewoners krijgen.

Tweestrijd
Rond het jaar 1000 breekt in de Hettergouw een machtsstrijd los om het prefectschap en wel tussen de heren Balderik en Wichman. In die strijd bouwt Wichman een versterkt kamp op de landtong, waar eeuwen daarvoor de Romeinse wachttoren stond. De ruzie heeft een dramatisch einde: moord op Wichman en verbanning van de pleger Balderik. De platgebrande versterking tussen Maas en Niers wordt herbouwd als woonverblijf voor een nieuw benoemde, ‘onbesmette' prefect. Vanaf de Romeinse tijd tot aan de eerste prefect op de landtong missen we (nog) een naam voor die plek.
(wordt vervolgd)

Overlord, Market Garden, Veritable

Het zit er allemaal aan te komen, de 75jr herdenkingen. Het geallieerde (vergissings?) bombardement op Nijmegen, de evacuatie in 2 rondes van Gennep. En dan volgend jaar natuurlijk ook de herdenking dat het 75jr geleden is dat Gennep is bevrijd. En niet te vergeten de herdenking van de holocaust. Maar volgend jaar is het ook 80jr geleden dat Gennep overvallen werd door de Nazi's en dat de Gennepse spoorbrug met een list ongeschonden in handen viel van de Duitsers. Nederland viel, na Nederland viel België en Luxemburg en tenslotte Frankrijk. Die gebeurtenissen zorgden voor 2 voor mij toch wel intrigerende foto's, die nu al 12 jaar op deze website staan.

De foto's zijn gemaakt door Timmermans op het station van Gennep in mei/juni 1940. De foto's tonen Franse krijgsgevangenen op weg naar Duitsland. Ze werden in veewagens vervoerd, zoals jaren later ook met de Joden zou gebeuren.

Het zijn vermoedelijk Senegalese soldaten in dienst van het Franse leger. Senegal was toen een Franse kolonie en in het Franse leger vochten nogal wat soldaten van Senegalese afkomst.

Ik vermoed dat ze in 1940 in Gennep hun ogen uitgekeken hebben, want waar er anno 2019 blijkbaar 38 verschillende nationaliteiten in Gennep wonen, was dat in 1940 nog bepaald niet zo. Het transport op zichzelf is ook vreemd, want Hitler wilde soldaten van afrikaanse herkomst buiten Duitsland houden. Ze werden meestal in Frankrijk zelf geïnterneerd. Het wijst er in ieder geval ook op dat de slag om Frankrijk nog volop aan de gang was op het moment van de foto's. Duinkerken moest nog komen......

Studio GennepNews

Vandaag staat in de Gelderlander dat de gemeente ontevreden is over GennepNews en dan met name over de tv-uitzendingen. Dat is iets waar de vorige lokale omroep uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft. (link naar artikel: Gennep niet tevreden over Gennepnews) Tot zover nam ik het verhaal voor kennisgeving aan. Maar in datzelfde artikel heeft de burgemeester het over een nieuwe studio onder de bieb (waar nu de Kenniskeuken is).

En dat brengt mij op het puntje van mijn stoel. We hebben toch al een grote dure studio beschikbaar, voor veel geld gefinancierd door de gemeente en die nu klaarblijkelijk niet meer deugt?????????? Even een terugblikje naar juli 2007, toen ik het volgende op mijn website toonde:

Terwijl de nieuwe studio bij PicaMare gestaag vordert, verhuisde Magic afgelopen weekend naar de zolder van het stadhuis

De omroep moest weg uit de Martinusschool omdat die gesloopt moest worden voor een nieuwe Jan Linders met flats erboven (het Bolwerk). Er werd toen een gloednieuwe en moderne studio voor de omroep gebouwd bij PicaMare en met de kabelverbinding nodig om televisie-uitzendingen te kunnen maken. Hoe staat het met die studio? En waarom zouden de huidige gebruikers van de Kenniskeuken vervolgens plaats moeten maken zodat er vervolgens op die plaats ook geen tentoonstellingen gehouden kunnen worden, zoals van de Jodenvervolging en momenteel van Carnaval in Gennep. Er is toch een moderne studio beschikbaar? Of heb ik iets gemist??????

