1,6 kilogram speculaas

wordt aangeboden in de advertentie van de fa Rievers-van Bergen. Heel toepasselijk in de sinterklaas-tijd. Want die zit er weer aan te komen. Maar eerst nog de Martinusoptocht op de 11e en ook op die dag de opening van het carnavals-seizoen. De week erna komt sinterklaas aan. Op zondag 18 november in Gennep. in de daaropvolgende week is er dan de boekuitreiking, opening van tentoonstelling en de lezingen (in PicaMare) in het kader van "struikelstenen in Gennep" .

Via de volgende link ziet u de flyer, die Mirso als uitnodiging voor de lezingen heeft gemaakt. LINK naar flyer

de advertentie links komt trouwens van Fons Rievers en is gescand door "de lange"

Intussen wordt de Mariakapel aan de Touwslagersgroes opgeknapt. De kapel staat al 80 jaar. Zie ook mijn special over de kapel: link naar de update
"En toen waren ze weg. Jodenvervolging in een Noord-Limburgs stadje"

Het boek van de hand van Harrie-Jan Metselaars ligt bij de drukker en is volgens planning op 21 november gereed. Dus op tijd voor de geplande uitreiking van het eerste boek op vrijdag 23 november. Harrie-Jan heeft een puik stukje werk verricht. Dank ook aan Mirso voor de omslg/kaft en vooral ook aan Petra Langenkamp ( DTPeet) voor de opmaak van het boek.

Dan wordt ook de tentoonstelling geopend. Die tentoonstelling is dan te zien in de Kenniskeuken (ruimte onder de bieb) van 24 november tot 6 januari volgend jaar. Gradje werkt momenteel hard aan het pièce de résistance, een maquette, die laat zien hoe het vernietigingskamp Sobibor er uitzag, waar 14 van de 22 Gennepenaren zijn vermoord.

Op 23 november 's avonds worden in PicaMare weer 2 lezingen gehouden door Herman van Rens over de holocaust in Limburg en daarna door Harrie-Jan Metselaars over de holocaust in Gennep. De lezingen beginnen om 20:00h en iedereen is welkom (vrij entree).

Na de lezingen kan in PicaMare ook een exemplaar van het boek "En toen waren ze weg" gekocht worden, waarvan een afbeelding van de kaft, ontworpen door Mirso hier links staat. Het is een bijzonder mooi boek geworden, over Gennep en over de Gennepse Joden. Aan de uitvoering van het boek is ook veel zorg besteed: 360 bladzijden met een harde cover. Na de lezingen kan eenieder het boek tegen een gereduceerde prijs van maar € 10,= kopen. Voor Uzelf, voor sinterklaas of kerst.

En om u een beetje een indruk van het boek te geven zet ik hier een 5-tal screenshots van 5 van die 360 bladzijden. Overigens: op = op. Auteur van het boek is zoals eerder vermeld, Harrie-Jan Metselaars.

De (oude) Martinustoren

door
Wiel van Dinter

Begin 1869 startte men met de bouw van een nieuwe portaaltoren vóór de Sint Martinuskerk aan de Torenstraat (tot 1973: Kerkstraat). Komend jaar, 2019, is dat dus 150 jaar geleden. Reden om hier de geschiedenis van deze toren eens kort te beschrijven. Tevens een aansporing dit gedenkjaar niet ongemerkt te laten voorbij gaan.

Ganapja
Toren (en kerkschip) stonden op de plek, waar gedurende ruim twaalf eeuwen de katholieke erediensten plaats vonden. Vanaf de tijd van Sint Willibrordus (8 ste eeuw) was hier het centrum van het katholieke leven in de regio. In het eertijds Ganapja woonden toen enkele honderden mensen bij elkaar. In deze gekerstende kleine woongemeenschap was een gebedshuis op zijn plaats. Onder invloed van Sint Lambertus verrees hier een houten paalkerkje.

Groei
In de 19 de eeuw kent Gennep een aanzienlijke bevolkingstoename. Tussen 1820 en 1860 stijgt het aantal inwoners met 40%. De kerk uit de 17 de eeuw wordt te klein. Kerkgangers staan ‘s zondags soms tot onder de toren en zelfs buiten. De kerk vergroten is de enige oplossing. Maar hoe? Wat is de minst dure oplossing?

