Water

Zondag 15 juni 2008, vaderdag. Vanmiddag regende het. Maar vanmorgen tijdens de 24e halve marathon van Gennep was het zonnig en hadden de lopers dringend water en verkoeling nodig. Carel vroeg me om wat foto's te maken. Veel plezier. De volledige uitslag van alle categorieën en alle lopers kunt u op de volgende link vinden: LINK

"Met een open raam of een ventilator kun je zelf ook voor frisse lucht zorgen."

Vandaag weer een artikel in de Gelderlander over het klimaat in de barakken waarin de bejaarden gehuisvest zijn: ARTIKEL Ik kom hier vàst nog eens op terug. Het water zetten op het dak was geen succes, want het begon te lekken. De ventilatoren op de gang zijn al verschenen. En het is nog niet eens zomer. De senioren misschien onderbrengen in het kantoor van Maasland of Pantein?

Hiernaast een link naar een verzamelpagina met een aantal artikelen over te warme verpleeg- en verzorgingshuizen: Huize Norbertus te warm

Reünie op Maria Goretti

Hiernaast zien we klas 6 van Maria Goretti van het schooljaar 1969-1970.

(webalbum Maria Goretti)

Deze klas heeft afgelopen zaterdag 7 juni een reünie gehouden. Dankzij Peter Gommans, getrouwd met een van de (toen) meisjes (en nu dames )heb ik bijgaande foto's aan het webalbum van Maria Goretti kunnen toevoegen.

Volgens de berichten is de reünie prima verlopen. Er is een stadswandeling gemaakt onder leiding van stadsgids (en oud-bakker) Willy Michels en de reünie werd afgesloten met een etentje.

1969-1970 6e klas Maria Goretti. De namen (van Angéline van Tankeren). Deze klas hield op zaterdag 7 juni 2008 een reünie.
Brandje in de Pr Beatrixstraat
Vanochtend in alle vroegte was er een woningbrandje, of beter een schuurbrandje aan de Pr Beatrixstraat (hoek Steendalerstraat). Razende reporter Goof maakte deze plaatjes. Het liep gelukkig allemaal betrekkelijk goed af.

Erg leuk: 5 Vitessenaren koninklijk onderscheiden: LINK naar bericht KLIKNIEUWS

inhalen van de koning

Vitale 190 jarige

Vrijdagavond hield de harmonie een jubileumconcert op de Markt vanwege haar 190jr bestaan.

Het was gezellig druk en veel oud-leden waren naar het concert gekomen.

een inzending van "ARTORIX"

U wordt op de koffie uitgenodigd...

door harmonie Unitas et Fidelitas, die morgen op de kop af 190 jaar bestaat. De harmonie nodigt alle Gennepenaren uit.

Jarige Harmonie trakteert op koffie.

Vrijdag 6 juni om 20.00 uur geeft de harmonie van Gennep o.l.v. Remy Beckers een feestelijk openluchtconcert op de Markt in Gennep.

Het is die dag namelijk 190 jaar is geleden dat de harmonie Unitas et Fidelitas werd opgericht. Oud leden zijn zoveel mogelijk benaderd om bij dit mooie concert aanwezig te zijn, maar natuurlijk zijn alle belangstellenden van harte uitgenodigd. . Het initiatief om een harmonie op te richten kwam in 1818 van de toenmalige Pastoor van Gennep, Pastoor van Alphen. Een foto van hem is niet beschikbaar aangezien de oudst bekende foto van 1874 is, en van Alphen in 1860 is overleden. Een afbeelding van Pastoor van Alphen is momenteel wel tussen de oud-dekens te bewonderen in museum “Kijk-je-kerk-kunst”. De oprichter van de kerkelijke harmonie bedacht de klinkende naam Unitas et Fidelitas. Dat is latijn voor eenheid en trouw.

De harmonie bestond in het begin uit een vijftal leden afkomstig uit het kerkkoor. Het eerste optreden is naar alle waarschijnlijkheid tijdens de traditionele Sacramentsprocessie in juni van het jaar 1818 geweest.

