Raadsels

Wat de gemeente bezielt en of het opzet of onkunde is (zie vorige bijdrage), blijft een raadsel. Maar er zijn meer raadsels. Sommige raadsels lijken in 1e instantie een groot mysterie, andere raadsels worden geleidelijk of nooit opgelost en sommige raadsels zijn er puur voor de lol. U krijgt ook nu weer vanalles wat. Zoals Drikus in het gastenboek signaleerde, gebeurden er vanmiddag in het Nierspark rare dingen. De zwarte es, die de burgemeester ter ere van de floriade in het Nierspark geplant had, had pootjes gekregen. Natuurlijk niet letterlijk, maar een team van 3 mensen, met een kleine kraan, een trekker met oplegger en een busje (alles blijkbaar uit Blitterswijck) had de zwarte es inmiddels weer verpoot inclusief het herinneringsbordje. Ik heb het vastgelegd. Het waarom van deze actie is niet duidelijk, maar ik noem wat mogelijkheden: 1) werkverschaffing, 2) de burgemeester had haar werk niet goed gedaan, 3) het boompje stond te dicht op het ijzeren monument, zodat roestdeeltjes de groei zouden kunnen belemmeren, 4) de boom stond te dicht op het moument, zodat het monument in de schaduw zou komen te staan, 5) de brandnetels op de oorspronkelijke plaats van het boompje horen tot een beschermde brandnetelsoort, 6) door het boompje dichter bij de Niers te plaatsen kan het dienen om kano's aan vast te leggen, 7) men had de 1e keer per ongeluk de verkeerde boom geplant,. enzovoorts, enzovoorts. Eerlijk gezegd, ik weet het niet, maar vreemd is het wel. De door mij genoemde andere raadsels licht ik bij de foto's toe. Veel plezier.

De acties om de zwarte es, die net geplant was, weer te verpoten. Niet alleen de wegen van de ..... zijn ondoorgrondelijk, maar ook die van de gemeente. ;-)

Deze beide foto's (links en rechts) zijn van rond 1950 en betreffen de restauratie (en vergroting) van het oude stadhuis.

Henk (mbt foto links): " Van de voorste rij ken ik er een aantal, deels omdat er twee aangetrouwde neven op staan. Voortste rij van links n.r.: Secr. Martens, ?, Jan Slungers(weth.) Gilissen (Burg.)Piet Peters,?, Jan Achterberg (gemeentebode), Fons Noy, ?, Andries Thijssen, Harrie Simons, ?, ?, Theo Hermsen. De knielende lijkt op Gerrit Reijnders maar ik weet dat niet zeker . Rechts zien we overigens dezelfde heren bij dezelfde gelegenheid.

In de special van pastoor Verheijen (LINK), die in 1945 foto's maakte van de verwoestingen van de oorlog staat deze foto. Het was eenieder een raadsel welke molen dit zou moeten zijn.
Harry Kaak stuurde na de recente molendag deze informatie, waaruit blijkt dat de foto links niet de Gerardamolen in Heijen is, maar een molen in Lottum
Als je over de Niersdijk loopt, dan zie je behoorlijk wat konijnen. Op de foto links staan er echter wel héél erg veel. Hoeveel precies? Doe eens een gok. Op de foto rechts heb ik ze omcirkeld.
Wat is de werkelijke afstand tussen Gennep en Ottersum??

Door de eeuwen heen hebben Gennep en Ottersum bij elkaar gehoord. Een deel van Gennep hoort zelfs bij de parochie Ottersum en omgekeerd. De gemeente heeft blijkbaar plannen om daar een eind aan te maken. Gennep wordt geïsoleerd van Ottersum.

Ton Peters stuurde het plaatje links om te illusteren hoe de toekomst zal worden. Als je van Gennep naar Ottersum wilt aan de overkant van de Niers, dan wordt de afstand 6km: namelijk eerst naar de Brabantweg, dan de rondweg, Nijmeegseweg en dan de Ottersumseweg en omgekeerd, een afstand van zo'n 6km.

Nogal wat daden van de gemeente lijken gericht te zijn op het isoleren en afsluiten van Gennep. De ombuiging van de aansluiting bij Big Boss richting Ottersum en het secundair maken van de weg richting Gennep. Het opwerpen van obstakels op de Nijmeegseweg, het afsluiten van de Oordseweg. Maar er lijkt meer aan de hand. Last but not least wil men blijkbaar de oude kern zo compleet mogelijk van de buitenwereld afsluiten voor het verkeer. Dit is ook datgene wat de winkeliers in het oude centrum (eindelijk) heeft wakker gemaakt.

