Lange schaduw

Het is de tijd van de lange schaduwen, zoals de foto rechts zo treffend illustreert, maar ook van prachtige herfstkleuren. Hieronder een foto van het schuurtje van Giesbers aan de ZO Wal, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden om plaats te maken voor een 2-onder-1 kap woning.

De aannemer maakt ondertussen behoorlijke voortgang met de aanpassing van de Spoorstraat. De reconstructie zorgt hier voor mooie brede trottoirs, hetgeen een behoorlijke verbetering is voor de voetganger.

En, heeft u ook de nieuwe informatierubriek van de gemeente gezien? De wijze waarop nu de plaatsen zijn aangegeven op een kaartje van de diverse bouwaanvragen, kapvergunningen ed. is voor de lezer een grote vooruitgang. In één oogopslag kan de burger nu zijn of er in zijn buurt iets te gebeuren staat. Een prima verandering dus. LINK naar gemeenterubriek

Ook in de gemeenterubriek, onder "de mening van" een betoog van Jo Opsteegh, fractievoorzitter van het CDA tegen degenen die bezwaar maken danwel kritische kanttekeningen plaatsen bij de komende herindeling.

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar ik wil toch even op dat betoog reageren.

Dhr Opsteegh stelt: "wil je een beter bestuur, meer bestuurskracht, dan moet je aan schaalvergroting doen." Dit lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk allerminst te kloppen. Er zijn plenty voorbeelden. Ik geef er eentje: in de volgende link naar een artikel, waarin de bestuurskracht meting door de Provincie Limburg van 2004 wordt besproken, blijkt dat de kleinere gemeenten allesbehalve minder presteren dan de grotere gemeenten. De feiten logenstraffen derhalve de aanname dat schaalvergroting tot verbetering zal leiden. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Een weblogartikel op de site van "Overheidsmanagement" legt eea haarfijn uit: " Steeds is het argument dat ze zo over beter gekwalificeerde ondersteunende diensten kunnen beschikken en zwaardere bestuurders kunnen aantrekken. Het probleem blijkt dan echter dat die gekwalificeerde bestuurders overgekwalificeerd zijn om zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. In plaats daarvan houden de bovenbazen zich bezig met nieuwe fusies, of gaan ze in het onroerend goed. Directeuren van zorginstellingen treden liever op als projectontwikkelaar dan zich te bekommeren om kwijlende bejaarden en ook schooldirecties vinden niets mooier dan het uit de grond stampen van gebouwen." (Ik moest even denken aan het noodbejaardenhuis met alle problemen van dien.). Ook leuk is dit artikel uit 2007.

Dhr Opsteegh stelt verder dat identiteit niet gekoppeld is aan de gemeente, maar aan de kern. Daarin heeft hij volledig gelijk. Door de herindeling komt het bestuur echter verder van die kernen af te staan. Daarbij heeft bestuur in het algemeen naast het verschijnsel van hoe groter hoe megalomaner ook het vervelende trekje dat het steeds meer bevoegdheid naar zichzelf wil toetrekken ipv dit over te laten aan bv de kernen. Ik denk dat het huidige subsidiebeleid van de gemeente Gennep hiervoor illustratief is. Subsidies aan bv plaatselijke muziekkorpsen zijn soms meer dan gehalveerd, waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat men deze korting voor een deel ongedaan kan maken via het verkrijgen van projekt-subsidies ter beoordeling van? (U raadt het?). Wel wordt een zeer ruimhartige subsidie gegeven aan de Floriade. Misschien is dit een voorbeeld van megalomanie? U mag zelf oordelen. De stelling dat "als het in Venlo regent in Gennep druppelt", die als argumentatie gebruikt wordt, snijdt in ieder geval geen hout.

Dhr Opsteegh besluit, dat "de kwaliteit van dienstverlening bepaalt wat nodig is". Ook hiermee ben ik het volledig eens. Maar dit is aan de burger om te beoordelen en niet aan degenen die die diensten verleent, de gemeente of het bestuur. Dan zou het dus wel zo netjes zijn geweest om dit oordeel en de keuze van al dan niet herindeling aan de burger over te laten. We zullen na 1 jan 2011 zien. Ik ben wel benieuwd wáár rond 2016 het nieuwe gemeentehuis gebouwd zal gaan worden (teneinde een beargumenteerde efficiency-slag te realiseren middels het bij elkaar kunnen plaatsen van alle ambtenaren)? Een adviesje van mijn kant: Afferden, want dat ligt zo ongeveer in het midden van de nieuwe gemeente. Of anders ergens op een industrie-terrein. Bij voorkeur liever niet in de oude kern van Gennep. Dan hebben we wellicht ook meteen een nieuwe gebruiksfunctie voor het oude stadhuis: dat kan mooi de plek worden voor de stadsdeelraad Gennep.

dinsdag 13 oktober

Een filmpje met een korte impressie van de Gennepse kermis. Vooral voor alle Gennepenaren buiten Gennep.

Het weer werkt niet echt mee. Zo was er zondagavond een heftige onweersbui die een vroeg einde aan de kermiszondag maakte. Gelukkig waren de maandag en dinsdag wat betreft het weer beter. Ook is goed te merken dat er géén schoolvakanties zijn. Woensdag zal het wel drukker zijn; dan is er ook vuurwerk. En hopelijk werken de weergoden komend weekeind beter mee.

De weergoden zorgen wel voor schitterende zonsondergangen, waarbij de gekleurde bomen in het zonlicht mooie taferelen opleveren. (de foto's zijn met een compact camera gemaakt)

Kermis 2009

Ik werd door verschillende mensen aangesproken: waar blijven de foto's van de Gennepse kermis? Daarom een kort album.

Het heeft de kermis dit jaar nog niet meegezeten. Regen op zaterdag. Op zondagavond rond 20:30h een heuse zeer forse onweersbui die het kermisterrein leeg veegde en ook op maandag bleef het niet droog. Hopelijk heeft de kermis de rest van de week meer geluk.

Ik moet trouwens ook zeggen dat het jammer is dat die grote opvallende attracties dit jaar echt ontbreken. Juist die zijn altijd leuk om foto's van te maken. Het is jammer dat we met zijn allen, en met de gemeente voorop, niet meer ons stinkende best doen om de Gennepse kermis tot dè kermis te maken, zoals dat ook vroeger het geval was. Ik kijk weleens met jalouzie naar Boxmeer, waar de kermis vroeger geen vergelijk was met de Gennepse kermis, maar waar ze Gennep nu voorbij gestoken schijnen te hebben.

Inderdaad misschien niet de beste timing om de Spoorstraat open te breken met de Gennepse kermis. En als je het dan al doet: zorg dan tenmiste dat bv de buschauffeurs geïnformeerd zijn. Deze buschauffeur zette zijn bus vanaf Novita achteruit terug tot bij de Rabo om maar via de Brugstraat te rijden. En ook bij het Wilhelminaplein moest door diverse Veolia-chauffeurs gekeerd worden.
Ondertussen is het wel herfst zoals dit plaatje van de Martinushof laat zien.
Verkeer (2)

Ik heb net uit betrouwbare bron vernomen dat géén rekening gehouden wordt met de Gennepse kermis en dat as maandag al de Spoorstraat thv het Wilhelminaplein wordt afgesloten. Blijkbaar is dit mede op verzoek van de Gennepse middenstand, omdat dan de kans groter is dat de werkzaamheden nog vóór kerstmis worden afgerond. Tja: de beleving van de Gennepse kermis is niet meer wat het geweest is. Niet bij de gemeente en blijkbaar ook al niet bij de Gennepse middenstand. Vroeger was het een happening, dè kermis voor de wijde omgeving. De 1e zondag na de 10e oktober. Schoolkinderen hadden de gehele week vrij en de kermis duurde een week met een onderbreking op de vrijdag en zaterdag. Danstenten op verschillende plaatsen, matinees, die om 11:00h 's ochtends begonnen. Ik ben blijkbaar ècht oud aan het worden. Men heeft blijkbaar niet in de gaten, dat ook dit cultuurhistorie is, en dat het wellicht de moeite waard is om die in stand te houden!

