"Rome-Vaert" van Jong Nederland in 1950

een wereldreis in die dagen, waarbij het passeren van grenzen nog problematisch kon zijn. Maar het is de Gennepenaren gelukt: ze hebben Rome gehaald.

Aanpassing straatnamenboekje

Prinses Ninthestraat

is nodig, want de Prinses Marijkestraat is omgedoopt in Prinses Ninthestraat. Gelukkig voor Wiel van Dinter zal het niet zoveel moeite kosten om de herkomst van die straatnaam te achterhalen.

Gisteravond vond klaarblijkelijk de sleuteloverdracht van de Coloradokevers plaats hetgeen gepaard ging met vuurwerk en luid dreunende bassen. Die bassen waren van de wagen van de Coloradokevers, waardoor alle muren begonnen te trillen (en mijn botten volgens mijn ook). Ik hoop dat bij de optocht de bassen van de carnavals-wagens wat getemperd worden. Luide muziek is prima, maar dan liefst zonder die bassen. We zullen zien.

De hele Prinses Ninthestraat is mooi versierd, van voor naar achter en in afwachting van de optocht en de kinderoptocht.

en wat een weertje vandaag. ZON. De eenden langs de Niers genoten zichtbaar van het zonnetje en ook de Gennepermolen stond te stralen en zelfs zodanig dat het gebouw weerspiegelde in de Niers.
Norbertijnen

Nu Wiel het verhaal over de naam Genneperhuis vertelt, is het misschien leuk om het filmpje van 1 aug 2018 online te zetten, van de Norbertijnen, die op die dag Gennep en het Genneperhuis bezochten. Het Genneperhuis is immers de geboorteplaats van de oprichter van hun orde, Norbertus van Gennep.

 

Namen van de locatie "Genneperhuis"

DOOR DE EEUWEN HEEN

Wiel van Dinter

I

De landtong die wij anno 2019 met ‘het Genneperhuis' aanduiden, heeft een eeuwenlange geschiedenis. Met landtong bedoelen we hier het gebied, de locatie, ten noorden van Gennep tussen Maas en Niers. Het had vele andere namen. In drie bijdragen laten we die in hun tijd de revue passeren. We zullen zien dat pas betrekkelijk laat in die lange periode onze hedendaagse benaming opduikt. De plek met de ruïne was -naar wij weten- al 1600 jaar geleden bewoond. Maar hoe heette die landtong destijds?

Kelten
Nòg vroeger (500 vòòr Chr.) kreeg deze landtong tussen Maas en de Niersmonding zijn naam van een Keltische stam die er verbleef. Zij noemden dit gebied Ganapja, d.w.z. de plek waar twee waterstromen samenvloeien. De woonkern die daar toen ontstond, nam die gebiedsnaam Ganapja over. Net zoals uit de naam Heiden (1500) de naam Heijen ontstond = de woonkern in een uitgestrekt heidelandschap.

Duinen
Na de laatste ijstijd (21.000 jaar geleden) vormden zich langs de oostoever van de Maas door eeuwenlang constante westenwind een duinenrij van stuifzand. Wanneer we nu van Venlo naar Middelaar rijden zien we links en rechts van ons de restanten van die zandduinen. Tweeduizend jaar geleden reikte die heuvelrug van stuifzand tot aan de uitmonding van de Niers in de Maas (en nog verder).

Brug
In de ruim 3 eeuwen dat de Romeinen in onze regio de baas waren (50-400 na C.), was Nijmegen de grootste en belangrijkste garnizoensplaats van het noorden met duizenden soldaten. Twee voorname militaire routes – vanuit Keulen en Tongeren – leidden naar Nijmegen. Een dwarsverbinding tussen die twee ‘heerbanen' liep door onze regio, waar de nederzetting Ganape ontstond.Om militaire redenen kwam er rond het jaar 350 een stenen brug in de Maas tussen Cuijk en Middelaar. Die brug moest stroomop- en afwaarts bewaakt worden.

