repetitielokaal

Sub-Directories


Dir: 1 Repetitielokaal onder de hanebalken van het Patronaatsgebouw

Dir: 2 Bouw eigen repetitielokaal aan het Straatje 1963-1964

Dir: 3 Opening eigen repetitielokaal aan het Straatje 1964

Dir: 4 Onthulling gevel-kunstwerk Euterpe

Dir: 5 Verwijdering kunstwerk

Dir: 6 laatste repetitie en sloop

Dir: 7 Bouw nieuwe lokaal onder het Bolwerk

Dir: 8 Opening nieuwe repetitielokaal onder Bolwerk 6 juli 2014
 
Image gallery