De LOB van Gennep

Het onderwerp dat de gemoederen in de Gennepse kerkdorpen hoog doet oplopen en zelfs geleid tot de oprichting van de actiegroep "nee tegen de vloedgolf". Onderstaande plaatjes komen uit het Mirt rapport "lob van Gennep" en laten de 3 alternatieven zien, die resulteren uit dat MIRT onderzoek. Ik heb daarin gearceerd welk gedeelte onder water gezet zou worden dmv schuiven bij de inlaat bij de driekronen.

Bedijkt ("wettelijke normdijken")
Kleine badkuip ("dubbele dijken")
Grote badkuip ("verbindende dijken")

Gennep en het water van de Maas en de Niers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eeuwen geleden werd al melding gemaakt van overstromingen, zodat het water tot bij het stadhuis en bij het altaar van de Martinuskerk stond. Befaamd zijn de overstromingen van 1926 en meer recent van 1993 en 1995 toen allerlei nooddijken werden aangelegd. Voor de dorpen in de lob van Gennep geldt hetzelfde. Deze liggen in een heel oude rivierbedding van de Rijn. De Rijn stroomde in de laatste ijstijd namelijk net ten noorden van Gennep samen met de Maas. En daar begint het probleem. De kern Gennep geldt inmiddels als bedijkt gebied. De overheid beschouwt de lob van Gennep echter nog steeds als (winter)bedding van de Maas, die bij hoogwater soulaas biedt om al dat maaswater kwijt te kunnen. Voor de bewoners van dat gebied is het een ander verhaal. Die hebben dit meestal niet of onvoldoende in de gaten en menen (op dit moment onterecht) dat ze net als anderen beschermd zijn tegen hoog water. Het is zelfs wettelijk vastgelegd dat de lob van Gennep inundatiegebied is. Dat niet alleen, de lob van Gennep is veruit het grootste en meest belangrijke inundatiegebied langs de Maas.

En dan moeten er plannen gemaakt worden om het gehele stroomgebid van de Maas toekomstgericht nog veiliger te maken en wordt voor ons gebied een MIRT onderzoek Lob van Gennep uitgevoerd, die leidt tot 3 oplossingsrichtingen.

Die 3 oplossingsrichtingen krijgen namen, die op zijn best "mistig" genoemd moeten worden. Ikzelf geef er voor de duidelijkheid dus maar andere namen aan. Ikzelf zou de 3 varianten genoemd hebben: bedijkt ("normdijken" in het MIRT rapport), kleine badkuip ("dubbele dijken" in het MIRT rapport) en grote badkuip ("verbindende dijken" in het MIRT rapport). Dat is tenminste helder.

Wat ik daarnaast ook kwalijk vind, is dat deze principiële veiligheids-discussie onduidelijk gemaakt wordt door het te verweven met allerlei "leuke" zaken die dan tevens gerealiseerd kunnen worden. Dit zorgt voor het onduidelijk worden van de primaire discussie en geeft mij de indruk van een doekje voor het bloeden.

Hou het simpel met de keuzes dijk, kleine badkuip en grote badkuip, want daar gaat het primair om en dat is wat de meeste mensen bezig houdt.

Ik heb in het verleden diverse inspraak-avonden van de gemeente bijgewoond en daarbij is me opgevallen dat je nooit over zaken mocht beginnen ten gevolge van het project dat besproken werd, maar die elders vielen, buiten het projectgebied zelf. Het antwoord was dan standaard dat men zich moest beperken tot het project zelf. En als we dat doen, dan wordt het heel simpel. Dit is overigens ook de opzet van het MIRT rapport.

Er zijn 3 mogelijkheden: a) het gehele gebied voorzien van "normdijken": kosten 115 miljoen, b) het beschermen van de kernen met (dubbele) dijken (de kleine badkuip), kosten 178 miljoen en c) de volledige lob gebruiken als inundatiegebied (de grote badkuip), kosten 155 miljoen. Deze gegevens komen rechtstreeks uit het MIRT onderzoek Lob van Gennep.

Een keuze lijkt mij dan zeer gemakkelijk: oplossing a) is veruit het goedkoopst en het gebied wordt dan niet meer gebruikt als waterberging, waardoor discussie over schadevergoeding enz enz niet meer nodig is. Lijkt een vrij simpele keus.

Ik heb wat informatie in de vorm van overheidsrapporten, publicaties en presentaties voor u op een rijtje gezet. En omdat dat wel heel saal wordt, ook wat afbeeldingen van hoog water in het Gennepse. Let wel op: vooral die "inspiratie-atlas voor de Gennepse gemeenteraad is wel heeeeeel erg groot)

MIRT onderzoek Lob van Gennep - mei 2018

Inspiratie-atlas gemeenteraad - mei 2018

presentatie aan gemeenteraad - mrt 2018

2016 grondslagen hoogwaterbescherming

2016 rapport verbetering systeemwerking Maas

2017 deltaprogramma Maas- factsheet Lob van Gennep

2017 productieberekening Maas

2019 participatieplan

2019 beleidskader hoogwaterveiligheid Gennep

2007 rapport Maaskemp (Drift)