 

Romeinse wachttoren

strategische ligging

Ceuclum
Toen de Romeinen zich na 400 terugtrokken naar Italië, verloren brug en bewaking hun betekenis en zakten de militaire en economische bedrijvigheid in elkaar. Het werd veel stiller in deze contreien. De welvaart verdween. Handelsverkeer werd minimaal. De lege wachttorens raakten in verval. De bouwvallen leverden dankbaar bouwmateriaal voor elders in de omgeving. Hoogwater en ijsgang sloopten langzaam de stenen brug. Ceuclum (Cuijk) raakte zijn vaste verbinding met de overkant geleidelijk aan kwijt.

impressie van de Romeinse brug bij Ceuclum (Cuijk)

Franken
Hoe de landtong tussen Maas en Niers in hierboven bedoelde eeuwen heette, is onbekend. Op de oudste ‘landkaart' van die tijd (ca. 300) staat wel de legerplaats Ceuclum (Cuijk) aangegeven. Omtrent Gennep tasten we ook in de volgende Frankische periode in het duister. Pas ca. 950 duikt de benaming Ganipi op in een oorkondeboek van Gelre en Zutphen. We zijn dan in de tijd, dat het grote Frankische rijk van keizer Karel de Grote († 814) verdeeld is geraakt in gouwen en het dorpje Ganape tot de Hettergouw behoort. Na 950 zal Gennep steeds vaker in de historische documenten voorkomen. De landtong ten noorden van het dorpje Gennep gaat vaste bewoners krijgen.

Tweestrijd
Rond het jaar 1000 breekt in de Hettergouw een machtsstrijd los om het prefectschap en wel tussen de heren Balderik en Wichman. In die strijd bouwt Wichman een versterkt kamp op de landtong, waar eeuwen daarvoor de Romeinse wachttoren stond. De ruzie heeft een dramatisch einde: moord op Wichman en verbanning van de pleger Balderik. De platgebrande versterking tussen Maas en Niers wordt herbouwd als woonverblijf voor een nieuw benoemde, ‘onbesmette' prefect. Vanaf de Romeinse tijd tot aan de eerste prefect op de landtong missen we (nog) een naam voor die plek.
(wordt vervolgd)

Overlord, Market Garden, Veritable

Het zit er allemaal aan te komen, de 75jr herdenkingen. Het geallieerde (vergissings?) bombardement op Nijmegen, de evacuatie in 2 rondes van Gennep. En dan volgend jaar natuurlijk ook de herdenking dat het 75jr geleden is dat Gennep is bevrijd. En niet te vergeten de herdenking van de holocaust. Maar volgend jaar is het ook 80jr geleden dat Gennep overvallen werd door de Nazi's en dat de Gennepse spoorbrug met een list ongeschonden in handen viel van de Duitsers. Nederland viel, na Nederland viel België en Luxemburg en tenslotte Frankrijk. Die gebeurtenissen zorgden voor 2 voor mij toch wel intrigerende foto's, die nu al 12 jaar op deze website staan.

De foto's zijn gemaakt door Timmermans op het station van Gennep in mei/juni 1940. De foto's tonen Franse krijgsgevangenen op weg naar Duitsland. Ze werden in veewagens vervoerd, zoals jaren later ook met de Joden zou gebeuren.

Het zijn vermoedelijk Senegalese soldaten in dienst van het Franse leger. Senegal was toen een Franse kolonie en in het Franse leger vochten nogal wat soldaten van Senegalese afkomst.

Ik vermoed dat ze in 1940 in Gennep hun ogen uitgekeken hebben, want waar er anno 2019 blijkbaar 38 verschillende nationaliteiten in Gennep wonen, was dat in 1940 nog bepaald niet zo. Het transport op zichzelf is ook vreemd, want Hitler wilde soldaten van afrikaanse herkomst buiten Duitsland houden. Ze werden meestal in Frankrijk zelf geïnterneerd. Het wijst er in ieder geval ook op dat de slag om Frankrijk nog volop aan de gang was op het moment van de foto's. Duinkerken moest nog komen......

Studio GennepNews

Vandaag staat in de Gelderlander dat de gemeente ontevreden is over GennepNews en dan met name over de tv-uitzendingen. Dat is iets waar de vorige lokale omroep uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft. (link naar artikel: Gennep niet tevreden over Gennepnews) Tot zover nam ik het verhaal voor kennisgeving aan. Maar in datzelfde artikel heeft de burgemeester het over een nieuwe studio onder de bieb (waar nu de Kenniskeuken is).