Op de oudste gravure die van Gennep bestaat, in de atlas "de steden van de wereld", zien we de Martinuskerk prominent aanwezig

Op deze plattegrond die gemaakt is van de archeologische opgravingen in 1948, is de fundering van de oorspronkelijke toren nog goed te herkennen

De keuze
De kerk ligt oost-west georiënteerd in een hoek bij de noordelijke stadsmuur. Uitbreiding naar het oosten betekent hier: een nieuwe apsis met herplaatsing van gebrandschilderde ramen, een nieuw priesterkoor, herplaatsing van altaren en de bouw van een nieuwe sacristie. Een kostbare oplossing dus.
Uitbreiding in westelijke richting leidt tot een nieuwe orgelgalerij en herplaatsing van het orgel. De oude, middeleeuwse klokkentoren moet worden gesloopt en een nieuwe kerktoren voor het aangebouwde deel van het kerkschip. De bestaande toren is al eeuwen oud, en heeft zijn beste tijd gehad. De sloop zal misschien een rijkssubsidie losmaken wegens instortingsgevaar. De ‘kerkfabriek' (kerkbestuur) kiest voor uitbreiding naar het westen.

Op deze foto uit ca 1874 (of eerder) zien we kapelaan Billekens, die toen ook directeur (dirigent) van de harmonie was

Aanloop
De eerste uitbreidingsplannen dateren uit 1860. Het kerkbestuur klopt aan bij de gemeente Gennep, het hertogdom Limburg en het bisdom Roermond om subsidies. Ambtelijke molens malen langzaam, heel langzaam. Er gaan jaren voorbij zonder toezeggingen. De gemeente schakelt wel een ingenieur van Waterstaat in. Deze rapporteert dat de bestaande toren een gevaar voor de openbare veiligheid wordt. Daarop wordt de toren in 1864 grotendeels afgebroken.

Financiën
De in 1862 te Gennep benoemde kapelaan Ger. Nic. Billekens tekent, beïnvloed door de bekende architect Pierre Cuypers, gratis een nieuwe klokkentoren, die voor het verlengde middenschip moet komen. Verdere bouwtekeningen,bestek en uitvoering vragen een bedrag van fl. 16.629. Met eigen geld (opbrengst van pachten), een subsidie van het bisdom, een parochie actie en van bij particulieren geleend geld besluit het kerkbestuur in 1869 niet langer te wachten. De bouwplannen worden gerealiseerd.

Eigen bouw
Zo verrijst in dat jaar onder toeziend oog van de ontwerper kapelaan Billekens de nieuwe, neogotische toren voor het vergrote middenschip. Bij de fundering gebruikt men de eeuwenoude, beproefde methode van koeienhuiden. Daarop komt de nieuwe, slanke toren van 50 meter hoog te staan, gebouwd door Gennepse bouwlieden onder leiding van een Gennepse bouwmeester. ‘Half Gennep' staat te kijken wanneer een jonge timmerman met de torenhaan op zijn rug naar het topje van de torenspits klimt om de haan te bevestigen. Er gaat gejuich op als de jongeman weer met zijn voeten op de aarde staat. De deken complimenteert hem en geeft de onverschrokken werkman een zilveren gulden.
Roof
Deze toren van 1869 zou tientallen jaren de beproevingen van ons klimaat doorstaan. Aan zijn voet zouden jong en oud, rijk en arm, geestelijke en leek de kerk in en uit gaan. Voor de schipper op de Maas en de reiziger op het land was hij een herkenningspunt. Zijn klokken gaven het levensritme van de zon- en werkdagen aan. Begin december 1942 werden twee van de drie klokken op Duits bevel uit de toren geroofd om omgesmolten te worden tot oorlogstuig. Gelukkigerwijs ontsprongen zij dat lot en kwamen ze na de bevrijding weer terug in de toren.

Beukend geweld
Het zwaarst te verduren kreeg hij het in de frontmaanden van 1944-45 als doelwit van de beschietingen vanuit Brabant. De spits leek tenslotte gatenkaas, het metselwerk werd door inslaande granaten hevig gebeukt. Maar klein kregen de kanonniers hem niet. D 'oorlogswoede beukte hem hevig, maar na de bevrijding stond hij - zij het zonder de weerhaan- fier overeind.