Is er sprake van een "masterplan" van de gemeente? Ik weet het niet, maar je zou het onderhand wel denken. Ik heb op het kaartje rechts gemarkeerd wat de situatie voor Gennep wordt. Aan 1 zijde (als van oudsher) afgesneden door de Niers, aan de zuidzijde sinds de jaren 70 afgesneden door de rondweg. En als laatste wil de gemeente de isolatie van Gennep vervolmaken door ook de oostzijde van de oude kern en dus de complete doorgang af te snijden voor het verkeer. Om dat heel duidelijk te markeren wordt er zelfs een bolwerk gebouwd in het midden van die afsluiting. Naast dat lompe geval van een nieuwe RABO-bank dat ze hebben gedumpt op de plek van de vroegere Zandpoort.

Een bolwerk hoort thuis bij het Genneperhuis, want dat is de enige plek die ooit een "vesting" geweest is. Ze plegen dus ook nog eens geschiedvervalsing.

Gennepenaren mogen niet meer over de Oordseweg, maar landbouwvoertuigen wel.....(dat zijn dan ook geen Gennepenaren) De weg naar Kleef wordt afgesneden. En de reden? Het is wel heel duidelijk dat diegenen die dergelijke plannen maken niet zelf in Gennep leven. Ze zien Gennep als een bestemming waar je naar toe en dan weer terug gaat. Als je in Gennep zelf woont dan wil je bv naar Heldro of naar Big Boss of de Supercoop ed kunnen en weer terug, maar als niet-Gennepenaar is je dat natuurlijk een rotzorg. Een mogelijke oplossing? LINK. Is er in de praktijk iets aan te doen???? Helaas geloof ik niet meer in sprookjes, want Gennepenaren hebben het niet (meer) voor het zeggen in Gennep.

kiep...kiep, kiep, kiep,........kiep

De bijnaam van de familie Roosenboom (zie album bijnamen). Maar waar die nu vandaan komt? Ik heb het Peter Roosenboom gevraagd en die wist het ook niet (zeker). Hij antwoordt:

"Hallo Harm, Daar is geen duidelijke verklaring voor. In een van de boeken met foto's over Gennep van Wiel van Dinter merkt hij op dat Johanna Roosenboom (1833-1920), de vroedvrouw, die de tweede vrouw was van Wilhelmus Roosenboom (1835-1922), de kiepin genoemd werd. Dat betekent volgens mij dat Wilhelmus de kiep genoemd werd. Mijn familie stamt in rechte lijn van Wilhelmus en zijn eerste vrouw af. Het zal wel gediend hebben om de verschillende families Roosenboom uit elkaar te houden. Mijn vader meende dat er een voorouder was geweest die de gewoonte had om bij het kippenvoeren kiep, kiep, kiep te roepen om de kippen te lokken. Mijn grootvader stond ook in Mook alom bekend als Piet de Kiep."

Peter wist verder nog te vertellen: "Waar later het zuivelhuis was (en nu de opticien) dat is het geboortehuis van mijn vader. Tot zijn faillissement in 1929 had mijn grootvader Peter Johannes Roosenboom (Piet de Kiep) daar een slagerij. Na de oorlog in de vijftiger en zestiger jaren zat daar het zuivelhuis in."

In de special over het ambonezenkamp heb ik een aantal foto's en wat tekst toegevoegd:

Ik hoop dat we dit album verder kunnen completeren evenals het de special over de Gennepermolen. Aan het laatste album zijn inmiddels ook 3 foto's toegevoegd, die ik u niet wil onthouden.

