Generale

Vanavond was de doorloop, ofwel de generale repetitie voor de Proms van aanstaande zaterdag in de grote feesttent op de Groes. De bewoners van de Norbertushof en de Libermanhof waren door de harmonie uitgenodigd om die repetitie bij te wonen, omdat het voor hen toch wat makkelijker is dan de Proms zelf. De gasten werden vergast op vlaai en koffie en consumpties en hadden het zo te zien prima naar hun zin. Hier en nu wat plaatjes van die repetitie, als opmaat naar de proms in het 200e levensjaar van de Gennepse harmonie. U kunt volgens mij nog kaartjes krijgen via de site van de harmonie, waar het hele programma van het aanstaande feestweekend uitgebreid vermeld staat.

Klik op 1 van de foto's voor een korte foto-impressie van de generale.

LINK naar de site 200jr harmonie

Remy-Martin: ditmaal geen cognac maar pils
De harmonie voor het allereerst in beeld

we zijn inmiddels aangeland bij het 26e deel van het verhaal van Wiel van Dinter over de eerste jaren tot 1900 van de dit weekend jubilerende harmonie.

In het 200jarig bestaan van de Harmonie staat hierboven de oudst bekende groepsfoto. Het origineel kreeg auteur dezes uit de nalatenschap van een oom, die in 1922 bij het faillissement van de NBDS zijn geboorteplaats Gennep moest verruilen voor Utrecht. De foto is op een karton gelijmd en had oorspronkelijk een brede omlijsting. Die is er afgeknipt zodat alleen de foto over bleef.

Datering
Het opnamejaar ontbreekt op de foto, maar is voorzichtig geschat 1874. De foto dateert van vóór 1875, omdat in dat jaar de bejaarde geestelijke in de rieten leunstoel, deken J. Bernardussen, overleed. Van de Harmonieleden is helaas niemand meer bij name bekend. De vaandrig op jaren had ons misschien naar nog een vroeger opnamejaar gebracht. Graag zouden we de foto gekoppeld zien aan het jubileumjaar 1868. Maar niets op de foto geeft ons daarvoor een houvast.

De geestelijken
Op de foto zitten in het midden zoals gebruikelijk centraal de twee prominenten. Links de dirigent van de Harmonie, kapelaan Ger. Billekens. Hij was sinds eind 1862 de nieuwe kapelaan in Gennep. Geboren in Sevenum in het zelfde jaar (1833) dat daar de Koninklijke Harmonie “ Unie” werd opgericht! Had hij er in zijn jeugdjaren vóór zijn seminarietijd klarinet gespeeld? Zie dit instrument dat hij op de foto vóór zich op tafel vasthoudt. Speelde hij mee in het korps? Of speelde hij bij de klarinettisten moeilijke passages in muziekstukken voor?
Als president van de Harmonie is ook deken Bernardussen aanwezig. Gezien zijn leeftijd (?) heeft de fotograaf hem geposteerd in een rieten leunstoel ( enne pròst ) aan de tafel. In oktober 1875 zou hij overlijden.

De leden
We tellen 23 muzikanten en de vaandrig of vaandeldrager. Het vaandel heeft feitelijk ten doel het gezelschap muzikanten herkenbaar te maken aan het publiek. Idealistisch is het een blijvend symbool van trouw, eergevoel en eenheid. Muzikanten komen en gaan, het vaandel blijft. Ten slotte vervult het een belangrijke, ceremoniële functie. Vandaar dat in die tijd (1874) de vaandrig zich onderscheidde van de andere korpsleden door het dragen van een hoge hoed.

Van 4 naar 24

De Harmonie “Unitas et Fidelitas” blijkt in die ruim 50 jaar gegroeid van 4 naar 24 leden. (Aantal inwoners van Gennep in 1818 ca. 850, in 1875 ca. 1550). Het zal geen jubileumfoto zijn, want de destijds traditionele lauwerkrans ontbreekt. Vooraan de twee jongelingen van het korps, wat onwennig met hun niet alledaags strikje onder de kin! Verder vallen de twee bebaarde muzikanten op. Iedereen draagt op de linker revers een insigne, en dat is hoogstwaarschijnlijk een harp, als teken van saamhorigheid en muzikaliteit.
Een van de oudere leden in deze groep moet J.W. Buning zijn, die in 1883 gehuldigd werd wegens zijn 50jarig lidmaatschap van de Harmonie!

Locatie
De foto is genomen tegen de achtergevel van Hotel Vezett in de Niersstraat/Kromme Elleboog. Hier was de thuisbasis van het korps. Achter het hotel lag naar de Houtstraat toe een beugelbaan. Tegen de zonnige achtergevel stelden de muzikanten zich op. Uit de gelagkamer werd een tafel met caféstoel voor de dirigent gehaald, en uit de huiskamer een leunstoel voor de deken-president.

Fotograaf
Aan het begin van de beugelbaan staat de fotograaf met zijn platencamera op statief. In Gennep woonde toentertijd nog geen fotograaf. (Lamb. Perolles komt pas in 1886). Kwam een fotograaf op verzoek uit Nijmegen naar Gennep? Op de afgesneden omranding van het origineel zal -zoals gebruikelijk- zijn naam en woonplaats gestaan hebben.

Wiel van Dinter

gelagkamer van hotel Verzett aan de Niersstraat

Harmonie 200 jaar!