Ook aanstaande vrijdag zal de harmonie vanaf de oude Martinustoren in processie naar de Markt trekken. Deken Huisman zal de stoet gedurende de korte tocht leiden. Hoewel de harmonie niet meer de jongste is, is de muziek wel echt van deze tijd. U kunt gaan genieten van bekende stukken als het vrolijke “Brand New day” uit de musical the Wizz en het romantische “Romance” met een prachtige saxofoonsolo. Wie zich Spiderman nog herinnert kan zijn hart ophalen aan de spannende Spidermanmuziek. Al met al een zeer boeiende avond.

Én… wie jarig is trakteert, dus speciaal voor dit jubileum is er voor alle aanwezigen gratis koffie of thee én iets lekkers. Dus graag tot vrijdagavond, op de Markt!

Gennep weg....., ooievaars weg....?

Vanavond besluiten 17 individuen, op voorspraak van weer 4 andere individuen, om een einde te maken aan de gemeente Gennep. De Gelderlander: "In een ontspannen sfeertje werd in één uur unaniem besloten de gemeente Gennep op te doen heffen" Hoe triest kan het worden. En hoe kan bestuur en politiek de burger van zich vervreemden.............

Govert stuurde op het laatste moment nog een brief met vragen en een referendumvoorstel naar de gemeenteraad. Brief Goof

De ooievaars hebben het zo te zien niet meer afgewacht en lijken hun nest in de steek te hebben gelaten. Spijtig als het zo blijkt te zijn.

Of is het onweer van gisteravond als voorbode van de opheffing van de gemeente Gennep de reden geweest? Op de foto hieronder rechts zien we het vrouwtje bij het licht van een bliksemflits op het nest zitten. Wellicht heeft ook dit nest niet gedeugd voor dergelijke regenbui.

Hoe het ook zij: het einde van het ooievaarsnest symboliseert wèl het einde van de gemeente Gennep. Hieronder zien we het vrouwtje nog op het nest (dinsdagmiddag). Afscheid nemen?

Brief Goof

Voor wie de Gelderlander niet heeft (gelezen): de integrale brief van Goof aan de gemeenteraad en de pers inzake de herindelingsplannen.

EMM 100

Niet alleen Vitesse viert dit jaar haar 100jr bestaan. Ook de fanfare EMM uit Heijen bestaat dit jaar 100jr, hetgeen dit weekend gevierd werd.

Naast de 2 ponton-concerten op de Maas, was er zondag 1 juni een festival.

Een klein uitstapje naar Heijen

Jubileumwedstrijden Vitesse"08
Vanmiddag (31 mei) waren er op de Heijkuul enige jubileumwedstrijden in het kader van de viering van het 100jr jubileum van Vitesse"08. Marco Thijssen heeft voor u enige plaatjes geschoten. Veel plezier
Gevogelte
Familie zwaan in de zijtak van de Niers. Ze hebben nu nog 4 jongen (za ocht 31 mei)
Ondertussen is deze meerkoeten-familie een stukje verder druk aan het broeden
en weer een stukje verder zwemmen niet alleen eenden, maar ook een lege fles cola
Ouderen4daagse 2008

Als opmaat van een weekend waarin erg veel te doen is, was vrijdag 30 mei eerst de intocht van de ouderenvierdaagse.

De intocht ging, na de ontvangst op het gemeentehuis en voorafgegaan door de harmonie, niet naar het (nood)bejaardenhuis, maar naar het Hökske.

En daarbij voerde de intocht, zoals vanouds langs de kaasboer, die weer paraat stond met een tractatie voor de deelnemers.

Zwanen

Om iedereen gerust te stellen (zie bericht Do in het gastenboek). De foto links is van vandaag (dond 29 mei) rond 09:00h in de ochtend. De zwanenfamilie zat toen gewoon aan de zijarm van de Niers. Ik zag 's middags een bootje met mensen met hesjes die zijarm opvaren. Ik vroeg me wel af of het nou zo dringend nodig was om de jonge familie zwaan te verstoren..

