Update 2 december 2007

Via Henk is weer een nieuwe serie afbeeldingen op komst. Nieuwe ansichten van de Romein, maar ook foto's uit Gennepse privé-archieven. Een voorproefje.

Het 1e optreden van de Gennepse harmonie na de oorlog was de optocht ivm de herdenking van de bevrijding in okt 1946. Met een bij elkaar geschraapt zootje muziekinstrumenten (geleend, deels uit Duitsland teruggehaald) gaf Unitas et Fidelitas acte de Présence
Dat de Duitsers ons nog hoog zaten blijkt wel uit deze foto uit 1946 van diezelfde herdenkingsplechtigheid. De foto is in de Zandstraat gemaakt thv de Molenstraat (Trienekens). De man rechts met fiets was het toenmalige hoofd van de ULO dhr v.d. Ven. Uit het opschrift op de wagen blijkt dat we het stuk Duitsland tot aan de Rijn bij Nederland willen voegen.
Bovenstaand plaatje (een ansicht) zal van rond 1900-1910 dateren.
Evenals het plaatje hierboven. Duidelijk is te herkennen, waarom dat de huidige Bleekstraat, Bleekstraat werd genoemd.
In de vorige update toonde ik de beelden van de sloop van de Martinusschool. Het zal ook moeten leiden tot herziening van het boek Monumenten in Nederland: Limburg, dat is uitgegeven door uitgeverij Waanders in samenwerking met Monumentenzorg. (druk op de link hier links). Jos attenteerde mij op dit boek over monumenten in Limburg. De vroegere Martinusschool is (was) 1 van de 11 monumenten, die voor Gennep genoemd worden.......

Een aanrader voor de dames en heren bestuurders, die zo druk bezig zijn over opheffing van de huidige gemeente Gennep en herindeling, is het essay van de VNG dat in mei is uitgebracht. (druk op de link rechts) Het essay is van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) & de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Toch niet de minsten. De VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Overigens moet me nog één ding van het hart en namelijk de complete minachting die het bestuur heeft tav de burgers, dat men het heeft over "uitleggen" aan de burger van wat de bestuurders kiezen ipv die keuze aan de burgers zelf over te laten.

In beelden bewaard

Hans Jaspers heeft de sloop van de Martinusschool op film vastgelegd en e.e.a. bewerkt tot een film van 8 minuten. Klik op de afbeelding links voor dit filmpje.

100jr heeft dit markante gebouw met stijlkenmerken van de Amsterdamse School net niet gehaald. De muren die getuige zijn geweest van het opgroeien van zovele Gennepse generaties zijn in de puinbreker verdwenen.

Het gebouw was trouwens opvallend solide gebouwd. De buitenmuren waren in totaal bijna 40cm dik. Dat is dan ook de verklaring voor mijn herinnering dat dit gebouw ook in de zomers altijd behoorlijk koel was. Zó worden ze tegenwoordig niet meer gebouwd.

De gedenksteen en de bovenstukken van de gemetselde kolommen liggen momenteel op het sloopterrein te verweren.

Het filmpje is ook toegankelijk vanaf de filmpagina.

Bouwplannen in Zuid

Ze schijnen de grootst mogelijke moeite te hebben om het Pagepark verkocht en dus volgebouwd te krijgen (de oorspronkelijke planning loopt behoorlijk uit), maar toch weerhoudt dit de project-ontwikkelaars niet van het ontwikkelen van alweer nieuwe plannen. Naast de plannen die al bekend zijn op het oude Augustinusterrein, bij het bejaardenhuis en nog diverse andere verscheen deze week in de M&N Bode (zie links) ineens de aanvraag voor een bouwvergunning door NeBuVast van een 1e fase van maar liefst 23 woningen ergens tussen de Willem Boyeweg en de Dr Nolensstraat. Ik zou zeggen dat de bewoners van Zuid eerst maar eens goed op hun tellen moeten passen. Tenslotte hebben we met betrekking tot de 8 verdiepingen hoge flat die ze aan het bouwen zijn op het Pagepark van de verantwoordelijke wethouder gehoord hoe die over burgers en bezwaren van burgers denkt. Informeert u tijdig wat exact de plannen zijn en dien zonodig tijdig bezwaar in. U verliest anders van de gemeente uw recht van spreken.

Het is mij niet geheel duidelijk waar die 23 woningen zouden moeten komen te staan. In de tuinen die de aanwonenden nu gepacht hebben? Moeten er bestaande woningen gesloopt worden? Wordt er een nieuwe weg aangelegd? Of moeten die woningen bv oa gebouwd worden op het "bedrijfterreintje" waar nu oa Euroverhuur zit? (het laatste zou een bestemmingswijziging noodzakelijk maken). Enfin: één raad voor de bewoners van Willem Boyeweg en Dr Nolensstraat: ga die plannen inzien!!

Op de afbeelding links ziet u het bestemmingsplan voor dit gedeelte van Gennep (of ook via deze link) Op de afbeelding rechts ziet u hoe dit gedeelte van Gennep er zo'n 100jr geleden uitzag. Een "verlaten" hei, met hier en daar een schaapskudde. Op deze prentbriefkaart van de bekende Gennepse fotograaf Perolles zien we ook een typerend gebouw van die tijd.

En misschien komt het gebouw u bekend voor. Op de luchtfoto's links en rechts heb ik een cirkel geplaatst en tevens globaal aangegeven waar die woningen wel eens gepland zouden kunnen zijn. (in de omcirkelde woning heeft vroeger nog pater Celie gewoond. Het pand was toen ook wit!)

Het is in ieder geval te hopen dat dit gebouw, dat een perfect historisch beeld geeft van het Gennep van vroeger, behouden blijft en dat het ook niet wordt dichtgebouwd met "modernistische" bebouwing.

Het privé-album van prins Piet I
Sommigen hebben wellicht de personen van de vorige update herkend. Jan en Piet Verhasselt in 1931. In 1962 zou Piet uitkomen als Prins Piet I van Bombakkes. En net als gewone mensen houden prinsen foto-albums bij: van het uitkomen, de receptie, het bezoek aan het gemeentehuis, de proclamatie, het bezoek aan de bejaarden bij de zusters en uiteindelijk het boerenbal. Het album is afkomstig van Pierre de zoon van Piet en dus van de huidige prins van Bombakkes en van zijn moeder. Veel plezier. (ook toegevoegd aan specials)
Wèl en géén Bombakkes in 1931

Binnenkort een nieuwe special. Als voorproefje toon ik 2 foto's. De eerste uit 1931 en een tweede zo van rond 1935. Ik zal nog niet verklappen wie er op de foto staan. Misschien herkent u de persoon wel. Of misschien geeft de titel van de update wel een aanwijzing. In ieder geval bestond Bombakkes nog niet in de 30-er jaren.....

De foto links toont carnaval 1931. 2 jongens in de Zandstraat ter hoogte van het postkantoor. Ze moeten oppassen dat de wielen van hun karretje niet in de tramrails komen. De 2 jongens van de foto links staan ook op de familiefoto rechts die een paar jaar later, zo rond 1935, gemaakt is

Trouwens heeft u ook de aankondigingen van de koopzondagen gezien (2, 16 en 23 dec), die her en der als poster in Gennep hangen? Ik vond de foto bekend voorkomen.

En ja hoor. Voor de poster is een van de foto's gebruikt die ik in feb 2006 gemaakt heb. (zie album). Toch leuk om je eigen foto her en der in Gennep te zien hangen.

Henk stuurde de foto links van potterie Terwindt, maar ook 3 bijzondere dokumenten. Die dokumenten betreffen de jaarverslagen van de NBDS van de jaren 1871-1872, 1873-1874 en 1917. Dit zijn bijzondere jaren voor de NBDS, vooral de 1e twee, want het betreft namelijk de jaren van de oprichting en de bouw van de spoorlijn en het 1e jaar van exploitatie. In de jaarverslagen worden allerlei details en natuurlijk ook de kosten (en opbrengsten) beschreven. De 3 dokumenten zijn ook toegevoegd aan het album Gennep spoorstad.

NBDS 1871-1872, NBDS 1873-1874, NBDS 1917

Gennep door de jaren

Een dwarsdoorsnede van wat u oa op de website kunt aantreffen. De omgeving in 1614, Gennep 1000jr stad in 1950, de oorlog, de bouw van de Rabo, het hoogwater van 1926, de tram, de duitse inval, de kapot geschoten kerk van Heijen, de bevrijding, de nieuwe Niersbrug, het Muziekaaltje, het slachthuis aan de Niersweg, het Nierspark, de frietkraam van Balletrien, de bouw van garage Jetten, Carnaval op een onverhard Europaplein, Gennepse plekjes. Veel plezier (als u op 1 van de foto's klikt, opent een apart album)

Gennepenaren helpen Gennepenaren

Naast vele complimenten ontvang ik in de loop van de tijd ook vele verzoeken. Daar kan ik soms op antwoorden, soms ook niet en soms vraag ik U om uw hulp. Het lijkt mij een goed idee om al die verzoeken te verzamelen op een aparte pagina. (zie bovenaan deze pagina onder de kop "helpen"). NIEUW PAGINA Kunt u helpen? Dan hoor ik dat graag. Of misschien heeft u zelf wel verzoeken of vragen. Stuur ze op, dan zet ik de vragen en/of verzoeken er bij.

En verder ontving ik van Henk nog een foto uit 1966 van de veteranen van Vitesse"08. Vitesse dat volgend jaar het 100jr bestaan viert. We zien op de foto vele bekende Gennepenaren. Her en der zijn in diverse albums inmiddels verbeteringen aangebracht door informatie van verschillende (oud) Gennepenaren, waaronder Harrie-Jan Metselaars, Jan van den Hurk, Ria Cox, Bart Schellekens, Tonnie Bernards, Eugène Uiting en vele anderen, waarvoor dank.

Vitesse-veteranen 1966 zonder
en met namen
Nìet over de hoofden van de burgers heen!

En wat te voorspellen was, is inderdaad gebeurd. Als makke schapen worden de dames en heren bestuurders en gemeenteraadsleden van de 3 gemeenten in de kop van Limburg richting opheffing en samenvoeging van de 3 gemeenten gedreven. En de reden? Ze vinden dat ze hun (toekomstige) taken onvoldoende aankunnen (noot: dit zijn hun eigen woorden) en dus het bijltje er bij neer moeten gooien.

Tja, dat ze zelf vinden onvoldoende toegerust te zijn voor de taken waarvoor ze zich beschikbaar hebben gesteld, dat is één ding. Maar om dan gelijk het zo ongeveer grootste goed van een democratie te verkwanselen, namelijk een bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers, dat is een ernstige zaak en dat raakt ons allen!!

Ik heb in het plaatje links aangegeven hetgeen dreigt te gebeuren. Een trieste affaire. Kafka zou het niet kunnen verbeteren. En de burgers? Even ter herinnering een krantenbericht uit 1985: LINK naar resultaat onderzoek beleving Ottersummers. Dames en heren bestuurders en raadsleden: dit is niet aan u om te beslissen, maar aan de burgers!

Omroep-perikelen

Vanavond (26 nov) was er de presentatie van zowel Magic als "Goed voor Gennep", die beide de uitzendrechten voor Gennep voor de komende 5 jr willen hebben. En de uitslag????

Wordt vervolgd.....

Veronica

De cartoons (zoals link1, link2, enz) steken blijkbaar aan. Iemand stuurde de prent links die ze gemaakt heeft nav de "strijd" tussen SMOG en LOGO (wie krijgt de uitzendrechten in Gennep). Vanavond komt het aan de orde in de gecombineerde raadsvergadering (zaal Heijen: 20:00h). De prent symboliseert het vroegere Veronica-schip met daarop beide omroepbonzen, de een in het echt de ander gesymboliseerd door een prent van "Willem de Zwijger".

Verder zag ik in het gastenboek, dat Fons nog bitter weinig reacties heeft gehad op zijn inzamelingsactie van oude brillen voor het goede doel. Fons zijn email-adres staat erbij in het gastenboek. Dus, als u nog oude brillen hebt... Ze zijn meer dan welkom.

Winnaars Schlagerbal 2007 (met album)

Met dank aan Ton Peters (uit de winnende buurt) de foto van de winnaars van het schlagerbal 2007 van Bombakkes: buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat. Als u op de foto klikt opent het album. De foto's komen van de buurt zelf. Meer foto's staan nog op de volgende link

De titel van de winnende schlager is:

"Op de Mèrt "

Op de Mèrt gôn staon
Laoten wïj o'ns lekker gôn
Schunkele hier en daor en keuvele mit mekaor
Dan blieve wïj hier de heele kraom
Tot we ien den duuster e'cht nor huus toe motte gaon

Film van het winnende liedje (externe link)

Klutten èn Omroep-gevecht
(druk op knop)

roek of kauw

En het Schlagerbal van Bombakkes van vanavond??

Dat is gewonnen door de buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat

met hun schlager "Op de Mèrt "

Op de Mèrt gôn staon
Laoten wïj o'ns lekker gôn
Schunkele hier en daor en keuvele mit mekaor
Dan blieve wïj hier de heele kraom
Tot we ien den duuster e'cht nor huus toe motte gaon

De Gennepse Indië-ganger Frans Reijnen

Zo'n 60jr geleden, WOII was net afgelopen, waren er de "politionele" acties in het toenmalige Nederlands Indië. Wat we nu kennen als Indonesië was een Nederlandse kolonie. Nà het einde van WOII en de bezetting door de Japanners zochten de Indonesiërs hun onafhankelijkheid, wat in Nederland niet op veel enthousiasme kon rekenen. En dus werden er Nederlandse troepen naar het verre Indonesië gestuurd, hetgeen toen een lange zeereis betekende, naar een onbekend land, vreemde cultuur en een omgeving die niet altijd even "vriendelijke" was. Het ging er heel anders aan toe dan tegenwoordig bij de uitzending van Nederlandse soldaten naar Bosnië, Afganistan, Irak of elders. We kennen tegenwoordig geen dienstplichtigen meer zoals toen. En ook Gennepse jongens werden onder de wapenen geroepen en naar het verre Nederlands Indië gezonden. Onder "specials" staan al diverse albums van deze periode. 1 vd Gennepenaren die uitgezonden werden was Frans Reijnen. We komen Frans al tegen in 1 vd albums, die op deze website staan (LINK) en wel op deze foto. Jan vd Hurk en Annie Derks uit Veldhoven stuurden een serie foto's met Frans Reijnen als onderwerp. Jan schrijft: "Beste Harm , ik stuur je een 7 tal fotos van jongens die in indie geweest zijn waaronder mijn vrouw haar zwager Frans Reijnen uit Gennep , de rest van de jongens kennen wij niet , Misschien staan er nog meer jongens uit Gennep bij. Even een NOOT: Frans komt oorspronkelijk ui de Dr nolenstraat is na indie ? 'n tijdje in de Emmastraat gaan wonen bij de fam. de Gier boven en is daarna naar de Loodstraat verhuisd waar hij ook nog op twee verschillende adressen gewoond heeft. Vriendelijke groetjes" Wat trouwens ook leuk is om te vermelden; deze Frans Reijnen kreeg een zoon, die Willy Reijnen genoemd werd (woont in Oeffelt) en deze zorgde weer voor een kleinzoon die weer Frans genoemd werd. Ik weet zelfs de geboortedatum van deze kleinzoon Frans, want dat is dezelfde dag (en dezelfde plaats, het Maasziekenhuis) dat mijn eigen zoon geboren werd. En hoe die heet?? Frans natuurlijk.....

Frans Reijnen voor dat hij naar Indie ging , of eerst Retraite ? of klaar voor de reis ?
Frans Reijnen
Frans Reijnen rechts
Frans Reijnen 3e van links
Frans Reijnen 3e van links
Frans Reijnen achter op de motor
Frans Reijnen 3e van links
KNA, ZO en BB

De afgelopen paar dagen geen updates omdat ik voor mijn werk even naar Canada moest. Maar ik ben weer terug. Het is daar trouwens nog een stukje kouder dan hier. Héél imposant om zo'n karavaan van gigantisch grote sneeuwruimers met een vaart van zo'n 20km/h de start- en landingsbaan van Toronto te zien schoonmaken. Maar nu terug naar het vertrouwde Gennepse: 3 nieuwe oude foto's en wel van Henk, Fons en Roos Spilt. En misschien kunt u wel helpen??

Deze foto stuurde Henk uit het album van Thij Roosenboom. De foto toont te toneelvereniging Kunst na Arbeid in òf 1940 òf 1941. Zo te zien is de foto gemaakt op het schoolplein van de Martinusschool. Niet vreemd, want meester Beckers staat er ook op. Op de afbeelding hieronder zijn de meeste namen erbij gezet.
Deze foto is afkomstig van Fons en toont de mensen van de Zuid Ooster op een bedrijfsuitje naar Schiphol in ca 1957. Op de afbeelding heironder staan de namen bijgevoegd. Fons schrijft verder oa: "de beide oudere heren op de voorste rij - derde en vierde van rechts - zijn dhr.lambert en gerrit van de mortel, zij waren aanvankelijk machinist op de tram maar met de komst van de kromhout en crossley-bussen werden ze "omgeschoold" tot buschauffeur. ze staan ook diversen keren met "hun" locomotief op je site"
De foto hierboven is afkomstig van Roos Spilt, die nu in Groesbeek woont. Op deze foto van dansschool Bilderbeek staat oa haar hus Lia Spilt (midden onder, op de grond, met de paardestaarten). Roos kent verder geen namen en weet ook niet in exact welk jaar en op welke plaats deze foto gemaakt is.

Wie kan helpen?

Roos vraagt verder of er foto's bestaan van de kapsalon van opa Aalders in de 50-er jaren (aan de Zandstraat nr 75) waar Roos en haar familie gewoond heeft (en zijzelf geboren is)

 

 

 

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel

phpMyVisites : Een open source applicatie voor het bijhouden van webstatistieken ontworpen in PHP/MYSQL en verspreid onder de GNU GPL licentie. phpMyVisites