Survival, clubkas en stormschade

Niersdalsurvivalrun 2018

Het is inmiddels een groot succes, de Niersdalsurvivalrun, met dit jaar meer dan 1600 deelnemers. En dit jaar ook prachtig weer. Ik heb een paar plaatjes geschoten. Klik op 1 van de foto's hieronder voor het album

 

Clubkascampagne Harmonie Unitas et Fidelitas

Ook de 200 jarige Gennepse harmonie doet mee aan de RABO clubkas-campagne om de eigen kas te versterken voor bv de aankoop en het onderhoud van de uniformen en instrumenten. De harmonie roept dan ook op om de harmonie uw stem te geven (als u tenminste mag stemmen van de RABO)

 

Beste Lezer,

De Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen organiseert dit jaar voor de vierde keer de Rabo Clubkascampagne. Verenigingen kunnen hiermee een extra centje vergaren.

De Gennepse Harmonie is al 200 jaar actief in het Gennepse en wil graag nog heel lang muziek blijven maken. Uw steun, via uw stem op de www.clubkascampagne.nl/lvcm , is daarbij zeer welkom.

Als u lid bent van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen dan heeft u een stemkaart ontvangen. Met de code kunt u 5 stemmen verdelen over de vele verenigingen die meedoen aan deze actie.

Harmonie Unitas et Fidelitas doet mee met de campagne en hoopt zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Stemmen kan tussen maandag 10 september en vrijdag 28 september 2018. Denk bij het verdelen van uw stemmen dus ook aan Harmonie Unitas et Fidelitas Gennep. Onze dank is groot.

Met muzikale groet, Harmonie Unitas et Fidelitas Gennep

     

Stormschadeherstel pastorie Martinuskerk

Niet alleen de Martinuskerk zelf, maar ook de pastorie bij de kerk heeft afgelopen januari bij die grote storm behoorlijke schade opgelopen. De schade aan het dak van de kerk is enige tijd geleden hersteld, maar nu is de pastorie aan de beurt. Met name het torentje met de windvaan had behoorlijke schade en de windvaan zelf was van het dak gevallen en in "100 duizend stukken" op de grond uiteen gevallen. Maar nu wordt het dus hersteld, wat een lastige (en kostbare) operatie is gezien de plaats van de werkzaamheden.

 
 
De pastorie is, net als de kerk zelf, in de 50-er jaren gebouwd door de CAGO (Combinatie Aannemers Gennep en Ottersum). Die CAGO was opgericht door de Gennepse en Ottersumse aannemers om kans te maken bij aanbestedingen waar ook nogal wat grote aannemers uit Holland op af kwamen bij de wederopbouw van Gennep na WOII. Er was toen zelfs een groot barakkenkamp gemaakt voor de werklieden van de Hollandse aannemers, welk barakkenkamp later de plaats van huisvesting van de Molukkers werd.
Teamwork

Niersdalsurvivalrun: het mooiste is misschien nog wel dat de deelnemers elkaar helpen. In een team is dat natuurlijk gewoon, maar heel speciaal is het om een vader met zijn kinderen (vermoed ik tenminste) bezig te zien.

Mariakapel 80 jaar, Actie bij JN en Monsters in Ecuador
Maria op de Groes 80 jaar: door Wiel van Dinter

Druk bij Jong Nederland

 

Mariakapel in 1947

 

Net als in 2017 is er ook dit jaar weer een doe-je-mee-dag van Jong Nederland in het kader van de nationale Burendag en wel op zondag 23 september. Hieronder een aantal plaatjes van die dag in 2017

 

Doe-je-mee-dag 2017

Doe-je-mee-dag 2017

De toenmalige bisschop van Roermond, Mgr J.H.G. Lemmens (“vader bisschop”), was een vurig vereerder van O.L. Vrouw. In zijn bisschopswapen stond de spreuk Stella Duce , en zijn devies in die roerige tijden vóór de WO2 was: “ Limburg aan Christus door Maria” . In de tweede helft van die dertiger jaren vol oorlogsdreiging wilde hij alle Limburgse dekenaten aan Maria toewijden.

