De zon schijnt!

Allerlei

Via Henk weer een aantal toevoegingen aan het album Allerlei. Ik kwam trouwens zo straks langs PicaMare, maar ook langs de Martinushof. Het hele plein voor PicaMare, de gehele Picardie en àlle grasveldjes in de buurt stonden vol met blik. Niet zo vreemd, want vanavond is de zittingsavond van Bombakkes. En op de Martinushof??? Uitgestorven. Er stonden precies 2 auto's, terwijl dat parkeerterrein en het pad van € 80.000 toch bedoeld waren om overlast in de Picardie te voorkomen. Ben benieuwd waar gemeenteraadsleden en/of bestuurders hun auto parkeren.....

1955: Prins Jan (Mooren) wordt verkozen tot prins van het Bombakkiër-rijk
Tranhalte Heijen. Café Rutten (vooraan in Heijen). Kaart van 1916
Circus Renz op het latere Europaplein
De potjesfabriek op het latere Europaplein (v Arensbergen)
In de oorlog trokken de duitsers in de fabriek
Kaart met foto van de Gennepse fotograaf Perolles van het veer naar Oeffelt (1907)
Het Niersdal (ten noorden van Gennep) in 1948
Het veld van Gennepse Boys in 1948. (later terrein van de Zuid Ooster werkplaats en nu bebouwd met woningen)
Het Niersdal in 1948 bij de 3-kronen (richting Gennep)
De Markt (rond 1920)
Het Kindervakantiehuis aan de Heijenseweg in 1934
Blauwdruk van de hand van Heijs vor de nieuwbouw van slagerij Hoesen in 1923
1945. Gennep verwoest. De man links is dhr Gerrits (staat voor wat nu de kapperszaak van Jan vd Ende is). De 2e van rechts is dhr Wevers
1948: Het Zuivelhuis
Idem
Prinsen Piet en Pierre
Genoeg over twistende omroepen en weinig duurzame gemeentes die klimaatbosjes (6 bomen?) planten. Terug naar de orde van de dag. U had nog wat van me tegoed. En wel foto's van Piet Verhasselt (via zijn zoon Pierre). We komen oa de bouw van winkelcentrum Clarenshof, oud-hoogheden en andere tegen en zelfs de huidige prins die in zijn jonge(re) jaren carnaval viert. En wat dacht u van Piet in de "armen" van bruid Tonny (Wilbers) en ook in de armen van Tonny Franken. Het album is ook toegevoegd aan de pagina "specials". En binnenkort? Nog veel meer leuke foto's. De potjesfabriek waar nu het Europaplein is, het Zuivelhuis, de jaren 44-45 en nog veel meer. Veel plezier
SMOG <>MAGIC.......Botsing van ego's

"Gennep, 6-dec-2007 Aan de gemeenteraad van Gennep,

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 november j.l. hebben de besturen van SMOG en Omroep Gennep 2x overleg gehad aangaande het verzoek om tot samenwerking te komen. Op 28 november is er een eerste gesprek geweest wat in goede sfeer is verlopen. Diverse samenwerkingsvormen werden besproken en besloten werd de voorstellen even te laten bezinken. Op 6 december hebben de besturen een tweede gesprek gehad, en daarin zijn opnieuw diverse mogelijkheden besproken. In principe zijn de besturen het nog steeds met elkaar eens als het gaat om inhoudelijke zaken. Beide besturen hebben echter niet tot overeenstemming kunnen komen ten aanzien van de verdeling van het aantal bestuursleden in een nieuw bestuur. Het voorstel van SMOG hierin is een gelijk aantal bestuursleden van beide stichtingen. Het voorstel van Omroep Gennep behelst het in elkaar op laten gaan van beide besturen.

Conclusie : beide aanvragen voor de zendmachtiging zullen gehandhaafd blijven."

Noot: Het probleem is blijkbaar dat Magic meer bestuurders dan de SMOG wil hebben bij een samenwerking. (zie ook verder).