Verkeer
Veel mensen hebben het nog niet in de gaten, maar de Weverstraat is inmiddels (in 2 richtingen) open voor het verkeer. De foto links is van vrijdag 9 okt 11:30h, de foto rechts van diezelfde dag om 16:30h. Hopelijk helpt het om de huidige verkeersdrukte op de Zandstraat/Spoorstraat wat te onderdrukken. De foto geheel rechts is van vrijdagochtend 09:30h
Ik meende dat het busstation opgeknapt was ondermeer vanwege de chaos aan fietsen. U kunt zich mijn verbazing voorstellen van het tafereel op bovenstaande foto's. Zo te zien is men tè zuinig geweest met fietsenstallingen ofwel men heeft de drukte volledig onderschat. Er zal wel een aanvullend krediet nodig zijn....
Ook niet lekker voor fietsen is de tent bij de Dragonder. Vandaag al 2x gezien dat een fietser moest afstappen omdat hij/zij door de auto's in het gedrang kwam.
de voorste plaat bij de Piramide heeft nu ook een bestemming gekregen. Het is de aanduiding waar de stalen deur een stukje verder naar leidt..... LINK

In het gastenboek maakt Sjaak een opmerking over de commotie die ontstaan is door de brandbrief van de voetbalclubs die stellen af te stevenen op een financiëel bankroet. (zie ook artikel de Gelderlander)

De reacties op de website van de Gelderlander zijn overigens behoorlijk kritisch op de voetbalclubs zelf en dan vooral vanwege het feit dat men stelt dat 1e elftalspelers betaald worden. Ik weet dit niet, maar ik vind wel dat Gennepenaren bij voorkeur bij Vitesse zouden moeten spelen en ook dat deze de kern van (of het gehele) 1e elftal zouden moeten worden. Ikzelf zou trots geweest zijn als ik het ooit zover had geschopt.

Maar hoe het ook zij en ook los van deze zaak: het subsidie-beleid van de gemeente Gennep is niet bepaald om vrolijk van te worden. Ik heb al eerder de halvering van de korting van de muziek-korpsen vermeld. Blijkbaar hebben de bestuurders inderdaad meer affiniteit met Venlo en de Floriade dan met activiteiten van de Gennepse bevolking. Het is in ieder geval een onderwerp, dat er om vraagt dat we er eens nader op terug komen

Ochtendgloren

Een fazanthaan vliegt luid krakélend van de Martinushof naar het bosje bij Hoesen. Op de Niers landen 2 waterhoentjes in de buurt van 3 meerkoeten.

In de verte, ter hoogte van de schamele resten van het vroegere Nierspark, zie ik 2 kleine verticale witte streepjes op de Niers. Het zijn 2 futen die op jacht zijn naar de vis in de Niers.

Richting Ottersum glijden de koppen van een familie zwanen door het gras. Ze zwemmen op de zijtak van de Niers en zijn zichtbaar vanwege de hoge waterstand door de regen van afgelopen week.

Een buizerd vliegt van het bosje bij de Niersbrug naar het bosje bij Hoesen, achterna gezeten door 3 kraaien. De torenvalk die op het ooievaarsnest zit, wordt deze keer met rust gelaten evenals de reiger die overvliegt richting Niersbrug.

De meeste herrie maken nog de vluchten ganzen, die luid gakkend overvliegen in naar het lijkt alle richtingen. De runderen hebben geen oog voor al het gevogelte en grazen onverschillig door.

35 jaar verschil!

tussen de foto's links en rechts, die Fons stuurde.

Op de linkerfoto is het bejaardenhuis in aanbouw ter vervanging van het oude bejaardenhuid bij de nonnen. We schrijven ca 1974.

Inmiddels is dat gebouw alweer gesloopt en zien we op de achtergrond de noodbarakken, waarin de ouderen tijdelijk gehuisvest zijn. Aan de Brugstraat zijn de toekomstige aanleunflats in aanbouw, onderdeel van plan OpdeLogte

spinneweb met ochtend-dauw
ma fuut met haar jong op de Niers (links een filmpje, rechts een foto)
toegenomen drukte op de Zandstraat/Spoorstraat
Clericale en wereldlijke machthebbers in conclaaf

Vanmiddag (di 6 okt) was er hoog overleg tpv de Martinuskerk, waar de crericale en wereldlijke machthebbers een druk beraad hadden. Blijkbaar was het college van B&W op werkbezoek.

Gennep groeit 9,5% !

Vandaag werd een persbericht van het CBS naar buiten gebracht met de verwachte demografische ontwikkelingen in Nederland van nu tot 2040. LINK

Voor Gennep (en in tegenstelling met nogal wat omliggende gemeenten) wordt een behoorlijk sterke groei van de bevolking verwacht met bijna 10%. Link naar lijstje van gemeentes. Op onderstaand kaartje van het CBS staan de details:

Inbraakpreventie in Gennep?

Voor de geïnteresseerden: Vitesse heeft vanmiddag (zo 4 okt) met maar liefst 5-1 in en van Helmond verloren. Ook Milsbeek heeft verloren, thuis met 1-2 van MULO. Achates heeft thuis 1-1 gelijkgespeeld tegen SVC. Gelukkig heeft Flamingo's (zowel dames als heren) wèl gewonnen, telkens met 4-0. En ook Dames 2 (hup Steppie) heeft met 4-0 gewonnen.

Vanmiddag (do 1 okt) stond een grote kraan van Jenniskens bij de Piramide en was hijswerkzaamheden aan het verrichten. Het leek wel een kunstwerk.

Nu weet ik niet altijd wat een kunstwerk moet voorstellen, zoals bij het kunstwerk in het Nierspark. Daarvan dacht ik in 1e instantie dat het een zwaan op het water van de Niers voorstelde. Het bleek een voorstelling van de Augustinus-drumband te zijn...

Vanmiddag had ik het niet zo moeilijk...: een open deur. Het kunstwerk is dus zowel letterlijk als figuurlijk een open deur. Alhoewel: misschien is het wel als inbraak-preventie bedoeld. Zo'n stalen deur kan tenslotte een behoorlijk obstakel zijn (als ie dicht zou kunnen).

Het weer is inmiddels helemaal omgeslagen. Het is echt herfst. Maar het is ook al oktober. Gisteren regende het walnoten, de kastanjes lopen op hun eind en de bladeren verkleuren in rap tempo. Op naar de Gennepse kermis.

De druiven in mijn tuin hebben het dit jaar goed gedaan. Rechts onder liggen trouwens de walnoten.

WILHELMINAPLEIN:

U weet dat het plan bestaat om het Wilhelminaplein op te knappen? Dat is inderdaad dringend nodig. Het is bovendien een van de grootste pijnpunten in de gemeente Gennep wat betreft parkeerproblemen.

Het plan is om de opknapbeurt in 2010 uit te voeren.

Gennep.nu laat u zien hoe het huidige plan er uit ziet.

Op de tekening zitten Albert Heijn en het tankstation aan de rechtse kant, de Tulakker links. (en natuurlijk Spoorstraat beneden en Emmastraat boven). De glasbakken worden ondergronds geplaatst, zoals de gemeente van plan is op termijn overal in de gemeente uit te voeren.