En ja: het is inderdaad groot nieuws dat bij de "inspraak"-avond in Gennep over de herindeling blijkbaar slechts alleen politici gekomen zijn. In het officiële verslag alleen maar 5 punten van 5 politieke partijen. Verder 0,0 berichtgeving (gelderlander, Magic, M&N Bode). De burgers van Gennep geven hun grote gebrek aan vertrouwen in diezelfde politici te kennen geven door zich (gelukkig) zich niet voor dergelijke vertoningen te laten misbruiken.

Het is alleen twijfelachtig of die dames en heren politici er iets van leren...........

Beesel: zo kan het ook!!

Beesel? Dat is een relatief kleine gemeente in de buurt van Venlo. Beesel is bijzonder: Beesel bestaat uit de 3 kernen Reuver, Beesel en Offenbeek en heeft in totaal 13644 inwoners, een stuk minder dan de gemeente Gennep dus. Website gemeente Beesel. Op de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft de gemeente Beesel de hoogste score wat betreft het oordeel van de burgers over de service en dienstverlening van de gemeente. LINK. Met een beoordeling van maar liefst 9,2 verslaat Beesel alle andere gemeentes van Nederland. En gedeputeerde Driessen wilde ook deze gemeente opheffen en herindelen. Groot verschil met de gemeente Gennep is dat politiek en bestuur van Beesel dat niet zo maar pikte. LINK En met succes. De gemeente Beesel wist met vereende krachten de provincie Limburg en gedeputeerde Driessen van zich af te houden en blijft zelfstandig. Persbericht. Dames en heren politici en bestuurders hier in Gennep: voordat u een onomkeerbaar besluit neemt, op basis van een discutabel consultancy rapport, u steeds verder afkeert van de burgers die het slechts nog politiek gekonkel vinden (zie de "deelname" aan de avonden): bezint, eer ge begint. Wilt u nu echt als de personen de geschiedenis in gaan, die de gemeente Gennep doet verdwijnen???

1e mees verlaat het nest (22 mei)

Toch maar even verder snuffelen in de stukken van de gemeente. En inderdaad: interessante resultaten: een krediet zogenaamd voor een infiltratie-riool in de Willem Boyeweg, wat stiekum gebruikt wordt om een stuk van de Willem Boyeweg aan van Wijnen te verkopen voor de bouw van huizen. Ik heb begrepen dat de bewoners van de Willem Boyeweg razend zijn over wat ze de spelletjes van de gemeente noemen. LINK naar voorstel. En verder kom ik een kredietaanvraag tegen voor de aanpassing van de Nijmeegseweg (gedeelte Niersbrug-Niersweg). Deze werkzaamheden schijnen het lieve sommetje te kosten van € 265.600. Niet te geloven. Ik kan me betere (meer dringende) bestedingen voorstellen. Link naar het voorstel Wat vindt u bv van het idee om het geld te gebruiken als gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een koelinstallatie voor het nood-bejaardenhuis en voordat er doden vallen??

Onthulling Sandberg Plaquette

Zaterdag 17 mei 2008 werd op de gevel van Zandstraat 20, de plaquette onthuld, die moet herinneren aan Willem Sandberg, die hier in de oorlogsjaren meer dan een jaar ondergedoken heeft gezeten. Zie ook: Special Willem Sandberg

Biesterveld
Annie Builtjes stuurde weer een aantal leuke foto's, nu op en om de oude boerderij op de Biesterveld in Ven-Zelderheide. Dat is de boerderij op de foto rechts. Erg leuke foto's tekenend voor die tijd. Let eens op de authentieke keuken met de potkachel, de borden, de lage deuren.
Annie: " mijn Oma van de Mortel in de keuken "
Annie:" mijn Opa  van de Mortel met de paarden"
Annie: " de groep bestaat uit: een voor mij onbekende, dan mijn tante Gonda Groenenwald, mijn Opa van de Mortel,mijn Oma van de Mortel ,mijn moeder Johanna van de Mortel en oom Wielie Groenenwald. De jongen is mij onbekend maar zal best familie zijn"
Annie: " mijn vader Piet Builtjes met mijn Moeder en Hendrik Kroon vissen in de Niers  achter de Biesterveld"
Een plaquette als herinnering

Met dank aan Harrie-Jan Metselaars heb ik ongeveer een jaar geleden een special geplaatst over Willem Sandberg, SPECIAL SANDBERG.

