Kort filmpje Niersjaarsduik

 

Gelukkig nieuwjaar allemaal

en een album van de Niersjaarsduik. Klik op 1 van de foto's

Het jaar 2018 in een notedop

een album met 109 foto's waar u doorheen kunt bladeren. Gennep in 2018.

Het jaar dat mijn 6e kleinkind Kel geboren werd. Het jaar dat mijn schoonzusje en een collega die al 18 jaar voor mij werkte overleden, beiden 60jr oud en dus veel te jong. Een jaar met weer-uitspattingen, een 200 jarig jubileum, met struikelstenen en met nog heel veel meer. Veel plezier en een goede rutsch in 2019. Heel veel gezondheid en geluk in het nieuwe jaar. Harm (klik op de foto hieronder voor het album)

De laatste 26

We hebben alles op een rijtje gezet en volgens het laatste overzicht zijn er nog 26 exemplaren van het boek "en toen waren ze weg" beschikbaar. 10 in Gennep bij Jan Wessels en 16 in Amsterdam bij de auteur Harrie-Jan Metselaars. Het boek kost nog steeds € 15,= en is verkrijgbaqar bij Jan Wessels. Jan zit op de woensdagmiddag in de kenniskeuken (onder de bieb). U kunt Jan bellen om een boek te reserveren (0485-511076). Eventueel kan het boek ook toegezonden worden. Houdt dan wel rekening met de verzendkosten van € 6,95 om het boek onbeschadigd bij u te krijgen.

De tentoonstelling in de kenniskeuken is nog te bekijken tot aankomend weekend. Daarna is ook die tentoonstelling definitief over. Misschien een leuke gelegenheid om met de kids ook naar de modelbaan van het Genneps station en het centrum van Gennep 100jr geleden te gaan kijken.

Uitbreiding GON

Vorige week maandag, 17 dec, werd de ruimte van het GON in de Goede Herder aanzienlijk uitgebreid door de plaatsing van semi-permanente units. Met een hele grote kraan werden de units over het bestaande gebouw heen op de binnenplaats gezet. Nol van Est schoot wat plaatjes en maakte een filmpje.

In de persverklaring lezen we oa: "Stichting G ehandicapten O rganisatie N oord Limburg Gennep e.o. gaat de hobbyruimte aan het Europaplein in Gennep uitbreiden in samenwerking met stichting MFC de Goede Herder. Er komen een drietal units bij die samen 63 m2 extra ruimte bieden. Hierdoor wordt de ruimte van de hobbyclub een stuk groter en kunnen er nog meer mensen hun hobby komen uitvoeren. GON is actief in Noord Limburg en Gennep e.o. en stelt zich ten doel: het bevorderen van de optimale ontplooiing van ouderen en gehandicapten door eigen inspanning en in samenwerking met anderen. "

En verder: "Maar nu er een grotere ruimte ter beschikking komt, schept dat natuurlijk ook weer ruimte voor andere hobby's en ideeën. Op dit moment bestaat de hobbyclub voornamelijk uit het bewerken van hout maar straks zijn er legio mogelijkheden waarvoor het GON openstaat voor nieuwe hobby's en ideeën. Ook uw ideeën zijn van harte welkom en wellicht ook nog uitvoerbaar. Medio januari – februari volgt een officiële opening, waar iedereen een kijkje kan komen nemen, en men zich kan laten informeren over de mogelijkheden. Dus als er een vereniging of een groep mensen is die ruimte zoekt om zijn/haar hobby uit te oefenen nodigen wij hen graag uit om te komen kijken en te informeren naar de mogelijkheden. Voor informatie bezoek onze website : www.gon-gennep.nl Ook kunt u met mij bellen 0640408775. Bert van den Bosch voorzitter GON-GENNEP

Ik moest even wennen aan de naam, want vroeger was het gewoon Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Gennep. De N van Nederland van vroeger, wordt nu voor Noord Limburg gebruikt. In de jaren 70/80 was Joep Stevens voorzitter. Mijn schoonvader, Jan Zeemering, is er ook jarenlang lid geweest en er staan ook een paar foto's van toen op deze website. Enfin: ik feliciteer ze met de uitbreiding en wens de dames en heren veel plezier en succes met het gebruik.

feestavond bij Royal

1 van de jaarlijkse uitstapjes

Kaarsjesavond 2018

Een korte (1:50 min) sfeer-impressie van kaarsjesavond 2018

 

€ 11.172,=
is maar liefst de opbrengt van het glazen winkeltje van de groepen 7 en 8 van basisschool de Ratel. De opbrengst is bijna even hoog als die van 2017 en is een knappe prestatie van de kids (en hun moeders). Het bedrag werd vanochtend bekend gemaakt buiten bij het Geveltje, konden we lezen op de facebook pagina van het glazen winkeltje. Daarvan zijn ook deze foto's. Morgen brengen ze de cheque naar Tivoli Vredenburg in Utrecht waar de overhandiging aan 3FM zal gebeuren.

