Klassefoto 1961 Maria Goretti

Marian Leideritz stuurde onderstaande klassefoto met daarbij zelfs de meeste namen. De klas is van Maria Goretti van 1961 en telde maar liefst 53 (!!) meisjes. Aanvulling van namen wordt op prijs gesteld. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album van Maria Goretti.

De namen van de meisjes op de foto?

1e rij: 1 Annie Jansen, 2 Marian de Reus, 3 ? , 4 Herma Basten, 5 Erna Roosenboom, 6 Hennie Artz, 7 Truusje Thijssen, 8 Bets Jansen, 9 Gerda Philipse

2 e rij: 10 Thea Jansen, 11 Tonnie Reijnen, 12 Helma Groenendijk, 13 ??, 14 Mimi Kamps, 15 Wilma Thissen, 16 Annemieke Jansen, 17 ??, 18 Ria Willems, 19 Marga van Bergen

3 rij: 20 Wilmie Koster, 21 Toos Lucassen, 22 Annie Lamers, 23 José Vedder, 24 Tilly Hoesen, 25 Corrie Noij, 26 Virginie Verkade, 27 Meester Jan Thissen

4e rij: 28 juf. Willie Reintjes, 29 Maria Konings, 30 Ria Wintjes, 31 ??, 32 José Philipse, 33 Hennie Jacobs ??, 34 Ineke Simons, 35 Petra Fleuren, 36 Bernadette Verstraten

5e rij: 37 Ineke Nogarede?, 38 Greetje Wubbels, 39 Tineke Michels, 40 Marian Wilbers, 41 Thea Guelen, 42 Wilma Hartman, 43 Heleen Bartels

6e rij: 44 ? Van Dijk ??, 45 Hilda Oldenhof, 46 Gonnie Stroowinder, 47 Thea Sluiters, 48 Willy Voss

7e rij 49 ?, 50 Martha Beumeler ??, 51 Tineke Teunen, 52 Charlotte Smeets, 53 Marian Gerrits

nr 54 Rita Doors

nr 55 Ria van de Ven

Kermis in Gennep!

Alle seinen staan op groen voor de Gennepse kermis

de bladeren vallen, evenals de eikels
zodat ik elke dag eikels moet ruimen van het gras
de herfstanemonen bloeien en zelfs de kermisbloemen bloeien

De herfstasters heten in het Gennepse namelijk kermisbloemen, omdat die plant begint te bloeien met de Gennepse kermis. Alle seinen lijken dus op groen te staan voor de Gennepse kermis.

foto van de Gennepse kermis rond 1890!

Een historische foto

De Norbertijnen

waren woensdag 1 aug 2018 op bezoek in Gennep, de geboorteplaats van hun oprichter Norbertus van Gennep.Na de ontvangst op de Markt door burgemeester, commissie en kerkbestuur ging men vooraf gegaan door het gilde naar de beeldenmuur, waar de stadsdichter een gedicht (engels en nederlands) voordroeg. Vandaar naar de Martinuskerk waar het gilde een vendelgroet bracht, waarna een koor gregoriaanse liederen (over Norbertus) ten gehore bracht in de Martinuskerk. Vervolgens ging men met de bus naar het Genneperhuis, waar het gemeentebestuur een lunch aan bood aan de voet van de ruïnes waar Norbertus zo'n 940jr geleden geboren was. Klik op 1 van de foto's voor het fotoalbum.

er werd driftig gefotografeerd
de gemeente had gezorg voor paraplus (parasols) in pauselijke kleuren
onderonsje tussen 2 wethouders en 2 dekens
het gilde op weg naar de beeldenmuur onder het spandoek dat de Norbertijnen verwelkomt.
De ambulance is nu ècht weg uit Gennep

1 augustus en de ambulance is nu toch echt weg uit Gennep. Onvoorstelbaar gezien het ontzettend grote verzet in de kop van Noord Limburg dat ook nog eens breed gedragen worden en door ALLE politieke partijen. Op verzoek van een aantal mensen, die mij erop aanspraken, een link naar de voorbeeldbrief van Govert, zodat men die alsnog kan opsturen naar de verantwoordelijken.

Voorbeeld bezwaarbrief Goof.

Overigens kan ik me in theorie iets voorstellen bij de plannen, omdat ambulancepost Haps redelijk dichtbij is. Echter: dit is een ANDERE regio met een ANDERE meldkamer. Onze ervaringen met het op een pragmatische manier dealen met grens-overschrijdend werken zijn bovendien zeer negatief. Ik kan me nog herinneren dat er een auto te water was geraakt bij de veerpont in Sambeek en dat de duikploeg van Bergen aan de overkant van de Maas met de duimen moest draaien in afwachting van de duikploeg van de regio NO Brabant in Oss. Of dat de brandweerauto uit Venray assistentie moet verlenen in de kop van Noord Limburg terwijl de brandweerauto in Oeffelt moet toekijken. Dus: in theorie wellicht mogelijk, maar maak het dan eerst maar eens waar!. Omdat de ambulance op dit moment in Wellerlooi gestationeerd is, betekent dit dat de meldkamer van onze regio dus voor Gennepse gevallen ALTIJD eerst de ambulancepost Haps moet inschakelen. Want die is immers het dichtste bij. Eerst zien en dan geloven. Maak het eerst maar eens waar. En tot die tijd: terug met de ambulance in Gennep.

De vorige updeet ging over de 1e en laatste deken van Gennep. Vandaag, 1 aug, waren er maar liefst 2 dekens in Gennep en wel bij het bezoek van de Norbertijnen aan Gennep, de geboorteplaats van de stichter van hun orde: Norbertus van Gennep. Maar daarover later meer.

DE EERSTE EN LAATSTE DEKEN VAN GENNEP

door Wiel van Dinter, juli 2018

Bij de ingang naar het zuidelijke deel van het oude kerkhof in de Torenstraat staat dicht bij de torenmuur een meer dan 125 jaar oud grafmonument. Het is een vierzijdige, hoge grafzuil met een (beschadigde) open torendak. Het monument staat nog op zijn oorspronkelijke plek op het zuidelijk kerkhof. Vanwege zijn ouderdom -de graven zijn geruimd- is het bij het herstellen van het zwaar beschadigde, eeuwenoude kerkhof niet verwijderd.

Oorlog
Deze natuurstenen grafzuil is door de tand des tijds danig aangetast. Tijdens de frontmaanden sept. 1944 - feb. 1945 fungeerde de toren als uitkijkpost voor de Duitsers. Daarom lag hij onder geschutvuur van de Engelsen vanaf de Brabantse kant van de Maas. Granaten kwamen ook op het kerkhof neer en richtten daar veel vernielingen aan.
Van de aanwezige grafmonumenten stond er na de bevrijding nog één – zij het beschadigd- overeind. Het was de grafzuil die stond bij de graven van de eerste dekens van het dekenaat Gennep: deken J. Bernardussen en twee opvolgers. Bernardussen stierf in 1875. Hij werd dicht bij de kerktoren begraven. In de grafzuil die bij zijn tombe werd geplaatst, bracht men een marmeren plaat aan met het grafschrift in gouden letters.