1910: Genneperhuisweg. Het torentje van de Martinuskerk is een torentje van de nieuwe sacristie die in 1908 gebouwd is
1914: voor in de Emmastraat. Foto is gemaakt richting Zandstraat
1926: ook in de Emmastraat, maar dan voorbij de kruising met de Kruisstraat. Foto richting Bergstraat. Het water staat een stuk hoger dan in 1914
Luchtfoto uit 1926. In het midden zien we de Zandstraat/Spoorstraat bij de kruising met Middelweg en Emmastraat. Linksboven zien we de Martinusschool in de Brugstraat (toen Schoolstraat) in het water staan
1926 Middelweg
1926: de fotograaf stond achter het stadhuis en maakt een foto richting de Niersstraat. De winkel op de hoek is de manufacturenwinkel van Andriesse (het gehele gezin zou in 1943 in Sobibor vergast worden)
1926: foto tpv bloemensalon van Riet richting de stadsherberg. Links zien we de sigarenfabriek van van Sambeek
1926: foto vanaf smederij Beckers (nu Jan Lindersplein) richting Zuidwal. De bomenrij markeren de Maasweg
1926: foto van de Zandsstraat naar het zuiden.
Kerst 1993 begaf de Niersdijk het op 2 plaatsen. De ene plek was achter Picamare, de 2e plek was achter basisschool Maria Goretti, zodat de gehele benedenverdieping onder water kwam te staan en ook de peuterspeelzaal op de speelplaats van de school kwam te drijven (en gesloopt moest worden)
Mooi plaatje uit 2002. De rondweg beschermt Gennep tegen het hoge water
Ook 2002: toen het water begon te zakken moest het over de zomerdijk aan de brabantse kant terugstromen.
Pottenbakker Jan Essing in de Zandstraat

In het begin van de 19e eeuw woonde pottenbakker Jan Essing in de Zandstraat in Gennep op de plek, waar nu het pand van bakker Nillessen gesloopt wordt. Op de kadastrale kaart uit de Franse tijd, zo rond 1810, is rond 1840 nummering aangebracht en is een lijst gemaakt van de eigenaren en het beroep van alle percelen en panden. Op nummer 551 vinden we Jan Eswsing, die zijn pottenbakkerij achter zijn woning had (nummer 1072 op de kaart). Dat klopt ook wel want toen de wal verbreed is werd precies achter het perceel van Nillessen een dikke laag potscherven gevonden. Dat was het afval en de misbaksels van de pottenbakker, die dat achter op zijn perceel in de grond stopte. En ook bij het uitgraven van de groene gracht zijn ter hoogte van het perceel veel potscherven gevonden.

Het pand van Nillessen wordt nu gesloopt om plaats te maken voor appartementen, zowel aan de voorzijde aan de Zandstraat, als aan de achterzijde aan de Wal. Zoals ook op de kadastrale tekening uit 1810 te zien is was er links (ten zuiden) van het pand van Essing een steeg, zoals er toendertijd zo vele waren vanaf de Zandstraat. In 1926 heeft Nillessen zijn winkel uitgebreid richting het huidige pand van Bosten en is die steeg dichtgebouwd. Daarbij is op de verdieping die karakteristieke uitbouw gemaakt, waaraan het pand van Nillessen makkelijk te herkennen was.

Het linker gedeelte met de uitgebouwde erker op de 1e verdieping is dus in 1926 gebouwd. Daar was vroeger een steeg.
Het sloopwerk gaat grotendeels met de hand. Men wil de naastgelegen panden natuurlijk niet beschadigen.

Bij dat slopen komt van alles tevoorschijn. De begane grond blijkt erg hoog te zijn, wel 4 meter. En er verschijnt ook nog ouderwets bloemetjes-behang, zoals op de foto rechts te zien is. Dat bloemetjesbehang is trouwens voorzichtig verwijderd omdat iemand dat een 2e leven wilde geven. Het pand had ook een heel grote verrassing: er bleek een geheime ruimte te zijn, groot genoeg voor tenminste 2 personen om zich in te verbergen. Daarover een later keer meer.

Als het pand helemaal gesloopt is kan een aanvang genomen worden met de nieuwbouw. Hoe dat zal gaan is nog een beetje de vraag. Als men dieper dan 30cm de grond in gaat, dan moet eerst archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Mede om dat te omzeilen wil men schroefboorpalen gebruiken, wat ook weleens lastig kan blijken te zijn, want onder het pand zit nog een gewelfkelder in de grond. Ik ben benieuwd.

Tenslotte nog iets anders: de NS heeft aangegeven zeer te betreuren dat men in de oorlog Joden en anderen naar de concentratiekampen vervoerd heeft en wil een uitkering geven aan de getroffenen of hun nabestaanden. Daarvoor kan vanaf 5 augustus tot 5 augustus 2020 een claim ingediend worden bij de "commissie individuele tegemoetkoming slachtoffers WOII transporten NS. Daarvoor kan me de volgende link gebruiken: Link naar aanvraag tegemoetkoming slachtoffers WOII transporten NS

Blijf deze website volgen voor nieuwe updates en plaatjes en verhalen over het Gennepse

XXXXXXX