Mariafeesten
Het stadje Gennep nam het voortouw bij de organisatie van de Maria-manifestatie in het dekenaat Gennep: de Mariafeesten in mei 1938. Alle parochies van het dekenaat zouden hieraan deelnemen in een grootse optocht, die zou uitmonden in de toewijding aan Maria door de bisschop.

Toestroom
Op zondag 15 mei 1938 stroomden duizenden deelnemers en belangstellenden Gennep van alle kanten binnen. Er reden extra trams vanuit Nijmegen en Venlo om de mensen naar dit indrukwekkende Mariafeest te brengen. Langs de route van de optocht stonden dikke rijen toeschouwers.

Praaloptocht
Een honderden meters lange praaloptocht trok in Genneps centrum tussen een haag van mensen door in defilé langs het podium met prominenten (o.a. bisschop Lemmens) op de Markt. Vandaar met alle muziekkorpsen en gilden uit het dekenaat in de stoet naar het in 1933 geopende Vitesse-terrein op de Groes. Daar stond een 8 meter hoog altaar opgesteld.

Toewijding
Onder aanwezigheid van vele duizenden mensen wijdde Mgr. Lemmens daar het dekenaat met al zijn parochies, verenigingen en instellingen toe aan Maria. De oud-Gennepenaar pater Vogel, provinciaal van de congregatie van de H. Geest, hield er een indrukwekkende predicatie.

Initiatief
In het dekenaat Gennep waren tot 1938 drie Mariakapellen, twee in Well en één in Afferden. In Gennep, de hoofdplaats van het dekenaat, ontstond bij de planning van de mei-feesten het initiatief tot het oprichten van ook een Mariakapel. Als kroon op het Maria-evenement. Als bouwplek kwam men bij overleg met het kerkbestuur tot een perceel grond van de kath. kerk aan de westelijke rand van het centrum, aan de Touwslagersgroes.

Uiterlijk
Tijdens de Mariafeesten in mei 1938 was de bouw van de kapel in volle gang. De bouwplannen waren te laat tot realisatie gekomen om de kapel tijdens de meifeesten gereed te hebben. Het gebouwtje werd met bakstenen gemetseld. Het leien dak stak ruim over de voorgevel heen. Het werd gestut door vierkante pilaren met bloembak. Rechts naast de dubbele deur was plaats open gelaten voor een in te metselen gedenksteen.

Interieur
In de kapel op een hoog console in de abscis een beeld van Maria met het Kindje Jezus. Enkele kerkbanken vullen de kapelruimte. Het kapelletje ontving zijn daglicht door opvallende glas-in-loodramen van de kunstenaar Piet Werker. Hij was een broeder van de congregatie van de H. Geest, die sinds 1926 haar klooster in Gennep had in het verbouwde hoofdbureau van de failliete NBDS.

Eerste steen
De ingebruikname van de Mariakapel liet nog enkele maanden op zich wachten. Begin augustus kon men aangeven wanneer de ‘eerste steen' kon worden geplaatst. Zondag 21 augustus was er om half vier een plechtig Lof in de Martinuskerk, tijdens welk lof de gedenksteen werd gezegend. De Kerkelijke Harmonie “Unitas et Fidelitas” opende een feestelijke optocht, samengesteld uit verenigingen met vaandel, geestelijken en het gemeentebestuur, naar de in aanbouw zijnde Mariakapel.
Maria-meisjes droegen de steen. Bij de kapel hield deken Kreyelmans een korte toespraak, waarna een oorkonde werd geplaatst en de gedenksteen ingemetseld.

Processie
In september 1938 was de kapel voor gebruik gereed. De plechtige inzegening plande men op zondag 18 september 1938. Die dag was er ‘s middags om half 4 een pontificaal Lof waarin het Mariabeeld werd gewijd. Daarna trok een plechtige processie, waaraan honderden parochianen deelnamen, naar de nieuwgebouwde kapel. Jongens van de kath. jeugdbeweging Jonge Wacht droegen het Mariabeeld mee in de stoet.

Inzegening
Deken Kreyelmans zegende de kapel in, nadat het beeld geplaatst was. Een pater Montfortaan hield daarna een memorabele predicatie, waarin hij o.a. de parochianen opriep in barre tijden de hulp in te roepen van Maria in deze kapel. Met begeleiding van de Kerkelijke Harmonie zongen allen tot slot het lied O, Sterre der Zee . Velen knielden daarna even in de kapel voor het beeld van ‘ Maria op de Groes' alvorens huiswaarts te gaan.

