Citadellen

Naar aanleiding van de discussie in het gastenboek heb ik de voorstellen eens op een rijtje gezet. O, u weet niet wat met citadellen bedoeld wordt? Dat is de bebouwing die op de oude plek van de gemeentewerf, achter de Gennepermolen gepland is. Uit de omschrijving van "Kansen voor Gennep" over dit projekt: "Noordelijk deel van de kern is een dead-end en voor bezoekers en toeristen niet wervend. De werf ontneemt de relatie met de Niers over grote lengte en ontneemt ook het uitzicht op molen van Ottersum. Vanuit het buitengebied heeft men door de werf geen zicht op het noorden van de kern. Globaal idee: Gehele strip langs het water toegankelijk maken met uitzicht op Niers en molen van Ottersum. Bouw van een aantal appartementen in ranke torentjes opdat er voldoende transparantie ontstaat van/naar de Niers. De architectuur moet aansluiten bij het streefbeeld van de vernieuwende vesting. Voldoende parkeerplaatsen realiseren, ook voor bezoekers van de Niersstraat en eventuele Torenzaal. Aanleg nieuwe waterkering planologisch niet onmogelijk maken." Klinkt goed, nietwaar? Een stuk verderop (ca vanaf het Melkstraatje) zouden dan nog 6 vrijstaande woningen op palen o.i.d. moeten komen. U weet waarschijnlijk wel dat papier "geduldig" is. (noot: zou men trouwens bij de gemeente Gennep niet weten dat de molen de Reus in Gennep staat en niet in Ottersum??)

De schets uit "Kansen voor Gennep" Ziet er inderdaad licht en luchtig uit. Realiteit?

 

 

 

In werkelijkheid wil men op dit stuk 5 gebouwen neerzetten van 4 bouwlagen met telkens 2 flats. (1 laag hoger dan de Gennepermolen) In totaal dus 5 gebouwen met 40 flats van in totaal 12m hoog met daarbij 60 parkeerplaatsen. Wat dat betekent? Ik heb de portiekflats van de Brugstraat gebruikt om dat aan te geven. De portiekflats vd Brugstraat zijn 3 bouwlagen met telkens 6 flats. Ruwweg 1/3 van de Brugstraat-flat komt dan globaal overeen met elk van die 5 nieuwe gebouwen. Licht en luchtig???? Het lijkt mij meer een massieve wand. De gebouwen kunnen gedraaid worden, maar dat gaat ten koste van het uitzicht. Je kunt je verder afvragen of 60 parkeerplaatsen voldoende zijn in deze tijd.... (en dan vergeet ik nog de "extra" parkeerplaatsen voor het centrum waarover gesproken werd.) Maar uitgaande van 1,5 parkeerplek per flat:. Per parkeerplaats is bruto zo'n 25m2 nodig en dat is dus tenminste 1500m2 in totaal! Een parkeergarage kost dan zo'n 1,5 miljoen euro, da's zo'n €40.000 per flat. Dus starterswoningen of sociale woningbouw.... Vergeet het maar. Ofwel geen parkeergarage en dan het hele terrein geplaveid met auto's. Goedgekeurde raadsvoorstel Maar misschien valt het straks allemaal wel mee........ Ik houd u op de hoogte.

Mark en Olga

hadden nieuwe informatie. Olga wist de namen bij klas 6 van de Ratel uit 1978 en Mark vertelde in het verleden al onderzocht te hebben waar die Hawkins Link (die tijdelijke spoorlijn die de Britten in 1945 vanaf Mook over Milsbeek, om Ottersum, over de Niers naar de Looi en de spoorlijn van de NBDS aanlegden) nu daadwerkelijk liep. En binnenkort volgen natuurlijk meer updates zoals mbt de MBS. Veel plezier.

 

O ja. Dat had ik in het gastenboek beloofd: de bebouwing langs de Niers

de schets in het "kansenboek van Gennep". LINK (zijn dus zo'n 6 woningen.)

