De winter nadert

De 11e van de 11e. Het carnavals-seizoen is in Maastricht al geopend. Ze hebben geluk met het weer, want het zonnetje schijnt. Het wordt al met al wel een stuk killer. Dus jassen aan naar de Martinusoptocht en naar de opening van het carnavals-seizoen in Gennep. Met het zonnetje erbij levert Gennep wel mooie plaatjes.

Flamingo's

U heeft nog de foto's van Flamingo's van za 10 november te goed. Zowel de dames (3-2) als de heren (3-1) wonnen, waarbij ik me wel afvroeg waarom de heren die set af gaven.

Wilt u het hele album bekijken, klik dan op de volgende foto:

Tijdloos

Ik vroeg me af of Sjang en Mieke soms een nieuwe juwelencollectie in de aanbieding hadden met de naam "tijdloos". Zou wel een toepasselijke naam zijn voor sieraden. Kijk maar eens goed op de foto van de buitenkant van hun winkel.

Overigens is ook te zien hoe kolossaal al die nieuwbouw is tov de oorspronkelijke bebouwing van Gennep. Het ziet er wat betreft het verkeer ook allemaal wat chaotisch uit thv de Zandpoort. Ben benieuwd hoe dat straks wordt als de auto's die plek moeten gaan delen met voetgangers en fietsers. Enfin, straks volleybalt Flamingo's weer thuis en morgen is het Martinusoptocht, in zuid dit keer. Ze vertrekken vanaf de Ratel. Het vuur zal dus wel ofwel op het Pagepark ofwel op de Heijkuul zijn. Morgen is het ook de 11e van de 11e en opent Bombakkes het carnavals-seizoen. Eerst een mis in de Martinuskerk en daarna de echte opening op de Markt. Weer met kanonschoten dit jaar. De vergunning is verleend door de gemeente..

En volgende week arriveert Sint weer in Nederland en dus ook in Gennep. Ik heb begrepen dat de aankomst dit keer niet op de loswal is, maar in het Nierspark. Hopelijk weet sinterklaas deze snelst stromende rivier van Nederland (dat schijnt de Niers te zijn) te bedwingen en veilig aan land te komen. Hij zal waarschijnlijk wel een ander vaartuig moeten gebruiken dan normaal.

Volley in 1974

Met dank aan Rita Roelofs-Noij wat plaatjes uit 1974. Recreanten-volleybal op de Groes, georganiseerd door Flamingo's (foto's worden ook toegevoegd aan het album van de Flamingo's)

Familie Noij langs de lijn: o.a. Rita, Jeu, Sjaak, Betsie, Jannie, Hettie (met twee dochtertjes) Gerrit Noij, Truus Noij-Simons, Corrie en Ger.

Op de voorgrond  familieleden:

Corrie, Marietje Noij-Megens, Nol, Jannie en Rita. Met twee kinderen van Rita en een nichtje.

RiJaHeBeCoLe (Rita, Jannie, Hettie, Betsie, Corrie en Lenie Noij)

Kinderen mogen in Gennep niet op straat spelen

Regelmatig val ik van de ene verbazing in de andere. Na de uitspraak van de VVD dat amateurkunst in Gennep blijkbaar amateuristisch genoemd moet worden kreeg ik nu weer een reactie-schrijven van de gemeente onder ogen over verkeersveiligheid van kinderen die op straat spelen. De volgende zinsnede komt letterlijk uit de reactie van 7 november van de gemeente:

" U geeft aan dat kinderen niet op straat kunnen spelen en fietsen. Het lijkt ons ook niet wenselijk dat kinderen op straat spelen. Straten worden ingericht voor het verkeer en niet voor spelende kinderen."