Luchtfoto uit 1950 die een goed overzicht biedt over een groot deel van het oude centrum van Gennep, niet al te lang na de oorlog.
Wellicht de oudste personeels-foto van de Gennepermolen: 4e van Links b. is K. Heijs. in midden met arm in zij is Cr. Steinmann. Rechts staand is Holleman C.W.Steinmann zittend.
Ook van deze foto moet nog achterhaald worden (indien mogelijk) wie dit zijn. Henk:" Op deze foto moet staan Andries ten Hope de eigenaar van de Gennepermolen , na de oorlog   compagnon van Carl Richard Steinmann. Hij was afkomstig van de Shell Rotterdam. Zijn naam is ook verbonden aan een Pepermunt merk"
Station Milsbeek

Wat velen niet weten: ook Milsbeek heeft een treinstation gehad en wel midden in het dorp. In februari 1945 startten de geallieerden de finale aanval op Duitsland vanuit de posities waar ze ongeveer vanaf september-oktober 1944 gelegen hadden (Plasmolen-Mook). De operatie werd operatie Veritable genoemd en in de eerste dagen van die actie werden ook Milsbeek, Ottersum, Gennep en Heijen veroverd op de Duitsers en ging de aanval verder Duitsland in. 1 van de problemen bij een dergelijke actie is de logistiek, de aan- en afvoer van mensen en materieel. Probleem was daarbij dat de de Maas en Niers overstroomd waren en dat de spoorbrug over de Maas door de Duitsers opgeblazen was. Omdat de noodbrug die de geallieerden over de Maas legden bij het Veerhuis niet voldoende was voor al dat transport hadden de geallieerden het lumineuze plan om een spoorlijn aan te leggen vanaf het spoor bij Mook, door Plasmolen, Milsbeek, langs Ottersum en de Roepaan om in de Looi op de nog intacte spoorlijn van de NBDS aan te sluiten verder Duitsland in. Het plan werd uitgevoerd in februari en maart 1945 en de verbinding heette de Hawkins Link. Bij de Roepaan werd een brug over de Niers aangelegd en de aansluiting op de NBDS-spoorlijn kwam Hommersum Junction te heten. De spoorlijn ging dwars door Milsbeek, waar nu het Schuttersplein is. En Milsbeek heeft toen (korte tijd) een "treinstation" gehad. Een paar plaatjes over dit stukje onbekende geschiedenis. Veel plezier.

Plantekening van de verbinding
Luchtfoto van Milsbeek, waaop de spoorlijn zichtbaar is.
De bouw van de spoorbrug over de Niers bij de Roepaan
Ook op latere luchtfoto's zijn stukken van het vroegere trajekt van deze Hawkins Link nog zichtbaar
Links: ik heb in de huidige plattegrond de globale plaats van de spoorlijn ingetekend. Ik ben niet zeker waar de spoorlijn exact aansloot op de oude NBDS spoorlijn. (2 mogelijkheden)

Ook op internet is informatie over deze Hawkins Link te vinden. Oa;

Link naar internet 1

Tekst van internet

Brand schilderwerk

U kent ze wel, die mooie gebrandschilderde ramen. Dat brand en schilderen ook op een andere manier bij elkaar (kunnen) horen bleek vanmiddag (26/6) wel weer in de Wagenstraat. Een schildersbedrijf is in die straat bezig met het buitenschilderwerk. En daar hoort het schoonmaken, afbranden en schuren van het hout bij. Het ging mis toen ze met een dakkapelletje aan de achterkant bezig waren. 12:49h werd de brand gemeld. Ton Peters heeft een aantal foto's gemaakt (zie 1e 4 foto's) en wist het volgende te melden: "De ladderwagen uit Venray met spuitlans dwars door het dak was een effectief hulpmiddel. Links veel waterschade en rechts is dat wel duidelijk.  En helaas veel persoonlijk leed. Ook onze burgemeester heeft even polshoogte genomen".

Het Ambonezenkamp

Een van de zaken die niet mag ontbreken in een website van en over Gennep is het Ambonezenkamp. Tenslotte herbergt Gennep van oudsher nogal wat Gennepenaren van Ambonese herkomst, die in de 50-er jaren naar Nederland kwamen nadat Indonesië onafhankelijk was geworden. Gennep was 1 van de plaatsen in Nederland waar huisvesting geboden werd en wel in de Looi, waar een kampement voor de wederopbouw stond en dat verder uitgebouwd werd. In de loop van de 60-er jaren werd begonnen aan de realisatie van de Vogelbuurt en veel bewoners vonden hun weg van het kamp naar deze woonwijk. Eind 70-er jaren werden de laatste barakken afgebroken. Op de vroegere plaats van het kamp en de barakken is nu ongeveer de Zwaluwstraat. Ik heb een serie luchtfoto's van door de jaren heen verzameld, waarop deze ontwikkeling goed te volgen is. In deze special verder ook nog een paar foto's van het kamp (nog niet al te veel) en een aantal verwante foto's. Wellicht kan dit album in de toekomst uitgebreid worden en kan ook het uitgebreide verhaal verteld worden. Nu alvast veel kijkplezier. (het album is ook toegevoegd onder specials)