2018, dit jaar, bestaat harmonie Unitas et Fidelitas maar liefst 200 jaar en is daarmee een van de alleroudste harmonie-orkesten van heel Nederland. Het jubileum wordt groots gevierd in het weekend van 8-10 juni 2018. En aan het begin van het jaar was er al een grote tentoonstelling over 200 jaar harmonie van Gennep in museum het Petershuis. Op deze pagina toon ik u meer dan 1800 foto's van 200jr harmonie van Gennep, waarvan een gedeelte op die tentoonstelling te zien was. De oudste foto van de harmonie dateert van 1874 en is daarmee ook de oudst bekende Gennepse foto. Daarnaast meer dan 30 films, waarbij het oudste bewegende beeld van de harmonie inmiddels ook al bijna 100jr oud is, want namelijk dateert van 2 januari 1921. En tenslotte treft u hier ook het verhaal aan van de oprichting van de harmonie door pastoor van Alphen in het jaar 1818 en het wedervaren van de harmonie tot ongeveer 1900. Ik begin allereerst met een hele serie foto-albums, waarin 200jr geschiedenis van de harmonie (en van Gennep) te bekijken is. Veel plezier.

het verhaal van de oprichting van de harmonie door pastoor van Alphen, verteld door Wiel van Dinter

200 jaar groepsfoto's

de repetitielokalen door de jaren heen

de laatste 10 jaren 2008-2018 in beeld

bij het 175jr bestaan werd het boekje uitgebracht "daar komt de harmonie"

de jeugd van de harmonie en oa de voorspeeldagen

drumbands en orkesten: in de loop van de jaren heeft de harmonie allerlei bands en orkesten voortgebracht, zoals de hofkapel, UFO en Herriemanie en Vrijheid en Broederschap (deze staan ook apart): een bloemlezing

een verzameling allerlei met historische beelden, een ledenlijst, maar ook een actie voor de armen van Gennep

130jr bestaan in 1948: feestgids

1993: 175jr bestaan

1958: feestgids 140jr bestaan

de gedenkmunten en -kransen door de jaren heen

het kasboek direkt na de oorlog

serenades

de tentoonstelling in 2018 in het Petershuis

Vrijheid en Broederschap

Link naar pagina met maar liefst 31 films

Ruimteschepen in Gennep

Do kwam afgelopen week terug uit Engeland en vloog op Düsseldorf, waarbij ze bij heldere hemel Gennep passeerde

2 gebouwen waren zeer duidelijk te herkennen van grote hoogte. Op de eerste plaats natuurlijk de loods van Arvato, die zo'n 56000m2 groot is (dat is zo'n 8 aaneengesloten voetbalvelden). Maar ook de nieuwbouw van de Lidl is duidelijk te herkennen met zijn witte dak. Het lijkt wel een ruimteschip. Dat wit zal nog wel verdwijnen omdat er zonnepanelen op geplaatst worden, maar vanwege de grootte zal het altijd terug te vinden blijven.

Henk heeft begin vorige maand beide gebouwen uit de lucht gefotografeerd, zodat goed te zien is hoe groot die gebouwen zijn. Het Arvato gebouw is ontzettend veel groter, maar staat dan tenminste op een daarvoor ingericht industrieterrein, maar het Lidl gebouw staat midden in Gennep. Als ik het zie dan vraag ik me af of een dergelijk gebouw eigenlijk ook niet op een industrieterrein thuis hoort.

Ook vanaf het Europaplein ziet het eruit als een grote loods, zonder dat de architekt veel moeite gedaan heeft om wat differentiatie aan te brengen of om het gebouw wat minder massaal te doen lijken. Maar blijkbaar vinden gemeente en welstandscommissie dit passen.

Het lijkt trouwens alsof u zich niet meer aan bestemmingsplannen hoeft te houden. Tenminste gezien de (goedgekeurde) plannen voor de bouw van een galerijflat aan de ZO Wal (parkeren op begane grond met daarboven 2 flats). Volgens het bestemmingsplan (en ook de visie kern Gennep) mag dat helemaal niet. Kom ik misschien nog wel eens op terug, want die plannen en het oordeel van de gemeente en vooral het belsuit en argumentatie van de commissie van bezwaar zijn toch wel heel opmerkelijk (en zwaar ten nadelen van de er achter liggende huizen aan de Molenstraat. Dag privacy en dag zonlicht. Ik denk dat de gang naar de rechter wel het minste is)

de Lidl van voren
zo zag het er een paar jaar geleden nog uit
zag afgelopen week dit bestelbusje in Gennep dat wel speciaal gemaakt lijkt te zijn voor onze "Romein" die nogal wat bijdragen aan deze website geleverd heeft.
en afgelopen zondag was het de 3e editie van "wijn op het plein". Helemaal geluk met het weer hadden ze niet. Anders hadden ze ongetwijfeld weer met de benen buit (de hekken) gehangen. Alhoewel de komst van de kar met de (dames)kampioenen van Vitesse voor extra aanwas zorgde.
foto uit 2005
en ook in 2005: de Pottenhoek
1974 Gennep centrum
1974: de foto is niet denderend, maar duidelijk is de Zo garage te zien en het in aanbouw zijnde hoogspannings-station aan de Brabantweg.
1974 Gennep midden
1974: de vogelbuurt. De Roofvogelbuurt moet nog gebouwd worden
1974: papieropslag Page en Janssen pers
1974 Gennep Zuid: er kan nog het een en ander gebouwd worden

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!