Ik heb het nog even nagekeken. Ruim 10jr geleden heeft Gennep tenminste 3 miljoen uitgegeven aan nieuwbouw voor de muziekschool (9 ton voor muziekschool/Meander, die er niet meer is; 1,6 miljoen voor studio en PicaMare (schat tenminste 8 ton voor huisvesting Magic/NIMA, die er niet meer zijn; een kleine 8 ton voor de megafoon/hökske en nog wat dingen). Een hoop geld voor de gemeente. En dan zou er nu een nieuwe studio moeten komen en de huidige gebruikers het veld moeten ruimen met hun wisseltentoonstellingen?

Sneeuw

Het is alweer februari en die maand begon meteen met sneeuw, die nu, aan het eind van die 1e februari goeddeels verdwenen is. Maar het leverde vanochtend wel mooie plaatjes op.

Allerlei albums

De tentoonstelling over de Jodenvervolging in Gennep is afgelopen. Tijd om e.e.a. online te zetten. Namelijk het foto- en archiefmateriaal dat ik heb verzameld voor deze tentoonstelling, maar ook de tentoonstelling 200jr harmonie van Gennep van een jaar geleden. En ook nog een aantal andere albums, zoals 60jr Jong Nederland in 2005, 60jr buurtvereniging Helpt Elkander en het album van de reünie rond-um de mèrt in 2010.

de jaren van 190-200 van de harmonie (2008-2018)

jeugd- en voorspeelmiddagen van de Gennepse harmonie

Kapellen en korpsen, van en door de Gennepse harmonie

Promsconcerten van de Gennepse harmonie

repetitielokalen door de jaren heen van de Gennepse harmonie

gedenkmunten en kransen van de Gennepse harmonie

serenades door de Gennepse harmonie

allerlei foto's uit de 200jr historie van de Gennepse harmonie

de tentoonstelling tgv het 60jr bestaan vaqn buurtvereniging Helpt Elkander in 2006

de viering van het 60jr jubileum van buurtvereniging Helpt Elkander

herdenking 65jr bevrijding in 2010

de viering van 60jr Jong Nederland Gennep in mei 2005

Reünie "Rond"-um d'n Mèrt, april 2010

juni 2006: de "oude" teams die speelden bij het 50jr jubileum van Flamingo's in 2006

juni 2006 was 's avonds de reünie voor leden en oud-leden van Flamingo's

Sneeuw en meteen drukste file ooit

Met 2287km de drukste file ooit op deze dinsdag 22 jan 2019. Het zat vooral volledig vast rond Arnhem en Nijmegen, maar ook op andere plaatsen was het druk. Het blijft altijd mooi: sneeuw. Alles wordt maagdelijk wit (totdat de strooiwagen komt). En de kinderen kunnen zich uitleven. Helaas moeten ze morgen naar school, want het is perfect om sleetje te rijden of sneeuwpoppen te bouwen. Het is waarschijnlijk wel het einde van de hoop op mooi ijs op de Siep. Maar je kunt niet alles hebben. :-)

het standaard plaatje van het stadhuis

dakkapelletje

drie tegen één

Prins Stefan en winter

Gisteravond, 19 jan, is weer een einde gekomen aan de "Prins-loze" periode bij Bombakkes toen prins Stefan d'n Örste (Stefan Vloet) onder groot enthousiasme onder het "ding" vandaan kwam. Links het statieportret van de nieuwe Prins, die op de website van Bombakkes als volgt werd aangekondigd:

O.nder ovverwéldigende belángstélling en mit veul entoezjasme is Stefan Vloet uutgeroe.pe tot de 70e Prins van 't Bombakkes. Saame mit zien Prinsés Ankie zal hïj ien Génnep heerse ovver alle Bombakkiërs en ze vörgaon ien de Vastelaovend. 
Prins Stefan en Prinsés Ankie, van harte profiesjat mit óllie uutverkiezing !!

