Oude tijden herleven

Brug over de Kendel

Een historisch moment: er ligt weer een brug over de Kendel, precies op de plek waar vroeger de brug van de NBDS lag over de Kendel naar Duitsland (vandaar dat de NBDS spoorlijn ook wel Duits lijntje genoemd wordt). De Kendel is een zijriviertje van de Niers dat bij de IJsheuvel (zie ook LINK) Hommersum in Duitsland van Nederland scheidt.

Binnenkort is het dus mogelijk om vanaf het Pagepark in één streep (alleen even oppassen bij het oversteken van de Siebengewaldse weg) over de oude NBDS spoordijk naar Hommersum te rijden. Kunt u in Duitsland een kop koffie gaan halen of een ijsje.

Aan de Duitse kant ligt de nieuwe brug op het oude landhoofd van de NBDS brug. Aan de Nederlands kant was die blijkbaar verdwenen.

Pleinfeesten za avond en zondag

Marco heeft natuurlijk ook zaterdag avond en zondag zijn best gedaan op de Pleinfeesten. 2 albums derhalve. Het duurde ditmaal wat langer want ik moest maandag voor mijn werk even naar Madrid. Erg warm daar trouwens, 36 graden en veel zon. Hier in Gennep is het aan de frisse kant en nog nat ook. En het ergste is dat ook de vooruitzichten niet goed zijn. mmmmm, heb ik net afgelopen weekend de zomer van 2012 zitten te prijzen, krijgen we dit.

O ja: ik zou het op prijs stellen als de gastenboeken verschoond blijven van al te grote ongein, want de bijdragen zijn lang niet altijd orgineel of leuk. Ik zou jammer vinden als ik de gastenboeken zou moeten verwijderen of censuur zou moeten toepassen.

Pleinfeesten za avond
Pleinfeesten zondag
Zomer 2012

De zomer van 2012 werkt tot nu toe behoorlijk goed mee aan alle festiviteiten. Het zomerconcert van de harmonie moest 2 weken geleden helaas afgezegd worden vanwege de regen, maar daarna hebben we tot nu niet te klagen gehad. Zaterdag 7 juli was weer prima. En dat was te merken op de pleinfeesten, de terrasjes en natuurlijk ook op de Markt bij Summmertime, waar het de hele middag vol zat en de mensen zich prima amuseerden bij het optreden van Dance Little Sister.

Ik las op de website van L1tv dat het bezoek aan de Floriade ook naar wens verloopt. T/m vrijdag 6 juli zijn 1.175.000 kaartjes verkocht, waarmee men over de helft is van de benodigde 2 miljoen kaartjes, die men aangeeft nodig te hebben om uit de kosten te komen. Ook goed nieuws voor de gemeente Gennep derhalve, die mede garant staat voor de Floriade: link naar bericht L1

Pleinfeesten vrijdag en zaterdag middag

Marco heeft vrijdagavond foto's gemaakt van de 90-ies party (album links)

en tevens zaterdag middag van de party voor de 60 plussers (album rechts)

Pleinfeesten barsten los!

Het is vrijdagavond 6 juli 2012, 20:15h en de pleinfeesten staan op het punt lost te barsten. Marco stuurde onderstaand foto van het team van vrijwilligers, dat er helemaal klaar voor is.

€ 13.009.548,=

Zijn we per 1 januari 2016 met zijn allen kwijt. Ik was geïntrigreerd door de raadsvergaderingen van afgelopen week, de bijbehorende stukken en de uitspraken van een aantal raadsleden over boekhoudkundige redenen. Ik ben er eens in gedoken en dat is nog niet zo simpel, want de gemeente Gennep blinkt uit in warrige stukken, die voorjaarsnota's, trimesterreportages en programmarekeningen heten en dan vaak ook nog met veel niet echt nuttige proza. Enfin, dit is wat ik uit al die stukken heb opgemaakt:

Op 1 januari 2011 hadden we op onze spaarrekening o.a. een bedrag van € 15.045.000,= afkomstig van de verkoop van onze aandelen Essent ivm de overname van Essent door RWE. Later dat jaar kwam daar nog € 1.557.000,= bij vanwege de verkoop van ons aandeel in de kerncentrale Borsele. Al met al hadden we zo het lieve sommetje van € 16.602.000,= op onze bankrekening dankzij de inspanningen van Gennep in een grijs verleden. Die aandelen leverden trouwens elk jaar een aardig dividend op van jaarlijks €817.625,=, dat we goed konden gebruiken om leuke dingetjes te doen en om de begroting sluitend te maken.