Luchtfoto van ca 1952. Ter oriëntatie: de huizen linksonder zijn de huidige huizen aan de Roggestraat. In het midden zien we de barakken, die nog dateren van de wederopbouw en dat uitgebouwd werd tot kamp. Onderaan de foto is de (ronde) lokomotievenloods met daarvoor het draaiplateau en daarvoor weer de kolenopslag en de schoorsteen van de papierfabriek. Rechtsonder (met de grote deuren) was de werkplaats van de ZuidOoster (voordat die nieuw werd gebouwd aan de Burgemeester Woltersstraat) De blokhut was er nog niet. De "witte" lijn die vanaf links iets boven het midden naar rechtsboven loopt is de huidige Picardie, die overgaat in de Looiseweg. Wel wat anders dan nu, maar dat ziet u ook zelf in het album: hoe de Vogelwijk verrijst, rondom het kamp en hoe het kamp uiteindelijk "verdwijnt". De meeste foto's staan al her en der op de site. Een aantal luchtfoto's zijn afkomstig van de Page-site.

Auto-zegening

Vanochtend (zo 24 juni) was rond 11:00h weer de jaarlijkse zegening van alle vervoermiddelen door deken Huisman. Een lange parade van fietsen, auto's en vrachtauto's trok voorbij onder veel geclaxonneer. Een imposant gezicht. Ik zag dan ook maar liefst 8 fotografen (mijzelf niet meegerekend). Ik heb een korte impressie gemaakt. Overigens schijnt Niersvalley zo rond half 11, 11 uur nog behoorlijk druk geworden te zijn. Volgens Theo Roosenboom waren er toch wel zo'n 400-500 mensen. Toch niet slecht. Veel plezier.

Auto-zegening op zondag 24 juni.

Intocht van de 50e jeugd4daagse van Ottersum (èn Niersvalley)

Vanmiddag, za 23 juni, was de intocht van de 50e editie van de jeugdvierdaagse van Ottersum. Op het laatste nippertje ging het net nog mis met de regen. Maar de 1250 deelnemers gingen voldaan naar huis, mèt een medaille en een presentje, na de toespraken en het hijsen van de vlaggen op het sportveld van Achates in Ottersum. Veel plezier (noot: omdat er op veel foto's veel mensen staan, heb ik de foto's in een wat groter formaat gelaten. In het album staan 3 formaten, de thumbnail in het overzicht, het tussenformaat voor het bladeren en als u daar doorklikt het grootste formaat. U kunt de foto's voor eigen gebruik downloaden via de rechter muisknop) . 's Avonds heb ik nog een paar foto's gemaakt van Niersvalley. Ook dat trof het niet met het weer. De foto's zijn van 22:00h en heb ik omwille van de sfeer zonder flits gemaakt (niet helemaal helder en scherp dus). Overigens werd het een uur later nog een stuk drukker.

De intocht en finish van de 50e jeugdvierdaagse van Ottersum
Niersvalley 2007

Home, sweet home

Ben net terug uit Noorwegen. Zo'n reis is op zich niet zo erg, maar om dan van Schiphol in Gennep terug te komen.... Meer dan 3 uur over een afstand van 145km. Ik ben acuut voorstander geworden van een kilometerheffing. Hoe dan ook, het doet altijd deugd als ik weer de Maasbrug over kom. In de tussentijd heb ik een aantal mailtjes gekregen. Oa van dhr deken, dat as zondag de jaarlijks zegening van alle vervoermiddelen is: " Met het oog op de vacantietijd zegent deken E.Huisman zondag 24 juni alle vervoersmiddelen; van kinderwagens tot vrachtwagens. Dat gebeurt op het plein voor de St. Martinuskerk te Gennep na de eucharistieviering van 10.00 uur". Verder is er morgen het 2e concert van de harmonie, om 11:00h op de markt, morgenmiddag de intocht van de jeugdvierdaagse in Ottersum en morgenavond Niersvalley (zoals de naam al zegt, aan de Niers, bij de kerk). Ik hoop dat het allemaal een beetje mee zit met het weer.