En dat brengt mij op het puntje van mijn stoel. We hebben toch al een grote dure studio beschikbaar, voor veel geld gefinancierd door de gemeente en die nu klaarblijkelijk niet meer deugt?????????? Even een terugblikje naar juli 2007, toen ik het volgende op mijn website toonde:

Terwijl de nieuwe studio bij PicaMare gestaag vordert, verhuisde Magic afgelopen weekend naar de zolder van het stadhuis

De omroep moest weg uit de Martinusschool omdat die gesloopt moest worden voor een nieuwe Jan Linders met flats erboven (het Bolwerk). Er werd toen een gloednieuwe en moderne studio voor de omroep gebouwd bij PicaMare en met de kabelverbinding nodig om televisie-uitzendingen te kunnen maken. Hoe staat het met die studio? En waarom zouden de huidige gebruikers van de Kenniskeuken vervolgens plaats moeten maken zodat er vervolgens op die plaats ook geen tentoonstellingen gehouden kunnen worden, zoals van de Jodenvervolging en momenteel van Carnaval in Gennep. Er is toch een moderne studio beschikbaar? Of heb ik iets gemist??????

Ik heb het nog even nagekeken. Ruim 10jr geleden heeft Gennep tenminste 3 miljoen uitgegeven aan nieuwbouw voor de muziekschool (9 ton voor muziekschool/Meander, die er niet meer is; 1,6 miljoen voor studio en PicaMare (schat tenminste 8 ton voor huisvesting Magic/NIMA, die er niet meer zijn; een kleine 8 ton voor de megafoon/hökske en nog wat dingen). Een hoop geld voor de gemeente. En dan zou er nu een nieuwe studio moeten komen en de huidige gebruikers het veld moeten ruimen met hun wisseltentoonstellingen?

Sneeuw

Het is alweer februari en die maand begon meteen met sneeuw, die nu, aan het eind van die 1e februari goeddeels verdwenen is. Maar het leverde vanochtend wel mooie plaatjes op.

Allerlei albums

De tentoonstelling over de Jodenvervolging in Gennep is afgelopen. Tijd om e.e.a. online te zetten. Namelijk het foto- en archiefmateriaal dat ik heb verzameld voor deze tentoonstelling, maar ook de tentoonstelling 200jr harmonie van Gennep van een jaar geleden. En ook nog een aantal andere albums, zoals 60jr Jong Nederland in 2005, 60jr buurtvereniging Helpt Elkander en het album van de reünie rond-um de mèrt in 2010.

de jaren van 190-200 van de harmonie (2008-2018)

jeugd- en voorspeelmiddagen van de Gennepse harmonie

Kapellen en korpsen, van en door de Gennepse harmonie

Promsconcerten van de Gennepse harmonie

repetitielokalen door de jaren heen van de Gennepse harmonie

gedenkmunten en kransen van de Gennepse harmonie

serenades door de Gennepse harmonie

allerlei foto's uit de 200jr historie van de Gennepse harmonie

de tentoonstelling tgv het 60jr bestaan vaqn buurtvereniging Helpt Elkander in 2006

de viering van het 60jr jubileum van buurtvereniging Helpt Elkander

herdenking 65jr bevrijding in 2010

de viering van 60jr Jong Nederland Gennep in mei 2005

Reünie "Rond"-um d'n Mèrt, april 2010

juni 2006: de "oude" teams die speelden bij het 50jr jubileum van Flamingo's in 2006

juni 2006 was 's avonds de reünie voor leden en oud-leden van Flamingo's

Sneeuw en meteen drukste file ooit

Met 2287km de drukste file ooit op deze dinsdag 22 jan 2019. Het zat vooral volledig vast rond Arnhem en Nijmegen, maar ook op andere plaatsen was het druk. Het blijft altijd mooi: sneeuw. Alles wordt maagdelijk wit (totdat de strooiwagen komt). En de kinderen kunnen zich uitleven. Helaas moeten ze morgen naar school, want het is perfect om sleetje te rijden of sneeuwpoppen te bouwen. Het is waarschijnlijk wel het einde van de hoop op mooi ijs op de Siep. Maar je kunt niet alles hebben. :-)

het standaard plaatje van het stadhuis

dakkapelletje

drie tegen één

Prins Stefan en winter

Gisteravond, 19 jan, is weer een einde gekomen aan de "Prins-loze" periode bij Bombakkes toen prins Stefan d'n Örste (Stefan Vloet) onder groot enthousiasme onder het "ding" vandaan kwam. Links het statieportret van de nieuwe Prins, die op de website van Bombakkes als volgt werd aangekondigd:

O.nder ovverwéldigende belángstélling en mit veul entoezjasme is Stefan Vloet uutgeroe.pe tot de 70e Prins van 't Bombakkes. Saame mit zien Prinsés Ankie zal hïj ien Génnep heerse ovver alle Bombakkiërs en ze vörgaon ien de Vastelaovend. 
Prins Stefan en Prinsés Ankie, van harte profiesjat mit óllie uutverkiezing !!