Dus, nu weet u het, kinderen mogen in Gennep niet op de rijbaan spelen en zelfs niet op de stoep, want die maakt onderdeel uit van de straat. Aangezien ook woonerven vaak gewoon straten zijn, mogen ze ook daar niet spelen klaarblijkelijk. Het ontgaat de gemeente blijkbaar dat ook die (kleine) kinderen gewoon verkeersdeelnemers zijn en juist bescherming behoeven omdat ze meer dan volwassenen kwetsbaar zijn. In plaats van dit soort onzinverhalen als antwoord te geven op vragen van burgers kan de gemeente beter de dialoog aan gaan met diezelfde burgers.

Overigens gaat het in dezelfde brief ook over de van Rijssenbeeklaan waar vaak te hard gereden wordt. Daarover schrijft onze gemeente: " Deze straat is geen eigendom van de gemeente Gennep maar van de projectontwikkelaar Van Wijnen. " Alsof dat zou betekenen dat de gemeente niet naar verkeersveiligheid zou behoeven te kijken. De van Rijssenbeeklaan is voor alle verkeer vrij toegankelijk en valt daarmee onder het regiem van de wegenverkeerswet. Het college van B&W is de enige instantie die verkeersbesluiten dienaangaande kan en mag nemen. Ook hier geldt weer dat de burger door de gemeente gewoon het bos in gestuurd wordt.

Jan Linders Plein

Een tijdje geleden noemde ik het parkeerplein voor het bolwerk en de nieuwe Jan Linders. Ik kreeg nu van een bezoeker de tekeningen hoe het er echt uit komt te zien en dat is toch een stukje anders dan in de oorspronkelijke plannen. Het lijkt een groot leeg plein te worden (afgezien van de auto's dan), want op het plein zelf zijn geen bomen gepland. Wel moeten dus 25 eiken, 2 berken en 1 plataan worden gekapt volgens de mededelingen van de gemeente. (link naar de mededeling). Dat geldt eveneens voor alle struiken die er staan. Hiertegen kunt u nog bezwaar maken tot 21 november. Het aantal parkeerplaatsen is wel gelijk gebleven, 150 stuks. Zo te zien wordt het plein beklinkerd. Dat zal dan dus behoorlijk rammelen met die winkelkarretjes. mmmm. Wel wordt de poort naar de Groes en wordt de evenementenkast terug geplaatst, zodat de Groes waarschijnlijk ook in de toekomst nog daarvoor gedacht blijft. Ik ben eigenlijk voorstander om dit plein maar Jan Lindersplein te noemen en de Zandpoort gewoon de Zandpoort te (blijven) noemen, want zo heet het daar al eeuwen. Ook vind ik overigens dat dit soort tekeningen en foto's gewoon (en gemakkelijk) op de gemeente-site te vinden zouden moeten zijn. Maar dergelijke openheid staat volgens mij haaks op het huidige gevoerde beleid want de onderliggende stukken worden minder en minder toegankelijk gemaakt, zoals bv tav besluiten van B&W. Een trieste ontwikkeling voor de openheid en burger-participatie.

Plattegrond parkeerterrein
Plattegrond ingepland in luchtfoto
Natte voeten in 1926

de foto is afkomstig van Tonny Wilbers en laat het hoogwater van 1926 zien en hoe het er toen voor stond thv de huidige viswinkel. De foto wordt natuurlijk ook toegevoegd aan het album "Gennep en het water" Ik voeg deze foto toe, omdat de kwaliteit van de scan nu een stuk beter is.