Plaatruimten
In de zuil had men aan alle vier kanten een ruimte uitgekapt voor een witmarmeren plaat met inschrift. Aan één zijde ontbreekt die plaat. Was die ruimte bestemd voor het grafschrift van de tweede deken van Gennep na zijn overlijden? Deze deken, G. Beckers, nam in 1887 op 65 jarige leeftijd ontslag en ging rusten in zijn geboorteplaats Well. Daar overleed hij in 1897 en werd daar begraven. Daarom wellicht de ene kant met de lege ruimte in de grafzuil. (Hij overleefde namelijk zijn twee opvolgers zes jaar!)

Drie van vier
De derde deken J. Janssen was slechts vier maanden in functie. Hij stierf na een kortstondige, ernstige ziekte reeds febr. 1888 in Gennep en werd bij deken Bernardussen zuidelijk van de toren ter aarde besteld. In de grafzuil bevestigde men een marmeren plaat met zijn naam en graftekst. De vierde deken A. van Soest was van 1888 tot 1891 pastoor-deken van Gennep. Hij overleed in laatstgenoemd jaar en werd bij zijn voorgangers te ruste gelegd. De vierzijdige grafzuil kreeg aan de vierde kant de marmeren plaat met inscriptie. Zo stond er na 1891 de grafzuil met drie platen en één lege ruimte bij de graven van de drie dekens.

Deken Bernardussen

Deken Janssen

Deken van Soest

in sept 1887 bericht van de aanstelling van deken Janssen

en in feb 1888 volgt het bericht van zijn overlijden

Bewaard
Toen men na de oorlog de vernielde oude graven en de zwaar beschadigde opstanden ging ruimen, stond de hierboven bedoelde grafzuil nog overeind. Uit piëteit en wellicht historisch besef bleef dit graf-ornament bewaard.


Dekenaat
In 1862 werden de parochies in de gemeenten Mook, Ottersum, Gennep en Bergen onder een nieuw kerkelijk bestuurslichaam (dekenaat) samengebracht. De toenmalige pastoor van de Gennepse Sint Martinusparochie J. Bernardussen kreeg de functie van deken. Hij bekleedde dit ambt tot aan zijn dood op 02.10.1875. Zijn drie opvolgers leidden het dekenaat Gennep in totaal slechts gedurende de periode 1875 tot 1891.

De laatste deken
Deken Ev. Huisman was de 13e en laatste leider van het dekenaat Gennep. Dit werd in 2007 door het bisdom opgeheven wegens personele tekorten. Huisman mocht eerst nog net zijn zilveren ambtsjubileum als pastoor-deken van Gennep vieren. Huisman was tevens de langst ambterende van de dertien dekens(1982-2007).

Prominent
Bij de opheffing van het delenaart kreeg deken Huisman als zodanig ontslag. Hij bleef daarna nog actief in Gennep. Hij bediende ondanks zijn hoge leeftijd toch tien jaar de parochies Sint Martinus en Sint Norbertus in Gennep. Tot zijn dood bleef deze markante figuur prominent aanwezig in het Niersstadje. Iedereen noemde hem steevast nog “mijnheer de deken” of “deken Huisman”.

Historie
Op zijn wens werd emeritus deken Evert Huisman († 16.11.2017) op het zuidelijk deel van het oude kerkhof vlak bij de kerktoren begraven. Nu ligt de grafsteen van deze 13 de en laatste deken bij de grafzuil van de eerste deken Jan Bernardussen. De twee grafmonumenten omspannen dicht bij elkaar op het oude kerkhof 145 jaar kerkhistorie van Gennep. Tempora mutantur, Dei manet…
 

Graf Emeritus deken Ev. Huisman (1924-2017)

Het grafmonument van deken Huisman. Naast hem ligt trouwens burgemeester Esser

Begin en eind bij één

De grafmonument van de laatste deken van Gennep in 1 shot met het graf-ornament van de 1e deken van Gennep

Bron: Ch. Creemers, Bescheiden betreffende Gennep… 1895, pag. 72, 73.

Na dit verhaal van Wiel, hieronder nog een aantal albums van de laatste deken van Gennep.

Za 8 sept 2007: Ochtend. De buurt komt versieren en biedt een cadeau aan
Feestelijke hoogmis op zaterdagavond 8 sept, met harmonie, gilde, vocaal ensemble, kinderkoor, kerkkoor, Vera en Steven
Za 8 sept 2007: Na afloop van de mis is er receptie voor de eigen parochie in de feesttent die speciaal op het kerkplein is neergezet.
De foto's van mei 2007 van het gehele dekenaat Gennep
De quilt, het cadeau van de parochianen van alle parochies van dekenaat Gennep wordt voor het eerst getoond op 29 augustus 2007
30 sept 2017: Uitreiking boek over de deken en de deken ontvangt tevens de Ganapja uit handen van de burgemeester. De deken kon zich moeilijk bewegen en had pijn omdat hij 2 dagen tevoren met de fiets gevallen was
15 nov 2017: de begrafenis van deken Huisman, de laatste deken van Gennep

 

Gennep 4 daagsestad

nog wat plaatjes van de doortocht van de 50km van de Nijmeegse vierdaagse op dondedag 19 juli 2018. Klik op 1 van de foto's voor het album.

Herstel op hoog niveau!

 

Wat klopt hier niet?

De foto links kreeg ik van zowel Steppie als Do en toont het vierdaagse-shirt dat de Gennepse deelnemers aan de Nijmeegse vierdaagse gistermiddag uitgereikt kregen van de gemeente. Ik weet niet wie dat "klinkt" bedacht heeft, maar de oospronkelijke tekst is wel degelijk "wenkt u Gennep vriendelijk tegen". Het is overigens ook welkomstgroet en geen welkoms groet. Ik heb een paar jaar geleden gemeld dat het ook bij de fonteinen op het plein verkeerd geschreven staat, want daar luidt het "waar de Niers langs kronkelende wegen" ipv het juiste "waar de Niers langs kro-onkelwegen". Ik zag ergens op internet een versie van het Genneps Volkslied met beide fouten. Dus misschien hebben ze het daar vandaan gehaald (?)

Andre Rieux opperde verleden week dat in gemeenteraden "Alte Kameraden" gezongen moest worden voor het creëren van saamhorigheid, wat weer leidde tot kritiek omdat dat lied frequent door de Nazi's in concentratiekampen werd uitgevoerd. In Gennep zou het wellicht een idee zijn om in plaats daarvan bij iedere raadsvergadering te beginnen met het zingen van het Genneps Volkslied. Goed voor de Gennepse identiteit, voor de saamhorigheid en ook op te voorkomen dat er in de toekomst nog fouten gemaakt worden.

