Special: de foto's van kapelaan Sampers

Kapelaan Sampers was kapelaan van de St Martinusparochie van 1949 tot 1953 ten tijde van deken Janssen en ten tijde van de noodkerk bij het spoor en de nieuwbouw van de Martinuskerk aan de Zuid-Oostwal. De foto's heb ik gekregen via Theo Peters. Theo is de 4e zoon van "Piet de knip" uit de Picardie (Wethouder en molenaar. Wij moesten daar vroeger altijd eieren halen (ze hadden 2 stallen, waar nu de Martinushof is) en later moest ik voor mijn opa voor een dubbeltje Asef halen in de Houtstraat (daar was de molen, waar nu het parkeerterreintje is. Asef is trouwens kunstmest). Maar terug naar het verhaal. Theo woont in Mill, is gepensioneerd (hij is secretaris in St Anthonis geweest) en hij had foto's gekregen van een mevrouw uit Mill. De zuster van die mevrouw was vroeger huishoudster geweest van kapelaan Sampers uit Gennep. En nu kan ik zowaar een nieuwe special maken, dit maal met foto's van kapelaan Sampers. Veel Jong Nederland, maar ook de ULO, de 1e steenlegging van de Martinuskerk, Anjeravonden, de houtbewerkersbond enz. Dat kost natuurlijk enige tijd. Vandaar dat ik u hier alvast wat foto's toon. Weet u namen of kent u het verhaal van de foto, mail me dan aub.

1951: kapelaan Sampers in de Zandstraat
1951kamp Jong Nederland
1952: kapelanie aan de Steendalerstraat
1953: kapelaan Sampers met een ULO klas naar het Bergisches land

De foto hierboven van Gennepse voetballers is van 1951. Dat is dus al meer dan 60jr geleden. Jacques Builtjes herkende de meesten, aangezien hij zelf met de meeste van die jongens gevoetbald heeft.

Onderste rij: Arie van Bergen (de Zoem), Jacques Builtjes (mijn neef), Flip de Jong, Robbie v.d. Kamp en Rini Noy.

Bovenste rij: Jan Jetten (Koek) van Hotel "De Kroon" (volgens Nol Simons, die inmiddels in Hoorn woont) , Huub Nikkesen, Jacques Aarnoutse, Tonnie Noy, Thij Hubers, Nol Simons en Wim van Riet.

 

1e aanzet van Jacques Builtjes:

Rechts beneden Piet Jansen, schuin daarboven meester Swagemakers en Nol Simons

Links onder Huub Nikkesen, onbekend, Martin van de Boogaart.

Rechts boven Jacques Aarnoutse.

Bovenste rij 4e van links meester van de Ven.

In het midden, meisje met tas … Peters (de Knip)

Rechts van meisje met handen over elkaar zuster van Joop de Boer

Daar achter (….Wevers? of Jan Liebers?) Helemaal rechts meester W.J. Havekes?

1953: kapelaan Sampers met een ULO klas naar het Bergisches land
1953: avond van de bond zonder kaars
1954 ca kamp JN Gennep in Velden met oa kapelaan Sampers die mis doet
19510629 JN Leiding weekend in Bergen met kapelaan Sampers
augustus 1952. Waarschijnlijk kamp Jong Nederland afd Gennep met kapelaan Sampers
1955: hoe de pastorie er toen uit zag
dec 1950 Anjeravond
JN Gennep kamp -onbekend jaar
Jong Nederland
juli 51 waarschijnlijk
juli 1951 Gennepse klas 3 van de ULO in Koningswinter met oa kapelaan Sampers
juli 1952 Luik -klas ULO III met Sampers
juli 1953 ULO III in Duitsland kapelaan Sampers
juli 1953 ULO III in Duitsland
juni 1952 -sportdag JN Gennep
inzegening Martinuskerk 1954 (of Maria Sterre der Zee)
mei 1952 -installatie St Martinustroep JN Gennep in de blokhut
mei 1952 JN Gennep met oa kapelaan Sampers
mei 1952 JN Gennep met oa kapelaan Sampers
mei 1952 JN Gennep met oa kapelaan Sampers
mei 1952 JN Gennep met oa kapelaan Sampers
mei 1952 JN Gennep
mei 1952 Jong Nederland
zomer 1951 kapelaan Sampers
Spoorweg- en trambond St Raphael in 1953 voor café Royal. De meeste namen weten we: foto met namen
1954. Kamp Jong Nederland in Velden. Op de rechtse foto: vlnr staand kapelaan Sampers, Wim van Riet en Denie Wevers

juli 1951: Keulen (waarschijnlijk klas 3 van de ULO) (1e aanzet van Jacques Builtjes)

Links van het midden: Tonnie Noy

Daar rechts achter: Joop Dimmers

Middelste rij derde van links: Jacques Thissen,

Daar schuin voor de zuster van Theo Albers, waar J.T. later mee getrouwd is.

Achter J.T.: Tonnie Stappers

juli 1951. Klas 3 van de ULO in Koningswinter (1e aanzet van Jacques Builtjes)

Van rechts naar links

Meester van de Ven, Ben Wieteler, Jacques Thissen,

Wie vult aan??
1952 Sinterklaas bij hotel van Bergen
1e steenlegging Martinuskerk

1952: 35jr bestaan van de Houtbewerkersbond afd Gennep

Namen:

Van links naar rechts: Onbekend, Piet Aalbers, Kapl. Sampers, Koos Roosenboom , W. Nederberg, Ben Wubbels, Lam Slungers en Wilbers? Wie helpt verder?

oktober 1951: 35jr bestaan van Herwonnen Levenskracht Gennep

De namen komen van Jacques, die vervolgens Jacob van Tankeren heeft ingeschakeld, die weer Wiel van Dinter-Martin Marienesen- Jan Dimmers- Wielie Nogarede- Wens van Bergen en Frits Roosenboom heeft benaderd. De naam van W Nederberg komt van Jacques zelf. (op deze site gevonden bij de Gennepermolen)

Onderste rij v.l.n.r. Gerrit van Est-Piet Wevers- Jan Slungers-Hen Hendriks(langen Hen)-Chris Wessels-Kapl. Sampers. Middelste rij:Theo van Megen-Thij Gossens- W.Nederberg -Gerrit Hendriks-0nbekend-Koos Roosenboom-Toon Janssen. Bov. Rij: Piet Builtjes, Jan Voss. Gerrit Paters . Gerrit Sanders.Jan Kersten. Eduard(Eed) Felling

Bert Felling: Absoluut uitsluitsel over mijn vader kan ik je niet geven, maar spontaan zeg ik met alle waarschijnlijkheid neen dat is ie niet. Mijn primaire reactie was en ook van mijn vrouw: dat is (Piet??) BAKKER (schildersbedrijf en later drogisterij van Sluiters). Mijn vader en Bakker zijn vaak verwisseld op de foto. Maar inmiddels heb ik navraag gedaan bij de familie Bakker (en Piet Sluiters) van de drogisterij, omdat ik het vermoeden had dat het Paul Bakker zou kunnen zijn. Navraag leert dat twee kinderen zeggen dat het mijn vader is. Ook ik deelde de twijfel met jou, maar kan mijn vinden in het vermelden van Eduard(Eed) Felling.

Geert Jans:" Bovenste rij 3 e van links: moet zijn Gerrit Paters. Toevallig een oom van me die met een zus van mijn vader getrouwd was en in Rotterdam woonde. Middelste rij4e van links: (ontbrekende naam) is Gerrit Hendriks, broer van mijn moeder. Ome Gerrit is in 1953 geemigreerd naar Canada. Hij was meubelmaker. Hij moest oom zeggen tegen lange Hen die ook op de foto staat. Lange Hen was een broer van de vader van Gerrit en mijn moeder Nellie.

1e aanzet van Jacques Builtjes:

Onderste rij van linksaf: Jan Aarnoutse, Nol Simons, Jan Schellekens (achter die twee)  Martin van de Bogaart.

In het midden met tas Henk Abrahams, Henk Holtermans, onbekend, Piet Jansen. Helemaal rechts Gerrit Bernards (van schildersbedrijf)

achter Piet Jansen … de Zeeuw, links daarnaast de zuster van Joop de Boer

in het midden, met tas … Wevers

Links voor Sampers: …Peters (de Knip)

Daarnaast van Duren?

Achter Jan Schellekens: .. Dimmers

Wie vult aan?

 

29 juni 1951: JN Gennep weekend in Bergen
juli 1952: de 2e klas van de ULO mag op schoolreis naar Schiphol
kapelaan met misdienaars bij de kerk in aanbouw

Dankzij Ton Teunissen weten we zelfs de namen van alle misdienaars op de foto. De Maria Sterre der Zee viering startte vanuit de onderkerk, omdat de Martinuskerk nog niet gereed was. Zie ook spel over deze gebeurtenis:

SPECIAL Maria Sterre der Zee 1954

Eind 1954 is de kerk gereed. De foto is gemaakt vanaf waar nu de Niersdijk is. Die was er toen dus inderdaad nog niet, evenmin als een pastorie.
Luchtfoto van waarschijnlijk rond 1956-1957. De pastorie is gebouwd, de Niersdijk is aangelegd. Leuk is dat de rails te zien zijn voor de karretjes waarmee zand voor de dijk en de kerk is aangevoerd vanuit de Looi (van de plaats, waar nu de Vogelbuurt staat)