Ien enne goe.d gevulde én mój èngekleejde zaol van 4-Events, was de spanning vuulbaar; de veule mój verkleejde ga.ste waare allemaol èève nïjsgierig naor de nïjje heerser ovver 't Bombakkesriek, mar ôk naor de twee nïjje Da.nsmarietjes. Dat bleeke Maud Giesbers en Valerie Aarnoutse te zien: twee hartsvriendinne van wie enne groote wi.ns uut kwam.
Daornao kos 't spikkeliere en rikkraoje ovver de nïjje Prins beginne, zeker toen i.nkele “suspects” ienèèns nie mér ien de zaol ènweezig waare.
Tégge hallef 11 was 't ze wied: O.nder 't gruun-witte ding én o.nder de klanke van de Génnepse joekskepélle miek d'n nïjje Hoogheid zien entree ien de zaol. Vorst Maarten telde saame mit 't publiek af van elf wies nul en daor ienèè.ns sto.nd ie: Stadsprins Stefan d'n Örste! Zien Prinsés Ankie sto.nd al gáw nèvve ‘m. Ondanks dat ie al i.nkele jaore op de lieskes sto.nd hadde veule 't nie gedaocht. Dat mie.k de verrassing extra mój en natuurlek klo.nk 't al meteen: Zunne goeie hébbe wïj nog nie gehad!

't Prinselek Paleis stét ân de Noordwal en daor is zondag 20 jannewaori 't Oope Huus, vanaf 13:30 uur (dus nie bïj 't Geveltje). De resépsie van Prins Stefan en Prinsés Ankie stét geplénd op zaoterdag 2 fibbrewaori vanaf 18:30 uur ien Pica Mare/4Events.

Vandaag was het open dag op de Noordwal en ze hingen met de benen buiten. De jassen moesten aan een buiten-kapstok en ook de grote trom van nève d'n diepvries moest in de vrieskou blijven, zoals hieronder te zien is. Want het is koud. Ze hebben het zelfs over strenge vorst en er wordt her en der al geschaatst. Er is wel een stralende zon en strakblauwe lucht en het water van de Niers was spiegelglad.

 

de boomhut heeft zo te zien betere tijden gekend. Voor een duik zal het ook wel te koud zijn :-)
de blauwe Niers
wandelaars op de Niersdijk
ook de eend en het waterhoentje hebben het koud.
Een filmpje, de raadszaal, het verkeer en een koude roos

 

het wordt nu echt koud. Mijn rozen, die het hele jaar door bloeien hadden het vanochtend zichtbaar koud
na de verbouwing van de Raadszaal en met het nieuwe meubilair moeten de stoelen ook opnieuw verdeeld worden. Dit is het voorstel dat as maandag (21/1/19) besproken gaat worden
en dit is het lijstje met Gennepse projecten van Trendsportal (gaat over vervoer, verkeer en mobiliteit). Dit onderwerp komt as maandag-avond in de raad aan de orde. De shared space staat er niet op en evenmin de ontzettend slechte bereikbaarheid van de oude kern met de Zandstraat en Niersstraat als belangrijke winkelstraten.

 nog maar eens een luchtfoto van Gennep (2011) met een pijl bij de Zandstraat. Vraag aan u: hoe zou u nou die oude kern vanuit de rondweg (en dus van buiten Gennep) beter bereikbaar maken (en zo ook een groot deel van het verkeer van de shared space weg halen)?

Zondag 6 januari 2019. Dan is er natuurlijk het traditionele nieuwjaarsconcert van de Gennepse harmonie in PicaMare. De zaal was vol en jong en oud luisterde aandachtig toe naar de optredens van harmonie, leerlingenorkest en van de blokfluitertjes. Ellen Blokland werd gehuldigd vanwege haar 25jr lidmaatchap van de muziekbond. En, er moesten nog statiefoto's gemaakt worden, want daar was men verleden jaar in de hektiek van het 200jr bestaan van de harmonie niet meer aan toe gekomen.

de leerlingen zetten hun beste beentje voor

en ook de president luistert toe

evenals alle ander aanwezigen, oud en jong

een speldje voor Ellen

en daarbij natuurlijk bloemen van Dory

de heren van het "groot orkest" luisteren aandachtig naar de leerlingen

een laatste keer de kerstmuts voor de blokfluitertjes

en daarna gingen Beppie en haar crew aan de slag met positioneren en op kistjes zetten

maar uiteindelijk stonden ze. Een beetje bibberend van de kou. Dan was het uniform toch een beetje aangenamer geweest :-)

album

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! Special struikelstenen