Facebook
Dinsdag 18 september aanstaande is het precies 80 jaar gelden dat deze plechtigheid plaatsvond. Wie vindt heden ten dage nog de weg naar het kapelletje? Het aantal Jonge Wachters dat in 1938 het beeld naar de Groes gedragen heeft, zal nu geslonken zijn tot een enkeling. Hij zal het op Facebook niet navertellen…

 

van dit verhaal maak ik nog een special, waarbij dit aangevuld wordt met de foto's en krante-artikelen van en over de Maria-toewijding en de Mariakapel zelf

Door heel Nederland ontstaan op Burendag initiatieven om de buurt bij elkaar te brengen en gezellig samen te zijn. Zo heeft ook JongNL een initiatief ingediend bij het Oranje Fonds en zullen zij van 13.30 tot 16.30 verschillende activiteiten organiseren om er samen met iedereen een gezellige dag van te maken! Zo zal er een rommelmarkt zijn, kunnen kinderen deelnemen aan échte JongNL activiteiten en is er natuurlijk heel veel gezelligheid onder het genot van een kopje koffie, thee, ranja of fris.

De opbrengsten van de rommelmarkt zijn voor jezelf, aanmelden kan door een mail te sturen naar robertenmoniek@home.nl . Ook zoeken we hobbyisten die hun zelfgemaakte spulletjes willen verkopen tijdens deze burendag. Hiervoor zijn tafels beschikbaar, graag aanmelden via robertenmoniek@home.nl . Alles vindt plaats bij de blokhut van JongNL Gennep (Prinses Irenestraat 23, Gennep). Dus zoals de slogan van de Nationale Burendag luidt; ‘Koppen bij elkaar'! Iedereen is welkom! U dus ook!

 

 

 

 

Jong NL Gennep doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018

Aankomende week mengt Jong NL Gennep zich in de strijd van de Rabobank Clubkas Campagne 2018!

Van 10 t/m 28 september kunnen alle leden van de Rabobank hun stem uit brengen op de club en het bijhorende campagnedoel dat zij een warm hart toedragen.

Één van de spelpijlers van de kinder- en jeugdvereniging uit Noord-Limburg is natuurbeleving. Dat de keuze van de leden daarom is gevallen op de reparatie en aanschaf van katoenen tenten zal niemand verbazen. Jaarlijks maken de ruim 180 leden gebruik van deze tenten tijdens outdoor dagen, survival weekenden en natuurlijk de jaarlijkse afsluiter het zomerkamp!

Om ook de komende jaren weer te kunnen terugvallen op deze degelijke en kwalitatieve tenten is Jong NL Gennep op zoek naar stemmen, uw stem! Want hoe meer stemmen, hoe hoger bedrag uiteindelijk is dat zij eraan over zullen houden. Stemmen kan door te gaan naar www.rabobank.nl/lvcm . Namens alle grote en kleine JN-ers bedankt!

 

 

 

 

Ecuador
Ik was afgelopen week voor mijn werk naar Ecuador. Vandaar dat het even stil was op de website. Een mooi land ter hoogte van de evenaar in Zuid Amerika. 14 miljoen inwoners, waarvan ca 5 miljoen in de hoofdstad Quito, gelegen in de Andes op zo'n 2500m hoogte en Guayaquil, zo'n 400km zuidelijker aan de Grote Oceaan gelegen met zo'n 4 miljoen inwoners. Ecuador is natuurlijk ook bekend vanwege de Galapagos eilanden, die bij dit land horen en waar Charles Darwin de inspiratie voor zijn evolutie-theorie heeft opgedaan. Een paar jaar geleden zijn er aardbevingen geweest, hetgeen onder andere consequenties heeft voor de grote fabriek die we er nu aan het bouwen zijn aan de rivier de Guayas.

De afkomst van de naam van de stad Guayaquil is wel bijzonder, omdat de stad vernoemd is naar het indianenpaar Guayas en Quil die hier heel vroeger geleefd moeten hebben. Van stel staat een heel groot bronzen standbeeld aan de zuidkant van de stad. Aan hun voeten staat een zwarte jaguar.

Wat je er niet of nauwelijks ziet zijn fietsen in tegenstelling bv tot Azie of Vietnam. De wegen zijn ook niet echt geschikt voor fietsen (eigenlijk ook nauwelijks voor auto's vanwege de enorme gaten in de wegen). Downtown Guayaquil is modern en westers, zelfs met Malls en foodcourts. Buiten de stad is het een stukje anders.

Wat ik deze keer wel gezien heb is een groot aantal leguanen, bij de fabriek die we aan het bouwen zijn.

Ballonvaart vanaf de Groes

Wilfried Jansen was jarig geweest en had voor zijn verjaardag een ballonvaart gevraagd. Aangevuld met anderen gingen zo 14 Gennepenaren op 27 aug 2018 de lucht in vanaf de Groes.

Een ballon met 8.500 m3 lucht inhoud, die eerst uitgerold en daarna opgeblazen moet worden. Al met al duurt het een uur voordat de ballon daadwerkelijk het luchtruim kiest en over de Picardie richting Duitsland en Goch gaat. Aan het eind staat de champagne en het diploma natuurlijk te wachten. Wat plaatjes van www.gennepnu.nl

De verlengde Schoolstraat

was de plaats, die in 1938 was uitgezocht voor de Mariakapel. Op grond van de kerk, achter het pas aangelegde sportpark de Groes en langs de nieuwe weg, die was ontstaan door het doorstrekken van de Schoolstraat (in 2018 Brugstraat) richting Maas. Anno 2018 heeft deze verlengde Schoolstraat Touwslagersgroes en staan er ook huizen, maar loopt die straat niet meer door tot aan de Maas. Het jaar 1938 was niet toevallig, want het was het jaar van de grootschalig gevierde Maria-toewijding van het gehele dekenaat Gennep op zondag 15 mei 1938, een paar dagen nadat de nieuwe burgemeester van Gennep, van Banning, was ingehuldigd.

Het was een groot feest, zoals de kranteberichten uit die tijd ons vertellen en zoals de paar foto's ons laten zien. Er was zelfs een krant met een volledige fotopagina van het gebeuren, waar ruim 10.000 mensen op af kwamen. Er woonden toen zo'n 3600 mensen in Gennep, zodat dit aantal het 3-voud van de totale bevolking van Gennep vertegenwoordigde. Maria-verering was in die tijd "hot" en monseigneur Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond, stimuleerde dat het ene na het andere dekenaat in zijn Bisdom aan Maria werd toegewijd.

voor die tijd behoorlijk uniek: een gehele fotopagina gewijd aan het gebeuren in Gennep
het verhaal in een andere krant
Geestelijkheid en notabelen op het podium, dat op de Markt in Gennep opgebouwd was
en waar de stoet aan voorbij trok
Ongetwijfeld waren de feestelijkheden van mei 1938 de aanleiding om een Mariakapel te willen bouwen.
het publiek stond rijen dik, zoals hier voor hotel de Kroon en rechts daarnaast de manufacturenzaak van Bertha Andriesse. Alle huizen en zaken vlagden
daarna trok men naar het sportterrein van Vitesse op de Groes, waar een menigte van zo'n 10000 mensen de verdere plechtigheden bijwoonden. Alle muziekkorpsen van het gehele bisdom waren aanwezig

En zo gebeurde dan ook. Op 21 augustus 1938 werd de "eerste steen" gelegd en werd een oorkonde ingemetseld en minder dan een maand later, op zondag 18 september 1938 werd het Mariabeeld door de jonge wachters naar de kapel gedragen en werd de nieuwe Mariakapel ingewijd. Technisch gezien zou men kunnen stellen, dat de viering van 80jr Mariakapel dus ook op 18 september 2018 gevierd zou moeten worden. ;-)

bericht van de 1e steenlegging op zo 21 aug 1938
bericht van de inzegening van de Mariakapel op 18 sept 1938
en zo zag het er toen uit

en op zondag 19 augustus 2018 werd aan de Touwslagersgroes herdacht dat de Mariakapel 80jr geleden gebouwd is. Dit werd gevierd met een buitenmis voor de kapel, zoals sinds deken Huisman altijd wordt gedaan op/rond Maria Hemelvaart (voor de jongeren, die dat misschien niet weten: dat is 15 augustus. Vroeger was er toen zelfs een vrije dag, zoals nu nog steeds in landen als Ierland en Spanje. Hieronder een paar plaatjes van die buitenmis.