De verklaring van SMOG en de door hen ingediende samenwerkingsvoorstellen kunt u op een aparte pagina lezen. LINK

Héél bijzonder

Echte speciale foto's hebben de Romein en Henk opgeduikeld op een verzamelbeurs. U herinnert zich misschien nog de foto van een tijd geleden van de 4daagse wandelaars op de (dubbele) baileybrug over de Niers in 1946 of 1947. FOTO Nu oa dus foto's uit 1933: 4daagse lopers op de veerpont tussen Oeffelt en Gennep èn 4daagselopers op de Markt in Gennep. Daarnaast een aantal andere. Ik begin een neiuwe special met "allerlei", waar ik met de foto's van deze update een begin mee maak. Veel plezier. (en denk erom, kijk de zolder, oude dozen en albums nog eens goed na. Af en toe ligger er echte "schatten").

Er is trouwens door een bezorgde Gennepenaar inmiddels ook al een oproep gedaan aan de raadsleden om as maandag 10 december afstand te nemen van het plan Heikant, en dit vanwege de grote aantasting van de natuur in dit gebied. Waarom praten over duurzaamheid tenslotte als je het ook kunt bedrijven èn Gennep's duurzaamheidsacties zijn al niet om over naar huis te schrijven als we de benchmark van Milieudefensie mogen geloven. Daar is de beoordeling van Gennep: "SLECHT". En deze Gennepenaar heeft natuurlijk wel een punt. Die paar walnootbomen van volgende week, zijn die bedoeld als doekje voor het bloeden??

1933. 4daagse lopers steken met de veerpont de Maas over op weg naar Gennep. Veerbaas Theunissen(?)
Vierdaagse lopers op de Gennepse markt. We zien nog de tramrails en rechts de markiezen van het toenmalige hotel de Kroon
1933: foto vanaf de Nijmeegseweg richting Martinuskerk. We zien de 2 beuken met links daarvan de nieuwe zijbeuk die rond 1930 gebouwd was (zie ook de bouwtekeningen onder specials)
1938: Ottersum
1933 Plasmolen
1933: hotel de Plasmolen (op de voorgrond de tramrails). Op deze plek zou 11 jr later overigens de geallieerde opmars tot staan gebracht worden in sept 1944. Op deze site staat een foto van een tank die op deze plaats in het water ligt.
Iets verder weg, maar erg leuk. Een foto uit het Siebengewald van 1904. Ze hebben blijkbaar net een nieuwe burgemeester binnen gehaald.
Van meer recente datum (rond 1970) is deze foto van de Zandstraat bij de aansluiting van de Brugstraat
Net Nierspark, 1951-1952. Rechts vooraan was de afvoer (het "bloedgat") van het slachthuis, waar het bij tijd en wijlen goed vissen was.De Martinuskerk en de Niersdijk waren er nog niet (in de verte zie je de achterkanten van de huizen aan de Picardie). Opvallend is ook heel in de verte links: de Maria Gorettischool in aanbouw.
De enige echte concertzaal van Gennep. Piet van Nöl. Dat was nog eens stijlvol carnaval vieren, film kijken en feesten.
Het veerpont tussen Heijen en Boxmeer (veerbaas Beckers (?))
Het openlucht zwembad van Gennep. Deze foto dateert van rond 1970.
Starters en senioren