De werkelijkheid: Goedgekeurde raadsvoorstel

(zijn dus 5 flats met in totaal 40 woningen)

Olga kende de meest namen van bovenstaande klassefoto van klas 6 van de Ratel van 1978
 
Naar aanleiding van de nieuwe informatie van Mark heb ik een nieuwe bijgewerkte special gemaakt over deze Hawkins Link

Klassefoto's

Ook nu zijn de schoolalbums (LINK )weer verder aangevuld. Ton Peters stuurde de klassefoto's van de Martinusschool (1980-1981) en van Maria Goretti (6e klas, 1955-1956) van zijn moeder Corrie Janssen. Veel plezier.

Bovenstaande foto toont klas 6 van Maria Goretti in 1956. De foto is afkomstig van (de moeder van) Ton Peters (Corrie Janssen). Ze wist zelfs nog alle namen:

Maria Goretti 6e klas 1956 Alle namen  van L naar R:

Boven: Riny van Mierlo - Corry Janssen - Olga Gradussen - zr. Bernardinia - Truus Derks - Francie Vermeulen - Marian van Hout - Elly Franken - Netty Ilbrink - Helga Blijleven - Beppy Fleuren - Doortje Holla - Tonny Jacobs - Nelly Houben - Stientje Noy - Tonnie janssen - Marian Simons

2e rij: Diny Peters - Elly Wilbers - Rietje Basten - Tiet Verheyen - Riet van de Bogaard - Nelly Wevers - Annie Hermse - Mientje Janssen

Onder: Annie Theunissen - Annie de Wit - Annie Reintjes - Martha Bindels - Hennie Liebers - Saskia Deters - Helga Derks - Antonie Jetten - Ria Rutten - Maria Beumeler - Maria Rutten

 

Klas 6 (combinatieklas met klas 5) van St Martinus van het schooljaar 1980-1981. De foto is afkomstig van Ton Peters, die ook de namen wist.

6e klas Martinusschool 1980-1981 (deel van combinatieklas met klas 5)

Van links naar rechts Boven: Hans Robben - Ronald Jetten - Tonny den Ouden - Igmar van Lieshout - Tonny Peters - Piet Lucassen.

Midden: Taïsia Schuld - Mariëlle Hol - Janneke Schoenmakers - Geraldien Peeters - Hanneke Pijls - Gisela Timmermans - Neeltje Holtermans - Nicole Janssen

Onder: Nicole Martens - Karin Peters - Christel Smit - Ingrid den Boer - Christel Peeters

Bij de tijd

Een tijdje geleden zag ik dat de klok van de Martinuskerk vanalles, maar niet de juiste tijd aangaf. Van de week kreeg ik een mailtje van Jacob van Tankeren hoe de klok weer "bij de tijd" gebracht werd. En ook Jacob is blijkbaar nog "bij de tijd", want alhoewel niet de jongste meer, is hij blijbaar wel goed thuis met digitale camera's, internet en mail.

Zo te zien kunnen we trouwens zó een nieuwe attractie beginnen in het Gennepse. Abseilen vanaf de Martinustoren. Wellicht ook een idee om de fondsen van de kerk wat aan te vullen....

En gister ook die noodbui meegemaakt? Het kwam met bakken naar beneden. En nog tamelijk onverwacht (snel) ook. Menigeen was zo te zien verrast en niet erg voorbereid op die zondvloed. Ons rioleringsstelsel trouwens ook niet, want alhoewel we afgelopen jaren diverse bergbassins gebouwd hebben, stortte het rioolwater met donder en geweld via de overstorten de Niers in.

Tja, en dan te bedenken dat (zoals Ton wist) 35% van al het water in de Niers al afkomstig is van rioolwaterzuiveringen (het zogenaamde "effluent"). Enfin, het is in ieder geval gereinigd. Dat was in een grijs verleden weleens anders. Toen waren na elk hoogwater de weiden aan weerszijden van de Niers òf blauw òf rozig gekleurd van het afval van de Page. Het kraakte behoorlijk als je daar liep.

