Herkent u dit plaatje???

Waarschijnlijk niet. Of u moet meer dan 100jr oud zijn!

Het is namelijk de toren van het Gennepse stadhuis. Ergens in de 19e eeuw hadden ze het oorspronkelijke ontwerp vervangen door dit ui-vormige geval.

In 1900 hebben ze het de oorspronkelijke (en huidige vorm weer terug gegeven.

Het huidige stadhuis is begin 17e eeuw gebouwd als vervanging van het door de grote stadsbrand van 15 op 16 april 1597 verloren gegane stadhuis. Dat stadhuis (althans het torentje ervan) zien we waarschijnlijk op de oudst bekende prent van Gennep (uit de stedenatlas Civitates orbis Terrarum: =de steden van de wereld van Braun-Hogenberg) uit 1575. LINK. (midden op de prent) De bouwmeester van het nieuwe stadhuis was waarschijnlijk Wilhelm van Bommel die ook bouwmeester was van de stadhuizen van 's Heerenberg en Venlo. (bron: het stadhuis van Gennep door de eeuwen heen van W van Dinter).

In de 18e eeuw leefde Jan de Beijer die in deze streken veel prenten maken. Aan hem hebben we ook een aantal prenten van Gennep te danken, waaronder een prent van de markt met het raadhuis, welke in 1758 door Paul van Liendt voor een ets gebruikt is. LINK Het gebouwtje links van het stadhuis was er overigens ook echt. Daar stonden de brandweerspullen opgeslagen.

In de 2e helft van de 19e eeuw komt de fotografie op en rond 1890 duiken de 1e foto's van het stadhuis van Gennep op. We volgen het stadhuis door de jaren heen tot de dag van vandaag, een nieuwe special. Ik heb een album gemaakt, gesplitst in 5 deel-albums: prenten, 1888-1900, 1900-1912, 1912-1944 en 1945-nu. Veel plezier. (druk op de foto van de ui-vormige toren)

Het stadhuis is voor vele doeleinden gebruikt geweest: als raadhuis natuurlijk, maar ook als cachot, brandweerkazerne, postkantoor, school, opslagruimte, repetitielokaal en woning. De laatste bewoner van het stadhuis was overigens Teun Metselaars. En ook nu wordt de traditie voortgezet: VVV-kantoor, studio voor Magic en er zijn plannen om een horeca-gelegenheid in het stadhuis te vestigen. In het eerder genoemde boek van Wiel van Dinter uit 1988 vindt u allerlei details. Het carillon is trouwens in 1950 geplaatst. Toen werd (al dan niet terecht) gevierd dat Gennep 1000 jr "stad" was. Het carillon was een "geschenk" van de burgers. Elders op de site vindt u foto's van deze gebeurtenissen.

Doodskoppen, maar ook getoeter en BBQs

Laarackers is begonnen met de sloop van de zoutloods en de gemeentewerf. Borden met doodskoppen geven aan dat er asbestgevaar is.

De foto's hoe het er vandaag (28/6) bij staat, staan onder "bouwactiviteiten" in de linkerkolom (kijk onder Gennepermolen). Maar ook de bouwalbums van de zaal bij het Hökske (dankzij Frank) en van het Pagepark en het plan "Achterdehoven" zijn bijgewerkt.

Bij de stichting zijn de voormalige school en gymlokaal veranderd in een grote berg gebroken puin. Het is nog niet zo héél lang geleden dat het brand was. Weet u nog? LINK.

Ook aan de Stiemensweg zijn ze hard aan het slopen. En later dit jaar volgen dan nog de flats aan de Brugstraat en ook de oude jongensschool (St Martinusschool / activiteitencentrum de Brug). De gemeente heeft haast. Maar er gebeuren ook allerlei leuke zaken....... Getoeter, BBQ's enzovoorts. Zie verder

De berg puin die resteert van de voormalige Augustinusschool en gymlokaal
De sloop aan de dr Stiemensweg
Dit is wat in "Kansen voor Gennep" een markant gebouw genoemd wordt, waar de Martinusschool gesloopt moet worden
Nog een voorbeeld van "moderne" smaak. De markante stadsherberg (nu witte olifant) in het nauw gedrongen door flats
Bombarie was vanavond (28/6) driftig aan het spelen op de Markt. Jacob sloeg vrolijk op de grote trom. Het terras van de Kroon zat vol en er stonden erg veel fietsen. Wat de gelegenheid was, weet ik niet.
Frank heeft een update gemaakt van de BBQ die gehouden werd bij Jong Nederland door de woensdag- en donderdagavond groepen als afsluiting van het seizoen. (ook onder gennep2007)
Het blijft een mooi plaatje..
Raadsels

Wat de gemeente bezielt en of het opzet of onkunde is (zie vorige bijdrage), blijft een raadsel. Maar er zijn meer raadsels. Sommige raadsels lijken in 1e instantie een groot mysterie, andere raadsels worden geleidelijk of nooit opgelost en sommige raadsels zijn er puur voor de lol. U krijgt ook nu weer vanalles wat. Zoals Drikus in het gastenboek signaleerde, gebeurden er vanmiddag in het Nierspark rare dingen. De zwarte es, die de burgemeester ter ere van de floriade in het Nierspark geplant had, had pootjes gekregen. Natuurlijk niet letterlijk, maar een team van 3 mensen, met een kleine kraan, een trekker met oplegger en een busje (alles blijkbaar uit Blitterswijck) had de zwarte es inmiddels weer verpoot inclusief het herinneringsbordje. Ik heb het vastgelegd. Het waarom van deze actie is niet duidelijk, maar ik noem wat mogelijkheden: 1) werkverschaffing, 2) de burgemeester had haar werk niet goed gedaan, 3) het boompje stond te dicht op het ijzeren monument, zodat roestdeeltjes de groei zouden kunnen belemmeren, 4) de boom stond te dicht op het moument, zodat het monument in de schaduw zou komen te staan, 5) de brandnetels op de oorspronkelijke plaats van het boompje horen tot een beschermde brandnetelsoort, 6) door het boompje dichter bij de Niers te plaatsen kan het dienen om kano's aan vast te leggen, 7) men had de 1e keer per ongeluk de verkeerde boom geplant,. enzovoorts, enzovoorts. Eerlijk gezegd, ik weet het niet, maar vreemd is het wel. De door mij genoemde andere raadsels licht ik bij de foto's toe. Veel plezier.

De acties om de zwarte es, die net geplant was, weer te verpoten. Niet alleen de wegen van de ..... zijn ondoorgrondelijk, maar ook die van de gemeente. ;-)

Deze beide foto's (links en rechts) zijn van rond 1950 en betreffen de restauratie (en vergroting) van het oude stadhuis.

Henk (mbt foto links): " Van de voorste rij ken ik er een aantal, deels omdat er twee aangetrouwde neven op staan. Voortste rij van links n.r.: Secr. Martens, ?, Jan Slungers(weth.) Gilissen (Burg.)Piet Peters,?, Jan Achterberg (gemeentebode), Fons Noy, ?, Andries Thijssen, Harrie Simons, ?, ?, Theo Hermsen. De knielende lijkt op Gerrit Reijnders maar ik weet dat niet zeker . Rechts zien we overigens dezelfde heren bij dezelfde gelegenheid.

In de special van pastoor Verheijen (LINK), die in 1945 foto's maakte van de verwoestingen van de oorlog staat deze foto. Het was eenieder een raadsel welke molen dit zou moeten zijn.
Harry Kaak stuurde na de recente molendag deze informatie, waaruit blijkt dat de foto links niet de Gerardamolen in Heijen is, maar een molen in Lottum
Als je over de Niersdijk loopt, dan zie je behoorlijk wat konijnen. Op de foto links staan er echter wel héél erg veel. Hoeveel precies? Doe eens een gok. Op de foto rechts heb ik ze omcirkeld.
Wat is de werkelijke afstand tussen Gennep en Ottersum??

Door de eeuwen heen hebben Gennep en Ottersum bij elkaar gehoord. Een deel van Gennep hoort zelfs bij de parochie Ottersum en omgekeerd. De gemeente heeft blijkbaar plannen om daar een eind aan te maken. Gennep wordt geïsoleerd van Ottersum.

Ton Peters stuurde het plaatje links om te illusteren hoe de toekomst zal worden. Als je van Gennep naar Ottersum wilt aan de overkant van de Niers, dan wordt de afstand 6km: namelijk eerst naar de Brabantweg, dan de rondweg, Nijmeegseweg en dan de Ottersumseweg en omgekeerd, een afstand van zo'n 6km.

Nogal wat daden van de gemeente lijken gericht te zijn op het isoleren en afsluiten van Gennep. De ombuiging van de aansluiting bij Big Boss richting Ottersum en het secundair maken van de weg richting Gennep. Het opwerpen van obstakels op de Nijmeegseweg, het afsluiten van de Oordseweg. Maar er lijkt meer aan de hand. Last but not least wil men blijkbaar de oude kern zo compleet mogelijk van de buitenwereld afsluiten voor het verkeer. Dit is ook datgene wat de winkeliers in het oude centrum (eindelijk) heeft wakker gemaakt.

Is er sprake van een "masterplan" van de gemeente? Ik weet het niet, maar je zou het onderhand wel denken. Ik heb op het kaartje rechts gemarkeerd wat de situatie voor Gennep wordt. Aan 1 zijde (als van oudsher) afgesneden door de Niers, aan de zuidzijde sinds de jaren 70 afgesneden door de rondweg. En als laatste wil de gemeente de isolatie van Gennep vervolmaken door ook de oostzijde van de oude kern en dus de complete doorgang af te snijden voor het verkeer. Om dat heel duidelijk te markeren wordt er zelfs een bolwerk gebouwd in het midden van die afsluiting. Naast dat lompe geval van een nieuwe RABO-bank dat ze hebben gedumpt op de plek van de vroegere Zandpoort.

Een bolwerk hoort thuis bij het Genneperhuis, want dat is de enige plek die ooit een "vesting" geweest is. Ze plegen dus ook nog eens geschiedvervalsing.

Gennepenaren mogen niet meer over de Oordseweg, maar landbouwvoertuigen wel.....(dat zijn dan ook geen Gennepenaren) De weg naar Kleef wordt afgesneden. En de reden? Het is wel heel duidelijk dat diegenen die dergelijke plannen maken niet zelf in Gennep leven. Ze zien Gennep als een bestemming waar je naar toe en dan weer terug gaat. Als je in Gennep zelf woont dan wil je bv naar Heldro of naar Big Boss of de Supercoop ed kunnen en weer terug, maar als niet-Gennepenaar is je dat natuurlijk een rotzorg. Een mogelijke oplossing? LINK. Is er in de praktijk iets aan te doen???? Helaas geloof ik niet meer in sprookjes, want Gennepenaren hebben het niet (meer) voor het zeggen in Gennep.

kiep...kiep, kiep, kiep,........kiep

De bijnaam van de familie Roosenboom (zie album bijnamen). Maar waar die nu vandaan komt? Ik heb het Peter Roosenboom gevraagd en die wist het ook niet (zeker). Hij antwoordt:

"Hallo Harm, Daar is geen duidelijke verklaring voor. In een van de boeken met foto's over Gennep van Wiel van Dinter merkt hij op dat Johanna Roosenboom (1833-1920), de vroedvrouw, die de tweede vrouw was van Wilhelmus Roosenboom (1835-1922), de kiepin genoemd werd. Dat betekent volgens mij dat Wilhelmus de kiep genoemd werd. Mijn familie stamt in rechte lijn van Wilhelmus en zijn eerste vrouw af. Het zal wel gediend hebben om de verschillende families Roosenboom uit elkaar te houden. Mijn vader meende dat er een voorouder was geweest die de gewoonte had om bij het kippenvoeren kiep, kiep, kiep te roepen om de kippen te lokken. Mijn grootvader stond ook in Mook alom bekend als Piet de Kiep."

Peter wist verder nog te vertellen: "Waar later het zuivelhuis was (en nu de opticien) dat is het geboortehuis van mijn vader. Tot zijn faillissement in 1929 had mijn grootvader Peter Johannes Roosenboom (Piet de Kiep) daar een slagerij. Na de oorlog in de vijftiger en zestiger jaren zat daar het zuivelhuis in."

In de special over het ambonezenkamp heb ik een aantal foto's en wat tekst toegevoegd:

Ik hoop dat we dit album verder kunnen completeren evenals het de special over de Gennepermolen. Aan het laatste album zijn inmiddels ook 3 foto's toegevoegd, die ik u niet wil onthouden.

Luchtfoto uit 1950 die een goed overzicht biedt over een groot deel van het oude centrum van Gennep, niet al te lang na de oorlog.
Wellicht de oudste personeels-foto van de Gennepermolen: 4e van Links b. is K. Heijs. in midden met arm in zij is Cr. Steinmann. Rechts staand is Holleman C.W.Steinmann zittend.
Ook van deze foto moet nog achterhaald worden (indien mogelijk) wie dit zijn. Henk:" Op deze foto moet staan Andries ten Hope de eigenaar van de Gennepermolen , na de oorlog   compagnon van Carl Richard Steinmann. Hij was afkomstig van de Shell Rotterdam. Zijn naam is ook verbonden aan een Pepermunt merk"
Station Milsbeek

Wat velen niet weten: ook Milsbeek heeft een treinstation gehad en wel midden in het dorp. In februari 1945 startten de geallieerden de finale aanval op Duitsland vanuit de posities waar ze ongeveer vanaf september-oktober 1944 gelegen hadden (Plasmolen-Mook). De operatie werd operatie Veritable genoemd en in de eerste dagen van die actie werden ook Milsbeek, Ottersum, Gennep en Heijen veroverd op de Duitsers en ging de aanval verder Duitsland in. 1 van de problemen bij een dergelijke actie is de logistiek, de aan- en afvoer van mensen en materieel. Probleem was daarbij dat de de Maas en Niers overstroomd waren en dat de spoorbrug over de Maas door de Duitsers opgeblazen was. Omdat de noodbrug die de geallieerden over de Maas legden bij het Veerhuis niet voldoende was voor al dat transport hadden de geallieerden het lumineuze plan om een spoorlijn aan te leggen vanaf het spoor bij Mook, door Plasmolen, Milsbeek, langs Ottersum en de Roepaan om in de Looi op de nog intacte spoorlijn van de NBDS aan te sluiten verder Duitsland in. Het plan werd uitgevoerd in februari en maart 1945 en de verbinding heette de Hawkins Link. Bij de Roepaan werd een brug over de Niers aangelegd en de aansluiting op de NBDS-spoorlijn kwam Hommersum Junction te heten. De spoorlijn ging dwars door Milsbeek, waar nu het Schuttersplein is. En Milsbeek heeft toen (korte tijd) een "treinstation" gehad. Een paar plaatjes over dit stukje onbekende geschiedenis. Veel plezier.

Plantekening van de verbinding
Luchtfoto van Milsbeek, waaop de spoorlijn zichtbaar is.
De bouw van de spoorbrug over de Niers bij de Roepaan
Ook op latere luchtfoto's zijn stukken van het vroegere trajekt van deze Hawkins Link nog zichtbaar
Links: ik heb in de huidige plattegrond de globale plaats van de spoorlijn ingetekend. Ik ben niet zeker waar de spoorlijn exact aansloot op de oude NBDS spoorlijn. (2 mogelijkheden)

Ook op internet is informatie over deze Hawkins Link te vinden. Oa;

Link naar internet 1

Tekst van internet

Brand schilderwerk

U kent ze wel, die mooie gebrandschilderde ramen. Dat brand en schilderen ook op een andere manier bij elkaar (kunnen) horen bleek vanmiddag (26/6) wel weer in de Wagenstraat. Een schildersbedrijf is in die straat bezig met het buitenschilderwerk. En daar hoort het schoonmaken, afbranden en schuren van het hout bij. Het ging mis toen ze met een dakkapelletje aan de achterkant bezig waren. 12:49h werd de brand gemeld. Ton Peters heeft een aantal foto's gemaakt (zie 1e 4 foto's) en wist het volgende te melden: "De ladderwagen uit Venray met spuitlans dwars door het dak was een effectief hulpmiddel. Links veel waterschade en rechts is dat wel duidelijk.  En helaas veel persoonlijk leed. Ook onze burgemeester heeft even polshoogte genomen".

Het Ambonezenkamp

Een van de zaken die niet mag ontbreken in een website van en over Gennep is het Ambonezenkamp. Tenslotte herbergt Gennep van oudsher nogal wat Gennepenaren van Ambonese herkomst, die in de 50-er jaren naar Nederland kwamen nadat Indonesië onafhankelijk was geworden. Gennep was 1 van de plaatsen in Nederland waar huisvesting geboden werd en wel in de Looi, waar een kampement voor de wederopbouw stond en dat verder uitgebouwd werd. In de loop van de 60-er jaren werd begonnen aan de realisatie van de Vogelbuurt en veel bewoners vonden hun weg van het kamp naar deze woonwijk. Eind 70-er jaren werden de laatste barakken afgebroken. Op de vroegere plaats van het kamp en de barakken is nu ongeveer de Zwaluwstraat. Ik heb een serie luchtfoto's van door de jaren heen verzameld, waarop deze ontwikkeling goed te volgen is. In deze special verder ook nog een paar foto's van het kamp (nog niet al te veel) en een aantal verwante foto's. Wellicht kan dit album in de toekomst uitgebreid worden en kan ook het uitgebreide verhaal verteld worden. Nu alvast veel kijkplezier. (het album is ook toegevoegd onder specials)

Luchtfoto van ca 1952. Ter oriëntatie: de huizen linksonder zijn de huidige huizen aan de Roggestraat. In het midden zien we de barakken, die nog dateren van de wederopbouw en dat uitgebouwd werd tot kamp. Onderaan de foto is de (ronde) lokomotievenloods met daarvoor het draaiplateau en daarvoor weer de kolenopslag en de schoorsteen van de papierfabriek. Rechtsonder (met de grote deuren) was de werkplaats van de ZuidOoster (voordat die nieuw werd gebouwd aan de Burgemeester Woltersstraat) De blokhut was er nog niet. De "witte" lijn die vanaf links iets boven het midden naar rechtsboven loopt is de huidige Picardie, die overgaat in de Looiseweg. Wel wat anders dan nu, maar dat ziet u ook zelf in het album: hoe de Vogelwijk verrijst, rondom het kamp en hoe het kamp uiteindelijk "verdwijnt". De meeste foto's staan al her en der op de site. Een aantal luchtfoto's zijn afkomstig van de Page-site.

Google
WWW harmteunissen.nl

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!