EEN VERGETEN JUBILEUM

door Wiel van Dinter

De Kerkelijke Harmonie ‘Unitas et Fidelitas' bestaat dit jaar 200 jaar en verkreeg tijdens de festiviteiten de ‘'Koninklijke Ererpenning''. De Historische Kring “Maas en Niers” is nu 50 jaar actief. We herdachten het feit dat 100 jaar geleden de Wereldoorlog I eindigde. De toneelvereniging “Matigheid en Genoegen” vierde in 2017 haar 100jarig bestaan. En verleden jaar werd ook gevierd dat het Gennepse stadhuis 400 jaar bestond.


Eén jubileum overtrof alles en dat werd niet herdacht: 1000 jaar geleden ontstond het versterkte huis bij de uitmonding van de Niers in de Maas. Het zou later de geschiedenis ingaan als HET GENNEPERHUIS.

Matigheid en Genoegen, opgericht in 1917. Hier bij gelegenheid van een voorstelling in 1923.

Romeinen
Tijdens de eerste vier eeuwen van onze jaartelling is onze streek een onderdeel van het grote Romeinse rijk. Nijmegen en Xanten zijn de centra voor militairen en het landsbestuur. Het is de periode dat Ganapja bij de kruising van twee belangrijke militaire wegen naam krijgt. Het landschap langs de Maas wordt gekenmerkt door een langgerekte stuifduinenrij aan de oostzijde van deze rivier. Boven Ganipi wordt de duinenrij doorbroken door de Niers, die uitmondt in de Maas. Zo ontstaat op die plek een moerassige landtong met in het midden de laatste zandheuvelrug.

Strategisch

De Romeinse militairen zagen al dat deze locatie een strategische plek was. Uitstekend verdedigbaar: de verhoging was omgeven door twee rivieren, drassig terrein en slechts op één manier benaderbaar, nl. over de heuvelrij.

Wachttoren

 

Toen de Romeinen omstreeks 360 na C. bij het castellum Ceuclem (Cuijk) een brug in de Maas bouwden, was de hierboven beschreven landtong ideaal voor het oprichten van een wachttoren, die de brug stroomopwaarts moest bewaken. Het contingent wachters was gelegerd in een kampement aan de Maasoever, zuidelijker richting hedendaagse Gennepse loswal.


Na de terugtrekking van de Romeinse legers naar Italië (na 400) verloor de brug (én de wachttoren) zijn belangrijkste functie. De Maas kreeg door het gebrek aan goede landwegen een steeds grotere rol als handelsroute. De vaste brug werd een hinderpaal; de wachttoren werd gesloopt voor bouwmateriaal elders. De restanten verdwenen door de tand des tijds.

Verkeersluwte

Germanen en Franken vulden het vacuüm op dat de wegtrekkende Romeinen veroorzaakten. Het werd stiller op het wegenkruispunt bij de nederzetting Ganipi . Het dorpje viel terug op agrarische activiteiten en visserij. Gennep kwam onder Frankisch bestuur van gouwgraven (Hettergouw) en prefecten (door de koning/keizer benoemde bestuursambtenaren in een rechtsgebied).

Prefectuur-strijd

 

In het jaar 1000 valt de Hettergouw onder prefect Godfried III, een grafelijke grootgrondbezitter. Als prefect is hij de machtige man in het gebied tussen Rijn en Maas. Maar hij is nu bejaard en weinig mobiel meer. Hij moet bijvoorbeeld op het paard geholpen worden. En dat voor iemand wiens ambt vereist vaak zijn gebied te doorkruisen.


Het is duidelijk dat zijn prefectschap ten einde loopt. Keizer Hendrik II benoemt dan Godfrieds zoon Adelbert tot nieuwe prefect. Dit tot grote teleurstelling en ergernis van Wichman van Vreden, de man van Godfrieds dochter Reinmod van Florennes .

Futloos
De nieuwe prefect Adelbert blijkt geen succes. Hij is ongeïnteresseerd, lamzalig en verre van intelligent. Het liefste zit hij thuis. Wichman slaagt erin op vertrouwelijke voet met hen te komen met achterliggend doel: de toekomstige prefectuur. Balderik, graaf van Duffelgouw en aangetrouwd familielid, doorziet dat. Hij aast ook op het aanstaande prefectschap.

De vijandelijkheden tussen beide rivalen breken los.

Versterking

Graaf Wichman van Vreden, wiens bezittingen voornamelijk in Westfalen liggen, tracht een bruggenhoofd binnen het territorium van Balderik te vestigen. Dat zal zijn kans op de prefectuur in dit gebied vergroten. Vrienden van Wichman maken hem attent op een landtong bij Ganipi . Daar laat hij op 200 passen van de Maas door zijn soldaten en boeren uit de hele omtrek een zandheuvel ophogen, omwallen en door een gracht omringen. Zo verrijst op deze plek een versterking en wordt deze locatie zes eeuwen na de Romeinen weer bewoond. Ditmaal door krijgslieden van Wichman.

