special stadhuis

Sub-Directories


Dir: 0 prenten

Dir: 1 uivormige toren- tot 1900

Dir: 2 tot tram- 1900-1912

Dir: 3 tot 1944- 1912-1944

Dir: 4 na oorlog- 1945-2007
 
Image gallery

Herkent u dit plaatje???

Waarschijnlijk niet. Of u moet meer dan 100jr oud zijn!

Het is namelijk de toren van het Gennepse stadhuis. Ergens in de 19e eeuw hadden ze het oorspronkelijke ontwerp vervangen door dit ui-vormige geval.

In 1900 hebben ze het de oorspronkelijke (en huidige vorm weer terug gegeven.

Het huidige stadhuis is begin 17e eeuw gebouwd als vervanging van het door de grote stadsbrand van 15 op 16 april 1597 verloren gegane stadhuis. Dat stadhuis (althans het torentje ervan) zien we waarschijnlijk op de oudst bekende prent van Gennep (uit de stedenatlas Civitates orbis Terrarum: =de steden van de wereld van Braun-Hogenberg) uit 1575. LINK. De bouwmeester was waarschijnlijk Wilhelm van Bommel die ook bouwmeester was van de stadhuizen van 's Heerenberg en Venlo. (bron: het stadhuis van Gennep door de eeuwen heen van W van Dinter).

In de 18e eeuw leefde Jan de Beijer die in deze streken veel prenten maken. Aan hem hebben we ook een aantal prenten van Gennep te danken, waaronder een prent van de markt met het raadhuis, welke in 1758 door Paul van Liendt voor een ets gebruikt is. LINK

In de 2e helft van de 19e eeuw komt de fotografie op en rond 1890 duiken de 1e foto's van het stadhuis van Gennep op. We volgen het stadhuis door de jaren heen tot de dag van vandaag, een nieuwe special. Ik heb een album gemaakt, gesplitst in 5 deel-albums: prenten, 1888-1900, 1900-1912, 1912-1944 en 1945-nu. Veel plezier. (druk op de foto van de ui-vormige toren)

Het stadhuis is voor vele doeleinden gebruikt geweest: als raadhuis natuurlijk, maar ook als cachot, brandweerkazerne, postkantoor, school, opslagruimte, repetitielokaal en woning. De laatste bewoner van het stadhuis was overigens Teun Metselaars. En ook nu wordt de traditie voortgezet: VVV-kantoor, studio voor Magic en er zijn plannen om een horeca-gelegenheid in eht stadhuis te vestigen. In het eerder genoemde boek van Wiel van Dinter uit 1988 vindt u allerlei details .Het carillon is trouwens in 1950 geplaatst. Toen werd (al dan niet terecht) gevierd dat Gennep 1000 jr "stad" was. Het carillon was een "geschenk" van de burgers. Elders op de site vindt u foto's van deze gebeurtenissen.