De wegen van de gemeente zijn overigens af en toe ondoorgrondelijk, want ik zag in de VIA Gennep van dit weekend dat er een vergunning is verleend voor de aanleg van een uitrit voor het pand Middelweg 20. Dat is nu net de plek waar mijn schoonouders vroeger woonden.

de verleende vergunning
voor het huis met het zonnescherm. Uitrit? Zou het huis omgebouwd worden tot een garage? Voor een motor is een uitrit een beetje over de top. De raadsels zijn de wereld nog niet uit.
Maar dat geldt voor meer zaken. Op de plek van het schuurtje van Giesbers, waar conform eht bestemmingsplan een 2 onder 1 kapper gebouwd zou worden, is nu vergunning verleend voor een parkeerterrein (niet grond-gebonden, want ook voor anderen dan de bewoners) met daarboven 2 flats.
Die er als hierboven uitzien. Volstrekt in strijd met het bestemmingsplan kern Gennep, maar volgens de gemeente slechts een beetje anders. Als die werkwijze doorgezet zou worden dan kan dus overal alles gebouwd worden en zijn die bestemmingsplannen dus feitelijk overbodig.
Samenloop voor hoop Gennep heeft het (bijgesteld) zeer hoge bedrag van 121.450 opgebracht. Gennep op zijn best. Teus en Ruud moeten er van stralen.
en wat een weer de afgelopen weken. Het is alleen wel ontzettend droog. De boeren hebben het moeilijk en ook in veel tuinen moeten de planten en bomen dorst lijden.
de schapen in de Maaskemp moeten zelfs met hooi bijgevoerd worden
en hebben gelukkig voor hen een bak water tot hun beschikking
De vestingwerken bij het Genneperhuis tekenen wel mooi af bij de huidige droogte zoals op deze foto van Frank te zien is.
foto de andere kant op. Als u goed kijkt verraadt het landschap waar de belegeringslinie van de 80jarige oorlog gelegen heeft en ook het Romeinse legerkamp uit het begin van onze jaartelling
iemand vroeg me een tijdje geleden wat dat voor een gemetselde paal was langs de weg naar de loswal. Die paal stond op de plek waar de Maasweg en de Touwslagersgroes bij elkaar kwamen en heeft een hoogwaterschaal waar de waterstand op afgelezen kan worden
en zo ziet de waterzuivering er uit. Ook daar wordt het terrein zo te zien niet gesproeid,
Privacy, de toekomst

zo zien de schoolfoto's er dus in toekomst uit (of tenminste: zo zouden ze er uit kunnen zien)

Een nieuw Elan
Met dit laatste (30e) deel is het verhaal van de Gennepse harmonie in de 19e eeuw, zijn oprichter, pastoor van Alphen en het wel en wee van het Gennepse in de 19e eeuw compleet. Het gehele verhaal in chronologische volgorde en met alle afbeeldingen kunt u lezen op Gennep en zijn harmonie in de 19e eeuw

Deel 30: een nieuw Elan

Na de grootse viering van het 75jarig bestaan in 1893 zijn er nog drie in het oog springende optredens van de Harmonie in deze 19 de eeuw. De instroom van jeugdige leden geeft het ietwat bedaagd muziekgezelschap nieuw elan. Directeur Trienekens legt oude muzieknummers in de kast en studeert een nieuw repertoire in. Daarmee kan hij U. et F. ook buiten Gennep een nieuw geluid laten horen. Het Harmoniebestuur meldt zich op zijn aandringen aan als deelnemer aan het festival in ‘de Graaf'.

Festival Grave
We vermelden dit muziekfeest in 1895 hier wegens de manier van reizen. Het harmoniekorps van Grave bestaat 50 jaar. Een onderdeel van de georganiseerde festiviteiten is een festival voor harmonieën, fanfares en zangverenigingen.
Aan het muziekfeest namen 11 gezelschappen deel. Onder hen “ Unitas et Fidelitas” uit Gennep , de pas twee jaar oude Fanfare “Vriendenkring” (Oeffelt) en het Zanggezelschap “Hony soit qui mal y pense” (Beugen). Met de acht andere verenigingen marcheerden zij in het grote defilé mee naar de Markt in Grave.

Watermuziek
Vervolgens zongen en speelden de verenigingen volgens verrichte loting op het festivalterrein. Na hun beurt van optreden wisselde men het luisteren naar andere optredende gezelschappen af met het laven van de dorstige kelen in de consumptietent. ‘s Avonds tegen 20.00 uur begeleidden tientallen feestvierders de drie genoemde gezelschappen naar de Maas, waar een … stoomboot gereed lag om de festivaldeelnemers huiswaarts te brengen! Onder de vrolijke tonen van een mars en stoten op de stoomfluit stak de boot van wal. De Gennepse harmonieleden gingen op de loswal van boord en marcheerden onder tromgeroffel over de Veerweg naar hun eigen stadje.

Gennep spoorstad


Sedert 1873 was de NBDS met zijn honderden werknemers de belangrijkste pijler onder de Genneps economie. De werkplaatsen, het station, de douanedienst, het hoofkantoor en tenslotte de treindienst zelf zorgde voor veel werkgelegenheid.

De vaste weeklonen en maandsalarissen gaven Gennep een ongekende welvaart. Het hoofdbureau van de spoormaatschappij aan de Spoorstraat was een van de meest imposante gebouwen van Gennep. De president-directeur van de NBDS, J.M. Voorhoeve, had zijn directiekamer boven op de rechter zijvleugel.
Sinds 1872 lid van de directie vierde hij in 1897 zijn zilveren dienstjubileum. Een uitstekende gelegenheid voor de bevolking om de grootste werkgeven van Gennep uitgebreid te fêteren. Na raadpleging van de heer Voorhoeve werd er een groots feestprogramma samengesteld, waarin de Harmonie een belangrijke plaats innam. Tijdens het feestdiner in logement Wierts aan de Markt bracht de Harmonie de zilveren jubilaris een klinkende serenade. Genneps stadsfotograaf Lamb. Perolles legde deze muzikale hulde voor de ingang van het logement (nu: Hotel de Kroon) op de gevoelige plaat vast.


Gennep oranjestad
Het laatste aansprekende optreden van de Kerkelijke Harmonie “Unitas et Fidelitas” in de 19 de eeuw vond plaats in 1898.

 

Op 6 augustus van dat jaar werd de jonge prinses Wilhelmina gekroond tot koningin van Nederland. Ook in Gennep werd dat luisterrijk gevierd. Het centrum van Gennep was een zee van vlaggen, oranje wimpels en groene slingers. Op de Markt waren erebogen opgericht. De Harmonie speelde bij een aubade door schoolkinderen.

‘s Middags waren er volksspelen voor kinderen en jeugdigen. De Harmonie had zich geïnstalleerd op een speciaal voor deze gelegenheid gebouwde kiosk. Het korps speelde nationale volksdeuntjes en opgewekte marsmuziek. En 31 augustus van dat jaar was het voor de eerste keer Koninginnedag. De Harmonie gaf glans aan die dag met een druk bezocht populair volksconcert op de Markt.