Ien enne goe.d gevulde én mój èngekleejde zaol van 4-Events, was de spanning vuulbaar; de veule mój verkleejde ga.ste waare allemaol èève nïjsgierig naor de nïjje heerser ovver 't Bombakkesriek, mar ôk naor de twee nïjje Da.nsmarietjes. Dat bleeke Maud Giesbers en Valerie Aarnoutse te zien: twee hartsvriendinne van wie enne groote wi.ns uut kwam.
Daornao kos 't spikkeliere en rikkraoje ovver de nïjje Prins beginne, zeker toen i.nkele “suspects” ienèèns nie mér ien de zaol ènweezig waare.
Tégge hallef 11 was 't ze wied: O.nder 't gruun-witte ding én o.nder de klanke van de Génnepse joekskepélle miek d'n nïjje Hoogheid zien entree ien de zaol. Vorst Maarten telde saame mit 't publiek af van elf wies nul en daor ienèè.ns sto.nd ie: Stadsprins Stefan d'n Örste! Zien Prinsés Ankie sto.nd al gáw nèvve ‘m. Ondanks dat ie al i.nkele jaore op de lieskes sto.nd hadde veule 't nie gedaocht. Dat mie.k de verrassing extra mój en natuurlek klo.nk 't al meteen: Zunne goeie hébbe wïj nog nie gehad!

't Prinselek Paleis stét ân de Noordwal en daor is zondag 20 jannewaori 't Oope Huus, vanaf 13:30 uur (dus nie bïj 't Geveltje). De resépsie van Prins Stefan en Prinsés Ankie stét geplénd op zaoterdag 2 fibbrewaori vanaf 18:30 uur ien Pica Mare/4Events.

Vandaag was het open dag op de Noordwal en ze hingen met de benen buiten. De jassen moesten aan een buiten-kapstok en ook de grote trom van nève d'n diepvries moest in de vrieskou blijven, zoals hieronder te zien is. Want het is koud. Ze hebben het zelfs over strenge vorst en er wordt her en der al geschaatst. Er is wel een stralende zon en strakblauwe lucht en het water van de Niers was spiegelglad.

 

de boomhut heeft zo te zien betere tijden gekend. Voor een duik zal het ook wel te koud zijn :-)
de blauwe Niers
wandelaars op de Niersdijk
ook de eend en het waterhoentje hebben het koud.
Een filmpje, de raadszaal, het verkeer en een koude roos

 

het wordt nu echt koud. Mijn rozen, die het hele jaar door bloeien hadden het vanochtend zichtbaar koud
na de verbouwing van de Raadszaal en met het nieuwe meubilair moeten de stoelen ook opnieuw verdeeld worden. Dit is het voorstel dat as maandag (21/1/19) besproken gaat worden
en dit is het lijstje met Gennepse projecten van Trendsportal (gaat over vervoer, verkeer en mobiliteit). Dit onderwerp komt as maandag-avond in de raad aan de orde. De shared space staat er niet op en evenmin de ontzettend slechte bereikbaarheid van de oude kern met de Zandstraat en Niersstraat als belangrijke winkelstraten.

 nog maar eens een luchtfoto van Gennep (2011) met een pijl bij de Zandstraat. Vraag aan u: hoe zou u nou die oude kern vanuit de rondweg (en dus van buiten Gennep) beter bereikbaar maken (en zo ook een groot deel van het verkeer van de shared space weg halen)?

Zondag 6 januari 2019. Dan is er natuurlijk het traditionele nieuwjaarsconcert van de Gennepse harmonie in PicaMare. De zaal was vol en jong en oud luisterde aandachtig toe naar de optredens van harmonie, leerlingenorkest en van de blokfluitertjes. Ellen Blokland werd gehuldigd vanwege haar 25jr lidmaatchap van de muziekbond. En, er moesten nog statiefoto's gemaakt worden, want daar was men verleden jaar in de hektiek van het 200jr bestaan van de harmonie niet meer aan toe gekomen.

de leerlingen zetten hun beste beentje voor

en ook de president luistert toe

evenals alle ander aanwezigen, oud en jong

een speldje voor Ellen

en daarbij natuurlijk bloemen van Dory

de heren van het "groot orkest" luisteren aandachtig naar de leerlingen

een laatste keer de kerstmuts voor de blokfluitertjes

en daarna gingen Beppie en haar crew aan de slag met positioneren en op kistjes zetten

maar uiteindelijk stonden ze. Een beetje bibberend van de kou. Dan was het uniform toch een beetje aangenamer geweest :-)

album

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! Special struikelstenen