Maar toen begon de ellende, want Gennep had wat al te mooie plannetjes gemaakt, die toen het economisch zwaar weer werd, grote wissels trok op het kapitaal van Gennep en bovendien kregen we jaarlijks te maken met tekorten, die aangevuld moesten worden van ons spaargeld. Allerlei projecten bleken ineens minder waard en voor bv Gennep's deelname aan de Floriade moest met een miljoenverlies worden gerekend. En ja, het is inderdaad vervelend dat accountants hier over beginnen, maar daar zijn ze voor. Maar wat betekent dit nu voor dat spaarpotje van € 16.602.000,=??

Ik heb het eens nagerekend. Na alle ontrekkingen in 2011, 2012 en in komende jaren rest er op 1 januari 2016 nog € 3.592.452,=. En naar rato missen we dan ook nog elk jaar de jaarlijkse bijdrage aan de begroting van € 640.702 vanwege de opbrengsten van dit kapitaal. [overigens: dit betekent dat onze totale reserves, die op 1 jan 2011 nog € 24.190.453,= bedroegen, op 1 jan 2016 zijn terug gelopen tot € 14.287.559,=] Alle bedragen zijn berekend aan de hand van de stukken "jaarstukken 2011", "voorjaarsnota 2013" en "actualisatie grondexploitaties 2012"

Ik hoor sommige raadsleden praten over boekhoudkundige operaties, maar ik vrees dat het toch echt geld is. Het zijn echte euro's die we voor onze aandelen Essent ontvangen hebben. En ja, misschien valt de schade meer en wordt er minder verlies geleden op projecten en de Floriade. Anderszijds kan het ook nog erger worden. Misschien zijn de huidige inschattingen nog wel te optimistisch. Ik zou aanraden om goed bij de les te blijven en uit te blijven gaan van actuele waarderingen en schattingen en te waken om onszelf onterecht rijker te rekenen dan we zijn. .

Overigens heeft het weinig zin om ons nog erg druk te maken over wat er is gebeurd, want veranderen kunnen we het niet meer. We zitten aan de Floriade vast en we zitten aan alle projecten vast. Ik kan hooguit zeggen dat ik al heeeeel lang geleden mijn zorgen geuit heb, maar daar hebben we op dit moment niks meer aan. Het is wèl zaak om die dingen die we nog wel kunnen beïnvloeden eens goed onder de loep te nemen. En dat zijn bv plan de Gennepermolen, Gennep Centraal, de Heikant, maar ook projecten die nog niet volledig gerealiseerd zijn. Misschien toch maar eens de grondprijs onder de loep nemen. Dat zou ook goed zijn voor het niet verder blokkeren van de toch al erg moeizame bouw-ontwikkeling. En (alhoewel met weinig kans), ik zou toch eens navragen bij de provincie hoe het nu zit met die beloofde miljoenen-bijdrage van de provincie voor de gemeentes die meewerkten aan de herindelingsplannen, welk geld de provincie niet aan de betroffen gemeentes (waaronder Gennep) gegeven heeft, maar aan de Floriade.

Heart of Stone
Als het niet fysiek onmogelijk was geweest, dan had ik gezegd dat ze met de benen buiten hingen, zaterdagavond 30 juni, op de Markt in Gennep bij het optreden van Heart of Stone. Het weer werkte prima mee en de Stones klanken waren in heel Gennep te horen. Wat foto's en een film-impressie van www.gennepnu.nl.
foto-album
film-impressie
Sportievelingen in Gennep
Ik had de hond uit gelaten en was bijna thuis toen deze enthousiastelingen op de mountainbike voorbij kwamen. Ik moet zeggen dat ik toch wel respect heb voor diegenen die zich zondagmorgen in alle vroegte in het zweet werken. (en ook nog vrijwillig)
Openluchtmis in de tuin van de pastorie

In de Martinusfakkel berichtte de pastoor dat de scoutinggroep Pius XII uit zijn vorige parochie Landgraaf van 30-6 tot 7-7 in de tuin van de pastorie gingen bivakkeren. (zelfs daar schijnt tegenwoordig al een ontheffing voor nodig te zijn). Enfin, de pastoor de heeft de gelegenheid aangegrepen om de zondagse hoogmis niet in de kerk, maar in de tuin van de pastorie te houden.