Symbool
Toen de Gennepse burgers in de lente van 1945 terugkeerden van een gedwongen evacuatie, troffen ze de protestantse en katholieke kerk zwaar beschadigd aan. Het middenschip, de zijbeuken en de kinderkapel van de Martinuskerk waren grotendeels verwoest. Vraag was: wederopbouw ter plaatse of nieuwbouw op een meer centrale locatie in Gennep. Het kerkbestuur koos voor het laatste.
In 1954 werd de oude kerktoren een zwijgende toren, omdat de drie luidklokken overgeplaatst werden naar de nieuw gebouwde kerk aan de Zuid-Oostwal. De vraag doemde toen op: moet de oude toren nog blijven staan? Op aandringen van de bevolking bleef de toren, die geen kerktoren meer was, behouden als symbool voor de bakermat van christelijk leven op die plek in Gennep.

de 3 luid-klokken in de toren van de nieuwe Martinuskerk

Overdracht
Met geld van de oorlogsschaderegeling laat het kerkbestuur de zwaar gehavende kerktoren opknappen. Maar geld voor grondig herstel is er niet. De toren verpaupert gedurende de volgende decennia. In de meest kommervolle jaren groeien berkenstruikjes uit de galmgaten! In 1974 geeft het kerkbestuur het eigendom van de toren voor het symbolische bedrag van één gulden over aan de gemeente Gennep.

eschiedenistoren
De gemeentelijke monumentencommissie studeert op een plan de toren een voor toerisme aantrekkelijke, museale functie te geven. De gemeente zint op financiële middelen voor een inrichting als toonbeeld van cultureel-historisch erfgoed. Het lukt de gemeente in 2008 rijkssubsidie te krijgen voor een volledige restauratie van de oude klokkentoren. In 2009 en 2010 vindt die restauratie plaats en wordt het inrichtingsplan uitgevoerd. Op 2 oktober 2010 wordt de geschiedenistoren feestelijk geopend en heeft de voormalige kerktoren uit 1869 zijn nieuwe, interactieve functie als toeristische trekpleister in Gennep.

de toren in de steigers
de torenspits wordt terug geplaatst en het haantje wordt op de spits gezet op 19 mei 2010
en er was natuurlijk een hele ceremonie bij de opening van de gerestaureerde toren op 2 oktober 2010
Kienderkermis

Opnieuw staat de "kienderkermis" op het JL plein ter discussie. Toen de gemeente in het voorjaar 2016 het definitieve besluit nam om de kienderkermis van de Markt naar het JL plein te verhuizen, kwam daarmee ook een einde aan alle initiatieven die er geweest waren om de kienderkermis op de Markt te behouden. Zie mijn update van april 2016: link naar die update.

Uit nostalgische overwegingen is de Markt natuurlijk een veel en veel mooiere plek. En bovendien heeft die plek een veel intiemer karakter dan het winderige JL plein temidden van al het verkeer. Oudere Gennepenaren denken waarschijnlijk met weemoed terug aan vroeger, met dagkaarten voor de mallemolen, matinee bij de Kroon. Maar die tijden zijn voorbij. Ik denk dat we met zijn allen mede debet zijn aan deze ontwikkeling, want de kermis is duidelijk op zijn retour en legt het af tegen de overdaad aan vertier en vermaak in het hier en nu.

2019 gaf het mooiste kermisweer, dat ik ooit heb meegemaakt en daarnaast was het ook nog eens herfstvakantie in Gennep en omstreken. De basisvoorwaarden voor een zeer druk bezochte kermis waren aanwezig. Ik vond het bezoekersaantal echter behoorlijk aan de magere kant. Ik ben verschillende keren met kleinkinderen naar de kermis geweest en ik vond het eerlijk gezegd niet echt druk. Op de woensdagavond bijvoorbeeld met Neeltje en Jackelien. Tussen 6 en 7 waren we op de kienderkermis en ben ik 3x met ze in de vliegtuigjes geweest en 3x in de draaimolen. Geen enkele keer zaten er meer mensen in dan ikzelf met mijn 2 kleinkinderen. Ik gaf zelfs de kaartjes bij voorbaat bij de kassa af, zodat ze niet hoefden te lopen.