De Gelderlander bericht vandaag (6 dec) over de bouwplannen van Nebuvast tussen Willem Boyeweg en Dr Nolensstraat. LINK. Ik heb eerder bericht over die bouwplannen (LINK) Nu blijkt dat het niet over appartementen gaat, maar oa over 5 starterswoningen (€ 170.000) en 8 senioren-woningen (waarschijnlijk huur). En dat is mooi voor Zuid. Nebuvast laat blijkbaar niet alleen appartementen bouwen. Een kans voor starters en een betere mogelijkheid voor senioren om in hun omgeving te blijven wonen. Wat de consequenties zijn voor de direkte omgeving en hoe het eruit gaat zien, weet ik niet. Maar daarvoor geldt nog steeds mijn eerdere advies aan omwonenden: als de gemeente dit soort informatie niet communiceert, ga dan naar het gemeentehuis en zie zelf de plannen in. Ton stuurde nog een mailtje om me te attenderen op de plannen voor de Heikant (de voregere Augustinusstichting aan de Dr Stiemensweg). Ton schrijft: "Het gaat over de financiele regelingen om de Heikant vol te bouwen. Rotonde Heijenseweg, opwaarderen Bgm Gilissenweg, Stiemensweg etc. Het is een voorstel voor de Gemeenteraad van 10 december, en er wordt met veel geld geschoven tussen de gemeente Gennep en de Parkvisie! Interessant en zeker als je beseft dat het gebied eigenlijk meer natuurgebied is dan bouwlocatie.: De link naar het betreffende stuk. " Naschrift: er worden ook hier een aantal starterswoningen (tot max € 160000) en sociale woningen gepland.

Onderduiker in Gennep

In het gastenboek hebt u al het verhaal kunnen volgen over Willem Sandberg, die een van de overvallers was van het bevolkingsregister in Amsterdam, 1 van de meest bekende verzetsacties in WOII. De meeste leden van die verzetsgroep, waaronder Gerrit van der Veen werden door de Duitsers gefusilleerd. Willem Sandberg was de enige die wist te ontkomen. In 1943 en 1944 heeft Willem Sandberg een jaar ondergedoken gezeten op Zandstraat 22. Sandberg was grafisch ontwerper en is later direkteur geworden van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Er is een film gemaakt over deze Willem Sandberg, waarin ook zijn onderduikperiode in het Gennepse. FILM. (zie ook Wikipedia)Het onderduikadres van Sandberg was de woning van Lueben, de schoonouders van Teun Metselaars en grootouders van Harrie-Jan Metselaars, die nu in Amsterdam woont. Het verhaal van Harrie-Jan volgt hieronder:

tekening van de achtertuin
tekening van achterzijde richting Oliestraat en Houtstraat. (en wat heeft Sandberg wèrkelijk gezien?: zie LINK)
zelfportret Sandberg in 1944
collages
Voor uw oriëntatie deze luchtfoto van het Gennep van vóór 1940. Met een pijl heb ik het onderduikadres aangegeven.

Hallo Harm,
Na mijn berichtje van gisteravond in het gastenboek ben ik vanochtend, vóór de Sinterklaasdrukte, meteen maar even aan de slag gegaan. Ik heb nog wel geen scan, maar fotograferen met de camera is ook min of meer gelukt. Hoop ik. Ik heb hierbij een bestand van enkele foto's. Ter toelichting het volgende.

Ongeveer 2 jaar geleden werd ik op een avond gebeld door Max Arian, de biograaf van Sandberg, of ik misschien wist waar Sandberg in Gennep had ondergedoken. Dat wist ik heel goed, want het was bij mijn grootmoeder, Lueben, die toen een pension had op de bovendverdieping van Zandstraat 20-22, later de schoenzaak van mijn ouders en waar nu Ad Koot woont. Beneden in het pand zat een tijd lang de Hitler Jugend. Sandberg woonde daar onder de naam Van den Bosch, zonder dat mijn grootmoeder en moeder wisten wie hij was. Hij is in mei 1944 verraden, maar kon op het laatste moment ontsnappen, omdat mijn grootmoeder werd gewaarschuwd door de ondergrondse. Ik heb via Max Arian enkele copieen van tekeningen die hij vanuit ons huis maakte. Die zijn later verwerkt in collages.