Paardenbloemen op de Niersdijk
Poppenkastfestival door 4events

Op een zon-overgoten Jan Lindersplein was voor de kleintjes op 30 juni van 11.00 tot 16.00 uur een poppenkastfestival georganiseerd door Stichting 4 Events. Op dat plein stonden twee poppenkasten en een podium voor toneel. Daar kwamen “Living Puppets” van 65 cm als hoofdrolspelers Jippie en Sippie tot leven. Jippie en Sippie maken kennis met Toet, een ruimtewezen dat door de "tijdrovende" boef op aarde komt. Beide zijn dan net onderweg naar de Floriade, maar de boef gooit roet in het eten. Op het podium werd ook een toneelstuk/karrenspel gespeeld natuurlijk in de stijl van “Jan Klaassen en Katrijn”. In de kasten wordt gespeeld met traditionele handpoppen. Elke 1½ uur worden deze 3 uitvoeringen, van ieder ongeveer 25 minuten, afwisselend van elkaar uitgevoerd.

En dan was er ook nog een springkussen, een natje en een droogje. De in grote getale opgekomen kinderen vermaakten zich prima op het gras van het JL plein.

foto-album
film-impressie
Verhuizing brandweer

Zaterdag 30 juni 2012 rond 10:30h is de brandweer verhuisd van de oude kazerne bij de Gennepermolen, naar de nieuwe kazerne aan de Heijenseweg bij de gemeentewerf. De brandweer krijgt daarmee de beschikking over een spiksplinternieuwe en moderne brandweerkazerne. Al het materieel werd, ondersteund met sirenes maar met een rustig tempo, overgebracht naar de nieuwe kazerne.

Op de achtergrond zien we het poppenterrein in gereedheid worden gebracht.

Tante Riek

Nog wat plaatjes afkomstig van tante Riek (Achterberg-Roosenboom)

Dora Teunissen en Hanny Kersten achter het huis van Teunissen aan de Bleekstraat. Dora is op 17jr leeftijd op 6 jan 1935 overleden. Ze staat overigens ook op de prentbriefkaart ui 1925 van het liefdesgesticht.
Het gezin Achterberg
Theodora Teunissen-Cornelissen en Elisabeth Teunissen (Mijn eigen overgrootmoeder en de zus van mijn opa (schoonmoeder van Riek Achterberg)
Luchtfoto van de Heijenseweg in het najaar van 1944. Links (ten westen) van de Heijenseweg is het tramspoor naar de houtopslag (achter de huidige garage aan de Heijenseweg)
In 1960 verliet Th Roosenboom de NS (na 41jr) om vervolgens de rangeerloc van de Page te besturen (tot 1966)
Riek Roosenboom en Hein Achterberg in de schuilkelder aan de heijenseweg (sept 1944)
Na de oorlog resteerde deze ruine van de beltmolen die aan de heijenseweg had gestaan.
ca 1930: Staande Hein Achterberg (links) en Frans Teunissen (mijn vader)
In 1950 wordt in Gennep carnaval gevierd. Op de achtergrond zien we de smederij van Beckers, waar later de supermarkt van jan Linders kwam en nu een grasveld.
Carnaval 1950. De prinsenwagen is wat eenvoudiger dan tegenwoordig.
Machiavelli, Orwell of Kafka?

Tussen al het geweld van de miljoenenverliezen van de gemeente Gennep, kwam deze week in de gemeenteraad ook Tuinzicht weer aan de orde. Ik heb over deze zaak al in 2009 en 2011 bericht.