Slot

Met directeur Willem Trienekens als constante factor gaat de Kerkelijke Harmonie ”Unitas et Fidelitas” de 20 ste eeuw in. Hij zal bijna 44 jaar het korps muzikaal leiden. Totdat weer een nieuwe jonge garde zich gaat roeren…

Actief

Het verhaal over de nu 200jr oude harmonie in de 19e eeuw gaat verder

Als kapelaan Billekens in 1882 pastoor van Heijen wordt, legt hij de directie van de Harmonie neer. Deze muzikale geestelijke heeft vanaf 1862 het peil van de Harmonie sterk omhoog gebracht. Zijn opvolger Jan Ex kan daarop voortbouwen. U.et F. heeft zich in die 70er jaren van de 19e eeuw in en buiten Gennep laten zien en horen (NBDS, Oeffelt, Katwijk). Dorpen en stadjes in de regio krijgen dan langzamerhand een eigen fanfare of harmonie. Een gevolg is dat er ook festivals georganiseerd worden waarop de naburige korpsen (en zangverenigingen) uitgenodigd worden.

Festivals
In juni 1886 neemt de Harmonie een uitnodiging voor Venlo aan. Het Venloosch Weekblad bericht, dat op 21 juni 1886 tijdens de festiviteiten vanwege het 50jarig bestaan van het ‘Philharmonisch Gezelschap' te Venlo een twaalftal korpsen zal deelnemen aan een muziekfeest. Onder hen: Gennep, Harmonie Unitas et Fidelitas. Het dirigentenstokje hanteert daar Jan Ex (rijksambtenaar te Gennep, afkomstig uit Thorn). We vermoeden dat de reis per trein is gemaakt: Gennep-Kruispunt Beugen per NBDS, en Beugen-boven naar Venlo per Staatsspoor. En omgekeerd.

Boxmeer
In juni 1891 neemt de Gennepse Harmonie onder leiding van directeur Willem Trienekens deel aan een druk bezocht festival in Boxmeer Liefst dertien muziekkorpsen en zeven ‘'liedertafels' (zangkoren) komen er aan de beurt. Uit de hele regio Brabant en Limburg, zelfs een Sangverein uit Goch, presenteren zich daar.

Serenade Uden


28 juli 1891 reisde UetF met de trein naar Uden. Daar vierde de “algemeen geachte en kundige geneesheer” dr. Bodenstaff zijn 25jarig huwelijk. Een aantal sympathisanten had de Gennepse Harmonie naar Uden laten komen om de jubilaris net een serenade te verrassen. Dr. Bodenstaff was hecht verbonden met Gennep, omdat zijn roots daar lagen. Drie generaties Bodenstaff waren daar immers dokter geweest.
Het zilveren bruidspaar was ten zeerste verrast en ontroerd met deze muzikale hulde. Op weg terug naar het station stond de Harmonie nog stil voor de woning van de burgemeester en bracht de eerste burger van Uden ook een klinkende serenade, die deze zeer op prijs stelde.

Harmoniefeest
De Harmonie had jaren daarvóór aa verschillende festivals deelgenomen en de organisatie van dergelijke festiviteiten ervaren. Nu men in 1893 na vier dirigenten in de 80er jaren met directeur W. Ttienekens in rustig vaarwater was gekomen, ging men enthousiast plannen maken voor een groot feest t.g.v. het 75jarig bestaan.
Midden in de voorbereidingen moest men het overlijden van het oudste lid J.W. Buning meemaken. Onderdeel van viering zou de huldiging van hem zijn wegens zijn 60jarig lidmaatschap (1833-1893) Hij was in feite een muzikant van het eerste uur, die de oprichter pastoor Van Alphen nog meer dan 25 jaar had meegemaakt. Met hem werd een levend historieboek gesloten.
Voor een uitgebreid verslag van het feest zie het boekje "Daar is de Harmonie…!" , Gennep 1993.

de harmonie samen met de harmonie van Uedem op de foto op het feestterrein achter hotel van Bergen

de achterzijde van de herinneringsmunt uitgegeven in 1893

Wiel van Dinter

Levensteken

Het verhaal over de Gennepse harmonie in de jaren voor 1900 gaat verder:

Na het bericht van de dood van pastoor-oprichter Theod. van Alphen in de Kantonbode (1860) treffen we het volgend levensteken van de Kerkelijke Harmonie aan in de Nieuwe Rotterdamsche Coutant van 1869, corresponderend met wat we lezen in het schriftelijk verslag van de NBDS-werkgroep uit Rotterdam (1869). De notulist van dit werkcomité benoemt het Gennepse korps (de ‘'Burgerharmonie' '!) opnieuw in 1870 en 1872). Twee jaar later vinden we de Harmonie weer in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Herogenbossche Courant (1874). Zie vorige paragraaf.

Oeffelt
Na 1874 gaan er jaren voorbij alvorens onze zoektocht naar de Harmonie in landelijke en regionale bladen succes heeft. In 1879heeft Oeffelt nog geen muziekkorps. De banden tussen Oeffelt en Gennep vanuit de historie zijn ook nu nog sterk. Vandaar dat de Gennepse Harmonie wordt uitgenodigd de nieuwe pastoor W.H. van Heeswijk luisterrijk in te halen.

De nieuwe zielenherder komt met de trein in Oeffelt aan en wordt door de Harmonie en een Oeffeltse ‘liedertafel' muzikaal; begroet.. Daarna gaat het in optocht door een vlaggend dorp en onder erebogen door naar de kerk. Daar staan de geestelijkheid en het college van B. en W. klaar om de nieuwe pastoor te verwelkomen. De Harmonie en het zangkoor laten zich nog eens horen.

Faam
Het optreden van de Harmonie in Oeffelt levert meteen het bewijs, dat de activiteiten van het Gennepse muziekkorps zich ook buiten het stadje ontplooien. De faam van het gezelschap is in de regio doorgedrongen. Het wordt, zoals in Oeffelt, vaker gevraagd om bijzondere, kerkelijke feesten met hun muziek extra glans te geven.

In Mill
Zo verschijnen de Gennepse muzikanten in 1881 in het Brabantse Mill. Daar verricht de bisschop van Den Bosch Mgr. A. Godschalk op 19 en 20 juni 1881de consecratie van de nieuwe Willibrorduskerk.

Zaterdag de 19 de wordt de bisschop feestelijk ingehaald en musiceert de kerkelijke harmonie van Gennep tijdens de optocht. Daags daarop brengt het gezelschap onder leiding van kapelaan G. Billekens de monseigneur voor de pastorie een serenade. U.et F. zal beide dagen de reis Gennep-Mill v.v. per NBDS-trein gemaakt hebben. De spoorlijn is dan 8 jaar in exploitatie.