Morgenmiddag om 12:00h wordt een plaquette geplaatst op de plaats waar Willem Sandberg meer dan een jaar in Gennep ondergedoken heeft gezeten.

Het onderduikadres van Sandberg was Zandstraat 20, de woning van Lueben, de schoonouders van Teun Metselaars en grootouders van Harrie-Jan Metselaars, die nu in Amsterdam woont. De persverklaring met de aankondiging.

Ongezuiverd lozen?

De laatste paar dagen stinkt het enorm aan het eind van de Niersdijk. Het lijkt erop of een boer voortdurend mest aan het spreiden is. Niet al te fris dus. Echter, als u op de rechter foto een stukje naar beneden klikt, dan ziet u dat de riool-overlaat "lekt", Blijkbaar sluit de afsluiter niet goed af. Door de werkzaamheden aan het riool in de Picardie zal de stand in het riool wel hoger zijn dan normaal, zodat het afvalwater wellicht nu op deze wijze naar de Niers gaat. Beter voorlopig dus niet pootje baden in de Niers. En op de temperaturen in de containers geheten Norbertushof kom ik natuurlijk ook nog terug. Ben benieuwd of de gemeente nog stappen onderneemt, of dat Maasland of Pantein zelf zo verstandig wordt. We'll see.

Heeft Paul Vos airco op kantoor??

Een voor mij toch wel intrigerende vraag. Misschien weet een van de bezoekers het antwoord. O ja: Paul Vos is manager vastgoedontwikkeling bij Maasland en deed recent in de Gelderlander de volgende uitspraak over het noodgebouw voor Norbertus: (bron Gelderlander) Of het noodgebouw alsnog airco krijgt, is onwaarschijnlijk. De reeds verhuisde ouderen klagen erover dat het heel snel warm is in het pand dat zeker drie jaar als noodopvang dient. Vos: "In beginsel geen airco. Dit gebouw is eerder als zorgwoning gebruikt. Toen was zonwering voldoende." Maasland zelf zit sinds januari dit jaar in een nieuw gebouw in Grave. Nu ben ik dus wel heel benieuwd of daar slechts zonwering is toegepast. (zou wel moeten, want in het gebouw is men hooguit 8 uur per dag, terwijl de oudjes 24h op 24h in hun verblijf zitten en bovendien veel kwetsbaarder zijn). Wie weet het antwoord?

Maar misschien kunnen we nog rekenen op onze wethouder Mariet Seegers, die zelf met de andere bestuurders en ambtenaren in het van airco voorziene gemeentekantoor zit. Tenslotte stelde Mariet in hetzelfde artikel: " Verantwoordelijk wethouder Mariet Seegers van de gemeente Gennep laat via de gemeentewoordvoerster weten op de hoogte te zijn dat 'niet alles goed geregeld is' in het Gennepse noodgebouw bij zorgcentrum Norbertushof en de aanleunwoningen. "Wij betreuren dit. Juist omdat het om een groep kwetsbare mensen gaat", aldus de zegsvrouw van Gennep." Dat kan dus niet anders betekenen dat de gemeente erop staat dat het noodgebouw van airco wordt voorzien. Het is tenslotte een "groep kwetsbare mensen", die meer nog dan de gebruikers van een gemeentekantoor koeling nodig hebben. (weet u de gebeurtenissen nog van 2 jaar geleden in Frankrijk, toen de bejaarden bij bosjes dood bleven bij een hittegolf?).

De Niersdijk nu de rijplaten zijn weggehaald. Hopelijk doet de aannemer nog wat aan de afwerking
Familie-uitstapje. Jonkies doen pa en ma na
zonder commentaar
bij de uitlaat aan het eind van de Niersdijk..
Toch 6!
ik heb me vergist. Het zijn er toch 6, zoals deze foto laat zien.
Koeien, de zwanenfamilie en ja hoor: ook de ooievaar. (wel even zoeken hoor)
de imposante boomhut nadert zijn voltooiing. (of ze zouden er ook nog verwarming en electra willen gaan aanleggen). Kan me voorstellen dat de familie zwaan nieuwsgierig was.
Verkoeling

Begin mei en dan al zó warm. Ik houd mijn hart vast voor de noodbarakken waar de oudjes in moeten. En dat zònder airconditioning. Onderwijl zoeken anderen verkoeling op het water. De brandweer moet zich in de hitte in hun uniform hijsen om een brandje in de papiercontainer aan het Straatje na te blussen. De zwanen-familie zwemt in de kikkerpoel aan de overzijde van de Niers. Ik zag 5 jongen vanaf een afstandje. Eén ei is achtergebleven. Er zou dan dus 1 jong ontbreken. Ik zag ze 's avonds op de Niers. Ma zwaan met 3 jonkies op de rug, 2 jonkies zwommen er achter aan. Pa zwaan hield omzichtig de omgeving in de gaten. Even later klommen ook de 2 laatste jonkies gezellig bij ma op de rug. Het werd er behoorlijk krapjes trouwens. En op het Wilhelminaplein lagen vanochtend een serie kleren. Alsof iemand het vanacht ook al te warm gekregen had....

Zaterdag 10 mei (morgen moederdag!)
Het gilde had vandaag weer het jaarlijkse koning-schieten. 's morgens wordt de mobiele schietboom aangevoerd naar de Martinushof en 's middags wordt er op los geschoten, op de houten vogel, om te bepalen wie koning wordt.
Lente-plaatje
dit ook
De boomhut krijgt al vorm. Het wordt een serieus gevaarte
een koets, 2 paarden, het stadhuis, een zonnetje, een bruidspaar: alle ingrediënten paraat voor mooie plaatjes
plus 1. Dat maakt dan 7
Donsballetjes

Het zijn net donsballetjes, de jonge zwaantjes. 2 zijn er tot nu toe uitgekomen. De rest van de eieren wordt nog bebroed.

En ook de mezen in mijn tuin hebben jonkies en vliegen af en aan. Op de Niers maken de futen elkaar het hof. Die hebben blijkbaar nog geen eieren, terwijl pa en ma gans al met de familie op stap gaan (1 jong maar).

Onderwijl verrijst aan de overzijde van de Niers een grote boomhut. Een imposant bouwsel. En de kraaien zijn druk om de buizerd van hun nesten te verjagen. Hele luchtgevechten worden uitgevochten.

ALBUM

Luchtgevecht boven de Niersvallei. De kraaien willen niet hebben dat de buizerd in de buurt van hun nesten bij de Niersbrug komt en zitten met vereende krachten achter hem aan onder het uitstoten van hun schrille gekraai. Uiteindelijk gaat de buizerd in een boom zitten en verkiest enige ogenblikken later het hazepad richting Ottersum.
1943