[ noot:de jaarrekening over 2011 sluit volgens de officiele stukken met een nadelig saldo van € 2.620.326.), en de verwachte toekomstige verliezen (uit 1e trimester-rapportage 2012) 2012 €700.926 negatief, 2013 €871.052 negatief, 2014 €1.004.289 negatief, 2015 €1.118.781 negatief, 2016 €1.102.589 negatief ]

De PvdA diende een intiatief-voorstel in om de boete van ruim 80k voor Tuinzicht van Tonnie Jansen om te zetten in een boete van 1 euro. Formeel en juriisch technisch is een boete voor Tonnie Jansen van Tuinzicht immers terecht, maar absoluut niet rechtvaardig (zie eerder updates in 2009 en 2011). De PvdA is hiermee in mijn achting gestegen alhoewel ik hun voorstel (link naar voorstel) wel wat complex vond, maar dat terzijde. Mijn broek zakte vervolgens compleet af van het ontbreken van steun voor dit initiatief bij de andere partijen. Men vond het te laat, men vond dat er al coulance betracht was, men was bang voor precendent-werking. En dat terwijl de Gennepse gemeenteraad na het ontbinden van het IGB (Industrieschap) bevoegd gezag is en alleszins bevoegd en bij macht om dit onrecht te corrigeren. Te laat? Niks te laat. Precedent-werking? Waar heeft u het over???? Al coulance betracht? Slap ge ou......! Ik heb in verband met de zaak Tuinzicht al eerder de aanduiding Kafka gebruikt, maar ook Machiavelli en Orwell kunnen hier nog een puntje aan zuigen. Het is werkelijk niet te geloven. Kom op VVD, kom op D66, kom op CDA, kom op KERN, gedraag jullie eens als volwaardige volksvertegenwoordigers en vooral rechtvaardig!

Dinsdag 26 juni: de Maaskemp op de cm2
Foto's in de regen

van de autozegening en de opening van de kinderboerderij

autozegening
opening kinderboerderij
Opening kinderboerderij Gennep

Het weer zat niet echt mee, maar dat weerhield de kinderboerderij Gennep er niet van om toch de feestelijke opening te houden.

1,5jr na de winst van de Ideetrofee werd de kinderboerderij daadwerkelijk geopend door de winnares van de kleurwedstrijd. Een film-impressie.

Wilt u de prijsuitreiking van de Ideetrofee wedstrijd nog eens beleven? Dat kan. Klik dan op deze link

Alle zegen komt van boven

Zondag 24 juni 2012.

De zegen kwam dit keer zowel figuurlijk als letterlijk van boven bij de jaarlijkse auto (wielen) zegening bij de Martinuskerk, want het begon steeds harder te regenen. Pastoor Bouman en deken Huisman hielden onverschrokken stand en zegenden alle voorbijtrekkende fietsen, rollators, motoren, personen-auto's, shovels en vrachtauto's.

En u kunt rustig binnen (droog) blijven, want ik heb een film-impressie gemaakt. Klik op de foto links.

Het weer is zo erbarmelijk dat het Floriade concert van de harmonie op de Markt is afgezegd, want dat heeft bij dit weer weinig zin. De opening van de kinderboerderij en de tentoonstelling in het Petershuis zal wel doorgaan.

Kamp Jong Nederland

Jong Nederland Gennep is klaar voor de Olympische Spelen 2012.

Zaterdag 7 juli is het dan eindelijk zover. Dan gaan ruim zestig kinderen onder begeleiding van een twintigtal ervaren groepsleiders weer op kamp met JNG. Dit jaar reist men af naar het Limburgse Geijsteren. Met de sportieve zomer van 2012 in het vooruitzicht, staat het kamp dit jaar dan ook in het thema van de Olympische Spelen.
Maanden lang is er door verschillende dagcommissies een heel sportief, actief, maar vooral leuk weekprogramma op touw gezet voor de kinderen. Met een inspirerende rode draad en enthousiaste groepsleiders zal het ook dit jaar weer een onvergetelijke week worden voor de kinderen uit de gemeente Gennep. Onder andere met een Super hike, triathlon, zwemdag, openlucht kamperen, zeskamp, ouder-middag en het grootse ‘Één tegen allen' spel zullen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar worden vermaakt.


Sinds jaar en dag gaat Jong Nederland iedere zomer een week met zijn leden op kamp. Dit wordt door velen ook gezien als hét hoogtepunt van het jaar. Vandaar dat ook dit jaar de aanmeldingen weer in grote getale binnen stroomden. Speciaal voor dit zomerkamp is er een promotiefilm ontwikkeld.

Foto's 1e dag Jeugdvierdaagse
Jeugd4daagse 2012: dag van Gennep

Woensdag 20 juni 2012 was de 1e dag van de Ottersumse jeugd4daagse.

Traditiegetrouw voerde die naar Gennep, waargerust werd bij de blokhut, waarna de tocht vervolgd werd over de Niersdijk richting Ottersum.