VVD Gennep: "amateuristisch"

Bepaaldelijk amateuristisch was mijn oordeel na het lezen van een stuk op de website van de Gennepse VVD. De lokale VVD stelt: " De VVD is daarom ook trots op het voortouw dat Cultureel Podium Roepaen neemt. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor jaarlijks afgebouwd en de eigen bijdrage stijgt door toekomstbestendige keuzes van het cultureel ondernemerschap"...... en vervolgt dan " Helaas is bij andere culturele instellingen nauwelijks sprake van ondernemerschap. Jaarlijks wordt dezelfde gemeentelijke bijdrage gegeven, zo niet verhoogd. De VVD is van mening dat er een einde moet komen aan dit beleid. Een besparing van €21.000 op het budget van Kunst en €90.000 op het budget van amateuristische kunstbeoefening draagt bij om de verhoudingen tussen overheidssubsidie en eigen bijdrage weer in evenwicht te brengen!". Tja daar kunnen Meander en de koren, fanfares en harmonie het mee doen..."amateuristisch" (blijkbaar in tegenstelling tot de professionals van de Roepaen). Wat een waarde-oordeel meent de lokale VVD hier te mogen geven. Niet amateur-kunstbeoefening maar een amateuristische kunst-beoefening.

Je broek zou er van afzakken. Al in 2007 schrijft de gemeente in de programmabegroting voor 2008: " De raad heeft middelen voor de programmering van het cultureel podium beschikbaar gesteld tot en met het jaar 2007. Verder heeft de raad uitgesproken dat het cultureel podium na 2007 wordt geacht zelfstandig zijn bestaansrecht te hebben bewezen." Het verhaal van de VVD is dan ook klinkklare nonsens, want wat de VVD anno 2012 beschrijft is hetzelfde als de situatie in 2007, 5 jaar later. En daarna nog heeft de Roepaen nog meer subsidie van de gemeente gekregen dan de Gennepse harmonie in de komende 100 jaar (!!!) van de gemeente gaat ontvangen (in euros 2012). 5jr geleden zou de subsidie aan de Roepaen al afgebouwd worden maar nog steeds gaan er bakken met geld naar toe itt de lokale verenigingen. En om dan ook nog eens neergezet te worden als "amateuristisch" is op zijn best amateuristisch van de zijde van de VVD te noemen. De Gennepse VVD heeft daarnaast blijkbaar ook niet in de gaten dat instellingen zoals de harmonie belangrijk zijn voor de jeugd (de VVD is bv blijkbaar niet naar de Proms geweest) en ook belangrijk zijn voor Gennep, of dat nu om Sinterklaas in te halen, serenades te geven of voor kaarsjesavond. Sorry, ik weet dat dit een foto-galerij is, maar dit moest me toch van het hart. Wat een minkukels!! Volgens mij kan bv de Gennepse harmonie beter verkassen naar Boxmeer, Cuijk, Nijmegen of willekeurig andere plaats, want nergens krijgen ze zo weinig subsidie als juist in Gennep. Doe dáár maar eens wat aan VVD Gennep!

Geslaagde nivelleringsactie VVD

Vandaag publiceerde TNS-NIPO een nieuwe peiling over de zetelverdeling nà het regeringsakkoord van VVD en PvdA

Genneps aardewerk

Genneps aardewerk of keramiek dateert al van honderden jaren geleden. We hebben er bv de naam pottenhoek aan te danken en ook bij diverse opgravingen binnen de oude stadsmuren of wallen zijn diverse zaken gevonden inclusief eeuwenoude resten van ovens. Die eeuwenoude traditie is meer recentelijk voortgezet in Ottersum en Milsbeek. Daarom ontwikkelt de gemeente het thema Gennep keramiekstad. En het Petershuis besteedt meer en meer aandacht aan dit stuk Genneps verleden. Het Petershuis is een actie begonnen voor de verbouw en verbetering van het Petershuis dat meer aandacht aan het Gennepse verleden en de Gennepse cultuurhistorie besteed kan worden. Ze doen dat ondermeer met een actie met (modern) Genneps keramiek.

U kunt een van beide plaquettes (de borden links) ofwel de tegeltjes rechts verkrijgen door te doneren aan de actie. Hoe eea in zijn werk gaat is beschreven in een word-dokument van de hand van Han Albers. Beschrijving actie Petershuis.