Wisseling
In 1882 wordt kapelaan Billekens benoemd tot pastoor in Heijen. Daarmee komt er een eind aan twintig jaar directeurschap van de Harmonie. Het korps moet op zoek naar een nieuwe muzikaal leider. Het bestuur meent die gevonden te hebben in Jan Ex, een ambtenaar in rijksdienst, afkomstig uit Thorn. Dat klinkt veel belovend: een inwoner uit het muziekstadje met twee muziekkorpsen op niveau.
Maar het is geen blijver: een rijksambtenaar kan overgeplaatst worden. Nog in die 80er jaren staat vervolgens een Gennepenaar op de bok: Godfried van Bergen. Een tijdelijke oplossing? Ook hoofdonderwijzer Alois Hilgers wordt genoemd. Al met al een onrustige periode binnen U. et F..

Krant
Vanaf 1883 wordt het wel en wee van de Harmonie in de opgerichte Maas- & Niersbode op de voet gevolgd. Het Gennepse korps vormde een graag geraadpleegde nieuwsbron voor de uitgever en redacteur Pauw Janssen en de lezers van ‘de Gennepse krant'.

Katwijk
Onder dirigent Ex gaat de Harmonie nog de Maas over. Het korps is gevraagd, net als in Mill, de inzegening van de nieuwe Sint Martinuskerk in Katwijk muzikaal te omlijsten (1884). Reis- en verblijfkosten naar/in Katwijk worden vergoed. Hoe de afstand Gennep-Katwijk v.v. te overbruggen? Er wordt een aantal rijtuigen gehuurd die de muzikanten naar de veerpont Mook en terug zullen vervoeren. Aan de Brabantse kant is de loopafstand naar de nieuwe neogotische kerk en pastorie gering.


De Harmonie brengt de bisschop Mgr. Godschalk in optocht naar de kerk en omlijst de ontvangst aldaar met toepasselijke muziek. Na de inzegening en plechtige H. Mis brengt het korps de bisschop nog een muzikale hulde. Dan neemt U. et F. de pont naar de Limburgse kant van de Maas, waar de rijtuigen voor de terugreis naar Gennep gereed staan.

Toertele in de wei langs de Niers

Afgelopen zondag was het weer de 5e editie: een lustrum dus onder in de wei bij de pastorie. Een paar plaatjes

de overzichtsfoto is van Frank, De rest is vanaf de dijk gemaakt toen ik langs kwam.
Autozegening

Vandaag (24 juni) was ook weer de jaarlijkse autozegening bij de Martinuskerk. Het was echt weer "Gennep on wheels" met een lange rij vrachtwagens netjes in een rij vanaf de Martinuskerk, waar pastoor Kessels met de wijwaterkwast (bol) stond te wachten, richting Zandstraat, Spoorstraat, rotonde en verder. Een paar plaatjes.

Fuut

De fuut vind ikzelf toch wel een van de mooiste vogels op de Niers. Een schitterende tekening, een witte borst en een heel aparte kuif. De jongen hebben camouflage-kleuren. De witte buik dient waarschijnlijk om de vissen zo min mogelijk te waarschuwen, want de fuut jaagt onder water op kleine visjes. Hij duikt onder en zwemt dan als een speer onder water op zoek naar die visjes en komt dan soms wel 30m verder boven. De visjes worden boven water met een paar handige bewegingen verorberd of aan de jongen gegeven, die dan heel hard lopen te piepen om gevoerd te worden. Ik was net te laat voor het vastleggen van dat voeren van het jong (helaas).

De "toertelaars" hadden niks in de gaten van die jacht op voedsel achter hun rug op de nabij gelegen Niers.

Opening SumMmertime
Zaterdag 23 juni: de opening van SumMmertime 2018 met de band Mixure Music uit Rijkevoort. En een danseresje van 2jr oud. Bij aanvang nog een beetje frisjes en niet alle tafels bezet, maar naarmate de middag vorderde werd het steeds aangenamer weer en steeds voller.
Op dezelfde zaterdag 23 juni 2018 trad het leerlingenorkest van de harmonie op in de Efteling. En zo te zien met groot enthousiasme

Op vrijdagavond 22 juni deed Matigheid en Genoegen van zich spreken. Toneelhuis LFA in Roermond is provinciale koepelorganisatie voor het amateurtoneel in Limburg. M&G was met haar voorstelling de Miserabelen genomineerd voor 2 prijzen. De prijs voor de meest opvallende vormgeving ging naar Matigheid & Genoegen.

opening Summmertime 2018

opening Summmertime 2018

opening Summmertime 2018

Hoe blaas je een Maasbrug op?

want het Nederlandse Ministerie van Oorlog wenste eerst geen nieuwe Maasbrug, waardoor de spoorlijn van de NBDS bij Gennep onmogelijk zou zijn, maar ging later overstag mits er voldoende verdedigingswerken zouden worden aangelegd. Daar hoorde bij een voorziening om de middelste pijler in geval van bedreiging op te kunnen blazen, waardoor de brug zou bezwijken. Om die reden werden in de middelste pijler van de brug over de Maas 4 mijnkamers aangebracht met kruitkisten. Hieronder zien we de allereerste foto's ooit van Gennep (1871) en wel van de aanleg van de Maasbrug, maar ook de bestektekening voor het maken van die kruitkamers.

De foto's hierboven zijn uit 1871 en tonen de bouw van de Maasbrug tbv de NBDS, de Noord-Brabant-Duitse-Spoormaatschappij, met hoofdkantoor en werkplaatsen in Gennep. Het had nogal wat voeten in aarde voordat de concessie die door notaris van Meukeren uit Rotterdam was aangevraagd werd goedgekeurd door het Ministerie van Oorlog. Daartoe was onder andere de aanleg van mijnkamers in 1 van de pijlers nodig, zodat de brug zonodig opgeblazen kon worden. De NBDS lijn was er trouwens eerder dan de huidige spoorlijn Nijmegen-Venlo. Toen die aangelegd werd moest die met een brug/viaduct over de NBDS lijn en verscheen er een station (in de buurt van steenfabriek Oeffelt) dat toepasselijk kruispunt Beugen heette. Het is overigens ook de reden dat er tussen Oeffelt en Haps een viaduct onder die spoorlijn lag. Die spoorlijn moest namelijk al hoog worden aangelegd om over de NBDS lijn van Gennep naar Boxtel heen te kunnen.
Hierboven de bestek-tekening van de aanleg van de mijnkamers met kruitkisten in de middelste pijler
Samenloop voor hoop € 104.013

Gennep op zijn breedst op een schitterende lokatie, waar meer dan 1000 lopers meegeholpen hebben om dit kolossale bedrag bijeen te brengen. Chapeau. En zelfs de weergoden werkten mee aan het succes. Ik heb zaterdag wat foto's gemaakt. Klik op 1 van onderstaande foto's voor het album.

1869, 1874 een Burger Harmonie?