Je ziet twee tekeningen die Sandberg maakte vanuit zijn kamer. Die kamer zie je op de film met Ad Koot. Achter in de tuin van ons huis Zandstraat 20-22 stond een perenboom met een holle stam. Die is nu weg. Rechts  op nr. 24 woonde de (ongehuwde) familie Mooren,  links kleermaker Basten (althans na de oorlog), De huizen verderop zijn (denk ik) de achterkant van de Houtstraat. De Nieuwstraat was er toen nog niet.
Beide tekeningen zijn tot collages verwerkt. Die staan afgedrukt in"Sandberg, vormgever van het Stedelijk"door Ad Petersen. De tweede collage draagt de titel "Garten in der Schweitz." In dat boek staat ook een zelfportret van Sandberg afgedrukt dat hij ook in zijn Gennepse periode heeft gemaakt. Max Arian vertelde me dat de collages thans zoek zijn. De tekeningen berusten in het Stedelijk Museum en zijn eigendom van de erven van Sandberg. Ik ben van plan daar  te gaan kijken of er meer tekeningen zijn die Sandberg in zijn Gennepse periode heeft gemaakt. Artistiek blijkt die periode voor hem in ieder geval zeer belangrijk te zijn geweest.

Ik heb er ook een foto bij gedaan van mij zelf (4 maanden oud, voorjaar 1947) met mijn oma Lueben in die zelfde tuin, met op de achtergrond de perenboom. Zij was dus degene bij wie Sandberg op kamers was. Mijn opa was bedlegerig (overleden 1946) en zij is na de geslaagde vlucht van Sandberg door de SD meegenomen, maar na een paar dagen door tussenkomst van burgemeester Van Banning vrij gekomen.

Tenslotte een schilderij van mijn vader van diezelfde tuin, ergens in de jaren 1960. Sandberg heeft hem toen hij in Gennep was (en mijn vader al verkering had met mijn moeder) gestimuleerd om te schilderen. Nou, dit is het even. Kijk maar wat je er mee wilt doen voor je site. In ieder geval is het wel leuk dat zo'n Gennepse tuin nog een klein rolletje speelt in de geschiedenis van de moderne kunst.
Met vriendelijke groet, Harrie-Jan Metselaars

Hierboven: schilderij van de achtertuin door Teun Metselaars. Hieronder foto van oma Lueben met Harrie-Jan in 1947
Over enige maanden

dan Viert Vitesse haar 100jr bestaan. Er staan al de nodige foto's op deze site uit deze lange historie, maar dankzij Henk nu een toevoeging van 2 foto's uit rond 1950.

Deze foto is gemaakt op het hoofdveld aan de Groes. Het huis op de achtergrond staat op de hoek van de Maasweg en het Straatje. U zult vast een aantal gezichten herkennen. De begeleider van het elftal is Theo Arts uit de Middelweg (Vader van de onlangs overleden Wiel Arts, co-maker van de film over de watersnood in Gennep op deze site)
De jeugd van Vitesse in die tijd was natuurlijk ook present. Deze foto is ook op de Groes gemaakt en wel op het 2e veld dat parallel aan de Maasweg lag (later is dat 2e veld gedraaid en nog later kwamen daar aan de Maasweg de tennisbanen te liggen. Nu woningen)
Dankzij de vereende inspanningen van Henk, Wiel van Dinter en Jacob van Tankeren weten we ook alle namen van de jeugdige spelers.
En om bij voetballen te blijven: hierboven het elftal van Milsbeek van 1940.
Op deze luchtfoto uit ca 1952 kunt u de velden van Vitesse zien liggen
Voor uw oriëntatie heb ik een aantal namen in de luchtfoto bijgeschreven
Mooie schildering van de Gennepermolen ( Friedel Peters-Reinhold)
Circus Renz trad ook in de 50-er jaren in Gennep op. Ik vermoed dat dit het huidige Europaplein is.

In het gastenboek hebt u kunnen lezen dat de film over Willem Sandberg die in 1943-1944 in Gennep ondergedoken heeft gezeten getraceerd is. Wilt u de film zien, volg dan deze link: film Willem Sandberg En in de Gelderlander heeft u kunnen lezen wat de ranglijsten zijn die resulteren van de beoordeling van de diverse websites van de gemeenten in Nederland en dat Gennep een plaats in de middenmoot bekleedt met de 191e plek (nà Boxmeer op de 163e plaats). Nu lijkt Gennep voor Limburg niet te bestaan (gezien het meestal ontbreken van Genneps nieuws op zowel L1TV als in de Limburgse bladen), maar Bergen lijkt dan weer voor de Gelderlander een stuk te ver weg. Want de gemeente Bergen bekleedt met haar 13000 inwoners een zeer verdienstelijke 56e (!!) plaats en ver voor grotere gemeenten zoals Zaanstad, Oss, Heerenveen, Venlo, Sittard-Geleen, Kerkrade, Maastricht, Middelburg enz. Waarin een kleine gemeente groot kan zijn. Je zou je onderhand afvragen wat ze met Gennep moeten. Enfin, wilt u het zelf bekijken, klik dan op de volgende link. Overheid.nlMonitor Veel plezier.