Een film-impressie van www.gennepnu.nl (later volgen nog foto's)

Een film-impressie van de brand
Ik heb een kort filmpje gemaakt van de brand op de Riesenbroek
Grote brand stal Riesenbroek

Ik was woensdagaqvond (20 juni) bij de blokhut vanwege de rust op de 1e dag van de Ottersumse 4daagse, toen er van alle kanten sirenes te beluisteren waren en de brandweer van Gennep over de Picaqrdie de Looi in ging. Er was groot alarm gegeven vanwege een brand in een stal van boerderij Reintjes (Riesenbroek) voor aan de Looiseweg. Formeel is dit trouwens Ottersum. Grote rookwolken joegen de lucht in en ik heb natuurlijk wat plaatjes geschoten. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel en hebben ook de dieren niks opgelopen (behalve misschien de schrik van hun leven). Ik zag op de P2000 site dat de brandweerkorpsen van Gennep, Mook, Heythuizen, Thorn, Weert, Venray, Bergen en Horst gealarmeerd werden. Nu vind ik dat provincie-gedoe maar behoorlijk achterhaald. Een hoop van die korpsen moeten notabene door bv Boxmeer, waarvan de brandweer (omdat het in een andere provincie ligt en dus een andere brandweer-regio) niet gealarmeerd wordt.

De zomer barst los

De opening van de fietsroute op zaterdag 16 juni 2012 vormt de opmaat van weer een druk zomerseizoen in het Gennepse. Hopelijk biedt de zomer van 2012 beter weer dan die van afgelopen jaar. Als voorproefje wat aankondigingen van wat er allemaal aan zit te komen. Openingen van kinderboerderijen, autozegeningen, concerten, Pleinfeesten, marathons en natuurlijk SumMmertime. Morgen, zondag 17 juni, start het seizoen met de halve marathon van Gennep welke rond 11:00h op de Markt van start gaat.

woensdag 20 juni -

zaterdag 23 juni

JEUGDVIERDAAGSE

Zondag 24 juni: Martinuskerk, autozegening

24 juni opent ook de tentoonstelling over kastelen en burchten langs de Niers (en de Niers zelf) in het Petershuis

En dan gaat Niersvalley niet eens meer door. Anders was het programma nog voller geweest.

Genieten in vele vormen

Zaterdagmiddag 16 juni voerde de nieuwe burgemeester Peter de Koning een van zijn eerste officiële handelingen uit in de gemeente Gennep. Hij opende namelijk de nieuwe fietsroute "genieten in vele vormen"

2 kunstenaars (Jack en Twan) hadden een toepasselijk kunstwerk gemaakt van het thema Floriade en fietsen en bloemenmeisjes deelden de nieuwe fietsroute uit.

foto-album
film-impressie
Gasleidingen

Vanmorgen (ma 11 juni) kwam rond 10u de melding dat een gas-transportleiding op de Stiemensweg kapot getrokken was en dat het Elzendaal college en kinderdagverblijf Madelief geëvacueerd werden. Rond de middag waren de problemen weer verholpen.

Die gasleidingen dateren uit 1972, nu 40 jaar geleden. Op de foto links uit dat jaar ziet u een stapel gaspijpen voordat ze bij Gennep in de grond werden gelegd. Op dat moment waren ze ook met de bouw van de LTS bezig, het latere Hezelandcollege, dat nu weer Elzendaal heet. De school werd in januari 1973 geopend door bisschop Gijssen. Oud burgemeester Gilissen was natuurlijk present evenals zijn opvolger Eric Berger, die net geïnstalleerd was.

In 1974 was er trouwens al een akkefietje met een gastransportleiding in het Gennepse. De transportleiding onder de Niers werd namelijk beschadigd, waarna het ontsnappende gas in de hens werd gezet vanwege het gevaar. Het kostte toen beduidend langer om het probleem op te lossen dan vandaag. Gennepnu.nl heeft natuurlijk nog een filmpje van die kapotte gasleiding in 1974. LINK NAAR FILMPJE

LTS aan dr Stiemensweg in aanbouw
de openingsceremonie, jan 1973
Bisschop Gijssen en het gemeentebestuur luisteren aandachtig toe.
Oud-burgemeester Gilissen begeleidt de bisschop bij de bezichtiging van het gebouw. Burgemeester Berger volgt.
De dan toekomstig burgemeester Berger, die in 1972 door Wim Wolters wordt gefotografeerd na bekend worden van het nieuws van zijn benoeming
En de installatie van burg Berger. (Jan Linders staat rechts van de burgemeester, Nol van Est geheel links)
17 mei 1897: Eere wie eere toekomt

De foto links is ongetwijfeld gemaakt door de Gennepse fotograaf Perolles van wie vele foto's behouden zijn gebleven en aan wie ik op deze site een special gewijd heb (special Perolles) Wiel van Dinter is overigens op dit moment bezig aan een boek over deze Perolles.