Belegering

Balderik is natuurlijk not amused wanneer hij van Wichmans manoeuvre hoort. Hij stuurt zijn soldaten naar Ganipi . Die kunnen door de moeilijke terreinomstandigheden de versterking niet innemen. Ze omsingelen het garnizoen. Als de belegerden niet ontzet worden merken dat ze uitgehongerd worden, vragen zij om de condities voor overgave. Zij krijgen vrije aftocht mits ze de vesting eerst eigenhandig in brand steken. Aldus geschiedt.

Moord

Keizer Hendrik II heeft Adelbert het prefectschap wegens onbekwaamheid ontnomen en Balderik als diens opvolger aangesteld. De vorst is de ruzies tussen Rijn en Maas beu en geeft de twee kemphanen opdracht zich te verzoenen. Adela van Hamaland bewerkt haar man Balderik zodanig dat deze na het zoenmaal Wichman op weg naar huis in een hinderlaag laat lopen en vermoorden (1016).

Vonnis

Als de keizer dat verneemt, laat hij Balderik voor de rijks-synode te Nijmegen brengen. Hem wordt het prefectschap ontnomen, al zijn bezittingen verbeurd verklaard en aan familieleden geschonken (18 maart 1018). Na deze uitspraak kan het echtpaar roemloos uit de regio vertrekken en ergens anders zijn heil zoeken.
Op de plek van de platgebrande versterking bij de Maas wordt in volle glorie een nieuw versterkt huis opgebouwd voor de nieuwe prefect. De naam van deze nieuwe bestuurder is, evenals die gedurende de volgende 50 jaar, niet bekend.

 

Benoeming

De keizer heeft na raadpleging van zijn adviseurs -ter voorkoming van opnieuw familievetes- de te benoemen prefect hoogstwaarschijnlijk niet gezocht binnen de autochtone adellijke families tussen Rijn en Maas. Zeker is wel dat rond 1075 een ‘uitheemse' edelman als keizerlijk bestuurder noordelijk van Ganipi op de landtong woont. Het is Heribert van Lotharingen met zijn echtgenote Hedwighis van Guise (Noord-Frankrijk). Hij gaat zich zoals gebruikelijk noemen naar het dorpje op zichtafstand van zijn domicilie: Gennep. In oorkonden heet hij: Edelheer van Gennep. Zijn echtgenote: Edelvrouwe van Gennep.

Naam

Na de veroordeling van Balderik (1018) ging de nieuwe prefect dus permanent wonen in een versterkte woontoren op de locatie, waar Wichmans platgebrand bruggenhoofd was geweest. Het woonverblijf op de landtong bleef sindsdien eeuwenlang bevolkt. De benaming ervan hing samen met de hoofdfunctie die het in de loop der tijd had. Onder de naam Het Genneperhuis is het ten slotte de geschiedenisboeken ingegaan.

gravure van Blaeu van het Genneperhuis in 1641

Het was een stormachtige kaarsjesavond dit jaar. Er moesten verwoede pogingen in het werk worden gesteld om de kaarsjes aan te houden vanwege de stormachtige wind. Omdat ik een aansteker had, heb ik tenminste 25 kaarsjes aangestoken, waarvan sommige zelfs 2 of 3 keer. Het weer heeft denk ik ook gezorgd voor een iets mindere opkomst dan afgelopen jaren. Maar het blijft een heel mooie gebeurtenis. Ik heb natuurlijk wat plaatjes geschoten.

Klik voor het gehele album op de foto hiernaast:

Kerstmis 2018

Gennep maakt zich op voor de kerstdagen van 2018. De lagere scholen hebben bijna vakantie. Woensdagavond is in de Ratel de kerstmusical opgevoerd en vandaag donderdag 20 dec waren Maria Goretti en Elckerlyc aan de beurt. Op Maria Goretti hadden alle kinderen op school een kerstdiner, de kinderen van de Elckerlyc trokken door de verlichte straten van Gennep.Morgen is de kortste dag en dan is het natuurlijk weer kaarsjesavond, samenzang op de Markt en de feestelijke ontsteking van de gemeentelijke kerstboom met vervolgens de kerstboodschappen. En na morgen worden de dagen weer langer.

Maria Goretti
Kersttocht van Elckerlyc, hier in de Kruisstraat
Dansschool Bilderbeek in 1971

De foto is ingestuurd door Laurens Franken. Nu nog de namen er bij vinden. De foto is ook toegevoegd aan de pagina "Gennepse groepen"

Kerstmarkt 2018

15 en 16 december 2018, kerstmarkt en ook koopzondag. Wat plaatjes van dit jaar.

Voor alle foto's, klik op het fotootje hiernaast:

En wilt u nog eens terugkijken naar de kerstmarkt van 2006, 2007 of 2008? Klik dan op 1 van de fotootjes hieronder:

2005
2005
2006
2007
2008

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! Special struikelstenen