Spekman: "Nivelleringsfeest"

Veel commotie deze dagen over de zorgpremie en veel mensen maken zich ongerust. De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, spreekt van een "nivelleringsfeestje" en gedraagt zich een beetje als een olifant in een porceleinkast, want om nu van een feestje te spreken als zovelen zich ernstig ongerust maken? Het gaat weliswaar neit over Gennep, maar ik kon het niet laten..

En dan willen ze ook nog eens op grote schaal gaan herindelen. Gemeentes zouden tenminste zo'n 100.000 inwoners moeten hebben. Dat wordt nog wat in het Noord-Limburgse. En ik vraag me ook af of ze het onderzoek van de Universiteit van Groningen niet gezien hebben, waaruit blijkt dat de kosten na herindeling groter zijn dan voor de herindeling. Onderzoeksrapport Groningen . Ik kom er in de toekomst vast nog eens op terug.

Flamingo's: de midden-aanval

Volley

Ben gister in PicaMare even wezen kijken bij het volley van mijn nichtje (dames 2) en neefje (heren 1). De dames verloren en de heren wonnen met 3-1.

Dag bomen

25 eiken, 2 berken en 1 plataan worden gekapt volgens de mededelingen van de gemeente. (link naar de mededeling). Dat is op de Groes. Eiken en berken kent waarschijnlijk iedereen. Platanen staan in groot aantal langs de ZO Wal, respectievelijk Niersweg.

De bomen (foto rechts) moeten wijken voor het nieuwe grote parkeerterrein, waar zo'n 150 auto's moeten kunnen parkeren. Daarvoor wordt een hoek van de Groes afgesnoept en moeten de bomen die er staan wijken.

De harmonie, die in de kelder onder het bolwerk komt te zitten met haar repetitie-ruimte, kan in ieder geval goed vooruit, want het parkeerterrein staat een grote aanwas van leden toe richting het 200 jarig bestaan van de harmonie in 2018. Het zou echter kunnen zijn dat de repetitieruimte zelf dan niet groot genoeg meer is... ;-)

Ik ben benieuwd hoe de volleybalfeesten het komend jaar worden opgelost en waar de feesttent wordt geplaatst. Ik neem aan op de Groes zelf, maar dat zullen we nog wel horen.

"hoog" bezoek. Nebuvast komt van het uitzicht genieten.
Maar het blijft een (belachelijk) hoog gebouw voor zo dicht bij de oude kern
zicht vanuit het Europaplein (naast de huisartsenpraktijk). De toch niet kleine huizen aan de Brugstraat worden huisjes
Brugstraat. Ze zijn het dek van het dak aan het storten.
In de Spoorstraat is het zicht ook veranderd.
Over een jaar kan ik een nieuwe foto maken (als ze tenminste in december kunnen beginnen met de bouw)
Rutten, de ING en Jetten-van Dijk
Deze boom bij Maria Goretti trekt er zich niets van aan, maar blijft gewoon mooi staan wezen.
De tweede klas van 1968
Theo Ermen zorgde voor aanvullingen van de namen van de tweede klas uit 1968 van de St Martinusschool
Gennepse mensen

Ik heb weer aanvullingen voor de albums Gennepse mensen. Ditmaal van Tonny Wilbers en Jack Knops. De foto's zijn ook toegevoegd aan het 7e webalbum met Gennepse mensen: (LINK)

De Sint op bezoek in het Norbertusgesticht in 1954. We zien oa burgemeester Gilissen met zijn vrouw en zoon Loek. De zwarte pieten heten Tonny Wilbers en Gerard Liebers. De Sint vind u misschien wel op burgemeester Gilissen lijken. Dat zou kunnen. De foto's zijn afkomstig van Tonny Wilbers
De foto's hierboven zijn afkomstig van Jack Knops en zijn uit 1967. De Dr Nolensstraat werd toen voor de eerste keer verhard. Jack figureert zelf op de foto's
Ook de 3 foto's hierboven zzijn van Jack Knops. De 1e 2 zijn de typische kermisfoto's zoals de meeste Gennepenaren die moeten hebben. De middelste foto is nog van voor de verharding van het Europaplein. Op de achtergrond zien we de bakkerij van van Bergen (nu Novita). Op de rechter foto haalt de vader van Jack stunts uit op de moterfiets. Het lijkt op de Picardie te zijn thv het Groene Kruisgebouw.
1926
De foto links is afkomstig van Tonny Wilbers en dateert van 1926, de beroemde-beruchte overstroming. U kunt zien tot hoe ver het water kwam. Er staan al foto´s van deze ramp in het album over Gennep en het water (link). Hieronder 2 van deze foto´s. Links een zeldzame luchtfoto uit die tijd en rechts thv de kruising Zandstraat Brugstraat, waar vroeger het pand van van Sambeek stond en meer recentelijk (tot vandaag) de ING Bank.
Ballet in Gennep

1968: Nieuwe klassefoto

Deze foto komt van Eddy Smits. Het is de 2e klas van 1968 van de Sint Martinusschool.

Eddy schrijft: " Hoewel ik zelf in deze klas gezeten heb weet ik helaas niet zoveel namen; de gezichten herken ik nog wel. Lastige is dat we niet mooi op rij staan maar sommigen beetje verborgen achter anderen. 
Onderste rij van links naar rechts: - - Eddy Smits - Piet Brouwers - Pim Derks Mark Hesen - -
Middelste rij: - - Bart Akkersdijk - - - - - - - en de laatste twee Anton Kets en Jan Vloet
Bovenste rij: ..Mickers? - Peter Cuypers - Henk Schoenmakers- - - - - - en de rest weet ik niet.
Oeps waar blijft de tijd, maar ja we zijn inmiddels 44 jaar later
." Foto met de namen eronder

Wie kan helpen met de andere namen? De foto is natuurlijk ook toegevoegd aan het webalbum van de St Martinusschool

Herfst

Gister, zondag, was het mooi weer. En Allerzielen werd gevierd, zodat de gang naar het kerkhof gemaakt moest worden, waar naast de gebruikelijke zaken, ook veel paddestoelen te bewonderen waren. Wel passend trouwens. Mijn moeder ligt alweer 32 jaar in zuid. Wat vliegt de tijd. De bladeren gaan nu snel en het is vaak hopen dat er onder die berg bladeren geen hondedrol verscholen ligt. Wat plaatjes van afgelopen weekend. En daarbij natuurlijk ook van het slopen en het bouwen. Nu het Bolwerk op hoogte begint te komen, vraag ik mij af of kolossus geen betere naam zou zijn. Als je het geveltje ziet met daarachter het Bolwerk, of vanaf het Europaplein of vanaf de Steendalerstraat, dan is het in ieder geval duidelijk dat Gennep het oude (kleinschalige) Gennep meer is. En straks dus met een Runshop-plaza met daaromheen diverse kolossale gebouwen op de rand van het oude stadje tot zelfs op de oude gracht. Tja. O ja: ik heb al dat materiaal van de Proms maar op een aparte pagina gezet (en dus een special gemaakt). Is waarschijnlijk handiger. Dat de tijd vliegt zullen ze aan de heijenseweg ook wel gedacht hebben, 50jr bruiloft. En ook de Floriade is voorbij gevlogen. Wat fladderende resten resteren. De afrekening moet nog volgen.

de Proms-pagina

Vogels in de tuin

de koolmees en de vlaamse gaai ken ik wel, maar de vogel rechts? Inmiddels heb ik verschillende reacties gekregen, waarvoor mijn dank. De vogel rechts is de grote bonte specht.

en vanavond natuurlijk naar de Proms in PicaMare (kan morgen trouwens ook nog)

Forever Young

dat wilt u niet missen, de Proms van 2012 welke aanstaand weekend, vrijdag en zaterdag in PicaMare te bekijken is. En zeg nu zelf: "forever young", wie wil dat niet zijn en beleven. Ik was vanavond op de generale repetitie en de stemming was er al. Kaartjes (€ 12 voor volwassenen en daarnaast € 6 voor de jeugd als speciaal tarief) zijn te verkrijgen bij Verhasselt mannenmode (die hebben toevallig ook nog eens tot 40% korting op hun eigen spullen) of bij de leden van de harmonie. U kunt ook een mailtje sturen naar info@harmoniegennep.nl.

Wie weet, tot aankomend weekend in PicaMare

Poster voor de Proms 2012

Vogels kunnen vliegen

Hordes vogels bij ons in de tuin. Diverse soorten vinken, mussen, koolmezen, roodborstjes, duiven, kraaien, vlaamse gaaien en nu zelfs zanglijsters. Onderstaande foto's heb ik vanmiddag vanuit de keuken gemaakt.

Vogels kunnen natuurlijk vliegen, maar mensen niet. Ik hoop dan maar ook dat de bouwvakkers bij het Bolwerk en de sloop bij Centraal zich goed vasthouden.

In de voetsporen van Hildegard Andriesse

Op zaterdag 20 oktober 2012 heb ik met mijn zoon Frans een bezoek gebracht aan Auschwitz, een uur rijden vanaf de Poolse stad Krakow (een schitterende stad trouwens en zeer het bezoeken waard, maar dat terzijde). We hebben een bezoek gebracht aan de kampen Auschwitz 1 (het hoofdkamp) en Auschwitz 2, ofwel Auschwitz-Birkenau, het grote vernietigingskamp. Alhoewel de meeste Gennepse joden vermoord zijn in het meer oostelijk gelegen Sobibor zijn ook in Auschwitz Gennepenaren vergast. Op de site www.joodsmonument.nl kan men op Gennep selecteren en krijgt men een overzicht van de Gennepse slachtoffers (geboren of woonachtig in Gennep). Ik heb die lijst op een excel-file gekopieerd. (excel-file met Gennepse slachtoffers). Ook Hildegard Andriesse uit de Middelweg in Gennep is in Auschwitz omgebracht. Hildegard, geboren in 1918, behoorde tot het 1e groepje Gennepse joden die zich op 25 augustus 1942 moesten melden voor de uitreis naar Polen. Ze vertrokken voor de uitreis met de MBS tram naar Venlo, Hildegard werd al op 31 augustus, dus direkt na aankomst in Auschwitz, vermoord. Hildegard was op 29 mei net 24 geworden, werkte bij Gentricot in Gennep, was de dochter van Samuel Andriesse en Johanna Jesse en woonde op Middelweg 32 in Gennep.

Auschwitz ofwel Oswiecim (de eigenlijke Poolse naam) ligt zo'n uur rijden ten westen van de Poolse stad Krakow. Krakow is de stad van "Schindler's list". Heel belangrijk is dat Auschwitz aan de spoorlijn ligt. De Polen hadden in Auschwitz een legerkamp, met gemetselde barakken. Dit kamp werd de basis voor het kamp Auschwitz. Dit kamp heeft boven de toegangspoort ook het bekende en berucht bord "Arbeit macht frei". En dit kamp werd voor het eerst cyclon B toegepast voor vergassing in de beruchte barak 11 (ook wel dodenbarak genaamd) en was ook het eerste crematorium van Auschwitz. In dit kamp vonden de medische experimenten op gevangenen plaats (Mengele). Maar het meest berucht is Auschwitz vanwege het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau ofwel Auschwitz 2. Dit veel en veel grotere kamp ligt aan de andere zijde van de spoorlijn en hebben de Duitsers zelf gebouwd (of beter laten bouwen door gevangenen). Het kamp werd in 1942 geopend en is de plaats van de grootste vernietigingsactie ooit. Meer dan 1 miljoen mensen werden vergast en verbrand, waaronder dus Gennepse mensen. De afbeelding rechts is een luchtfoto van augustus 1944 en is van Auschwitz-Birkenau. Helemaal rechts zijn nog net de 2 grootste crematoria, crematorium 2 en 3 te zien. Naast de 2 genoemde kampen was er nog een 3e kamp Auschwitz-Monowitz, dat vooral een werkkamp was voor IG Farben en nog een hele serie sub-kampen. Hieronder een aantal foto's van het bezoek van zaterdag 20 okt 2012. Wilt u alle afbeelding in een webalbum bekijken klik dan op deze link.
op de achtergrond de toegangspoort naar Auschwitz 1
direct achter de poort, voor deze barak, speelde het gevangenen-orkest
maquette van de gaskamer (ondergronds) en crematoria van crematorium 2 (aan het einde van het selectie-platform)
lugubere overblijfselen. Mensen moesten hun corsetten en zelfs kunstbenen afdoen bij het ontkleden voor het zogenaamde douchen.
Ze hoopten later hun koffer terug te vinden
executieplaats in Auschwitz 1 tussen de dodenbarak (barak 11) en de ziekenbarak (barak 10), waarvan nog te zien is dat de ramen geblindeerd zijn.
Ovens Auschwitz 1. Dit crematorium (en vergassingsplaats) was gemaakt in een vroegere munitie-opslagplaats van het Poolse leger
Het bekende toegangsgebouw van Auschwitz Birkenau. (Auschwitz 1 ligt op ca 3km afstand achter de poort, aan de andere zijde van de hoofd-spoorweg.
Selectieplaats waar de slachtoffers ofwel naar rechts gestuurd werden (75% of meer) linea recta naar de vergassingsplaatsen en crematoria, ofwel naar links naar het werkkamp. De foto's op de afbeelding zijn gemaakt op deze plaats.
Foto vanaf het eind van de spoorlijn op het kamp (tussen crematoria 2 en 3) richting toegangsgebouw. Het platform tussen de rails was de plaats waar geselecteerd werd. Rechts staat de barak waar de SS-ers zaten die de selectie uitvoerden (de selectie die getoond wordt op de linker-foto)
Hier sta ik voor de resten van crematorium 2. Achter me (ingestorte kelder) is de gaskelder. De Duitsers hebben toen de Russen naderden de ovens verwijderd en de gebouwen opgeblazen.
In 1e instantie was er op Auschwitz-Birkenau neit eens water of sanitaire voorzieningen. Deze werden later aangelegd zoals deze "toiletten"

En hier is Ellen Hoffmann dus ook geweest. Maar misschien is het beter haar een gezicht te geven. Ze deed mee aan de Gennepse revue van 1939 en staat dan dus ook op de foto temidden van andere Gennepenaren: Ellen Hoffmann in 1939

Slopen en bouwen aan RUNSHOPplaza

Terwijl de sloopkraan ijverig bezig is aan de sloop van de schoenenhal en de ING bank om plaats te maken voor de Aldi, bereikt men aan de overzijde het hoogste punt van het Bolwerk met daarin de supermarkt van Jan Linders. Errug hoog hoor!. Ik stel voor dat we dat plein niet JL plein noemen, maar RUNSHOP-plaza. Lijkt mij eerlijk gezegd een veel betere naam voor dit supermarkt-knooppunt van Gennep. Vindt u niet? Overigens vind ik de Zandpoort ook nog steeds een goede optie en in ieder geval beter dan vernoeming naar de supermarkt waarvan de achterkant aan dit plein ligt..

Het lijkt me dan ook logischer om dat parkeerterrein aan het straatje, waarvoor alle bomen gerooid worden, Jan Lindersplein te noemen. Want daar ligt ook de voorkant van de supermarkt.

