O

Geen samenwerking SMOG-LOGO

PERSBERICHT SMOG (STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP)

Gennep - 7 december 2007

Vandaag is er een gezamenlijke verklaring uitgegaan met betrekking tot de samenwerking tussen LOGO en SMOG.

De uitkomst: ondanks het feit dat de omroepen inhoudelijk op één lijn zitten, is het LOGO en SMOG niet gelukt om een samenwerkingsvorm tot stand te brengen.

LOGO is het wel met SMOG eens wat betreft de verbeteringen die de huidige lokale omroep voor Gennep nodig heeft. Ook zij willen een betere omroep met meer kwaliteit en meer mogelijkheden om te investeren in deze plannen.

SMOG heeft tot twee maal toe een, in onze ogen, goed plan ingediend, met daarin goede en eerlijke perspectieven voor beide partijen.

Zowel in 'Samenwerkingsvoorstel LOGO & SMOG 1.0' als in 'Samenwerkingsvoorstel LOGO & SMOG 2.0' (beide: zie bijlage) zagen de bestuursleden van LOGO niets.

De laatste optie die over bleef was 'opgaan in LOGO'. Ook hiertoe waren wij bereid. Alhoewel deze optie niet onze voorkeur had (zie samenwerkingsvoorstellen), zagen wij ook hierin goede mogelijkheden om de door ons gewenste 'frisse wind' in het Gennepse medialandschap te laten waaien. Ook voor het bestuur van LOGO was deze optie bespreekbaar. De drempel waar beide partijen echter niet overheen bleken te kunnen, is de verdeling van het aantal bestuursleden.

LOGO ziet het liefst het huidige bestuur aangevuld met het bestuur van SMOG (verhouding 4:3, totaal dus 7 bestuursleden). SMOG ziet liever een 50-50 verdeling (50% LOGO 50% SMOG). Voorkeur gaat uit naar een kleiner bestuur van bijvoorbeeld 4 leden (verhouding 2:2). De SMOG vindt het risico té groot dat bij een 'minderheidsbelang' de broodnodige opwaardering van de locale omroep in onze gemeente uiteindelijk niet van de grond zal komen.

De gevoerde gesprekken verliepen in een gemoedelijke sfeer maar het constructieve gedeelte hiervan is tamelijk eenzijdig verlopen. SMOG is tot tweemaal toe met een uitgewerkt voorstel gekomen. Alhoewel LOGO het op inhoudelijke gronden eens bleek te zijn met de visie van de SMOG, bleek het bestuur van LOGO niet bereid om op basis van gelijkwaardigheid op te willen trekken.

SMOG betreurt de uitkomst van deze gesprekken voor beide partijen. De formule die door de gemeente al werd aangegeven (ervaring + jeugdig elan en visie) had kunnen leiden tot een moderne en sterke lokale omroep in de gemeente Gennep. Wij blijven ons echter inzetten voor een lokale omroep die recht doet aan de Gennepse samenleving, daarom is de SMOG niet van plan de zendtijdaanvraag in te trekken.

Het woord is nu in eerste instantie aan de gemeenteraad. Uiteindelijk neemt het Commissariaat voor de Media een besluit over wie de zendvergunning krijgt. Daarbij wordt ook het functioneren van de lokale omroep in de afgelopen jaren meegewogen. De SMOG sluit daarom ook beslist niet uit, dat zij uiteindelijk toch in de gemeente Gennep kan gaan uitzenden.

Met vriendelijke groet,

Namens SMOG,

Erik Spikmans

Bijlagen: Samenwerkingsvoorstel LOGO & SMOG 1.0, 'Samenwerkingsvoorstel LOGO & SMOG 2.0, Gezamenlijke verklaring LOGO & SMOG

Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG)

www.goedvoorgennep.nl - info@goedvoorgennep.nl

http://goedvoorgenep.hyves.nl