Gennepenaren

In de Gelderlander staat vandaag (30/9) een berichtje dat Hans Gilissen burgemeester van Venray wordt. Hans proficiat. Tegelijkertijd staat er in de M&N Bode een ingezonden stuk van de hand van Mat Knapen, waarin hij het heeft over "autochtone" and "allochtone" Gennepenaren en het feit dat die "autochtone" Gennepenaren verhoudingsgewijs minder initiatieven tonen en minder actief zijn. Hij verwijst ook naar het verre verleden waarin Gennep regelmatig overheerst is en geleerd heeft "zich gedeisd te houden".

Het rijst bij mij de vraag, wat is een Gennepenaar? Iemand die in Gennep geboren is? Iemand, die in Gennep geboren en getogen is? Is Hans Gilissen een Gennepenaar? Hij is in ieder geval in Gennep geboren en getogen. Ikzelf ook, maar ben ik daardoor een Gennepenaar? Technisch gezien is iemand die in Gennep woont, per definitie een Gennepenaar. Hetzelfde kun je stellen van iemand die uit Gennep afkomstig is.

Waar het echter wezenlijk om draait is niet waar je geboren en/of getogen bent, en zelfs niet waar je woont, maar veeleer waar je je thuis voelt. Allochtone en autochtone Gennepenaren zijn daarom een gekunsteld begrip. Echte Gennepenaren zijn wat mij betreft die mensen die Gennep als hun thuis ervaren en die er een zwak plekje voor hebben. Mensen die betrokken zijn bij Gennep en wat er gebeurt. Op je thuis ben je trots, met je thuis ben je zorgvuldig en voorzichtig en je hebt oog en respect voor het verleden. Zonder daar overigens ook weer àl teveel bij stil te staan. En juist dergelijke mensen heeft Gennep nodig, zogenaamd "import" of zogenaamd "geboren en getogen". Betrokken mensen maar geen technocraten of mensen die hier "hun ding komen doen" of van buitenaf menen te kunnen bepalen wat goed voor Gennep is. Ik vermoed overigens dat Hans Gilissen Gennepenaar is, alhoewel zijn vader ook import was. Hij heeft, denk ik, in ieder geval de kans verspeeld om in 2011 hier burgemeester te worden. Jammer, ook al heet die nieuwe gemeente straks Bergemo of Maasduinen. Ik krijg nog altijd een glimlach op mijn gezicht als ik terugdenk aan zo rond 1966. De toenmalige burgemeester Gilissen kwam op de Nederlandse radio in een discussie over geboortebeperking (waar hij zwaar op tegen was). Zijn uitspraak voor de radio was: "laat God's wateren over God's akkers vloeien..." :-)

Nieuwe filmpagina: Gennep in 2009

Ik heb een nieuwe pagina gemaakt met filmpjes van dit jaar. Zie filmpagina Ook staat op deze pagina een grote versie online van de film "Gennep in de oorlogsjaren" en de 4 delen van operatie "Veritable". Veel plezier

Jaaroverzicht van 2008
vuurwerk in de nacht van 1 jan
sneeuwpret op de Niersdijk op 5 januari
IJspret op de Siep op 11 januari
24 januari: een nieuwe Prins
korte (5 min) film-impressie van de receptie
15 feb.: sloop van Bentem
21 feb: Mèrtzitting
22 feb: optocht
8 april: musical van de Ratel
10 mei: jonge ooievaars uitgekomen (vanaf webcam, slechte kwaliteit)
27 juni: Niersvalley
28 juni: Autozegening
4 juli: Summertime
4 juli: Pleinfeesten met Nick en Simon
8 juli: jeugdvierdaagse
30 juli: promo Jong Nederland
1 aug: Summertime

9 aug.: de Niers
21 aug: Sax appeal
22 aug.: avond-optreden van de William Smulders band
29 aug. gemeentelijk koningschieten: de opmars van de gilden
30 aug. Guardia Flamenca
31 aug: de Vuelta in Gennep
en er volgen dit jaar natuurlijk nog meer filmpjes....
5 sept: torenfestival
6 sept: Doe je mee dag van Jong Nederland
Gennepenaar in "World Volley News"

World Volley News is het officiële bulletin van de wereld volleybond. In de editie van september 2009 komen we notabene een Gennepenaar tegen:

op blz 5 zien we een foto van een Braziliaan die bij het beach volleybaltoernooi moeilijke toeren uithaalt. Maar wie zien we op de achtergrond in een oplettende houding en met een flitsende zonnebril op de lijnen bewaken als lijnrechter? Onze eigen Mike Murray. Wilt u het hele blad bekijken (en eventueel uzelf overtuigen), dan is hier de link: link naar WVN editie sept 2009

NPS: documentaireserie "de Oorlog" met inval bij Gennep

Bijna een jaar geleden werd ik benaderd door iemand van de NPS over de inval van 1940 door de Duitsers. Vandaag kreeg ik een mailtje van de NPS dat de documentaire serie "de Oorlog" bijna van start gaat. De eerste uitzending wordt door de NPS op zondag 25 oktober 2009 uitgezonden, om 20.15 op Nederland 2 (zie flyer). In die eerste aflevering komt het verhaal over de inval bij Gennep en Mill voor. Er is ook een kinderserie gemaakt over de tweede wereldoorlog, die heet 13 in de Oorlog. Deze wordt ook op die zondag voor het eerst uitgezonden, maar dan op Zapp (Nederland 3), om 18.20. Link naar de flyer van de NPS . U ziet: www.gennep.nu is zelfs in Hilversum bekend!

We worden verwend

in september met het weer. Ik ben benieuwd wanneer het omslaat. Het mooie weer zorgt in ieder geval voor mooie plaatjes. Dobberen op de Niers, heel veel fietsers en wandelaars die nog van het mooie weer wilden genieten. Ondertussen zijn de meeste kastanjes al gevallen en ook met de noten gaat het hard. Wat me wèl opvalt is dat veel kinderen het verschil tussen tamme en wilde kastanjes niet meer kennen. 2 plaatjes om dat duidelijk te maken. De tamme kun je dus eten en van de wilde kun je speelgoed maken (pijpen en zo). Vitesse speelde overigens vanmiddag 0-0 tegen Irene. Flamingo's dames en heren (1) hebben gister wèl gewonnen (3-2 en 3-1). Her en der wordt weer driftig gebouwd. De woningen aan de Pater Celiestraat kenden hun vóór-oplevering afgelopen donderdag en worden binnenkort betrokken door de nieuwe bewoners. Ook de flats aan de Brugstraat en bij de Paters aan de Spoorstraat gaan hard. De aanpassing van de Weverstraat naar 2-richting verkeer vordert inmiddels ook al aardig, zodat na de kermis met de Spoorstraat begonnen kan worden. Alleen op de plek van het Bolwerk (de oude Martinusschool) is het nog een grote woestenij. En dàt zal nog wel even duren. Mooier waren dan de vlinders, die ik bij de volkstuintjes aantrof.

Links de wilde en rechts de tamme (eetbare) kastanje. Let wel op, de bast prikt behoorlijk
de woningen aan de Pater Celiestraat waarvan do 24 sept de vóóroplevering was
ook aan de Nieuwstraat wordt een huis gebouwd
toekomstig bolwerk
flats aan de Brugstraat
De Weverstraat wordt 2-richting
dobberen op de Niers
26 september

65 jaar geleden is het dat Gennep frontstad was, dat Gennep door de geallieerden gebombardeerd werd en dat er ook slachtoffers vielen. In de special van Fons Keijsers vertelt deze het verhaal van zijn vader Willem of Wiel Keijsers.

September 1944. Het is net na dolle dinsdag en de aanval van de geallieerden is gestart om een bruggehoofd over 4 rivieren tot aan de andere zijde van de Rijn te bewerkstelligen. Men wil een eind maken aan de oorlog en nog voor Kerstmis 1944 Berlijn veroveren. Paniek in 1e instantie in de duitse gelederen, maar later "herpakt" men zich. De actie is vooral bekend geworden van "Een brug te ver". De aanval ging gepaard met veel flankerende luchtaanvallen door de geallieerden en ook Gennep moest eraan geloven. Deze aanval van de geallieerden was maar deels succesvol en de duitsers bleven tot aan februari 1945 in Gennep met desastreuze gevolgen en bv ook de evacuatie van de voltallige burgerbevolking door de Duitsers. De luchtaanvallen en het verdere oorlogsgeweld kostten wel de nodige slachtoffers waaronder ook Gennepse burgerslachtoffers. Éen van die slachtoffers was Willem Keijsers, de vader van Fons Keijsers. Hij viel op die rampzalige 26e september 1944, toen geallieerde vliegtuigen aanvielen. We vinden de naam van Willem of Wiel terug op de plaquette met namen van Gennepse oorlogsslachtoffers bij de Niersbrug. We laten Fons aan het woord:

"directeur Schaffers bekijkt hier de schade na een aanval van geallieerde typhoons op de mbs-werkplaats . mijn vader was met een paar collega's niet met lunchpauze gegaan om nog gauw wat kostbare spullen in de smeerput te verbergen voordat de moffen ermee vandoor konden gaan. Deze rampzalige beslissing heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Hij was toen 37, mijn moeder bleef achter met 3 kinderen en was in verwachting van mijn zus die op een evacuatieadres in Leek (Groningen) is geboren (jan.1945)". De datum van 26 september zal voor altijd in hun hoofd gegrift blijven.

Directeur Schaffers van de MBS bekijkt de aangerichte schade op 26 september 1944
Wiel Keijsers
20 09 2009 en Gennep in de nevel

Vitesse heeft haar 1e overwinning te pakken middels een 1-2 uitzege bij Boskant. Dames 1 van Flamingo's was gisteren (zaterdag) door naar de volgende beker ronde. Ik was gistermiddag naar een verjaardag en kon dus geen plaatjes schieten Roze Vogol. Volgende keer beter. Het was vandaag overigens een bijzondere dag. 20 sept 2009 ofwel 2009 2009. En er werd dus vandaag ook getrouwd. Dit gebeurt niet zo vaak op zondag. Het bruidspaar had geluk, want het was een zonovergoten dag. En u allen hebt waarschijnlijk een gratis concert gemist. Eerst speelde het carillon de bruiloftsmars en later de harmonie. De harmonie luisterde namelijk de mis op met een fraai optreden en diverse solo's van Remy, Marloes en ook van "doedelzak Toon". De dag begon in de nevels, tot teleurstelling van Frank, die gehoopt had erg ver te kunnen kijken vanaf de daken van de Weverflat en Hobbeltje, de flat op het Pagepark. Maar ook nevel-foto's kunnen mooi zijn.

Links 2 plaatjes van 2009 2009. Als u op de plaatjes klikt dan krijgt u een korte impressie van het huwelijksconcert.

 

rechts een album over Gennep in de hevelen gehuld (door Frank)

Gennep in de nevel

Kogels en granaten

Zoals u weet is men inmiddels begonnen met de proefopgravingen rondom het Genneperhuis, waarvan u op de prent links kunt hoe die vesting er rond 1640 uitgezien moet hebben. In 1641 heeft Frederik Hendrik (zoon van Willem van Oranje) de vesting na 7 weken beleg veroverd. De vesting en vestingswerken zijn vooral op luchtfoto's nog goed te herkennen. En bij de opgravingen zijn er ook vondsten uit die tijd gevonden, zoals de kanonskogel op de foto rechtsboven.

Maar 300jr later is op en rond hetzelfde terrein eveneens gevochten en wel aan het eind van WOII. Ook daarvan zijn nog resten achtergebleven in de vorm van bv de granaat op de foto rechts beneden. En dàt zou nog weleens voor problemen kunnen gaan zorgen. Het betekent namelijk dat met veel meer omzichtigheid (en dus tegen hogere kosten) gewerkt zal moeten worden. Op onderstaande foto's van Henk krijgt u een beeld van de opgravingen en werkzaamheden van afgelopen week. Ook leuk is het boekje uit 1934. LINK

Inmiddels is de nieuwe website voor de herdenking van 65jr bevrijding van Gennep online: www.gennepvrij.nl

nu met de films "Krieg am Niederrhein", de film Gennep 40-45, het Polygoon journaal van 1945 waarin Nederland opgeroepen wordt om Noord Limburg te helpen en de recente film (in 4 delen) over operation Veritable, waarbij Gennep bevrijd werd.

VVV, Special Olympics en andere
Ik was vanmiddag met Frans naar de Koel, waar VVV tegen Heracles speelde. En bij VVV speelt natuurlijk Niels Fleuren uit Gennep. VVV won verdiend met 1-0, alhoewel het niet bepaald een top wedstrijd was. Als u de goal wilt zien hier is het filmpje. Ons eigen Vitesse speelde ondertussen met 0-0 gelijk en behaalde zo het eerste wedstrijdpunt van deze competitie.
In Gennep waren vandaag, zondag 13 september, de "special olympics, voor lichamelijk en geestelijk minder validen. (ik hoop dat dit de correcte term is). Marco heeft een reportage van de wielerwedstrijden gemaakt.

wielerwedstrijden (Marco)

wielerwedstrijden (Marco)

Naast de wielerwedstrijden was er ook tennis (bij TVG), voetbal (de Groes) en zwemmen (PicaMare). Toen ik de hond uitliet vanochtend heb ik de plaatjes rechts van de Groes gemaakt.
De foto links is van donderdag: kano-en op de NIers. Op dezelfde plek in het Niersdal vond vrijdagochtend een fotoshoot plaats van een bruiloft. (zie beide foto's rechts)

MANNENWERK

Hoe bestáát het?

Geen plaatjes dit keer. Donderdagavond 10 sept 2009, 21:40h zie ik vanaf de Niersdijk op 1 moment maar liefst 11 vliegtuigen tegelijkertijd in het luchtruim boven Gennep. Onvoorstelbaar. Als je uitgaat van 80-100 man per vliegtuig, bevinden zich op dat moment dus 1000 personen in de lucht boven Gennep. Ook onvoorstelbaar (alhoewel...........) is dat mensen van de Duivenakkerstraat een brief naar de gemeente moeten sturen om te vragen waar de beloofde reactie op hun handtekeningactie blijft. Die is van 5 maanden geleden en de gemeente beloofde binnen 6 weken te reageren.

65jr bevrijding

De werkgroep, waar ik eerder over berichtte heeft inmiddels een 3e nieuwsbrief doen uitgaan:

In de nieuwsbrief vindt u een verslag van de recente bijeenkomst in PicaMare en de ideeën en plannen. Op maandag 21 sept is er om 19:30h in de vroegere schoenwinkel van Rutten naast de Rabo-bank een volgende bijeenkomst, waaraan ook u kunt deelnemen.

Heeft u ideeën, wilt u helpen of wilt u gewoon luisteren? U bent welkom. 1 van de plannen is trouwens het opzetten van een speciale website met alle informatie over de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding van Gennep. Ook als u informatie, foto's, annekdotes of materialen hebt. Dit is alles zeer welkom en kan helpen deze herdenking tot een groot succes te maken. De website wordt de site www.gennepvrij.nl en hierop zal het hele verhaal verteld worden met de foto's en het filmmateriaal.

De vorige nieuwsbrieven heb ik al eerder online gezet. Deze kunt u vinden achter de volgende link.

Nieuwsbrief 3 blz 1
Nieuwsbrief 3 blz 2
Nieuwsbrief 3 blz 3
SPONSORS GEZOCHT!! 1 van de problemen voor het organiseren van herdenkingen en herdenkingsfeesten is natuurlijk het vinden van de noodzakelijke financiën. Sponsoren zijn daarom van harte welkom bij 1 van de werkgroepleden (zie brief) of via gennep65@gmail.com

Overigens is een tijdje geleden een nieuwe website online gekomen, namelijk van de parochie Sint Martinus uit Gennep. Hierop staan ook de stukjes van de hand van deken Huisman die ik 2 jaar op deze site heb geplaatst. Ik heb de link naar de site opgenomen. Direkt naar de martinusparochie.

Plaatjes

Ze beginnen binnenkort niet alleen met het restaureren van de Martinustoren, ze zijn inmiddels ook begonnen met de werkzaamheden bij het Genneperhuis. Ik heb u hier al over geïnformeerd in een update op 28 mei: LINK Ik heb afgelopen zondag nog even een kijkje genomen. Ik heb ook nog wat andere plaatjes, oa vanuit de volkstuin. Mijn vrouw en dochter hebben daar sind juli een (halve) tuin. Er zal dan op deze website ook gegarandeerd in de toekomst meer te zien zijn van het volkstuincomplex in Gennep aan het Hezeland. Er groeit niet alleen groente, maar ook bloemen! (en dus zijn er insecten).

muur-restanten van de oude vesting
het Genneperhuis met een deel van de kroonwerken
boerenzwaluwen bij het Genneperhuis
en deze valk wordt verjaagd door kraaien
de zwaan heeft er geen last van
zo maar. Mooi doorkijkje
Niet alleen groente in de volkstuinen, maar ook bloemen
dubbele regenboog
een een vliegtuig dat net opgestegen is, vliegt zo de regenboog in
150 kinderen deden mee

en wellicht 15 nieuwe leden!. Daarmee is de "Doe je Mee" dag, die Jong Nederland op zondag 6 september 2009 had georganiseerd, zeer succesvol verlopen. Frank heeft een leuke fotoreportage gemaakt en later volgt nog een film-impressie. Veel plezier,

 

Filmimpressie

(weleens levende botsauto's gezien?)

Torenactie krijgt wind in de zeilen
Vandaag (za 5 sept) is dan de torenactie begonnen, de inzameling om tenminste € 100.000 bij elkaar te brengen voor de laatste puntjes op de i bij de aanstaande restauratie van de 150jr oude Martinustoren, die samen met de torens van stadhuis en hervormde kerk zo bepalend is voor het gezicht van Gennep. En de torenactie had de wind in de zeilen, zowel letterlijk als figuurlijk. Het was de bedoeling om een spandoek over de volle hoogte van de toren op te hijsen, maar de gezamenlijke inspanningen van burgemeester, Mirso, en andere leden van de stichting mochten niet baten. Er was teveel wind en het spandoek gedroeg zich als een soort grootzeil. Op de Markt kreeg de actie later goed de wind in de zeilen mede dankzij oa Cheers, de harmonie met Vera en Steven, de dansgardes van Bombakkes, joekskapellen. Clowns, kaasmeisjes, Steven op stelten, enz enz. Het was er allemaal. En u kon en kunt nog steeds uw naam in brons gegraveerd krijgen in de toren als u een behoorlijke donatie doet. Maar u kunt natuurlijk ook een lot kopen met kans op een kunstwerk van een Gennepse kunstenaar, of u kunt een T-shirt, postzegels met daarop de toren, torenwijn of torenbier kopen.

filmimpressie

Luchtfoto's
klik op 1 van onderstaande foto's voor het album. U kunt ook het verzamelalbum bekijken van alle luchtfoto's
Jong Nederland heeft nu informatie over de doe mee dag van komende zondag op hun website gezet. Kijk op hun website of op de Jong Nederland special op deze website.
De Torenstichting begint as zaterdag op de Markt en bij de toren met de festiviteiten. Neem maar een kijkje op de website van de Torenstichting .

De luchtfoto's zijn afgelopen maand door Henk gemaakt.

65 jaar bevrijding

Dinsdagavond 19:30h is er een bijeenkomst in PicaMare van de werkgroep die de 65jr herdenking van de bevrijding wil organiseren.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Links staan de nieuwsbrieven over dit onderwerp van de werkgroep.

Nieuwsbrief 1, blz 1
Nieuwsbrief 1, blz 2
Nieuwsbrief 2, blz 1
Nieuwsbrief 2, blz 1
De Vuelta in Gennep

De ronde van Spanje komt door Gennep. Wie had dàt ooit kunnen bedenken. En zeker een unieke gebeurtenis.

Ook leuk was dat er een kopgroep van 3 was met 2 Nederlanders, Lars Boom en Johnny Hoogerland.

Helaas was er geen reclame-caravaan zoals in de Tour. Dat had me ook wel leuk geleken.

Voor het album, klik op de foto van de kopgroep. Hieronder een korte film-impressie. Kunt u zien hoe snel het over is. Het filmpje bestaat uit 3 stukken: de voorhoede met motoren en auto's, de kopgroep en dan tenslotte het peloton met de volgauto's. Klik voor het filmpje op de foto hieronder. Veel plezier.

Limburg Festival, La Guardia Flamenca

Maar eerst wat anders. Want op de Spoorstraat zijn de obstakels weggehaald en borden geplaatst dat de verkeers-situatie gewijzigd is. Er rijden dan ook al diverse automobilisten vanaf de Brugstraat richting Wilhelminaplein. Terecht? Dat is nog een beetje een raadsel. Ik denk echter dat het nog niet mag, want thv van Riet staat nog steeds een inrijd-verbod. Weliswaar aan de verkeerde kant van de weg (links) en is de situatie erg onduidelijk, maar dan toch. Maar hopen dat er geen ongelukken gebeuren..

film-impressie (7 minuten)
het foto-album

Een erg dynamisch groepje, die Guardia Flamenca. Ze brachten behoorlijk wat leven in de brouwerij. De start van het jubileum van de Kroon zal ook wel uitgelopen zijn, omdat iedereen naar de (Belgische) dames aan het kijken was. Toon "von der" Kroon was trouwens zelf driftig aan het filmen en ook de Masterclass van Mirso zal wel behoorlijk afgeleid zijn. Een passend slot van een aangename zomer op de Markt in Gennep. En in September gaan we natuurlijk gewoon door. Te beginnen met de torenfeesten volgende week. De stichting heeft trouwens inmiddels ook een website ingericht (natuurlijk met oa foto's en afbeeldingen van Gennep.nu). Neem maar een kijkje op deze website.

Doe je mee?
SumMmertime zit er op voor 2009. Maar daarmee houden de activiteiten nog niet op. Want zondag 30 aug is er al het Limburg festival op de markt en is er 's middags het 25jr jubileum van hotel "von der" Kroon. En volgende week zaterdag begint de actie voor de Martinustoren. Maar volgend weekend is er meer. Jong Nederland houdt zondag 6 september tussen 13.30 en 16.30 uur een Doe Je Mee Dag georganiseerd voor kinderen uit de gemeente Gennep. Met een spellenkaart (kosten 1 euro) kunnen zij zich uit leven op o.a. een stormbaan, met kussens vechten, pijl en boog schieten, te rijden in levende botsauto's Ook maken de kinderen kans op prijzen en is er een ballonnenwedstrijd. Voor ouders en overige belangstellenden is er een hapje en drankje en een promotiestand. Wat is en wat doet Jong Nederland? Kijk dan op hun website of op de Jong Nederland special op deze website.
Sale, Mode en schieten op zaterdag 29 aug

Vanochtend was weer de jaarlijkse tuinsale van de Martinuskerk. Daarbij werd ook een bezichtiging met uitleg van gebouw, de beelden en de kunstwerken gegeven. En 's middags stond SumMmertime in het teken van modeshows en daarnaast van het (gemeente) Koning schieten van de Gennepse gilden.

FILMPJE

jaarlijkse tuinsale in het voorportaal van de Martinuskerk
de modeshow door de Gennepse modewinkels
filmpje van de opmars van de gilden
de gilden en het koning schieten
Het X-combo

Komend weekend is er weer veel te doen in Gennep. De dans wordt geopend bij de Martinuskerk waar zaterdagochtend vanaf 10:00h de jaarlijkse tuinsale van start gaat. 's Middags is de laatste uitvoering van SumMmertime met naast de muzikale optredens ook een modeshow. Ook is er dan in het centrum het gemeentelijke Koningschieten van de gildes. Om 5 uur wordt de koning gehuldigd. En ook zaterdagavond is er muziek op de Markt. Op zondag vindt het Limburg festival plaats met oa flamenco. Tegelijkertijd houdt Mirso een Masterclass schilderen op de Markt. En dat is nog niet alles want Hotel de Kroon houdt die zondag open huis vanwege een 25jr jubileum. Zat te doen dus in Gennep.

Fons Keijsers stuurde me bovenstaande plaatjes ivm het jubileum van hotel de Kroon. In 1968 openden Piet en Annie van Arensbergen namelijk hotel de Kroon. Voordien waren ze uitbaters geweest van hotel "Oud Buitenzicht" op de hoek van de Kleineweg, dat in 1963 volledig was afgebrand. Ik kan me die brand trouwens nog herinneren, want mijn vader moest er (als commandant van de brandweer) natuurlijk naar toe en ook was de fik goed te zien vanaf de Molenstraat. Enfin, bij de opening van hotel de Kroon in 1968 trad oa het X-combo uit Gennep op met als bandleden Gé van Abel, Cees Schreuders, Jan Hoesen, Jan Ebben en Fons Keijsers. Deze band heeft verschillende jaren opgetreden in het Gennepse en omgeving. Fons vraagt of er nog mensen zijn die foto's hebben van (optredens van) deze band. Kwam het volgende filmpje op Youtube tegen: Sjaak Snellen bij de Gulpener bierbrouwerij.

Rock en insecten
Zondag 23 augustus was weer een concert op de markt en wel Mèrtrock. Niet alleen de drank maar vooral de ijsjes vonden gretig aftrek. En omdat ik zoveel reacties krijg van mensen die de foto's van insecten leuk vinden, ook nog een aantal macro-foto's (overigens allemaal met een "gewone" compact-camera gemaakt)
 
zaterdag 22 augustus: SumMmertime en buurtfeest
 
 
foto-impressie van het middag-optreden
 
korte filmimpressie van het avond-optreden van de William Smulders band
 
zaterdag 22 aug was er alweer het 3e buurtfeest van de Papierschepper. Aan jong en oud was gedacht. Reportage van Frank
Sax appeal

Ik liep vrijdagavond 21 aug rond 7 uur op de Niersdijk toen ik vanuit het centrum wel èrg welluidende klanken hoorde. Ik ben dus maar richting Markt gelopen, was helaas te laat, want het optreden liep net op het eind.

Een optreden van de National Saxophone Choir of Great Britain met 26 top muzikanten, die in het kader van "klassiek op lokatie" een verrassingsoptreden op de markt hielden.

Ik moet zeggen, dat het de meest welluidende muziek was, die ik ooit op de Markt gehoord heb. Indrukwekkend en dan vooral het gemak waarmee men speelde. Jammer dat ik niet op tijd was voor een meer uitgebreide impressie.

kort filmpje
Ik moest aan onze harmonie denken, die van de gemeente straks nog maar een schamele basis-subsidie krijgt van nog geen € 2000 per jaar. En als u bedenkt dat bv een waldhoorn tot wel € 12000 per stuk kan kosten, dan weet u hoe ver ze met een dergelijke subsidie komen. Ze hebben trouwens ook nog andere problemen. Ik kreeg een mailtje van Johan. De gemeente heeft een sloopvergunning verleend aan Nebuvast voor de sloop van het eigen gebouwde repetitielokaal van de harmonie. Mededeling van deze week in de M&N Bode. De gemeente verleent blijkbaar ook al sloopvergunningen aan projekt-ontwikkelaars voor panden, die ze (nog) niet eens in bezit hebben.
Donderdag was het erg warm en daarom prima weer voor een kanotochtje op de Niers
Ikzelf zat op het dak, want ik heb mijn dakkapel geschilderd. Kijkje richting Gennep
Alhoewel in het zuiden duidelijke buien zichtbaar waren donderdag-ochtend
duurde het toch nog tot de avond tot het onweer losbarstte. Het viel trouwens hard mee in intensiteit. Het "weeralarm" van het KNMI bleek wat overdreven te zijn.

Vandaag, vrijdag 21 aug, was het weer een stuk afgekoeld, hetgeen de runderen bij de Niers ook wel aangenaam zullen hebben gevonden. De kreupele koe loopt trouwens nog steeds erg zielig rond.

Voor de zwanen zal de hitte van afgelopen dagen minder onaangenaam zijn geweest, want voor hen is de verkoeling de hele dag dichtbij.

Klein grut

moeder Maas (L1)

is er nogal wat, als je goed om je heen kijkt.

Imposant hoe moeder natuur dat voor elkaar krijgt.

Op de foto's rechts ziet u 2x dezelfde vlinder. Boven met gesloten vleugels en onder met geopende vleugels.

Als u het gehele album wilt zien klik dan op de volgende

 

 

link naar het album met klein grut.

Zonnig Gennep

was het zaterdag 15 augustus. SumMmertime trok weer een volle markt, met alleen een kort intermezzo vanwege een bruiloft om 15:00h in het stadhuis. (zie foto's hieronder). Daarna werden bruid en bruidegom door de menigte toegezongen.

In de voormalige schoenwinkel van Rutten opende vanmiddag om 14:00h het "Crea-Atelier"
   

en ook in de rest van Gennep was het een errug mooie en zonnige zaterdag. En morgenochtend is natuurlijk de openluchtmis in het mariakapelletje aan de Touwslagersgroes. 15 augustus staat immers voor Maria Hemelvaart.

Martinustoren

In oktober begint de restauratie van de Martinustoren. Gennep.nu heeft de bouwtekeningen: (totaal)

Er komt een uitkijkpunt op het niveau 16,7 meter. Er komt geen lift in (te weinig plaats). In de oostgevel zie de contouren van het schip (in cement op de stenen). Het metselwerk van de opening van het schip wordt vervangen door glaswerk. De torenstichting probeert nog aanvullende middelen in te zamelen middels allerlei acties welke op zaterdag 5 september om 2 uur op de Markt van start gaan. Overigens is de toren de jongste van de 3 torens die zo beeldbepalend zijn voor Gennep, want de toren dateert pas van rond 1870. Toen werd de kerk uitgebreid op de plek van de toenmalige toren en werd een stukje verder een nieuwe toren gebouwd onder architectuur van de befaamde architect Pierre Cuypers. Op deze plek heeft wel meer dan 1000 jaar een kerk gestaan. Op deze website staan al een aantal albums met informatie over deze kerk en toren:

Tekeningen van de oude Martinuskerk

Foto's van Karel Heijs in 1945 en 1948 van de verwoeste oude Martinuskerk

Opgravingen in 1948 in de oude Martinuskerk voor de sloop van de kerk

ansichtkaarten van de oude kerk

Specials

Ik heb inmiddels de albums van Max Schaffers verder uitgewerkt en gecompleteerd. Ze staan ook in de overzichtspagina specials.

april 1958

jubileum en afscheid Andries Schaffers

het cadeautje dat Andries kreeg bij zijn jubileum in 1948
de revue van 1938
album met diverse verschillende foto's en afbeeldingen
het programmaboekje van de revue van 1948

het programmaboekje van de viering van Gennep, 1000 jr in 1950

het overzichtsboek van de NBDS met foto's van alle stations, landmarks en een aantal locs.
CAGO, Zonlichtheide en Hawkins Link

In het Niersdal loopt een koe die behoorlijk kreupel is. Zo te zien aan de rechter achterpoot. Ze is vaalbruin van kleur. Heeft iemand enig idee wie hierover ingeseind zou moeten worden?

De foto rechts is afkomstig van Margo. Mijn eigen opa staat erop en wel op de achterste rij, 2e van rechts (Joost Teunissen). Mijn opa was 1 van de vennoten van de CAGO en in die hoedanigheid staat ie hier op de foto met de rest van de CAGO, die op de foto bezig is met de bouw van de Prinsessenbuurt, zo rond 1949-1950.

Gennep was procentueel de tweede meest getroffen stad van Nederland wat betreft oorlogsschade. Voor de wederopbouw kwamen aannemers her en der uit Nederland vandaan (oa bv de vader van kapper van Jan vd Ende, die metselaar uit Amsterdam was). Gevolg was dat de kleine aannemertjes uit Gennep en omstreken niet aan de bak kwamen. Ze hebben dit opgelost door de CAGO op te richten (Combinatie Aannemers Gennep en Ottersum) en als de CAGO op werken in te schrijven. Daarmee waren ze wèl succesvol. Uiteindelijk hebben ze bv in 1954 de Martinuskerk gebouwd (de aanneemsom bedroeg ongeveer 274000 gulden indertijd) De foto is ook toegevoegd aan het album GROEPEN

Augustus 2009 kreeg ik een mailtje van Anneke Dinger. Zij schreef:

" Ik ben Anneke Dinger, dochter van Ir. Jan Willem Dinger, de architect van het gebouw Zonlicht - Heide te Gennep.
Tussen alle papieren van zijn nalatenschap heb ik vandaag een 'folder' op A3 formaat gevonden met aan de ene kant foto's van de bouwtekeningen die hij gemaakt heeft en de vraag van het bestuur(?) om een donatie en aan de andere kant schrijf- en adresruimte
. "

En die folder heeft ze inderdaad opgestuurd en is aan de special toegevoegd (rechts)

Link naar de special over sanatorium Mariaoord

Het album met de afbeeldingen van de nazorg-inrichting aan de Heijenseweg (Zonlichtheide)

In aug 2009 heeft Henk nog een foto gevonden waarop daadwerkelijk een trein te zien is die van de Hawkins links gebruik maakt en die de Roepaan passeert. Het is weliswaar geen hoge kwaliteitsfoto, maar wel heel bijzonder. De Hawkins links was de spoorlijn die de geallieerden in maart 1945 aanlegden vanaf het spooremplacement in Mook, langs de Rijksweg, midden door Milsbeek en achter langs de Roepaan, over de Niers naar de Looi om aan te sluiten op de NBDS lijn vanaf Gennep richting Goch.
Vitesse

Dat waren nog eens tijden.... Met 9-0 van Volharding winnen! Jacques Builtjes stuurde een aantal nieuwe foto's van Vitesse, welke zijn toegevoegd aan zijn special: LINK.

Die grote overwinning was trouwens in 1955 (ik was nog niet eens geboren): Zilver Roostournooi Haps 31-07-1955

Knielend: Thij Hubers. Gerrit Spiekman, Arie van Bergen, Gerrit Hoezen en Hub Nikkesen. Staand:.  …..Verpoorten, onbekend, Jacques Builtjes, Gerrit de Jong en….Hendriks

Junioren Vitesse A-NEC A op 22-06-1952

Junioren Vitesse A-NEC A op 22-06-1952

Knielend: Thij Hubers, Jacques Builtjes, Tonny Noy, Koos de Waart, Henk Geulen, Piet Wouters en Arie Tervoren. Staand: Rinie Noij, Hub Nikkesen, Flip de Jong, Jacques Aarnoutse en Nol Simons

Venlose Boys-Vitesse 1947-1948

Staand: ….  Linders, …Heijs, …Weber, …v.d. Lest, …Heijs, onbekend, Gerrit Roosenboom (fullie) Onbekend (Noij?), Jan van Dijk, Jacques Builtjes en Mat Kroon. Knielend: van Dijk?, Piet Builtjes en onbekend

Vitesse, begin 50-er jaren

Staand: Arnoldussen, Albert Kraus, Thij Hubers, Henk Hendriks, onbekend (Bindels?), Jan Schellekens, Lam Derks, Piet Claasen, Piet Wouters en Wim de Gier. Knielend: Jacques Builtjes, Gerrit de Jong en Jan van Bergen

de Niers

Zomertijd

Zomertijd, of SumMmertime levert mooie plaatjes op, van de natuur of op de markt. Ik was helaas te laat voor het optreden van Batucada, maar daarna trad Mile Lukic op, een kennis van Mirso van de Balkan.

Ik heb wat foto's gemaakt (klik op de foto rechts). Hieronder nog een paar plaatjes van de afgelopen week.

Zandberg, "Herwonnen Levenskracht" en meer
Ik vroeg gister naar de foto links en heb 3 (goede) reacties gehad. De foto laat het zijtraject van de tramlijn aan de Heijenseweg zien. Daar was een zand-grind/afgravind. In de oorlog werd oa hier een voorraad hout neergezet voor de inmiddels op houtgas omgebouwde dieseltrams. Ook werden aan het eind van de oorlog de diesel/electrische locs DIV en DV gestald, zodat ze de oorlog hebben overleefd. Op de foto is op de achtergrond de bovenkant van de moutfabriek, Aurora, te zien. De luchtfoto rechts is van 31 december 1944 en toont de locatie. Met wat goede wil is de tramlijn en zijn de locs te herkennen. Nu is er de garage aan de Heijenseweg gevestigd.

25 jarig jubileum van “Herwonnen Levenskracht” voor Hotel de Kroon.

In het webalbum van Jacques Builtjes (link) staat oa de foto links. Inmiddels heeft Jacques de nodige namen bij elkaar gezocht.

De namen komen van Jacques, die vervolgens Jacob van Tankeren heeft ingeschakeld, die weer Wiel van Dinter-Martin Marienesen- Jan Dimmers- Wielie Nogarede- Wens van Bergen en Frits Roosenboom heeft benaderd.

Onderste rij v.l.n.r. Gerrit van Est-Piet Wevers- Jan Slungers-Hen Hendriks(langen Hen)-Chris Wessels-Kapl. Sampers. Middelste rij:Theo van Megen-Thij Gossens- Onbekend-onbekend-0nbekend-Koos Roosenboom-Toon Janssen. Bov. Rij: Piet Builtjes-Jan Voss. Jan Elemans. Gerrit Sanders. Jan Kersten. Eed Felling (twijfel)

Bert Felling: Absoluut uitsluitsel over mijn vader kan ik je niet geven, maar spontaan zeg ik met alle waarschijnlijkheid neen dat is ie niet. Mijn primaire reactie was en ook van mijn vrouw: dat is (Piet??) BAKKER (schildersbedrijf en later drogisterij van Sluiters). Mijn vader en Bakker zijn vaak verwisseld op de foto

filmpje L1 over Gennep en het land van Maas en Niers (deel 1) filmpje L1 over Gennep en het land van Maas en Niers (deel 2)

Doe je mee??

