Special: Pa Aalders treedt op voor de koningin!

De foto's en informatie van de achterkleinzoon van Pérolles, Bèr Elling (woonachtig in Tilburg) vormde de basis voor de special over Pérolles (special Pérolles deel 1).

De opa van Bèr Elling is dhr Aalders (in de volksmond "pa" Aalders), die een kapperszaak had op Zandstraat 75 (tegenover de Witte Olifant). Bèr stuurde mij een mailtje met een oproep: " Hallo Harm, Bij deze een verzoek. Ik kan geen enkele foto van mijn opa Aalders terug vinden in het archief van mijn overleden moeder. Kun jij hierover een oproep plaatsen op de site van Gennep. Ben trouwens wel een brief tegen gekomen over Piet Aalders.(oorlogslachtoffer).Naar nu blijkt heeft mijn moeder alle briefwisselingen geschonken aan kamp Vugt.(Nationaal Monument). Mijn opa had een kapsalon in de Zandstraat 75.Daar heb ik als klein manneke veel gelogeerd. M.V.G.  Ber Elling." En eerder had ik al een verzoek ontvangen van Roos Spilt (Groesbeek) of er geen foto's bestonden van de kapsalon van opa Aalders. (ze is daar zelf geboren en heeft er later gewoond).

Henk stuurde me een foto op die al op de site stond van de harmonie rond 1952, waar Jo ("pa") Aalders op stond. Hij was namelijk tambour Maitre van de harmonie. Dat was voldoende om bij mij een lichtje te doen branden. Er staat namelijk al een hele serie foto's van pa Aalders op deze website. Het is gewoon en kwestie van goed zoeken. En ook heb ik de kapsalon gevonden. Weliswaar geen goede foto's, maar toch.

Voldoende in ieder geval om deze special te maken. Wellicht dat later meer tekst en eventueel meer foto's kunnen worden toegevoegd, waarbij ook ú kunt helpen.

En de titel van deze special? Bij een van de zeldzame bezoeken van de koningin aan Gennep, namelijk rond 1952 aan Zonlichtheide (nu Augustinus/Dichterbij aan de Heijenseweg) was de harmonie paraat. Op deze website staat derhalve een foto van de koningin (Juliana), burgemeester Gilissen, maar we zien op dezelfde foto ook de opa van Bèr Elling, pa Aalders. Bèr heeft dus nu niet alleen een foto van zijn opa, maar zelfs een foto van zijn opa, samen met de koningin. Op de andere foto's heb ik op de button met een rode pijl aangegeven waar Jo Aalders zich bevindt, danwel waar de kapsalon gelegen is. Veel plezier.

op de foto rechts zien we het bezoek van koninging Juliana aan Zonlichtheide. De harmonie staat links. Met de rode pijl is Jo Aalders aangegeven
de watersnood van 1926. Met de rode pijl is de kapperszaak van Jo Aalders aangegeven
1949: Reünie van de NBDS in de tuin van de Tulakker (nu Wilhelminaplein). De harmonie geeft een serenade. Jo Aalders staat links (met pijl)
anscihtkaart rond 1950.
onbekend optreden van de harmonie met voorop: Jo Aalders
statiefoto van de harmonie uit 1953 (135jr bestaan)
statiefoto van de harmonie uit 1958 (140jr bestaan)
optreden van de harmonie rond 1952. De harmonie loopt hier ter hoogte van de Chinees in de Spoorstraat. Jo Aalders loopt voorop
Luchtfoto van Gennep van rond 1950. Met de rode pijl is de lokatie van de kapperszaak aangegeven
Rechts een bijzondere foto, omdat daar zowel Jo Aalders op te zien is als zijn kapperszaak aan de Zandstraat
1948 optreden van de harmonie in Middelaar. De harmonie had toen nog geen uniform, maar alleen slechts een pet.
De harmonie luistert rond 1952 een mis op in de toenmalige bongerd van café Bouman, op de plaats waar later de huidige Martinuskerk gebouwd zou worden. Pa Aalders draagt hier zowel zijn stok als ook het vaandel
       
dit is rond 1952. Heilige mis tbv de Page in de toenmalige noodkerk. De harmonie loopt hier tpv nu de Aldi
foto van Wim Jaspers (vader van Henk) op zijn mosquito, op weg naar een optreden. Op deze foto zien we tevens op de achtergrond de kapperszaak van Jo Aalders