Maar nu die foto, welke ik overigens via Henk heb. Er zijn 2 andere foto's van deze gebeurtenis, welke ik ken en welke op deze site staan. De foto toont de huldiging vanwege zijn 25jr dienstjubileum als directielid van de NBDS van president-directeur JM Voorhoeve. Hij was per speciale trein aangekomen uit Rotterdam en op het Genneps station opgehaald door de Gennepse notabelen, het gemeentebestuur en spoorwegfanfare Crescendo. Het gemeentebestuur biedt dhr Voorhoeve een receptie aan in hotel Wierts op de Markt (nu hotel de Kroon) en de harmonie Unitas et Fidelitas zien we op de foto een serenade geven aan de jubilaris. In tegenstelling tot de spoorwegfanfare had de harmonie geen uniformen. Dat zou nog tot na de 2e wereldoorlog duren. Op de foto kennen we in ieder geval 1 persoon, namelijk Willem Trienekens, (ook koster) die op dat moment dirigent van de harmonie was. Hieronder nog 2 uitsneden van de foto van de harmonie en van het publiek. De dames droegen op deze foto erg mooie met bloemen versierde hoedjes en ook de heren zien er op hun paasbest uit. Het was blijkbaar een grote gebeurtenis in het Gennepse. De foto wordt ook toegevoegd aan eht album van de harmonie (waar u ook een andere foto van de gebeurtenis kunt zien)

De foto links wordt toegevoegd aan 1 van de albums met Gennepse mensen. De foto toont de Gennepse (huis)schilder Jan Noij.

En rechts een foto van vandaag uit mijn tuin, want mooie plaatjes zijn en blijven altijd leuk.

L'histoire, se répète?

Nederland verloor zaterdagavond 9 juni onverwachts met 0-1 van Denemarken. Nederland en Gennep natuurlijk in zak en as. Ik moest terug denken aan woensdag 16 juni 2010. We hadden een vergadering in Boxmeer, waarbij ook een aantal Spaanse collega's aanwezig waren. Spanje moest als favoriet de 1e wedstrijd van het WK in Z Afrika tegen Zwitserland. Spanje verloor met 0-1 wat niemand verwacht had. U weet hoe het is afgelopen. Nederland verloor de finale van...... Spanje en Spanje werd wereldkampioen. En misschien, je weet het nooit: l'histoire sa repète. Alleen eerst nog winnen van Duitsland en Portugal... ;-)

Op de Niers trekken ze zich van dit alles weinig aan. Familie meerkoet heeft 3 jonkies en die beginnen al aardig te leren om hun kostje bijeen te scharrelen.

"wij houden van oranje"

luidt het in heel Nederland zo aan de vooravond van het Europees voetbalkampioenschap van 2012. Morgenavond begint Nederland in de Oekraïne tegen Denemarken.

Maar voor de Gennepenaar betekent het ook nog iets anders. Onze Gennepse voetbalclub Vitesse speelt namelijk ook in oranje shirts. Theo Kusters had nog een serie foto's uit zijn jeugd bij Vitesse en later in het 2e en 1e elftal.

De foto links is voor mij een beetje een deja vue. De foto is gemaakt op het voetbalveld op het toenmalige industrieterrein. Naast de Groes had Vitesse een oefenveld op de oude speeltuin (Kellerberg) en 2 speelvelden, 1 op het industrieterrein (waar nu ongeveer de vrijstaande huizen op het Pagepark staan, tegenover de begraafplaats) en een ander op de Stiemensweg, waar nu Hezeland (elzendaal) staat. Daar waren overigens geen kleedlokalen, water of iets anders.