Gister was trouwens een heuglijke dag. Mijn nichtje Marjolein (dochter van Jos (de professor) en Els) trouwde in het Zuid Limburgse. BRUIDJE

Bramenpluk in juli
Riooloverstort in de Niers
Egel op jacht
Zicht op Gennep
Ben benieuwd hoe dit opgelost gaat worden: toegang tot de parkeergarage onde de Kroon????
Henk stuurde deze foto dat het dak erop zit bij de schietvereniging

"Het lange stuk"

Zo heette in vroeger jaren de intocht van de Nijmeegse vierdaagse, het stuk van 22km van Gennep naar Nijmegen over de St Annastraat naar het Keizer Karelplein. Ja hoor, de Nijmeegse vierdaagse kwam vroeger al door Gennep. Nadat de vierdaagse tijdens de oorlog had stilgelegen werd de 1e na-oorlogse vierdaagse weer in 1946 gehouden. In Gennep lag nog de dubbele Baileybrug, die de geallieerden hadden neergelegd, nadat de Duitsers de vroegere Niersbrug hadden opgeblazen in februari 1945 bij de bevrijding van Gennep. Kort daarna werd deze Baileybrug vervangen door een nieuwe brug (zie elders op deze site), maar dat is een ander verhaal. Onderstaande foto is dus erg actueel ivm de Nijmeegse vierdaagse die op dit moment aan de gang is en vandaag Ottersum aandeed (de 50km lopers althans) en ook leuk omdat die dubbele Baileybrug op de foto staat. (noot: ik weet niet 100% zeker of het 1946 of 1947 is)

Tot de 60-er jaren waren de te lopen afstanden trouwens 35km, 45km en 55km. Hoe de route exact was weet ik niet, maar is wellicht nog te achterhalen (ofwel bij de organisatie ofwel in oude edities van de Gelderlander). Wel vertelde Nellie dat ze zich van vroeger nog herinnerde dat de militairen altijd rustten in de schuur van de boerderij op de Zandberg van haar opa Jan Janssen (Jan de Bok).

Deze boerderij stond op "de Zandberg", waar nu ongeveer het bejaardenhuis staat, en welke na het gereedkomen van de verkeersbrug over de Maas in 1955 pal naast de weg lag die vanaf de brug naar Gennep leidde (de Brugstraat dus).

Wellicht dat iemand nog foto's heeft uit deze periode en/of van de doortocht van de Nijmeegse vierdaagse. Dat zou erg leuk zijn en zeker omdat er plannen zijn om in ieder geval de 50km lopers weer door het centrum van Gennep te krijgen.

Gennep in vroeger jaren

Beide onderstaande foto's tonen de Markt van Gennep rond (en waarschijnlijk net vóór) de eeuwwisseling van 1900.

2 foto's van de Markt rond 1900. De Markt is nog niet verhard. De straat is een kasseienstrook. Wel is er een waterpomp met een lantaarn. Het "nieuwe" postkantoor (verderop in de Zandstraat) is nog niet gebouwd. Het postkantoor zit nog in het oude stadhuis. En op de hoek van de Markt en de Houtstraat zit een slager. De slager heeft geen achterom en de koe moet vóór de slacht door de winkel naar achter geleid worden. Rechts (waar nu de Typhoon zit) op de hoek van de Markt en de Maasstraat is een hotelletje. Op de linker foto zien we een groot gezelschap huzaren of marechausse de Markt opkomen (wellicht ter gelegenheid vd opening van de Marechausse-kazerne aan de Spoorstraat (?)). Op de rechterfoto zien we de jubileumfestiviteiten van het 25jr direktie-jubileum van Voorhoeve van de spoorwegmaatschappij NBDS in 1897. Zowel de harmonie Unitas et Fidelitas als de (concurrerende) spoorweg-fanfare zijn van de partij. Met dank aan de Romein en Henk

Koester uw foto's

Onderstaande foto's zijn door de Romein van de vernietiging "gered" en door Henk gescand. We zien hier oa de familie van "de billige", ofwel Noij van de Markt. Het betreft een 2tal familiefoto's en een foto van een serenade op de Markt. De foto's dateren waarschijnlijk van de 20-er jaren. Gooi uw albums dus niet zo weg.....

Er is wat discussie of dit nu de harmonie is of niet en dan wellicht de spoorwegfanfare Excelsior. Uiteindelijk denken we de harmonie. Het huis links op de foto is van de fam. Noij. We zien "de billige" die ook commissaris van de harmonie was met de 2 andere commissarissen op de foto staan. De grote links is de dokter Dries Hermans.Het huis met de lichte gevel, waar de serenade is, is dat van Meester van Kempen. Bovenaan de foto is net nog de gevel van de PC kerk te zien . ca 1925

De (gedecimeerde) zwanenfamilie in het Nierspark

 

 

Gewoon een mooi plaatje

 

 

Het bordje bij het speelterrein aan de Brabantweg (met de skate-toestellen), waar recnt al die commotie over was. (zonder commentaar)

 

Grappig dat (zoals ik vandaag constateerde) Frans Thonen van de M&N Bode hetzelfde mooie plaatje vastlegde van de lok

 

Her en der leggen borden en lantaarnpalen en af tegen het verkeer. En soms is er moedwillige vernieling zoals van zo ongeveer alle hectometerpaaltjes in de Maaskemp

Sloop ipv vernieling. Zie ook hoe het vroeger was:

Gennepermolen

 

O ja. En er stond ook nog een artikel vandaag in de Gelderlander over de aanvaring tussen Zowiezoo en de gemeente: LINK En ook de bouwalbums zijn weer bijgewerkt. Veel plezier

Het Verhaal

De Gennepse 4daagse-lopers hebben vanavond hun gemeente-shirts opgehaald. De zwanen waren vanavond weer terug in het Nierspark (er zijn nog maar 2 jonge zwanen). Maar daar gaat deze update niet over. Nieuwe foto's van de Gennepermolen inclusief rekeningen, kwitanties, personeels-stamkaarten, maar vooral het "verhaal" van de Gennepermolen. Opgetekend door Henk ahv gesprekken met dhr Wim Steinmann. En ook een al eerder gepubliceerd verhaal door dhr Guus Vreeburg. LINK naar deze webspecial. Veel plezier.

"Bericht van de wilde ganzen"

U kent het IKON programma wellicht wel. Kort informatieve en best leuke programmaatjes over goede doelen, waarvoor dan geld verworven wordt. Vanavond leken ze wel Gennep aan te doen.

De Gennepermolen "re-visited"

Tijd voor nog een aantal plaatjes uit een grijs verleden van de Gennepermolen (met dank aan Henk). De foto's zijn alle op groter formaat gelaten omdat ze dan de mogelijkheid bieden om de details nog beter te kunnen zien. De foto's (in dit formaat) zijn ook toegevoegd aan de bedrijvenspecial over de Gennepermolen. En er volgt nog meer. Dus blijf kijken. Veel plezier.

Luchtfoto van rond 1950. Straks echt geschiedenis (behalve het witte molengebouw?)
Luchtfoto uit 1950 die een goed overzicht biedt over een groot deel van het oude centrum van Gennep, niet al te lang na de oorlog.

De Maas en Nierscup 1976. Het team van de Gennepermolen. De namen stonden achterop: LINK . Paul van Riet wist te melden dat gespeeld werd op het veld van Achates

 

 

Foto van rond 1900 vanaf de achterkant van de Gennepermolen. Héél bijzonder: kijk een links van de Gennepermolen... Daar zien we de vroegere Niersbrug met daarop.. Juist: een kar met hooi. Het huis van direkteur Steinmann staat nog in de steigers (nu parkeerplaats tegenover Joop den Boer). Het waterrad is nog niet omkapt zoals later zou gebeuren. Er is ook nog geen houtloods.

Foto van rond 1902 vanaf de Gennepermolen richting kerk. Er is een houtloods gebouwd. Dit is een van de weinige bestaande foto's die ook een goed beeld geeft van de vroegere Martinuskerk (bij het huidige "oude" kerkhof). Ook goed te zien is hoe het hier afliep naar de oevers van de Niers. Ziet u de persoon in de houtloods? Dit is duidelijk weer een foto van de Gennepse fotograaf Perolles.

 

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!