En verder kreeg ik oa een mailtje van Wim Hermens, die samen met zijn vader Wiel Hermens namen heeft gezocht bij de foto uit 1959 van het personeel van de Gennepermolen.

Wim Hermens: "Genoemde foto blijkt van 17 augustus 1959 te zijn tijdens het 60- jarig bestaan. De namen zijn:

Bovenste rij van links naar rechts : ?, Jan Laracker, Theij Schoenmakers, Piet Derksen, Henk Wevers, Ben Wubbels, Arie Paters, Lowie Jansen, Jaap Goossens, Gerrit Hermens, ?, Piet Eijkmans, ?, Ben Thissen, Cor Peters, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Frans Hendriks, Harry Hubers, Herman Ebben.

Middelste rij van links naar rechts : Piet Willems, Jan Artz, Wim Hermens, Henk Laracker, Lam Slungers, ..Wikkers, Wielie Lamers, Fons ten Haaf, Piet Schoenmakers, Toon Noy, Wim Guelen, ? , Chris Wessels, ? , Piet Builtjes, Jan Surig, ? , ?, Gerrit Jansen, Jan Lamers, Theo Arts, Jan Wessels, Piet Konings, Gerrit Achterberg, Wim Jansen, Jaap Fransen, Jan Arts, Henk Hendriks, Gerrit van Riet en Jo Arts.

Zittend van links naar rechts : They Lamers, Toon Claassen, Löt van Swaemen, Bertus Lamers, Fred Steinmann, F. Hoogendijk(commissaris), C. Steinmann(directeur), Wim Steinmann, Wiel Hermens, Piet Aalbers, Jan Eijkmans, Jan Wieteler, Wielie Minten, Frans van Bergen"

50e editie van de jeugdvierdaagse van Ottersum

Een imposant jubileum van deze jeugd4daagse. Het is voor mij aanleiding om de 1e dag van deze jubileum-editie, die traditiegetrouw naar Gennep voert, uitgebreid vast te leggen. Ik het 3 albums gemaakt. Het eerste van de start bij de Brink in Ottersum, een 2e van de rust bij de blokhut van Jong Nederland in Gennep en een 3e van de tocht over de Niersdijk in Gennep. De meeste 5,10 en 15km deelnemers zullen op de foto's staan.

De start bij de Brink
De rust bij de blokhut van Jong Nederland in Gennep. (vraag me trouwens wel af, waarom die grote berg zand door de aannemer van de gemeente midden op het terrein gedumpt moest worden, zodat het dit jaar wel heel erg krap was voor de wandelaars)
De tocht over de Niersdijk van de 5, 10 en 15km wandelaars

Van alle foto's zijn er 3 formaten, de thumbnail (kleinste formaat voor het album), een tussenmaat om te kunnen bladeren en het grootste formaat. Vanuit het tussenformaat kunt u doorklikken naar het grootste formaat. U kunt trouwens ook tussen de 3 albums switchen.

"Vogelpoepje"

Menigeen van u zal het weleens zijn gebeurd, een overvliegende vogel en dan ....flats..., op je schouder of zelfs boven op je hoofd. Gisteravond viel bij ons zo'n "flats" op de stoep.

Normaal niet zo'n probleem, maar deze was verspreid over een gebied van ca 3,5-4m bij ca 1m.

Niet echt iets om op je hoofd te krijgen. Nellie heeft 2 schottelsletten op moeten offeren om het ergste een beetje weg te krijgen. Wij vroegen ons dan ook af, wat voor een vogel in hemelsnaam tot dergelijke "flatsen" in staat is.

Zou dat dan misschien zo'n overvliegende vale gier zijn geweest? Geen idee, maar het beest moet in ieder geval heel erg groot geweest zijn. Al met al genoeg reden om als je buiten bent goed naar boven te kijken.

En vanmiddag zag ik dan een wel heel erg grote vogel op een wel heel grote hoogte boven Gennep rondzweven. Te ver om goed te kunnen fotograferen met een klein cameraatje, maar ik wil u de (slechte) foto toch niet onthouden.

Ik weet overigens niet wat het was, een vale gier of iets anders. Daarvoor zat ie te hoog Hij was alleen en was in ieder geval errug groot. De foto is rond 14:15h vanaf de Niersdijk gemaakt.