Vraag is dan of de redenering van de kermisexploitanten terecht is, dat er op de Markt geen droog brood meer te verdienen is. Wellicht, maar ik denk zelf niet dat dat op het JL plein veel beter zal zijn. Vaders en moeders en opa's en oma's gaan toch met de kids naar de mallemolen, waar die ook staat. En dan is de Markt een veel prettiger en veiliger plek. Dan zouden de omzetcijfers over een reeks van jaren bekeken moeten worden, waarbij 2019 een slecht vergelijk is, vanwege die perfecte omstandigheden. Maar nogmaals, ik ben geen kermis-exploitant en ik begrijp hun redenering.

Wat echter overeind blijft is dat het JL plein een gevaarlijke plek is. Woordvoerder van de exploitanten Tiny Paashuis zegt: "Als de kermis op het Jan Lindersplein staat, is het veiliger dan wanneer er geen kermis is. Wij plaatsen dranghekken rond het plein en waarschuwen autoverkeer dat ze bij een evenement in de buurt komen. Als er geen kermis is kunnen kinderen vanaf het bedriegertjes-fontein zo de straat op lopen. En er is ook wekelijks warenmarkt. Als ouders dan niet op hun kinderen letten, lopen ze ook zo de weg op. Van echt gevaar kan geen sprake zijn. Auto's rijden op deze onduidelijke kruising toch al altijd langzaam”.

Blijkbaar is het dus altijd onveilig, maar ietsjes minder als het kienderkermis is, vanwege de plaatsing van dranghekken.

Hij vergeet daarbij echter wel t melden dat die kienderkermis een extreme concentratie van zeer kleine kinderen met zich mee brengt. En dat JL plein zou nooit onveilig mogen zijn voor kleine kinderen. De veiligheid voor al die kinderen zou in ieder geval enorm gebaat zijn als de Brugstraat tussen Zandstraat en het Straatje voor de duur van de kienderkermis voor het gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten (en dat al het doorgaand verkeer liefst altijd hier geweerd wordt). Dit afsluiten gebeurt bij andere gelegenheden ook en mag dus eigenlijk geen probleem zijn. Of verplaats anders alle kermis activiteiten naar de Groes (om eens een out of the box oplossing aan te dragen)

voor-oorlogs reclameplaatjes van Hillen
het revue-koor van 2015 voor de mallemolen
opening kermis 2015
"Ons genoegen"

1e bladzijde van het regelement

Terwijl Gennep onder een stralend zonnetje en met ongekend hoge temperaturen van de kermis geniet, moet er natuurlijk nog wel gewerkt worden. Onder meer aan het boek over het lot van de Gennepse Joden in de holocaust. Daarover later meer.

En ook de "lange" is nog aan het "werk" en heeft bij Fons Rievers een Genneps regelement opgeduikeld uit maar liefst 1879! Het is het regelement van zangvereniging "Ons Genoegen".Ik heb de scans van dat regelement in een special onder de rubriek "specials" gezet, maar wil er hier graag op wijzen.

Deze zangvereniging is opgericht door en voor werknemers van de NBDS. Je moest dan ook tenminste 3 maanden bij de NMDS werkzaam zijn, wilde je je kunnen aanmelden. Ik heb verder nog nooit van deze vereniging gehoord. Maar misschien iemand anders wel?

Ik krijg graag meer informatie over deze tot nu toe onbekende Gennepse club.

link naar de special met het volledige regelement

Een Gennepse klas van vroeger

en een antwoord op een vraag die mij op de Markt gesteld werd. Maar eerst de klassefoto. Mij toegestuurd door de "lange" en afkomstig van zijn zus Gerrie. Klas 6 (tegenwoordig zou dat groep 8 zijn) van meisjesschool Maria Goretti en wel van de lichting van 1955. En we hebben zelfs alle namen dankzij Gerrie.

Het is de klas van zuster Bernardina. Maria Goretti was niet lang daarvoor in gebruik gekomen. Daarvoor was de meisjesschool bij het klooster. Vandaar dus zuster Bernardina.

Ik zet de namen hier op een rijtje: Nel Lutters, Janny Noy, Annie de Groot, Nelly Goossens, Marian van Grinsven, Mientje Franssen, Tiny Jaspers, Ans van de Bogaert, Annie Liebers, Tiny Hendriks, Marian Slungers, Tonnie Thunissen, Tiny van de Ven, Toos Kroon, Thea Felling, Gonny Theunissen, Hilde Dimmers, Marijke Giebels, José Kleef, Tonny Paters, Ria Velemans, Wilmie Jetten, Truus Geurtjens, Mimi Cup, Nelly Verhees, Gerrie Wilbers, Tiny van Heuy, Paula Ackerschott, Annemiek Verstraaten, Ursula van der Plas, Aggie Oldenhof, Mieke Fleuren, Lies Bezemer, Toos Theunissen, Olga Schellekens, Willy Weyers, Dora Reintjes, Nel van Est, Hennie Meussen, Truus Achterberg, Carla van Duuren, Agnes Weyers, Ans van de Ven, Leny Althuyzen, Greet Lamers

Zoals gezegd werd ik aangesproken op de Markt toen ik Fleurtje uit liet. Het ging over een foto die in de etalage van lijstenmaker Berntsen in de Niersstraat hing. Een afbeelding van die lijst in de etalage staat links. De vraag was uit welk jaar de linkerfoto van het stadhuis zou kunnen zijn.

Die vraag is redelijk eenvoudig te beantwoorden, omdat de gevel van het stadhuis op de foto gestucadoord is en het torentje daarnaast nog de vroegere ui-vorm heeft.

In 1878 is die cementlaag aan de buitenkant aangebracht. Dat gebeurde om de vochtproblemen binnen te bestrijden. Tegenwoordig zouden we dat anders doen, maar men zat blijkbaar behoorlijk met de handen in het haar vanwege het vocht binnen. Na 1902 werd de cementlaag weer afgebikt en stenen vervangen. Gelukkig maar, want die cementlaag deed behoolijk afbreuk aan ons Gennepse stadhuis. De datering van de foto ligt dus tussen 1878 en 1902. Maar de foto is nog veel nauwkeuriger te dateren, want ik ken de herkomst van de foto. Het is een foto van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1888. Het antwoord op de vraag, die me gesteld is, is dus: 1888.

GV Vitesse 1 jaar

Wiel van Dinter heeft het allereerste jaarverslag (handgeschreven!) van Vitesse"08 in handen gekregen (toen GVV ofwel Gennepse Voetbal Vereniging Vitesse) en bericht daarover:

Vitesse-elftal in 1909

“SV VITESSE '08” 1908-2018
Verslag over EERSTE JAAR

door Wiel van Dinter

Dit jaar (2018) bestaat de Gennepse “Sportvereniging Vitesse '08” dus 110 jaar. In de houten veranda (nu van steen) van Hotel Nöl van Beren (nu restaurant ‘Loong Foong') op de Spoorstraat werd de club door een vijftal jongelui -onder wie initiatiefnemer Thei van Bergen- opgericht. In de oudste stukken komen als oprichtingsdatum 8, 10 en 15 februari 1908 voor. Wij houden het op dinsdag 10 februari 1908, want zie de datering van het eerste jaarverslag.

De joodse inwoners van Gennep waren volledig geïntegreerd. In het voorlopig bestuur van de jonge vereniging werd Jöb Kaufmann, zoon van de joodse slager Abraham Kaufmann op de Zandstraat, als vice-voorzitter gekozen!. Voorzitter was Thei van Bergen Azn, tevens eigenaar van de eerste leren bal!

Met veel geluk (evacuatie!) is het eerste jaarverslag (over 1908) van de club in origineel bewaard gebleven. Het handgeschreven verslag verraadt de geoefende hand van de kantoorklerk op het hoofdbureau van de toenmalige NBDS. Als inleiding schrijft secretaris Fren Roosenboom:

Verslag der G.V.C. ‘Vítesse' over het jaar 1908

M.M.
't Is nu juist een jaar gelden, dat de eerste leden onzer vereeniging bij elkander kwamen, teneinde gezamenlijk eene vereeniging op te richten, waarvan tot dusverre in ons stadje nog niet gedacht, nog veel minder gesproken werd: “Eene Voetbalclub”. Menigeen klonk dit woord ironisch en vreemd in de ooren, Ja zelfs onder de oprichters werd de vraag gesteld: “Wat is voetballen?” Kortom men kon wel zeggen, dat aan zulk een oprichting niet gedacht kon worden.

1 e . Waar moest men een terrein zoeken?
2 e . Zou deze zoo geliefde sport wel opgang vinden?
3 e . Welke jongelui zouden aan deze hier nog onbekende sport deelnemen?

Deze zoo allemaal groote bezwaren, te veel om op te noemen, vermochten echter niets onze jongens den moed te ontnemen en reeds Zondag daarop werd met de eerste oefening een aanvang genomen. Een kleine beschrijving mag hier niet achterwege blijven. Door de welwillendheid van den Heer Goossens was door hem goedgunstig een terrein afgestaan, wat tot heden nog door ons in gebruik is.

Met een twaalftal sportliefhebbers (want meer telde de vereeniging er nog niet) begon men de eerste oefening, allemaal kolosale bolleboozen. Zelfs een der spelers maakt een goaltje door met den bal onder den arm door het doel te loopen en wel onze “ex-vice!”

Afen, onze eerste oefening bood aldus weinig interessants aan; toch mochten we ons spoedig op een aanwinst van leden verheugen, en nauwelijks waren eenige weken voorbij, of ons twaalftal was tot vierentwintig gestegen, waaronder ook een tweede klasse speler, n.l. de Heer Maas, die vooral veel heeft bijgedragen tot bloei onzer vereeniging; wel een bewijs dat men zich allengskens voor deze sport begon te interesseeren.

Alsnu werd met een lijst ter inteekening begonnen, daar de kosten hooger waren dan de contributie, welke van de leden gevergd werd, maar alles “Nihil.” Zelfs waren eenige leden blij, dat ze heelhuids weer buiten huis onzer vrienlijke burgers kwamen. “Vitesse” was in nood, maar den moed liet men niet zakken. Onvermoeid werd er steeds Zondag op Zondag geoefend. Deels uit nieuwsgierigheid, ook al deels uit belangstelling zag men de burgers van Gennep bij de oefeningen om het terrein geschaard en toen “Vitesse” voor den eersten maal met een vreemd elftal G.m. “Gemertania” in het strijdperk zou treden, was er een menigte volk toegestroomd om deze wedstrijd te volgen.

Thans had “Vitesse” haar grondslag gelegd. Steeds meer en meer candidaat-leden meldden zich aan en al spoedig mocht men ook een dertigtal donateurs tellen. Onvermoeid ging men steeds voort met oefenen, waarbij het meestal echt gezellig toeging. Wel is waar kwamen er somtijds zware buien overdrijven, welke onzen ondergang dreigden, of werd door een onderlingen twist de goede verstandhouding verdreven, maar immer wist men deze af te weren.

Thans hebben wij ons een jaar geoefend en getraind en kunnen wij tot ons genoegen constateren, dat we in het voetbalspel al groote, ja we kunnen gerust zeggen, zeer groote vorderingen hebben gemaakt.

Een woord van dank vooral aan onzen door iedereen geachten president, die altijd getoond heeft door zijn ijver en toewijding de functie van President onzer vereeniging waardig te zijn. Dank ook aan allen die het hunne er toe hebben bijgedragen om onze vereeniging te doen geworden, hetgeen ze thans is.

Dat onze vereeniging nog jaren lang moge bloeien en dat de warme vriendschapsband welke ons onderling bindt steeds inniger en inniger moge worden, dan twijfel ik er niet aan of onze “Vitesse” zal nog menigmaal als overwinnaar uit het strijdperk treden, wat voorzeker ons aller wensch is.

(Daarna volgen de paragrafen Bestuur, Vergaderingen, Wedstrijden, Leden)

Gennep, 10 Februari 1909

w.g.

Secretaris F. Roosenboom
President Th. van Bergen

Rechts nog een aantal kranteberichtjes uit die tijd, zoals dat Vitesse in 1908 met vereende krachten het veld vergroot heeft tot wel 90m x 45m.

veldvergroting eind 1908

29 april 1908. Vitesse speelt 1-1 gelijk

IKC (KEC) op de plek waar nu Elckerlyc staat!!

Alle bezwaren en protesten hebben blijkbaar toch geholpen om nog eens te kijken naar de plannen voor het nieuwe KEC (Kind Expertise Centrum, voorheen IKC ofwel Integraal Kind Centrum).

Er is verkeersonderzoek geweest en ook zijn de plannen nog eens onder de loep genomen. Dat resulteerde in een nieuw plan en wel om het nieuwe gebouw neer te zetten, waar nu basisschool de Elckerlyc staat. De fasering staat op het plaatje links. Ik vermoed dat er van de zijde van de ouders van de kinderen van Elckerlyc weleens bezwaren kunnen komen tegen de plannen, omdat nu hùn kinderen tijdelijk naar andere behuizing moeten. Inderdaad niet ideaal. Ook is de optie nog open om het karakteristieke gebouw van Maria Goretti te behouden.

Heel goed allemaal dat er nog eens goed naar gekeken wordt en dat eea bediscussieerd wordt. De nu voorgestelde oplossing is in ieder geval al een stuk beter dan de eerste. De argumentatie ontbrak toen ook helemaal. Wat ik me daarbij overigens wel afvraag is, waarom niet breder gekeken wordt.

Waarom wordt in deze beginfase niet gekeken naar álle mogelijkheden, zoals bv om dat nieuwe KEC op een geheel andere plek neer te zetten. En dan zonder de noodzaak om schoolkinderen tijdelijk naar andere behuizing te verplaatsen en met wellicht een betere oplossing voor de verkeersproblematiek. Daarnaast vind ik eigenlijk dat in deze fase ook de mogelijkheid van een nieuwe sporthal (of vergroting van de huidige sporthal) mee genomen zou moeten worden. Maria Goretti is een wijkgebonden school. Piramide niet en Elckerlyc waarschijnlijk ook niet (enige openbare school in hele gemeente Gennep. En bovendien de enige Jenaplan school). Het voedingsgebied van de Piramide en Elckerlyc is waarschijnlijk de gehele gemeente Gennep en misschien nog daarbuiten. Dergelijk schoolgebouw kan dan ook gemakkelijk op een andere, meer geschikte plaats staan. Maria Goretti zou dan als wijkgebonden school kunnen blijven bestaan. Ik betwijfel ook of dat gebouw van Maria Goretti zo slecht is. Als gemeenteraad zou ik daarvan onderbouwing vragen.

Verkeersontsluiting via de Martinushof voor niet wijkgebonden scholen als Piramide (en wellicht Elckerlyc) blijft weinig ideaal vanwege het grote aantal auto's voor de aan- en afvoer van kinderen naar met name die scholen. (probleem speelt veel minder bij Maria Goretti omdat dat echt een wijkschool is). Dit resulteert in opstopping op de Martinushof zelf, maar daarnaast ook op de ZO Wal/Niersweg, die nu al niet ingericht zijn op het huidige verkeer en laat staan de totaal onoverzichtelijke kruising bij de Stadsherberg. Ik heb daar weleens 10 minuten staan te wachten om van het trottoir Stadsherberg naar het trottoir bij de Aldi over te steken vanwege alle auto's die vanaf de scholen komen met papa's en mama's, opa's en oma's met de schoolkinderen. Misschien toch maar beter om voorrang op de Zandstraat te herstellen, of in ieder geval een zebra te maken. Wordt vervolgd! Op 8 oktober a.s. vindt een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats. Deze openbare bijeenkomst begint om 20.00 uur in Pica Mare

Hierachter volgen 3 dokumenten met de onderbouwende stukken van de gemeente: Het plan met de locatiekeuze visie KEC verkeersonderzoek

Er blijven in ieder geval nog vragen zat over: waar is de onderbouwing van de slechte bouwtechnische staat van met name Maria Goretti, maar ook de Piramide? Waarom is niet meegenomen om een KEC op een andere plek neer te zetten (Groes, Pagepark, ik noem maar wat)? En ik kan nog wel een paar vragen bedenken. Zat gespreksstof dus.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! Special struikelstenen