1 jaar later

1946, Gennep ligt nog in puin, maar is wel vrij. En dat moet gevierd worden

Door Bouwmans. De dubbele Bailey-brug over de Niers
Karel Roersch. De dubbele Bailey-brug over de Niers
bevrijdingsoptocht. Gennep is versierd. De man op de kar is Piet Goossens van de oude Tol
"Gennep bloeit weer"
bootje met "engeland-vaarders"
de "Engeland-vaarders"
De ansichtkaart als tijdmachine

Ik heb al vaker verteld dat we erg blij mogen zijn dat er ansichtkaarten zijn. Want in het algemeen wordt nogal aandacht besteed aan de kwaliteit van de foto's, die gebruikt worden èn ansichtkaarten worden bewaard door de mensen. Daarom fungeren ansichtkaarten als een soort tijdmachine en gunnen ons zo een kijkje terug in de tijd. Verschillende mensen verzamelen deze (vooral oude) ansichtkaarten. Zo verzamelt ook "de Romein" ansichtkaarten naast dat ie graag in de grond wroet op zoek naar zaken uit het verleden. We hebben weer een verzameling nieuwe kaarten, welke door Henk ingescand zijn geworden. Deze ansichtkaarten worden toegevoegd aan het verzamelalbum met kaarten van de Romein. Hier nu eerst een selectie: Veel plezier.

De Maasbrug rond 1950. Op de voorgrond zien we het bootje van visser P. Wijnen
De molen van Gennep aan de Ottersumseweg
De oude Martinuskerk van Gennep aan de (toen) Kerkstraat (nu Torenstraat). Achter de kerk ziet u huisjes. Deze hebben er inderdaad eeuwen gestaan.
Het sanatorium Maria-Oord, opgericht voor vooral TBC patiënten. Het lag in de Doelen tpv de huizen die nu tegenover het gebouw van de sociale dienst staan.
De Heijenseweg in noordelijke richting (ongeveer thv de Kellerberg). De huisjes links zijn in 1873 gebouwd tegelijk met de spoorlijn en waren bestemd voor het administratief personeel van de NBDS . Daarachter zien we de villa van dhr Mickina en de moutfabriek.
Een ingekleurde foto van de Zandstraat in noordelijke richting ergens tussen 1902 en 1913. De fotograaf staat thv de aansluiting met de ZO Wal. Rechts zien we de aansluiting van de Molenstraat op de Zandstraat
De Zandstraat in zuidelijke richting. De fotograaf staat ter hoogte van Xieje. De foto is van ná 1902, want toen is het postkantoor gebouwd, dat we in de verte zien.
Kaart van rond 1900
Het Maria kapelletje in Heijen. Staat er ook nu nog, alhoewel de omgeving er wel héél anders uitziet.
Ook niet te herkennen lijkt wel de Heijenseweg. Deze foto is in zuidelijke richting gemaakt.
Ook deze mooie kapel van de nonnetjes is helaas gesloopt. Op deze plek staat momenteel het gemeentekantoor.
Het NIerspark in de 50-er jaren
Verzamelfoto van rond 1950: "het stadje Gennep"
De Zandstraat in noordelijke richting. Helemaal rechts zien we garage Jetten
De Zandstraat. De foto is gemaakt vanaf ongeveer de aansluiting met de Maasstraat naar het zuiden. Thv waar toen de waterpomp stond is in de 50-er jaren de "Nieuwstraat" gemaakt als ontlasting voor de veel te smalle Niersstraat.
Strijkactiviteiten voor het sanatorium Maria-Oord, waar dokter Stiemens de scepter voerde.
De Markt en wel nog vóór 1913, zoals we weten omdat er nog geen tramrails zijn
De spoorbrug, met daarachter de verkeersbrug. De foto is gemaakt vanaf de Brabantse kant uit de richting van Beugen
30-er jaren: Zonlichtheide aan de Heijenseweg. En geloof het of niet: deze staat er ook nu nog.
Deze herkent u vast wel: de Mariakapel aan de Touwslagersgroes (in 1937 door de Gennepse bevolking geschonken)
Update 2 december 2007

Via Henk is weer een nieuwe serie afbeeldingen op komst. Nieuwe ansichten van de Romein, maar ook foto's uit Gennepse privé-archieven. Een voorproefje.

Het 1e optreden van de Gennepse harmonie na de oorlog was de optocht ivm de herdenking van de bevrijding in okt 1946. Met een bij elkaar geschraapt zootje muziekinstrumenten (geleend, deels uit Duitsland teruggehaald) gaf Unitas et Fidelitas acte de Présence
Dat de Duitsers ons nog hoog zaten blijkt wel uit deze foto uit 1946 van diezelfde herdenkingsplechtigheid. De foto is in de Zandstraat gemaakt thv de Molenstraat (Trienekens). De man rechts met fiets was het toenmalige hoofd van de ULO dhr v.d. Ven. Uit het opschrift op de wagen blijkt dat we het stuk Duitsland tot aan de Rijn bij Nederland willen voegen.
Bovenstaand plaatje (een ansicht) zal van rond 1900-1910 dateren.
Evenals het plaatje hierboven. Duidelijk is te herkennen, waarom dat de huidige Bleekstraat, Bleekstraat werd genoemd.
In de vorige update toonde ik de beelden van de sloop van de Martinusschool. Het zal ook moeten leiden tot herziening van het boek Monumenten in Nederland: Limburg, dat is uitgegeven door uitgeverij Waanders in samenwerking met Monumentenzorg. (druk op de link hier links). Jos attenteerde mij op dit boek over monumenten in Limburg. De vroegere Martinusschool is (was) 1 van de 11 monumenten, die voor Gennep genoemd worden.......

Een aanrader voor de dames en heren bestuurders, die zo druk bezig zijn over opheffing van de huidige gemeente Gennep en herindeling, is het essay van de VNG dat in mei is uitgebracht. (druk op de link rechts) Het essay is van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) & de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Toch niet de minsten. De VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Overigens moet me nog één ding van het hart en namelijk de complete minachting die het bestuur heeft tav de burgers, dat men het heeft over "uitleggen" aan de burger van wat de bestuurders kiezen ipv die keuze aan de burgers zelf over te laten.

In beelden bewaard

Hans Jaspers heeft de sloop van de Martinusschool op film vastgelegd en e.e.a. bewerkt tot een film van 8 minuten. Klik op de afbeelding links voor dit filmpje.

100jr heeft dit markante gebouw met stijlkenmerken van de Amsterdamse School net niet gehaald. De muren die getuige zijn geweest van het opgroeien van zovele Gennepse generaties zijn in de puinbreker verdwenen.

Het gebouw was trouwens opvallend solide gebouwd. De buitenmuren waren in totaal bijna 40cm dik. Dat is dan ook de verklaring voor mijn herinnering dat dit gebouw ook in de zomers altijd behoorlijk koel was. Zó worden ze tegenwoordig niet meer gebouwd.

De gedenksteen en de bovenstukken van de gemetselde kolommen liggen momenteel op het sloopterrein te verweren.

Het filmpje is ook toegankelijk vanaf de filmpagina.

Bouwplannen in Zuid

Ze schijnen de grootst mogelijke moeite te hebben om het Pagepark verkocht en dus volgebouwd te krijgen (de oorspronkelijke planning loopt behoorlijk uit), maar toch weerhoudt dit de project-ontwikkelaars niet van het ontwikkelen van alweer nieuwe plannen. Naast de plannen die al bekend zijn op het oude Augustinusterrein, bij het bejaardenhuis en nog diverse andere verscheen deze week in de M&N Bode (zie links) ineens de aanvraag voor een bouwvergunning door NeBuVast van een 1e fase van maar liefst 23 woningen ergens tussen de Willem Boyeweg en de Dr Nolensstraat. Ik zou zeggen dat de bewoners van Zuid eerst maar eens goed op hun tellen moeten passen. Tenslotte hebben we met betrekking tot de 8 verdiepingen hoge flat die ze aan het bouwen zijn op het Pagepark van de verantwoordelijke wethouder gehoord hoe die over burgers en bezwaren van burgers denkt. Informeert u tijdig wat exact de plannen zijn en dien zonodig tijdig bezwaar in. U verliest anders van de gemeente uw recht van spreken.

Het is mij niet geheel duidelijk waar die 23 woningen zouden moeten komen te staan. In de tuinen die de aanwonenden nu gepacht hebben? Moeten er bestaande woningen gesloopt worden? Wordt er een nieuwe weg aangelegd? Of moeten die woningen bv oa gebouwd worden op het "bedrijfterreintje" waar nu oa Euroverhuur zit? (het laatste zou een bestemmingswijziging noodzakelijk maken). Enfin: één raad voor de bewoners van Willem Boyeweg en Dr Nolensstraat: ga die plannen inzien!!

Op de afbeelding links ziet u het bestemmingsplan voor dit gedeelte van Gennep (of ook via deze link) Op de afbeelding rechts ziet u hoe dit gedeelte van Gennep er zo'n 100jr geleden uitzag. Een "verlaten" hei, met hier en daar een schaapskudde. Op deze prentbriefkaart van de bekende Gennepse fotograaf Perolles zien we ook een typerend gebouw van die tijd.

En misschien komt het gebouw u bekend voor. Op de luchtfoto's links en rechts heb ik een cirkel geplaatst en tevens globaal aangegeven waar die woningen wel eens gepland zouden kunnen zijn. (in de omcirkelde woning heeft vroeger nog pater Celie gewoond. Het pand was toen ook wit!)

Het is in ieder geval te hopen dat dit gebouw, dat een perfect historisch beeld geeft van het Gennep van vroeger, behouden blijft en dat het ook niet wordt dichtgebouwd met "modernistische" bebouwing.

Het privé-album van prins Piet I
Sommigen hebben wellicht de personen van de vorige update herkend. Jan en Piet Verhasselt in 1931. In 1962 zou Piet uitkomen als Prins Piet I van Bombakkes. En net als gewone mensen houden prinsen foto-albums bij: van het uitkomen, de receptie, het bezoek aan het gemeentehuis, de proclamatie, het bezoek aan de bejaarden bij de zusters en uiteindelijk het boerenbal. Het album is afkomstig van Pierre de zoon van Piet en dus van de huidige prins van Bombakkes en van zijn moeder. Veel plezier. (ook toegevoegd aan specials)
Wèl en géén Bombakkes in 1931

Binnenkort een nieuwe special. Als voorproefje toon ik 2 foto's. De eerste uit 1931 en een tweede zo van rond 1935. Ik zal nog niet verklappen wie er op de foto staan. Misschien herkent u de persoon wel. Of misschien geeft de titel van de update wel een aanwijzing. In ieder geval bestond Bombakkes nog niet in de 30-er jaren.....

De foto links toont carnaval 1931. 2 jongens in de Zandstraat ter hoogte van het postkantoor. Ze moeten oppassen dat de wielen van hun karretje niet in de tramrails komen. De 2 jongens van de foto links staan ook op de familiefoto rechts die een paar jaar later, zo rond 1935, gemaakt is

Trouwens heeft u ook de aankondigingen van de koopzondagen gezien (2, 16 en 23 dec), die her en der als poster in Gennep hangen? Ik vond de foto bekend voorkomen.