"Gat in de hand"

Het is vervelend als je een gat in de hand hebt. Dat beseft eenieder. De standaard remedie is dan om de tering naar de nering te zetten. Tenzij je natuurlijk een overheid bent. Die denken een wondermiddel te hebben: belastingverhoging!. Leg de rekening maar bij de burgers. En aangezien er altijd wel gemeenten zijn die hogere tarieven hanteren, denken ze ook altijd wel een "goed" verhaal te hebben. Maar wat hebben we met andere gemeenten te maken?? Het heeft richting burgers veel meer zin om te proberen de laagste belastingtarieven van Nederland te hebben ipv de makkelijke weg te kiezen middels belastingverhoging over de rug van de burgers. U vraagt zich natuurlijk af, hoe komt ie er nu weer op? Dat zal ik u vertellen: in de gemeenteraadvergaderingen van eind vd maand worden de begroting en de risico-afdekking besproken. Zie website van de gemeente: LINK. (die is inmiddels weer online) En daarin schrijft het college van B&W:

•  de bestaande belastingruimte mag ingezet worden voor het sluitend maken van de begroting.

Met andere woorden: de burgers worden geacht om een belastingverhoging te accepteren om de tekorten die de dames en heren veroorzaken aan te vullen.

Let wel: de totale jaarlijkse begroting van Gennep bedraagt al zo'n € 1580 per burger (baby's en ouden van dagen inbegrepen). Zie: LINK

In totaal is dit dus €26.582.000 (U leest het goed!) in 2007.

Het is wel gemakkelijk om de rekening bij de burger te kunnen leggen, maar ik prefereer het plaatje van rechts.

De gemeente houdt netto nu ca € 1 miljoen over aan de OZB (=onroerend goed belasting). Het lijkt mij voor de burger veruit te prefereren om te proberen de totale kosten van de gemeente met zo'n 4% omlaag te brengen, zodat de OZB volledig kan vervallen ipv de rekening telkens maar weer bij de burger te leggen.

Zie mbt de uitgaven vd gemeente oa ook: LINK

Tennis in Rosmalen

heeft natuurlijk niet zoveel met Gennep te maken, behalve dan dat nogal wat Gennepenaren jaarlijks naar dit enige Nederlands tennistoernooi op gras gaan. Wij dus ook. Een impressie voor diegenen die niet gaan met Ana Ivanovic, Eleni Daniilidou, Michaëla Kraijicek, Jelena Jankovic, en nog vele meer. Veel plezier. O ja: het was knap heet.

De "bewaarschool" bij de nonnen anno 1956

Van Ria Kerkhoff (geb. Goossens) kreeg ik een tweetal foto's van een kleuterklas in 1956 bij de nonnen aan de Doelen. Ria kende de juf nog en een aantal kinderen. De foto's zijn ook toegevoegd aan het album van deze kleuterschool (zie onder klassefoto's). De foto's van de bouwactiviteiten zijn trouwens ook weer bijgewerkt (oa schietbaan en Picamare). Bij Picamare zijn ze nu de staalconstructie aan het plaatsen voor wat het mediacircus van Magic gaat worden (ik heb begrepen dat het woord studio wordt veranderd naar mediacircus). Ook op de Pagesite is Frank Lamers weer actief geweest en heeft foto's èn film bijgeplaatst (èn een link naar deze site). Link naar Page-site. Veel plezier.

Van Ria Kerkhoff-Goossens komen beide bovenstaande foto's van de bewaarschool bij de nonnen aan de Doelen die uit 1956 dateren. Ria: "De juf is Bernadette Duighuizen. Enkele kinderen herken ik nog zoals:Diny Lamers, Franka Willems, Madelein Bögels, Annelies v.d.Pas, Danny Reynen en natuurlijk mijzelf ( Ria Goossens)".

En verder herkende Jos van Ulft zichzelf op een klassefoto uit 1965 van de Martinusschool, wist Willem Weijers uit Boxmeer wie die meisjes waren op de foto in de Doelen uit 1961 van wie Leo van der Pol zich af vroeg wie dat waren (voorpagina van 4 mei), wist Truus Beumeler nog een aantal namen van een jubileumfoto van de Page (Page-album) en wist Peter Peters te melden dat zijn grootvader toch echt "Peter (Piet) de Knip" en niet "Wim de Knip" zoals ik bij de bijnamen abusievelijk had vermeld. Al deze informatie is toegevoegd/gewijzigd. Om het zoeken niet al te moeilijk te maken vindt u de gewijzigde informatie nu ook eerst op de voorpagina. Veel plezier.

Wim Janssen: "Een grote groep, geluksvogels. Jubilea bij Page, volgens mij 1988. Bij deze ook de namen, een paar weet ik er niet." 1 Dhr. van Hoof 2 Mevr. van Hoof 3 Dhr. H. Giesbers 4 Mevr. Giesbers 5? 6? 7 Dhr. J. Hermsen 8? 9? 10? 11? 12 Dhr. Beumeler 13 Mevr. Kroon 14 Dhr. M. Kroon 15 Mevr. Lamers 16  Dhr. G. Lamers 17 Dhr. Kuipers 18 Mevr. Kuipers 19 Mevr. Beumeler 20 Dhr. J. Janssen 21 Dhr. P. Winnen 22 Dhr. Mevr. Winnen 23 Mevr. Janssen 24 ? 25 Mevr. Rutten 26? 27 Dhr. T. Rutten 28 Mevr. Weijers 29? 30 Dhr. Weijers 31 Dhr. Robben 32 Mevr. Robben 33 Dhr. S. Peeters 34 Mevr. Hendriks vd Weem 35? 36 Dhr. B. Guelen 37 Mevr. Guelen 38 Mevr. Jacobs 39 Dhr. M. Jacobs 40 Dhr. H. Venhoven 41 Mevr. Venhoven 42 Dhr. Kamps 43 Mevr. Kamps Nr 44: Mevr. D. Rutten en Nr 45: Dhr. F. Rutten 46 Dhr. J. Janssen 47  Mevr. Janssen 48 Dhr. A. Graat 49 Mevr. Graat 50 Dhr. H. Tax 51 Mevr. Kock 52? 53 Dhr. A. Kock 54? 55 Mevr. Kersten 56 Dhr. J. Kersten 57 Dhr. Hendriks vd Weem (aanvulling van namen door Pascal Nogarede) . Theo Lamers meldde recentelijk: de foto is gemaakt in 1988. Nummer 10 is Theo Lamers en nummer 11 is Ryanne Lamers (dochter) . Truus Beumeler had de volgende aanvullingen: " nr. 5 is mevr. Hermsen nr. 52 mevr. Achterberg nr. 54 hr. Achterberg " (zie Page-album)

Bovenstaande afbeeldingen is van Leo van der Pol. De foto hierboven is uit 1961 en heeft de vader van Leo gemaakt in de Maasstraat op de kruising met de Doelen. Leo vraagt zich af wie deze 2 meisjes zijn(??). Op 17 juni komt Willem Weijers uit Boxmeer met het antwoord: "Het meisje rechts is Carola Weijers, die woonde in het huis op de achtergrond. Het meisje links is Tilly Hoesen, dochter va slager Hoesen in de Maasstraat (waar nu Jan Wessels woont)" (zie voorpagina 4 mei)

ca 1965. Basisschool St Martinus, klas 4 of 5 met meester Cup en (hoofdmeester) Beckers. Mijn broer Jos is de 4e van links, achterste rij (hij staat altijd op de achterste rij) Sjef Smeets wist de meeste namen. Albert Schoenmakers had nog een aantal aanvulingen: LINK

Louis van Rens had de volgende aanvulling: naast Wim van Riet staan volgens mij Ronnie Vlemminx en Ger Wubbels. Tussen 9 en 10 volgens mij Karel ( Martien ) Derks en langs Huub Kraus is dat niet Harrie Paas? En langs Maarten Schenk, is dat niet Henk Reijnen van de Bergstraat? Jan van de Hurk (nu woonachtig in Veldhoven) herkende Henk Reijnen: " Henk is de 2e van links in de bovenste  rij. groetjes Jan v.d. Hurk uit Veldhoven" (in het webalbum Gennepse mensen is dankzij Jan vd Hurk bovendien een jeugdfoto toegevoegd van Henk en Tonnie Reijnen) Jos van Uft tenslotte herkende eveneens zichzelf op deze foto (zie link)

 
Google
WWW harmteunissen.nl

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!