Zo luidt de nieuwe campagne van Jong Nederland Gennep voor de werving van nieuwe leden. Alle jeugdige Gennepenaren (en hun ouders) worden uitgenodigd om op 6 september naar de blokhut te komen en kennis te maken met Jong Nederland en wellicht lid te worden.

Maar druk op de foto links voor een kort filmpje met de uitleg van Jong Nederland zelf. Veel plezier.

Tot mijn stomme verbazing zag ik in de M&N Bode van deze week, in de gemeenterubriek, de aanvraag voor een sloopvergunning van het repetitielokaal van de harmonie. Bij mijn weten is het lokaal en de ondergrond helemaal nog niet verkocht aan Nebuvast. En je vraagt je ook af waarom het lokaal zonodig zo snel gesloopt zou moeten worden. Het is al zo'n troosteloze vlakte in het hartje van Gennep. Bovendien is het lokaal nog druk in gebruik en niet alleen door de harmonie. Ik hoop dat de harmonie op zijn tellen past bij de onderhandelingen. Nù zijn ze eigenaar, hebben ze huur- en barinkomsten. Totdat het bolwerk er staat zullen ze ergens anders een onderkomen moeten hebben. En na realisatie van bolwerk hebben ze weliswaar een nieuw onderkomen, maar worden ze vermoedelijk ook lid van een vereniging van eigenaren met alle bijbehorende verplichtingen.

Brand op camping Bos en Heide in Heijen. Filmpje van de Gelderlander

Gennepse Mensen en Groepen

Tijd voor een aantal nieuwe foto's die mensen gestuurd hebben en soms aanvullende informatie bij foto's die al op de website stonden.

De foto links is van bakker "Poelie" de Groot en is ingestuurd door Bart Schellekens ("'t Meulenpeerd") die ook nog aanvullende informatie over de bijnamen van Pichem en de Billige stuurde (zie bijnamen) (en ook de uitleg over de herkomst van de bijnaam "Poelie")

Toos Wolters-Fransen stuurde me ook een mailtje: " Aan de andere kant van de Maas (Oeffelt) wordt je site ook met enige enthousiasme gevolgd. Vooral omdat mijn roots in Gennep liggen. Mijn Moeder Mien Fransen-Derks geboren in wachtpost 52 in Gennep in 1913. Mijn ouders hebben ook in Gennep gewoond vanaf 1944 tot 1953 in de Bergstraat 31.Daarna naar Oeffelt verhuisd. Ik heb hier een paspoort van mijn oma bijgevoegd uit 1920". Gert Derks en Martin Derks  die vroeger in Emmastraat ( 1950—1980) woonde zijn mijn ooms, broers van mijn moeder." Het paspoort staat hier rechts

Math Knops uit Geldrop stuurde me ook een mailtje: "Wellicht is bijgaand artikel uit de ‘Gennepse Krant' van 1934 een item voor de site. Op 18-08-1934 verongelukte mijn grootvader Jacobus (Kobus) van Schaijk tijdens de vroege arbeidsuren (plm. 8 uur 's morgens) op de Genneper Molen. Het was crisistijd en mijn grootvader was blij dat hij weer werk had, totdat onverwacht het noodlot toesloeg. Hij liet mijn grootmoeder (Dora van Schaijk – Ackerschott, in 1936 hertouwd met Hennes Roosenboom) met 5 kinderen achter. De oudste (Truus Ermers - Van Schaijk) was 11 jaar, de jongste (mijn moeder Mientje Knops – Van Schaijk) was nog geen jaar oud. Tevens bijgevoegd: foto van Kobus van Schaijk – bidprentje Kobus van Schaijk"

Kobus van Schaijk

deze foto staat al op de site en dateert uit 1935. Veearts Seegers viert zijn koperen jubileum en poseert met de Gennepse slachters voor eht slachthuis. Ted Noij (samen met Fons Rievers) hebben alle namen bij deze foto gevonden

de foto met de namen

Marjo Linders uit Milsbeek stuurde de foto rechts: " Hallo Harm. Hier een foto van misschien een van de eerste ( oudste ) clubs uit Milsbeek. De "' pijpenclub "' De foto is waarschijnlijk genomen rond 1920 ??  Mijn opa zit op de eerste rij 2 de van links. Gerardus Derksen, in Milsbeek bekend als wevers Gert.Hij was geboren in 1887, en op de foto lijkt het nog een vrij jonge man. Wie de andere personen zijn is niet bekend".

Deze foto is van Vervoersbond “St. Raphael” van Burgerluchtvaart, Spoor- en Tramwegpersoneel . Oktober (Zondags met de Gennepse Kermis) 1952 of 1953 voor Café Royal Spoorstraat Gennep.

Dankzij Goof en tante Riek (Achterberg) hebben we weer een paar namen gevonden van de foto links. Op de volgende link vind u een overzicht van de tot nu toe gevonden namen. Link naar overzicht met namen.

De foto rechts (afkomstig van Henk Jaspers) toont de kleindierenvereniging Nut en Sport in 1925.

Henk: " De meest rechtse man met snorretje zou een van Bergen moeten zijn. Ook de man met grijze-witte haren achteraan onder de lamp zou een Van Bergen zijn getrouwd met Wissen. Hij had een snoepwinkeltje langs Perolles
De zittende grote man in het midden is Burgemeester Wolters.
Misschien  zijn er ouderen die ook nog namen weten?
"

Genneps glorie anno 2009

De diesel-electrische loc D IV van de MBS uit Gennep (MBS= MaasBuurtSpoor ofwel de trammaatschappij die voorloper was van de Zuid-Ooster). Na de oorlog was er geen toekomst meer voor de tram in Noord-Limburg ook al vanwege de gigantische verwoestingen door de oorlog. Een groot deel van het materieel van de MBS werd verkocht aan de RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij), die oa de houten locs DIII, DIV en DV van de MBS overnamen. Deze gingen verder als loc 67, 68 en 69 van de RTM. Rond 1966 hield de RTM er mee op. De PAGE kocht later RTM loc 67 (de vroegere MBS loc DIV) en schonk deze aan het spoorwegmuseum in Utrecht ter herinnering aan het spoorverleden van Gennep. In 1991 is de loc overgebracht naar Ouddorp naar het RTM tram museum om te worden gerestaureerd.

En daar staat de oude MBS loc nu dus in vol ornaat. U kunt een kijkje gaan nemen in het RTM museum in Ouddorp (weblink) waar deze Gennepse loc te bekijken is. Hieronder nog wat plaatjes uit dit museum.

de foto links is van april 1946. De MBS loc D IV is de loc links die voor de moutfabriek staat. Rechts ervan staat de loc D V, die eveneens aan de RTM werd verkocht.
1942: Spoorstraat thv de Tulakker. De familie Timmermans heeft een wagon van de MBS gehuurd voor de viering van een bruiloft.

En als u toch eens naar ide Gennepse tram wilt gaan kijken in Ouddorp, neem dan ook een een kijkje in Ouddorp zelf. De kerktoren wordt gebruikt voor het geven van bezichtigingen (met gids en een verhaal voor € 2,50), het vroegere stadhuis is nu in gebruik als museum. Dus misschien zijn er meer paralellen te trekken met het Gennepse dan alleen tav de tram......

 

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Duet  

Wilbert