pastoor Kessels in conclaaf met misdienaar Johan Vogelzangs (wellicht over de mis-intenties die in de pastorie achter gebleven waren)
de collecte-opbrengst was bedoeld als bijdrage voor de broodnodige herstelwerkzaamheden aan de Mariakapel
Mèster Jan Heijs en de Teekenschool

Een bekende Gennepenaar in de 1e helft van de 20e eeuw is Jan Heijs. Jan Heijs was op jonge leeftijd begonnen, als krullenjongen, bij de NBDS (spoor) in 1893. Zijn vader was 2 jaar tevoren overleden en als oudste zoon moest hij natuurlijk in de kost bijdragen, ook al was ie nog maar 14jr. Maar hij heeft zich opgewerkt en werd uiteindelijk werkplaatsmeester bij het MaasBuurtSpoor (MBS) (tram), alhoewel hij in 1943 zijn gouden jubileum bij het NS vierde. En dat was het spoor. Misschien wordt nog eens duidelijk hoe dat mogelijk was. Jan Heijs was ook diegene die de eerste diesel-electrische tramstellen bouwde die vanaf 1934 de stoomtram ging vervangen en welk principe tot op de dag van vandaag in de treinwereld wordt gebruikt. Jan Heijs was ook de vader van Karel Heijs die het later schopte tot technisch direkteur van de Page.

Jan Heijs (links) bij 1 van de 5 door hem gebouwde diesel-electrische stuurstandwagens. (1 van de 5 is nu nog in gebruik in het museum in Ouddorp: zie een eerdere bijdrage)
Maiden-rit van de diesel-electrische tram in Venlo
Jan Heijs met echtgenote Augustina Gerarda Hermens

Maar Jan Heijs speelde ook op een andere manier een rol van betekenis. Hij gaf namelijk leiding aan de Teekenschool Gennep. En of hij nu daarom mèster Heijs genoemd werd, of omdat ie werkplaatsmeester was, dat weet ik niet. Via de romein heb ik uit de nalatenschap van zoon Karel Heijs (die van de Page) het logboek met de leerlinglijsten van die Teekenschool mogen scannen. Jan Heijs heeft hierin vanaf 1925 de namen van de Gennepse jongens (overigens ook van buiten Gennep) opgetekend, met geboortedatum en adres, die op die Gennepse Teekenschool zaten. We komen heel veel bekende namen tegen, waaronder die van zoon Karel, mijn eigen vader Frans, maar ook bv Arthur van Leeuwen, Fons van Sambeek, Hein Achterberg, en nog veel en veel meer. Hieronder staan de 13 pagina's met namen die ongeveer de periode 1925-1940 beslaan. Later nog meer over de familie Heijs, en de Gennepse Teekenschool.

Overigens en voor de duidelijkheid: die "Teekenschool" was niet bedoeld om creativiteit te ontwikkelen maar omvatte lessen in natuurkunde, werktuigbouw, technisch tekenen en dergelijk en omvatte alle technische zaken die een jongeman nodig had om zich in de techniek verder te ontwikkelen en te bekwamen. En aan die jongens hadden bedrijven als de NBDS, de MBS, later de Page en aanverwante bedrijven natuurlijk grote behoefte. Het was ook het startpunt van de opleiding van Karel Heijs tot technisch direkteur van de Page en van de opleiding van mijn vader die uiteindelijk direkteur openbare werken van de gemeente Gennep werd.
Genneperhuis

maar dan anders

ook dit is het Genneperhuis, maar als gezegd anders. De 4 plaatjes hieronder trouwens ook.

vlierbessen
konijnen zitten er zat
Dergelijke blokken zijn ruim 100jr geleden uit de ruine weggehaald om als bemestig cq grondverbetering te dienen
Bruiloften

Het was afgelopen vrijdag 10 augustus druk bij het stadhuis, 2 bruiloften achter elkaar. Het carillon liep bijna warm van het telkens spelen van de bruiloftsmars (zeker 2 of 3 keer per bruiloft). De voertuigen van de bruidsparen waren ook erg mooi. Tonny Wilbers maakte foto's van het 1e vervoersmiddel, een witte koets met witte paarden. De koets komt blijkbaar uit Breda. Het volgende bruidspaar had een oldtimer gecharterd (blijkbaar dezelfde waar Hay van Arensbergen in 1987 (in andere kleur) in getrouwd was, volgens zijn eigen zeggen op FB). Od Hermens heeft van die auto een foto gemaakt voor de Martinuskerk, want het 2e bruidspaar ging na het stadhuis naar de Martinuskerk om daar het eea helemaal officieel te maken. Op een andere plek op FB zien we vervolgens een fimpje van de bruidegom (MJ), die in de kerk, met begeleiding van een dameskoor, zijn bruid toezingt en nog zeer verdienstelijk ook. Een buitengewoon optreden en prestatie. Om u ook hiervan te laten genieten voeg ik onderaan de link naar het FB filmpje bij.

De bruidegom, die zijn bruid toezingt. Heel bijzonder.

Als u op de foto klikt, gaat u naar een nieuwe pagina met dit FB filmpje.

Aanstaande bruidegommen: probeer dit maar eens te overtreffen. De norm is gesteld :-)

Burgemeester van Gennep: een stoelendans

De eerste burgemeester overlijdt "na 8 dagen van vreselijk lijden", de 2e is slechts 61 dagen in functie, wordt onwel en overlijdt en de 3e, die al wethouder in Gennep is, maar daarnaast ook burgemeester van Ottersum, èn gemeentesecretaris van Ottersum is èn plaatsvervangend kantonrechter in Gennep èn lid van Provinciale Staten in Maastricht èn daarnaast ook nog eens een leerlooierij heeft, wordt weer 1,5 maand later geïnstalleerd als burgemeester van Gennep (naast al die andere baantjes).

NBDS: We schrijven het jaar 1876 en Gennep begint net een beetje tot bloei te komen vanwege de oprichting en vestiging van de Noord-Brabant-Duitse-Spoorwegmaatschappij en vanuit een beetje sukkelig bestaan als klein stadje in het noorden van het Hertogdom Limburg mee lijkt te gaan in de vaart van de volkeren. Alle 3 bovengenoemde burgemeesters hebben trouwens een belangrijke rol gespeeld bij die oprichting van en de vestiging in Gennep als hoofdzetel van de NBDS.

Burgemeester Muskens: De eerste was burgemeester lodewijk Muskens, die in 1849 burgemeester Gilta opvolgde, die zijn hand had overspeeld bij de aanleg van de nieuwe rijksweg op de oostelijke Maasoever door Gennep. In die tijd was er nog geen algemeen kiesrecht maar het zogenaamde "censuskiesrecht", waarbij alleen diegenen, die ook daadwerkelijk (aanzienlijk) bijdroegen aan de bekostiging van de overheid/gemeente, mochten stemmen. Het algemene kiesrecht (voor mannen) werd pas ingevoerd in 1917. In Gennep betekende dat, dat er minder dan 100 kiezers waren, want Gennep was een arm stadje. Het bestuur was ook geen voltijds-baan maar een bijbaantje. De rol van wethouder, burgemeester enzovoorts werd uitgevoerd naast de eigenlijke baan. Lodewijk Muskens was dus graanhandelaar.

Gemeentebestuur: Eind 1875 was er burgemeester Lodewijk Muskens en daarnaast 2 wethouders, de 1e, Johannes van den Boogaard, eigenaar van de water-/stoom meelmolen, die in 1884 afbrandde en waar nu het Gennepermolen-gebouw staat. Johannes was ook een van de oprichters, aandeelhouders en directeuren van de NBDS. De 2e wethouder was leerlooier Frans Esser, die daarnaast in 1870 burgemeester van Ottersum (later ook nog gemeentesecretaris) werd maar gewoon wethouder in Gennep bleef en ook in Gennep bleef wonen. Dit illustere 3-tal stond dus aan het hoofd van de gemeente toen eind 1875 het noodlot toesloeg.

Vreselijk lijden: Lodewijk Muskens wilde de duiven van zijn graanzolder verjagen en viel daarbij van de ladder. Het Venloosch weekblad berichtter op 8 januari, dat Lodewijk "na 8 dagen van vreselijk lijden" was overleden. Gennep was in rouw en de harmonie moest uitrukken voor de treurmarsen bij de begrafenis. Wethouder Johannes van den Boogaard wordt dan voorgedragen als nieuwe burgemeester en ook daadwerkelijk ingehuldigd op 29 februari 1876. Hij werd ontvangen aan het station, een driewerf hoera, de harmonie speelde "liefelijke tonen" en de wethouder (Karel Esser dus) overhandigde hem de sleutels van stadhuis en de ambtsketen.

Onwel: 61 dagen later is Gennep weer in rouw. Burgemeester Johannes van den Boogaard is onwel geworden en overlijdt op 30 april en op woensdag 3 mei moet de harmonie weer opdraven voor het spelen van de treurmuziek welke bij een teraardebestelling van Genneps eerste burger past.

Gennep èn Ottersum: Op 13 juni 1876 wordt Karel Esser dan als volgende nieuwe burgemeester geïnstalleerd, nadat hij te paard vanuit Heijen is opgehaald. De broer van de eerdere burgemeester Johannes van den Boogaard was inmiddels tot wethouder benoemd en is degene die weer aan Karel Esser de sleutels van het stadhuis overhandigt en de ambtketting omhangt. En weer speelt de Gennepse harmonie en is er nu weer feest in Gennep en is Gennep, zoals de krant schrijft, "geïllumineerd" en wordt het feest afgesloten met een vuurwerk.

Museum: Gelukkig blijft Karel Esser wat langer in functie als burgemeester van Gennep (èn Ottersum) en wel tot 1891. Daarna wordt hij opgevolgd door Theodorus Peters, de vader van de professor Peters, die het museum het Petershuis aan de Gennepse bevolking schonk (de broer van die professor was overigens ook weer wethouder in Gennep).

Lodewijk Muskens
verkoop van de eigendommen van Johannes vd Boogaard
Karel Esser
Overlijden van Lodewijk Muskens
Installatie van Johannes van den Boogaard
Overlijden van Johannes van den Boogaard
Installatie van Karel Esser
graf van Karel Esser, direkt naast het graf van deken Huisman
Klassefoto 1961 Maria Goretti

Marian Leideritz stuurde onderstaande klassefoto met daarbij zelfs de meeste namen. De klas is van Maria Goretti van 1961 en telde maar liefst 53 (!!) meisjes. Aanvulling van namen wordt op prijs gesteld. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album van Maria Goretti.

De namen van de meisjes op de foto?

1e rij: 1 Annie Jansen, 2 Marian de Reus, 3 ? , 4 Herma Basten, 5 Erna Roosenboom, 6 Hennie Artz, 7 Truusje Thijssen, 8 Bets Jansen, 9 Gerda Philipse

2 e rij: 10 Thea Jansen, 11 Tonnie Reijnen, 12 Helma Groenendijk, 13 ??, 14 Mimi Kamps, 15 Wilma Thissen, 16 Annemieke Jansen, 17 ??, 18 Ria Willems, 19 Marga van Bergen

3 rij: 20 Wilmie Koster, 21 Toos Lucassen, 22 Annie Lamers, 23 José Vedder, 24 Tilly Hoesen, 25 Corrie Noij, 26 Virginie Verkade, 27 Meester Jan Thissen

4e rij: 28 juf. Willie Reintjes, 29 Maria Konings, 30 Ria Wintjes, 31 ??, 32 José Philipse, 33 Hennie Jacobs ??, 34 Ineke Simons, 35 Petra Fleuren, 36 Bernadette Verstraten

5e rij: 37 Ineke Nogarede?, 38 Greetje Wubbels, 39 Tineke Michels, 40 Marian Wilbers, 41 Thea Guelen, 42 Wilma Hartman, 43 Heleen Bartels

6e rij: 44 ? Van Dijk ??, 45 Hilda Oldenhof, 46 Gonnie Stroowinder, 47 Thea Sluiters, 48 Willy Voss

7e rij 49 ?, 50 Martha Beumeler ??, 51 Tineke Teunen, 52 Charlotte Smeets, 53 Marian Gerrits

nr 54 Rita Doors

nr 55 Ria van de Ven

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken! Special struikelstenen