De foto links is gemaakt op 18 april 1966 en toont het F-team van Vitesse nadat ze kampioen geworden waren, ongeslagen met 132 goals voor en 0 tegen. Het is een van de weinige wedstrijden die ik mij nog herinner. Ikzelf speelde in het g-team en wij verloren die zaterdag kansloos met 11-0 van het team links. We werden aan alle kanten voorbij gelopen. Ook het veld hielp niet echt. Het voetbalveld Industrieterrein had namelijk de eigenaardigheid dat er een hoogteverschil was van 1 m. De ene helft speelde je bergop en de andere helft bergaf. Wij (in het g-team) waren allemaal een jaar jonger dan de jongens van het f-team en hadden geen schijn van kans. Ze renden veel harder, konden beter voetballen en schoten veel harder. Ik herinner me dat ik onder de indruk was van de schotkracht van vooral Theo van As. Wij daarentegen kregen bij de enkele hoekschop die we kregen, niet eens de bal voor de goal.

We zien op de foto van links naar rechts: Leider Martien Smits, Sjaak Arens, Theo Kusters, Theo Rutten, Chiel Schim, Ad Janssen, Piet van Uden, Gerard Arts, Maarten Schenk, Marius Hermsen, Joop Peters, Nico Bottenberg, Gerard Janssen, Theo van As en leider Tonnie Janssen.

hetzelfde team als hierboven op diezelfde dag
seizoen 1973-1974: Het 2e elftal van Vitesse is kampioen geworden. Op de foto staan: Staand vlnr: T Arnoldussen, B Stokmans, Th van As, Th Kusters, H Janssen, T Janssen, Sj Olivier, leider H Bakker. Knielend vlnr: W Arts, P Martens, Th Derksen, G Immens, K Weber, Sj Lekatompessy, Ch Schim
Het 1e elftal eind jaren 70. Staand vlnr: L de Zeeuw, W Xhofleer, W Janssen, J Franken, H Baumler, G v Veenendaal, P Klabbers, M Kamps. Knielend vlnr: Th Kusters, W Arts, P Rutter, H Elbers, H Derks, W Nikkessen
In 1983 vierde Vitesse haar 75jr jubileum en werd oa een wedstrijd gespeeld tussen het 1e elftal en een streekelftal. Alle spelers moesten natuurlijk op de foto. Erg leuk is dat ook bekende spelers meespeelden in het streekelftal, zoals Willy vd Kuylen, Harry Lubse en Johan vd Hooft.
Op deze site staan al een aantal foto's van Theo Kusters bij Vitesse. Links zien we hem bij de huldiging van henk Liebrand (tussen bloemstuk en gever) en rechts zien we hem in actie bij een wedstrijd van het 1e in 1976 op de Groes. Achterberg stond toen in de goal. Theo staat helemaal rechts.
Plof

Donderdagnacht 8 juni werd Nellie om 02:58h wakker van een knal. (ikzelf ben er gewoon door heen geslapen). Vrijdagochtend bleek dat er een plofkraak uitgevoerd was op de ABN-AMRO geldautomaat aan de Spoorstraat. Blijkbaar hebben ze met een auto eerst de loopdeur naast de automaat (rechts) ingereden en vervolgens de pinautomaat (blijkbaar met succes) opgeblazen. Het politiebericht luidt: " De politie heeft een onderzoek opgestart nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak werd gepleegd op een pinautomaat aan de Spoorstraat. Even voor drie uur werd een deur naast de automaat met een auto geramd en vond de plofkraak plaats. De daders zijn er met een nog onbekend geldbedrag vandoor gegaan in twee auto's. Na de kraak heeft de politie een sporenonderzoek opgestart en er vindt verder buurtonderzoek plaats. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets verdachts hebben gezien. De politie is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via 0800-7000"

Het Vöske is inmiddels bijna volledig verdwenen. Vanuit het Europaplein heb je nu al zicht op het Bolwerk (foto hieronder links), waar men ook op vrijdag 8 juni ijverig aan het betonstorten en bekisting plaatsen was.

FILM

Ik heb een nieuwe pagina gemaakt van de filmpjes van de afgelopen jaren. Op deze pagina staan ze in chronologische volgorde van nieuw naar oud tot in 2008

Ook handig trouwens voor de nieuwe burgemeester. Kan ie zien wat er de afgelopen 5jr in Gennep allemaal gebeurd is. De nieuwe pagina is ook op te roepen via de knoppen boven aan de voorpagina.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

 

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!