Na de aanwezigheid van de Harmonie in een archiefstuk van het Hertogdom Limburg (1865) komt een volgend signaal uit… Rotterdam. De komst van de spoorlijn maakt dat ook de harmonie herhaaldelijk in de regionale en de landelijke media genoemd wordt. Het korps duikt ook op in de verslag en van de Rotterdamse werkgroep, die de spoorlijn Boxtel-Kleef/Wesel voorbereidt (de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorwegmaatschappij). De uit te voeren plannen voor deze spoorlijn vanaf Boxtel over Gennep betekenden voor het Niersstadje het binnengaan in een nieuw tijdperk. De Harmonie -in de verslagen van de NBDS steevast ” Burger Harmonie” genoemd- kwam hier voor buitenkerkelijke evenementen in actie.

Belangeloos

Op 12 september 1869 worden de (gemeente)gronden die nodig zijn voor de aanleg van de spoorlijn en het stationscomplex belangeloos overgedragen aan de NBDS en brengt de “burgerharmonie” een serenade bij het diner ter gelegenheid van die grond-overdracht. Het diner was ten huize van wethouder Jan van den Bogaard en werd gevolgd door een muzikale hulde. Verschillende kranten berichtten hierover, zoals hier rechts het NRC.

noot: wethouder Jan van den Bogaard (hij had als meelkoopman relaties in Rotterdam waar hij regelmatig op de beurs kwam. Zodoende kende hij notaris Van Meukeren, die hem uitnodigde lid van de spoorwerkgroep te worden. Aan Vd Bogaard heeft Gennep dus eigenlijk de NBDS te danken.À propos: JvdB bouwde het huis naast he Petershuis in de Niersstraat, nu: lijstenmakerij Berns. Het museumgebouw stond daarvoor aan alle kanten vrij.

Optocht
Het korps gaat volgens een NBDS-notulist op dinsdag 22 maart 1870 voorop in een stoet naar de plek in het uitgezette spoortracé, waar de eerste spade in de grond gestoken zal worden. De Harmonie brengt de genodigden na de symbolische start van de werkzaamheden terug naar het logement W. van Lith op de Zandstraat voor een uitgebreid diner met veel toespraken en toasts.

Eerste steen
De NBDS nodigt de Gennepse Burger Harmonie nogmaals uit, wanneer in 1872 de gouverneur van Limburg Joseph van der Does de Willebois naar Gennep komt om de eerste steen te leggen voor het stationsgebouw. Hij dineert met de spoordirectie en genodigden daarna in het NBDS hoofdbureau aan de (latere) Spoorstraat. In een kiosk gezeten omlijst de Gennepse Harmonie muzikaal de feestmaaltijd.

Muziek en zang
Zeer onlangs kwam in een Bossche
krant een ingezonden stuk over de Gennepse Harmonie aan het daglicht (21.04.1874). Omdat dit stuk bijna 150 jaar ‘ondergedoken' was, volgt het hier in extenso.

Het bedoelde concert vond plaats in de enige gelegenheid die Gennep in 1874 had, namelijk Hotel Verzett in de Niersstraat. De uitvoering op boven bedoelde zaterdagavond was ten bate van de katholieke kerk, die enkele jaren daarvoor was vergroot en voorzien van een nieuwe toren (1869). De liederen werden vertolkt door Gennepse vocalisten en een gast-tenor uit de Rolducse priesteropleiding.
De inzender vindt het blijkbaar vermeldenswaard dat het muziekgezelschap uit ambachtslieden bestaat. Muzikaal leider is die avond de dirigent van de Harmonie kapelaan B(illekens).
Opvallend is dat het concert zaterdagavond plaats vond en het ingezonden stuk maandag daarop al in de krant stond. Gennep had nog geen rijkstelegraaf maar kon vanaf 1873 gebruik maken van de telegraaf van de NBDS. Was A.G.S., de inzender van het Harmoniebericht, een spoorambtenaar, die het stuk zondag via deze telegraaflijn doorzond?

Op de foto links kijken we vanaf de Niersbrug de Niersstraat in. Het 3e gebouw links (het grote gebouw) is het toenmalige hotel Verzett. Tijdens WOII is hotel opgedoekt en omgebouwd tot belastingkantoor. Weer later kwam daar een apotheek. Momenteel zit er een administratie-kantoor met daarboven apartementen. De foto dateert van rond 1900.

Op beide foto's rechts zien we het treinstation van Gennep, boven vanaf de spoorzijde (de fotograaf staat ongeveer op de plek van de huidige rotonde) en onder vanaf de publiekskant. Op de plek van de rails ligt nu ongeveer de Brabantweg. De vrouwen op de foto beneden staan ongeveer thv de plek waar nu een garagebedrijf zit, aan de Brabantweg aan het eind van de Emmastraat.

Wiel van Dinter

Een lintje en chaos

2 filmpjes: hoe voorzitter Mat Rutten benoemd wordt tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en vervolgens het begin van het Proms-concert, waar de harmonie ons 200jr terug in de tijd mee neemt en vervolgens laat zien hoe van chaos harmonie ontstaat, middels uitvoering van het stuk "Prinsjesdag"

Net voor de receptie van de (200jr) jubilerende harmonie wordt voorzitter Mat Rutten benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau
In het jubileumweekend van 8-10 juni 2018 vanwege het 200jr bestaan van de harmonie, wordt op zaterdagavond door de harmonie het 1st night of the Proms concert gegeven. Het concert voert ons eerst terug in de tijd naar 1818 en laat daarna zien hoe uit chaos harmonie ontstaat (middels opvoering van het stuk "Prinsjesdag"

Kindertransporten

Gisteren, 10 juni 2018 is herdacht dat precies 75 jaar geleden de gruwelijke kindertransporten vanuit concentratiekamp Vught via Westerbork naar Sobibor waren, waar allen kinderen en hun moeders bij aankomst direkt vergast werden. Link naar bericht van de NOS. In het boek over de Gennepse joden dat dit najaar wordt uitgebracht, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij dit kindertransport, want er zaten ook Gennepse kinderen (en hun moeders bij).

Op de foto links zien we Selly Andriesse als meest linkse meisje, die nonchalent naast de groteren tegen de etalage van slagerij Noij aan geleund staat. (nu B&B naast de Kroon). Selly woonde 2 deuren verder, op de hoek van de Markt en de Niersstraat.

Op de foto rechts zien we Nannie Kaufman in de tuin van Mooren op de hoek van de Spoorstraat en de Burgemeester Woltersstraat. Links van haar zien we (zittend) Mies Mooren. Uit haar fotoalbum komt deze foto. Mies woont momenteel in een van de flats boven de Aldi. Helemaal links op de foto zien we verder Marietje van Arensbergen, een paar jaar ouder dan Nannie en Mies.

Gewone Gennepse kinderen. Nou ja gewoon; misschien toch niet helemaal, want ze waren Joods. Volgens Marietje en Mies gingen ze echter gewoon, net als alle andere Gennepse meisjes naar de katholieke meisjesschool bij de nonnen. Wellicht hebben ze in 1941 nog tussen de mensen gestaan toen de harmonie een serenade kwam brengen bij moeke van Leeuwen die 100 was geworden. Het was trouwens een van de laatste optredens van de harmonie, want een jaar later hief de harmonie zichzelf op, omdat ze zich niet bij de verplichte Kultuurkamer wilden aansluiten. De harmonie heeft dus 3 jaar niet bestaan, van 1942 tot 1945, maar dat gold voor meer verenigingen en clubs. Gelukkig werden die jaren wel gewoon door geteld, want anders zouden de jubilea van Matigheid en Genoegen en vooral van de harmonie van afgelopen weekend onjuist geweest zijn. En dan hadden we een prachtig weekend gemist. Nannie en Selly hebben het in ieder geval gemist (ik zag Mies Mooren bij 1 van de concerten nog in de tent zitten) en dat is in en intriest en te triest voor woorden.
De hoge hoed

Tijdens het jubileum-weekend van de harmonie vanwege het 200jr bestaan zijn verschillende anekdotes verteld. Maar tegelijkertijd ontstond er een nieuwe anekdote.

Bij aanvang van de Proms werd een processie, aangevoerd door een vaandeldrager en een paar muzikanten, uitgebeeld. Zoals toen de gewoonte was droeg de vaandeldrager van de harmonie een hoge hoed. En zo ook droeg Mat als vaandeldrager bij aanvang van de Proms een hoge hoed, voor een getrouwe nabeelding. Maar die hoed was niet nieuw, want u ziet hem ook op de foto rechts uit 1953, op het hoofd van mijn vader, toen hij op 8 juli 1953 met mijn moeder trouwde. 65 jaar eerder dus; een echt oude hoed. En zo worden dus anekdotes geboren.

De Proms van 2018

een uitgebreid album. Klik op 1 van onderstaande foto's voor het uitgebreide album met maar liefst 149 foto's. De gekleurde verlichting zorgde af en toe voor vreemde kleuren trouwens.

Het swingt de tent uit, en vanavond: PROMS

 

Koninklijke Erepenning voor Kerkelijke harmonie

Uit handen van burgemeester de Koning ontving voorzitter Rutten de Koninklijke Erepenning vanwege de 200e verjaardag van harmonie Unitas et Fidelitas. Een Koninklijke Erepenning voor een Kerkelijke Harmonie.

Het gebeurde allemaal aan het eind van een spetterend optreden van de luchtmachtkapel in een volle feesttent op de Groes in Gennep. Grote animator bij het optreden van de luchtmachtkapel was zangeres Erica Young, die ook morgen, zaterdag 9 juni, bij de 14e Proms van de harmonie in diezelfde feesttent zal optreden. Mag u niet missen. Hieronder nog een paar plaatjes van het concert en wat erna gebeurde.

en morgen dus de Proms en nog meer moois
Generale

Vanavond was de doorloop, ofwel de generale repetitie voor de Proms van aanstaande zaterdag in de grote feesttent op de Groes. De bewoners van de Norbertushof en de Libermanhof waren door de harmonie uitgenodigd om die repetitie bij te wonen, omdat het voor hen toch wat makkelijker is dan de Proms zelf. De gasten werden vergast op vlaai en koffie en consumpties en hadden het zo te zien prima naar hun zin. Hier en nu wat plaatjes van die repetitie, als opmaat naar de proms in het 200e levensjaar van de Gennepse harmonie. U kunt volgens mij nog kaartjes krijgen via de site van de harmonie, waar het hele programma van het aanstaande feestweekend uitgebreid vermeld staat.

Klik op 1 van de foto's voor een korte foto-impressie van de generale.

LINK naar de site 200jr harmonie

Remy-Martin: ditmaal geen cognac maar pils
De harmonie voor het allereerst in beeld

we zijn inmiddels aangeland bij het 26e deel van het verhaal van Wiel van Dinter over de eerste jaren tot 1900 van de dit weekend jubilerende harmonie.

In het 200jarig bestaan van de Harmonie staat hierboven de oudst bekende groepsfoto. Het origineel kreeg auteur dezes uit de nalatenschap van een oom, die in 1922 bij het faillissement van de NBDS zijn geboorteplaats Gennep moest verruilen voor Utrecht. De foto is op een karton gelijmd en had oorspronkelijk een brede omlijsting. Die is er afgeknipt zodat alleen de foto over bleef.

Datering
Het opnamejaar ontbreekt op de foto, maar is voorzichtig geschat 1874. De foto dateert van vóór 1875, omdat in dat jaar de bejaarde geestelijke in de rieten leunstoel, deken J. Bernardussen, overleed. Van de Harmonieleden is helaas niemand meer bij name bekend. De vaandrig op jaren had ons misschien naar nog een vroeger opnamejaar gebracht. Graag zouden we de foto gekoppeld zien aan het jubileumjaar 1868. Maar niets op de foto geeft ons daarvoor een houvast.

De geestelijken
Op de foto zitten in het midden zoals gebruikelijk centraal de twee prominenten. Links de dirigent van de Harmonie, kapelaan Ger. Billekens. Hij was sinds eind 1862 de nieuwe kapelaan in Gennep. Geboren in Sevenum in het zelfde jaar (1833) dat daar de Koninklijke Harmonie “ Unie” werd opgericht! Had hij er in zijn jeugdjaren vóór zijn seminarietijd klarinet gespeeld? Zie dit instrument dat hij op de foto vóór zich op tafel vasthoudt. Speelde hij mee in het korps? Of speelde hij bij de klarinettisten moeilijke passages in muziekstukken voor?
Als president van de Harmonie is ook deken Bernardussen aanwezig. Gezien zijn leeftijd (?) heeft de fotograaf hem geposteerd in een rieten leunstoel ( enne pròst ) aan de tafel. In oktober 1875 zou hij overlijden.

De leden
We tellen 23 muzikanten en de vaandrig of vaandeldrager. Het vaandel heeft feitelijk ten doel het gezelschap muzikanten herkenbaar te maken aan het publiek. Idealistisch is het een blijvend symbool van trouw, eergevoel en eenheid. Muzikanten komen en gaan, het vaandel blijft. Ten slotte vervult het een belangrijke, ceremoniële functie. Vandaar dat in die tijd (1874) de vaandrig zich onderscheidde van de andere korpsleden door het dragen van een hoge hoed.

Van 4 naar 24

De Harmonie “Unitas et Fidelitas” blijkt in die ruim 50 jaar gegroeid van 4 naar 24 leden. (Aantal inwoners van Gennep in 1818 ca. 850, in 1875 ca. 1550). Het zal geen jubileumfoto zijn, want de destijds traditionele lauwerkrans ontbreekt. Vooraan de twee jongelingen van het korps, wat onwennig met hun niet alledaags strikje onder de kin! Verder vallen de twee bebaarde muzikanten op. Iedereen draagt op de linker revers een insigne, en dat is hoogstwaarschijnlijk een harp, als teken van saamhorigheid en muzikaliteit.
Een van de oudere leden in deze groep moet J.W. Buning zijn, die in 1883 gehuldigd werd wegens zijn 50jarig lidmaatschap van de Harmonie!

Locatie
De foto is genomen tegen de achtergevel van Hotel Vezett in de Niersstraat/Kromme Elleboog. Hier was de thuisbasis van het korps. Achter het hotel lag naar de Houtstraat toe een beugelbaan. Tegen de zonnige achtergevel stelden de muzikanten zich op. Uit de gelagkamer werd een tafel met caféstoel voor de dirigent gehaald, en uit de huiskamer een leunstoel voor de deken-president.

Fotograaf
Aan het begin van de beugelbaan staat de fotograaf met zijn platencamera op statief. In Gennep woonde toentertijd nog geen fotograaf. (Lamb. Perolles komt pas in 1886). Kwam een fotograaf op verzoek uit Nijmegen naar Gennep? Op de afgesneden omranding van het origineel zal -zoals gebruikelijk- zijn naam en woonplaats gestaan hebben.

Wiel van Dinter

gelagkamer van hotel Verzett aan de Niersstraat

Harmonie 200 jaar!

2018, dit jaar, bestaat harmonie Unitas et Fidelitas maar liefst 200 jaar en is daarmee een van de alleroudste harmonie-orkesten van heel Nederland. Het jubileum wordt groots gevierd in het weekend van 8-10 juni 2018. En aan het begin van het jaar was er al een grote tentoonstelling over 200 jaar harmonie van Gennep in museum het Petershuis. Op deze pagina toon ik u meer dan 1800 foto's van 200jr harmonie van Gennep, waarvan een gedeelte op die tentoonstelling te zien was. De oudste foto van de harmonie dateert van 1874 en is daarmee ook de oudst bekende Gennepse foto. Daarnaast meer dan 30 films, waarbij het oudste bewegende beeld van de harmonie inmiddels ook al bijna 100jr oud is, want namelijk dateert van 2 januari 1921. En tenslotte treft u hier ook het verhaal aan van de oprichting van de harmonie door pastoor van Alphen in het jaar 1818 en het wedervaren van de harmonie tot ongeveer 1900. Ik begin allereerst met een hele serie foto-albums, waarin 200jr geschiedenis van de harmonie (en van Gennep) te bekijken is. Veel plezier.

het verhaal van de oprichting van de harmonie door pastoor van Alphen, verteld door Wiel van Dinter

200 jaar groepsfoto's

de repetitielokalen door de jaren heen

de laatste 10 jaren 2008-2018 in beeld

bij het 175jr bestaan werd het boekje uitgebracht "daar komt de harmonie"

de jeugd van de harmonie en oa de voorspeeldagen

drumbands en orkesten: in de loop van de jaren heeft de harmonie allerlei bands en orkesten voortgebracht, zoals de hofkapel, UFO en Herriemanie en Vrijheid en Broederschap (deze staan ook apart): een bloemlezing

een verzameling allerlei met historische beelden, een ledenlijst, maar ook een actie voor de armen van Gennep

130jr bestaan in 1948: feestgids

1993: 175jr bestaan

1958: feestgids 140jr bestaan

de gedenkmunten en -kransen door de jaren heen

het kasboek direkt na de oorlog

serenades

de tentoonstelling in 2018 in het Petershuis

Vrijheid en Broederschap

Link naar pagina met maar liefst 31 films

Ruimteschepen in Gennep

Do kwam afgelopen week terug uit Engeland en vloog op Düsseldorf, waarbij ze bij heldere hemel Gennep passeerde

2 gebouwen waren zeer duidelijk te herkennen van grote hoogte. Op de eerste plaats natuurlijk de loods van Arvato, die zo'n 56000m2 groot is (dat is zo'n 8 aaneengesloten voetbalvelden). Maar ook de nieuwbouw van de Lidl is duidelijk te herkennen met zijn witte dak. Het lijkt wel een ruimteschip. Dat wit zal nog wel verdwijnen omdat er zonnepanelen op geplaatst worden, maar vanwege de grootte zal het altijd terug te vinden blijven.

Henk heeft begin vorige maand beide gebouwen uit de lucht gefotografeerd, zodat goed te zien is hoe groot die gebouwen zijn. Het Arvato gebouw is ontzettend veel groter, maar staat dan tenminste op een daarvoor ingericht industrieterrein, maar het Lidl gebouw staat midden in Gennep. Als ik het zie dan vraag ik me af of een dergelijk gebouw eigenlijk ook niet op een industrieterrein thuis hoort.

Ook vanaf het Europaplein ziet het eruit als een grote loods, zonder dat de architekt veel moeite gedaan heeft om wat differentiatie aan te brengen of om het gebouw wat minder massaal te doen lijken. Maar blijkbaar vinden gemeente en welstandscommissie dit passen.

Het lijkt trouwens alsof u zich niet meer aan bestemmingsplannen hoeft te houden. Tenminste gezien de (goedgekeurde) plannen voor de bouw van een galerijflat aan de ZO Wal (parkeren op begane grond met daarboven 2 flats). Volgens het bestemmingsplan (en ook de visie kern Gennep) mag dat helemaal niet. Kom ik misschien nog wel eens op terug, want die plannen en het oordeel van de gemeente en vooral het belsuit en argumentatie van de commissie van bezwaar zijn toch wel heel opmerkelijk (en zwaar ten nadelen van de er achter liggende huizen aan de Molenstraat. Dag privacy en dag zonlicht. Ik denk dat de gang naar de rechter wel het minste is)

de Lidl van voren
zo zag het er een paar jaar geleden nog uit
zag afgelopen week dit bestelbusje in Gennep dat wel speciaal gemaakt lijkt te zijn voor onze "Romein" die nogal wat bijdragen aan deze website geleverd heeft.
en afgelopen zondag was het de 3e editie van "wijn op het plein". Helemaal geluk met het weer hadden ze niet. Anders hadden ze ongetwijfeld weer met de benen buit (de hekken) gehangen. Alhoewel de komst van de kar met de (dames)kampioenen van Vitesse voor extra aanwas zorgde.
foto uit 2005
en ook in 2005: de Pottenhoek
1974 Gennep centrum
1974: de foto is niet denderend, maar duidelijk is de Zo garage te zien en het in aanbouw zijnde hoogspannings-station aan de Brabantweg.
1974 Gennep midden
1974: de vogelbuurt. De Roofvogelbuurt moet nog gebouwd worden
1974: papieropslag Page en Janssen pers met links daarvan de hallen van Heijnen Transport. Niet zo heel lang geleden zijn die hallen nog in het nieuws geweest als opslagruimte van kunst en oorlogstuig van een ouder Genneps echtpaar
1974 Gennep Zuid: er kan nog het een en ander gebouwd worden

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!