En ja hoor. Voor de poster is een van de foto's gebruikt die ik in feb 2006 gemaakt heb. (zie album). Toch leuk om je eigen foto her en der in Gennep te zien hangen.

Henk stuurde de foto links van potterie Terwindt, maar ook 3 bijzondere dokumenten. Die dokumenten betreffen de jaarverslagen van de NBDS van de jaren 1871-1872, 1873-1874 en 1917. Dit zijn bijzondere jaren voor de NBDS, vooral de 1e twee, want het betreft namelijk de jaren van de oprichting en de bouw van de spoorlijn en het 1e jaar van exploitatie. In de jaarverslagen worden allerlei details en natuurlijk ook de kosten (en opbrengsten) beschreven. De 3 dokumenten zijn ook toegevoegd aan het album Gennep spoorstad.

NBDS 1871-1872, NBDS 1873-1874, NBDS 1917

Gennep door de jaren

Een dwarsdoorsnede van wat u oa op de website kunt aantreffen. De omgeving in 1614, Gennep 1000jr stad in 1950, de oorlog, de bouw van de Rabo, het hoogwater van 1926, de tram, de duitse inval, de kapot geschoten kerk van Heijen, de bevrijding, de nieuwe Niersbrug, het Muziekaaltje, het slachthuis aan de Niersweg, het Nierspark, de frietkraam van Balletrien, de bouw van garage Jetten, Carnaval op een onverhard Europaplein, Gennepse plekjes. Veel plezier (als u op 1 van de foto's klikt, opent een apart album)

Gennepenaren helpen Gennepenaren

Naast vele complimenten ontvang ik in de loop van de tijd ook vele verzoeken. Daar kan ik soms op antwoorden, soms ook niet en soms vraag ik U om uw hulp. Het lijkt mij een goed idee om al die verzoeken te verzamelen op een aparte pagina. (zie bovenaan deze pagina onder de kop "helpen"). NIEUW PAGINA Kunt u helpen? Dan hoor ik dat graag. Of misschien heeft u zelf wel verzoeken of vragen. Stuur ze op, dan zet ik de vragen en/of verzoeken er bij.

En verder ontving ik van Henk nog een foto uit 1966 van de veteranen van Vitesse"08. Vitesse dat volgend jaar het 100jr bestaan viert. We zien op de foto vele bekende Gennepenaren. Her en der zijn in diverse albums inmiddels verbeteringen aangebracht door informatie van verschillende (oud) Gennepenaren, waaronder Harrie-Jan Metselaars, Jan van den Hurk, Ria Cox, Bart Schellekens, Tonnie Bernards, Eugène Uiting en vele anderen, waarvoor dank.

Vitesse-veteranen 1966 zonder
en met namen
Nìet over de hoofden van de burgers heen!

En wat te voorspellen was, is inderdaad gebeurd. Als makke schapen worden de dames en heren bestuurders en gemeenteraadsleden van de 3 gemeenten in de kop van Limburg richting opheffing en samenvoeging van de 3 gemeenten gedreven. En de reden? Ze vinden dat ze hun (toekomstige) taken onvoldoende aankunnen (noot: dit zijn hun eigen woorden) en dus het bijltje er bij neer moeten gooien.

Tja, dat ze zelf vinden onvoldoende toegerust te zijn voor de taken waarvoor ze zich beschikbaar hebben gesteld, dat is één ding. Maar om dan gelijk het zo ongeveer grootste goed van een democratie te verkwanselen, namelijk een bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers, dat is een ernstige zaak en dat raakt ons allen!!

Ik heb in het plaatje links aangegeven hetgeen dreigt te gebeuren. Een trieste affaire. Kafka zou het niet kunnen verbeteren. En de burgers? Even ter herinnering een krantenbericht uit 1985: LINK naar resultaat onderzoek beleving Ottersummers. Dames en heren bestuurders en raadsleden: dit is niet aan u om te beslissen, maar aan de burgers!

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel

phpMyVisites : Een open source applicatie voor het bijhouden van webstatistieken ontworpen in PHP/MYSQL en verspreid onder de GNU GPL licentie. phpMyVisites