Aspergestellingen

Een paar dagen geleden toonde ik de foto van die betonplaat voor de vroegere ING bank. Harrie Seegers en Han van Arensbergen reageerden. En ik kwam er ook achter dat er op mijn site al een foto staat die de herkomst van dat beton verklaart. Het is de foto rechts, die ik in maart 2011 op de site heb gezet met als bijschrift: "Deze foto is afkomstig van de Romein en ingescand door Henk. Het is een erg mooie en bijzondere foto, want het toont Gennep in de meidagen van 1940. Gennep is net veroverd door de Duitsers. De foto is gemaakt vanaf waar nu ongeveer slagerij Aarnoutse is. We zien aan de overzijde van de weg van Sambeek, de Kastanjeboom en Trienekens. Helemaal rechts Jetten van Dijk, het enige pand dat nu nog bestaat, maar binnekort ook gesloopt gaat worden voor "Gennep Centraal". We zien Duitse soldaten bij de asperge-stellingen die bedoeld waren om de Duitsers tegen te houden, maar we zien ook enige Gennepenaren." Jacob van Tankeren wist te vertellen: "Hoi Harm, in 1938, ik was toen 10 jaar en kwam onderweg naar en van school iedere dag langs de in aanleg  zijnde versperring. Die is gemaakt door de firma Condor en mijn vader was bezig met het maken van het geheel en dat vond ik dus interesant. In het wachthuisje stond altijd een nederlandse militair op wacht, want je mocht niet aan de knoppen trekken want dan gingen er onder in een weerhaak aan de stalen balken en konden ze er niet meer uit. Dat had wel gemoeten op 10 mei 1940, maar slechte organisatie. Een balk was wel in takt, die vlak langs de tramlijn en die hebben de Duitsers toen opgeblazen en afgebrand. Groet Jacob"

Harrie Seegers wist ook nog te melden dat de vrouw op de fiets zijn moeder is, die inmiddels 93 jaar is en nog leeft.

Afgelopen weekend ben ik overigens met mijn zoon Frans naar Auschwitz geweest, zo te zeggen in de voetsporen van Ellen Hoffmann en andere Gennepenaren. Ik zal een reportage maken.

Een I-pad op de kermis
was er te winnen in de kermisloterij op de woensdagavond. Wie hem gewonnen heeft? Kijk dan op dit filmpje.

En vandaag is ook het laatste stukje van Jetten-van Dijk verdwenen. In de oude ING-bank zijn ze blijkbaar nog steeds asbest aan het verwijderen. Er zit trouowens voor die bank een kolossale plaat beton in de grond. Ben benieuwd waar die voor dient (of gediend heeft)

Een mooie kermiszondag

Het was prima weer, deze kermiszondag. Maar goed ook na de regen van de zaterdag. Het was dan ook lekker druk in Gennep. Ik ben met de kids natuurlijk ook geweest en met de kleinkinderen, niet te vergeten, en heb daarbij wat foto's gemaakt. Klik op 1 van onderstaande foto's voor het album.

Herfst in Gennep

Het ziet er naar uit dat we een mooie kermiszondag krijgen. Mag ook wel na die miezerige zaterdag. Enfin, de kermis begint voor velen toch pas echt op de zondag. Ben benieuwd of het druk wordt en ook hoe de kermis Pieter en Harm bevalt. O ja: de Flamingo dames verloren met 1-3.

de NH kerk (toren)
de RK kerk (toren)
bolwerk
naderend einde
wachten op maandag
in afwachting
een buitenkansje
prima fietsweer
Miezerige kermiszaterdag
Het was zaterdagmiddag jammer genoeg erg miezerig. Jammer voor de kermis. Gelukkig werd het 's avonds droog. Nu maar hopen dat het morgen en de andere kermisdagen tenminste wat droger blijft. Ik heb wat plaatjes in de regen gemaakt en ben ook nog even bij de dames van Flamingo's wezen kijken. De heren speelden uit (en hebben met 3-2 gewonnen).

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!