Henk heeft weer nieuw materiaal van de Romein gescand. Daaronder een "ansichtkaart" van de Zandstraat uit 1943 met opmerkelijke details. Zo is in de etalage van Zandstraat 22 bv een hakenkruis zichtbaar. Ook staan er diverse personen op deze foto, die misschien door bezoekers van deze website herkend worden? Om die reden heb ik die delen van de foto waar mensen op staan uitvergroot. Vlakbij waar de fotograaf stond was toen garage Jetten (tegenover het toenmalige postkantoor). De Romein had ook nog wat nostalgische reclamekaarten van garage Jetten uit de jaren 50 (toen ze naar het Wilhelminaplein verhuisd waren). (zie ook Special garage Jetten) En tenslotte hebben we de namen van een klassefoto van de Ratel uit 1970 bijna volledig compleet dankzij Evelien Perk-Sengers. Evelien vertelde ook nog over die klas (staat onder de foto, maar ik zal het nu eerst ook op de voorpagina meenemen). Link naar de Ratel. Veel plezier. Harrie-Jan Metselaars: " Dag Harm, De foto's die jij laat zien zijn niet van Zandstraat  24, maar van  Zandstraat 20-22. Het gaat dus om het pand waar nu Ad Koot woont  en waar die ( mij wat onduidelijke) winkel  in zit. Dus het pand waar mijn ouders de schoenzaak hadden, waarin ik mijn jeugd heb door gebracht en waar mijn grootmoeder onder de oorlog op nr. 20 (de bovenwoning) het pension had ,waar Sandberg een jaar heeft doorgebracht. Ik had deze foto als eens van Max Arian (de biograaf van Sandberg) gehad, maar was hem kwijt. Toen was me al het hakenkruis op de ramen opgevallen. Ik heb begrepen (van wijlen Jan Mooren) dat op nr. 22 (de winkel) voor de oorlog een café was (van Doris Goossens?) en dat daar onder de oorlog de Hitlerjugend heeft gezeten. Pikant dat Sandberg daarboven dus min of meer zat ondergedoken. Wie de dame in het dakraam is weet ik niet. Niet mijn moeder of oma. Op die verdieping zaten vermoedelijk pensionkamers. Sandberg zat aan de achterkant, met uitzicht op het plat dak en de tuin (met perenboom). Misschien kijkt een vrouwelijke pensiongast uit het raam.. Ik kan het mijn tante Johanna (zuster van mijn vader, woont sinds enkele jaren hier in Amsterdam) vragen. Zij heeft mijn oma een tijdlang in de huishouding geholpen in die tijd. Ze vertelde me vorig jaar nog, toen we even in Gennep waren, dat ze zich nog goed kon herinneren hoe de Duitse politie of SD binnen stormde op zoek naar Sandberg. "

De Zandstraat in 1943. De tramrails liggen er nog. De Nieuwstraat bestaat nog niet.
Uitsnede met mogelijk herkenbare personen.
Het dakraam van Zandstraat 22, waar een mevrouw een kleedje aan het uitkloppen is.
De etalage van Zandstraat 22. In het pand erboven zat wellicht toen al Sandberg (1 van degenen die aan de overval van het bevolkingsregister van Amsterdam had meegewerkt). LINK
Foto van de 6e klas uit 1970 van de St. Jozefschool (nu De Ratel). Evelien: "Onderstaand de namen van links naar rechts en van onder naar boven (voor zover ik ze nog weet): 1e rij: Marcel (Jaspers?), Henk Derks, Johnny Guelen, Karel Weber en Jan Franken. 2e rij: Meester Schrobers, Christien Weber, Petronel Huyskens, Coby van Dalen, Jaquelien Liefrink, Ellen Peters, Evelien Sengers, Marcel Sluiters, Walter van Tankeren, Louis de Rijk en Paul Franken. 3e rij: Marja Guelen, Willem-Jan Eijkmans, Wilma Thepass, Wilma Seuren, Henk Loock, Willy Noy en Annemieke Bernards."
Terug naar de foto's

Ik zal me maar niet meer druk maken over de aanstaande herindeling en het gebrek aan zeggenschap voor de burgers of het gebrek aan een zuivere afweging inclusief alle pro's en con's of het gebrek aan bestuurlijke kwaliteit. Het haalt toch allemaal niets uit. En een kritische pers is er al helemáál niet. Terug maar naar de foto's dus.

Ik wil u deze plaatjes niet onthouden. Muurschilderingen bij mij in de tuin. Achtereenvolgens de Martinuskerk, het Nierspark (vóór de aanleg van de zeedijk) en het stadhuis. (gemaakt door mijn oudste dochter)
Van vanochtend is dit plaatje van de ooievaar die het nest verlaat met het windvaantje op de toren (en het Gennepse wapen) op de achtergrond.

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel