Vogels en hedera

Dit weekend is de "tuinvogeltelling" van de vogelbescherming Nederland. Iedereen wordt gevraagd om 1 uur lang de vogels in zijn/haar tuin te tellen en dit op te geven. Hiervoor heeft met een formulier gemaakt met daarop de 20 meest bekende vogels die in de tuin kunnen voorkomen. FORMULIER. Kijk op de speciale website voor nadere uitleg. Ook kunt u hier meer informatie over de vogels vinden, hoe u ze het best kunt voeren en welke geluiden ze maken.

website

Ook buiten de tuin zijn er meer dan genoeg vogels. Maar buizerds, ransuilen, zwanen, ganzen, meerkoeten, fuuten, waterhoentjes, meeuwen ed, die u bv langs de Niers aantreft (zoals bv de meeuwen op de foto links) zult u niet veel in uw tuin aantreffen.

En als u om uw heen kijkt ziet u dat de vogels ook nog steeds bessen kunnen vinden. De bessen van de hedera zijn aan het rijpen. (loop maar eens langs de Groes of door de Martinushof. Hedera is overigens een chique naam voor wat u normaal waarschijnlijk klimop noemt).

En waar u ook loopt, overal ziet u het hobbeltje gestaag aan hoogte winnen. (de 2e foto van rechts, hierboven, is vanaf de Niersdijk) Ze zijn al met de wanden van de 8e verdieping bezig. De dakvloer en de dakopbouw nog, dan zijn ze op hoogte en kan de afwerking beginnen.

En verder: niet vergeten: morgenavond Griezelbal van de Coloradokevers en zaterdagavond: receptie van prins Twan. (beide in PicaMare)

Eéntje is terug

Ik volg natuurlijk de ransuiltjes op de voet. Eén is na 1,5 week teruggekeerd naar de Martinushof. En de andere?

Inmiddels heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat vóór de sloop, in de tuin naast de oude Martinusschool, op een gegeven moment zelfs 13 ransuiltjes tegelijkertijd gesignaleerd zijn. Dat zou dan een kwart % van de totale Nederlandse populatie van deze bedreigde vogels zijn!

Ton stuurde het "vlekkenplan" zoals dat bij de discussie over het Europaplein is gepresenteerd en dat wil ik u natuurlijk niet onthouden. En verder wat plaatjes van vandaag, 22 januari. Eindelijk weer eens zon.

Van het Hobbeltje hebben ze vandaag de 7e verdiepingsvloer gestort en ook bij het nood-bejaardenhuis schieten ze op. En bij de Niers: zou het nu zijn: "Gennep a.d. Niers", of "Gennep achter de dijk"??

Vlekkenplan

Goof attendeerde me in het gastenboek op een nieuw plan (een "vlekkenplan") zoals wethouder AJ dat gister op Magic presenteerde. Ik heb het globaal geschetst, voor zover ik het heb begrepen.

Ik vind het een uitstekend plan, omdat dit een deel van een aanzet kan zijn voor het oplossen van de verkeersproblemen (slechte toegankelijkheid, opstoppingen). Er zitten natuurlijk nogal wat haken en ogen aan, omdat er veel partijen (eigenaren) bij betrokken zijn en er een serie problemen over blijven, maar het ìs een begin. De gepresenteerde route komt globaal overeen met hetgeen ik 3 jaar geleden op Magic heb voorgesteld (ik was niet zover gegaan als het slopen van het winkelcentrum, take-one en woonhuizen)

Overigens vind ik wel dat al die plannen (IVVP, Gennep Centraal, Bolwerk, dit plan, parkeerbeleid en andere plannen) veel meer dan nu in zijn geheel en in samenhang bekeken (en vooral gepresenteerd) moeten worden ipv hap-snap.

Er blijven natuurlijk wel een aantal probleemsituaties over, zoals de aansluiting op de Spoorstraat bij het Wilhelminaplein. En ook heb ik niet zoveel fiducie in het terugdringen van het parkeren op het Europaplein. Tenslotte zijn er zo'n 45 flats boven de Goede Herderschool gepland en moet er ook tpv het oude belastingkantoor een "gemengde" functie komen met oa wonen. In totaal vergen die nieuwe woningen toch al snel tenminste 120 extra parkeerplaatsen. Ik vermoed dat bv een parkeerkelder hiervoor wel te duur zal worden. (Een kelder van die grootte (ca 3000m2) zal zo'n € 5 miljoen kosten! )

Kleuters en meisjes

Ik kreeg van Jan de Jong uit Nijmegen een aantal aanvullingen op de namen bij de kleuterklas van juffrouw Bernadette uit 1960 (bij de nonnetjes). Klik op de foto voor een vergroting.

En verder stuurde (juffrouw) Corrie Derks vanuit Beugen ook nog de foto's van de Maria Gorettischool (met namen) van de jaren 1964-1965 en 1966-1967. Alle foto's worden ook toegevoegd aan de schoolalbums van de kleuterschool en van Maria Goretti. Veel plezier.

Spookjesbal Coloradokevers 20 jan klik op de foto!

1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1964-1965 klas 3
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
1966-1967 klas 4
Sprookjesbal 2008

Marco heeft een uitgebreide fotoreportage gemaakt met leuke foto's van het sprookjesbal van de Coloradokevers van zondagmiddag 20 jan 2008 in PicaMare. Druk op 1 van beide foto's voor het album. Veel plezier.

Juffrouw Corrie Derks

We laten het verkeer maar weer even voor wat het is, want ik kreeg een mailtje van Corrie Derks uit Beugen. Corrie is in de periode 1961-1967 lerares geweest op het Maria Goretti. Corrie heeft in December een klassefoto van klas 3 in het blad "de Trompetter" laten plaatsen, waarop nogal wat reacties gekomen zijn. Corrie stuurde deze en andere foto's voor plaatsing op gennep.nu. En zoals het een goede juf betaamt, wist ze nog alle namen. De foto's worden ook in het overzichts-album van Maria Goretti geplaatst. Veel plezier.

klas 3, schooljaar 1963-1964
klas 3, schooljaar 1963-1964, met de namen
CEL lost verkeersproblematiek Gennep op!

Het grote probleem volgens wethouder Arnold Jansen is het doorgaande verkeer dat volgens hem wel zo'n 60% van al het verkeer bedraagt. Dit zijn dus de mensen, die niet in de gemeente Gennep wonen, werken of winkelen. Dat doorgaand verkeer (naar Nijmegen, Venlo, Kleef, Cuijk enz. ????) gaat over de Niersbrug en slingert zich door Gennep.

Het lijkt erop dat CEL dè oplossing heeft: de afsluiting van de Niersbrug door daar, bij de Barmhartige Samaritaan een grote "luisterkei" op te plaatsen. De CEL heeft inmiddels het initiatief-voorstel gedaan voor de plaatsing van "luisterkeien" (oa bij de Barmhartige Samaritaan)

In 1e instantie dacht ik: maar de mensen uit 't Ven en Ottersum dan? Maar die (en zelfs de mensen uit Milsbeek) rijden volgens dhr van Dinther van de CEL over de Oordsebrug naar Gennep.(zie onderstaand interview op Magic). Maar dan is de Niersbrug dus niet persé nodig en kan voor het auto-verkeer afgesloten worden.

In Gennep zelf kun je je dan weer vrijelijk bewegen en circuleren, zonder die overlast van het "doorgaande" verkeer. En we hebben er meteen een toeristische attractie bij.

Bovendien is het stukken goedkoper dan "Gennep Centraal"

:-)

De Maasbrug onderhanden

Vandaag is de konstruktie op de Maasbrug geplaatst, van waaruit het onderhoud aan de Maasbrug zal worden gepleegd. Rond 08:00h werd de brug voor alle verkeer afgesloten en voer het schip met de kraan en de onderhoudskonstruktie vanaf de loswal tot aan de brug en begon de plaatsing. Het weer had men niet bepaald mee. De temperatuur en de regen waren nog tot daar aan toe, maar de wind en vooral de windvlagen, maakten het hanteren van de konstruktie tot een lastige klus. Een paar plaatjes van de vroege zaterdagochtend (19 jan).

En verder: weer een nieuwe cartoon, nu van en wel naar aanleiding van de discussie over het toekomstige verkeer in Gennep. Een van de onderwerpen waarover zorg werd uitgesproken was de mogelijkheid van "sluipverkeer over de Martinushof (en kerkplein). Wethouder A.J. ziet in het geheel geen problemen, omdat maatregelen getroffen worden om dat "sluipverkeer" te ontmoedigen.

De Martinus Sport Vereniging

Ruim een week geleden was op internet een toch wel bijzondere medaille te koop: een medaille met het wapen van en het opschrift Gennep en verder als opschrift M.S.V. 27km en met de datum van 14-8-1932. De Romein heeft de medaille op internet gekocht en Henk heeft de medaille gefotografeerd. En wat dit is? Dit is de medaille die de Gennepse wandelsportvereniging "Martinus Sport Vereniging" in 1932 heeft uitgereikt aan de deelnemers van de eendaagse wandeltocht over een afstand van 27km die MSV op 14 aug 1932 in het Gennepse georganiseerd heeft. Er waren trouwens maar liefst 1600 deelnemers aan die wandeltocht. (bron: "kleine historie van Gennep"). Er stond al een foto van die wandelsportvereniging op deze site (onder "mensen") en ook deze foto is wel een hele mooie. Niet alleen staan er erg veel Gennepenaren op deze foto (mèt namen) en veelal (over)grootouders van huidige Gennepenaren, maar ook de plek waar de foto is gemaakt is bijzonder. De foto is namelijk gemaakt vanaf de Kellerberg in de richting van het Gennepse station. De vereniging staat opgesteld op het voetbalveld. MSV zou overigens in 1933 opgaan in de wandelvereniging Vitesse. (niet alleen de Komeet ging op in de dit jaar 100jr oude voetbalvereniging, maar ook in het verleden kende Vitesse al "zijtakken"-op een gegeven moment zelfs een toneel-tak). Veel plezier

De genoemde foto. Linksboven de huizen aan de van Brederodestraat, die er nu ook nog staan. Daarboven zien we het dak van de spoorwegloods, die na de oorlog zou dienen als noodkerk en weer later als drukkerij van Harry Janssen. Rechtsboven zien we het Gennepse station
De namen van de foto. De datering van de foto weten we omdat kapelaan Stoot op deze foto staat. Deze kapelaan was in Gennep van 1930-1935. Vandaar dat deze foto uit ongeveer 1932 zal stammen. Er staan nogal wat bekende Gennepenaren (soms nog erg jong) op deze foto.
En hierboven dan de medaille van die wandelmars van augustus 1932, die de Romein op het internet wist te bemachtigen.
Maasbrug

Morgen is het dan zover dat ze daadwerkelijk beginnen met het groot onderhoud van de Maasbrug. Zaterdagochtend rond 8:00h wordt de weg Gennep-Oeffelt voor alle verkeer afgesloten en bouwen ze de stellage op (eerst aan de Oeffeltse kant) waar vandaan het onderhoud wordt gepleegd. Zelfs fietsers/wanderlaars worden 1-2 uur volledig tegen gehouden. Het autoverkeer wordt de hele zaterdag en wellicht ook de zondag tegengehouden. Daarna kan men erdoor, maar met beperkingen (voor de rest van het jaar). Vandaag was men al druk bezig met de voorbereidingen.

Werkzaamheden op de kop van de brug (kant Oeffelt). Onder de brug is al een stuk van de stellage zichtbaar.
En ook bij de loswal is men driftig bezig
Alhoewel deze reiger zich er weinig van aan trekt
Vanuit Oeffelt: Aan de overkant van de Maas zijn de kranen van het Hobbeltje en het nood-bejaardenhuis te zien
en ook in het Nierspark is men driftig bezig met de afwerking van de verhoogde dijk.
De Fabeltjeskrant

Goed voorbeeld doet volgen, want ook Ton Peters stuurde een cartoon over de Fabeltjeskrant en het wegjagen van de (beschermde) ransuilen door de sloop van de Martinusschool.

En verder: de aannemer is zowaar begonnen met het afwerken van de verhoogde Niersdijk. Wellicht dat wandelaars en fietsers binnen afzienbare tijd dan toch weer over de Niersdijk kunnen zonder tot hun enkels in de klei weg te zakken.

Ook is men vandaag begonnen met het plaatsen van de tijdelijke units, die het nood-bejaardenhuis moeten vormen voor de komende 3 jaar, waarin de nieuwbouw in het kader van het plan "OpdeLogte" gerealiseerd gaat worden.

Van beide activiteiten een kort filmpje plus (hieronder) een aantal plaatjes. Ik heb ook de plattegrond van het nood-bejaardenhuis bijgevoegd.

Filmpje: Bouw nood-bejaardenhuis. 1e plaatsing vd tijdelijke units
Filmpje: Niersdijk: de aannemer is inmiddels begonnen met het aanbrengen van de toplaag
Oogjes dicht en snaveltjes toe...

En alweer een nieuwe cartoon. Een bijdrage van R1ek, waarvan ikzelf bijna in een deuk lag.

U kent het verhaal inmiddels. De gemeente wilde de Martinusschool slopen, want Nebuvast wil daar een winkel voor Jan Linders bouwen met flats daarboven. Vlak naast de school zaten ransuiltjes en dat zijn beschermde vogels. Ze staan op de rode lijst en mogen niet verstoord worden. We kennen het verhaal van de korenwolf, die de komst van een industrie-terrein in Zuid Limburg tegenhield, of de beschermde plantjes op een muur in de Achterhoek. En ransuilen zijn heuse roofdieren!

De gemeente liet een "flora- en fauna-onderzoek" uitvoeren, waarin gesteld werd dat er geen bezwaren tegen sloop waren. Er werd door diverse Gennepenaren bezwaar gemaakt tegen de sloop en wel om verschillende redenen, maar ook vanwege ernstige twijfels over de kwaliteit van dat zogenaamde flora- en fauna-onderzoek.

De gemeente deed vervolgens alsof haar neus bloedde en verwees naar het "deskundigen-rapport"

En de ransuiltjes? Die zijn verdwenen.

En de gemeenteraad? Die stond erbij en keek er naar...

Dus: burgers van Gennep: "oogjes dicht en snaveltjes toe"

Schending "copyright" of reclame?

Zoals u in de toelichting op deze website kunt lezen probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met bezwaren tegen publicatie, met evt copyright en probeer ik het maken van reclame te beperken. Met deze nieuwe bijdrage doe ik echter waarschijnlijk beide: schending van copyright (?) en ik maak reclame. Maar ja... Als er bezwaren zijn, dan hoor ik het wel.

Jan Janssen van AVG (zie onder bijnamen bij "de bok") heeft dit jaar een bijzondere kalender aan zijn relaties cadeau gedaan. Via de voormalige deken kreeg ik een exemplaar van die kalender.

Verder met "allerlei"

De meeste prinsen-ballen zijn achter de rug. Tijd dus om weer terug te keren tot de orde van de dag en de webspecial ALLERLEI verder aan te vullen. Voor het carnavalsgebeuren in 2008 heb ik trouwens een nieuwe pagina gemaakt (zie knoppen bovenaan). Veel plezier.

Groeten uit Gennep: 3 verschillende kaarten
hotel van Bergen aan de Spoorstraat. Foto uit de 20-er jaren van de vorige eeuw.
"optrekje" van de gebroeders van Bergen aan de loswal bij de Maas. De gebroeders bevisten de Maas
De Ottersumseweg in 1938
Een vooroorlogse processie trekt door de Zandstraat richting kerk. De fotograaf staat thv de ZO Wal
De Paters van de H Geest in 1961 (oorspronkelijk gebouwd rond 1873 als hoofdkantoor van de NBDS). Rondom de grote tuin van de paters was een betonnen schutting aangebracht. Zicht-contact met de Paters was immers te vermijden
Ook net voor de oorlog: de Zandstraat thv de Kastanjeboom (nu Hema)
2 plaatsjes van de voorloorlogse Markt en stadhuis
De Spoorstraat rond 1913. In de verte zien we de stadherberg (nu witte olifant). Helemaal rechts is de schuur van de Tulakker (zou 20jr later afbranden). Links op de hoek met (nu) de Burg Woltersstraat stond een bierbrouwerij
Kruising Steendalerstraat-Kruisstraat in 1939
De voorgevel van de winkel van Teun Metselaars (Zandstraat 20-22), waar in later jaren Hubo van Ad koot gevestigd zou worden
Het tramstation aan het eind van de Spoorstraat
De voorloorlogse markt. (er waren al volkswagen kevers)
Net voor de oorlog: de Zandstraat thv het postkantoor. Rechts de zaak van Jetten
Waar zijn de ransuiltjes (en profiat Mat Knapen)

die bij de sloop van de Martinusschool verjaagd zijn?? Ik zie ze nu helemaal niet meer. Terug naar de tuin van van Abel, elders, of zijn ze helemaal verjaagd nu? Andere vogels zag ik wel: een torenvalk, fazanten, groenlingen en meer van dat spul. En bij het bejaardenhuis zijn ze aan het "koppensnellen". (zo heet het op hoogte afhakken van de heipalen. In dit geval vd palen voor het nood-bejaardenhuis). Ze zijn bezig met de 7e verdieping van het Hobbeltje, de flat op de kop van het Pagepark, waar prins Twan en de inwoners van de Hei (en zij niet alleen) niet zo blij mee zijn (zie proclamatie van Prins Twan 1) Je kunt trouwens in Gennep ook maar beter niet in een rolstoel zitten en bv vanaf PicaMare naar het centrum willen. Ze hebben bij de Piramide aan de Picardie nieuwe parkeervakken aangelegd en het trottoir dusdanig gemaakt dat een rolstoel toch echt terug zal moeten, want de doorgang is compleet versperd. Tenslotte nog een proficiat voor Mat Knapen, die vanavond (ma 14 jan) "uitgekomen" is als prins van de Waggelaars. Mat Knapen

vrede
ik wil ook wat
fazant
de 7e
Vitès en carnaval
koppen snellen
veerhuis
blokkade
achterdehoven
paardjes
torentjes
vogel (wie kent 'm?)
bidden (ziet u hem?
en dan ....
Statie en personalia

met dank aan Piet Manders, de statiefoto's van prins Twan 1, Twan 2 en Theo 3, Mat 1 en de jeugdprinses en kleuterprins. Plus de personalia en proclamatie van Twan I van Bombakkes.

Prins Mat 1 vd Waggelaars
prinses Nena 1 van de Coloradokevers
kleuterprins Freek 1 vd Coloradokevers

Personalia en

Proclamatie

van

prins Twan 1

van

Bombakkes

Prins Twan 1 van Bombakkes
Prins Bas I vd Diepenkikkers
Prins Twan II vd Waldkrekels
Prins Theo III vd Wortelpinnen

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel